หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 322)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Its charm and mild climate have made San Francisco, California, an attractive (a) city for both businesses and residences.

(เสน่ห์ของมันและภูมิอากาศที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป  ได้ทำให้เมืองซานฟรานซิสโก  รัฐแคลิฟอร์เนีย  เป็นเมืองที่   มีเสน่ห์-ดึงดูดใจ-น่าหลงใหล   ทั้งสำหรับการดำเนินธุรกิจและการเป็นที่พักอาศัย)

(a) a crowded    (หนาแน่น, แออัดยัดเยียด)

(b) a remote    (ห่างไกล, ไกลโพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, โดดเดี่ยว, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

(c) an appealing    (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดความสนใจ-ความอยากรู้อยากเห็น- หรือความเห็นใจ)

(d) a renowned    (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(e) a notorious    (มีชื่อเสียงในทางเลวร้าย, ดังกระฉ่อน, รู้จักกันไปทั่ว)

(f) an immense    (ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, มากมาย, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต, เหลือคณานับ)

 

2. Trash recycling is becoming an increasingly viable (a) option for waste disposal.

(การรีไซเคิลขยะ-ของเสีย  กำลังเป็นทางเลือกที่   สามารถทำได้-ทำงานได้-(ทารก, เมล็ดพืช) สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตต่อไปได้-สามารถเจริญเติบโตหรือพัฒนาได้    เพิ่มมากขึ้น  สำหรับการกำจัดขยะ-ของเสีย)

(a) controversial    (ซึ่งขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการขัดแย้ง, ซึ่งเป็นที่โต้เถียงกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง)

(b) flexible    (ยืดหยุ่น, เปลี่ยนแปลงได้, พลิกแพลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้, ละมุนละไม, คล่อง, งอได้, งอได้ง่าย)

(c) superb    (ดีเยี่ยม, เยี่ยมยอด)

(d) feasible    (สามารถทำได้)

(e) crucial    (จำเป็นอย่างยิ่ง, สำคัญ, เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง, ถึงพริกถึงขิง, เกี่ยวกับความเป็นความตาย)

(f) superficial    (ไม่ลึก, ผิวเผิน, ตื้นๆ)

 

3. The eagle’s nest is a massive (a) structure of sticks lined with leaves and grass.

(รังของนกอินทรีย์เป็นโครงสร้าง  ขนาดใหญ่-มาก-เป็นก้อนใหญ่-เป็นกองใหญ่หนาแน่น -เป็นก้อนใหญ่และหนัก   ของกิ่งไม้ซึ่งถูกเรียงเป็นแนว (หรือบุ) ด้วยใบไม้และหญ้า)

(a) an enormous    (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(b) a microscopic    (เล็กมาก, จิ๋ว, เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

(c) an exotic    (อิก-ซ้อท-ทิค)  (เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ, ไม่ใช่ของพื้นเมือง, ผิดธรรมดา, ประหลาด)

(d) a novel    (ใหม่, แปลก, แตกต่าง)

(e) an orderly    (มีระเบียบ, เป็นระเบียบเรียบร้อย, มีวินัย, รักษาวินัย, เกี่ยวกับคำสั่ง)

(f) a complicated    (ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยุ่งยาก, ยากที่จะวิเคราะห์  เข้าใจ  หรืออธิบาย)

 

4. There seems to be an insatiable (a) demand for new computer video games.

(ดูเหมือนว่ามีความต้องการที่  ไม่รู้จักพอ-ไม่รู้จักอิ่ม   สำหรับเกมภาพยนตร์คอมพิวเตอร์เกมใหม่ๆ)

(a) disgusting    (น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง)

(b) urgent    (เร่งด่วน, รีบเร่ง)

(c) slight    (เล็กน้อย, เบาบาง)

(d) greedy    (ตะกละ, ละโมบ, โลภ, อยากได้)

(e)  bizarre    (บิ-ซา)  (ประหลาด, พิกล, พิลึก)

(f) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว) 

 

5. Most married couples want to augment (v - n) their savings before having a child.

(คู่ชายหญิงที่แต่งงานแล้วส่วนมากต้องการ  เพิ่ม-ขยาย-เสริม-เพิ่มทวี-การเพิ่ม-การขยาย  เงินออมของตนก่อนมีบุตร)

(a) invest    (ลงทุน)

(b) insure    (ประกันภัย, ทำประกัน)

(c) increase    (เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน, การเพิ่มมากขึ้น, ผลกำไร)

(d) double    (เพิ่มเป็น ๒ เท่า)

(e) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(f) articulate    (อาร์-ทิ้ค-คิว-เลท)  (พูดอย่างชัดเจน, ออกเสียงชัดเจน, ต่อกัน, ประกบ)

 

6. Mrs. Spinner was uneasy (a) about letting her son play in the vicinity of the railroad tracks.

(มิสซิสสปินเน่อร์   เป็นทุกข์-เป็นห่วง-วิตกกังวล-กระสับกระส่าย-ไม่สบายใจ   เกี่ยวกับการปล่อยให้ลูกชายของเธอเล่นในบริเวณของรางรถไฟ)

(a) placid    (แพลส-ซิด)  (เงียบสงบ, จิตสงบ)

(b) anxious or restless    (กังวลใจ-ห่วงใย-เป็นทุกข์  หรือ  กระสับกระส่าย)

(c) genteel    (ซึ่งได้รับการอบรมอย่างดี, งดงาม, สละสลวย, สุภาพ, เกี่ยวกับสังคมผู้ดี)

(d) wrathful    (ร้อธ-ฟูล  หรือ  ร้าธ-ฟูล)  (โกรธ, โกรธเคือง, โมโห)

(e) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ฟรี, ให้เปล่า, ไม่สำคัญ)

(f) indiscriminate   (๑. ไม่เลือกหน้า, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, ไม่แยกความแตกต่าง, ไม่เจาะจง, สุ่มตัวอย่าง, ที่ขาดการพิจารณาแยกแยะ  ๒. หลากหลาย, ปนเป, คละ) 

 

7. The family was in great distress (n) over the accident that maimed Kenny.  

(ครอบครัวนั้นอยู่ใน  ความโศกเศร้าเสียใจ-ความทุกข์ยากลำบาก-ความเคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ-ทำให้เศร้าโศกหรือทุกข์ยาก   อย่างใหญ่หลวง  ในเรื่องอุบัติเหตุซึ่งทำให้เคนนี่ต้องพิการ)

(a) endurance    (เอน-ดิ๊ว-เริ่นซ)  (ความทรหดอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน, ความไม่ตาย)

(b) great pain or sorrow; misfortune; difficult situation    (ความเจ็บปวด หรือความเสียใจอย่างยิ่ง; เคราะห์ร้าย; สถานการณ์ที่ยากลำบาก)  (ใช้ได้ทั้ง  คำ)

(c) verdict   {คำตัดสิน (ของศาล), คำชี้ขาด (ของกรรมการ, ผู้ตัดสิน)}

(d) outcome    (ผลลัพธ์)

(e) incantation    (อิน-แคน-เท้-ชั่น)  (การร่ายเวทมนตร์, การเสกเป่า, คาถา, เวทมนตร์คาถา, พิธีร่ายเวทมนตร์)

(f) composure    (คัม-โพ้-เช่อะ)  (อารมณ์ที่สงบ, ภาวะจิตที่ปกติ, ความสงบ, ความเงียบสงบ) 

 

8. I am very sad about his untimely (a) death.

(ผมโศกเศร้าเป็นอย่างมากกับการตาย  ก่อนถึงเวลา-ไม่เหมาะสมกับกาลเวลา-ไม่ได้เวลา-ไม่ถูกกาลเทศะ-ไม่สมควร-ไม่เหมาะสม   ของเขา)

(a) disreputable    (เสียชื่อเสียง, ชื่อเสียงไม่ดี, ไม่น่าเคารพ) 

(b) cogent     (โค้-เจิ้นท)  (น่าเชื่อ, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, ถูกจุด, ตรงประเด็น)             

(c) horrible    (ฮ้อร์-ระ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)            

(d) redoubtable    (ริ-เด๊า-ทะ-เบิ้ล)  (น่ากลัว, ห้าวหาญ, น่านับถือ)      

(e) premature    (พรี-มะ-ทั่วร์)  (ยังไม่ถึงเวลาอันควร, ก่อนถึงเวลากำหนด, ยังไม่ครบ, ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่) 

(f) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

 

9. The candidate’s victory (n) at the polls was overwhelming.

(ชัยชนะ-การมีชัยชนะในการรบ   ของผู้สมัครแข่งขัน ณ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (เป็นไปอย่าง) ท่วมท้น)

(a) defeat    (ความพ่ายแพ้)

(b) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(c) triumph    (ไทร้-อั้มพ)  (ชัยชนะ, ความมีชัย, การฉลองชัยชนะ)

(d) treachery    (เทรช-เชอะ-รี่)  (การทรยศ, การหักหลัง, ความอกตัญญู, การไม่มีสัจจะ-ไร้สัตย์, การหลอกลวง, การขายเพื่อน-ขายชาติ)

(e) petition    (การร้องเรียน, การร้องทุกข์, การถวายฎีกา, การอ้อนวอน, หนังสือร้องเรียน, ฎีกา)

(f) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

 

10. In some parts of the world, text messaging is more commonplace (a) than voice calling.

(ในบางส่วนของโลก  การส่งข้อความเป็นตัวหนังสือ  เป็นธรรมดาทั่วไป-สามัญ-ไม่น่าสนใจ-ซ้ำๆ ซากๆ   มากกว่าการโทรศัพท์)

(a) superb    (ซู-เพิ้ร์บ)  (ดีเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง)

(b) vital    (ไว้-เทิ่ล)  (จำเป็นอย่างยิ่ง, สำคัญมาก, จำเป็นสำหรับชีวิต)

(c) ordinary    (ธรรมดา, ปกติ, สามัญ, พื้นๆ)    

(d) wary    (แว้-ริ่)    (ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ)

(e) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท)  (ขาด, มีไม่พอ, บกพร่อง)

(f) feasible    (ปฏิบัติได้, สามารถทำได้)

 

11. The tools employed for writing greatly influenced (v) the forms given to the letters in ancient alphabets.

(อุปกรณ์ (เครื่องมือ) ที่ถูกใช้สำหรับการเขียน  มีอิทธิพล-มีอำนาจโน้มน้าว   อย่างสำคัญ  ต่อรูปแบบที่ถูกให้กับตัวหนังสือในระบบตัวอักษร  (หรือ อักษรพยัญชนะ)  โบราณ)  (“Influence”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  "อิทธิพล, อำนาจชักจูง, สิ่งชักจูง, ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว)

(a) strengthened     (ทำให้แข็งแรงขึ้น, ให้พลัง, เพิ่มประสิทธิภาพ, แข็งแรงขึ้น, มีพลังมากขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(b) upgraded    (ยกระดับ, ทำให้ดีขึ้น, ทำให้เลื่อนขึ้น, ทำให้มีสมรรถนะสูงขึ้น)

(c) deleted    (ลบ, ขีดฆ่า, ตัดออก)

(d) affected    (มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร)

(e) relieved    (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดลง)

(f) defied    (ท้าทาย, ท้า, ละเมิด, ฝ่าฝืน, ยากเกินไปสำหรับ)

 

12. Scientific research (n) suggests that all warm-blooded animals have an innate need to be touched.

(การวิจัย-การค้นคว้า-การสำรวจ-การวินิจฉัย-การสืบเสาะ   ทางวิทยาศาสตร์เสนอแนะ (บอกเป็นนัย) ว่า  สัตว์เลือดอุ่นทั้งหมดมีความต้องการโดยกำเนิด (ที่มีมาแต่กำเนิด) ที่จะได้รับการสัมผัส-แตะต้อง)

(a) experience    (ประสบการณ์, การประสบ, ความรู้จากประสบการณ์)

(b) investigation    (การสำรวจ, การไต่สวน, การสอบสวน, การสืบสวน)

(c) theory    (เธี้ย-ริ่)  (ทฤษฎี, กฎเกณฑ์, หลักการ, ข้อสมมติ, การคาดคะเน, การอนุมาน)

(d) trial    (การทดลอง, การสอบสวน, การทดสอบ, การซ้อม, การทรมาน, ความเจ็บปวด, ความยากลำบาก, เรื่องที่ยากลำบาก)

(e) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

(f) frontier    (ชายแดน, พรมแดน, เขตแดน, ขอบเขต, ความคิดแนวใหม่, วิวัฒนาการใหม่)

 

13. Whippoorwills are shy birds, generally nocturnal, which emit melodious (a) calls.

(วิพเพอะวิล (พบในอเมริกา) เป็นนกขี้ตื่น, โดยทั่วไปแล้วออกหากินเวลากลางคืน, ซึ่งส่งเสียงเรียก (ตัวเมีย) ที่   ไพเราะ-เป็นเสียงหวาน-เป็นเสียงดนตรี-สละสลวย)

(a) odious    (น่ารังเกียจ, น่าเกลียด, น่าเกลียดชัง, อัปลักษณ์, น่าขยะแขยง)

(b) upbeat    (อั๊พ-บีท)  (ร่าเริง, มองโลกในแง่ดี)

(c) tuneful    (ไพเราะเพราะพริ้ง, มีเสียงไพเราะ, ให้เสียงไพเราะ, มีท่วงทำนองที่ไพเราะ)

(d) fervid    (เฟ้อร์-วิด)  (ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้)

(e) joking    (ล้อเล่น, พูดเล่น, พูดตลก, ทำตลก, เล่นตลก)

(f) despondent    (เศร้า, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ, หมดหวัง, หมดกำลังใจ)

 

14. The advent (n) of radio temporarily damaged the recording industry.

(การปรากฏขึ้น-การมาถึง-การกำเนิด   ของวิทยุ  ได้ทำความเสียหายชั่วคราวให้กับอุตสาหกรรมการบันทึกเสียง)

(a) arrival    (การมาถึง, สิ่งที่ปรากฏ, การได้บรรลุถึง, ผู้ที่มาถึง)

(b) contention    (การแข่งขัน, การดิ้นรนต่อสู้, การโต้เถียง, )

(c) popularity    (ความนิยม, เกียรติคุณ, ชื่อเสียง, ความแพร่หลาย)

(d) prevalence    (การมีอยู่ทั่วไป, ความดาษดื่น, ความแพร่หลาย, การเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป)

(e) marvel (ม้าร์-เวิ่ล)  (สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งที่น่าพิศวง,ความพิศวง, บุคคลที่น่าพิศวง, บุคคลหรือสิ่งของที่ทำให้ประหลาดใจ หรือชื่นชม)

(f) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

 

15. As the twentieth century has advanced, the complexity (n) of machines has increased.

(ในขณะที่ศตวรรษที่  ๒๐  คืบคลานเข้ามา,  ความสลับซับซ้อน-ลักษณะเชิงซ้อน-สิ่งที่ซับซ้อน   ของเครื่องจักร (หรือ ระบบการทำงาน) ได้เพิ่มขึ้น)

(a) capacity    (ความจุ, ปริมาณความจุ, ปริมาณ, สติปัญญา, ความสามารถ, สมรรถภาพ, ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติหน้าที่, ความจุไฟฟ้า)

(b) advocacy    (การสนับสนุน, การแก้ต่าง, การเป็นทนาย, ทนาย, ผู้สนับสนุน)

(c) dexterity    (ความชำนาญ, ความแคล่วคล่อง, ความถนัดมือขวา, ความหลักแหลม)

(d) intricacy    (ความสลับซับซ้อน, ลักษณะที่ยุ่งยาก, สิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน, ลักษณะที่ยากแก่การเข้าใจ, การกระทำที่ยุ่งยาก หรือสลับซับซ้อน)

(e) role    (บทบาท)

(f) threat    (การขู่เข็ญ, การคุกคาม, ภัย, อันตราย)

 

16. The boss derided (ดิ-ไร้-ดิด) (v) his secretary mercilessly, so she quit her job.  She was someone who could not accept derision (ดิ-ริ้ช-ชั่น).

{เจ้านาย  หัวเราะเยาะ-ดูถูก-เย้ยหยัน   เลขาฯ ของเขาอย่างไร้ความปราณี  ดังนั้น  เธอจึงทิ้ง (ลาออกจาก) งาน  (เพราะ) เธอเป็นคนผู้ซึ่งไม่สามารถยอมรับการเยาะเย้ย (การหัวเราะเยาะ, การดูถูก, สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ)}   (“Derision”  เป็นคำนามของ  “Deride”)

(a) compiled    (คัม-ไพล)  (รวบรวม, เรียบเรียง) 

(b) corroded    (คอ-โร้ด)  (กัดกร่อน, กัด, ทำให้ค่อยๆผุพัง, ชะ, ทำให้เสื่อม) 

(c) ridiculed    (ริ้ด-ดิ-คิวล)  (คำกริยา)  (หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)  (คำนาม)  =  การหัวเราะเยาะ, การเยาะเย้ย, การยั่วเย้า-หยอกล้อ

(d) contended    (คัน-เทนด)  (แข่งขัน, ต่อสู้, ยืนยัน, โต้เถียง) 

(e) acquiesced    (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมตาม, ยอมรับในใจ, นิ่งเฉย) 

(f) aspired    (อัส-ไพ้ร์-เออะ)  (ปรารถนา, ต้องการ, อยากได้, ทะเยอทะยาน) 

 

17. He aggravates (แอ๊ก-กระ-เวท) (v) his cold by going out in the rain.

(เขา  ทำให้แย่ลง-ทำให้เลว (ร้าย) มากขึ้น หรือรุนแรงขึ้น-ทำให้ระคายเคือง หรือโมโห    ไข้หวัดของเขา  โดยออกไปตากฝน)  (คือ  ทำให้ไข้หวัดมีอาการหนักขึ้น  โดยออกไปตากฝน)

(a) remodels    (รี-ม้อด-เดิ้ล)  (สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, ชดเชย, ชดใช้)

(b) remedies    (เร้ม-เม-ดี้)  (๑. (คำกริยา) รักษา, เยียวยา, บรรเทา, ฟื้นฟู, ทำให้ถูกต้อง, ขจัด, กำจัด,   ๒. (คำนาม) การรักษา, วิธีการรักษา,  สิ่งที่ใช้ในการรักษา, ยา, สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข, วิธีการแก้ไข) 

(c) worsens    (เวิร์ส-เซิ่น)  (ทำให้เลวลง, ทำให้แย่ลง, กลายเป็นเลวลง, กลายเป็นแย่ลง) 

(d) stuns   (สทัน)  {(คำกริยา) ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ,  (คำนาม) การทำให้งงงวย-ประหลาดใจ-สลบ-หูอื้อ, การถูกทำให้สลบ, ความงงงวย, ความรู้สึกประหลาดใจ, เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย} 

(e) alerts    {(คำกริยา)  เตือนภัย,   (คำคุณศัพท์) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ว่องไว,   (คำนาม)  การเตรียมพร้อม)} 

(f) diagnoses    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

 

18. A mountain’s lower slopes may support grass and timber, although the crest may be barren (a) and snow-covered.

(ส่วนลาดชันด้านล่างของภูเขาอาจจะมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่   แม้ว่ายอดเขาอาจจะ  ปราศจากพืชผล-แห้งแล้ง   และปกคลุมด้วยหิมะ)

(a) chilly    (เย็นเยือก)

(b) isolated    (ปลีกตัวโดดเดี่ยว)

(c) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

(d) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(e) lasting    (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร)

(f) copious    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์, จำนวนมาก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง)

 

19. Everyone we knew was under surveillance (เซอร์-เว้-เลิ่นซ) (n).

{ทุกคนที่เรารู้จัก  อยู่ภายใต้  การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด-การเฝ้ามองอย่างระมัดระวัง (โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร)-การควบคุม-การตรวจตรา-การดูแล}

(a) catastrophe    (คะ-แทส-โทร-ฟี)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, จุดจบ, ตอนจบของละคร) 

(b) aversion    (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความเกลียด, ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ) 

(c) frenzy    (เฟร้น-ซี่)  (ความบ้าคลั่ง, ความบ้าระห่ำ, การมีอาการคุ้มคลั่ง, ความตื่นเต้นอย่างมาก) 

(d) a close watch    (การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด)

(e) affluence    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมากมาย, ความหลากหลาย) 

(f) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง) 

 

20. The western region of Canada has a temperate (a) climate.

(ภูมิภาคทางตะวันตกของแคนาดามีภูมิอากาศ  ปานกลาง-ไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไป-พอควร-เหมาะกับกาลเทศะ-ไม่เลยเถิด-ควบคุมอารมณ์ได้-บังคับตัวเองได้)

(a) tangible    (สัมผัสได้, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน, แน่ชัด, มีรูปร่าง, มีแก่นแท้, แท้จริง) 

(b) moderate    (ม้อด-เดอ-เรท) {(คำคุณศัพท์) ปานกลาง, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, พอประมาณ, พอสมควร, (คำนาม) ผู้มีความเห็นแบบสายกลาง-ไม่รุนแรง)}

(c) scurrilous    (สเค้อ-ริ-เลิส)  (หยาบคาย, สามหาว, ด่าว่า, ต่ำช้า) 

(d) inane    (อิน-เนน)  (โง่, ขาดสติ, ขาดความคิด,ไร้สาระ, น่าเย้ยหยัน, ว่างเปล่า, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ) 

(e) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ส่วนตัว) 

(f) volatile    (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆ ลงๆ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป