หมวดคำศัพท์ร่างกายมนุษย์ (Parts of the body)

 Skull (สคัล) – กะโหลกศีรษะ

 Head – ศีรษะ

 Neck – คอ

 Throat (โธรท) – คอ, ลำคอ

 Chin – คาง

 Cheek – แก้ม

 Arm – แขน

 Hand – มือ

 Nose – จมูก

 Nostril (นอส-ทริล) – รูจมูก, โพรงจมูก

 Cerebrum (เซ้อ-รี-บรัม) – สมองส่วนหน้า 

 Ankle – ข้อเท้า

 Wrist (ริสท์) – ข้อมือ 

 Elbow – ศอก

 Ear – หู 

 Eardrum (เอี๊ยะ-ดรัม) – เยื่อแก้วหู

 Mouth – ปาก 

 Cheek bone – กระดูกแก้ม

 Armpit – รักแร้

 Face – หน้า

 Eye – ตา 

 Eyebrow (อ๊าย-เบรา) – คิ้ว

 Eyelash (อ๊าย-แลช) – ขนตา

 Eyeball – ลูกตา

 Nape (เนพ) – ต้นคอ 

 Hip – ตะโพก

 Bottom (บ๊อท-เทิม) – ก้น 

 Buttock (บั๊ท-ทอก) – ก้นหรือตะโพกข้างหนึ่ง

 Gum (กัม) – เหงือก

 Talus (เท้-ลัส) – ตาตุ่ม

 Hair – ผม, ขน

 Shin – แข้ง, หน้าแข้ง

 Forehead (ฟ้อร์-เฮด) – หน้าผาก 

 Beard (เบียร์ด) – หนวด, เครา

 Eyesight – สายตา 

 Eyelid (อ๊าย-ลิด) – หนังตา

 Flesh – เนื้อ 

 Skin – ผิวหนัง

 Skeleton (สเค้ล-ลิ-เทิน) – โครงกระดูก 

 Thigh (ไธ๊) – ขาอ่อน, ต้นขา, โคนขา

 Shoulder (โช้ว-เดอะ) – หัวไหล่ 

 Chest (เชสท์) – หน้าอก, ทรวงอก

 Ankle bone – กระดูกข้อเท้า, ตาตุ่ม

 Tooth – ฟัน (teeth – ฟันหลายซี่)

 Tongue (ทั้ง) – ลิ้น

 Larynx (ล้าร์-ริงคซ) – กล่องเสียง

 Stomach (สทั้ม-มัค) – ท้อง 

 Nail (fingernail)  – เล็บมือ

 Thumb (ธัม) – นิ้วหัวแม่มือ

 Forefinger (ฟ้อร์-ฟิง-เกอะ) – นิ้วชี้

 Index finger – นิ้วชี้ 

 middle finger – นิ้วกลาง

 Ring finger – นิ้วนาง

 Little (small) finger – นิ้วก้อย

 Hand – มือ 

 Back hand – หลังมือ

 Temple (เท้ม-เพิล) – ขมับ

 Palm (พาม) – ฝ่ามือ

 Toe (โท) – นิ้วเท้า, หัวแม่เท้า

 Heel (ฮีล) – ส้นเท้า

 Instep – หลังเท้า

 Jaw (จอ) – กราม, ขากรรไกร

 Adam’s (แอ๊ด-ดัม) apple – ลูกกระเดือก 

 Tendon (เท้น-เดิน) – เอ็น, เส้นเอ็น(ใหญ่)

 Leg – ขา 

 Foot – เท้า (feet – เท้าหลายเท้า)

 Knee – หัวเข่า

 Calf (คาล์ฟ) – น่อง

 Finger tip – ปลายนิ้ว

 Bosom (บู้ซ-เซิม) – หน้าอก, เต้านมสตรี

 Breast (เบรสท์) – หน้าอก, ทรวงอก, เต้านม

 Nipple – เต้านม

 Belly – พุง, ท้อง

 Fist – กำปั้น

 Toe nail – เล็บเท้า

 Limb (ลิมบ์) – แขนขา

 Cell – เซลล์ 

 Shank (แช้งค์) – หน้าแข้ง, ขา (รวมทั้งขาอ่อน)

 Back – หลัง

 Bone (โบน) – กระดูก

 Muscle (มัส-เซิล) – กล้ามเนื้อ

 Groove (กรูฟว์) – ร่องเหนือริมฝีปากบน

 Navel (เน้-เวิล) – สะดือ

 (foot) sole (โซล) – ส้นเท้า

 Palate (แพ้ล-ลิท) – เพดานปาก

 Pupil (พิ้ว-เพิล) – รูม่านตา, ช่องตาดำ

 Dimple – ลักยิ้ม

 Nose bridge – ดั้งจมูก

 Lip – ริมฝีปาก 

 Upper lip – ริมฝีปากบน

 (lower) under lip ริมฝีปากล่าง 

 Tonsil (ท้อน-เซิล) – ต่อมทอนซิล

 Gland – ต่อม 

 Ridge – สันหลัง

 Trunk (ทรั้งค์) – ลำตัว

 Rib – กระดูกซี่โครง

 Flank – สีข้าง 

 Abdomen (แอบ-โด๊-เมน) – ช่องท้อง, ส่วนท้อง

 Brain – สมอง, มันสมอง

 Nerve – เส้นประสาท

 Spine (สไพน์) – กระดูกสันหลัง

 Windpipe – หลอดลม

 Vocal cord – เส้นเสียง

 Artery (อ๊าร์-เทอะ-รี่) – เส้นเลือดแดง

 Vein (เวน) – เส้นเลือดดำ

 Capillaries – เส้นเลือดฝอย

 Blood (บลัด) – เลือด

 Blood vessel – เส้นเลือด

 Corpuscle (ค้อร์-พัส-เซิล) – เม็ดเลือด

 Red corpuscle – เม็ดเลือดแดง

 White corpuscle – เม็ดเลือดขาว

 Moustache (มัส-แทช) – หนวด

 Whisker (วิส-เคอะ) – หนวดเครา 

 Marrow – ไขกระดูก

 Pore (พอร์) – รูขุมขน

 Sinew (ซิ้น-นิว) – เอ็น, เส้นเอ็น(เล็ก)

 Valve (วาล์ฟ) – ลิ้นปี่

 Plasma – น้ำเลือด

 Heart (ฮาร์ท) – หัวใจ

 Liver (ลิฟ-เว่อร์) – ตับ

 Lung (ลั้ง) – ปอด

 Spleen (สพลีน) – ม้าม

 Kidney (คิด-นี่) – ไต

 Gall (กอล) – น้ำดี

 Bile (ไบล์) – น้ำดี

 Bowels (เบ๊า-เอิล) – ลำไส้, ตับไตไส้พุง

 Small intestine – ลำไส้เล็ก

 Large intestine – ลำไส้ใหญ่

 

 Diaphragm (ได๊-อะ-แฟรม) – กะบังลม

 Testicles – ลูกอัณฑะ

 Penis (พี้-นิส) – อวัยวะสืบพันธ์ชาย

 Vagina (วะ-ไจ๊-น่ะ) – ช่องคลอด 

 Knee cap – กระดูกสะบ้าหัวเข่า

 Backbone (spine, vertebra) – กระดูกสันหลัง

 Collar (ค้อล-เล่อะ) bone – กระดูกไหปลาร้า

 Clavicle (แคลฟ-วิ-เคิล) – กระดูกไหปลาร้า

 Thorax (ธ้อ-แร็กซ์) – ช่องอก

 Pancreas (แพ้น-เครียส) – ตับอ่อน

 Gall bladder – ถุงน้ำดี

 Lymph (ลิ้มฟ์) – น้ำเหลือง

 Aorta (เอ-โอ๊-ท่ะ) – เส้นเลือดใหญ่

 Pulse (พัลส์) – ชีพจร

 Epidermis (เอพ-พิ-เด๊อร์-มิส) – หนังกำพร้า

 Appendix – ไส้ติ่ง

 Perspiration (เพิส-พิ-เร๊-เชิ่น) – เหงื่อ

 Sweat (สเว็ท) – เหงื่อ

 Urine (ยั๊ว-ริน) – ปัสสาวะ