หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 336)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The noise was so faint (a) that it was impossible to be sure what it was or even where it came from.

(เสียงนั้น  แผ่วเบาหรือค่อย-สลัวๆ-เลือนๆ-อ่อนกำลัง-เป็นลม-หน้ามืด-วิงเวียน-ขี้ขลาด-กลัว   มากจนกระทั่ง  มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไร  หรือแม้กระทั่งว่ามันมาจากที่ไหน)

(a) frightening    (น่าตกใจ, น่ากลัว)

(b) loud    (เสียงดัง)

(c) melodious    (ไพเราะ, หวานหู, นุ่มนวล)

(d) indistinct    (ไม่ชัดเจน, สลัว, คลุมเครือ)

(e) gloomy    (มืด, มัว, หม่นหมอง, เศร้า, เซ็ง)

(f) beneficial    (ให้ประโยชน์, ให้คุณ)

 

2. His face was flushed (v) because he had run all the way from the dormitory. 

(ใบหน้าของเขา  แดง-แดงขึ้น-ทำให้หน้าแดง-ท่วม-ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง-ไหลพุ่ง-ไหลทะลัก-ทำความสะอาดด้วยน้ำ   เพราะว่าเขาได้วิ่งมาตลอดทางจากหอพัก)

(a) red    (แดง)

(b) shaking    (สั่น, สั่นเทา, สั่นระริก)

(c) pale    (ซีด, ซีดขาว, ซีดเผือด, จาง, จืด, (สี) อ่อน, (ความเข้มข้น) ต่ำ, อ่อนกำลัง)

(d) wet    (เปียก, ชื้น)

(e) abject    (น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม)

(f) abstruse    (แอบ-สทรู้ส)  (เข้าใจยาก, เร้นลับ, ซ่อนเร้น)

 

3. The early Japanese novelists intended primarily to edify (v) their readers.  

(นักเขียนนิยายชาวญี่ปุ่นยุคแรกๆ  ตั้งใจอย่างสำคัญทีเดียวที่จะ  สอนศีลธรรม-สั่งสอน-เทศนา   ผู้อ่าน (นิยาย) ของตน)

(a) entertain    (ให้ความบันเทิง, ให้ความเพลิดเพลิน)

(b) instill patriotism in    (ปลูกฝังความรักชาติใน)

(c) instigate     (ปลุกปั่น, กระตุ้น, ยุยง)

(d) morally improve    (ปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นด้านศีลธรรม)

(e) verify    (ยืนยัน, ตรวจสอบ, พิสูจน์, ค้นหาความจริง)

(f) ban    (ห้าม, ประกาศห้าม, สั่งห้าม, ประณาม, สาปแช่ง)

 

4. Speculators have made millions by benefiting from the fluctuation (n) of prices on new stock markets. 

(นักเก็งกำไรทำเงินได้หลายล้านบาท  โดยได้ประโยชน์จาก  ความผันผวน-ความไม่แน่นอน-การขึ้นๆลงๆ   ของราคาในตลาดหุ้นใหม่)

(a) increase   (การเพิ่มขึ้น)

(b) trend   (แนวโน้ม)

(c) collapse   (การล้มลง, การทรุดลง, ภาวะทรุดโทรม)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  "ล้มลง, ทรุดลง, พังลง, ล้มหมดสติ, (ราคา) ตกฮวบฮาบ")

(d) instability   (ความไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, ความลังเลใจ)

(e) scarcity    (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน, การหาได้ยาก, การมีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(f) disparity    (ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

 

5. The seasonal changes in fashion styles have turned fashion photography into a lucrative (a) industry.  

(การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้านสไตล์แฟชั่น  ได้เปลี่ยนการถ่ายภาพแฟชั่นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่   มีกำไรงาม-ให้ผลกำไร-ให้ผลตอบแทน)

(a) amusing    (น่าตลกขบขัน, น่าสนุกสนาน)

(b) declining    (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) profitable    (มีกำไร, ซึ่งทำกำไร, ซึ่งเป็นประโยชน์)

(d) formidable    (น่ากลัว, ซึ่งเอาชนะได้ยาก, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, มีอำนาจ-กำลังมาก)

(e) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลก, พิกล, พิลึก, ประหลาด)

(f) covert    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, ลับ)

 

6. Asked why he discards (v) his family traditions, Mr. Forbs remains mute (มิ้วท).  

{เมื่อถูกถามว่าทำไมเขา  ละทิ้ง-ทิ้ง-ปฏิเสธ   จารีตหรือประเพณีดั้งเดิมของครอบครัว,  มิสเตอร์ฟอร์บสยังคงเงียบ (นิ่งเฉย, ไม่พูด, ไม่ปริปาก, ใบ้, พูดไม่ได้)}

(a) impairs    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้เลวลง, ทำให้อ่อนแอ, ลดคุณค่า)

(b) thinks over    (พิจารณา, คิดทบทวน)

(c) throws aside   (ทิ้ง, ทิ้งขว้าง, โยนออกไป)

(d) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(e) exasperates    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(f) instigates    (ปลุกเร้า, ปลุกระดม, ยั่วยุ, กระตุ้น)

 

7. The Civil Defense evacuated (v) all inhabitants from the area where the storm was predicted to strike.

(หน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือน  อพยพ-โยกย้าย-ถอนออก-ถอย-ระบายออก-ขับออก-ขจัด   ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดออกจากพื้นที่  ซึ่งพายุได้ถูกทำนาย  (คาดหมาย)  ว่าจะจู่โจม  -  หรือเข้าปะทะ)

(a) aided    (ช่วยเหลือ)

(b) warned    (เตือน)

(c) bickered    (ทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, การทะเลาะวิวาท, การถกเถียงอย่างโกรธเคือง, เสียงทะเลาะวิวาท)

(d) removed    (ย้าย, โยกย้าย, เอาออก, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า, การเอาออก, การย้าย, การโยกย้าย)

(e) mustered    (รวบรวม, ชุมนุม, รวมแถว, การชุมนุม-รวมพล-รวบรวม-รวมแถว, กลุ่มคนดังกล่าว)

(f) comforted   (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ)

 

8. Soil formation is extremely slow, especially in its early (a – adv.) stages.

(การก่อตัวของดินเชื่องช้าอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะในช่วง  แรก-ยุคแรก-สมัยแรก-แต่กาลก่อน-เช้า-เนิ่นๆ-เร็ว-ก่อน   ของมัน)  (“Early”  เมื่อเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)  หมาย ถึง  “แต่เช้า, แต่หัวค่ำ, แต่เนิ่นๆ”)

(a) premature    (ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ครบ)

(b) latent    (ซึ่งซ่อนอยู่ภายใน, แฝงอยู่, ซ่อนเร้น, แอบแฝง)

(c) initial    (แรกเริ่ม, ตอนแรก, เบื้องแรก, ดั้งเดิม)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “อักษรตัวแรก, ชื่อแรก, คำย่อ, ชื่อย่อ”)

(d) diverse   (หลากหลาย, หลายชนิด, แตกต่างกัน)

(e) sudden   (ทันทีทันใด, ฉับพลัน)

(f) obvious   (ชัดเจน, เห็นได้ชัด)

 

9. Hummingbirds are tiny (a) creatures.

(นกฮัมมิ่งเบิร์ด (นกที่เล็กที่สุดในโลก) เป็นสัตว์  เล็กกระจิ๋ว-เล็กมาก)

(a) light    (เบา, ไม่หนัก, ขนาดเบา, เบาแรง, เล็กน้อย, นิดหน่อย, จาง, คล่องแคล่ว, ว่องไว)

(b) lively    (ไลฟว์-ลี่)  (มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, มีพลัง, มีชีวิตจิตใจ, ฮึกเหิม, สดใส, เป็นฟอง, กระฉับกระเฉง)

(c) lovely    (น่ารัก, ดีงาม, สวยงาม, เป็นที่น่าเบิกบานใจ)

(d) little    (เล็ก, น้อย, ไม่มาก, จ้อย, หน่อย, ปลีกย่อย, หยุมหยิม, (ใจ) แคบ, คับแคบ)

(e) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร)

(f) huge    (ฮิ้วจ)  (มากมาย, ใหญ่โต, ใหญ่มาก, มหึมา, มหาศาล)

 

10. In many cultures, costumes are worn largely as adornment (n) on social or religious occasions.

(ในหลายๆ วัฒนธรรม  เสื้อผ้าอาภรณ์ถูกสวมใส่ส่วนใหญ่เป็น  การประดับประดา-การตกแต่ง-เครื่องตกแต่ง   ในโอกาสทางสังคมหรือศาสนา)

(a) ritual    (พิธี, พิธีการ, พิธีศาสนา, พิธีบูชา, หนังสือพิธีศาสนา หรือพิธีกรรม)

(b) attire    (เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, เขากวาง)

(c) masquerade    (การเต้นรำหรืองานรื่นเริงที่สวมหน้ากาก, หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว, การเสแสร้ง, การปิดบัง, การซ่อนเร้น, การปลอมตัว)

(d) evidence    (หลักฐาน, พยานหลักฐาน, พยานบุคคล, วัตถุพยาน)

(e) ornamentation    (การประดับประดา, การตกแต่ง, การเสริมแต่ง, สิ่งประดับ, การเชิดชูเครื่องประดับ)

(f) requirement    (ข้อกำหนด, ความต้องการ)

 

11. The side effects of some drugs tend to outweigh (เอาท-เว่) (v) the possible benefits.

(ผลกระทบข้างเคียงของยาบางชนิดมีแนวโน้มที่จะ  มีค่าเกิน-มีน้ำหนักเกิน-มีความสำคัญหรืออิทธิพลเกินไป-มีภาระมากเกิน   ประโยชน์ที่อาจเป็นได้)  (หมายถึง  ผลกระทบข้างเคียงในทางลบของยาฯ  มีแนวโน้มจะมากกว่าประโยชน์ของมัน)

(a) exceed    (เกินกว่า, มากกว่า, เหนือกว่า, ดีกว่า, ละเมิด, ออกนอกลู่นอกทาง)

(b) maximize    (ทำให้มีจำนวนมากที่สุด, ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด)

(c) balance    (ทำให้สมดุล, น้ำหนักเท่ากัน, มีค่าเท่ากัน)

(d) inhibit    (ยับยั้ง, สกัดกั้น, ขัดขวาง, ห้าม)

(e) influence    (มีอิทธิพล, มีผลกระทบ)

(f) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

 

12. From the piles of rubbish, it is obvious that the occupant of this room was an untidy (a) person.

(จากกองขยะหลายกอง,  มันเห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าของห้องนี้เป็นบุคคลซึ่ง   ไม่เป็นระเบียบ-ไม่เรียบร้อย-สกปรก-รุ่มร่าม)

(a) hostile    (ฮอส-ไทล)  (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์)

(b) cowardly    (ขี้ขลาด)

(c) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท)  (เงียบขรึม, พูดน้อย, เงียบ, ไม่พูด,สงวนท่าที)

(d) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, พลการ, ล่วงละเมิด, สบประมาท, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(e) confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น)

(f) messy; disorderly; unkempt; slovenly; disheveled    (ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, สกปรก, ยุ่งยากลำบากใจ; ไม่เป็นระเบียบ, ยุ่งเหยิง, สับสน, ขัดต่อความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน; ไม่มีระเบียบ, ยุ่งเหยิง, สกปรก, เป็นกระเซิง, รุ่มร่าม, หยาบ, หยาบคาย; ไม่เป็นระเบียบ, สกปรก, ประมาทเลินเล่อ, สะเพร่า; ไม่เรียบร้อย, ยุ่งเหยิง, กระเจิง, ยู่ยี่)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

 

13. When his father died of cancer, the young doctor decided to pledge (v) his life to finding a cure for it.

(เมื่อพ่อของเขาตายด้วยโรคมะเร็ง,  คุณหมอหนุ่มตัดสินใจที่จะ  ให้คำปฏิญาณ-ให้คำมั่นสัญญา-ค้ำประกัน-วางมัดจำ-ดื่มอวยพร   กับชีวิตของตน  ในการหาวิธีรักษาโรคมะเร็ง)

(a) commence    (เริ่มต้น)

(b) prohibit    (โพร-ฮิ้บ-บิท)  (ห้าม, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(c) promise; vow; affirm    (สัญญา, ให้คำมั่นสัญญา, เป็นเครื่องบอก, ทำให้มั่นใจ, รับปากจะแต่งงาน; สาบาน ปฏิญาณ, ให้คำมั่น, บนบาน, อธิษฐาน; รับรอง, ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์ว่าเป็นความจริง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) imitate    (เลียนแบบ, เอาอย่าง)

(e) assemble    {รวบรวม, รวมเข้า, ประชุมกัน, รวมตัวกัน, ประกอบ (ชิ้นส่วน)}

(f) squander    (ผลาญ, ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย)

 

14. In desert an oasis is a welcome relief to weary (แว้ร์-รี่) (a) travelers.

(ในทะเลทราย  โอเอซิส  (หนองน้ำ)  เป็นความผ่อนคลาย  (ความโล่งอก, การบรรเทาทุกข์)  ที่น่ายินดีแก่นักเดินทางที่   เหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อิดโรย)

(a) homeless    (ไร้ที่อยู่อาศัย)

(b) hungry    (หิว)

(c) despondent    (หมดหวัง, หมดกำลังใจ, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ)

(d) tired    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

(e) qualified    (มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิตามที่ต้องการ, เหมาะสม)

(f) quarrelsome    (คว้อ  หรือ  คว้า-เริล-เซิ่ม)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบหาเรื่อง, ขี้ทะเลาะ, พาล)

 

15. The trade of a nation is an index (n) of its economic well-being.

(การค้าขายของประเทศหนึ่งเป็น  สิ่งบ่งชี้-เครื่องชี้-ดรรชนี-เข็มชี้-นิ้วชี้-เลขกำลังในพีชคณิต   ของความกินดีอยู่ดีทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น)

(a) a median    (ตัวกลาง, มัธยฐาน)

(b) a tool    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(c) a sign    (เครื่องแสดง, เครื่องหมายแสดง, สัญลักษณ์)

(d) a response    (การตอบสนอง, การโต้ตอบ, การขานรับ, คำตอบ, คำรับ)

(e) a development    (การพัฒนา)

(f) an impediment    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การทำให้ล่าช้า)

 

16. Being depressed makes him lethargic (ลิ-ธ้าร์-จิค) (a) and unable to get out of bed in the morning.  

(การซึมเศร้าทำให้เขา   เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ง่วง-ง่วงเหงาหาวนอน-เมินเฉย-เฉยเมย   และไม่สามารถลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้า)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(b) ignorant    (ไม่รู้, ไม่รู้เรื่อง, ไม่รู้ข่าวคราว, ไม่ได้รับการศึกษา, โง่เขลา)

(c) diminutive    (เล็ก, จิ๋ว, กระจุ๋มกระจิ๋ม, แคระ, คนรูปร่างเล็ก, คนแคระ, สิ่งที่เล็ก)

(d) vainglorious    (เว้น-กลอ-เรียส)  {ยโส (ไว้ยศ, ถือตัว, หยิ่ง) เกินขนาด, โอ้อวด, โว}

(e) lackluster    (ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่สดใส, ไม่สง่าผ่าเผย, มัว, ไม่วาว)

(f) upset    (ถูกก่อกวน, สับสน, ว้าวุ่น, ใจไม่สงบ, ยุ่งเหยิง)

 

17. Although there is considerable (a) literature on theories of olfaction, there are insufficient grounds for accepting one theory over another.

(แม้ว่าจะมีวรรณกรรม  (ตำรับตำรา)   มากมาย-ค่อนข้างใหญ่-ค่อนข้างมาก-น่านับถือ-น่าพิจารณา   เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยกลิ่น,  ยังไม่มีเหตุผลสนับสนุนหรือหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  สำหรับการยอมรับว่าทฤษฎีหนึ่งน่าเชื่อถือกว่าอีกทฤษฎีหนึ่ง)

(a) convincing    (น่าเชื่อ)

(b) current    (ปัจจุบัน)

(c) authoritative    (เผด็จการ, ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้)

(d) extensive    (มากมาย, กว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว)

(e) credible    (น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

(f) caustic    (ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่กัดกร่อน, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย)

 

18. When he recovered (v) consciousness after the accident, he asked to meet his family.

(เมื่อเขา  ได้กลับคืนมา-เอากลับคืน-เอามาได้อีก-กู้-ค้นพบใหม่-พบอีก-คืนสภาพ-ทำให้คืนสภาพหรือกลับอย่างเดิม-คืนสภาพเดิม-หายเป็นปกติ-ชนะคดี   สติสัมปชัญญะ  หลังจากอุบัติเหตุ,  เขาร้องขอที่จะพบกับครอบครัวของเขา)  (คือ  เมื่อเขาได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาฯ  หลังจากอุบัติเหตุ)

(a) recalled    (ระลึกได้, รำลึก, หวนคิด)

(b) got better    (มีอาการดีขึ้น)

(c) got back    (ได้กลับคืนมา)

(d) discovered    (ค้นพบ)

(e) desired    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

(f) concentrated on    (ใช้สมาธิ, มีสมาธิ, ทำให้เข้มข้นกว่าเดิม, ทำให้มากระจุกอยู่, ทำให้มารวมกัน ณ ที่ใดที่หนึ่ง)

 

19. Monica was so frugal (a) that she even tried to bargain with the checkout girl at the discount store.

(โมนิก้า   ตระหนี่-กระเหม็ดกระแหม่-ประหยัด-มัธยัสถ์    มาก  จนกระทั่งเธอแม้กระทั่ง (ถึงขนาด) พยายามที่จะต่อราคากับเด็กสาวที่คิดเงินที่ทางออก  ในร้านขายของราคาถูก)

(a) extravagant    (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, (ราคา) มากหรือสูงเกินไป)

(b) penny-pinching; economical; thrifty    (กระเบียดกระเสียร; ประหยัด; ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, รู้จักเก็บเงิน, ขี้เหนียว)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(c) indolent    (เกียจคร้าน)

(d) industrious    (ขยัน, อุตสาหะ, พากเพียร)

(e) earnest    (เอิ๊น-นิสท)  (เอาจริงเอาจัง, กระตือรือร้น, เคร่ง)

(f) ambivalent    (ยังไม่ตัดสินใจ, สองจิตสองใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)

 

20. The bird’s frenetic (ฟระ-เน้ท-ทิค) (a) attempt to free itself from the thorn bush only made the situation worse.

(ความพยายามที่  บ้าระห่ำ-บ้าคลั่ง   ของนก  ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพุ่มไม้ที่มีหนาม  เพียงแต่ทำให้สถานการณ์แย่ลงเท่านั้น)  (คือ  นกเข้าไปติดอยู่ในพุ่มไม้มีหนาม  และพยายามดิ้นอย่างแรงเพื่อให้หลุด  แต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งติดหนักขึ้น)

(a) frenzied; frantic    (บ้าระห่ำ, บ้าคลั่ง, ตื่นเต้นอย่างมาก; บ้า, คลั่ง, มีสติฟั่นเฟือน, มีอารมณ์รุนแรง(ตอบได้ทั้ง    คำ)

(b) fruitless    (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่บังเกิดผล, เป็นหมัน)

(c) moderate    (ม้อด-เดอ-เรท)  (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลาๆ)

(d) elastic    (ยืดหยุ่น, ยืดหดได้, เด้งได้, ปรับตัวได้, ไม่ตายตัว, คล้อยตามได้, ขึ้นๆลงๆ)

(e) conspicuous    (เห็นได้ชัด, เด่น, สะดุดตา, เตะตา)

(f) unreasonable    (ไร้เหตุผล, ขาดสติ, เขลา, ไม่เหมาะสม, เลยเถิด, ไม่ฟังเหตุผล)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป