หมวดคำถามคำตอบ (ตอนที่3)

1.        Would you like to take photos of someone who is photogenic?(คุณอยากถ่ายรูปคนที่ถ่ายรูปขึ้นใช่หรือไม่)

ตอบYes, because he or she would look nice in a photograph. (ใช่แล้ว เพราะเขาหรือเธอจะดู (แล้วสวย) ดีในรูปถ่าย)

หมายเหตุphotogenic”(โฟ-โท-เจ๊น-นิค) หมายถึง ถ่ายรูปขึ้น, ถ่ายรูปได้สวยหรือดี

2.        If you put someone on a pedestal, is he or she a statue? (ถ้าคุณ “put someone on a pedestal” เขาหรือเธอคนนั้นเป็นรูปปั้นใช่หรือไม่)

ตอบNo, it means I admire him or her so much that I do not see his or her bad qualities.  (ไม่ใช่ มันหมายความว่าผมยกย่องเขาหรือเธอคนนั้นอย่างมากจนกระทั่งมองไม่เห็นคุณสมบัติที่ไม่ดีของเขาหรือเธอ)

หมายเหตุpedestal” (เพ็ด-ดีส-ทอล) หมายถึงฐานของเสาหรือรูปสลักหรือรูปปั้น ส่วน “put someone on a pedestal” เป็นสำนวน หมายถึง ชื่นชมมากจนเกินไป จนมองไม่เห็นคุณสมบัติที่ไม่ดีของคนนั้น (แปลตรงๆคือ “วางคนลงบนฐานรูปปั้น”)

3.        What is the penultimate English alphabet? (ตัวอักษรภาษาอังกฤษก่อนสุดท้ายคืออะไร)

ตอบ“Y” เพราะตัวสุดท้ายคือ “Z”

หมายเหตุpenultimate” (พี-นั้ล-ทิ-เมท) หมายถึง ก่อนหลังสุด, ก่อนสุดท้าย

4.        If you commit perjury, do you perpetrate a crime? (ถ้าคุณเบิกความเท็จในศาล คุณกระทำผิดทางอาญาใช่หรือไม่)

ตอบYes, it is against the law to lie in court.(ใช่ เป็นสิ่งผิดกฎหมายที่จะโกหกในศาล)

หมายเหตุperjury” (เพ้อร์-จัว-รี่) หมายถึง การเบิกความเท็จ, การให้การเป็นพยานเท็จ, การสาบานเท็จ ส่วน “perpetrate” (เพ้อร์-พิ-เทรท) หมายถึง กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ

5.        What is the connection between ‘pharmaceuticals’ and a ‘pharmacist’? (อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่าง “ยา” และ “เภสัชกร”)

ตอบA pharmacist prepares and sells the pharmaceuticals (ฟาร์-มะ-ซู้-ทิค-เคิล).  (เภสัชกรเตรียม-ปรุง-และขายยา)

6.        If you get the picture, do you buy it? (ถ้าคุณ “get the picture” คุณซื้อมันใช่หรือไม่)

ตอบNo.  To “get the picture” means to understand something. (ไม่ใช่  “get the picture”หมายถึง “เข้าใจบางอย่าง”)

หมายเหตุget the picture”เป็นสำนวน หมายถึง “เข้าใจ”แปลตรงๆ คือ เห็นภาพของเรื่องราวต่างๆซึ่งหมายถึงเข้าใจนั่นเอง

7.        Is “pitiless” the opposite of “pitiful”?(คำว่า “pitiless”เป็นคำตรงข้ามของคำว่า “pitiful”ใช่หรือไม่)

ตอบNo.  A pitiless person shows no pity towards others.  A pitiful person is someone you should feel pity towards.(ไม่ใช่  คนที่ปราศจากความสงสาร (pitiless) ไม่แสดงความสงสารเห็นใจผู้อื่น  ส่วนคนที่น่าสงสาร (pitiful) คือผู้ที่เราควรแสดงความสงสารต่อเขา)

8.        Are “place” and “plaice” pronounced in the same way? (คำว่า“place” และ “plaice”ออกเสียงเหมือนกันใช่หรือไม่)

ตอบใช่“place”(เพลซ) – สถานที่ ออกเสียงเหมือนกับ “plaice”ซึ่งหมายถึงปลาชนิดหนึ่งมีตัวแบน

9.        Is a playboy playful?(หนุ่มเจ้าสำราญ ขี้เล่นหรือซนใช่หรือไม่)

ตอบprobably, but not necessarily.(บางทีอาจเป็นเช่นนั้น แต่ก็ไม่จำเป็น)

หมายเหตุplayboy = หนุ่มเจ้าสำราญส่วนplayful = ขี้เล่น, ซน, สนุกสนาน

10.    If a lawyer pleads a case, is he pleading?(ถ้าทนายความแก้ต่าง – แก้ฟ้อง – คดี เขากำลังขอร้อง วิงวอน ใช่หรือไม่)

ตอบNo, he is speaking on somebody else’s behalf in an unemotional way. (ไม่ใช่ เขากำลังพูดแทนผู้อื่น – แก้ต่างคดีให้จำเลยหรือลูกความในศาล – แบบปราศจากอารมณ์หรือความรู้สึก

หมายเหตุplead” (พลีด) มีหลายความหมาย คือ แก้ต่าง, แก้ฟ้อง, ขอร้อง, วิงวอน, แก้ตัว ถ้าทนายความแก้ต่างคดีให้ลูกความ หมายถึง เขาพูดสนับสนุนหรือปกป้องบุคคลนั้นจากข้อกล่าวหา

11.    If you take the plunge, do you fall?(ถ้าคุณ “take the plunge” คุณหกล้มใช่หรือไม่)

ตอบNo.  I decide to do something which I think is risky.(ไม่ใช่  ผมตัดสินใจทำบางอย่างซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องเสี่ยง)

หมายเหตุ“plunge” (พลั้นจ) หมายถึง  กระโดด, ถลำ, พรวดพราด, โผ, ผลัก, ทำให้ถลำเข้า, จุ่ม, จ้วง เช่น They plunged into the pool. (พวกเขากระโดดลงไปในสระ)  ส่วน “take the plunge”เป็นสำนวน หมายถึง “ตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งคิดว่ายากหรือเสี่ยง” เช่น They took the plunge and got married. (สองคนนั้นตัดสินใจเสี่ยงและแต่งงานกัน)

12.    If people are poles apart, are they a long way from each other? (ถ้าคนเรามีความเชื่อและความเห็นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง พวกเขาอยู่ห่างไกลกันใช่หรือไม่)

ตอบYes, but not physically.  They have beliefs and opinions which are very different. (ใช่ แต่ไม่ใช่ทางกายภาพ พวกเขามีความเชื่อและความเห็นที่แตกต่างกันมาก)

หมายเหตุ“pole” หมายถึงเสาค้ำยาว-บาง ทำด้วยไม้หรือโลหะ  เช่น tent poles (เสาเต๊น),  telegraph poles (เสาโทรเลข) ส่วน “two people are poles apart” หมายถึง สองคนนี้มีความเชื่อและความคิดเห็นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แปลตรงๆ คือ อยู่ห่างกันไกลระหว่างเสา แต่เป็นเรื่องของความเชื่อ-ความคิด มิใช่ระยะทาง เช่น  Politically they were poles apart. (ในทางการเมือง พวกเขามีความเห็นต่างกันลิบลับ)      

13.    What is an informal word for polytechnic? (คำที่ไม่เป็นทางการของ “polytechnic” คืออะไร)

ตอบPoly (polytechnic เป็นวิทยาลัยอาชีวะสารพัดช่างในประเทศอังกฤษ สำหรับเข้าเรียนหลังจบจากไฮสคูลแล้ว เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า poly เช่น a poly student)

14.    Are the “powers that be” powerful? (พวก“powers that be”มีอำนาจมากใช่หรือไม่)

ตอบYes, usually people in authority do have a certain amount of power over others. (ใช่ โดยปรกติแล้ว บุคคลที่ถือครองอำนาจอยู่ จะมีอำนาจเหนือผู้อื่นในระดับหนึ่ง)

หมายเหตุpowers that be” หมายถึง ผู้ที่กำลังถือครองอำนาจอยู่ เช่น He was commissioned to write this report by the powers that be. (เขาได้รับมอบหมาย – สั่งการ – ให้เขียนรายงานโดยผู้มีอำนาจ)

15.    What is an American word for a handbag?(คำอเมริกัน สำหรับ  handbag คืออะไร)

ตอบPurse.  (purse หมายถึง กระเป๋าสตางค์ผู้หญิง หรือกระเป๋าถือ-กระเป๋าหิ้วขนาดเล็ก  - handbag)

16.    Where would you put a preamble?(คุณจะเอา “อารัมภบท” ไปใส่ไว้ตรงไหน)

ตอบAt the beginning of something I say or write. (ตอนต้นของสิ่งที่ผมพูดหรือเขียน)

หมายเหตุ“preamble” (พรี-แอ๊ม-เบิ้ล) หมายถึง อารัมภบท, บทนำ, คำบอกเกริ่น, บทความเบื้องต้น มักใส่ไว้ตอนต้นของสิ่งที่เราพูดหรือเขียน

17.    If you were losing a race, would you quit?(ถ้าคุณกำลังแพ้การแข่งขัน คุณจะเลิกแข่งหรือไม่)

ตอบข้อนี้จะตอบ  Yes  หรือ  No ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนเช่นใด  (It depends on what sort of person you are.)ถ้าคุณยกเลิกอย่างง่ายๆ คุณก็จะตอบ  Yes  และเลิกแข่งขัน  (If you give up easily then yes, you would stop.)

18.    If you pay off a debt, do you pay up? (ถ้าคุณใช้หนี้จนหมดไม่มีติดค้าง คุณ pay up  ใช่หรือไม่)

ตอบYes,I give someone all the money I owe them. (ใช่ ผมจ่ายเงิน – หนี้สิน – ทั้งหมดที่ผมติดค้างอยู่)

หมายเหตุpay off” หมายถึง จ่ายหนี้ทั้งหมดที่ติดค้างอยู่ ส่วน  “pay up”  หมายถึง จ่ายหนี้สินที่ติดค้างอยู่ ความหมายเหมือน “pay off”

19.    Do you get a parking ticket from a parking meter?(คุณได้รับใบสั่งจอดรถจากมีเตอร์จอดรถใช่หรือไม่)

ตอบNo, I get a parking ticket from a traffic warden.(ไม่ใช่ ผมได้ใบสั่งจากผู้ควบคุมดูแลการจลาจร)

20.     If you have a part-time job, do you work all the time?(ถ้าคุณมีงาน part-timeคุณทำงานตลอดเวลาใช่หรือไม่)

ตอบNo, I work only part of the day or week.(ไม่ใช่  ผมทำงานเพียงบางส่วนของวันหรือสัปดาห์เท่านั้น)