หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 335)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The government’s reassurances have done nothing to quell (v) the doubts of the public.

(การให้ความมั่นใจใหม่อีกครั้งของรัฐบาล  ไม่ได้ทำอะไรเลยที่จะ  ระงับ-ทำให้บรรเทา-ทำให้ลดน้อยลง-ปราบ-ทำให้สงบ-ดับไฟ   ความสงสัยหรือความฉงนของสาธารณชน)

(a) enhance    (เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น)

(b) exterminate    (กำจัดให้สิ้น, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน)

(c) stop    (หยุด, ยุติ, ยับยั้ง, ห้าม, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(d) propagandize    (โฆษณาชวนเชื่อ)

(e) resist    (ต้านทาน, ยับยั้ง, ต่อต้าน, ต้าน, สกัดกั้น, ทนต่อ, ขัดขืน, ขัดขวาง, อดกลั้น, อดทน)

(f) disapprove    (ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นชอบ, ไม่อนุมัติ, ไม่อนุญาต, ไม่พอใจ, รังเกียจ)

 

2. Malta has played a vital (a) role in the struggles of a succession of powers for domination of the Mediterranean.

(เกาะมอลต้าได้มีบทบาท  สำคัญ-จะขาดเสียมิได้-จำเป็น-จำเป็นสำหรับชีวิต-เกี่ยวกับชีวิต-กระฉับกระเฉง-มีพลังงาน-มีชีวิตชีวา-มีกำลัง-ทำให้ตายได้    ในการต่อสู้แย่งชิงของมหาอำนาจที่สืบทอดกันมายาวนาน  เพื่อการครอบงำหรือมีอิทธิพลเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)

(a) a singular    (เฉพาะตัว, เอกเทศ, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, แปลกประหลาด)

(b) a critical    (สำคัญ, วิกฤต, ชอบวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิจารณ์)

(c) an ongoing    (ที่กำลังดำเนินไป, ที่ดำเนินต่อไป)

(d) an influential    (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบ)

(e) fruitful    (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,  ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร) 

(f) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง, เป็นปุ่มยื่นออกมา) 

 

3. Fats Waller was one of the most accomplished (a) pianists in the history of jazz.  (มาจากคำกริยา  “Accomplish”)

(แฟทส  วอลเล่อร์  เป็นหนึ่งในบรรดานักเปียโนผู้ซึ่ง  ประสบความสำเร็จ-บรรลุผล-ทำสำเร็จ-บรรลุ   มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีแจส)

(a) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว) 

(b) volatile    (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆลงๆ)

(c) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(d) proficient    (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(e) temperamental    (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

(f) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

 

4. The discovery of the great East Texas oil field helped diminish (v) the impact of the Depression. 

(การค้นพบลานน้ำมันอีสต์เท็กซัสขนาดใหญ่  ช่วย  ลด-ทำให้น้อยลง-ลดลง   ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  -  ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๓๐)

(a) resist    (ต้านทาน, ต่อต้าน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง)

(b) lessen    (ทำให้น้อยลง, ทำให้ลดลง)

(c) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(d) halt    (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด)

(e) corrode    (คอ-โร้ด)  (กัดกร่อน, กัด, ทำให้ค่อยๆผุพัง, ชะ, ทำให้เสื่อม) 

(f) nurture    (เน้อร์-เช่อะ)  (๑.  เลี้ยง, หล่อเลี้ยง, บำรุง, ถนอม, อุปถัมภ์, ทะนุถนอม,  ๒. สนับสนุน, ให้การศึกษา, อบรม, สั่งสอน) 

 

5. The night was so foggy (a) that the murderer was easily able to escape his pursuers. 

(คืนนั้น  มีหมอกลง-เต็มไปด้วยหมอก   มากเสียจนกระทั่งเจ้าฆาตกร  สามารถหลบหนีผู้ติดตาม (จับตัว) เขาได้อย่างง่ายดาย)

(a) moist    (ชื้น)

(b) misty    (มีหมอกคลุม, พร่ามัว, ไม่ชัด, คลุมเครือ)

(c) mild    (ไมลด์)  (อ่อนโยน, อ่อน, เบา, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, ไม่ฉุนหรือเผ็ด, ไม่แรง, เมตตา, กรุณา)

(d) messy    (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, ยุ่งยากใจ, ลำบากใจ)

(e) fertile    (เฟ้อร์-ไทล)  (อุดมสมบูรณ์, ซึ่งมีดินดี, ให้ผลให้ลูกได้, ซึ่งให้กำเนิด)

(f) decent    (ดี๊-เซิ่นท)  (สุภาพ, เหมาะสม, สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ, มีสมบัติผู้ดี, กรุณา, โอบอ้อมอารี, พอเพียง)

 

6. During the war, the shipping lanes proved vulnerable (a) to attack.

(ในระหว่างสงคราม  เส้นทางการขนส่งทางเรือ  ได้พิสูจน์แล้วว่า  เปราะบาง-อ่อนแอ-ล่อแหลม-บาดเจ็บได้-ถูกโจมตีได้ง่าย-ถูกตำหนิได้ง่าย-ไม่มั่นคง   ต่อการถูกโจมตี)

(a) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) futile    (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)

(c) susceptible    (อ่อนไหวต่อ, เปราะบางต่อ, มีแนวโน้มที่จะโดน, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ)

(d) feasible    (ที่สามารถทำได้, ที่เป็นไปได้, ที่ดำเนินการได้, เหมาะสม)

(e) barren    (ปราศจากพืชผล, แห้งแล้ง)

(f) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

 

7. Jane Addams was a practical idealist and an activist (n).

(เจน แอดดัมส์  เป็นนักอุดมคติผู้ชอบปฏิบัติ  และ  นักเคลื่อนไหวทางการเมือง-นักกิจกรรม)  (เจน  แอดดัมส์  (๑๘๖๐ – ๑๙๓๕)  เป็นที่รู้จักกันในฐานะ  “มารดาแห่งงานสังคม”  เป็นนักบุกเบิกชาวอเมริกันในหลายๆ ด้าน  โดยเธอเป็นทั้งนักเคลื่อนไหวทางการเมือง, นักปฏิรูป, นักทำงานเพื่อสังคม, นักสังคมวิทยา, ผู้บริหารสาธารณะ, นักประท้วง, นักเขียน  และผู้นำในเรื่องสิทธิสตรีและสันติภาพโลก)

(a) an industrial person    (บุคคลที่ขยัน)

(b) a politically involved person    (บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง)

(c) a fast worker    (คนงานที่ทำงานเร็ว)

(d) a dramatist    (นักเขียนละคร)

(e) a philanthropist    (คนใจบุญ, ผู้มีใจบุญ, ผู้มีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน)

(f) a funambulist    (นักแสดงที่เดินบนเชือก, นักไต่ลวด)

 

8. The basic consideration prior to making any investment is the evaluation (n) of risk.

(การพิจารณาขั้นพื้นฐานก่อนทำการลงทุนใดๆ  คือ   การประเมินค่า-การหาค่า-การตีราคา   ความเสี่ยง)

(a) classification    (การแบ่งประเภท, การจัดหมวดหมู่)

(b) resolution    (ความแน่วแน่, ความเด็ดเดี่ยว, การยืนหยัด, การตัดสินใจแล้ว, มติ, การลงมติ, การแก้ปัญหา)

(c) impairment    (การลดคุณค่า, การทำให้เลวลง, การทำให้อ่อนแอ, การทำให้เสียหาย, การทำให้ได้รับบาดเจ็บ)

(d) assessment    (การประเมิน, การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน)

(e) gratification    (แกรท-ทิ-ฟิ-เค้-ชั่น)  (ความปลื้มปิติ, ความพึงพอใจ, สิ่งที่ทำให้พอใจ, เรื่องที่ทำให้น่ายินดี, รางวัล)

(f) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด, การเพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

 

9. The United States Congress can override (v) a Presidential veto with the approval of two-thirds of both houses.

(รัฐสภาสหรัฐฯ สามารถ  ลบล้าง-เอาชนะ-พิชิต-ข่ม-ครอบงำ-ขี่ม้ามากเกินไป-ผ่านเหนือ   การใช้สิทธิยับยั้งของประธานาธิบดี  โดยความเห็นชอบของสองในสามของ  (สมาชิกของ)  ทั้ง    สภา)  (คือ  สภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา)

(a) advocate    (สนับสนุน)

(b) regulate    (ควบคุม, ดูแล, ปรับ, ทำให้เป็นระเบียบ, วางระเบียบ, กำหนด, บัญญัติ)

(c) nullify    (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไม่มีผลบังคับ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ไร้ค่า)

(d) negotiate    (เจรจา, จัดการ, แลกเป็นเงิน, ซื้อขาย)

(e) postpone    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(f) compile    (คัม-ไพล่)  (รวบรวม, เรียบเรียง)

 

10. In 1929, the U.S. stock market began its catastrophic (a) plunge.

(ในปี  ๑๙๒๙, ตลาดหุ้นของสหรัฐฯ  เริ่มการดิ่งลง (ตก) ซึ่ง  เป็นความหายนะ-เป็นภัยพิบัติ-เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายกาจ-เป็นจุดจบ   ของมัน)

(a) unforeseen    (ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน)

(b) deliberate    (รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ”)

(c) unequaled    (ไม่มีสิ่งใดทัดเทียม, ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน)

(d) disastrous    (ซึ่งทำให้เกิดความหายนะ, ซึ่งทำให้เกิดภัยพิบัติ, เกี่ยวกับความหายนะ  (ภัยพิบัติ, ความย่อยยับ, ความล่มจม, ความโชคร้าย), ที่เสียหายอย่างมาก, ที่น่ากลัวมาก)

(e) eternal    (ไม่มีที่สิ้นสุด, คงอยู่ตลอดกาล)

(f) traumatic    (ทร้อ-มะ-ทิค)  (ซึ่งเจ็บปวด, ซึ่งทรมาน, ซึ่งชอกช้ำ, ซึ่งชอกช้ำทางใจ)

 

11. Deafness is the inability (n) to hear.

(การหูหนวก  คือ  ความไม่สามารถ-การขาดความสามารถ-การไร้กำลังหรือปัจจัย   ที่จะได้ยิน)

(a) determination    (ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจ, การตกลงใจ, การกำหนด)

(b) inclination    (ความโน้มเอียง, แนวโน้ม)

(c) incapacity    (การไร้ความสามารถ, การขาดคุณสมบัติ)

(d) necessity    (ความจำเป็น, สิ่งจำเป็น, ของใช้ที่จำเป็น)

(e) attractiveness    (ความมีเสน่ห์, การดึงดูดใจ, ความน่าหลงใหล)

(f) anxiety    (ความวิตกกังวล, ความกังวลใจ)

 

12. Jobs that guarantee more immediate return on investment have priority (n) over local cultural needs and amenities.

(งานซึ่งให้หลักประกันผลตอบแทน (ผลกำไร) เพิ่มมากขึ้นในทันทีทันใด  จะมี  การมาก่อน-การมีสิทธิ์ก่อน-สิทธิพิเศษ   เหนือความต้องการและความสุภาพอ่อนโยน  (หรือความเจริญหูเจริญตา)  ทางด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น)  (หมายถึง  งานที่ทำเงินให้อย่างรวดเร็ว  ต้องมาก่อนความต้องการหรือความดีงามทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น  คือ  ให้ความสำคัญกับงานที่สร้างเงินให้กับท้องถิ่น  มากกว่าการหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น)

(a) precedence    (เพรส-ซี-เดิ้นซ)  (การมาก่อน, ความสำคัญกว่า, การมีสิทธิ์ก่อน, การนำหน้า)

(b) control    (การควบคุม)

(c) influence    (อิทธิพล)

(d) jurisdiction    (อำนาจศาล, ขอบเขตอำนาจ, อำนาจในการตัดสินคดีหรือควบคุม)

(e) arrogance    (แอ๊-โร-เกิ้นซ)  (ความหยิ่ง, ความยโส, ความจองหอง) 

(f) avarice    (แอฟ-วะ-ริส)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก) 

 

13. The appeal (n) of jade lies in its compact structure, which permits very delicate carving. 

(เสน่ห์-การขอร้อง-การขอความกรุณา-การอุทธรณ์   ของหยกอยู่ตรงโครงสร้างที่แน่น  (แข็ง, กระชับ)  ของมัน  ซึ่งยอมให้  (ทำให้)  มีการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนได้)  (“Appeal”  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ดึงดูดใจ, ร้องขอ, อ้อนวอน, เรียกร้อง, อุทธรณ์”)

(a) density    (ความหนาแน่น)

(b) value    (ค่า, คุณค่า, ค่านิยม)

(c) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

(d) essence    (เนื้อหาสาระ, เนื้อแท้, แก่นแท้, ใจความ, จุดสำคัญ, ส่วนประกอบสำคัญ, หัวใจ, ตัวยาสำคัญ, หัวน้ำหอม)

(e) shrewdness    (ชรู้ด-นิส)  (ความเฉียบแหลม-หลักแหลม, ความเฉลียวฉลาด, ความว่องไว)

(f) endurance    (เอน-ดิ๊ว-เริ่นซ)  (ความทรหดอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน, ความไม่ตาย)

 

14. Individuals share genes not only with their offspring (n) but also with other members of their kinship group.

(ปัจเจกบุคคลมีหน่วยพันธุกรรมร่วมกันไม่เพียงแต่กับ  ลูกหลาน-บุตร-ทายาท-ผู้สืบเชื้อสาย-ผู้สืบสันดาน-ลูกสัตว์-หน่ออ่อน-ผล-ผลิตผล-ดอกผล   ของตนเท่านั้น,  แต่ยัง  (ร่วม กัน)  กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มเครือญาติของพวกเขาอีกด้วย)

(a) ancestors    (บรรพบุรุษ)

(b) cousins    (ลูกพี่ลูกน้อง, ญาติห่างๆ, บุคคลที่เกี่ยวพันกัน)

(c) children    (ลูก, ลูกหลาน, เด็กๆ)

(d) siblings    (พี่ชาย, น้องสาว, พี่สาว, น้องชาย, ญาติสายเลือดเดียวกัน)

(e) heirs    (แอร์)  (ทายาท, ผู้รับมรดก, ผู้สืบทอด)

(f) relatives    (ญาติ, ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน)

 

15. The renovation of old buildings in the United States cities reflects a renewed perception (n) of the past as both art and history.

(การปรับปรุงใหม่ (ซ่อมแซม) อาคารเก่าในเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ  สะท้อนให้เห็นถึง   การมองเห็น-การเข้าใจ-การหยั่งรู้-ญาณ-ความรู้สึก-ความรู้สึกสัมผัส   อดีตในรูปแบบใหม่  ว่าเป็นทั้งศิลปะและประวัติ ศาสตร์)

(a) understanding    (ความเข้าใจ)

(b) exploitation    (การใช้ประโยชน์, การใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ, การใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว)

(c) acceptance    (การยอมรับ)

(d) example    (ตัวอย่าง)

(e) discovery    (การค้นพบ)

(f) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

 

16. The development of modern drama in the United States was spurred (v) by the growth of university theaters.

(พัฒนาการของละครสมัยใหม่ในสหรัฐฯ  ได้รับการ  กระตุ้น-ปลุกเร้า-เร่ง   โดยการเจริญเติบโตของโรงละครในมหาวิทยาลัย)

(a) discouraged    (ทำให้ท้อใจ, ทำให้หมดกำลังใจ)

(b) replaced    (แทนที่, ทดแทน)

(c) stimulated    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้า, เร้าใจ, ปลุกใจ)

(d) hampered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(e) facilitated    (ทำให้ง่ายหรือสะดวกขึ้น)

(f) accompanied    (ติดตามไปด้วย, มากับ, ไปกับ, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เล่นดนตรีคลอเสียง)

 

17. Physicists have made discoveries that challenge our most fundamental (a) theories of the universe.

(นักฟิสิกส์ได้ทำการค้นพบ  ซึ่งท้าทายทฤษฎีของจักรวาล  ที่เป็นรากฐาน-ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ   (หมายถึงทฤษฎีฯ ที่เป็นรากฐาน)  ที่สุดของเรา

(a) permanent    (ถาวร)

(b) basic    (ที่เป็นพื้นฐาน)

(c) interesting    (น่าสนใจ)

(d) controversial    (ซึ่งโต้เถียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งทะเลาะวิวาทกัน)

(e) logical    (มีเหตุผล, สมเหตุสมผล, เกี่ยวกับตรรกวิทยา, เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล)

(f) familiar    (คุ้นเคย, เคยชิน)

 

18. The history professor gave a synopsis (n) of the events leading to World War I. 

(ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ให้  การสรุปย่อ-สรุปความ-ข้อสรุป-บทสรุป-ใจความสำคัญ-สาระสำคัญ    ของเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ )

(a) discussion    (การประชุมปรึกษาหารือ)

(b) report    (รายงาน)

(c) preview    (การชมก่อน, การดูก่อนการแสดง, การแสดงก่อน, การฉายหนังก่อน, การฉายหนังตัวอย่างก่อนหนังจริง)

(d) summary    (การสรุป, บทความย่อ, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

(e) pressure    (ความกดดัน, แรงกดดัน)

(f) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

 

19. National governments commonly (adv.) employ tax increases to combat inflation.

(รัฐบาลแห่งชาติ   โดยธรรมดาสามัญ-โดยทั่วไป-โดยพร้อมกันหรือเหมือนกัน  ใช้การเพิ่มภาษี  เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ)

(a) rarely    (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่)

(b) inevitably    (อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้)

(c) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) frequently    (บ่อยๆ, บ่อยครั้ง) 

(e) frankly    (อย่างตรงไปตรงมา, อย่างเปิดเผย)

(f) amicably    (อย่างเป็นมิตร, อย่างฉันมิตร)

ตอบ   -   ข้อ    (d)   เนื่องจากเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกันกับ  “Commonly

 

20. No remnants (n) of the settlement of Jacksonville, Virginia, were found by the next group of colonists. 

(ไม่มี  ส่วนที่หลงเหลือ-เศษซาก-เศษ-เศษเล็กเศษน้อย-เศษผ้า-เดน   ของนิคมหรือที่ตั้งถิ่นฐานของเมืองแจ็คสันวิลล์  รัฐเวอร์จิเนีย,  ที่ได้ถูกค้นพบโดยชาวอาณานิคมกลุ่มถัดไป)  (คือ  ตอนที่คนกลุ่มใหม่มาถึง  ไม่พบซากอาณานิคมเดิมแล้ว)

(a) survivors    (ผู้รอดชีวิต)

(b) buildings    (อาคาร, ตึก, สิ่งก่อสร้าง)

(c) traces    (ร่องรอย, รอย, รอยเท้า, รอยทาง)

(d) implements    (เครื่องไม้เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(e) oppositions    (การคัดค้าน, การต่อต้าน, การไม่เห็นด้วย)

(f) absorptions    (การดูดซับ, การดูดซึม, การรับเอามา, การหมกมุ่น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป