หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 49)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1.  It was long believed that the bed of the Pacific Ocean was like a great sunken plain. 

 (มันถูกเชื่อกันมานานแล้วว่า  พื้นล่าง-ก้น-ใต้ท้องแม่น้ำ-แปลง-ร่อง-ฐาน-แท่น-เตียง  ของมหาสมุทรแปซิฟิก  คล้ายกับที่ราบที่จมอยู่ใต้น้ำขนาดใหญ่มหึมา)

(a) furniture   (เครื่องเรือน)  

(b) luxury   (ลั้ค-ชู-รี่)  (ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนวยความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย)

(c) place on which people sleep   (ที่ที่คนนอน, เตียง)

(d) fraud   (ฟร้อด)  (การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, เล่ห์ พฤติการณ์ที่หลอกลวง, ของปลอม, ผู้หลอกลวง)

(e) bottom   {ก้น, พื้นล่าง, ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด, พื้นน้ำ (ทะเล, มหาสมุทรร, แม่น้ำลำคลอง)}

2. A motto is a short phrase or sentence that states a guiding principle.

  (คติพจน์-คำพังเพย-ภาษิตคำขวัญ  เป็นวลีหรือประโยคสั้นๆที่  กล่าวถึง-กล่าว-แถลง-แจ้ง  หลักการซึ่งชี้นำ-นำทาง  -  การดำเนินชีวิตของบุคคล)

(a) recalls   (ระลึก, รำลึก, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน, การระลึก-รำลึก-เรียกกลับ-นำกลับ-เพิกถอน)

(b) clarifies   (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์-ใสสะอาด)

(c) contradicts   (โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ปฏิเสธ)

(d) expresses   (แสดงความคิด-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงความคิดเห็น, ส่งด่วน, ด่วน, เร็วเป็นพิเศษ, พิเศษ, ขบวนรถด่วน, การส่งด่วน)

(e) presides   (เป็นประธานในที่ประชุม)

3. The telegraph was the fastest means of long-distance communication during much of the nineteenth century.

(โทรเลขเป็น  วิธีการ-เครื่องมือ-ทรัยย์สินจำนวนมากมาย-จำนวนมากมาย  ที่เร็วที่สุดของการสื่อสารระยะไกล  ในระหว่างส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ ๑๙)

(a) converter   (เครื่องแปลง  -  ไฟ, ภาษา ฯลฯ)

(b) development   (การพัฒนา, พัฒนาการ)

(c) innovation   (นวัตกรรม, สิ่งใหม่, วิธีการใหม่, การนำสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่เข้ามา)

(d) consequence   (ผลลัพธ์)

(e) method; approach   (วิธีการ)

4. Gallup, New Mexico, a city that borders on a large Navajo Indian reservation, is recognized (เรค-เคิก-ไนซ) as the American Indian capital of the United States. 

 (แกลลัพ  รัฐนิวเม็กซิโก  ซึ่งเป็นเมืองทีมีเขตแดนติดต่อกับเขตสงวนขนาดใหญ่สำหรับอินเดียนแดงเผ่านาวาโจ ได้รับการ  รู้จัก-ยอมรับ-จำได้-สำนึก-แสดงว่ารู้จักหรือเห็นคุณค่า  ในฐานะเมืองหลวงของชาวอินเดียนแดงอเมริกันของสหรัฐฯ)

(a) advertised   (โฆษณา)

(b) registered   (เรส-จิส-เทอร์)  (ลงทะเบียน)

(c) stigmatized   (ตราหน้า, ทำให้มีมลทิน, ประณาม, ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ตีตรา, ประทับตรา)

(d) known   (รู้, รู้จัก, ทราบ)

(e) harmonized   (ทำให้ผสมกลมกลืนกัน, ทำให้เข้ากัน-ประสานกัน-ปรองดอง กัน, ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน)

5. There was one sentence that puzzled me deeply.

(มีอยู่ประโยคหนึ่งที่  ทำให้ (ผม) งงงวย-ฉงนสนเท่ห์  อย่างมาก)

(a) offended   (ทำให้ขุ่นเคือง-ไม่พอใจ, กระทำผิด, ละเมิด, รุก, รุกราน)

(b) exasperated   (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(c) confused   (ทำให้งง-สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ไม่ชัด)

(d) delighted   (ทำให้ยินดี-พอใจ-ปลาบปลื้ม)

(e) bored   (ทำให้เบื่อหน่าย, ทำให้น่าเบื่อ, ความรำคาญ, คนน่าเบื่อ, คนพูดมาก, สิ่งที่น่าเบื่อ-น่ารำคาญ)

6. The presence of small amounts of certain minerals such as copper or iron in food can adversely affect the taste.

(การมีอยู่ของปริมาณเล็กน้อยของแร่ธาตุบางอย่าง  เช่น ทองแดงหรือเหล็ก  ในอาหาร  สามารถมีผลกระทบต่อรสชาติอาหาร  อย่างเป็นผลร้าย-เป็นปฏิปักษ์-ในทางลบ-ในทางตรงกันข้าม   -   คือจากปรุงอร่อย แต่ธาตุเหล่านั้นกลับทำให้อาหารไม่อร่อย)

(a) apparently   (อย่างเห็นได้ชัดเจน)

(b) tremendously   (อย่างมากมาย, อย่างมโหฬาร)

(c) unfavorably   (อย่างไม่เอื้ออำนวย, อย่างในทางลบ, อย่างไม่ราบรื่น,  อย่างไม่เหมาะสม, อย่างเสียเปรียบ)

(d) rapidly   (อย่างรวดเร็ว)

(e) generously   (อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, อย่างใจกว้าง)

7. The colors of the sky are among the most accurate weather indicators.

  (สีของท้องฟ้าเป็นเครื่องบ่งชี้ (สภาพ) อากาศที่  ถูกต้อง-แม่นยำ-เที่ยงตรง-แน่นอน  มากที่สุดอย่างหนึ่ง)

(a) obsolete   (ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว)

(b) controversial   (ซึ่งถกเถียงกัน-โต้แย้งกัน, ซึ่งมีปัญหา, ซึ่งยังเถียง-ทะเลาะกันอยู่)

(c) dilapidated   (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด)  (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) reliable  (ไว้วางใจได้, เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(e) intimate   (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ลึกซึ้ง, ที่สนิทสนมในทางเพศ, เพื่อนสนิท)

8. Willa Cather wrote about immigrant women who braved the arduous and lonely life of the prairies.

(วิลล่า คาเธอร์  เขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงอพยพ  ผู้ซึ่งเสี่ยงอันตราย-ผจญภัยกับชีวิตที่ตรากตรำ-ใช้แรงงาน  และ  โดดเดี่ยว-หงอยเหงา-ไร้เพื่อน-วังเวง-สันโดษ-คนเดียว  ในทุ่งหญ้าที่ปราศจากต้นไม้ในทวีปอเมริกาเหนือ  -  หมายถึงผู้หญิงอพยพชาวอเมริกันสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ)

(a) hazardous   (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) reckless   (สะเพร่า, ประมาท, ไม่เอาใจใส่)

(c) solitary   (เปลี่ยว, อ้างว้าง, ลำพัง, โดดเดี่ยว, ไม่มีเพื่อน, สันโดษ, คนเดียว, เงียบสงัด)

(d) circumspect   (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) superstitious   (เชื่อถือโชคลาง, เชื่อไสยศาสตร์, เชื่องมงาย, ถือผีถือสาง, กลัวอย่างไม่มีเหตุผล  -  โดยเฉพาะด้านศาสนา)

9. Controversy continues to exist over the issue of whether there are inherent presidential powers that are not mentioned in the United States Constitution.

  (การโต้แย้ง-ถกเถียง-เถียงทะเลาะ  ยังคงมีอยู่ต่อไปในประเด็นที่ว่า  มีอำนาจของประธานาธิบดีที่มีอยู่อย่างถาวร (ประจำตัว)  ซึ่งมิได้บัญญัติไว้ในรัฐนูญสหรัฐฯ  หรือไม่)

(a) Doubt   (ข้อกังขา, ข้อสงสัย, ความสงสัย-ฉงน-สนเท่ห์-ไม่แน่ใจ-ไม่ไว้วางใจ, สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่ไว้วางใจ, กลัว)

(b) Dispute   (การเถียง, การโต้แย้ง, การทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, โต้แย้ง, ทะเลาะวิวาท, ต่อสู้, แข่งขัน)

(c) Policy   (นโยบาย)

(d) Intervention   (การแทรกแซง, การก้าวก่าย)

(e) Copulation (ค้อพ-พิว-เล้-ชั่น) ; Sexual intercourse   (การร่วมประเวณี, การสังวาส)    

10. As more is learned about the incredibly large number of plants within the plant kingdom, scientific classifications are revised.

(เมื่อได้มีการเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพืชจำนวนมากมายอย่างเหลือเชื่อภายในอาณาจักรพืช  การจัดแบ่งประเภท (ของพืช) ทางวิทยาศาสตร์จึงได้ถูก  แก้ไข-ปรับปรุงใหม่)

(a) incorporated   (รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้รวมกัน, รวมเข้าเป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมเข้าด้วยกัน)

(b) altered   (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) superseded   (แทนที่)

(d) disparaged   (ดูถูก, ดูหมิ่น, ใส่ร้าย, ทำให้เสื่อมเสีย-เสียหาย)

(e) deliberated    (คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ)

11. As part of their training, some artists reproduce famous paintings.

(ในฐานะส่วนหนึ่งของการฝึกฝน  ศิลปินบางคน  ลอก-จำลอง-ถอดแบบ-ทำสำเนา-พิมพ็ใหม่-สืบพันธุ์-แพร่พันธุ์  ภาพวาดที่มีชื่อเสียง)   (หมายถึง ฝึกวาดภาพหรือลอกเลียน-ทำซ้ำ  ภาพมีชื่อเสียง)

(a) copy   (เลียนแบบ, จำลอง, ถ่ายสำเนา, สำเนา, เล่มคัดลอก, หนึ่งฉบับ, หนึ่งชุด)

(b) compare   (เปรียบเทียบ)

(c) investigate   (สืบสวน, สอบสวน)

(d) pacify   (แพส-ซิ-ไฟ)  (ปลอบ, ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, เอาใจ, ทำให้สงบ, ทำให้เงียบ)

(e) ejaculated   (หลั่งน้ำกามออกมา, ร้องอุทาน, ปล่อยออกมาอย่างกะทันหันและรวดเร็ว, พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ)

12. The usefulness of silver in such different fields as photography and solar energy makes it a practical as well as a precious (เพร้ช-เชิส)metal.

   (ประโยชน์ของเงินในหลากหลายสาขา  เช่น  การถ่ายภาพและพลังงานแสงอาทิตย์  ทำให้มันเป็นโลหะที่มีประโยชน์ (ใช้งานได้) และ  มีค่า-ล้ำค่า-เป็นที่รัก-สำคัญมาก)

(a) an attractive   (มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

(b) a flexible   (ยืดหยุ่น, งอได้, เปลี่ยนแปลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้, ละมุนละไม, คล่อง, พลิกแพลงได้)

(c) a valuable   (มีค่า, มีคุณค่า, มีราคา, มีค่าเป็นเงินมาก, มีประโยชน์มาก, มีความสำคัญมาก)

(d) a glossy   (เป็นเงามัน, เป็นเงา, วาว, ที่ดูน่าสนใจ (แบบฉาบฉวย), ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่)

(e) ambivalent   (๒ จิต ๒ ใจ, ยังไม่ตกลงใจ, ขัดแย้งในตนเอง, มีความรู้สึกทั้งเชิงบวกและลบต่อบุคคลและสิ่งของ, จิตใจโลเล, เปลี่ยนใจกลับไปกลับมา)

13. Polar bears are well equipped for life in the perpetual ice and snow of the far north. 

  (หมีขั้วโลกมีการเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับชีวิตในน้ำแข็งและหิมะ (ที่มีอยู่)  ถาวร-ตลอดฤดู-ตลอดปี-ตลอดไป-ตลอดกาล-ต่อเนื่อง  ของซีกโลกทางเหนือที่อยู่ห่างไกล  -  คือแถบอาร์คติก)

(a) freezing   (เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง)

(b) melting   (หลอมละลาย)

(c) permanent   (ถาวร, ยาวนาน, ยืนยง, คงทน, (สี) ไม่ตก)

(d) ambiguous   (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) laudable   (ล้อ-ดะ-เบิ้ล)  (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)

14. When human beings first turned to farming, they became intensely concerned with the phenomenon of rain.

(เมื่อมนุษย์หันไปสู่การทำฟาร์มครั้งแรก  พวกเขาวิตกกังวล   อย่างมาก-รุนแรง-เข้ม ข้น-ลึกซึ้ง-หนาแน่น-เร่าร้อน-เอาจริงเอาจัง   เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของฝน  -  คือวิตกว่าจะมีฝนเพียงพอสำหรับทำไร่ทำนาหรือไม่)

(a) unexpectedly   (อย่างไม่คาดฝัน, อย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อน, อย่างนึกไม่ถึง, อย่างประหลาดใจ, อย่างฉับพลัน)

(b) suddenly   (อย่างทันทีทันใด, อย่างฉับพลัน-กะทันหัน-รวดเร็ว-คาดคิดไม่ถึง-ไม่มีการเตือนมาก่อน)

(c) ambitiously   (อย่างทะเยอทะยาน, อย่างมักใหญ่ใฝ่สูง)

(d) deeply   (อย่างมาก, อย่างลึกซึ้ง, อย่างลึก, อย่างลึกล้ำ, อย่างยิ่ง, อย่างใจจดใจจ่อ)

(e) extravagantly   (อย่างฟุ่มเฟือย-สุรุ่ยสุร่าย-สิ้นเปลือง-มากเกินควร)

15. The growth of medical specialties has resulted in seriously ill patients receiving much more effective treatment than ever before.

(การเติบโตของการแพทย์แบบเฉพาะทาง  -  คือหมอมีความเชี่ยวชาญโรคเฉพาะด้าน  -  ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ป่วย  อย่างหนัก-อย่างรุนแรง  ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผลมากขึ้นเป็นอย่างมาก  กว่าที่เคยเป็นมา)

(a) intermittently   (อย่างไม่ต่อเนื่อง-เดินๆหยุดๆ-เป็นพักๆ-ไม่สม่ำเสมอ-มีลักษณะหมุนเวียน)

(b) mildly   (อย่างแผ่วเบา-อ่อนโยน-ละมุนละไม)

(c) moderately   (อย่างปานกลาง-พอสมควร-พอประมาณ-ไม่รุนแรง-ไม่มากเกินไป-เพลาๆ)

(d) gravely   (เกรฟว-ลี่)  (อย่างรุนแรง-ร้ายแรง-วิกฤต-เอาจริงเอาจัง-ขึงขัง-สำคัญ-มืดมัว-เศร้าซึม)

(e) equivocally   (อย่างคลุมเครือ, อย่างกำกวม, อย่างมี ๒ นัย, อย่างมีเล่ห์นัย, อย่างไม่แน่นอน, อย่างไม่แน่ชัด, อย่างน่าสงสัย)

16. The dogsled is predominantly used by Artic peoples for long-distance transportation.

   (เลื่อนที่ใช้สุนัขลากถูกใช้  อย่างโดดเด่น-อย่างมากกว่ากัน-อย่างมีอิทธิพลหรืออำนาจเหนือ  โดยผู้คนเชื้อชาติต่างๆแถบอาร์คติก (ขั้วโลกเหนือ)  สำหรับการขนส่งระยะทางไกล)

(a) probably   (บางที, อาจจะ, ไม่แน่นอน)

(b) habitually   (อย่างเป็นนิสัย-เป็นประจำ-เป็นกิจวัตร)

(c) typically   (โดยทั่วไป, โดยเป็นแบบอย่าง)

(d) confidentially   (อย่างลับๆ, อย่างเป็นที่ไว้วางใจ)

(e) chiefly   (เป็นหลัก, ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญที่สุด)

17. Oil can be conveyed (คัน-เว) by pipeline from an oil region to a refinery.

(น้ำมันสามารถถูก  ขนส่ง-นำ-พา-นำไป-ถ่ายทอด-ถ่ายเท-โอน   โดยทางท่อ  จากบริเวณ-ภูมิภาคที่มีน้ำมันไปยังโรงกลั่น)

(a) transported   (ขนส่ง)

(b) filtered   (กรอง)

(c) connected   (เชื่อมต่อ, เชื่อมโยง)

(d) diverted   (หันเห, เบี่ยงเบน, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง)

(e) regulated   (ควบคุม, ดูแล, ปรับ, ทำให้เป็นระเบียบ, วางระเบียบ, กำหนด, บัญญัติ)

18. Farmers seldom attempt (อะ-เท้มพท) to cultivate every foot of their land.

(ชาวนาไม่ใคร่  พยายาม-ทดลอง-ความพยายาม   ที่จะเพาะปลูกบนพื้นที่ทุกตารางฟุตของตน  -  คือ ปล่อยให้มีที่เหลือว่างเอาไว้)

(a) plan   (วางแผน, มีแผน)

(b) comprehend   (เข้าใจ)   

(c) endeavor   (เอน-เดฟว-เว่อะ)  (พยายาม, บากบั่น, ความพยายาม, ความบากบั่น)

(d) portray   (พอร์-เทร่)  (วาดภาพ, เขียนภาพ, ร่างภาพ, พรรณนาเป็นคำ, แสดง)  

(e) contribute   (คัน-ทริ้บ-บิ้วท)  (มีคุณูประการ, มีส่วนช่วยให้เกิด........, ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, สนับสนุน, ให้ (เงิน, อาหาร หรืออื่นๆ)

19. In arithmetic, a number stands for the size of a set of things.

(ในวิชาเลขคณิต  “จำนวน”  แทน  ขนาดของเซตของสิ่งต่างๆ)

(a) measures   (วัด)

(b) estimates   (ประมาณการ, ประมาณค่า-ราคา, ประเมิน, กะ, ตีราคา, คำนวณ, ราคาที่ประเมิน)

(c) coerces   (โค-เอิซส)  (บังคับ, บีบบังคับ, ขู่เข็ญ)

(d) represents   (แทน, เป็นตัวแทน)

(e) reminisce   (เรม-มิ-นิส)  (ระลึกถึงอดีต, ระลึกถึง, จำได้, หวนระลึกถึง)

20. In the 1700’s, North American colonists proclaimed their wealth and social standing by wearing elaborate stockings.

(ในศตวรรษ ๑๗๐๐ ( ปี ๑๗๐๐ – ๑๗๙๙) ชาวอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือประกาศ-ป่าวประกาศ-ป่าวร้อง  ความมั่งคั่งและ   สถานะ-ฐานะ-ตำแหน่ง-ชื่อเสียง-จุดยืน   ทางสังคมของตน  โดยการสวมถุงเท้ายาวที่ทำอย่างประณีตสวยงาม)

(a) events   (เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, การแข่งขัน, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้น)

(b) responsibility   (ความรับผิดชอบ)

(c) enterprise   (โครงการ, กิจการ, แผนการ, บริษัท, อุตสาหกิจ, วิสาหกิจ, การเข้าร่วมกิจการดังกล่าว)

(d) compendium   (บทย่อ, บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง)

(e) status   (ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ)