หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 337)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In bad weather, navigators use radar to steer (v) their ships clear of nearby vessels and dangerous objects. 

(ในอากาศที่เลวร้าย  นักเดินเรือใช้เรดาเพื่อที่จะ  นำทาง-มุ่งหน้า-คุมหางเสือ-ถือพวง มาลัย-คัดท้าย   เรือของตน  ให้ห่างจากเรือที่อยู่ใกล้เคียง  และวัตถุที่มีอันตราย)  (เช่น  โขดหิน  สะพาน  ฯลฯ)

(a) guide    (นำทาง)

(b) dock    (เอาเรือเข้าอู่)

(c) propel    (ขับดัน, ขับเคลื่อนที่, ทำให้ไปข้างหน้า)

(d) protect    (คุ้มครอง, ป้องกัน)

(e) oppose    (เออะ-โพส)  (คัดค้าน, แย้ง, ไม่เห็นด้วย, เป็นคู่แข่งของ, เป็นปรปักษ์ต่อ)

(f) endure  (อดทน, ทนทาน)

 

2. Reckless (a) use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง (ประทัด) อย่าง  ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ   บ่อยครั้งนำ ไปสู่การบาดเจ็บและความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) Confidential    (ลับๆ, เป็นที่ไว้วางใจ, ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ)

(f) Deliberate    (มีเจตนา, จงใจกระทำ)

 

3. We are restricted (v) to 30 miles an hour in built-up areas.

(เราถูก  จำกัด-จำกัดวง-มีขอบเขต-คับแคบ-ถูกกำหนด  (ความเร็ว) ที่  ๓๐  ไมล์ต่อชั่วโมง  ในพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้าง – หรือ มีอาคารบ้านเรือน)

(a) allowed    (อนุญาต, ยอมให้, ยอมให้ทำได้)

(b) delayed    (ทำให้ล่าช้า)

(c) exceeded    (เกิน, มากเกิน, เกินกว่าพอดี)

(d) limited to    (จำกัดอยู่ที่)

(e) overcome   (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(f) disappointed in    (ผิดหวังกับ)

 

4. Leather quickly deteriorates (v) in a hot, damp climate.

(หนัง  เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง-ชำรุด-แตกสลาย-ทำให้เลวลง-ทำให้เสื่อมเสีย   อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

(e) grumbles    (บ่น, ครวญ, แสดงความไม่พอใจ)

(f) wrinkles    (ย่น, ทำให้เป็นรอยย่น)

 

5. Since he had never been in such a situation before, his apprehension (n) was understandable. 

(เนื่องจากเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นมาก่อน,  ความกลัว-ความหวาดหวั่น-ความเข้าใจ-การหยั่งรู้-ความสงสัย-การจับกุม   ของเขาสามารถเข้าใจได้)  (คือ  เข้าใจได้ว่าทำไมเขาจึงกลัว)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ, การชักช้า)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) enthusiasm    (ความกระตือรือร้น, ความกระฉับกระเฉง)

(d) fear    (ความกลัว)

(e) insight    (การเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือลึกซึ้ง, การมองทะลุ)

(f) credibility    (ความน่าเชื่อถือ)

 

6. The boy felt disgraced (v) because he knew that he had been wrong to steal.

(เด็กคนนั้นรู้สึก  อัปยศอดสู-อับอาย-ขายหน้า-ถูกทำให้เสียหน้า-เสื่อมเสีย   เพราะว่าเขารู้ว่าเขาผิดที่ไปลักขโมยของ)

(a) worried    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(b) ashamed    (ละอาย, อับอาย, กระดากใจ)

(c) tempted    (ถูกยั่วยวน, ถูกล่อใจ)

(d) phony    (เก๊, ปลอม, ไม่แท้)

(e) terrible    (ร้ายแรง, น่ากลัว, สยองขวัญ, มหันต์)

(f) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

 

7. It was fortunate that the journalist had unearthed (v) the sinister plan to assassinate the President.

(มันโชคดีที่ว่านักหนังสือพิมพ์ได้  ขุดคุ้ย-เปิดเผย-ขุดดิน-ขุด   แผนการชั่วร้าย (มุ่งร้าย) ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดี)

(a) regretted    (เสียใจ, โทมนัส, สลดใจ)  

(b) disseminated    (กระจาย, ทำให้กระจาย, แพร่กระจาย, เผยแพร่)

(c) uncovered; exposed; revealed; disclosed; made known; unfolded; unmasked; discovered    (เปิดเผย, เปิดโปง, เปิดออก, เปิด, เปิดหมวก; เปิดเผย, เผย, เปิดโปง, นำออกแสดง; เปิดเผย, เผย, ทำให้ปรากฏ, แสดง, แสดงให้เห็น; เปิดเผย, เปิดโปง, ทำให้ปรากฏ; เปิดเผย, ทำให้ปรากฏ; คลี่คลาย, แผ่, กาง, ค่อยๆ โผล่, ออกดอก, ปรากฏตัว; เปิดเผย, เปิดโปง, เปิดเผยความจริง, เปิดหน้ากาก, ฉีกหน้ากาก; เปิดเผย, ค้นพบ, พบ, มองออก)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) lamented    (โศกเศร้า, คร่ำครวญ)

(e) confirmed    (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

(f) conspired    (สมคบคิดกัน (ทำผิด), ร่วมหัวกันวางอุบาย, ร่วมกันวางแผน)

 

8. Though doctors toiled (ทอยล) (v) to cure the undernourished child, he never regained his full health.

(แม้ว่าพวกหมอ  ทำงานหนัก-ตรากตรำ-ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ-เดินทางด้วยความลำบากหรือเหน็ด เหนื่อย-ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด   เพื่อที่จะรักษาเด็กขาดอาหารคนนั้น,  (แต่) เด็กไม่เคยได้สุขภาพที่สมบูรณ์เต็มที่กลับคืนมาเลย)

(a) pondered    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

(b) squandered   (สคว้อน-เดอะ)  (ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย, ใช้สิ้นเปลือง, ถลุง)   

(c) aided    (ช่วยเหลือ)

(d) evacuated    (อพยพ, โยกย้าย, ถอนออก, ถอย, ระบายออก, ขับออก, ขจัด)

(e) sweated; labored; travailed    (ทำงานหนัก, ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, เหงื่อออก, หลั่งเหงื่อ, เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ, ทำให้เหงื่อออก; ทำงาน, กระทำด้วยความลำบาก, พากเพียร, เหน็ดเหนื่อยกับ, พยายาม, คลอดลูก, กระทำอย่างละเอียด; ตรากตรำทำงาน, ทำงานด้วยความยากลำบาก, ได้รับความเจ็บปวดจากการคลอดลูก)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) rushed    (เร่งรีบ, ทำอย่างเร่งรีบ, ทำอย่างฉุกละหุก, พรวดพราด, วิ่ง, วิ่งเข้าไป, ถลัน)

 

9. The minister said those who are not redeemed (v) from sin will perish.

{บาทหลวงกล่าวว่าบุคคลผู้ซึ่งมิได้รับการ  ไถ่ถอน-ไถ่-ไถ่บาป-เอากลับคืนมา-ปลดเปลื้องหนี้-ชำระหนี้-ซื้อคืน-กู้คืน-ใช้คืน-ได้คืนมา-แลกเปลี่ยน (พันธบัตร, หลักทรัพย์) เป็นเงินสดหรือสินค้า-ชดเชย-ชดใช้   จากบาป  จะต้องตาย (แตกดับ, ย่อยยับ)}

(a) restrained    (ยับยั้ง, หยุดยั้ง, ห้ามปราม, หน่วงเหนี่ยว, จำกัด, คุม, ควบคุม, รั้ง)

(b) harassed    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

(c) regained; reclaimed; recovered; retrieved    (เอากลับคืนมา, ได้คืน, เอาคืน, กู้, ฟื้นคืนสติ; เรียกคืน, เรียกร้องกลับ, เรียกร้องอีก, บุกเบิก, หักร้างถางพง, ทำประโยชน์ที่ดิน; เอากลับคืน, กู้, เอามาได้อีก, ค้นพบใหม่, คืนสภาพ, กลับอย่างเดิม, ทำให้คืนสภาพ; เอากลับคืนมา, เอาคืนมา, กู้, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, ซ่อมแซม, ช่วยชีวิต, กอบ กู้, เอาเหยื่อกลับมา)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) swindled    (โกง, ฉ้อโกง, หลอกต้ม, หลอกลวง)

(e) plundered     (พลั้น-เดอะ)  (ปล้น, ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก)

(f) interfered    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

 

10. When the third person she approached turned away from her, Pauline had a vague feeling that she was being snubbed (v).  

(เมื่อบุคคลที่สามที่เธอเข้าไปใกล้ (เพื่อพูดคุย) หันหลังให้เธอ, พอลลีนมีความรู้สึกคลุมเครือ (เลอะเลือน) ว่าเธอกำลังถูก   ดูหมิ่นดูแคลน-ดูถูก-เหยียดหยาม-ปฏิเสธ-บอกปัดอย่างไม่ใยดี-ไม่แยแส-ตำหนิอย่างมาก)

(a) deleted    (ลบ, ขีดฆ่า, ตัดออก)

(b) defied    (ท้าทาย, ท้า, ละเมิด, ฝ่าฝืน, ยากเกินไปสำหรับ)

(c) confronted    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(d) disdained; scorned; ignored; neglected; disregarded; cold-shouldered    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ; ดูหมิ่น, สบประมาท, ปฏิเสธอย่างสบประมาท; ไม่สนใจ, ละเลย, ไม่ยอมรับรู้; ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่, ละเลย, ทอด ทิ้ง; ไม่สนใจ, มองข้าม, ไม่เอาใจใส่, ไม่นำพา; เมินเฉย, ไม่สนใจ, เย็นชากับ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) discouraged     (ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

(f) intimidated    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ข่มขวัญ, ขู่ขวัญ, ขู่, ทำให้ตกใจกลัว, คุกคาม)

 

11. Troops were quartered (v) in the city in a vain attempt to keep order. 

(กองทหารถูก  จัดที่พักอาศัยให้-นำทหารเข้าที่พัก-แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนเท่าๆ กัน-เข้าที่พัก-พักแรม-ตั้งทัพ   ในเมือง  ในความพยายามซึ่งล้มเหลวที่จะรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย)

(a) forbidden    (ห้าม)  (มาจากกริยา  “Forbid”)

(b) disgraced    (ทำให้อัปยศอดสู, ทำให้อับอาย, ทำให้ขายหน้า)

(c) protected    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(d) delayed    (ทำให้ล่าช้า)

(e) lodged; stationed; accommodated; housed; put up    (นำเข้าพัก, รับรอง, นำสู่, เสนอ, พักชั่วคราว, พำนัก; ตั้งประจำ, ตั้งฐานปฏิบัติการ, อยู่ประจำ; จัดหาที่พักให้, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เหมาะ, ทำให้เคย, บรรจุ, ปรองดอง, ไกล่เกลี่ย; จัดบ้านหรือที่พักให้อยู่, ให้ที่อยู่อาศัย, มี, ซ่อนไว้, พำนัก, หลบซ่อน; ให้ที่พัก, สร้าง, เสนอ)  (ตอบได้ทั้ง   คำ)

(f) eliminated    (กำจัด, ทำลาย, คัดออก, ขับไล่, ขจัด, ลบทิ้ง, ขับออก)

 

12. When Bill asked his girlfriend to marry him, he did not anticipate that she would reject (v) him.

(เมื่อบิลขอร้องแฟนให้แต่งงานกับเขา,  เขามิได้คาดหวังว่าเธอจะ  ปฏิเสธ-บอกปัด-ทิ้ง-ไม่ยอมรับ-ละทิ้ง-อาเจียน   เขา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (a) deface    (ทำให้ใบหน้าเสีย, ทำให้เสียโฉม, เอาผิวหน้าออก, ทำให้ผิวหน้าบาดเจ็บ, ทำลาย)

(b) evict    (อิ-วิคท)  (ขับออก, ไล่ออก)

(c) approve    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(d) prohibit    (โพร-ฮิ-บิท)  (ห้าม, ไม่อนุญาต, ขัดขวาง, ยับยั้ง)

(e) embarrass    (ทำให้กระดากอาย, ทำให้ขวยเขิน, ทำให้เสียหน้า)

(f) turn down; refuse; decline; dismiss; spurn; snub    (ปฏิเสธ, พลิก; ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอม, ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมให้; ปฏิเสธ, บอกปัด, ลดลง, เอียง, ลาดลง, เสื่อมลง; ปฏิเสธ, ไม่พิจารณา, ไล่ออก, เลิก, ยกฟ้อง, ไม่รับฟ้อง, บอกให้เลิกแถว; ปฏิ เสธอย่างดูถูก, ดันออก, ถีบออก; ปฏิเสธ, บอกปัดอย่างไม่ใยดี, ดูหมิ่นดูแคลน, ดูถูก, เหยียดหยาม, ไม่แยแส)  (ตอบได้ทั้ง   คำ)

 

13. This antiquated (แอ๊น-ทิ-เคว-เทด) (a) machinery breaks down too frequently.

(เครื่องจักรกล   โบราณ-ล้าสมัย-เก่าแก่-ชรา-อดีต   ตัวนี้  เสียบ่อยมาก)

(a) stentorian    (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก) 

(b) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล, มากมาย, ไพศาล)

(c) old-fashioned; obsolete; outmoded; out-of-date; outdated; obsolescent; too old to be presently useful    (เก่าแก่, โบราณ; พ้นสมัย, ล้า สมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ; ล้าสมัย, หมดสมัย, เลิกใช้แล้ว; ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย; ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย; พ้นสมัย, ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว; เก่าเกินไปกว่าที่จะเป็นประโยชน์ในปัจจุบัน(ตอบได้ทั้ง   คำ)

(d) dependable    (เชื่อถือได้, พึ่งพาได้, ไว้วางใจได้)

(e) precious    (มีค่า)

(f) luxurious    (หรูหรา, ฟุ้งเฟ้อ, ฟุ่มเฟือย)

 

14. She confided (v) to me that she had always wanted to be a movie star.

(เธอ  บอกความลับ (ด้วยความไว้ใจ) -ไว้วางใจ-เชื่อถือ-ปรับทุกข์-มอบ   แก่ผมว่าเธอต้อง การจะเป็นดาราภาพยนตร์เสมอ)   

(a) implored    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(b) denounced    (ประณาม, ติเตียน, กล่าวโทษ, ปรักปรำ, ประกาศเลิก, บอกเลิก)

(c) complimented    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, ถ้าเป็นคำนาม หมายถึง คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) confessed    (สารภาพ, ยอมรับ, สารภาพความผิด, ยอมรับผิด)

(e) intensified    (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้นขึ้นหรือรุนแรงขึ้น)

(f) complained    (บ่น, อุทธรณ์, ร้องทุกข์, ร้องเรียน)

 

15. A person is more likely to succeed if he or she approaches projects with a positive mindset (n).

(บุคคลมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากขึ้น  ถ้าเขาหรือเธอเข้าสู่โครงการต่างๆ ด้วย    ทัศนคติที่ดี   และเป็นบวก)

(a) mentality; an established attitude or mood    (อำนาจจิต, ปัญญา; ทัศนคติหรืออารมณ์ที่มั่นคง, จิตใจที่ตั้งไว้ดีแล้ว, ทัศนคติที่ดี)

(b) confidence    (ความมั่นใจ, ความเชื่อมั่น)

(c) purpose    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(d) stamina    (ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน, สุขภาพ)

(e) publicity    (การโฆษณา-เผยแพร่, การประชาสัมพันธ์, ชื่อเสียง)

(f) quotation    (คำกล่าวอ้าง, คำพูดที่ยกมาอ้าง)

 

16. The credulous (a) housewife believed that she had won a million dollars through an email scam.

(แม่บ้าน  ซึ่งหูเบา-ซึ่งเชื่อคนง่าย-ซึ่งเชื่อคนมากเกินไป-ซึ่งไว้วางใจคนง่ายเกินไป   เชื่อว่า  เธอชนะได้เงิน    ล้านดอลลาร์  จากการสุ่มเลือกอีเมล์ของเธอ) 

(a) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(b) repentant    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป)

(c) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

(d) gullible; eager to believe    (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย; กระหายที่จะเชื่อ)

(e) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

(f) grateful    (รู้สึกขอบคุณ, ชื่นชมยินดี, ปลื้มปิติ)

 

17. Some experts believe that the functions (n) of the print media will be replaced by audio or visual media. 

(ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่า  บทบาท-หน้าที่-ภารกิจ-งาน-การปฏิบัติงาน-พิธี   ของสื่อสิ่งพิมพ์  จะถูกแทนที่โดยสื่อทางเสียงหรือภาพ)  (เช่น  หนังสือพิมพ์หรือวารสารถูกแทนที่ด้วยเว็บไซต์หรืออี-บุ๊ค)

(a) influences    (อิทธิพล)

(b) distribution    (การจำหน่าย, การแจกจ่าย)

(c) roles    (บทบาท)

(d) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(e) endeavor (endeavour)    (ความพยายาม, ความบากบั่น)

(f) blunder    (ความผิดพลาด)

 

18. The director concurred (v) with the conclusions of the committee’s report.

(ผู้อำนวยการ  เห็นด้วย-เห็นพ้อง-ให้ความร่วมมือ-สนับสนุน   กับข้อสรุปในรายงานของคณะกรรมการ)

(a) disputed    (โต้เถียง, โต้แย้ง, ถกเถียง, ทะเลาะ, อภิปราย, ต่อต้าน, ต่อสู้, แข่งขัน)

(b) relinquished    (ริ-ลิ้ง (ลิ้น)-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ปลดปล่อย, ถอน)

(c) agreed; had the same opinion or drew the same conclusion    (เห็นด้วย; มีความเห็นเหมือนกัน หรือสรุปแบบเดียวกัน)

(d) exaggerated    (อิก-แซ้จ-เจอะ-เร-เทด)  (พูดหรือกล่าวเกินความจริง, โม้)

(e) wandered    (ว้อน-เดอะ)   (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน)

(f) strived    (พยายาม)

 

19. One of the most important tenets (เท้น-นิท) (n) of our form of government is that people can be trusted to govern themselves.

(หนึ่งในบรรดา  หลักการ-ความเชื่อ-ข้อคิดเห็น-ความเห็น-ทฤษฎี-ข้อบัญญัติ   ที่สำคัญที่สุดของรูปแบบการปกครองของเราก็คือว่า  ประชาชนสามารถได้รับความไว้วางใจให้ปกครองตนเองได้)

(a) pinnacles    (ยอด, ยอดภูเขา-ตึก-เจดีย์ ฯลฯ, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ส่วนที่เป็นยอดแหลม)

(b) shared principles or beliefs    (หลักการหรือความเชื่อร่วมกัน)

(c) wraths    (ร้อธ)  (ความโกรธเคือง, ความโมโห, ความกริ้วโกรธ, การแก้แค้น)

(d) disasters    (ดิ-ซาส-เทอะ)  (ความหายนะ, ความล่มจม, ภัยพิบัติ) 

(e) contrasts    {ความต่างกัน, ความตรงกันข้าม, ความตัดกัน (ของสี)}

(f) foundations    (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

 

20. The purpose of the colonies was to enrich (v) the colonists and the Spanish realm.

(วัตถุประสงค์ของอาณานิคมคือ  เพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวย-ปรับปรุงคุณภาพ-เพิ่มคุณค่า   เจ้าอาณานิคมและอาณาจักรสเปน)

(a) mitigate    (ทำให้เบาบาง, ลดน้อย, บรรเทา, ทำให้อ่อนโยนขึ้น-เบาบางลง-ลดน้อยลง-อ่อนลง)

(b) ameliorate    (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(c) make wealthier; increase the value of    (ทำให้มั่งคั่งยิ่งขึ้น; เพิ่มคุณค่าของ)  (สำหรับวลีหลังเป็นความหมายของ  “Enrich”  ในบริบทอื่น)

(d) replenish    (ริ-เพล้น-นิช)  (เติมจนเต็ม, เติมเต็มใหม่, เสริมกำลัง, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่) 

(e) pinpoint    (หาตำแหน่งแน่นอน, หาตำแหน่งอย่างแม่นยำ, เจาะจง, ทำให้แน่ชัด, เน้น)

(f) resist    (ต้าน, ต่อต้าน, ต้านทาน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง, อดกลั้น, อดทน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป