หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 325)

 

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. If Jennifer doesn’t reform (v), she will get into serious trouble.

(ถ้าเจนนิเฟอร์ไม่  กลับเนื้อกลับตัว-ปรับปรุง (ตัวเอง)-ดัดนิสัย-แก้ไขใหม่-ปฏิรูป-เปลี่ยนรูป-เข้าแถวใหม่-เข้ารูปแบบใหม่   เธอจะเจอปัญหาหนัก)

(a) recover    (ได้คืนมา, เอาคืน, ฟื้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วย, คืนสู่ภาวะปกติ)

(b) discriminate    (แยกแยะ, แบ่งแยก, วินิจฉัย, เลือกที่รักมักที่ชัง, ตัดสินโดยใช้เหตุผล)

(c) deteriorate    (เลวลง, เสื่อมลง, ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย, ชำรุด, แตกสลาย)

(d) improve; ameliorate    (ดีขึ้น, ปรับปรุง (ตัวเอง), แก้ไข, ทำให้ดีขึ้น; ดีขึ้น, ปรับปรุง (ตนเอง), ทำให้ดีขึ้น)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) think over    (พิจารณา, ไตร่ตรอง)

(f) degenerate    (ดี-เจ๊น-เนอะ-เรท) (v, a, n) (เสื่อม, เสื่อมทราม, ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม, คนทราม, คนเลว)

 

2. The price he quoted (v) for the car was essentially the same as that of his competitor.

(ราคาที่เขา  อ้างอิง-อ้าง-แจ้งราคา-อ้างคำพูด-เอาคำพูดของ.................มา-ใส่เครื่องหมายคำพูด   สำหรับรถยนต์  โดยพื้นฐาน (สาระสำคัญ) แล้ว  เหมือน (เท่ากัน) กับราคาของคู่แข่งของเขา)  (ราคาที่เขาอ้าง (เสนอขาย) เท่ากับราคาที่คู่แข่งอ้าง)

(a) fabricated   (แฟ้บ-ริ-เคท)  (๑.  สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ,  ๒. ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่อง-สร้างเรื่องขึ้นมา) 

(b) gesticulated    (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง, โบกไม้โบกมือ, ทำท่าทาง – โดยเฉพาะด้วยมือและแขนเวลาพูด) 

(c) cited; referred to    (อ้างอิง, กล่าวอ้าง, กล่าวสนับสนุน, ออกหมายเรียกตัวมาศาล, กระตุ้น; อ้างอิง, อ้างถึง, กล่าวถึง, พาดพิง, เกี่ยวโยงไปถึง, ค้นหา (หลักฐาน-พจนานุกรม-เสนอแนะ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ

(d) emulated   (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า)

(e) contradicted    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง,  . ปฏิเสธ)   

(f) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก, ร่วมปล้น)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การปล้น, การขโมย, การยักยอก, ของที่ปล้นมา)

 

3. She was reluctant (a) to take on any more responsibilities at work.

(เธอ  ไม่เต็มใจ-ไม่สมัครใจ-ฝืนใจ-ต่อต้าน-ฝืด   ที่จะรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นกับงานที่กำลังทำ)

(a) indubitable    (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่ต้องสงสัยเลย, แน่นอน, ไม่สามารถโต้แย้งหรือเถียงได้) 

(b) instrumental    (เป็นเครื่องมือ, เป็นเครื่องช่วย, เป็นสิ่งสำคัญ, เป็นสื่อ, มีประ โยชน์, เกี่ยวกับเครื่องมือ)

(c) lavish    (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) audacious   (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

(e) unwilling; hesitant; disinclined    (ไม่เต็มใจ, ลังเลใจ, ต่อต้าน, ดื้อรั้น, หัวรั้น, แข็งข้อ; ลังเลใจ, สองจิตสองใจ, รีรอ; ไม่เต็มใจ, ไม่สมัครใจ, ไม่ยินยอม)  (ตอบได้ทั้ง    คำ

(f) turbulent    (เท้อร์-บิว-เลิ่นท)  (วุ่นวาย, สับสน, อลหม่าน, โกลาหล, พล่าน, ซึ่งไหลทะลัก, ก้าวร้าว,รุกราน)

 

4. It is absurd to surrender your rights to a tyrant (ไท้-เริ่นท) (n) when you have abundant reasons to remain free.

(มันน่าหัวเราะ (โง่เขลา, ไร้สาระ) ที่จะยอมมอบสิทธิต่างๆ ของคุณให้กับ  ทรราช-ผู้ปกครองที่กดขี่-ผู้ปกครองเผด็จการ-ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจบาตรใหญ่ หรือเบ็ดเสร็จ   เมื่อคุณมีเหตุผลมากมายที่จะยังคงเป็นอิสระ-เสรี)

(a) traitor    (ผู้ทรยศ, ผู้หักหลัง, ผู้ขายชาติ, ผู้ทวนคำสาบานของตนเอง)

(b) patriot    (ผู้รักชาติ, ผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ)

(c) dictator; despot; autocrat    (ผู้เผด็จการ, ผู้บงการ, ผู้ชี้ขาด, ผู้บอกคำบอกให้เขียนตาม; ทรราช, ผู้กดขี่, นักเผด็จการ, ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด; นักเผด็จการ, ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด)  (ตอบได้ทั้ง    คำ

(d) rogue    (โรก)  (คนพาล, คนโกง, คนทุจริต, คนจรจัด, คนเกเร, คนที่ชอบยั่วคนอื่น, ช้างหรือสัตว์อื่นที่ดุร้าย และแยกตัวออกจากกลุ่ม, บุคคลที่มีมารยา โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง)

(e) villain    (วายร้าย, ผู้ร้าย, คนชั่วร้าย, คนเลว, ตัววายร้าย ในละคร-นิยาย, ตัวโกง)

(f) conqueror    (ค้อง-เคอะ-เร่อะ)  (ผู้พิชิต, ผู้ได้รับชัยชนะ)

 

5. Earthquake could hit our country anytime and could result in utter (a) devastation in some areas.

(แผ่นดินไหวสามารถปรากฏขึ้นกับ (โจมตี) ประเทศของเราเวลาใดก็ได้  และสามารถส่งผลให้เกิดการทำลาย  โดยสมบูรณ์-ทั้งหมด-ทั้งสิ้น-เด็ดขาด-ไม่มีเงื่อนไข   ในบางพื้นที่)

(a) moderate    (ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลาๆ)

(b) slight    (เล็กน้อย, เบา, เบาบาง,บอบบาง, อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, อรชร, สะโอดสะอง)

(c) fatal    (เฟ้ท-เทิ่ล)  (ซึ่งทำให้ตายได้, ถึงตาย, ร้ายกาจ, เป็นอันตราย, เคราะห์ร้าย, ที่ทำให้เกิดความหายนะ หรือล้มเหลวได้, เป็นเรื่องโชคชะตา)

(d) trivial    (เล็กน้อยมาก, ขี้ปะติ๋ว, หยุมหยิม)

(e) complete    (สมบูรณ์, เต็มที่, สิ้นเชิง, เสร็จ, สำเร็จ, ครบ, พร้อม)

(f) remorseful    (ริ-ม้อร์ส-เฟิ่ล)  (สำนึกผิด, เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

 

6. China’s tougher stance on Taiwan threatened to derail (v) European efforts to boost ties with Beijing.

(ท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นของจีนที่มีต่อไต้หวัน  เป็นภัยคุกคามที่จะ  ทำให้หยุดชะงัก-ทำให้ตกราง-วิ่งออกนอกราง   ความพยายามของยุโรปที่จะยกระดับความสัมพันธ์กับปักกิ่ง – หรือจีน)  (คือ  ทำให้ความพยายามฯ หยุดชะงัก)

(a) cooperate    (ร่วมมือ)

(b) deride    (หัวเราะเยาะ, ดูถูก, เย้ยหยัน)

(c) ridicule    (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง การหัวเราะเยาะ, การเยาะเย้ย, การยั่วเย้า-หยอกล้อ)    

(d) thwart (ธวอร์ท); inhibit; obstruct    (ขัดขวาง, ทำให้ล้มเหลว, ทำให้พ่ายแพ้, ขวางกั้น, ต่อต้าน; ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม; ขัดขวาง, กีดขวาง, กีดกั้น)  (ตอบได้ทั้ง    คำ

(e) intimidate    (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท)  (ทำให้กลัว, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, ขู่, คุกคาม)

(f) butcher    (บุ๊ช-เช่อะ)  (ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม, ฆ่าสัตว์ขาย, ทำให้เสีย)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “พ่อค้าเนื้อ, คนฆ่าสัตว์ขาย, คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ, พ่อค้าเร่, การแล่เนื้อ, คนที่มีนิสัยโหดร้าย”)

 

7. With a surprising show of vigor (n), the old woman swam up and down the pool six times.

(ด้วยการแสดงที่น่าประหลาดใจของ  ความแข็งแรง-พลัง-กำลัง-แรง-อำนาจ-ความกระฉับกระเฉง-ความเข้มข้น,  หญิงชราว่ายน้ำกลับไปกลับมาในสระว่ายน้ำ    เที่ยว)

(a) arrogance    (แอ๊-โร-เกิ้นซ)  (ความหยิ่ง, ความยโส, ความจองหอง) 

(b) avarice    (แอฟ-วะ-ริส)  (ความโลภ, ความตะกละ, ความงก) 

(c) stamina; vitality; robustness    (ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, ความทรหดอดทน; กำลังกาย, กำลังวังชา, กำลังจิต, พลังชีวิต; ความแข็งแรง, ความเข้มแข็ง, ความมีกำลังมาก, ความกำยำ, ความเอาการเอางาน, ความอุดมสมบูรณ์)  (ตอบได้ทั้ง    คำ   

(d) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง) 

(e) apathy    (แอ๊พ-พะ-ธี่)  (ความไม่สนใจ, ความไม่เป็นห่วงกังวล, การไร้อารมณ์)

(f) turmoil    (ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความไม่สงบ, การจลาจล)

 

8. Unless you have a map, our village is very difficult to track down (v).   

(ถ้าคุณไม่มีแผนที่  หมู่บ้านของเราจะยากลำบากอย่างมากที่จะ  ติดตาม-ค้นหา)

(a) preserve    (อนุรักษ์, สงวนไว้, ดำรงรักษาไว้)

(b) discriminate    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รักมักที่ชัง)

 (c) locate     (หาที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(d) construe     (คัน-สทรู)  (อธิบาย, ชี้แจง, ตีความ, แปล, วิเคราะห์, วิเคราะห์รูปประ โยค)

(e) comply    (คัม-ไพล่) (ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม)

(f) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

 

9. The university administration has decided to give privilege (พริ้ฟ-วิ-ลิจ)(n) to young married couples with children.

(ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจที่จะให้  สิทธิพิเศษ-อภิสิทธิ์-เอกสิทธิ์-ประโยชน์พิเศษ-ข้อได้เปรียบ   กับคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่แต่งงานแล้วและมีบุตร)  (หมายถึง  คู่สามีภรรยาที่เป็นนักศึกษา  เช่น  อาจได้สิทธิการพักในหอพักของมหาวิทยาลัยก่อนคนอื่น)

(a) presentation    (การนำเสนอ, การแสดง)

(b) prestige    (เพรส-ทีจ)  (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(c) preference    (การชอบมากกว่ากัน, การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าอีกสิ่งหนึ่ง)

(d) priority   (ความสำคัญ, สิทธิพิเศษ, การมีสิทธิก่อน, บุริมสิทธิ)

(e) intrusion    (การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การก้าวก่าย, การผลักดันของกาซอันตราย)

(f) procrastination    (โพร-แครส-ทิ-เน้-ชั่น)  (การผัดวันประกันพรุ่ง, การเลื่อน, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ชักช้า)   

 

10. The doctor assured the patient that he would recuperate (ริ-คิ้ว (คู้) –เพอ-เรท) (v) after taking the medication.  

(หมอให้ความมั่นใจกับคนป่วยว่า  เขาจะ  กลับมีสภาพ หรือกำลังเหมือนเดิม-ฟื้นคืน-พักฟื้น-ทำให้ฟื้นคืน (สุขภาพ, กำลัง, แรง, ฐานะทางเศรษฐกิจ)-กู้-เอาคืน  ภายหลังจากการกินยา หรือการใช้ยา)

(a) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข)

(b) recover    (ฟื้นจากไข้, หายจากไข้, กลับคืนสู่สภาพปกติ)

(c) heal    (ฮีล)  (รักษา, ทำให้หายจากโรค, หายดี, หาย (จากโรค), ทำให้คืนดีกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้บริสุทธิ์)

(d) cure    (คิ้ว-เออะ)  (รักษาให้หาย, บำบัดให้หาย, แก้ให้หาย, เยียวยา, บังเกิดผลในการบำบัดรักษา, การรักษาให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย)

(e) articulate    ( . (กริยา) พูดออกมาอย่างชัดเจน   ๒. (คุณศัพท์)  ชัดเจน, มีความหมาย) 

(f) arbitrate     (ไกล่เกลี่ย, ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ, เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด) 

 

11. Jill is gregarious (กริ-แก๊-เรียส) (a) and enjoyed meeting all sorts of people at the party.

(จิล   ชอบสังคม-ชอบพบปะสังสรรค์-ชอบอยู่เป็นกลุ่ม-(สัตว์) ชอบอยู่รวมฝูง   และสนุกสนานกับการพบปะผู้คนทุกประเภทที่งานเลี้ยง)

(a) aloof    (อะ-ลูฟ)  (ห่าง, ห่างเหิน, ออกห่าง, ต่างหาก, สันโดษ, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ) 

(b) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(c) homogeneous    (โฮ-โม-จี๊-เนียส)  (ซึ่งเป็นเนื้อเดียวกัน, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เหมือนกัน, มีคุณสมบัติเหมือนกัน, มีลักษณะเหมือนกัน) 

(d) abstract    (แอ๊บ-สแทรคท)  (คำคุณศัพท์)  (๑. เป็นนามธรรม, ไม่มีตัวตน, สัมผัสไม่ได้, เป็นเรื่องทฤษฎี, เกี่ยวกับทฤษฎี   ๒. ลึกซึ้ง, เข้าใจยาก, ซับซ้อน, ลึกลับ)  (ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  บทคัดย่อ, รายการย่อ) 

(e) sociable    (โซ้-เชีย-เบิ้ล)   (ชอบสมาคม, ชอบเข้าสังคม, ชอบวิสาสะ, ชอบอยู่เป็นหมู่,  มีมิตรไมตรีจิต)

(f) hardy    (ฮ้าร์ด-ดี้)   (. แข็งแรง, แข็งแกร่ง, อดทน, ทนทาน, ทนต่อความลำบาก, ทนต่อความเยือกเย็นของอากาศ  ๒. กล้าหาญ, บ้าระห่ำ) 

 

12. When released from incarceration, he was gaunt and decrepit (ดิ-เคร้พ-พิท) (a).

(เมื่อได้รับการปล่อยจากการกักขัง (การคุมขัง)  เขาผอมโซและ   อ่อนกำลังด้วยวัยชรา-ชรา-แก่ตัว-เก่าแก่-เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(a) sinister    (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์) 

(b) ubiquitous    (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง – โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน) 

(c) nefarious    (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก) 

(d) resilient    (ริ-ซิ้ล-เลี่ยนท)  (. ยืดหยุ่น, ดีดกลับ, เด้งกลับ,   ๒. กลับสู่สภาพเดิม, ฟื้นคืนสภาพเดิม) 

(e) meticulous    (เม-ทิ้ค-คิว-เลิส)  (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้) 

(f) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ไม่เต็มเต็ง)

 

13. He gave a lucid (a) explanation as to how he had escaped from the prison.  

(เขาให้คำอธิบายที่  แจ่มแจ้ง-สามารถเข้าใจได้ง่าย-สว่าง-โปร่งใส-ฉลาด-หลักแหลม-มีเหตุผล   เกี่ยวกับว่าเขาหลบหนีออกจากคุกอย่างไร)

(a) difficult    (ยาก, ลำบาก)

(b) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(c) clear    (แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, เข้าใจได้ง่าย, ชัดถ้อยชัดคำ, แน่ชัด, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, สว่าง, แจ้ง, โล่ง, ไร้มลทิน, เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน)

(d) convincing    (น่าเชื่อถือ, จูงใจให้เชื่อ)

(e) apathetic    (แอ-พะ-เธ้-ทิค)  (เฉื่อยชา, เฉยเมย, เซื่องซึม, ไม่แยแส)

(f) inexorable   (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่หยุดยั้ง, ไม่ผ่อนปรน, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น)

 

14. She lived a careful, frugal (a) life.

(เธอดำเนินชีวิตในแบบระมัดระวัง (รอบคอบ) และ  ประหยัด-มัธยัสถ์-กระเหม็ดกระแหม่-ตระหนี่-มีค่าเล็กน้อย-ราคาถูก)

(a) hasty    (รีบเร่ง)

(b) economical    (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

(c) legal    (ถูกกฎหมาย, ทางกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

(d) obese    (โอ-บีส)  (อ้วนมาก)

(e) dispirited    (ดิส-ปิ๊-ริ-ทิด)  (ท้อแท้, ไม่มีกะจิตกะใจ เพราะความผิดหวัง)

(f) gluttonous    (กลั๊ท-เทิน-เนิส)  (ตะกละ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่รู้จักพอ, ที่กินอย่างมูมมาม) 

 

15. A sound sleep is said to be a remedy (เร้ม-เม-ดี้) (n) for colds.

(การหลับสนิทถูกกล่าวว่าเป็น  การรักษา-วิธีการรักษา-วิธีการแก้ไข-ยา-สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข   สำหรับไข้หวัด)

(a) phobia    (ความกลัว)

(b) tendency    (แนวโน้ม, ความโน้มเอียง)

(c) cure    (คิ้ว-เออะ)  (การรักษาให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย, การรักษาที่ได้ผล)

(d) prevention    (การป้องกัน, การขัดขวาง)

(e) portion    (ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนแบ่ง, ตอน)

(f) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

 

16. Having no qualifications beyond a six-grade education, John was resigned (ริ-ไซน) (a) to a lifetime of dull, menial jobs.

(ไม่มีคุณวุฒิมากไปกว่าการศึกษาชั้นประถม  ๖,  จอห์น  ปลงตก-ยอมรับชะตากรรม-จำนน-ยอม-ยอมตาม   กับตลอดชีวิตของงานที่น่าเบื่อหน่ายและต่ำต้อย)  (เช่น  งานของคนรับใช้ หรือกุลี)  (“Resigned”  เป็นคำคุณศัพท์  ที่มาจากกริยาช่องที่  )

(a) commonplace    (๑.  (คุณศัพท์) ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, ซ้ำๆ ซากๆ, ๒. (คำนาม)  หมายถึง  สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆ ซากๆ) 

(b) credulous    (เคร้ด-จุ-ลัส)  (หูเบา, เชื่อคนง่ายเกินไป, ไว้ใจคนง่ายเกินไป) 

(c) indigenous    (อิน-ดิ๊จ-จี-เนิส)  (ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด) 

(d) accepting one’s fate; unresisting    (ยอมรับชะตากรรมของตนเอง,  ปลงตก;  ยอมจำนน,  ไม่ต่อต้าน

(e) urbane    (เออ-เบ้น)  (สุภาพ, มีมารยาท, เก๋, เป็นผู้ดี, มีลักษณะของชาวเมือง) 

(f) gullible    (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย) 

 

17. The scientist thought he had solved a huge riddle (n) of the universe.  

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นคิดว่าเขาได้คลี่คลาย  ปริศนา-สิ่งที่ทำให้ฉงน-คำปริศนา-บุคคลที่เป็นปริศนา-ปัญหา-คำถามที่ทำให้งง   ของจักรวาล)

(a) peril    (อันตราย, ภัย)

(b) generosity    (ความเอื้อเฟื้อ, ความใจกว้าง)

(c) mystery    (ความลึกลับ, ความลี้ลับ, สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้, ความลับ)

(d) recklessness    (ความสะเพร่า, ความประมาท)

(e) phobia    (โฟ้-เบีย)  (ความกลัว, โรคกลัว)

(f) commotion    (ความไม่สงบ, ความชุลมุนวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, การจลาจล, ความอึกทึกครึกโครม, ความเกรียวกราว, ความวุ่นวายทางการเมือง หรือสังคม) 

 

18. Despite these initial (a) handicaps, she intends to make a success of it.

(ทั้งๆ ที่มีความเสียเปรียบ  ในตอนแรก-ตอนเริ่มต้น   เหล่านี้  เธอตั้งใจที่จะทำมันให้สำเร็จ)

(a) quickest    (เร็วที่สุด)

(b) longest    (ยาวที่สุด, นานที่สุด)

(c) last    (สุดท้าย, ที่แล้ว)

(d) first    (ตอนเริ่มแรก, ตอนแรก, ครั้งแรก)

(e) perspicacious   (เพอร์-สพิ-เค้-เชิส)  (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลมคม) 

(f) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย) 

 

19. In low temperature areas, bats shun (v) winter conditions by migrating or hibernating. 

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ  ค้างคาว  หลีกเลี่ยง-หนี-หลบหลีก   สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพ หรือจำศีล) (คือ  อยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure    (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(c) live through   (มีชีวิตตลอด...............)

(d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(e) intensify   (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้น-หนาแน่น-รุนแรง) 

(f) subvert    (ซับ-เวิ้ร์ท)   (๑.  บ่อนทำลาย, ทำลาย, โค่นล้ม, ล้มล้าง,  ๒. ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย) 

 

20. Animals may use their voices to threaten (v) other animals, to attract mates, or to give various messages to each other.

(สัตว์อาจจะใช้เสียงของมันเพื่อ  ข่มขวัญ-ขู่เข็ญ-คุกคาม-เตือนภัย-เป็นลางร้าย   สัตว์อื่นๆ,  เพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์,  หรือเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ มากมายระหว่างกัน)

(a) hurt    (ทำร้าย, ทำอันตราย)

(b) intimidate    (ข่มขวัญ, ทำให้ตกใจกลัว)

(c) entertain    (ให้ความบันเทิง-สนุกสนาน)

(d) alert    (เตือนภัย)  (ถ้าเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  "ว่องไว, เตรียมพร้อม, ระมัดระวัง")

(e) reprimand    (เร้พ-พริ-แมนด  หรือ  มานด)  {. (คำกริยา) ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง,  ๒. (คำนาม) การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง)}

(f) diminish    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆ เล็กลง, หด, ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป