หมวดคำถามคำตอบ (ตอนที่ 1)

                   ต่อไปนี้เป็นคำถามคำตอบภาษาอังกฤษ คำถามบางข้อมีคำตอบตายตัว (fixed) ในขณะที่คำถามบางข้อมีคำตอบแบบยืดหยุ่น (flexible) ผู้ที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้ ต้องมีความรู้ด้านคำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษอยู่บ้าง

 • Do you think you are academic (แอ๊ค-คา-เด๊ม-มิค)? (= เป็นนักวิชาการ)

ตอบ     Yes. ( if you are good at studying) = ถ้าเรียนเก่ง หรือ

          No. = ถ้าเรียนไม่เก่ง

 

 • Does an accountant have to be accurate? (นักบัญชีจำเป็นต้องถูกต้องแม่นยำไหม)

ตอบ     Yes, if they make mistakes, they are not doing their job properly. (ใช่ เพราะถ้านักบัญชีทำผิดพลาด พวกเขาก็มิได้ทำงานอย่างเหมาะสม)

 

 • If someone told you something in absolute secrecy, would you tell other people? (ถ้าใครสักคนเล่าอะไรให้คุณฟังในแบบลับสุดๆ คุณจะไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือไม่)

ตอบ     No, what he said would be a complete secret. (ไม่เล่า เพราะสิ่งที่เขาบอกผมถือเป็นความลับสุดยอด)

 

 • Is an adventurer likely to encounter adversity? (นักผจญภัยอาจจะเผชิญกับภัยพิบัติหรือเคราะห์ร้ายใช่หรือไม่)

ตอบ     Yes, he will encounter all sorts of difficult situations. (ใช่แล้ว เขาจะเจอกับสถานการณ์ยากลำบากมากมายหลายชนิด)

 

 • Are you named after anyone? (คุณตั้งชื่อตามคนอื่นหรือไม่)

ตอบ     Yes. = ถ้าคุณตั้งชื่อคุณตามชื่อใครสักคน

             No. = ถ้าชื่อคุณไม่ได้ตั้งตามชื่อคนอื่น

 

 • Can an aircraft run aground (อะ-กราวด์)? (เครื่องบินสามารถเกยตื้นได้ไหม)

ตอบ     No, only a ship can run aground. (ไม่ เฉพาะเรือเท่านั้นที่เกยตื้นได้)

 

 • If your face is alight, is it burning? (ถ้าใบหน้าของคุณดูตื่นเต้น มันกำลังลุกเป็นไฟใช่ไหม)

ตอบ     No. (ไม่ใช่)

(alight ในที่นี้หมายถึงตื่นเต้นหรือมีชีวิตชีวา alight มี 3 ความหมาย คือ 1.ลุกเป็นไฟ 2.มีแสงสว่างและเต็มไปด้วยสีสัน 3.มีท่าทางตื่นเต้น)

 

 • Would you need an anaesthetic (แอน-เอส-เธท-ทิค) for an amputation? (คุณต้องการยาชา-ยาสลบไหมสำหรับการผ่าตัดแขนขาทิ้ง)

ตอบ     Yes, otherwise I would feel immense pain. (ใช่แล้ว มิฉะนั้น ผมจะเจ็บปวดอย่างมากทีเดียว)

 

 • Can a blackbird be a brown bird? (นกดุเหว่าจะมีสีน้ำตาลได้ไหม)

ตอบ     Yes, usually the female blackbird has brown feathers. (ได้ บ่อยทีเดียวที่นกดุเหว่าตัวเมียจะมีขนสีน้ำตาล)

 

 • Is it polite to answer back? (สุภาพไหมถ้าจะย้อนตอบแบบหยาบคาย)

ตอบ     No, it is rude to answer back, especially a child to an adult. (ไม่สุภาพที่จะย้อนตอบแบบหยาบคาย โดยเฉพาะเด็กกระทำต่อผู้ใหญ่)

(answer back = ตอบกลับอีกฝ่ายหนึ่งแบบหยาบคาย)

 

 • What could you make if you used a blender? (คุณสามารถทำอะไรถ้าคุณใช้เครื่องปั่นผสม)

ตอบ     Any food mixture made up of liquid and other soft food, for example, soup. (ทำส่วนผสมอาหารที่ทำจากของเหลวและอาหารอ่อนนุ่มอื่นๆ เช่น ซุป)

 

 • If you are in the process of doing something, have you finished it? (ถ้าคุณอยู่ในกระบวนการของการทำอะไรบางอย่าง คุณทำมันเสร็จแล้วใช่หรือไม่)

ตอบ     No, I am still doing it. (ไม่ใช่ ผมกำลังทำมันอยู่)

 

 • Is an archer (อ๊าร์-เช่อ) armed? (ผู้ยิงธนูหรือมือธนูพกหรือมีอาวุธหรือไม่)

ตอบ     Yes, an archer carries arrows which are lethal weapons. (ใช่แล้ว มือธนูพกลูกศรซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงถึงตาย)

 

 • Is a valuable painting likely to appreciate? (ภาพเขียนที่มีค่าอาจจะมีค่าสูงขึ้นใช่หรือไม่)

ตอบ     Yes, it will increase in value year by year. (ใช่ มันจะมีค่าสูงขึ้นปีต่อปี)

(appreciate มีความหมายคือ 1.ชื่นชม 2.ชมเชย 3.เห็นคุณค่า 4.มีค่าสูงขึ้น)

 

 • Could an animated (แอน-นิ-เม-ทิด) conversation include anecdotes (แอ๊น-เน็ค-โดท)? (การสนทนาที่มีชีวิตชีวาสามารถประกอบด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆใช่หรือไม่)

ตอบ     Yes, a lively conversation usually includes entertaining accounts of events that have happened. (ใช่ การสนทนาที่มีชีวิตชีวามักจะรวมถึงเรื่องราวที่สนุกสนานของเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งก็คือ เกร็ดความรู้ต่างๆนั่นเอง)

 

 • If you are making a racket, are you intending to play tennis? (ถ้าคุณกำลังส่งเสียงดังน่ารำคาญ คุณตั้งใจจะเล่นเทนนิสใช่หรือไม่)

ตอบ     No, I’m making a lot of noise. (ไม่ใช่ ผมกำลังทำเสียงดัง)

(racket มีความหมายคือ 1.ไม้เทนนิสหรือแบดมินตัน 2.เสียงดังน่ารำคาญ 3.การกระทำผิดกฎหมายเพื่อหาเงิน)

 

 • What is the opposite of keeping on the right side of someone? (อะไรคือสิ่งตรงข้ามของ “พยายามเอาใจและหลีกเลี่ยงไม่ทำให้ผู้อื่นโกรธ”)

ตอบ     Get on the wrong side. (ทำให้คนอื่นโกรธและไม่ชอบตนเอง)

(keep on the right side เป็นสำนวน มีความหมายว่า “พยายามเอาใจและหลีกเลี่ยงไม่ทำให้ผู้อื่นโกรธ” ซึ่งตรงข้ามกับ get on the wrong side ซึ่งเป็นสำนวน หมายความว่า “ทำให้คนอื่นโกรธและไม่ชอบตนเอง” คำถามข้อนี้ไม่เกี่ยวกับ “ขวา” และ “ซ้าย”)

 

 • Is a sandwich course part of a meal? (หลักสูตร “แซนวิช” เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารใช่หรือไม่)

ตอบ     No, it is an educational course of study and work experience. (ไม่ใช่ มันเป็นหลักสูตรการศึกษาที่แทรกเข้ามาในระหว่างการทำงานของพนักงานในวงการอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ที่นิยมใช้ในประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานให้แข็งแกร่งขึ้น “sandwich course” ไม่เกี่ยวข้องกับแซนวิชที่ใช้รับประทานแต่อย่างใด)

 

 • What service do you use when you set the table? (คุณใช้บริการอะไรเมื่อคุณจัดโต๊ะ)

ตอบ     A dinner or tea service. (บริการอาหารค่ำหรือน้ำชา)

(dinner service หรือ tea service เป็นบริการพิเศษ 2 ชนิดของชาวอังกฤษ ที่มีการจัดโต๊ะแบบครบเครื่อง จะประกอบไปด้วยถ้วยชาม เครื่องกระเบื้อง จัดแบบเต็มยศ)

 

 • If someone pulls strings, is he playing a stringed instrument? (ถ้าใครสักคน pull strings – ดึงเชือกหรือสายดนตรี – เขากำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดมีสายใช่หรือไม่)

ตอบ     No, he is using his influence to get something done. (ไม่ใช่ เขากำลังใช้อิทธิพลเพื่อทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จ)

(pull strings เป็นสำนวน หมายถึง ใช้อิทธิพลเพื่อทำสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จ ไม่เกี่ยวกับเครื่องดนตรีมีสาย)

 

 • If something is terrific, does it terrify you? (ถ้าบางสิ่งบางอย่างเยี่ยมมากหรือเจ๋งมาก (น่ายินดีหรือประทับใจมาก) มันทำให้คุณตกใจใช่หรือไม่)

ตอบ     No, I would not be frightened by something I am pleased with. (ไม่ใช่ ผมจะไม่ตกใจกับบางสิ่งที่ผมยินดีหรือพอใจ)

(terrific มีความหมายว่า น่ายินดีหรือประทับใจมาก เจ๋งมาก ส่วน frighten หมายถึง ทำให้ตกใจกลัว)