หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 79)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. The experts reluctantly acknowledged that their estimate of food costs was not accurate.

(เหล่าผู้เชี่ยวชาญ   ยอมรับ-รับรอง-แจ้งว่าได้รับ-เห็นคุณค่า   อย่างไม่เต็มใจ  ว่าการประมาณการของพวกตนในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านอาหาร  ไม่ถูกต้อง)

(a) perished    (ตาย, แตกดับ, สาบสูญ, ย่อยยับ, เน่าเปื่อย, เหี่ยวแห้ง)

(b) wailed    (เวล)  (คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ, ร่ำไห้, ร้องโหยหวน, ร้องสะอึกสะอื้น, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน)

(c) admitted to be true    (ยอมรับว่าจริง)

(d) manipulated    (มะ-นิ้พ-พิว-เลท)  (จัดการ, ใช้, ชักใย (อยู่เบื้องหลัง), บงการ, ยักย้าย, เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม)

 

2. A cautious warden  (ว้อร์-เดิ้น)  always has to anticipate the possibility of an escape.

(พัศดี-ผู้คุม-ผู้คุมนักโทษ-ยาม-ผู้พิทักษ์-ผู้อุปถัมภ์-ผู้ปกครอง   ที่ระมัดระวัง (รอบคอบ) จำเป็นต้องคาดหวังอยู่เสมอ  ถึงความเป็นไปได้ของการหลบหนี  -  ของนักโทษ)

(a) prisoner    (นักโทษ)

(b) guard; person in charge of a prison    (ผู้ดูแลหรือยาม;  บุคคลผู้รับผิดชอบคุก คือ  พัศดี)

(c) exhibitionist    (เอค-ซะ-บิ๊ช-ชะ-นิสท)  (ผู้ชอบแสดงออก, ผู้ชอบอวด, ผู้ชอบอวดอวัยวะเพศของตนแก่ผู้อื่น  เช่น ผู้แก้ผ้าวิ่งในสนามฟุตบอลขณะกำลังมีการแข่งขัน)

(d) hermit    (ฤษี, บุคคลที่เก็บตัว, ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก)

 

3. When a husband prospers in his business, his spouse  (สเพาซ)  benefits also.

(เมื่อสามีเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ   คู่ชีวิต-คู่สมรส-สามีหรือภรรยา   ของเขา  ก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน)

(a) concubine    (ค้อง-คิว-ไบน)  (เมียน้อย, หญิงที่อยู่กินกับชายโดยมิได้สมรส, อนุภรรยา, นางบำเรอ)

(b) partner    (หุ้นส่วน, ผู้ร่วมมือ, ผู้ช่วย, ผู้ร่วมกระทำ, คู่ขา, คู่เต้นรำ)

(c) wife    (ภรรยา)

(d) maid    (สาวใช้, คนใช้ผู้หญิง, หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, เด็กผู้หญิง)

 

4. One should try to pick an appropriate vocation that suits him or her.

(คนเราควรพยายามเลือก   อาชีพ   ที่เหมาะสม  ซึ่งเหมาะกับเขาหรือเธอ)

(a) vacation    (การเดินทางไปเที่ยววันหยุดพักผ่อน)

(b) residence    (ที่พักอาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่, ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย)

(c) attire    (อะ-ไท้-เออะ)  (เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, เขากวาง)

(d) occupation; profession    (อาชีพ;  อาชีพ, วิชาชีพ, การนับถือศาสนา)

 

5. The young girl was bewildered when the stranger embraced her.

(เด็กสาวรู้สึกตื่นตระหนก  เมื่อคนแปลกหน้า   กอดรัด   เธอ)

(a) hugged    (กอด)

(b) kissed    (จูบ)

(c) threatened    (ขู่กรรโชก, ขู่เข็ญ, คุกคาม)

(d) bullied    (รังแก, ข่มเหง, ทำตัวเป็นอันธพาล, ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, ทำให้กลัว)

(e) molested    (รุกรานทางเพศ, รบกวน, เข้ายุ่ง)

 

6. Throughout most of their lives, human beings perpetually learn and increase their mental capacities.

(ตลอดชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่  มนุษย์เรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านจิตใจหรือสมองของตนเอง  ตลอดกาล-ตลอดไป-อย่างถาวร-อย่างต่อเนื่อง)

(a) actually   (อย่างแท้จริง)

(b) ultimately   (ในที่สุด, ท้ายที่สุด)

(c) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาติญาณ)

(d) constantly   (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง)

 

7. His winning the award was the highest attainment of his career.

(การชนะ (ได้) รางวัลของเขาเป็น   ความสำเร็จ   สูงที่สุดในอาชีพของเขา)

(a) desire   (ความปรารถนา, ความต้องการอย่างมาก)

(b) subterfuge   (ข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว, ข้อหลีกเลี่ยง)

(c) achievement   (ความสำเร็จ, การบรรลุผลสำเร็จ)

(d) ecstasy   (ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความยินดี-ดีใจอย่างเหลือล้น)

 

8. He was able to mend the cup and saucer.

(เขาสามารถ   ซ่อมแซม-แก้ไข-ปะ-ปรับปรุง   ถ้วยและจานรอง)

(a) wash   (ซัก, ล้าง, สระ)

(b) decorate   (ประดับประดา, ตกแต่ง)

(c) repair   (ซ่อมแซม)

(d) mold   (หล่อ)

 

9. The use of charms and talismans, still prevalent in modern times, is of ancient origin. 

(การใช้เครื่องรางเวทมนตร์คาถา,  และของขลังผ้ายันต์  ซึ่งยังคง   มีอยู่ทั่วไป-มีอยู่ดาษดื่น-แพร่หลาย-เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป   ในยุคสมัยใหม่   มีจุดกำเนิดมาจากสมัยโบราณ)

(a) popular   (เป็นที่นิยม)

(b) widespread   (แพร่หลาย, กว้างขวาง)

(c) noteworthy   (น่าสังเกต)

(d) acceptable   (สามารถยอมรับได้)

 

10. Nineteenth-century movements to improve sanitation occurred simultaneously in several European countries.

(ขบวนการหรือการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่  ๑๙  ที่จะปรับปรุงด้านสุขอนามัย  เกิดขึ้น  อย่างพร้อมๆกัน   ในหลายๆประเทศในยุโรป)

(a) suddenly   (ในทันทีทันใด)

(b) spontaneously   (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

(c) gradually   (ทีละน้อย)

(d) concurrently   (อย่างพร้อมๆกัน, ในเวลาเดียวกัน)

 

11. Most of the effects of science are really beneficial to people.

(อิทธิพลหรือผลกระทบส่วนใหญ่ของวิทยาศาสตร์   เป็นประโยชน์   อย่างแท้จริงกับผู้คน)

(a) essential    (จำเป็น, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(b) conceivable    (นึกเห็นได้, พอจะนึกภาพออก, เป็นไปได้, พอที่จะคิดออก)

(c) advantageous    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้กำไร)

(d) detrimental    (ซึ่งเป็นผลเสียหรือผลร้าย, เป็นอันตราย, เป็นภัย)

 

12. He had a vehement (วี้-เฮ-เมิ่นท) argument with his friend.

(เขามีการโต้เถียง   อย่างรุนแรง-ดุเดือด   กับเพื่อน)

(a) unreasonable    (ไม่สมเหตุสมผล)

(b) academic    (ทางวิชาการ, เกี่ยวกับวิชาการ)

(c) trustworthy    (ไว้ใจได้, เชื่อถือได้)

(d) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้

บาดเจ็บ)

 

13. She was indignant (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท) when they said she was a liar.

(เธอ   เดือดดาล-ขุ่นเคือง-ไม่พอใจมาก   เมื่อพวกเขากล่าวว่าเธอเป็นคนโกหก)

(a) satisfied    (พอใจ)

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท) (ยากจน, ขัดสน)

(c) angry    (โกรธ, โมโห)

(d) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท) (ขาด, บกพร่อง, มีไม่พอ)

 

14. Scrutiny is the careful and detailed examination of something in order to obtain information.

(การพิจารณา-ตรวจสอบอย่างละเอียด   คือการตรวจสอบอย่างรอบคอบและลงราย ละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง  เพื่อให้ได้รับข้อมูล (เกี่ยวกับสิ่งนั้น) มา)

(a) destiny    (โชคชะตา, เคราะห์กรรม)

(b) rebellion    (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(c) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

(d) investigation    (การสอบสวน, การสืบสวน)

 

15. Equality, human rights, and justice are prominent (พร้อม-มิ-เนิ่นท) issues that came from the United States’ civil rights movement of the 1960s.

(ความเท่าเทียมกัน,  สิทธิมนุษยชน,  และความยุติธรรม เป็นประเด็นที่   เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา   ซึ่งมาจากขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐฯ ในทศวรรษ  ๑๙๖๐)

(a) political    (ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง)

(b) domestic    (โด-เมส-ทิค) (เกี่ยวกับบ้าน-งานบ้าน-ครอบครัว, เชื่อง, ภายในประเทศ, ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ)

(c) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(d) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

 

16. Leather quickly deteriorates in a hot, damp climate.

(หนัง   เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง   อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

 

17. Of all the wild dogs, none is more closely related to the domesticated dog than the wolf.

(ในบรรดาสุนัขป่า – ที่มิได้เลี้ยงตามบ้าน – ทั้งหมด  ไม่มีชนิดไหนที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหมาที่ถูก   ฝึกให้เชื่อง   (หรือนำมาเลี้ยงตามบ้านเรือน)  มากไปกว่าหมาป่า – เนื่องจากหมาป่ามีหลายพันธุ์  และ “wolf”  เป็นเพียง  ๑  ชนิดในพวกนั้น)

(a) hunting    (ซึ่งล่า, ที่ล่า)

(b) tame    (เชื่อง, อ่อนน้อม, เชื่อฟัง, ยินยอมโดยดี)

(c) ferocious    (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ)

(d) hybrid    (ซึ่งเป็นพันธุ์ทาง หรือพันธุ์ผสม)

 

18. Farce, a dramatic form whose principal purpose is to provoke laughter, does not attempt to portray life realistically.

(ละครตลก-เรื่องตลก,  ซึ่งเป็นรูปแบบการละครที่วัตถุประสงค์หลักของมัน  คือเพื่อ    กระตุ้น-ก่อให้เกิด   การหัวเราะ,  มิได้พยายามที่จะแสดงชีวิตตามความเป็นจริง – หรือสมจริงสมจัง)  (คือเพียงแต่ต้องการให้คนดูหัวเราะเท่านั้น  เนื้อเรื่องในละคร  จึงอาจมิใช่เรื่องในชีวิตจริง)

(a) cause    (เป็นเหตุให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(b) reward    (ให้รางวัล)

(c) ridicule    (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

(d) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้