หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 321)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Most of the islands of northern Canada lie beyond (prep.) the temperate zone.

(เกาะส่วนใหญ่ของแคนาดาทางภาคเหนือตั้งอยู่  เหนือ-พ้น-ไกลจาก-ถัดไป-หลัง (เวลา)-มากกว่า-เหนือกว่า-นอกจาก   บริเวณแถบอบอุ่นของโลก)  (มีทั้งซีกโลกเหนือและใต้)

(a) on    (บน)

(b) toward    (ไปสู่, มุ่งไปยัง)

(c) beside    (ข้างเคียง, ใกล้, อยู่ข้าง, เคียงกับ)

(d) outside    (ข้างนอก, ภายนอก, พ้นออกไปจาก)

(e) inside    (ข้างใน, ภายใน)

 

2. United States citizens are now enjoying better dental health, as shown by the declining incidence (n) of tooth decay.

(พลเมืองของสหรัฐฯ ในปัจจุบันกำลังเพลิดเพลินกับสุขภาพฟันที่ดีขึ้น  ดังแสดงโดย  เหตุการณ์-การบังเกิดขึ้น   ที่ลดลง  ของฟันผุ)

(a) treatment    {การรักษา, การเยียวยา, การปฏิบัติต่อ, การกระทำต่อ, การใส่ (สาร เคมี)}

(b) consequence    (ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา, ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง, ความสำคัญ)

(c) occurrence    {กรณี, เหตุการณ์, การเกิดขึ้น, การบังเกิดขึ้น, การปรากฏขึ้น, สิ่งที่ปรากฏขึ้น (โดยเฉพาะที่ไม่คาดคิดมาก่อน)}

(d) misfortune    (โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ)

(e) phobia    (ความกลัว, โรคกลัว)

 

3. One of the responsibilities of the Coast Guard is to make sure that all ships obediently (adv.) follow traffic rules in busy harbors.

(ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของหน่วยงานยามชายฝั่ง (ของสหรัฐฯ) คือ  การสร้างความมั่นใจว่า  เรือทุกลำทำตาม  อย่างเชื่อฟัง-อย่างเชื่อฟังคำสั่ง-อย่างยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์-อย่างอยู่ในโอวาท-อย่างยอมตาม     กฎจราจร  ในท่าเรือที่มีเรือเข้าออกจำนวนมาก)

(a) skillfully    (อย่างมีทักษะ, อย่างชำนาญ, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างเชี่ยวชาญ)

(b) safely    (อย่างปลอดภัย)

(c) currently    (ในปัจจุบัน, ขณะปัจจุบัน)

(d) dutifully    (อย่างเชื่อฟัง, อย่างรับผิดชอบต่อหน้าที่, อย่างซื่อสัตย์, อย่างแสดงความเคารพ, เกี่ยวกับหน้าที่)

(e) circumspectly    (อย่างรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, อย่างละเอียดรอบคอบ)

 

4. When the glaciers thawed (ธอ) (v) after the last ice age, the five Great Lakes of North America were formed.

(เมื่อธารน้ำแข็ง  ละลาย-(อากาศ) อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย-มุ่งร้ายน้อยลง-บรรเทา-ใจอ่อนลง-หายโกรธ-ทำให้ละลาย-ทำให้บรรเทา-ทำให้หายโกรธ-ทำให้ใจอ่อน   ภายหลังยุคน้ำแข็งยุคสุดท้าย, ทะเลสาบใหญ่ทั้ง    ของทวีปอเมริกาเหนือได้ถูกสร้าง (ก่อตัว) ขึ้นมา)

(a) advanced    (ก้าวหน้า, คืบหน้า, นำหรือส่งไปข้างหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ, เลื่อน (ตำแหน่ง), เพิ่ม (อัตรา), ล่วงหน้า, ยก (ธง), เร่ง)

(b) evaporated    (ระเหย, ระเหยเป็นไอ, สูญหายไป, จากหายไป, ทำให้ระเหยเป็นไอ, ทำให้สูญหายไป, ทำให้จางหายไป)

(c) exploded    (ระเบิด, แตกกระจาย, ปะทุ, เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน, บันดาลโทสะ, ทำให้ระเบิด-ปะทุ-แตกกระจาย, ทำลาย)

(d) melted    (ละลาย, หลอม, สูญไป, ผ่านไป, ใจอ่อน, เปลี่ยนเป็น)

(e) collided    (ชนกันโครม, ปะทะกันโครม, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย)

 

5. When menaced (v) by a predator in close proximity, a snake may suddenly alter behavior.

(เมื่อถูก  คุกคาม-ขู่-เป็นภัย-เป็นอันตราย   โดยนักล่า (เช่น  พังพอน, เสือ, สิงโต ฯลฯ) ซึ่งอยู่ใกล้ตัว, งูอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยทันทีทันใด)

(a) bitten    (กัด, กิน, ตอด, กินอาหาร, แทงทะลุ, (แมลง) ต่อย, งับ, ติดเหยื่อ, รับคำเสนอแนะ, ยอมรับความพ่ายแพ้)  (กริยา  ๓  ช่อง  คือ  “Bite, Bit, Bitten”)

(b) threatened    (คุกคาม, ขู่เข็ญ, เตือนภัย, เป็นลางร้าย)

(c) wounded    (ทำให้บาดเจ็บ, ทำให้เจ็บปวด, ทำให้เกิดบาดแผล, ทำอันตราย, บาดเจ็บ, เกิดบาดแผล)

(d) trapped    (ทำให้ติดกับดัก, ทำให้ตกหลุมพราง, วางกับดัก, จับกุม, ยึดไว้, วางกับดัก, ขุดหลุมพราง)

(e) assaulted    (อะ-ซ้อลท)  (ทำร้ายร่างกาย, จู่โจม, โจมตี, ทำลาย, ข่มขืน)

หมายเหตุ   -    “Menace”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ภัย, อันตราย, ภยันตราย, สิ่งที่คุกคาม, การคุกคาม”

 

6. The snouts () (n) of most mammals are wet.

(ส่วนที่เป็นจมูกและปากของสัตว์-ส่วนที่ยื่นออกของหัวสัตว์-ปากหมู-นอแรด-ปลายกระบอกฉีด-ปากพ่น-จมูกคน (ที่ใหญ่และโด่งมาก)-หัวเรือ   ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่เปียกชื้น)

(a) babies    (สัตว์แรกเกิด, ทารก, เด็กเล็กๆ, หญิงที่มีเสน่ห์, สมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดของครอบครัวหรือกลุ่ม, ผู้เยาว์)

(b) habitats    (ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย)

(c) coats    (ขน, เสื้อคลุม, เสื้อนอก, สิ่งปกคลุม, เปลือก, ชั้นผิวหนัง)

(d) noses    (จมูก, อวัยวะสูดอากาศหายใจ, ประสาทดมกลิ่น, ส่วนที่คล้ายจมูก, หัวสูบ, พวยกา, หัวเครื่องบิน, หัวเรือ, หัวไม้ตีกอล์ฟ, (คำสแลง) สายลับ)

(e) limbs    (แขน, ขา, ปีก, กิ่ง, ก้าน, แขนง, ส่วนยื่น, สมาชิก)

 

7. The adult polar bear is almost totally a marine (a-n) animal.

(หมีขั้วโลกที่โตเต็มที่  เกือบจะเป็นสัตว์  ทะเล-อยู่ในทะเล-เกี่ยวกับทะเล-เกิดจากทะเล-เกี่ยวกับการเดินเรือ-เหมาะสำหรับการใช้ในทะเล หรือบนเรือ-นาวิกโยธิน-เรือเดินสมุทร-ภาพทะเล   โดยสิ้นเชิง)  (เนื่องจากว่ายน้ำได้เก่งมาก)

(a) plant-eating    (กินพืช)

(b) fur-covered    (ปกคลุมด้วยขน)

(c) sea-dwelling    (อาศัยอยู่ในทะเล)

(d) warm-blooded    (เลือดอุ่น)

(e) carnivorous    (กินเนื้อเป็นอาหาร)

 

8. Throughout (prep.) the Pueblo (พเว้บ-โล) Indian territory, weaving was done by men.

(ทุกหนทุกแห่ง (ของ)-โดยตลอด-ตั้งแต่ต้นจนจบ   อาณาเขตของอินเดียนแดงเผ่าพเว้บโล (ในภาคใต้ของอเมริกา หรือเม็กซิโก),  การถักทอผ้าถูกทำโดยผู้ชาย)

(a) Outside of    (ข้างนอก, ภายนอก)

(b) In some areas of    (ในบางพื้นที่ของ)

(c) For a while in    (ชั่วขณะหนึ่งใน)

(d) Everywhere in    (ทุกหนทุกแห่งใน)

(e) Every day in    (ทุกๆ วันใน)

 

9. Some medications cause drowsiness (n) and should not be used by people who operate machinery.

(ยาบางอย่างก่อให้เกิด  ความง่วงเหงาหาวนอน-ความง่วงนอน-ความเซื่องซึม   และไม่ควรถูกใช้โดยคนที่ควบคุมเครื่องจักรกล)

(a) nervousness    (ความประหม่า, ความวิตกกังวล)

(b) drunkenness     (ความมึนเมา)

(c) sleepiness    (ความง่วงนอน)

(d) unhappiness    (การไม่มีความสุข)

(e) ecstasy    (ความดีใจอย่างเหลือล้น, ความปิติยินดีอย่างเหลือล้น, ความปลาบปลื้ม, ความปิติสุข, ความเคลิบเคลิ้ม)

 

10. It was such a trifling (ไทร้-ฟลิ่ง) (a) sum of money to argue about.

(มันเป็นจำนวนเงินที่  เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว-ไม่สำคัญ   มาก (เกินกว่า) ที่จะไปโต้เถียงเกี่ยวกับมัน)  (หมายถึง  เงินจำนวนเล็กน้อยเกินไป  จนไม่คุ้มค่าที่จะต้องไปเถียงทะเลาะกับผู้อื่นในเรื่องนี้)

(a) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน)

(b) enormous    (ใหญ่โต, มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย)

(c) inadequate    (ไม่เพียงพอ)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

(e) satisfactory    (น่าพอใจ)

 

11. We are determined to take whatever action is necessary to rectify (v) the situation.

(เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่จำเป็น  เพื่อที่จะ  แก้ไขให้ถูกต้อง-ทำให้ถูกต้อง-ปรับให้ถูกต้อง-คำนวณให้ถูกต้อง   สถานการณ์)  (คือ  แก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้อง)

(a) recycle    (นำกลับมาใช้ใหม่)

(b) deteriorate    (เลวลง, แย่ลง, ทำให้เลวลง-แย่ลง)

(c) correct    (แก้ไขให้ถูกต้อง)

(d) conceal    (ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้น)

(e) adapt to    (ปรับให้เข้ากับ)

 

12. Many pure metals have little use because they are too soft, rust too easily, or have some other drawback (n).

(โลหะบริสุทธิ์จำนวนมากมีการใช้ประโยชน์น้อย  เพราะว่ามันอ่อนนุ่มเกินไป,  เป็นสนิมง่ายเกินไป,  หรือไม่ก็มี  ข้อเสียเปรียบ-ข้อบกพร่อง-จุดบกพร่อง-อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-การถอนคืน-การถอนเงิน-การคืนเงิน-การคืนภาษี   อื่นๆ)

(a) property    (คุณสมบัติ, ทรัพย์สิน)

(b) disparity    (ความแตกต่างกัน, ความไม่เหมือนกัน)

(c) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การยอมให้, การยินยอม, การเชื่อฟัง)

(d) disadvantage    (ข้อเสียเปรียบ, ความเสียเปรียบ, ข้อเสียหาย)

(e) testimony    (คำให้การ, การแถลงโดยเปิดเผย, พยาน, หลักฐาน, การยืนยันโดยการสาบานตัว)

 

13. Comets are still regarded with awe (ออ) (n) by some people.

(ดาวหางยังคงถูกถือว่า (เห็นว่า) เป็น   ความน่าทึ่ง-ความน่าเกรงขาม-ความน่าสะพรึงกลัว-ความกลัว)

(a) concern    (ความวิตกกังวล, ความห่วงใย, ความเกี่ยวพัน, ความพัวพัน, ความสนใจ, ธุระ, ธุรกิจบริษัท)

(b) resentment    (ความขุ่นเคืองใจ, ความแค้นใจ, ความไม่พอใจ)

(c) regret    (ความเสียใจ, ความรู้สึกเสียใจ, ความโทมนัส, ความสลดใจ)

(d) reverence    (เร้ฟ-เวอ-เรินซ)  (ความเคารพนับถือ, การบูชา, ความยำเกรง, การแสดงความเคารพนับถือ, การแสดงคารวะ, การโค้งคำนับ)

(e) wonder    (วั้น-เดอะ)  (ความพิศวง, ความประหลาดใจ, ความงงงวย, สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ)

 

14. The controls of most modern airplanes can be operated either manually (adv.) or automatically.

(การควบคุมเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุด  สามารถกระทำได้หากไม่   โดยมือ  ก็โดยอัตโนมัติ  - อย่างใดอย่างหนึ่ง)

(a) by a book    (โดยหนังสือคู่มือ)

(b) by a map    (โดยแผนที่)

(c) by a robot    (โดยหุ่นยนต์)

(d) by hand    (โดยมือ)

(e) by a pilot    (โดยนักบิน)

 

15. With no visible signs of their ship, hopes for the men’s safety dwindled (ดวิ้น-เดิ้ล) (v) with each passing hour.

(ด้วยไม่มีเครื่องหมาย (สัญญาณ) ที่มองเห็นได้ของเรือของพวกเขา,  ความหวังสำหรับความปลอดภัยของคนเหล่านั้น   ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง   พร้อมๆ กับทุกๆ ชั่วโมงที่ผ่านไป)  (คือ  เมื่อมองไม่เห็นวี่แววของเรือ  ความหวังว่าคนบนเรือจะรอดชีวิตจึงลดลงทุกๆ ชั่วโมง)

(a) augment    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

(b) diminish    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆเล็กลง, หด,  ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(c) malign    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(d) deter    (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(e) confront    (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)

 

16. It is widely believed that one barrier (n) to world peace is the nuclear arms buildup. 

(มันถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า  อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-สิ่งกีดขวางทางผ่าน-ด่านศุลกากร    ประการหนึ่งต่อสันติภาพโลก  คือ  การสะสมอาวุธนิวเคลียร์)

(a) threat    (อันตราย, ภัยคุกคาม, การขู่กรรโชก)

(b) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

(c) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

(d) devastation    (การทำลายล้าง, การล้างผลาญ, การมีชัยท่วมท้น)

(e) jargon    (จ๊าร์-เกิ้น)  (ภาษาเฉพาะอาชีพ, คำพูดที่ทำให้เข้าใจยาก, ภาษาผสมผสาน, คำพูดที่เหลวไหล-ไร้สาระ)

 

17. We should try to eliminate all vermin (n) from our house.

(เราควรพยายามกำจัด  สัตว์เล็กๆ หรือแมลงที่มีภัย-บุคคลที่น่ารังเกียจ หรือเป็นภัยต่อสังคม   จากบ้านของเรา)  (“Vermin” รูปพหูพจน์  ไม่ต้องเติม  “S”)

(a) genocide    (การฆ่าทำลายล้างเผ่าพันธุ์)

(b) rodents    (สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระแต บีเวอร์ กระต่าย ฯลฯ)

(c) small animals like fleas, bedbugs, lice, rats, mice, etc.   (สัตว์เล็กๆ เช่น หมัด-เห็บ, ตัวเรือด, เล็น-ไร-โลน, หนู)

(d) culprits    (ผู้กระทำผิด, นักโทษ, ผู้ร้าย, จำเลยในคดีอาญา)

(e) fictions    (เรื่องอ่านเล่น, เรื่องที่แต่งขึ้น)

 

18. Starfish, five-armed sea creatures, creep (v) across coral reefs by using suckers on the bottom of their arms.

(ปลาดาว, สัตว์ทะเล  ๕  แขน (แฉก),  คลาน-เลื้อย-ค่อยๆ เข้ามา-ย่อง-เล็ดลอด-ประจบ-เอาใจ-รู้สึกขนลุก   ข้ามโขดหินปะการัง  โดยการใช้อวัยวะดูดซึ่งอยู่ใต้แขนของมัน)

(a) dig deeply    (ขุดอย่างลึก)

(b) move slowly    (เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ, คลาน)

(c) dive    (ดำน้ำ, กระโดดลงน้ำ, พุ่งเอาหัวลง, สอดมือเข้าไป, เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่, ทำให้กระโดดลงน้ำ, ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน)

(d) jump    (กระโดด)

(e) swim    (ว่ายน้ำ)

 

19. Our chief (a) concern is to relieve poverty.

(ความวิตกกังวล  สำคัญที่สุด-หลัก  ของเรา  คือ  การบรรเทาความยากจน)

(a) main    (ส่วนใหญ่, สำคัญที่สุด, สำคัญ, หลัก, ชั้นนำ)

(b) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (โด่งดัง, เด่น, โด่ง, โปน, ยื่นออกมา, ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเตะตา)

(c) simple   (ง่าย, เข้าใจง่าย, เรียบๆ, ไม่ซับซ้อน)

(d) subsequent    (ต่อมา, ถัดมา)

(e) superficial    (ไม่ลึก, ผิวเผิน, ตื้นๆ)

(f) optimistic    (ซึ่งมองโลกในแง่ดี)

 

20. The intricate (อิ๊น-ทริ-เคท) (a) design of the vase made it a valuable piece for her collection.

(การออกแบบ  ที่ซับซ้อน-ยุ่ง-ยากที่จะเข้าใจ   ของแจกันใบนั้น  ทำให้มันเป็นชิ้นสิ่งของที่มีคุณค่า  สำหรับของเก็บสะสมของเธอ)

(a) penurious    (พี-นิ้ว-เรียส)  (ขี้เหนียวที่สุด, ยากจนที่สุด, ขาดแคลนยิ่ง)

(b) captious    (แค้พ-ชัส)  (หาเรื่อง, จับผิด, คอยจับผิด, ขี้บ่น)

(c) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ)

(d) saturnine    (แซ้ท-เทอะ-นิน)  (เงื่องหงอย, เซื่องซึม, เกี่ยวกับตะกั่ว  หรืออาการพิษตะกั่ว)

(e) complex; complicated    (ซับซ้อน-ประกอบด้วยส่วนต่างๆ; ซับซ้อน-ยุ่งเหยิง-ยุ่งยาก-ยากที่จะเข้าใจ หรืออธิบาย)

(f) fervid    (เฟ้อร์-วิด)  (ร้อนรน, เร่าร้อน, กระตือรือร้น, ร้อน, เผาไหม้)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป