หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 37)

1. When one is unfamiliar with the customs, it is easy to make a blunder.

(เมื่อคนเราไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณี  มันก็ง่ายที่จะทำ  ความผิดพลาด)

(a) a commitment {การมอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), การให้คำมั่นสัญญา, การเกี่ยวข้อง, การพัวพัน}

(b) an enemy (ศัตรู)

(c) an injury (อิ๊น-จัว-รี่)  (บาดแผล, อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, คำสบประมาท, การล่วงละเมิด)

(d) a mistake (ความผิด, ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

2. Relaxation therapy teaches one not to fret over small problems.

(การบำบัดแบบผ่อนคลายสอนให้คนเราไม่  เสียใจ-เป็นทุกข์-กลัดกลุ้ม  กับปัญหาเล็กน้อย)

(a) get involved in  (เข้าไปพัวพันกับ)

(b) get angry about  (โกรธเคืองในเรื่อง)

(c) worry about (วิตกกังวลเกี่ยวกับ)

(d) overlook  (มองข้าม, เพิกเฉย, เมินเฉย, ละเลย, แกล้งมองไม่เห็น, มองลงไปเห็นทัศนียภาพ, ควบคุม, ดูแล)

3. The government’s reassurances have done nothing to quell the doubts of the public.

(การให้ความมั่นใจใหม่อีกครั้งของรัฐบาล  ไม่ได้ทำอะไรที่จะ  ระงับ-ทำให้บรรเทา-ทำให้ลดน้อยลง-ปราบ-ทำให้สงบ-ดับไฟ  ความสงสัยหรือความฉงนของสาธารณชน)

(a) enhance  (เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น)

(b) exterminate  (กำจัดให้สิ้น, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน)

(c) stop  (หยุด, ยุติ, ยับยั้ง, ห้าม, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(d) propagandize  (โฆษณาชวนเชื่อ)

4. Because tornadoes are more prevalent in the middle states, the area from Minnesota to Texas is called Tornado Alley. 

  (เพราะว่าพายุทอร์นาโด  มีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย  ในรัฐทางตอนกลางของประเทศ  พื้นที่จากรัฐมินเนโซต้าถึงเท็กซัส  จึงถูกเรียกว่า “ตรอกหรือซอยพายุทอร์นาโด”)

(a) severe   (รุนแรง)

(b) short-lived   (มีอายุสั้น, ไม่ถาวร)

(c) feared   (ถูกกลัว)

(d) widespread   (แพร่หลาย, กว้างขวาง, กระจาย, กางออก, ขยายออก)

5. Those old buildings were demolished to make room for a new shopping center. 

(อาคารหลังเก่าเหล่านั้นถูก  รื้อทิ้ง-ทำลาย-โค่น  เพื่อจัดหาที่ว่างสำหรับศูนย์การค้าแห่งใหม่)

(a) established  (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) rehabilitated  (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(c) razed  (รื้อถอน, ทำลายราบ, ขจัด, ลบล้าง)

(d) modified  (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)

6. The theory that business could operate totally without the aid of government has proved to be an erroneous belief.

(ทฤษฎีที่ว่าธุรกิจสามารถดำเนินไปโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยนั้น   ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็น  ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหรือเข้าใจผิด)

(a) authentic concept  (แนวความคิดที่แท้จริง)

(b) argument  (การโต้แย้ง, การโต้เถียง, การให้เหตุผล)

(c) illusion  (มายา, สิ่งลวงตา, ภาพลวงตา, การหลอกลวง, ภาพหลอน)

(d) asset  (ทรัพย์สิน, สมบัติ, สิ่งมีค่า)

7. Subsequent events proved the man to be right.

(เหตุการณ์  ต่อมา  ได้พิสูจน์ว่า  ชายคนนั้นเป็นฝ่ายถูก)

(a) Few  (ไม่กี่อย่าง, ๒ หรือ ๓)

(b) Later  (ต่อมา, ในเวลาต่อมา)

(c) Earlier  (ก่อนหน้านั้น)

(d) Unpredictable  (ไม่สามารถทำนายได้)

8. All students should bear in mind that these books must be read by mid-semester.  

(นักเรียนทุกคนควร  จดจำ-ระลึก  ว่าจะต้องอ่านหนังสือเหล่านี้ภายในกลางเทอม)
(a) remember  (จดจำ, ระลึกได้, จำได้)

(b) molest (รุกรานทางเพศ, ทำอนาจาร, รบกวน, เข้ายุ่ง)

(c) decide  (ตัดสินใจ)

(d) overlook  (มองข้าม, ทำเป็นมองไม่เห็น, เมินเฉย, เพิกเฉย, ละเลย, ควบคุม, ดูแล)

9. The speaker demonstrated his knowledge of the subject by his excellent lecture.  

(ผู้พูด  แสดง-สาธิต-อธิบาย-เดินขบวน  ความรู้ของเขาในวิชา (หรือหัวข้อ) นั้น  โดยการบรรยายอย่างยอดเยี่ยม)

(a) repeated  (ทำซ้ำ, พูดซ้ำ)

(b) created  (สร้าง)

(c) concealed  (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(d) revealed  (แสดง, แสดงให้เห็น, เผย, เปิดเผย, ทำให้ปรากฏ)

10. He is dubious about the success of the plan.

(เขา  ไม่แน่ใจ-ข้องใจ-กังขา-สงสัย  เกี่ยวกับความสำเร็จของแผนการ)

(a) confident  (มั่นใจ)

(b) articulate  (พูดออกมาอย่างชัดเจน)

(c) doubtful  (สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, ยังไม่ตัดสินใจ, ลังเล)

(d) indifferent  (ไม่แยแส, ไม่สนใจ)

11. The criminal insinuated that he had been roughly treated by the arresting officer.

  (อาชญากร  บอกเป็นนัย-พูดเป็นเชิง-แย้ม  ว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างหยาบคายโดยตำรวจซึ่งจับกุมเขา)

(a) suggested indirectly (แนะนำหรือบอกอย่างอ้อมๆ)

(b) argued convincingly  (ให้เหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ)

(c) stated flatly (พูดอย่างไร้สาระหรือไม่มีรสชาติ)

(d) denied positively  (ปฏิเสธในเชิงบวก)

12. She is a contemporary writer who has received much critical acclaim.

  (เธอเป็นนักเขียน  สมัยปัจจุบัน-ในยุคสมัยหรือรุ่นเดียวกัน  ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือต้อนรับในแบบวิพากษ์วิจารณ์)

(a) realistic  (เป็นจริง, เกิดได้จริง, สมจริงสมจัง)

(b) witty  (มีสติปัญญา, เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ, มีความรู้, รอบรู้)

(c) modern  (ทันสมัย, ปัจจุบัน)

(d) colorful  (เต็มไปด้วยสีสัน, มีชีวิตชีวา)

13. The climate in the great plains is arid (แอ๊ร์-ริด).

(ภูมิอากาศในทุ่งราบขนาดใหญ่แห่งนั้น  แห้งมาก-แล้ง-ไม่มีความชื้น-ไม่มีรสชาติ-จืดชืด)

(a) hot and wet  (ร้อนและชื้น)

(b) hot and dry  (ร้อนและแห้งแล้ง)

(c) cold and wet  (หนาวและชื้น)

(d) cold and dry  (หนาวและแห้งแล้ง)

14. When the bell rang, the chemistry student jerked her hand and spilled the acid.

   (เมื่อระฆัง (กระดิ่ง) ดังขึ้น  นักเรียนเคมีคนนั้น  กระตุก-เกร็งกระตุก-สะบัด-กระชาก-ฉุด-เหวี่ยง  มือของเธอ  และทำน้ำกรดหกกระจาย  -  อาจเป็นเพราะความตกใจ)

(a) clapped  (ตบมือ)

(b) rubbed  (ถู, เสียดสี)

(c) gently moved  (เคลื่อนไหวอย่างนุ่มนวล)   

(d) abruptly pulled  (กระชาก,  ดึง หรือถอนอย่างฉับพลัน)

15. No remnants of the settlement of Jacksonville, Virginia, were found by the next group of colonists.

  (ไม่มี  ส่วนที่หลงเหลือ-เศษซาก  ของนิคมหรือที่ตั้งถิ่นฐานของเมืองแจ็คสันวิลล์  รัฐเวอร์จิเนีย  ที่ได้ถูกค้นพบโดยชาวอาณานิคมกลุ่มถัดไป  -  คือตอนที่คนกลุ่มใหม่มาถึง  ไม่พบซากอาณานิคมเดิมแล้ว)

(a) survivors  (ผู้รอดชีวิต)

(b) buildings  (อาคาร, ตึก, สิ่งก่อสร้าง)

(c) traces  (ร่องรอย, รอย, รอยเท้า, รอยทาง)

(d) implements  (เครื่องไม้เครื่องมือ, อุปกรณ์)

16. In desert an oasis is a welcome relief to weary (แว้ร์-รี่) travelers.

(ในทะเลทราย  โอเอซิส (หนองน้ำ) เป็นความผ่อนคลาย (ความโล่งอก, การบรรเทาทุกข์) ที่น่ายินดีแก่นักเดินทางที่  เหน็ดเหนี่อย-เมื่อยล้า-อิดโรย)

(a) homeless  (ไร้ที่อยู่อาศัย)

(b) hungry  (หิว)

(c) despondent  (หมดหวัง, หมดกำลังใจ, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ)

(d) tired  (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

17. The trade of a nation is an index of its economic well-being.

(การค้าขายของประเทศหนึ่งเป็น  สิ่งบ่งชี้  ของความกินดีอยู่ดีทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น)

(a) a median  (ตัวกลาง, มัธยฐาน)

(b) a tool  (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(c) a sign  (เครื่องแสดง, เครื่องหมายแสดง, สัญลักษณ์)

(d) a response  (การตอบสนอง, การโต้ตอบ, การขานรับ, คำตอบ, คำรับ)

18. Because the crocodile is accustomed to a tropical climate, it becomes lethargic (ลิ-ธาร์-จิค) at temperatures below 60 degrees Fahrenheit.

(เพราะว่าจระเข้คุ้นเคยกับภูมิอากาศแบบเขตร้อน  มันจะ  เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ซึม-ง่วง  ที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๖๐ องศาฟาเรนไฮต์  -  เนื่องจากมันรู้สึกเย็น)

(a) sluggish  (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน)

(b) chilly (เย็นเยือก)

(c) sickly  (อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) snappish  (หุนหันพลันแล่น, ฉุนเฉียว, อารมณ์ร้อน)

19. The sport of wrestling tests nimbleness, strength, and stamina.

(กีฬามวยปล้ำทดสอบ  ความแคล่วคล่องว่องไว  พลกำลัง  และความแข็งแรงทรหด)

(a) courage  (ความกล้าหาญ)

(b) intelligence  (ความเฉลียวฉลาด, สติปัญญา)

(c) agility  (ความว่องไว, ความปราดเปรียว, ความกระฉับกระเฉง, ความเฉลียวฉลาด)

(d) confidence  (ความเชื่อมั่น, ความมั่นใจ, ความไว้วางใจ)

20. Ocean-going vessels have often used flags to indicate their national allegiance

  (เรือเดินสมุทรมักจะใช้ธงอยู่บ่อยๆ  เพื่อบ่งชี้ถึง  ความจงรักภักดี-ความสวามิภักดิ์  แห่งชาติของตน  -  คือชักธงของประเทศใด แสดงว่าเป็นเรือของประเทศนั้น)

(a) destination  (จุดหมายปลายทาง)

(b) loyalty  (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

(c) cargo  (สินค้า)

(d) authority  (อำนาจตามกฎหมาย, เจ้าหน้าที่, ผู้เชี่ยวชาญ, องค์กร)

21. Before herbs were available in supermarkets year-round, herb vinegar was made in the fall.

  (ก่อนที่พืชสมุนไพรจะ  สามารถหาได้  ตลอดทั้งปีในซูเปอร์มาเกต  น้ำส้มที่ทำจากสมุนไพรถูกผลิตในฤดูใบไม้ร่วง)

(a) obtainable  (สามารถหามาได้, สามารถได้มา)

(b) affordable  (มีเงินพอจะซื้อหาได้)

(c) reasonable  (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล, ราคาไม่แพงเกิน)

(d) disposable   (ซึ่งใช้แล้วทิ้ง, ที่จัดการได้, สามารถกำจัดได้ – เช่น ขยะบางชนิด)