หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 326)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. He disliked his surroundings and wanted to flee (v) from them.  

(เขาไม่ชอบสภาพแวดล้อมของเขา  และต้องการที่จะ  หนี-หลบหนี-เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว-บิน   จากมัน)

(a) sneak    (สนีค)  (เดินหลบ, เดินลับๆ ล่อๆ, ทำลับๆ ล่อๆ, แอบ, แอบทำ, ด้อม, ดอด, ลัก, ขโมย)

(b) escape    (หลบหนี)

(c) loiter    (เดินเตร่, เตร็ดเตร่, เดินเอ้อระเหย, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์)

(d) incite   (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)

(e) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

(f) contradict    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง,  . ปฏิเสธ) 

 

2. The party will begin immediately after the opening (n) of the new building.  

(งานเลี้ยงจะเริ่มต้นในทันทีทันใด  หลังจาก  การเปิด-การเริ่ม-การเปิดเผย-ที่โล่ง-กลาง แจ้ง-รูเปิด-ช่อง-การลงมือ   ของอาคารหลังใหม่)

(a) mitigation    (การทำให้บรรเทาเบาบาง, การทำให้ลดน้อยลง)

(b) inauguration    (อิน-ออ-กิว-เร้-ชั่น)  (การเปิดทำการ, การเริ่มเป็นทางการ,  การเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, การเปิดฉาก)

(c) compunction    (คัม-พั้งค-ชั่น)  (ความเสียใจต่อการกระทำของตน, ความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่อสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว)

(d) precipitation    {ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน, หิมะ, ลูกเห็บ, น้ำค้าง), ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว, การเร่งให้เกิดขึ้น, การตกตะกอน, ความใจร้อน-เร่งรีบ-หุนหันพลันแล่น}

(e) dissemination    (การแพร่กระจาย, การเผยแพร่, การทำให้กระจัดกระจาย)

(f) discourse    (การพูดหรือเขียนที่ติดต่อกัน) 

 

3. Public apathy (แอ๊พ-พะ-ธี่) (n) about politics was thought to be incurred by politicians’ corruption and disinterest to voters’ demand.

(ความไม่สนใจ-ความไม่เป็นห่วงกังวล-การไร้อารมณ์   ของประชาชนเกี่ยวกับการเมือง  ถูกคิดว่าเกิดจากการทุจริตคดโกงของนักการเมือง  และความไม่สนใจของพวกเขาต่อความต้องการของผู้ลงคะแนนเสียง)

(a) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่หลบภัย, ที่พำนักอาศัย, ท่าเรือ) 

(b) jeopardy   (เจ๊พ-เพอะ-ดี้)  (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด) 

(c) indifference    (การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง)

(d) impunity    (อิม-พิ้ว-นิ-ที่)  (การได้รับการยกเว้นโทษ, การไม่ต้องได้รับโทษ, การได้รับนิรโทษกรรม) 

(e) duplicity    (ดิว-พลิส-ซิ-ที่)  (การหลอกลวง, การต้มตุ๋น, ความไม่ซื่อตรง, การตีสองหน้า) 
(f) scrutiny    (สครู้-ทิ-นี่)  (การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, การตรวจสอบอย่างละเอียด, การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด)

 

4. Smallpox is a contagious (คัน-เท้-เจิส) (a) disease. 

(ไข้ทรพิษเป็นโรค  ซึ่งสามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-ที่ติดต่อถึงกันได้- (คน) เป็น (มี) โรคซึ่งแพร่ไปยังคนอื่นได้- (ความคิด, ทัศนคติ, ความรู้สึก) ที่แพร่ไปยังผู้อื่นอย่างรวดเร็ว)

(a) interminable    (ไม่หยุดหย่อน, ไม่จบสิ้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, น่าเบื่อ) 

(b) avid    (แอฟ-วิด)  (๑. กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ, สนใจอย่างมาก,   ๒. ละโมบ, ตะกละ, อยากได้, ปรารถนาอย่างมาก, อยากครอบครองหรือเป็นเจ้าของ, ที่หิวกระหาย) 

(c) rudimentary   (เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม, ขั้นปฐม, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญ เติบโตเต็มที่, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, ต่ำ) 

(d) transmissible    (แทรน-สมิส-ซิ-เบิ้ล)  (แพร่เชื้อได้, ซึ่งติดต่อกันได้, ถ่ายทอดได้, กระจายได้, ซึ่งผ่านได้) 

(e) caustic    (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา,  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย) 

(f) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

 

5. My best friend exhibited candor (แค้น-เดอะ) (n) when he told me that for many years now he has believed me to be a jerk.

(เพื่อนที่ดีที่สุดของผมได้แสดง  ความซื่อตรง-ความจริงใจ-ความตรงไปตรงมา-ความเปิดเผย   เมื่อเขาบอกผมว่า  เป็นเวลาหลายปีจนถึงบัดนี้   เขาเชื่อว่าผมเป็นคนโง่-เซ่อ)

(a) frankness; sincere honesty    (ความเปิดเผย, ความจริงใจ , ความตรงไปตรงมา-ไร้เล่ห์เหลี่ยม, การไม่แอบแฝง-ไม่อ้อมค้อม; ความซื่อตรง, ความซื่อตรงแบบจริงใจ, ความซื่อสัตย์, ความเปิดเผย, ความสุจริต)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(b) valor    (แว้ล-เล่อะ)  (ความกล้าหาญ, ความอาจหาญ, ความองอาจ) 

(c) oppression    (ออพ-เพร้ซ-ชั่น)  (การกดขี่, การบีบบังคับ, ภาวะที่ถูกกดขี่, ความรู้ สึกถูกกดขี่, เผด็จการ) 

(d) fury    (ฟิ้ว-รี่) (๑. ความโกรธจัด, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล,  . ความดุเดือด, ความรุนแรง) 

(e) allegation    (แอล-ลิ-เก๊-ชั่น)  (การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา, ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน) 

(f) scrutiny    (สครู้-ที-นี่)  (การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด, การพิจารณาอย่างละเอียด, การตรวจสอบอย่างละเอียด) 

 

6. The amateur tennis player completed many matches without being victorious (a).

(นักเทนนิสสมัครเล่นคนนั้นแข่งขันจบหลายแมทช์โดยปราศจาก   มีชัยชนะ-ได้ชัยชนะ-รบชนะ)

(a) productive    (ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์, ให้ผลดีหรือมาก, มีอำนาจผลิต)

(b) hapless    (โชคไม่ดี, ไร้โชค)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) ostentatious    (โอ้อวด, เอาหน้า)

(e) wrathful    (ร้อธ-ฟูล  หรือ  ร้าธ-ฟูล)  (โกรธ, โกรธเคือง, โมโห)

(f) triumphant (ไทร-อั๊ม-เฟิ่นท); winning; conquering; successful    (มีชัยชนะ, ประสบความสำเร็จ, ดีใจเพราะชนะ, อิ่มอกอิ่มใจ; ชนะ, มีชัย, เอาชนะคู่อริ, ประสบความสำเร็จ; ได้ชัยชนะ, พิชิต, ปราบ; มีชัยชนะ, ประสบความสำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

 

7. Jenny shrieked (ชรีค) as the drunk pedestrian wobbled (v) into the  path of the oncoming car.

(เจนนี่ร้องกรี๊ด (ร้องเสียงหลง) เมื่อผู้เดินถนนซึ่งเมามาย   โซเซ-โอนเอน-โยกไปมา-ส่าย-โคลงเคลง-สั่น-ไม่แน่นอน-ไม่คงที่   เข้าไปในเส้นทางของรถยนต์ที่กำลังวิ่งมา)

(a) detained     (กักตัว, หน่วงเหนี่ยว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

(b) pondered    (ไตร่ตรอง, พิจารณา, ครุ่นคิด, คำนึง)

(c) regretted   (ริ-เกร้ท-ทิด)  (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ, ความสลดใจ) 

(d) conjectured    (เดา, ทาย, คาดคะเน)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การเดา, การทาย, การคาดคะเน)

(e) staggered; swayed; tottered    (เดินโซเซ, ยืนโซเซ, โงนเงน, เซ, ส่าย, ลังเลใจ, ตะกุกตะกัก, ทำให้โซเซ; โยก, โอน, เอน, แกว่ง, ไกว, ไปๆ มาๆ, ไหว, ขึ้นๆ ลงๆ; เดินโซเซ-เดินเตาะแตะ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(f) meditated    (ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ทำสมาธิ)

 

8. We didn’t need any evidence to see that the poor man was in urgent (a) need of money and food.

(เราไม่ต้องการพยานหลักฐานใดๆ ที่จะเห็น (เข้าใจ) ว่า  ชายผู้น่าสงสารคนนั้นมีความต้องการ  เร่งด่วน-รีบด่วน-เร่งรีบ-ฉุกเฉิน-เร่าร้อน   ในเรื่องเงินและอาหาร)

(a) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ละเอียดรอบคอบ)

(b) customary    (ซึ่งเป็นปกติวิสัย, ซึ่งทำกันมา, อย่างที่เคยปฏิบัติกัน, เหมือนอย่างที่เคยทำมา)

(c) eternal    (ไม่มีที่สิ้นสุด, คงอยู่ตลอดกาล)

(d) pressing; exigent; immediate    (ด่วน, รีบด่วน; รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เป็นเรื่องด่วน; ฉับพลัน, ทันที, กะทันหัน, ไม่รีรอ, โดยตรง, ใกล้ชิด)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) moribund    (ม้อ-ริ-บันด)  (ใกล้ตาย, จวนตาย, ร่อแร่, จวนจะสูญพันธุ์, จวนจะ หมด, ไม่เจริญ, อยู่กับที่)

(f) concise    (สั้น, กะทัดรัด, ไม่เยิ่นเย้อ)

 

9. Through the transparent (a) curtain, the entire scene was visible.

{(มอง) ผ่านทางม่านซึ่ง  โปร่งแสง-โปร่งใส-โปร่งตา-ใสเหมือนกระจก-ยอมให้แสงผ่านได้ตลอด-เปิดเผย-ตรงไปตรงมา-เห็นชัด-ชัดแจ้ง-เข้าใจง่าย,   เหตุการณ์ (ทัศนียภาพ, ภาพภูมิประเทศ)  ทั้งหมดสามารถมองเห็นได้}

(a) appalling    (น่ากลัว, น่าใจหาย, น่าตกใจ)

(b) dreadful    (เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(c) translucent; diaphanous; gauzy (ก๊อ-ซิ)    (กึ่งโปร่งแสง, มัว, ฝ้า; ละเอียดหรือบางจนแสงผ่านได้; โปร่ง, บาง, คล้ายผ้าโปร่ง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) traditional    (แต่ดั้งเดิม, เกี่ยวกับจารีต, สืบทอดตามประเพณี)

(e) meticulous     (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, จู้จี้)

(f) proper    (เหมาะสม, สมควร, ดี, ถูกต้อง)

 

10. Historians will probe (v) the causes of the Vietnamese conflict.

(นักประวัติศาสตร์จะ  สืบสวน-ตรวจสอบ-พิสูจน์-ทดสอบ-ทดลอง-แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่   สาเหตุต่างๆ ของความขัดแย้งในเวียดนาม)  (ซึ่งทำให้เกิดสงครามเวียดนาม)

(a) retaliate    (ตอบโต้, แก้แค้น, ตอบแทน, แก้เผ็ด, แก้ลำ)

(b) notify    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

(c) eulogize   (ยู้-ละ-ไจซ)  (สรรเสริญ, เขียนหรือกล่าวคำสรรเสริญ)

(d) investigate; research; examine    (สืบสวน, สำรวจ, ไต่สวน, สอบสวน; สืบเสาะ, สำรวจ, วิจัย, วินิจฉัย, ค้นคว้า; ตรวจสอบ, สอบสวน, พิจารณา, ไต่ถาม, สอบ, ทดสอบ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) commence    (เริ่มต้น)

(f) extradite    (ส่งผู้ร้ายข้ามแดน)

 

11. The doctor said the patient’s condition was worsening (v).

(หมอกล่าวว่าอาการของคนป่วย  กำลัง  แย่ลง-เลวลง-ทำให้แย่ลง-ทำให้เลวลง)

(a) percolating    (ซึมผ่าน, ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง, กรอง, ทำให้ซึมผ่าน-ไหลผ่าน)

(b) intruding    (บุกรุก, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, ก้าวก่าย)

(c) deteriorating    (เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย)

(d) marauding    (มะ-ร้อด-ดิ้ง)  (ปล้นสะดม, เที่ยวปล้นสะดม)

(e) exploiting    (อิกซ-สพล้อย-ทิ่ง)  (ใช้ให้เป็นประโยชน์, ใช้อย่างเห็นแก่ตัว หรืออย่างเอารัดเอาเปรียบ)

(f) exaggerating    (พูดโม้, พูดเกินความจริง)

 

12.  I agree that some businessmen are so covetous (คั้ฟ-วิ-ทัส) (a) that they cheat their customers by silently raising their prices.

(ผมเห็นด้วยว่านักธุรกิจบางคน  โลภ-อยากได้มาก-ปรารถนาอย่างไม่ควร   มาก  จนกระ ทั่งพวกเขาหลอกต้มลูกค้า  โดยการขึ้นราคาสินค้าอย่างเงียบๆ)  (คือ  แอบขึ้นราคา)

(a) relentless    (ไม่ผ่อนผัน, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ระย่อ, ทรหด, บึกบึน, ไม่ปรานี, ไม่ไว้หน้า)

(b) greedy    (โลภ, ละโมบ, อยากได้, ตะกละ)

(c) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง)

(d) bony    (โบ๊-นี่)  (ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก, เต็มไปด้วยกระดูก, คล้ายกระดูก)

(e) stagnant    (หยุดนิ่ง, ไม่ไหล, อยู่เฉยๆ, ซบเซา, เฉื่อยชา, ไม่เจริญ)

(f) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

 

13. Julie was penitent (เพ้น-นิ-เทิ่นท) (a) when Jim explained how much pain she had caused him.

(จูลี่  สำนึกผิด-เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป-สำนึกบาป   เมื่อจิมอธิบายว่า  เธอได้ก่อให้เกิดความปวดร้าว (ความทุกข์ทรมาน) แก่เขามากเพียงไร)

(a) stentorian    (สเทน-เท้อร์-เรี่ยน)  (มีเสียงดังมาก) 

(b) laconic    (ละ-ค้อน-นิค)  (ใช้คำน้อย, พูดสั้นๆ, กะทัดรัด) 

(c) chimerical    (คิ-เม้-ริ-เคิ่ล)  (เพ้อฝัน, ช่างจินตนาการ, ไม่จริง) 

(d) repentant; contrite    (สำนึกผิดหรือบาป, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป;สำนึกผิด, เสียใจในความผิดที่ได้กระทำไป(ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) provincial    (โพร-วิ้น-เชิ่ล)  (. โง่เขลา, ใจคับแคบ,  . ไม่สละสลวย, บ้านนอก, เกี่ยวกับส่วนภูมิภาคหรือจังหวัด) 

(f) stately    (สเท้ท-ลี่)  (ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, มีเกียรติสูงส่ง, สง่าผ่าเผย) 

 

14. After the death of his wife, the man was despondent (ดิส-พ้อน-เดิ้นท) (a) for many months.

(หลังจากการตายของภรรยา  ชายคนนั้น  หดหู่ใจ-ท้อแท้ใจ-หมดกำลังใจ-หมดหวัง   เป็นเวลานานหลายเดือน)  (คำนาม  คือ  “Despondence”  หรือ  “Despondency”)

(a) insolent    (อิ๊น-โซ-เลิ่นท)  (ทะลึ่ง, อวดดี, ไร้มารยาท) 

(b) interminable    (อิน-เท้อร์-มิ-นะ-เบิ้ล)  (ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่รู้จักจบ, น่าเบื่อ) 

(c) extremely depressed; full of despair    (หดหู่ใจ-ซึมเศร้าอย่างมาก; เต็มไปด้วยความสิ้นหวัง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) insurmountable    (อิน-เซ้อร์-เม้าน-ทะ-เบิ้ล)  (ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, ไม่สามารถจะผ่านได้) 

(e) rebellious    (ริ-เบ๊ล-เยิส)  (เป็นกบฏ, ซึ่งก่อการกบฏ หรือจลาจล, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, พยศ, ทรยศ) 

(f) diffident    (ดิ๊ฟ-ฟิ-เดิ้นท)  (ประหม่า, ขี้อาย, ไม่มั่นใจในตัวเอง, ลังเล) 

 

15. This development has been of immense (อิม-เม่นซ) (a) importance.

(การพัฒนา (พัฒนาการ) นี้มีความสำคัญอย่าง  มโหฬาร-มากมาย-กว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต-ใหญ่มาก-มหึมา)

(a) microscopic    (เล็กจิ๋ว, เล็กมาก, เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

(b) ancient    (โบราณ, เก่าแก่)

(c) dilapidated    (ดิ-แล้พ-พิ-เด-ทิด) (ปรักหักพัง, ชำรุด, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

(d) enormous    (อิ-น้อร์-เมิส)  (มากมาย, มหึมา, ใหญ่โต, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(e) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, ไร้สาระ, โง่เขลา)

(f) destitute    (เดส-ทิ-ทิวท)  (. ยากจน,  ขัดสน,  . ขาดแคลน, ไม่เพียงพอ, ไม่มี, อดอยาก, ใช้หมดไป)

 

16. They both come from relatively affluent (a) backgrounds.

(พวกเขาทั้ง    คนมาจากภูมิหลังที่ค่อนข้าง  มั่งคั่ง-ร่ำรวย-มากมาย)   (คือ  มีพื้นฐานเป็นคนร่ำรวย)

(a) crucial    (สำคัญมาก, เกี่ยวกับความเป็นความตาย, ถึงพริกถึงขิง, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง)

(b) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มั่งมี, มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(c) influential    (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบกระเทือน, มีผลสะท้อน)

(d) immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต)

(e) witty    (ฉลาด, มีเชาวน์ปัญญา, มีไหวพริบ, เก่งในการใช้ถ้อยคำสำนวน)

(f) vehement    (รุนแรง)

 

17. Jim, unlike his elder brother, is a gregarious and extravagant (เอค-แทร้ฟ-วะ-เกิ้นท) (a) person.

(จิม, ไม่เหมือนกับพี่ชายของเขา, เป็นบุคคลที่ชอบเข้าสังคมและ  สุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย)

(a) indolent    (เกียจคร้าน)

(b) eminent    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(c) magniloquent    (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)

(d) wasteful    (ใช้แบบถลุง, ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, สูญเปล่า, เปล่าประโยชน์, ทำลาย, ที่บ่อนทำลาย)

(e) uneasy    (ไม่สบายใจ, กังวล, ซึ่งลำบากหรือไม่สบาย)

(f) occult    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, เข้าใจยาก)

 

18. The sculptor, Lorenzo Ghiberti, blended (v) medieval grace with Renaissance realism. 

(ช่างปั้นรูป-แกะสลัก  (คือ) นายลอเร็นโซ กิเบอร์ติผสม-ปน-คลุกเคล้า   ความงดงามของสมัยกลาง  เข้ากับศิลปะรีอัลลิสซึ่มสมัยเรเนซองต์)  (คือ  สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ) 

(a) produced     (ผลิต)

(b) invented     (ประดิษฐ์,  คิดค้น)

(c) combined     (ผสม, รวมกัน, ทำให้รวมกัน)

(d) discovered     (ค้นพบ)

(e) diminished    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆ เล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(f) maligned    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

 

19. The government need colossal (a) sums of money to renovate the country’s infrastructure.

(รัฐบาลต้องการเงินจำนวน  มากมาย- (ปัญหา) ใหญ่- (อำนาจ) มหาศาล- (ตึก) ใหญ่โตมาก   เพื่อมาปรับปรุงสาธารณูปโภคของประเทศ) 

(a) peculiar    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) tiny    (เล็กมาก, จิ๋ว)

(c) advantageous    (ได้ประโยชน์, มีประโยชน์, ได้กำไร)

(d) gigantic    (ใหญ่โตผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล, คล้ายยักษ์)

(e) awful    (อ๊อ-เฟิ่ล)  (น่ากลัว)

(f) perilous    (มีอันตราย)

 

20. The country expected to exterminate (v) its enemy before winter came.

(ประเทศคาดหวังที่จะ  กำจัดแบบสิ้นซาก หรือถอนรากถอนโคน   ศัตรูของตน  ก่อนที่หน้าหนาวจะมาถึง)

(a) reconcile with    (ปรองดอง หรือคืนดีกับ)

(b) destroy    (ทำลาย, ฆ่า, ผลาญ, ดับ)

(c) perpetrate    (กระทำผิดกฎหมาย, ทำชั่ว, ก่อกรรมทำเข็ญ)

(d) flee    (หลบหนี)

(e) revolutionize    (เร-วะ-ลู้-เชิ่น-ไนซ)  (ปฏิวัติ, เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง)

(f) reprimand    (ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป