หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 48)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Hurricanes often devastate the coffee crop, Haiti’s principal exports.

   (พายุเฮอริเคนมักจะ  ทำลาย-ล้างผลาญ  อยู่บ่อยๆจำพวกพืชกาแฟ  ซึ่งเป็นสินค้าออกสำคัญของประเทศเฮติ)

(a) scatter   (กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระจัดกระจาย, ทำให้แตกกระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-แตกกระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(b) fertilize   (ทำให้เจริญพันธุ์, ผสมพันธุ์,  เพิ่มความอุดมสมบูรณ์, ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, ทำให้มีลูก, ทำให้เกิดผล)

(c) fracture   (ทำให้แตก-ร้าว, แตกร้าว, ร้าว, การแตกร้าว, การแยก, รอยแตกร้าว,  กระดูกหัก)

(d) annihilate   (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, บดขยี้)

2. The rivalry (ไร้-เวิล-รี่) between the two construction companies was obvious.

(การแข่งขันกัน-การชิงดีชิงเด่น-การเป็นคู่ต่อสู้กัน-การตีเสมอ   ระหว่างบริษัทก่อสร้าง ๒ แห่งนั้นเห็นได้อย่างชัดเจน)

(a) cooperation   (ความร่วมมือ)

(b) compromise   (ค้อม-พระ-ไมซ)  (การประนีประนอม, การยอมรับ, การยอมอ่อนข้อแก่กัน, การตกลงกันได้, สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง, ประนีประนอม, ยอม, พัวพัน, อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ)

(c) competition   (การแข่งขัน, การชิงชัย, การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ, ผู้แข่งขัน)

(d) probity   (โพร้-บิ-ที่ หรือ พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรงมา)

3. The prices of gold and oil fluctuate daily.

(ราคาทองและน้ำมัน  ขึ้นๆลงๆ-เปลี่ยนแปลง-ไม่คงที่  เป็นรายวัน)

(a) stabilize   (ทำให้มีเสถียรภาพ, ทำให้มั่นคง)

(b) augment   (อ๊อก-เมิ่นท)  (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

(c) diminish   (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(d) alter   (เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, แก้ไข, ดัดแปลง)

4. The proposed environmental amendment has not yet been ratified by all participating countries.

 (การแก้ไข-ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ถูกเสนอขึ้นมา  ยังมิได้รับการ  ให้สัตยาบัน-รับรอง  โดยประเทศที่เข้าร่วมประชุมทุกประเทศ)

(a) promulgated   (พร้อม-เมิล-เกท หรือ โพร-มั้ล-เกท)  (ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศอย่างเป็นทางการ, เผยแพร่, สอน)

(b) debunked   (ทำลายชื่อเสียง, กล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง

(c) approved   (อะ-พรูฟว)  (ให้สัตยาบัน, เห็นด้วย, ยืนยันด้วย, พอใจ)

(d) skimmed   (ตักเอาผิวหน้าออกจากของเหลว, มองอย่างผ่านๆ, ดูอย่างผิวเผิน, มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว, อ่านอย่างลวกๆ, แฉลบผิวหน้าไป, เฉียดผ่านไป)

(e) repudiated   (ปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ, บอกปัด, ทอดทิ้ง)

5. This is the fifth consecutive weekend that I have spent working, and I am a bit fed up with it. 

 (นี่เป็นสุดสัปดาห์ที่ ๕  ติดต่อกัน-ติดๆกัน-ต่อเนื่องกัน-ตามกันมา-เป็นลำดับ  ที่ผมได้ใช้เวลาทำงาน  และรู้สึกสะอิดสะเอียน-เบื่อ-รังเกียจ  นิดหน่อยกับมัน  -  หมายถึงกับการทำงานวันสุดสัปดาห์)

(a) lengthy   (ยืดเยื้อ, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(b) laborious   {ใช้แรงงานมาก, (งาน) หนัก, ยาก, ลำบาก, ต้องใช้ความพยายามมาก, อุตสาหะ}

(c) successive   (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(d) tedious   (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(e) prolific   {โพร-ลิฟ-ฟิค)  (ออกลูกมาก, มีลูกมาก, มีผลดก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน-นักประพันธ์) มีผลงานมาก}

6. She was not cognizant of the ramification of her mistake.

(เธอมิได้ตระหนักถึง-รู้ถึง-รับรู้  ผลลัพธ์-การแตกกิ่งก้านสาขา-กิ่งก้าน-สาขา  ของความผิดของเธอ)

(a) damage   (ความเสียหาย, ค่าเสียหาย, ทำให้เสียหาย)

(b) result   (ผลลัพธ์)

(c) severity   (ซี-เวี้ย-ริ-ที่)  (ความรุนแรง, ความหนักหน่วง, ความเข้มงวดกวดขัน, ความเคร่ง, การเอาจริงเอาจัง, การลงโทษอย่างรุนแรง)

(d) repetition   (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ)

(e) scandal   (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอับอาย, การนินทาป้ายร้าย)

7. The most common parental admonition surely is “Don’t stay out late.

   (การตักเตือน-คำตักเตือน  ของพ่อแม่  ที่ธรรมดาสามัญ (หรือเหมือนๆกัน) มากที่สุด  แน่นอน คือ “อย่าออกไปข้างนอก (บ้าน) จนดึกจนดื่นนะ”)

(a) offering   (สิ่งที่เสนอให้-ถวายให้, ของบูชา, ของขวัญ, สิ่งที่เสนอให้ตรวจดูหรือเพื่อขาย, การเสนอ-มอบ-ถวาย-บูชา)

(b) reprimand   (การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง, ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

(c) warning   (การเตือน)

(d) prohibition   (การห้าม, ข้อห้าม, คำสั่งห้าม, ข้อละเว้น, การห้ามผลิตและขายสุรา)

(e) ultimatum   (คำขาด, คำสุดท้าย, ข้อสรุป)

8. Being depressed makes him lethargic (ลิ-ธ้าร์-จิค) and unable to get out of bed in the morning.

   (การซึมเศร้าทำให้เขา  เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วง-ง่วงเหงาหาวนอน-เมินเฉย-เฉยเมย  และไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้า)

(a) sluggish   (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(b) ignorant   (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

(c) diminutive   (เล็ก, จิ๋ว, กระจุ๋มกระจิ๋ม, แคระ, คนรูปร่างเล็ก, คนแคระ, สิ่งที่เล็ก)

(d) vainglorious   (เว้น-กลอ-เรียส){ยโส (ไว้ยศ, ถือตัว, หยิ่ง) เกินขนาด, โอ้อวด, โว}

(e) trustworthy   (น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้)

9. The witnesses’ testimony absolved her from all blame for the accident. 

  (คำให้การของพยาน  ปลดเปลื้อง-ทำให้พ้นผิด-ยกโทษ-ล้างบาป  เธอจากการตำหนิ (หรือความรับผิดชอบ) ทั้งปวงในเรื่องอุบัติเหตุ)

(a) jeopardized  (ทำให้เป็นอันตราย, ทำอันตราย, เป็นภัยต่อ, ทำร้าย)

(b) mitigated   (ทำให้บรรเทาเบาบาง, ทำให้ลดน้อยลง)

(c) exonerated   (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่)

(d) implicated   (ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, มีส่วนร่วม)

(e) indoctrinated   (ปลูกฝังความเชื่อ, สอนให้ซึมซาบ, สั่งสอนทฤษฎี หลักการ ลัทธิ และอื่นๆ)

10. James was fraught with remorse after his silly statements.

(เจมส์เต็มไปด้วย  ความสำนึกผิด-ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป-ความเห็นอกเห็นใจ  ภายหลังจากคำพูดโง่ๆของเขา)

(a) equanimity   (ความใจเย็น, ความสงบใจ, ความมีอารมณ์เย็น, ความสมดุลของใจ)

(b) ecstasy   (เอ๊ค-สทะ-ซี่)  (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

(c) atrocity   (อะ-ทรอส-ซิ-ที่)  (ความโหดร้าย, ความชั่วร้าย, ความน่ากลัว, ความดุร้าย, สิ่งชั่วร้าย, การกระทำที่ชั่วร้าย)

(d) compunction   (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำ, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลกต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(e) vendetta   (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล, ความพยาบาทอันยาวนาน)

11. A number of people including children have been maimed for life by these bombs.  

(ผู้คนจำนวนมากรวมทั้งเด็กๆ  ได้ถูก  ทำให้พิการบาดเจ็บทางกาย-ทำให้เสียแขนขาหรือส่วนของร่างกาย-ทำให้พิการ-ทำให้เสื่อมเสีย  ไปตลอดชีวิต  โดยระเบิดเหล่านี้)

(a) massacred   (สังหารหมู่)

(b) assaulted   (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย, ข่มขืน)

(c) extradited   {ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน, ทำให้ (ผู้ร้าย) ถูกส่งข้ามแดน}

(d) assassinated   (ลอบสังหาร, ลอบฆ่า)

(e) disfigured   (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปร่าง)

12. He wasn’t trying to deceive you when he said that his was the best car in the world; he was just exaggerating (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ทิ่ง).

(เขามิได้กำลังพยายามหลอกต้มคุณเมื่อเขาพูดว่า  รถของเขาเป็นรถที่ดีที่สุดในโลก  เขาเพียงแต่กำลัง  พูดเกินความจริง-คุยโม้-โอ้อวด)

(a) evaporating   (ระเหย, กลายเป็นไอ)

(b) victimizing   (ทำให้ตกเป็นเหยื่อ, โกง, ฉ้อโกง, ทำให้ถูกสังเวย)

(c) recovering   (ฟื้นจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ, คืนสภาพเดิม, หายเป็นปกติ, เอากลับคืน, กู้, ค้นพบใหม่, ได้ค่าสินไหมชดเชย)

(d) boasting or overstating   (คุยโม้ หรือ พูดเกินความจริง)

(e) accomplishing   (อะ-ค้อม-พลิช)  (ทำสำเร็จ, บรรลุผล)

13. After reading my composition, Mrs. Evans remarked that it was mediocre (มี-ดิ-โอ๊-เค่อะ หรือ มี้-ดิ-โอ-เค่อะ) and that I could do better. 

  (หลังจากอ่านเรียงความของผม  มิสซิสอีแวนส์กล่าวว่า  มัน (เรียงความ)  มีคุณภาพปานกลาง-ไม่ดีไม่เลว-สามัญ  และ (กล่าว) ว่า  ผมสามารถทำได้ดีกว่านี้)

(a) prominent   (มีชื่อเสียง, สำคัญ)

(b) reprehensible   (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด, น่าดุ)

(c) maladroit   (แมล-ละ-ดร๊อยท)  (ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว, อุ้ยอ้าย)

(d) ordinary; commonplace; average; neither good nor bad   (ธรรมดาสามัญ, ไม่น่าสนใจ, เฉลี่ย, ไม่ดีหรือเลว, ปานกลาง

(e) monotonous   (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

14. Jim and Tom removed the bulky (บั๊ล-คี่) package from the car.

(จิมและทอมเคลื่อนย้ายหีบห่อ-สัมภาระที่  ใหญ่และเทอะทะ  จากรถ)

(a) heavy   (หนัก)

(b) tiny   (ไท้-นี่)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) large; clumsy; taking up much space   (ใหญ่, อุ้ยอ้าย-เทอะทะ, กินเนื้อที่มาก)

(d) oppressive   (กดขี่ข่มเหง, เกี่ยวกับการกดขี่, ซึ่งทำให้ลำบากใจ-เป็นทุกข์หนัก)

(e) indelible   (ที่ลบไม่ออก, ที่ถูไม่ออก, ที่ลบไม่ได้, ที่ขัดไม่ออก)

15. It is not possible to compel a person to love his fellow man

(มันเป็นไปไม่ได้ที่จะ  บังคับ-ผลักดัน-เกณฑ์-ต้อน  บุคคลคนหนึ่งให้รักเพื่อนผู้ชายของเขา  -  คือบังคับให้รักอีกคนหนึ่งโดยไม่เต็มใจ)  (หมายถึง  ความรักเป็นเรื่องบังคับกันไม่ได้)

(a) force   (บังคับ, ผลักดัน, รุน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง, ใช้กำลัง, กำลัง, แรง, พลัง, อำนาจ, อิทธิพล, อำนาจจิต, พลังจิต, กองทัพ)

(b) torture   (ทรมาน, ทำให้เจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ, การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

(c) slaughter   (สล้อ-เท่อะ)  (ฆ่าสัตว์, ฆ่าเป็นอาหาร, ฆ่าอย่างทารุณ, สังหารหมู่, การฆ่า, การฆ่าสัตว์, การฆ่าเป็นอาหาร, การสังหารหมู่อย่างไม่ละเว้น)

(d) emblazon   (เอม-เบล๊-ซั่น)  (ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม, ประดับด้วยสีหลายสี, ประดับด้วยตราหรือเครื่องหมาย, ฉลอง, สรรเสริญ, เยินยอ)

(e) ridicule   (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ, การหัวเราะเยาะ-เยาะเย้ย-ยั่วเย้า-หยอกล้อ)

16. Medics venture their lives to save wounded soldiers.  

(แพทย์  (หรือเจ้าหน้าที่การแพทย์)  เสี่ยง-เสี่ยงภัย-ผจญภัย-ลองดู-กล้าได้กล้าเสีย  ชีวิตของพวกตน  เพื่อช่วยชีวิตของทหารที่ได้รับบาดเจ็บ)

(a) exacerbate   (อิก-แซส-เซอร์-เบท)  (ทำให้หนักขึ้น, ทำให้ทรุดหนัก, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้ช้ำ, ทำให้โกรธเคือง)

(b) fabricate   (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ปั้นเรื่อง, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ)

(c) hibernate   (ไฮ้-เบอะ-เนท)  (จำศีลในฤดูหนาว, เก็บตัวอยู่ในรังในฤดูหนาว, หลับในฤดูหนาว, หลบหนาว, อยู่อย่างสันโดษ)

(d) risk; dare   (เสี่ยง-เสี่ยงภัย-เสี่ยงทำ-ลอง;  กล้า-กล้าทำ-กล้าเผชิญหน้า-ท้าทาย)

(e) catapult   (แค้ท-ทะ-พัลท)  (ขว้างก้อนหิน, ยิงกระสุน, ยิงขีปนาวุธ, กระเด็น, หนังสติ๊ก, เครื่องยิงกระสุน, เครื่องยิงอาวุธสมัยโบราณ, เครื่องปล่อยเรือบินจากดาดฟ้าเรือ)

17. He reads and reads and reads to quench (เคว้นช) his thirst for knowledge.

(เขาอ่านและอ่านและอ่านหนังสือ  เพื่อ  ระงับ-ดับ-ทำให้หมด-ปราบ-เอาชนะ  ความกระหายในความรู้ของเขา)

(a) utilize   (ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์)

(b) extinguish   (อิคส-ทิ้ง-กวิช)  (ดับ, ทำให้สิ้น, ยุติ, ยกเลิก, ชำระหนี้)

(c) construe   (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, ผูกประโยค, วิเคราะห์รูปประโยค)

(d) conceal   (คัน-ซี่ล)  (ซ่อน, ปิดบัง, ปกปิด, บัง)

(e) incarcerate   (อิน-ค้าร์-เซอะ-เรท)  (จำคุก,กักขัง, คุมขัง)

18. The whispering in the audience ceased (ซีส-ดึ) when the curtain went up.

(เสียงกระซิบกระซาบในหมู่ผู้ชม  หยุด-ยุติ-สิ้นสุด-เลิก-เว้น-ตาย-การหยุด  เมื่อม่าน (เวที) ยกขึ้น)

(a) reiterated   (รี-อิ๊ท-เทอะ-เร้ท-ทิด)  (กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ)

(b) elaborated   (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท-ทิด)  (สาธยาย, บรรยายอย่างละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)

(c) bickered   (ทะเลาะ, วิวาท, โต้เถียง, สั่น, ระยิบระยับ)

(d) stopped   (หยุด, ยุติ, เลิก, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ห้าม)

(e) eliminated   (ทำลาย,กำจัด, ขจัด, คัดออก, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง)

19. The severity of the disease can be imagined from the fact that thirty percent of the town population died.

(ความรุนแรง-ความเข้มงวดกวดขัน-ความเคร่ง-การเอาจริงเอาจัง  ของโรค  สามารถจินตนาการได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า  ๓๐ เปอร์เซนต์ของประชากรของเมืองตาย  -  ด้วยโรคนี้)

(a) harshness; violence   (ความรุนแรง; ความดุเดือดหรือการทำลาย)

(b) altercation   (การทะเลาะวิวาท)

(c) compliance   (การยินยอม, การทำตาม, การยอมให้, การอ่อนข้อให้, การร่วม มือ, การเชื่อฟัง)

(d) explanation   (การอธิบาย, คำอธิบาย)

(e) proliferation   (การแพร่หลาย, การเผยแพร่, การเพิ่มทวี. การขยาย, การงอก, การแพร่พันธุ์)

20. Further explanations will be presented in subsequent lectures.

(การอธิบายเพิ่มมากขึ้นจะถูกนำเสนอในการบรรยาย  ต่อมา-ซึ่งตามมา)

(a) colossal   (ใหญ่โตมาก, มหึมา)

(b) covetous   (คัฟ-วิ-ทัส)  (โลภ, อยากได้มาก, ปรารถนามาก, กระหายที่จะครอบครอง)

(c) melodious   (เม-โล้-เดียส)  (ไพเราะ, เป็นเสียงหวาน, สละสลวย, เป็นเสียงดนตรี)

(d) spacious   (สเพ้-เชิส)  (มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล)

(e) following; later  (ต่อมา, ซึ่งตามมา)