หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 80)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Living in the vicinity of New York, we were near many museums.

(อาศัยอยู่ใน   บริเวณใกล้เคียง-ความใกล้เคียง-จำนวนใกล้เคียง   เมืองนิวยอร์ค  พวกเราอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก)  (คือ มีพิพิธภัณฑ์จำนวนมากในนิวยอร์ค)

(a) suburb    (ซับ-เบิร์บ)  (ชานเมือง, รอบนอกเมือง, ส่วนที่อยู่รอบนอก)

(b) outskirt    (ชานเมือง, เขตรอบนอก, ขอบ, ริม)

(c) neighborhood; region near a place    (ละแวกบ้าน, บริเวณข้างเคียง, ย่าน, บริเวณ, ถิ่น;   บริเวณใกล้เคียงสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง)

(d) heart    (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

 

2. After the excessive rains stopped, the flood water subsided.

(ภายหลังจากฝนปริมาณมากมายได้หยุดตก  น้ำที่ท่วมอยู่   ลดลง-บรรเทาลง-ถอยลง-จมลง-ทรุด-ตกตะกอน-นอนก้น)

(a) rose    (สูงขึ้น, เพิ่มมากขึ้น)

(b) grew less; sank to a lower level    (ลดน้อยลง;  จมลง)

(c) evaporated    (ระเหย, กลายเป็นไอ)

(d) froze    (เย็นจนเป็นน้ำแข็ง)

 

3. The word “fragile” stamped on a carton signifies that it must be handled with caution.

(คำว่า  “แตกง่าย” ที่แสตมป์ไว้บนกล่องกระดาษ   บ่งบอก-ชี้บอก-มีความหมาย-บอกใบ้-เป็นลาง-เป็นนิมิต-บอกให้รู้ล่วงหน้า-มีความสำคัญ   ว่า  มันจะต้องได้รับการจัดการ (ปฏิบัติ) ด้วยความระมัดระวัง)

(a) conjectures    (คาดคะเน, เดา, ทาย, อนุมาน)

(b) indicates; means    (บ่งชี้;  มีความหมาย)

(c) reveals    (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

(d) remarked    (พูด, กล่าว, เอ่ย, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น)

 

4. Following the weather report of the approaching tempest, we were prompted to seek immediate shelter.

(ภายหลังจากรายงานอากาศเรื่อง   พายุแรงกล้า-พายุที่มีฝน หิมะ ลูกเห็บ-ความปั่นป่วน-ความวุ่นวาย   ที่กำลังใกล้เข้ามา  เราได้ถูกกระตุ้นให้เสาะหาที่หลบภัยที่อยู่ใกล้ๆ)

(a) violent storm with much wind; a violent disturbance    (พายุจัดที่มีลมแรง;  ความปั่นป่วน-วุ่นวายอย่างรุนแรง)

(b) deluge    (เด๊ล-ลูจ)  (อุทกภัย, น้ำท่วม, ฝนที่ลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความเอะอะโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล, นรก, อเวจี)

(d) catastrophe    (คะ-แทส-ทระ-ฟี่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

 

5. The property on which money has been lent is redeemed when the loan is paid back.

(ทรัพย์สิน-ที่ดิน  ซึ่งค้ำประกันเงินที่ถูกให้ยืมไป  จะถูก   ไถ่ถอน-ไถ่-เอากลับคืนมา-ใช้คืน-ได้คืนมา-ปลดเปลื้องหนี้-ชำระหนี้-ชดเชย-ชดใช้-ปฏิบัติตามสัญญา-ไถ่บาป   เมื่อเงินกู้ได้รับการชำระคืน)

(a) purchased    (ซื้อ)

(b) confiscated    (ยึด, ริบ)

(c) regained; retrieved    (ได้กลับคืนมา;  เอากลับคืนมา, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, ซ่อมแซม, กู้, ช่วยชีวิต, กอบกู้, (สุนัขล่าเนื้อ) เอาเหยื่อกลับมา)

(d) auctioned    (อ๊อค-ชั่น)  (ขายทอดตลาด)

 

6. There was such a tumult  (ทิ้ว-มั่ลท)  in the hall that we concluded an accident had occurred.

(มี   ความวุ่นวาย-ความสับสนอลหม่าน-ความอึกทึกครึกโครม-ความว้าวุ่น-อารมณ์ว้าวุ่น-ความกระอักกระอ่วน   อย่างมากในห้องโถง  จนกระทั่งเราสรุปว่า  อุบัติเหตุได้เกิดขึ้นแล้ว)

(a) silence    (ความเงียบ)

(b) uproar  (อั๊พ-รอร์) ;  violent disturbance or disorder    (ความเอะอะ, ความสับสนวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความอึกทึกครึกโครม;   ความปั่นป่วนวุ่นวาย  หรือความไม่เป็นระเบียบ-ความยุ่งเหยิงอย่างรุนแรง)

(c) skirmish    (การต่อสู้กันประปราย, การต่อสู้ระหว่างกองทหาร หรือกลุ่มเล็กๆ)

(d) massacre    (แมส-ซะ-เค่อะ)  (การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากอย่างไม่จำเป็น)

 

7. In our country all men are treated equally without regard to race,

social origin, or creed.

(ในประเทศของเรา  คนทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ  ต้นกำเนิดทางสังคม  หรือ ความเชื่อ-ลัทธิ)

(a)    custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

(b)   costume    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

(c)  belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา)

(d)   sermon    (คำสอน, คำเทศน์)

 

8. The parents were alarmed, but in the children’s presence they evinced

no sign of fright.

(พ่อแม่ตกใจกลัว   แต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกๆ   พวกเขาไม่   แสดง   อาการ (สัญลักษณ์) ของความสะดุ้งกลัวเลย)

(a)  caused    (ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้)

(b)   displayed    (แสดง, เปิดเผย,  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึงการแสดง, นิทรรศการ)

(c)  feigned    (เฟน)  (แสร้งทำ)

(d)    extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

 

9. Signing the agreement was a major blunder on the Prime Minister’s

part.

(การลงนามในสัญญา (ข้อตกลง)  เป็น   ความผิดพลาด   สำคัญ (ใหญ่โต)  ในส่วนของท่านนายกฯ)   (ที่ได้ไปลงนามไว้)

(a)  accomplishment    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b)  big mistake    (ความผิดใหญ่โต)

(c)    anxiety    (ความวิตก, ความกังวล)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

 

10. Rainy days give some people a feeling of melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่)

and sluggishness.

(วันที่ฝนตกทำให้บางคนเกิดความรู้สึก   ภาวะจิตใจหดหู่-ใจคอเหี่ยวแห้ง   และความเกียจคร้าน-เงื่องหงอย-ซบเซา-เฉื่อยชา)

(a)  failure    (ความล้มเหลว, ความไร้ผล, ความไม่สำเร็จ, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b)    apprehension    (การจับกุม, ความเข้าใจ, ความกลัว)

(c)  desperation    (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

(d)   sadness    (ความเศร้าโศก-เสียใจ-สลดใจ-ตรอมใจ)

 

11. His face showed no sign of fatigue after three consecutive sleepless

nights during his final exam.

(ใบหน้าของเขามิได้แสดงอาการของ   ความเหนื่อยล้า-อ่อนเพลีย   หลังจากนอนไม่หลับ (ไม่ได้นอน) ติดต่อกันเป็นเวลา  ๓  คืน  ในระหว่างการสอบไล่)

(a)    excitement    (ความตื่นเต้น)

(b)   anger    (ความโกรธ)

(c)    tiredness    (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย)

(d)   disappointment    (ความผิดหวัง)

 

12. His speech was impromptu but it was so well delivered and very

informative.

(สุนทรพจน์ของเขา   มิได้ตระเตรียมมาก่อน-กะทันหัน   แต่ว่ามันได้ถูกกล่าวอย่างดีมาก  และให้ความรู้-ข้อมูลข่าวสารมาก)

(a)    tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(b)   improper    (ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร)

(c)    not rehearsed    (มิได้ฝึกซ้อม-ซักซ้อม-ทดลอง)

(d)   of no value    (ไม่มีค่า)

 

13. Environmentalists are exasperated by the constant killing of

dolphins and whales.

(นักสิ่งแวดล้อม   รู้สึกโกรธเคืองอย่างมาก  (ถูกทำให้โกรธอย่างมาก)  กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

(a)    dismayed    (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)

(b)   terrified    (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)

(c)    irritated    (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง,

อักเสบ)

(d)   delighted    (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

 

14. Amnesia varies in its intensity, but most victims have little or no

recollection of past events.

(โรคความจำเสื่อมแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรง   แต่เหยื่อส่วนมากมี   ความทรงจำ-การระลึกได้   ถึงเหตุการณ์ในอดีต  แต่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มี – ความทรงจำ  -  เลย)

(a)  notion    (ความคิด)

(b)    knowledge    (ความรู้)

(c)  memory    (ความจำ)

(d)    retrospection    (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

 

15. Only specially-trained technicians are capable of repairing the intricate circuitry of a computer.

(เฉพาะช่างที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเท่านั้น  ที่สามารถซ่อมวงจรที่   สลับซับซ้อน-เข้าใจยาก-ยุ่งยาก   ของคอมพิวเตอร์)

(a) extraordinary   (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

(b) malfunctioning   (ซึ่งทำงานผิดพลาด)

(c) complex   (สลับซับซ้อน)

(d) malleable   (งอได้, บิดได้, ซึ่งสามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้)

 

16. Few people like someone who meddles in the affairs of others.

(น้อยคนที่ชอบบุคคลผู้ซึ่ง   เข้าไปยุ่ง-เสือก   เรื่องของคนอื่น)

(a) participates    (มีส่วนร่วม)

(b) delights    (ให้ความสุขใจ-พอใจ, มีความยินดี-ปลื้มปิติ)

(c) interferes    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

(d) dabbles    (ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก, ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ)

 

17. It is vital to keep an accurate record of every business transaction.

(มัน   สำคัญ-จำเป็น-จะขาดเสียมิได้   ที่จะเก็บประวัติที่ถูกต้องของการดำเนินธุรกิจ (หรือธุรกรรม) ทุกครั้ง)

(a) official   (เป็นทางการ)

(b) indispensable   (จำเป็นอย่างยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)

(c) complicated   (สลับซับซ้อน, ยุ่งยาก, เข้าใจยาก)

(d) inadvertent    (ไม่ได้เจตนา, ไม่รอบคอบ, สะเพร่า)

 

18. The clerk had been insolent to his superior too often; now he was without a job. 

(เจ้าเสมียนคนนั้น   ทะลึ่ง-ไร้มารยาท-อวดดี   กับผู้บังคับบัญชาของเขาบ่อยครั้งเกินไป  ตอนนี้เขาตกงานแล้ว  -  เพราะโดนไล่ออก)

(a) dishonest   (ไม่ซื่อสัตย์, ไม่สุจริต, ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ)

(b) affectionate   (เมตตา, ชอบ, รัก)

(c) rude   (หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่ละเอียด, ไม่ประณีต, ไม่ไพเราะ)

(d) malevolent    (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้