หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 324)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The vote to make Harris president of the music club was unanimous (a) and all committee members congratulated him on his presidency.

(การออกเสียง (คะแนนเสียง) ที่ทำให้แฮริสเป็นประธานของชมรมดนตรี  เป็นเอกฉันท์-ไม่มีข้อโต้แย้ง-มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน-มีความเห็นพร้องเพรียงกัน   และสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการแสดงความยินดีกับเขาในตำแหน่งประธานฯ)

(a) voluminous    (วอ-ลิ้ว-มิ-เนิส)  (มากมาย, ใหญ่โต, มโหฬาร) 

(b) astute    (แอส-ทิ้วท)  (ฉลาด, มีเชาว์, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, ฉลาดแกมโกง, กระล่อน ) 

(c) of one mind; like-minded; concordant   (เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, เห็นพ้องต้องกัน; มีใจเดียวกัน, มีจุดประสงค์เดียวกัน; สอดคล้องกัน, ลงรอยกัน)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) salient    (เซ้-ลี-เอิ้นท)  (เด่น, สะดุดตา, เห็นได้ชัดเจน, สำคัญ, ยื่นออก, โผล่ออก, นูนขึ้น, เป็นลักษณะเฉพาะ) 

(e) plentiful   (มากมาย) 

 

2. In the cemetery the corpse (คอร์พซ) was visible (a) in the bright moonlight.

(ในป่าช้า  ศพ (ซากศพ)  สามารถมองเห็นได้-มองเห็นได้-ชัดเจน-ชัดแจ้ง-แน่ชัด   ภายใต้แสงจันทร์กระจ่าง)

(a) zealous   (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดจ่อ) 

(b) elusive   (อิ-ลู้-ซิฟว)  (๑. ว่องไวเหมือนปรอท, หลบหลีกเก่ง (ในเรื่องการตอบคำถาม), ซึ่งหลบหลีกอย่างฉลาด หรือชำนาญ, เลี่ยง (งาน, หน้าที่) อยู่ประจำ   ๒. เข้าใจยาก, ยากที่จะอธิบาย, ลึกลับ) 

(c) squeamish   (สควี้-มิช)  (ตกใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, งอแง, พิถีพิถัน, จู้จี้, เจ้าระเบียบ) 

(d) transient   (แทร้น-ซี-เอิ้นท)  (ชั่วคราว, ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ประเดี๋ยวเดียว) 

(e) conspicuous; manifest    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ; ชัดแจ้ง, ปรากฏชัดแจ้ง, เป็นที่เข้าใจดี, ประจักษ์)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

 

3. Frank’s argument may be logical but it is too vague (เวก) (a) to be convincing. 

{การอ้างเหตุผล {การโต้เถียง, การโต้คารม, ข้อสรุป) ของแฟรงค์  อาจจะมีเหตุผล  แต่มัน   คลุมเครือ-เคลือบคลุม-ไม่ชัดแจ้ง-เลือน-เลอะเลือน   เกินไปที่จะทำให้มั่นใจ (เชื่อมั่น)}

(a) incontrovertible    (ที่โต้แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้) 

(b) avid    (แอฟ-วิด)  (๑. กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ, สนใจอย่างมาก  ๒. ละโมบ, ตะ กละ, อยากได้, ปรารถนาอย่างมาก, อยากครอบครองหรือเป็นเจ้าของ, ที่หิวกระหาย) 

(c) rudimentary    (เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม, ขั้นปฐม, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, ต่ำ) 

(d) ambiguous; obscure    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ; คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, มืดมัว, มืดมน, มัว, ไม่มีชื่อเสียง, ห่างไกล, ไกลลิบลับ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) caustic   (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย) 

 

4. Her daughter was in wretched (เร้ช-ชิด) (a) health and had to have nurses on twenty-four hour duty.

(ลูกสาวของเธอมีสุขภาพ  น่าเวทนา-เคราะห์ร้าย-ต่ำช้า-ยากจน-เศร้าหมอง-ไร้ค่า   และจำเป็นต้องมีนางพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ (ดูแล-พยาบาล) ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง)

(a) infamous    (อิ๊น-เฟ-เมิส)  (เสียชื่อเสียง, เลวทราม, น่าเกลียดชัง, แย่มาก) 

(b) gullible    (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกง หรือหลอกลวงได้ง่าย, เชื่อคนง่ายแบบหูเบา)

(c) miserable; distressed    (น่าสังเวช, ไม่มีความสุข, ทุกข์ยาก, ยากจน, น่าดูถูก, เลว; ที่ทุกข์ยาก, ที่ลำบาก, ที่เศร้าโศก, ที่ถูกบังคับ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) sordid    (ซ้อร์-ดิด)  (๑. สกปรก, ๒. โสมม, เลวทราม, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, ๓. เห็นแก่ตัว, โลภ, งก, ตะกละ) 

(e) inconsiderable   (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ) 

 

5. Robert’s wrath (รอธ) (n) (n) did not cease until he had taken revenge on the slayer of his friend.

(ความโกรธเคือง-ความกริ้วโกรธ-ความโมโห-การแก้แค้น   ของโรเบิร์ต  ไม่ยุติ (สิ้นสุด)  จนกระทั่งเขาได้ล้างแค้นกับผู้ฆ่าเพื่อนของเขา)

(a) fraud    (ฟร้อด)  (๑. การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, การทุจริต, พฤฒิกรรมที่หลอกลวง, เล่ห์, ของปลอม,  ๒. ผู้หลอกลวง) 

(b) condolence    (คัน-โด๊ล-เลิ่นซ)  (การแสดงความเสียใจด้วย, การปลอบโยน, การปลอบขวัญ) 

(c) trepidation   (เทรพ-พิ-เด๊-ชั่น)  (ความกลัว, การสั่น, การสั่นเทา, ความกังวลใจ, ความประหม่า)

(d) fury; rage; exasperation    (ความโกรธ, ความเดือดดาล, ความโมโหร้าย, ความดุเดือด-รุนแรง, คนที่โมโหร้าย; ความเดือดดาล, การบันดาลโทสะ, การโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, ความรุนแรงของลม-อารมณ์, ความคลั่ง, ความเร่าร้อน; ความโกรธเคืองอย่างรุนแรง, การทำให้โกรธเคืองมาก, การเพิ่มความรุนแรง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(e) felony    (เฟ้ล-โล-นี่)  (๑. ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน วางเพลิง  ๒. การทำชั่ว, การทำผิด, การล่วงละเมิด) 

 

6. When someone we love dies, it is a tragedy (แทร้จ-จิ-ดี้) (n).

(เมื่อใครบางคนที่เรารักตายไป, มันเป็น  เรื่องโศก-เรื่องเศร้า-ภัยพิบัติ-ละครโศก-เรื่องโศกนาฏกรรม, บทประพันธ์โศก)

(a) prognosis    (พรอก-โน้-ซิส)  (การทำนายอาการของโรค, การทำนาย, การคาดคะเน) 

(b) duress    (ดู-เรส)  (การบีบบังคับ, การข่มขู่, การทำให้สูญเสียอิสรภาพ, การกักกัน, การคุมขัง)

(c) catastrophe (คะ-แทส-โทร-ฟี); woe; adversity    (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, จุดจบ, ตอนจบของละคร; ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์, ความลำบาก; ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ)  (ตอบได้เพียง    คำ  คือ  คำที่    และ  ๓  ส่วนคำแรก  เป็นความหมายของ  “Tragedy”  ในบริบทอื่น)

(d) aversion    (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความเกลียด, ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ) 

(e) vendetta    (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความพยาบาทอันยาวนาน, ความอาฆาตแค้นส่วนตัว หรือระหว่างตระกูล) 

 

7. His neighbor’s anger was subsequently soothed (v) by his apology.

(ความโกรธของเพื่อนบ้านของเขาได้รับการ  ปลอบ-ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ-ทำให้บรรเทา-ลด   ในเวลาต่อมา  โดยคำขอโทษ (การขอโทษ) ของเขา)

(a) halted     (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด) 

(b) pinpointed    (หาตำแหน่งแน่นอน, หาตำแหน่งอย่างแม่นยำ, เจาะจง, ทำให้แน่ชัด, เน้น)

(c) pacified; placated; consoled    (ปลอบขวัญ, ทำให้สงบ, ทำให้เงียบ, ทำให้สุขุม; ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้สงบ, ปิดปาก, ทำให้พอใจ; ปลอบโยน, ปลอบขวัญ, ปลอบใจ, ทำให้สบายใจ)  (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) debilitated    (ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้ทรุดโทรม)

(e) liquidated   (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี) 

 

8. In our country all men are treated equally without regard to race, social origin, or creed (n).

(ในประเทศของเรา  คนทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ,  ต้นกำเนิดทางสังคม,  หรือ  ความเชื่อ-ลัทธิ)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

(b) costume    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา)

(d) sermon    (คำสอน, คำเทศน์)

(e) affluence   (แอฟ-ฟลู-เอิ้นซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมากมาย, ความหลากหลาย) 

 

9. Politicians nowadays, like those in ancient Roman times, are mostly adroit (a) public speakers.

(นักการเมืองในปัจจุบัน,  เหมือนกับนักการเมืองในสมัยโรมันโบราณ,  ส่วนใหญ่เป็นนักพูดในที่สาธารณะที่  คล่องแคล่ว-ชำนาญ)

(a) rapid    (เร็ว)

(b) dull    (ดัล)  (น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, ไม่มีชีวิตชีวา, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) skillful    (มีทักษะ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความ สามารถ)

(e) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, โว, ช่างพูด) 

 

10. He took part in an expedition (n) to make a survey of creatures and study how people live in the coldest environment in the arctic.

(เขามีส่วนร่วมใน  การเดินทาง, การเดินทางเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง (เช่น สำรวจ-ทำสง คราม ฯลฯ)-คณะผู้เดินทางดังกล่าว-ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำอะไรบางอย่าง   เพื่อสำรวจสัตว์ต่างๆ  และศึกษาว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างไร  ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นที่สุดในบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) tournament    (การแข่งขัน, การแข่งขันชิงชนะเลิศ)  (เช่น เทนนิส, หมากรุก, กอล์ฟ)

(b) journey    (การเดินทาง)

(c) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(d) discovery    (การค้นพบ)

(e) triumph    (ไทร้-อั้มฟ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, ความสำเร็จ, การฉลองชัยชนะ, ความยินดีที่มีชัย)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ได้รับชัยชนะ, ฉลองชัยชนะ”)

 

11. The unrest had gone out of hand and the government felt that it had reached an impasse (n).

(ความไม่สงบ (วุ่นวาย) ได้บานปลายจนควบคุมไม่อยู่  และรัฐบาลรู้สึกว่า  มันได้มาถึง  ทางตัน-สภาวะที่อับจน)  (คือ  เดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้  ถอยหลังก็ไม่ได้  ติดแหงกอยู่กับที่)

(a) agreement    (ข้อตกลง, ความตกลง, การเห็นพ้องต้องกัน, สัญญา)

(b) escalation    (การขยายออกไป, การลุกลามออกไป)

(c) deadlock    (ทางตัน, ภาวะชงักงัน)

(d) destination    (จุดหมายปลายทาง)

(e) artifact    (อ๊าร์-ทิ-แฟคท)  (สิ่งประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคน, สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม) 

 

12. The Public Relations’ Department’s function is to compile and analyze data, and subsequently disseminate (v) correct and genuine information.

(หน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์  คือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล,  และในเวลาต่อมา  เผยแพร่-แพร่กระจาย-ทำให้กระจัดกระจาย   ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง)

(a) obtain    (ได้รับ)

(b) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(c) fabricate    (แฟ้บ-ริ-เคท) (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, ทอ, สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น)

(d) spread    (เผยแพร่, กระจาย, แผ่ออก, กางออก)

(e) bribe (ไบรบ)  (. (คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน  ๒. (คำนาม)  สินบน, สิ่งล่อใจ) 

 

13. The Prime Minister issued a decree (n) that foreign migrant workers must be registered for temporary employment within three months from the New Year.

(ท่านนายกฯออก  คำสั่ง-คำบัญชา-กฤษฎีกา   ว่า  คนงานอพยพชาวต่างประเทศจะต้องลงทะเบียนสำหรับการจ้างงานชั่วคราว  ภายใน    เดือนนับจากปีใหม่)

(a) warning    (การเตือน)

(b) request    (การขอร้อง)

(c) order    (คำสั่ง)

(d) threat    (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

(e) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่หลบภัย, ที่พำนักอาศัย, ท่าเรือ) 

 

14. She has lived with her aunt since her childhood and has great affection (n) and respect for her.

(เธอได้อาศัยอยู่กับป้าของเธอตั้งแต่ในวัยเด็ก  และมี  ความรัก-ความชอบ-ความเมตตา  และความเคารพต่อป้าเป็นอย่างมาก)

(a) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ)

(b) fondness    (ความรัก, ความชอบ, ความติดอกติดใจ, ความโง่, ความงมงาย)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) fear    (ความกลัว)

(e) indifference    (การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง) 

 

15. The alarm emits (v) infrared rays which are used to detect any intruders.

(สัญญาณเตือนภัย  ปล่อยออกมา-เปล่งออกมา-ฉาย-ส่อง-แพร่กระจาย   รังสีอินฟาเร็ด  ซึ่งถูกใช้สืบค้น (ค้นหา) ผู้บุกรุกใดๆ ก็ตาม)  (คือ  ปล่อยรังสี ฯ ออกมา)

(a) threatens    (คุกคาม, ขู่เข็ญ, ขู่กรรโชก, เป็นภัยต่อ, เป็นอันตรายต่อ)

(b) absorbs    (ดูดซึม, ดูดซับ, ดูดกลืน)

(c) neglects    (ละเลย, เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ไม่เอาใจใส่)

(d) discharges    (ปล่อย, ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่-ความรับผิดชอบ, ปล่อยตัว, ขนถ่าย (สินค้า), ปลดออกจากงาน)

(e) defies    (ท้า, ท้าทาย, เป็นปฏิปักษ์, ต่อต้าน, ขัดขวาง) 

 

16. We are at an important juncture (n) in the negotiations.

(เราอยู่ ณ  ช่วงเวลา-วิกฤตการณ์-จุดเชื่อมต่อ-จุดประสาน-ชุมทาง-ที่บรรจบ-หัวต่อ-สิ่งเชื่อมต่อ   สำคัญในการเจรจา)

(a) a time in a process of events    (ระยะเวลาในกระบวนการหนึ่งของเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์)

(b) rejection    (การปฏิเสธ, การบอกปัด)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) injunction    (คำสั่ง, คำสั่งศาล, คำตักเตือน)

(e) marvel    (สิ่งหรือบุคคลที่น่าพิศวง, สิ่งของหรือบุคคลที่ทำให้ประหลาดใจ หรือชื่นชม, ความพิศวง)

 

17. According to a number of physicians (n), high doses of vitamin C have little or no effect on the common cold.

(สอดคล้องกับ  แพทย์  จำนวนมาก,  (การกิน) วิตามินซีในปริมาณที่มาก  มีผลกระทบเล็กน้อย  หรือไม่มีเลย  กับไข้หวัดธรรมดา)

(a) reports    (รายงาน)

(b) authorities    (เจ้าหน้าที่)

(c) druggists    (ดรั๊ก-กิสท)  (เภสัชกร, ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์)

(d) doctors    (แพทย์, หมอ)

(e) narrators    (ผู้บรรยาย, ผู้เล่าเรื่อง, ผู้เล่าเหตุการณ์-ประสบการณ์ หรืออื่นๆ)

 

18. They have shown great fidelity (n) to Bali, Indonesia, spending their holidays there for over twenty years.

(พวกเขาได้แสดง  ความจงรักภักดี-ความซื่อสัตย์   อย่างยิ่งต่อบาหลี  อินโดนีเซีย  โดยใช้เวลาในวันหยุดที่นั่นเป็นเวลากว่า  ๒๐  ปี)  (หมายถึง  ไปเที่ยวที่นั่นทุกปี  เป็นเวลากว่า  ๒๐  ปี  จึงถือว่ามีความจงรักภักดีต่อสถานที่แห่งนี้มาก)

(a) attendance    {การไปเข้าร่วม (ประชุม, เรียน), การดูแลรักษา, จำนวนหรือผู้คนที่ไปเข้าร่วม}

(b) validity    (ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, ความสมเหตุสมผล, การใช้ได้หรือฟังขึ้น, การชอบด้วยกฎหมาย)

(c) fondness    (การชอบ, การรัก, การติดอกติดใจ, ความโง่-งมงาย)

(d) loyalty    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

(e) synopsis    (การสรุปย่อ, สรุปความ, ข้อสรุป, บทสรุป, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ)

 

19. Pandemonium (n) arose in the hall when the unbelievable election consequences were proclaimed.

(ความโกลาหล-ความสับสนวุ่นวาย   เกิดขึ้นในห้อง  เมื่อผลการเลือกตั้งที่ไม่น่าเชื่อถูกประกาศออกมา)

(a) wild uproar   {ความเอะอะ-สับสนวุ่นวาย-โกลาหล-อึกทึกครึกโครม (uproar) ในแบบยุ่งเหยิง-ไม่มีการควบคุม-ไม่เป็นระเบียบ (wild)}

(b) political unrest    (ความวุ่นวาย-ปั่นป่วนทางการเมือง)

(c) anticipated diseases    (โรคที่ได้รับการคาดหวังไว้แล้ว)

(d) amazement    (ความงงงวย, ความประหลาดใจ, ความทึ่ง)

(e) embarrassment    (ความกระดากอาย, ความขวยเขิน, ความอึดอัดใจ, ความลำบากใจ, การทำให้ลำบากใจ, สิ่งที่ทำให้ลำบากใจ)

 

20. She tried to clarify (v) the problematic issues as most participants didn’t understand them completely.

(เขาพยายาม  ทำให้กระจ่าง-ทำให้ชัดเจน-ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น-ทำให้บริสุทธิ์-ทำให้ใสสะอาด   ประเด็นที่เป็นปัญหา  เนื่องจากผู้เข้าร่วม (ประชุม) ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจมันอย่างสมบูรณ์)  (คือ  ทำให้ประเด็นฯ มีความกระจ่าง  หรือเข้าใจง่ายขึ้น)

(a) bury    (ฝัง)

(b) inquire    (สอบถาม)

(c) make clear    (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง)

(d) raise    {ยกขึ้นมาพูด, ยกขึ้น (มือ, แขน), การขึ้นเงินเดือน}

(e) jeopardize   (เจ๊พ-เพอะ-ไดซ)  (เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, ทำให้เป็นอันตราย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป