หมวดคำศัพท์ที่เข้าใจยาก (ตอนที่2)

To leave for good  =  จากไปตลอดกาล

To wait for a good hour = รอเป็นชั่วโมงเต็มๆ

Behind for time  = ล้าสมัย

In black and white  = เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

A good mixer = คนที่เข้ากับใครๆ ได้ดี (สังคมเก่ง)

Foul play = การฆาตกรรม

Rare steak = เนื้อย่างสุกๆดิบๆ

A runny egg  = ไข่เป็นยางมะตูม

A runny nose = จมูกที่มีน้ำมูกไหล

White lie =  การโกหกด้วยเจตนาดี

Long drinks  =  เครื่องดื่มที่ดื่มได้นานๆ (มักมีอัลกอฮอล์)

Soft drinks  =  เครื่องดื่มเย็นๆ ไม่มีอัลกอฮอล์ เช่น น้ำผลไม้ โคล่า

Tall story หรือ tale = เรื่องเหลวไหลหรือโกหก

An inside job = อาชญากรรมหรือการลักขโมยที่มีคนในรู้เห็นร่วมด้วย

Real estate หรือ property = อสังหาริมทรัพย์

Come into style  = กลายเป็นแฟชั่น (นิยมกัน)

Quick sand  =  ทรายดูด

Quick assets = สินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ทันที

Fine-spoken  = ปากหวาน

Strong language = คำด่ารุนแรง

A bad night  =  การนอนไม่หลับ

Subtitle = คำแปลบทพูดในหนังเป็นอีกภาษาหนึ่ง มักอยู่ด้านล่างของจอ

Easy – going  = รักสบาย. เฉื่อยชา