หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 87)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. My family revised its weekend plans when the weather turned hazy.

(ครอบครัวของผม   เปลี่ยนแปลง-แก้ไขใหม่-ปรับปรุงใหม่-ตรวจปรู๊ฟแก้ไขใหม่   แผนสำหรับสุดสัปดาห์ (ที่จะไปเที่ยว หรือปิกนิก)  เมื่ออากาศมีหมอก)

(a) opted    (ออพท)  (เลือก, คัดเลือก)

(b) nourished     (เน้อ-ริช)  (บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร, เลี้ยง)

(c) anticipated    (คาดหวัง, คาดหมาย, ทำนาย) z

(d) altered    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(e) yearned    (เยิน)  (อยากใจจะขาด, อยากเป็นอย่างมาก)

 

2. Tom was reluctant to pledge his loyalty to his new girlfriend.

(ทอมไม่เต็มใจที่จะ   ให้คำมั่นสัญญา-ปฏิญาณ-ค้ำประกัน-วางมัดจำ-ดื่มอวยพร   ความซื่อสัตย์ของเขาต่อแฟนสาวคนใหม่)

(a) rehearse    (ริ-เฮิ้ซ)  (ซ้อม)

(b) aggravate    (ทำให้แย่ลง)

(c) promise    (สัญญา, ให้คำมั่น)

(d) mingle    (ผสม, ปะปน, คลุกเคล้า, คบหา)

(e) demolish    (ดิ-ม้อล-ลิช)  {รื้อ (สิ่งก่อสร้าง), ทำลาย, โค่น}

 

3. His unruly  (อัน-รู้-ลี่)  actions were a menace to those who were trying to work.

(การกระทำที่   ดื้อรั้น-ควบคุมไม่อยู่-ไม่สามารถปกครองได้-ไม่รักษาระเบียบ-ไม่ยอม   ของเขา  เป็นภัยต่อคนที่กำลังพยายามทำงาน)     

(a) astute    (ฉลาด, หลักแหลม)

(b) hard to rule or control    (ปกครองหรือควบคุมได้ยาก)

(c) amicable    (เป็นมิตร, ฉันมิตร)

(d) monotonous    (ซ้ำซาก, น่าเบื่อ, จำเจ, น่าเอือมระอา)

(e) greedy    (โลภ, ตะกละ)

 

4. What started out as a polite discussion soon became a violent brawl  (บรอล).

(สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการประชุมปรึกษาหารือกันแบบสุภาพ  ในไม่ช้ากลายเป็น   การทะเลาะวิวาท-การด่ากัน-เสียงเอะอะโวยวาย   อย่างรุนแรง)

(a) a noisy quarrel or fight    (การทะเลาะหรือต่อสู้เสียงดังลั่น)

(b) truce    (ทรูซ)  (การสงบศึก, การพักรบ, สัญญาสงบศึก)

(c) hindrance    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(d) zeal    (ความกระตือรือร้นเกินไป, ความปรารถนาแรงกล้า, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดจ่อ, ความเร่าร้อน)

(e) extortion    (การรีดไถ)

 

5. The vicious editor published false stories about people he disliked.

(บรรณาธิการ   ชั่ว-ชั่วร้าย-เลวทราม-ร้ายกาจ-ดุร้าย-เสื่อมทราม   คนนั้น  ตีพิมพ์เรื่องเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่ตนเองไม่ชอบ)

(a) gaunt    (ก๊อนท)  (ผอมแห้ง, มีแต่กระดูก, ซูบซีด)

(b) stagnant    (นิ่ง, ไม่ไหล)

(c) indifferent    (ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่สำคัญ, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง)

(d) prolific    (มีผลงานมาก, มีลูกดก, มีผลดก)

(e) evil; wicked   (ชั่วร้าย, ไม่ดี, เลว, เป็นบาป;  ชั่วช้า, เลวทราม, ร้ายกาจ, โหดร้าย, มีเจตนาร้าย)

 

6. Bob has a high tolerance for pain.  That is why his broken leg has not much effect on him.

(บ๊อบมี    ความอดทน-ความทนทาน-ลักษณะใจกว้าง-การให้อภัย   อย่างสูงต่อความเจ็บปวด  นั่นเป็นเหตุผลที่ว่า  ทำไมขาที่หักของเขาจึงไม่มีผลกระทบมากมายกับเขา)

(a) disgust    (ความรังเกียจ, ความขยะแขยง, ความสะอิดสะเอียน, ความเกลียดชัง)

(b) strength    (ความแข็งแรง, พละกำลัง, พลัง, แรง, อำนาจจิต, ความกล้าหาญ, กำลังทหาร)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น, ความไม่ตาย)

(d) avarice    (ความโลภ, ความงก, ความตะกละ)

(e) serenity    (ความเงียบ, ความสงบเงียบ)

 

7. When a person is described as hostile, it might be best to stay away from him or her.  That person is probably not friendly to us.

(เมื่อบุคคลหนึ่งได้รับการบรรยายว่า   มีเจตนาร้าย-ไม่เป็นมิตร-เป็นศัตรู-ไม่รับแขก-ที่ต่อต้าน   มันอาจเป็นการดีที่สุดที่จะอยู่ห่างจากเขาหรือเธอ  (เพราะ) คนๆนั้น บางทีอาจไม่เป็นมิตรกับเรา)

(a) alarming    (น่ากลัว, น่าตกใจ)

(b) malevolent    (ประสงค์ร้าย, มุ่งร้าย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว, เป็นภัย)     

(c) keen    (กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, สนใจ, หลักแหลม, คม, แหลม, คมกริบ)

(d) alert    (ระมัดระวัง, คอยระวัง)

(e) sensible    (มีเหตุผล, ฉลาดในการตัดสินใจ, เข้าท่า)

 

8. Our basketball team has had a succession of victories.

(ทีมบาสเก็ตบอลของเรามีชัยชนะด้วย   ความต่อเนื่องกัน  –  คือชนะติดต่อกันหลายครั้ง)

(a) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการ, ปรารถนา, ต้องการ)

(c) prediction    (การทำนาย, คำทำนาย)

(d) series    (สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, สิ่งที่เป็นตอนๆ, ชุด, อนุกรม)

(e) mortality    (ความตาย, อัตราการตาย, การที่ต้องตาย, มนุษย์ที่ต้องตาย, ความหายนะ)

 

9. My boss has been sulky and discontented for a week now.

(เจ้านาย-หัวหน้าของผมอารมณ์บูดบึ้งและ   ไม่พอใจ   มาเป็นเวลา ๑ สัปดาห์แล้ว ขณะนี้)

(a) discontinued    (หยุดชะงัก, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, ขาดตอน)

(b) dissatisfied    (ไม่พอใจ, ไม่อิ่ม)

(c) confused    (สับสน, งุนงง)

(d) blissful    (มีความสุข)

(e) aloof    (เย็นชา, วางเฉย, วางตัวห่าง (จากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), สันโดษ)

 

10. Astronomers have speculated that our galaxy formed about ten

billion years ago.

(นักดาราศาสตร์ได้   คาดการณ์   ว่ากาแล็คซี่ของเรา  ก่อตัวเมื่อประมาณ  ๑  หมื่นล้านปีมาแล้ว)

(a)    revealed    (เปิดเผย, แสดง)

(b)   determined    (กำหนด, ตั้งใจ, มุ่งมั่น)

(c)    hypothesized    (ตั้งสมมติฐาน, สร้างสมมติฐาน)

(d)   affirmed    (ยืนยัน, เห็นพ้อง, รับรอง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)

(e)    assisted    (ช่วยเหลือ)

 

11. Rhode Island, the smallest state in the United States, is bounded

by Massachusetts, the Atlantic Ocean, and Connecticut.

(โร้ด ไอซ์แลนด์  –   รัฐที่เล็กที่สุดในสหรัฐฯ  –  ถูก   จดกับ-ประชิดกับ   รัฐแมสซาชู

เซตต์   มหาสมุทรแอตแลนติก   และรัฐคอนเน็กติกัต)

(a)    dependent on    (พึ่งพาอาศัย)

(b)   controlled by    (ควบคุมโดย)

(c)    moving away from    (เคลื่อนย้ายห่างออกไปจาก)

(d)  surrounded by    (ล้อมรอบโดย)

(e) roamed by    (เร่ร่อนหรือตระเวนโดย)

 

12. The camel is a very lethargic animal and has a reputation for

stupidity.

(อูฐเป็นสัตว์ที่   เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วงเหงาหาวนอน   และมีชื่อเสียงในเรื่องความโง่อย่างบัดซบ)

(a)    lethal    (ร้ายแรงถึงตาย, ทำให้ตาย, ถึงตาย, ร้ายแรง)

(b)   shy    (ขี้อาย, (สัตว์) ขี้ตื่น)

(c)    gregarious    (ชอบคบหาสมาคม, ชอบเข้าสังคม, (สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง)

(d)  sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน, ฝืดเคือง)

(e) candid    (จริงใจ, ตรงไปตรงมา)

 

13. Individuals share genes not only with their offspring but also with

other members of their kinship group.

(ปัจเจกบุคคลมีหน่วยพันธุกรรมร่วมกัน  ไม่เพียงแต่กับ   ลูกหลาน   ของตนเท่านั้น  แต่ยัง (ร่วมกัน) กับสมาชิกคนอื่นๆ  ในกลุ่มเครือญาติของพวกเขาอีกด้วย)

(a)  ancestors    (บรรพบุรุษ)

(b)      cousins    (ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่างๆ, บุคคลที่เกี่ยวพันกัน)

(c)    children    (ลูก, ลูกหลาน, เด็กๆ)

(d)   siblings    (พี่ชาย, น้องสาว, พี่สาว, น้องชาย, ญาติสายเลือดเดียวกัน)

(e)    relatives    (ญาติพี่น้อง)

 

14. Giant tortoises have been so ruthlessly hunted for food that only

those that have retreated to inaccessible habitats still survive.

(เต่ายักษ์ได้ถูกล่า   อย่างโหดร้าย-ไร้ความปราณี   อย่างมาก  เพื่อเป็นอาหาร  จนกระทั่ง  เฉพาะตัวที่ได้ล่าถอยไปยังถิ่นที่อาศัยที่ (คน) ไม่อาจเข้าถึงได้  เท่านั้น  ที่ยังคงเหลือรอดชีวิตอยู่)

(a)  frequently    (บ่อยๆ)

(b)   extensively    (อย่างกว้างขวาง, อย่างครอบคลุม)

(c)    unmercifully    (อย่างไร้ความปราณี, อย่างโหดเหี้ยม-ทารุณ)

(d)   scarcely    (แทบจะไม่, มีน้อยมาก)

(e)    generously    (อย่างใจกว้าง, อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างมีน้ำใจ, อย่างไม่เห็นแก่ตัว)

 

15. Windows in early New England houses were large enough to

provide only minimal light and ventilation.

(หน้าต่างในบ้านทางภาคนิวอิงแลนด์ในยุคแรกๆ  ใหญ่เพียงพอที่จะให้แสงและ   การระบายลม-อากาศ   ผ่านเข้าไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)

(a)    decoration    (การตกแต่ง, การประดับประดา)

(b)  air    (อากาศ)

(c)    safety    (ความปลอดภัย)

(d)   sunshine    (แสงอาทิตย์)

(e)    aversion    (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างแรง)

 

16. It is futile to argue with him once he has made up his mind.

(มัน   ไร้ผล-ไม่มีประโยชน์   ที่จะโต้เถียงกับเขา  ในทันทีที่เขาได้ตัดสินใจลงไปแล้ว)

(a) helpful    (ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์)

(b) encouraging    (ซึ่งให้กำลังใจ, ซึ่งส่งเสริม)

(c) unpleasant    (ไม่น่ารื่นรมย์, ไม่น่ายินดีหรือพอใจ)

(d) useless    (ไม่มีประโยชน์, ไม่ได้ผล, ใช้การไม่ได้)

(e) fertile    (ซึ่งมีดินดี, อุดมสมบูรณ์, ให้ลูกให้ผลได้, ซึ่งให้กำเนิด)

 

17. The governor’s impromptu remarks caused his political party much embarrassment. 

(คำพูด   ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน   ของท่านผู้ว่าฯ  ทำให้เกิดความกระดากอาย-กระอักกระอ่วน  แก่พรรคการเมืองของเขาเป็นอย่างมาก)

(a) forceful    (มีพลัง, มีอำนาจ, เด็ดเดี่ยว)

(b) unrehearsed   (ซึ่งไม่ได้ฝึกซ้อมหรือซ้อมทำ, ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน)

(c) unrestrained    (ซึ่งไม่ได้ระงับยับยั้ง-ชั่งใจ)

(d) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ)

(e) garrulous    (พูดมาก, ชอบจ้อ)

 

18. It is not easy to remain tranquil  (แทร้ง-ควิล)  when events suddenly change your life. 

(มันไม่ง่ายที่จะยังคง   สงบ-สงบเงียบ-สงบสุข-ราบรื่น-ปราศจากสิ่งรบกวน   เมื่อเหตุการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างทันทีทันใด)

(a) superior    (เก่งกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า)

(b) antagonistic    (เป็นปฏิปักษ์, มุ่งร้าย, เป็นศัตรู)

(c) ambivalent    (สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, มีความรู้สึกทั้งด้านลบและบวกต่อคนหรือสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวกัน)

(d) serene    (สงบ, สงบเงียบ, ราบรื่น, เยือกเย็น, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส)

(e) equivocal    (คลุมเครือ, ตีความได้มากกว่า  ๑  อย่าง)

 

19. In studying social groups, sociologists often gain insight through the use of such devices as questionnaires.

(ในการศึกษากลุ่มต่างๆทางสังคม  นักสังคมวิทยาได้รับ   การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง-การมองทะลุ   อยู่บ่อยครั้ง (คือได้รับบ่อยครั้ง)  โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ  เช่น แบบสอบถาม)

(a) access    (การเข้าถึง, การเข้าสู่)

(b) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

(c) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(d) understanding    (ความเข้าใจ)

(e) reflection    (การไตร่ตรอง, การสะท้อน)

 

20. Since he had never been in such a situation before, his apprehension was understandable. 

(เนื่องจากเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นมาก่อน   ความกลัว   ของเขาสามารถเข้าใจได้  -  คือเข้าใจได้ว่าทำไมเขาจึงกลัว)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

(d) phobia    (ความกลัว)

(e) indifference    (ความไม่แยแส, ความไม่สนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ยินดียินร้าย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้