หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 338)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. About a quarter (n) of the workers in the United States are employed in factories.

(ประมาณ  หนึ่งส่วนสี่-หนึ่งในสี่-เสี้ยว   ของคนงานในสหรัฐฯ  ได้รับการว่าจ้างในโรงงาน)

(a) fifteen minutes    (๑๕ นาที)

(b) three months    (๓ เดือน)

(c) third    (หนึ่งในสาม, ส่วนที่สาม, ลำดับที่สาม)

(d) fourth    (หนึ่งในสี่, ส่วนที่สี่, ลำดับที่สี่)

(e) tenth    (หนึ่งในสิบ, ส่วนที่สิบ, ลำดับที่สิบ)

(f) fifteenth    (หนึ่งในสิบห้า, ส่วนที่สิบห้า, ลำดับที่สิบห้า)

 

2. If wool is submerged in hot water, it tends to shrink (v).

(ถ้าสิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยขนแกะถูกแช่ (จุ่ม) ในน้ำร้อน,  มันมีแนวโน้มที่จะ  หดตัว-หลบหน้า-ตัวหด-ย่น-เหี่ยว-(ขนาด) ลดลง-ทำให้หดตัว-ทำให้ย่น-ทำให้ลดลง)

(a) smell    (มีกลิ่น, กลิ่นฟุ้ง, มีกลิ่นเหม็น, ปล่อยกลิ่น, มีร่องรอย, มีนัย, ดม, ดมกลิ่น, ตรวจสอบ, สังเกต, สืบสาว, )

(b) fade    (จางลง, อ่อนลง, หายไป, ค่อยๆ ตาย, (สี) เลือน, (สี) ตก, (ภาพ) ค่อยๆ ปรากฏขึ้นหรือหายไป, ทำให้สีตก, ทำให้ค่อยๆ หายไป)

(c) contract    (หด, ย่น, เกร็ง, ขมวด, ติด (โรค, นิสัย), ทำสัญญา)

(d) unravel    (คลี่คลาย, แก้ (เชือก, ปม, ปัญหา), ปลด, ปล่อย)

(e) swell    (บวม, พองตัว, ขยายตัว, โป่ง, ล้น, โตขึ้น, เพิ่มขึ้น, นูนขึ้น, ดังขึ้น, แรงขึ้น, คุยโวโอ้อวด, วางมาดใหญ่โต, ทำให้บวม (พองตัว, ขยายตัว), เพิ่มขนาด, เพิ่มกำลัง)

(f) melt    (ละลาย, หลอม, สูญไป, ผ่านไป, ใจอ่อน, เปลี่ยนเป็น)

 

3. Willie Mays, the renowned (ริ-เนานด) (a) American baseball player, hit 660 home runs in his professional career.

(วิลลี เมยส์, นักเบสบอลชาวอเมริกันซึ่ง  มีชื่อเสียง-มีกิตติศัพท์เลื่องลือ-มีเกียรติคุณ,   ทำได้  ๖๖๐  โฮมรันในอาชีพแบบมืออาชีพ (เชี่ยวชาญ, ชำนาญ) ของเขา)

(a) confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น, ซึ่งไว้วางใจ, กล้า, กล้าเกินไป)

(b) humble    (ถ่อมตัว, นอบน้อม, อ่อนน้อม, ต่ำต้อย)

(c) frank    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม, ไม่แอบแฝง, ด้วยน้ำใสใจจริง)

(d) celebrated; outstanding; famous; well-known; prominent; eminent; notable; noted; distinguished; notorious; lionized; publicized; illustrious    (มีชื่อเสียง, โด่งดัง, รุ่งโรจน์)  (ตอบได้ทุกคำ)

(e) enthusiastic   (กระตือรือร้น, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ, มีศรัทธาแรงกล้า)

(f) generous   (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

 

4. The Pacific Ocean and its contiguous (คัน-ทิ้ก-กิว-อัส) (a) seas cover more than one-third of the Earth.

(มหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลซึ่ง  ติดกัน-ประชิดกัน   ของมัน  ครอบคลุมมากกว่าหนึ่งในสามของ (พื้นที่ใน) โลก)  (หมายถึง  ทั้งส่วนที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ)

(a) exquisite    (เอ๊คส-ควิ-ซิท)  (งดงาม, วิจิตร, ละเอียด, ประณีต, ยอดเยี่ยม)

(b) voluminous    (มากมาย, มโหฬาร, ใหญ่โต, เรื่องยาว, พูดเสียยืดยาว, พันหลายรอบ)

(c) adjoining; adjacent; neighboring; abutting; conterminous; proximate; propinquant    (ติดกับ, ประชิดกับ, ข้างเคียงกับ, ใกล้, ใกล้ชิด)  (ตอบได้ทุกคำ)

(d) glistening    (ระยิบระยับ, ส่องแสงแวววับ, สะท้อนแสง)

(e) vast    (วาสท  หรือ  แวสท)  (กว้างขวางมาก, ใหญ่โตมาก, มากมาย, มหึมา, ไพศาล)

(f) stormy    (มีลมพายุ, มีมรสุม, โกลาหล, สับสนวุ่นวาย, ดุเดือด, รุนแรง)

 

5. Perjury (เพ้อร์-จะ-รี่) (n) in a serious court case can result in life imprisonment.

(การให้การเป็นพยานเท็จ-การเบิกความเท็จ-การสาบานเท็จ   ในคดีในศาลซึ่งมีความร้ายแรง  อาจส่งผลให้ถูกจำคุกตลอดชีวิต)

(a) Destroying evidence    (การทำลายพยานหลักฐาน)

(b) Lying under oath    (การโกหกภายใต้การสาบาน)

(c) Aiding a criminal    (การช่วยเหลืออาชญากร)

(d) Threatening the jury    (การข่มขู่คุกคามคณะลูกขุน)

(e) Bribing a judge    (การติดสินบนผู้พิพากษา)

(f) Prosecution of suspects    (การฟ้องร้อง-ดำเนินคดีผู้ต้องหา)

 

6. The Shakers, an austere religious community, abhorred (v) ornamentation.

(เชคเค่อร์ส, ซึ่งเป็นชุมชนทางศาสนาที่เคร่งครัดในวินัย (หรือสมถะมาก),  เกลียดชัง-รังเกียจ-ชิงชัง   การประดับประดา-เครื่องประดับ)

(a) tolerated    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

(b) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์)

(c) loathed; detested; abominated; hated; execrated; despised    (เกลียด, เกลียดชัง, ไม่ชอบ)  (ตอบได้ทุกคำ)

(d) envied    (อิจฉา, ริษยา)

(e) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

(f) disapproved    (ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นชอบ, ไม่อนุมัติ, ไม่พอใจ, ไม่อนุญาต)

 

7. You must conform (v) to the rules or leave the club.

(คุณจะต้อง  ทำตาม-ทำให้สอดคล้องกับ-ปรับเข้ากับ-ทำให้เหมือนกับ-ทำให้เข้ากับ-เหมือน-ลงรอย   กฎระเบียบ  หรือมิฉะนั้นก็ออกจากชมรมไป)

(a) betray    (ทรยศ, หักหลัง, เอา (ความลับ) ไปเผย, เผย, แสดงออกซึ่ง)

(b) usurp    (ยู-เซิร์พ)  (ช่วงชิง, แย่งชิง, แย่งชิงอำนาจ, บุกรุก)

(c) oppose    (เออะ-โพส)  (คัดค้าน, แย้ง, ไม่เห็นด้วย, เป็นคู่แข่งของ, เป็นปรปักษ์ต่อ)

(d) comply; adapt    (ปฏิบัติตาม, ทำตาม; ปรับให้เข้ากับ, ดัดแปลง)

(e) withstand    (ทน, อดทน, ต่อต้าน, สกัด)

(f) comprehend    (เข้าใจ)

 

8. The mother insisted that the killing committed by her son had not been willful (wilful) (a), but the jury apparently believed that he had known what he was doing.

(แม่ยืนกรานว่าการฆ่าที่กระทำโดยลูกชายของตน  มิได้  จงใจ-มีเจตนา-โดยสมัครใจ-ดื้อรั้น-หัวแข็ง,   แต่คณะลูกขุนเชื่ออย่างแน่ชัดว่า  เขา (ลูกชาย) รู้ว่าเขากำลังทำอะไร)  (หมายถึง  รู้ว่ากำลังฆ่าคน)

(a) deliberate; obstinate    (มีเจตนา, จงใจกระทำ; ดื้อดึง, รั้น, เอาแต่ใจตนเอง)  (สำหรับ  “Obstinate”  เป็นความหมายของ  “Willful”  ในบริบทอื่น)

(b) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัว เอง)

(c) unanimous     (ยู-แน้น-นิ-เมิส)  (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียงกัน, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) 

(d) terrible    (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(e) awesome    (อ๊อ-ซั่ม)  (น่ากลัว, น่ายำเกรง, ร้ายแรง, ดีเยี่ยม)

(f) willing    (เต็มใจ, ตั้งใจ, มีเจตนา, สมัครใจ, ยินดี)

 

9. The importance of the test will sometimes intensify (v) the nervousness of the students.

(ความสำคัญของการสอบบางครั้งจะ  ทำให้เข้มข้นขึ้น-ทำให้รุนแรงขึ้น-ทำให้หนาแน่นขึ้น-กลายเป็นเข้มข้นขึ้นหรือรุนแรงขึ้น   ความวิตกกังวลของนักเรียน)  (คือ  ทำให้ความวิตกของนักเรียนรุนแรงขึ้น)

(a) deplete    (ดิ-พลี้ท)  (ใช้หมดไป, ทำให้หมดสิ้นหรือน้อยลงมาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ว่างเปล่า, ถ่ายทิ้ง, เททิ้ง)

(b) heighten    (ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้สำคัญหรือเด่นขึ้น, เพิ่มความสูง)

(c) deride    (ดิ-ไร้ด)  (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เยาะเย้ย, เหยียดหยาม, เย้ยหยัน)

(d) convey    (คัน-เว่)  (นำ, พา, นำไป, ขนส่ง, ถ่ายทอด, ถ่ายเท, โอน)

(e) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(f) wreck    (ทำลาย, ทำให้เสียหายอย่างหนัก)

 

10. According to investigators, the recent report of a sea monster was a hoax (โฮคซ) (n)

(สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้สอบสวน-สืบสวน,  รายงานเมื่อเร็วๆ มานี้เกี่ยวกับสัตว์ยักษ์ – หรือสัตว์ประหลาด – ในทะเล  เป็น  การหลอกลวง-สิ่งหลอกลวง-การต้มตุ๋น-การเล่น ตลก)  (คือ  ไม่ใช่เรื่องจริง)

(a) breakthrough    (การฝ่าฟันอุปสรรค, การทำได้สำเร็จ)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) crime    (อาชญากรรม)

(d) trick    (การหลอกลวง, การโกง, กลลวง, อุบาย, กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, เคล็ดลับ, การเล่นกล)

(e) legend    (ตำนาน, เรื่องโบราณ)

(f) fault    (ฟอลท)  (ข้อบกพร่อง, ความผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน, ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง, การเสิร์ฟลูกออกหรือติดเน็ต)

 

11. In his statements to the press, the administrator was consistently equivocal (a)

(ในคำกล่าวของเขาต่อหนังสือพิมพ์,  ผู้บริหารคนนั้น (พูด)   กำกวม-คลุมเครือ-มีสองนัย-ตีความได้ อย่าง-น่าสงสัย-ไม่แน่ชัด   อยู่ตลอดเวลา)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) frank    (จริงใจ, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา)

(d) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

(e) lying    (พูดโกหก)

(f) terrific    (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ดีมาก, แจ๋ว, ยอดเยี่ยม)

 

12. The teacher discreetly (adv.) told the parents about their child’s inappropriate behavior.

(ครูบอกพ่อแม่  อย่างรอบคอบ-อย่างสุขุม-อย่างระมัดระวัง   เกี่ยวกับความประพฤติไม่เหมาะสมของลูกของตน)

(a) instantly    (ในทันทีทันใด)

(b) cautiously; in a careful, polite manner    (อย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง; อย่างระมัดระวังและสุภาพ)

(c) confidentially    (อย่างลับๆ, อย่างไว้วางใจ)

(d) gratefully    (อย่างขอบคุณ, อย่างชื่นชมยินดี, อย่างปลื้มปิติ)

(e) reliably    (อย่างเชื่อถือได้, อย่างน่าเชื่อถือ)

(f) recently    (เมื่อเร็วๆ นี้)  

 

13. The radio stations were inundated (อิ๊น-อัน-เด-เทด) (v) with reports of a severe traffic accident.

(สถานีวิทยุถูก  ท่วมท้น (มากมาย) -ทำให้เต็มไปด้วย-(น้ำ)ท่วม, ไหลบ่า   ด้วยรายงานของอุบัติเหตุจราจรที่รุนแรง)

(a) ruined    (ทำให้ย่อยยับ, ทำลายให้ล่มจม, ทำให้พินาศ, ทำให้ล้มละลาย, พินาศ, หายนะ, ย่อยยับ, ล้มละลาย, ล่มจม)

(b) affected    (ได้รับผลกระทบ, มีผลกระทบ)

(c) flooded; overwhelmed    (ท่วมท้น; ปกคลุม, ครอบงำ, มีชัยท่วมท้น)

(d) alleviated    (บรรเทา, ทำให้ลดน้อยลง)

(e) explored    (สำรวจ)

(f) ignored     (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่ใส่ใจ, ไม่ยอมรับรู้)

 

14. The women’s team exulted (v) in its victory over the men’s team at the badminton finals.

(ทีมหญิง  ยินดีมาก-ดีอกดีใจมาก-รื่นเริงอย่างมาก   ในชัยชนะของทีมเหนือทีมชาย  ในการแข่งขันแบดมินตันรอบสุดท้าย)

(a) deteriorated    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(b) exploited    (อิกซ-สพล้อย-เทด)  (ใช้ให้เป็นประโยชน์, ใช้อย่างเห็นแก่ตัว หรืออย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(c) rejoiced; celebrated    (ดีใจ-ยินดี-รื่นเริง, ทำให้ดีใจ-ยินดี-รื่นเริง; ฉลอง-จัดงานเลี้ยงฉลอง-ทำพิธี-สรรเสริญ-ยกย่อง)

(d) depicted    (พรรณนา, วาดให้เห็น, อธิบาย)

(e) vanished    (หายไป, อันตรธาน, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

(f) tolerated     (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

 

15. After a virus invades a living cell, it becomes an active organism capable of proliferating (v).

(หลังจากไวรัสรุกรานเซลที่มีชีวิต,  มันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระฉับกระเฉง (มีประสิทธิภาพ)  ที่สามารถ   แพร่พันธุ์-เพิ่มทวี-ขยายตัว)

(a) killing    (ฆ่า)

(b) multiplying    (เพิ่มขึ้นหลายเท่า, เพิ่มจำนวน, คูณ)

(c) attacking    (จู่โจม, โจมตี, ทำร้าย)

(d) annihilating    (อะ-ไน้-ฮิ-เลท)  (ทำลายล้าง, บดขยี้)

(e) terminating    (ทำให้สิ้นสุดหรือยุติ, สิ้นสุด)

(f) assaulting    (อะ-ซ้อลท-ทิ่ง)  (โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน)

 

16. In Japan, workers are generally protected by their unions against unfair hiring (v) practices.

(ในญี่ปุ่น  คนงานได้รับความคุ้มครองโดยทั่วไปโดยสหภาพแรงงานของตน  จากวิธีปฏิบัติ (หรือ การดำเนินการ)  การว่าจ้าง   ที่ไม่เป็นธรรม)

(a) training    (การฝึกอบรม, การฝึกซ้อม)

(b) employment    (การว่าจ้าง, การจ้างงาน)

(c) legal    (ทางด้านกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

(d) record keeping    (การเก็บรักษาประวัติ)

(e) implementing    (ทำให้เป็นผล, ลงมือดำเนินการ, ทำให้สำเร็จ, จัดเครื่องมือให้)

(f) furnishing    (จัดหา, จัดให้มี, ติดตั้ง, ให้)

 

17. If you can use a word correctly, there is a good chance that you comprehend (v) it. 

(ถ้าคุณสามารถใช้คำได้อย่างถูกต้อง, มีโอกาสดีที่คุณจะ  เข้าใจ-หยั่งรู้-รวมทั้ง-กินความกว้าง-ครอบคลุม   มัน)

(a) understand    (เข้าใจ)

(b) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, ใส่ร้าย, กล่าวหา, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(c) belittle    (ทำให้ดูด้อยค่า, ทำให้ความสำคัญลดลง, ดูถูก, ดูแคลน, เหยียดหยาม)

(d) assault    (อะ-ซ้อลท)  (โจมตี, จู่โจม, ทำลาย, ข่มขืน)  (เมื่่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "การโจมตีอย่างรุนแรง, การจู่โจม, การทำลาย (ชื่อเสียง), การข่มขืน")

(e) intensify    (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้นขึ้นหรือรุนแรงขึ้น)

(f) abolish    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง, ทำลาย)

 

18. Reading a variety of good books elevates (เอ๊ล-ละ-เวท) (v) the mind.

(การอ่านหนังสือหลากหลายชนิด  ยกระดับ-ทำให้สูงขึ้น-ยกขึ้น-เลื่อนตำแหน่ง-เลื่อนยศ-กระตุ้นจิต-บำรุงน้ำใจ   ปัญญา-จิตใจ)

(a) magnifies    (ขยาย, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่มขนาด, พูดขยาย, ยกยอ, สรรเสริญ) 

(b) lifts up   (ยก, ทำให้สูงขึ้น)

(c) penetrates    (ทะลุเข้าไป, ฝ่าเข้าไป, เจาะทะลุ, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน, มีผลลึกซึ่งต่อ)

(d) perforates    (ทำให้เป็นรู, เจาะรู, เป็นรู, มีรูเต็ม)

(e) shuns    (หลีกเลี่ยง, หนี, หลบหลีก)

(f) prohibits    (โพร-ฮิ-บิท)  (ห้าม, ไม่อนุญาต, ขัดขวาง, ยับยั้ง)

 

19. In the 1970’s, many governments’ efforts to curb (เคิ้ร์บ) (v) inflation were unsuccessful.  

(ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๗๐,  ความพยายามของรัฐบาลของหลายประเทศที่จะ  ควบคุม-ระงับ-เหนี่ยวรั้ง   ภาวะเงินเฟ้อ  ไม่ประสบความสำเร็จ)

(a) resist    (ต้านทาน, ต่อต้าน, แข็งข้อ)

(b) induce    (ชักจูง, ชักนำ, ชักชวน, เหนี่ยวนำ, ทำให้เกิดขึ้น, พิสูจน์หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง)

(c) nurture    (เน้อร์-เชอะ)  (สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, ฝึกฝน, ให้การศึกษา, อาหาร, เครื่องบำรุง, การบำรุง)

(d) control    (ควบคุม, ยับยั้ง, บังคับ, มีอำนาจเหนือ)

(e) encounter    (เผชิญกับ, เผชิญหน้า, พบ, เจอ)

(f) eradicate    (กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเหง้า, ถอนรากถอนโคน)

 

20. The strike ended when the employer conceded (v) to the demands of the workers.  

(การนัดหยุดงานยุติเมื่อนายจ้าง  ยอมรับ-ยอมทำตาม-ยินยอม-ยอมอ่อนข้อให้   ข้อเรียกร้องของคนงาน)

(a) exaggerated    (พูดโม้, พูดเกินความจริง)

(b) admitted    (ยอมให้, ยอมรับ, ให้เข้า, รับเข้า, ยอมรับรอง, รับสารภาพ, รับ)

(c) eliminated    (กำจัด, ทำลายให้หมดไป)

(d) encountered    (เผชิญกับ, เผชิญหน้า, พบ, เจอ)

(e) opposed    (คัดค้าน, ต่อต้าน, ไม่เห็นด้วย)

(f) inquired    (สอบถาม, ถามหา, ไต่ถาม, ถาม, สืบสวน, สอบสวน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป