หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 43)

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

1. Speculators have made millions by benefiting from the fluctuation of prices on new stock markets.  

(นักเก็งกำไรทำเงินได้หลายล้านบาท  โดยได้ประโยชน์จาก  ความผันผวน-ความไม่แน่นอน-การขึ้นๆลงๆ  ของราคาในตลาดหุ้นใหม่)

(a) increase   (การเพิ่มขึ้น)

(b) trend   (แนวโน้ม)

(c) collapse   (การล้มลง, การทรุดลง, ภาวะทรุดโทรม, ล้มลง, ทรุดลง, พังลง, ล้มหมดสติ, (ราคา) ตกฮวบฮาบ)

(d) instability   (ความไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, ความลังเลใจ)

2. The seasonal changes in fashion styles have turned fashion photography into a lucrative industry. 

(การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้านสไตล์แฟชั่น  ได้เปลี่ยนการถ่ายภาพแฟชั่นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ มีกำไร)

(a) amusing   (น่าตลกขบขัน, น่าสนุกสนาน)

(b) declining   (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) profitable   (มีกำไร, ซึ่งทำกำไร, ซึ่งเป็นประโยชน์)

(d) formidable   (น่ากลัว, ซึ่งเอาชนะได้ยาก, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, มีอำนาจ-กำลังมาก)

3. From the first battles of the United States’ Civil War came reports of dire (ได๊-เออะ) shortages of medical personnel and hospital supplies.

(จากการสู้รบครั้งแรกๆของสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ  ปรากฏออกมาซึ่งการขาดแคลน  อย่างยิ่ง-น่ากลัว-ร้ายกาจ-เป็นภัยพิบัติ  ของบุคลากรทางการแพทย์และของใช้-ของจำเป็นในโรงพยาบาล)  (คือ พบว่าขาดหมอ-พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์  เมื่อคราวเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐฯ)

(a) regional   (ส่วนภูมิภาค, ในต่างจังหวัด)

(b) chronic   (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย

(c) periodic   (เป็นระยะๆ, เป็นช่วงๆ)

(d) severe   (ซะ-เวียร์)  (ร้ายแรง, รุนแรง, สาหัส, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เคร่งขรึม, เข้มงวด, กวดขัน, หนาวจัด)

4. Automobile pollution, which causes acid rain and lung-damaging smog by emitting nitrogen dioxide, is a menace to human health.

(มลภาวะทางรถยนต์  ซึ่งก่อให้เกิดฝนกรดและควันหมอกที่ทำอันตรายปอด  โดยการปล่อยไนโตรเจนออกมา  เป็น  ภัย-อันตราย  ต่อสุขภาพของมนุษย์)

(a) curse   (การสาปแช่ง, การด่าว่า, คำสาปแช่ง, คำแช่งด่า, คำสบถ, ความหายนะ, ความอัปมงคล, สิ่งระยำ, คนระยำ, สิ่งที่ร้าย, สิ่งที่ถูกสาปแช่ง)

(b) hindrance   (อุปสรรค, การขัดขวาง-หยุดยั้ง-กีดกัน-ป้องกัน, ภาวะที่ถูกขัดขวาง, วิธีการขัดขวาง)

(c) threat   (เธร้ท)  (ภัย, ภัยคุกคาม, ลางเตือนภัย, ลางร้าย, การคุกคาม, การขู่เข็ญ, อาการน่ากลัว, คุกคาม, ขู่เข็ญ, เป็นลางร้าย)

(d) misfortune  (โชคร้าย, เคราะห์ร้าย)

5. Asked why he discards his family traditions, Mr. Forbs remains mute (มิ้วท).

(ถูกถามว่าทำไมเขา  ละทิ้ง-ทิ้ง-ปฏิเสธ  จารีตหรือประเพณีดั้งเดิมของครอบครัว  มิสเตอร์ฟอร์บสยังคงเงียบ-นิ่งเฉย-ไม่พูด-ไม่ปริปาก-ใบ้-พูดไม่ได้) 

(a) impairs   (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้เลวลง, ทำให้อ่อนแอ, ลดคุณค่า)

(b) thinks over   (พิจารณา, คิดทบทวน)

(c) throws aside  (ทิ้ง, ทิ้งขว้าง, โยนออกไป)

(d) conceals   (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

6. Reading a variety of good books elevates (เอ๊ล-ละ-เวท) the mind.

(การอ่านหนังสือหลากหลายชนิด  ยกระดับ (ทำให้สูงขึ้น) ปัญญา-จิตใจ)

(a) magnifies   (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ) 

(b) lifts up  (ยก, ทำให้สูงขึ้น)

(c) penetrates   (ทะลุเข้าไป, ฝ่าเข้าไป, เจาะทะลุ, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน, มีผลลึกซึ่งต่อ)

(d) perforates   (ทำให้เป็นรู, เจาะรู, เป็นรู, มีรูเต็ม)

7. The population of our town has been stationary for a decade.

(ประชากรของเมืองของเราได้  ไม่เปลี่ยนแปลง-อยู่ในสภาพเดิม-หยุดนิ่ง-หยุดอยู่กับที่-ไม่เคลื่อนที่  เป็นเวลา ๑ ทศวรรษ (๑๐ ปี) แล้ว)

(a) inadequate   (ไม่พอเพียง)

(b) not changing in size, number or activity

(c) minute   (ไม-นิ้วท)  (เล็กมาก, ละเอียดยิบ)

(d) adorable   (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

8. To give precision (พรี-ซิซ-ชั่น) to the term “best-seller”, Frank Luther Mott devised an original formula for ranking books.

(เพื่อที่จะให้  ความถูกต้อง-ความเที่ยงตรง-ความแน่นอน-ความแม่นยำ  กับคำว่า  “หนังสือขายดีที่สุด”  แฟร้งค์ ลูเธอร์ มอทท์  ได้คิดประดิษฐ์สูตรดั้งเดิมเริ่มแรก (ไม่ซ้ำแบบใคร) สำหรับจัดอันดับหนังสือ)

(a) determination   (ความมุ่งมั่น, เจตจำนง, การกำหนด)

(b) solution   (การแก้ปัญหา, วิธีการแก้ปัญหา, สารละลาย)

(c) exactness   (ความถูกต้อง-เที่ยงตรง-แม่นยำ-แน่นอน-แน่ชัด)

(d) measurement   (การวัด – ความกว้างยาว)

9. During the 1950’s, the widespread development of television made it a much more appealing advertising medium than radio.

(ในระหว่างทศวรรษ ๑๙๕๐  การพัฒนาอย่างกว้างขวางของโทรทัศน์  ทำให้มันเป็นสื่อโฆษณาที่  มีเสน่ห์-น่าหลงใหล-ดึงดูดใจ  มากกว่าวิทยุเป็นอย่างมาก)

(a) effective   (มีประสิทธิผล)

(b) exorbitant   {(ราคา) มากเกินไป, แพงเกินไป, สูงเกินไป)}

(c) excessive   (มากเกินไป)

(d) attractive  (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ)

10. The diet of more than one-tenth of the world’s population cannot sustain a person’s health.  

(อาหาร-โภชนาการของมากกว่า ๑ ใน ๑๐ ของประชากรของโลกไม่สามารถ  ค้ำจุน-ช่วยเหลือ-รักษาไว้-ผดุงไว้-ประคองไว้-รับภาระ  สุขภาพของบุคคล)

(คือ มากกว่า ๑ ใน ๑๐ ของพลเมืองโลกกินอาหารที่ไม่ช่วยบำรุงสุขภาพ  หรือ ขาดอาหารนั่นเอง)

(a) maintain   (บำรุง, รักษาไว้, เกื้อกูล, ผดุงไว้, ธำรงไว้, ค้ำ, ยืนยัน)

(b) damage   (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย, เสียหาย)

(c) alter   (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(d) rejuvenate   (รี-จู๊-วิ-เนท)  (ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้เป็นหนุ่มขึ้นอีก, ทำให้กลับเป็นหนุ่ม, ทำให้กระปรี้กระเปร่าขึ้นอีก, ฟื้นคืน)

11. Before they are exhibited in any zoo, all imported animals are kept in quarantine (คว้อ-เริน-ทีน) to make sure they are free from diseases.

(ก่อนที่พวกมันจะถูกแสดงในสวนสัตว์  สัตว์ที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศจะถูก  (การ) เก็บกักตัวไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค  เพื่อให้มั่นใจว่าพวกมันปราศจากโรค)

(a) hospitals   (โรงพยาบาล)

(b) captivity   (การจับกุมคุมขัง, ภาวะที่เป็นเชลย, ภาวะที่หลงใหล, การผูกมัด)

(c) laboratories   (ห้องปฏิบัติการ)

(d) isolation   (การแยกตัวโดดเดี่ยว, การแยกให้อยู่ต่างหาก, การแยกตัว-ปลีกตัวออก, การแยกผู้ป่วย (คนหรือสัตว์) ด้วยโรคติดต่อให้อยู่ต่างหาก)

12. The scientist supports his theory with copious evidence.

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นสนับสนุนทฤษฎีของตนด้วยหลักฐาน  มากมาย-อุดมสมบูรณ์)

(a) copyrighted   (มีลิขสิทธิ์, ได้รับลิขสิทธิ์)

(b) detrimental   (เป็นอันตราย, เป็นภัย)  

(c) abundant  (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(d) paramount   (แพ้-ระ-เม่าท)  (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, ยอดเยี่ยม, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

13. The police officer surmised (เซอะ-ไม้ซ) that the thief might have been the tall bully who spends a lot of time on the street corner.

(เจ้าหน้าที่ตำรวจ  คาดการณ์-เดา-ทาย-คาดคะเน-เก็ง-นึก-คิด  ว่าเจ้าหัวขโมยอาจจะเป็นเจ้าคนขี้รังแก-ชอบข่มเหง ตัวสูง  ผู้ซึ่งใช้เวลามากมายอยู่ที่มุมถนน)

(a) recalled   (ระลึกได้, จำได้, หวนคิด, เรียกกลับ, นำกลับ, เพิกถอน)

(b) guessed   (เกส)  (เดา, ทาย, คาดคะเน, คิดว่า, เข้าใจว่า, การเดา-คาดคะเน)

(c) proved  (พิ-สูจน์)

(d) stated   (กล่าว, พูด)

14. As soon as the athlete received the bribe offer, he informed his coach of the sordid affair.

(ในทันทีที่นักกีฬาคนนั้นได้รับข้อเสนอสินบน  เขาแจ้งให้ผู้ฝึกซ้อมทราบเรื่อง  สกปรก-โสมม-เลวทราม-ชั่วช้า-ชั่วร้าย-เห็นแก่ตัว  -  คือเรื่องติดสินบน)

(a) mysterious   (ลึกลับ, ลี้ลับ)

(b) grief-stricken   (โศกเศร้า)

(c) authentic   (จริง, แท้, ไม่ปลอม)

(d) filthy   (สกปรก, โสมม, เลว, น่ารังเกียจ, ทุจริต, ลามก, หยาบคาย)

15. Bob wanted to augment (อ็อก-เมิ่นท) his savings before he bought a house.

(บ๊อบต้องการ  เพิ่ม  เงินออมของเขา  ก่อนที่เขาจะซื้อบ้าน)

(a) insure   (ประกัน)

(b) invest   (ลงทุน)

(c) increase   (เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น)

(d) scrutinize   (พิจารณาอย่างละเอียด)

16. The strike ended when the employer conceded to the demands of the workers.  

(การนัดหยุดงานยุติเมื่อนายจ้าง  ยอมรับ-ยอมทำตาม-ยินยอม-ยอมอ่อนข้อให้  ข้อเรียกร้องของคนงาน)

(a) exaggerated   (พูดโม้, พูดเกินความจริง)

(b) admitted   (ยอมให้, ยอมรับ, ให้เข้า, รับเข้า, ยอมรับรอง, รับสารภาพ, รับ)

(c) eliminated   (กำจัด, ทำลายให้หมดไป)

(d) encountered   (เผชิญกับ, เผชิญหน้า, พบ, เจอ)

17. The political writer was well-known for his acumen.

(นักเขียนเรื่องการเมืองคนนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่อง  ความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง  ของเขา)

(a) keen insight   (ความฉลาดที่ดีเลิศ-ยอดเยี่ยม-หลักแหลม-คมกริบ)

(b) blunt comments   (คำวิจารณ์แบบขวานผ่าซาก)

(c) lofty language   (ภาษาที่สูงส่ง)

(d) witty remarks   (คำพูดที่ฉลาด-มีไหวพริบ)

18. The fireman’s valor in rushing into the flaming house saved the occupants from a terrible fire.

(ความกล้าหาญ  ของพนักงานดับเพลิง  ในการวิ่งเข้าไปในบ้านที่กำลังไฟลุกโพลง  ได้ช่วยชีวิตของเจ้าของบ้านจากไฟไหม้ที่ร้ายกาจ-รุนแรง)

(a) jeopardy   (อันตราย, ภัย)

(b) illustration   (การแสดงด้วยภาพ)

(c) bravery   (ความกล้าหาญ)

(d) deterioration   (การแย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง)