หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 319)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The project seemed to entail (v) the use of expensive equipment.

(โครงการ  นำมาซึ่ง-พัวพันกับ   การใช้อุปกรณ์ราคาแพง)

(a) augment    (เพิ่ม, เพิ่มทวี, ขยาย, เสริม)

(b) hamper    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรคต่อ)

(c) involve    (เกี่ยวพันกับ, เกี่ยวข้องกับ, พัวพันกับ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

(e) facilitate   (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่าย, ทำให้ราบรื่น)

 

2. Boomerangs, a type of throwing stick, weigh about three ounces and can be made in a variety of configurations (n).

(บูมมะแรง – ไม้สำหรับใช้ขว้างชนิดหนึ่ง – มีน้ำหนักประมาณ    ออนซ์  และสามารถถูกทำ (สร้าง) ในหลากหลาย  รูปทรง-รูปร่างภายนอก-โครงร่าง-สัณฐาน-องค์ประกอบ-กลุ่มดวงดาว)

(a) sizes    (ขนาด)

(b) widths    (ความกว้าง)

(c) shapes    (รูปร่าง, รูปทรง)

(d) colors    (สี)

(e) lengths    (ความยาว)

 

3. Mountain climbers challenge the limits of human stamina (n) in their attempts to scale the world’s highest peaks.

(นักปีนเขาท้าทายความจำกัดของ  ความแข็งแกร่ง-ความทรหดอดทน-ความแข็งแรง-สุขภาพ   ของมนุษย์  ในความพยายามของพวกเขา  ที่จะปีนไต่ยอดเขาที่สูงที่สุดของโลก)

(a) ability    (ความสามารถ)

(b) suffering    (ความลำบาก, ความทนทุกข์ทรมาน)

(c) endurance    (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

(d) intelligence    (สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ข่าวกรอง, การสืบราชการลับ)

(e) similarity   (ความคล้ายกัน, ความเหมือนกัน)

 

4. The introduction of the bus signaled the eventual demise (n) of the trolley car as a form of travel.

(การนำรถโดยสารประจำทางเข้ามา  เป็นสัญญาณบ่งบอก  การสิ้นสุด-การตาย-การสืบทอดตำแหน่ง-การตกทอดของมรดกผู้ตายแก่ทายาท-การสืบราชสมบัติ   ในที่สุด  ของรถรางไฟฟ้า  ในฐานะรูปแบบหนึ่งของการเดินทาง – โดยรถรางฯ)

(a) designation    (การตั้ง, การแต่งตั้ง, การตั้งชื่อ, การระบุ, ชื่อ, ตำแหน่ง)

(b) mechanization    (การทำให้เป็นเครื่องกลไก, การเคลื่อนด้วยเครื่องกลไก, การนำเครื่องจักรเครื่องกลเข้ามาใช้)

(c) scarcity   (สแค้ร์-ซิ-ที่)  (การขาดแคลน-หาได้ยาก-มีน้อย, ความไม่เพียงพอ)

(d) disappearance    (การหายไป, การสาบสูญ, การสูญหาย)

(e) riskiness    (การเสี่ยง, การเสี่ยงภัย, การมีภัยอันตราย)

 

5. The newspaper described a series of grisly (a) murders where people had been burnt alive or tortured to death.

(หนังสือพิมพ์บรรยายการฆาตกรรมซึ่ง  น่ากลัว-น่าสยดสยอง-น่าขนลุก   เป็นตอนๆ  ที่ซึ่งผู้คนถูกเผาทั้งเป็น  หรือไม่ก็ถูกทรมานจนตาย)

(a) secret    (ลับ, เป็นความลับ, เร้นลับ, ลึกลับ, ลับเฉพาะ, ปิดบัง, อำพราง, ปิดปาก, ไม่พูด)

(b) terrific   (เทอ-ริฟ-ฟิค)  (ที่ดีมาก, ที่แจ๋ว, ที่ยอดเยี่ยม)

(c) bizarre   (บิ-ซาร์)  (แปลก, ประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)

(d) obnoxious    (น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, ได้รับอันตราย หรือสิ่งเลวได้ง่าย, มีกลิ่นเหม็น)

(e) horrible    (น่ากลัว, น่าสยดสยอง, ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง)

 

6. Some people would prefer a quiet submissive (a) wife who would obey their every wish.

(คนบางคนชอบภรรยาซึ่งเงียบๆ และ  ยอม-ยอมจำนน-อ่อนน้อม-ว่าง่าย-ถ่อมตัว-สอนง่าย   มากกว่า  (ภรรยาประเภทอื่น),  ผู้ซึ่งเชื่อฟังความต้องการทุกอย่างของพวกเขา – ผู้เป็นสามี )

(a) reliable   (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ)

(b) yielding    (ยอม, ยินยอม, ยอมให้, อ่อนข้อให้, ให้ผล)

(c) prominent   (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

(d) shrewd   (ชรู้ด)  (ฉลาด)

(e) cautious   (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

 

7. The news reported about the plight (n) of the starving city people who were besieged by the enemy troops.

(ข่าวรายงานเกี่ยวกับ  สถานการณ์ที่ไม่ดี หรือยากลำบาก-ชะตากรรม-ความยากลำบาก-สภาพ   ของชาวเมืองที่อดอยากหิวโหย  ผู้ซึ่งถูกปิดล้อมโดยกองทหารข้าศึก)

(a) cannibalism   (การกินเนื้อมนุษย์, การกินเนื้อสัตว์พวกเดียวกัน)

(b) felony   (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม  วางเพลิง  ข่มขืน)

(c) optimism   (การมองโลกในแง่ดี)

(d) dilemma   (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้, ปัญหาที่ลำบาก)

(e) fright   (ไฟร้ท)  (ความกลัวอย่างมาก, ความสะดุ้งตกใจ, ความน่ากลัว-น่าขนลุก, บุคคลหรือสิ่งที่น่ากลัวมาก)

 

8. Money has so little value during periods of great inflation that people sometimes resort to (v) barter.

(เงินมีค่าน้อยมากในระหว่างช่วงเวลาของเงินเฟ้ออย่างหนัก  จนกระทั่งผู้คนบางที   หันไปใช้-ใช้-ใช้วิธี-อาศัย-ใช้มาตรการ-ไป   การแลกเปลี่ยนสินค้า)

(a) refrain from    (หลีกเลี่ยงจาก)

(b) react to    (มีปฏิกิริยาต่อ)

(c) turn to    (หันไปใช้)

(d) complain about    (ร้องทุกข์ หรือ บ่นเกี่ยวกับ)

(e) disagree with    (ไม่เห้นด้วยกับ)

 

9. A flawless (a) diamond is worth a great deal more than one with imperfections.

(เพชร  ไม่มีตำหนิ-ไม่มีรอยร้าว-ไม่มีมลทิน-ไม่มีข้อบกพร่อง-ไม่มีจุดด่างพร้อย-ไม่มีช่องโหว่   มีค่ามากกว่าเพชรที่มีความบกพร่อง (มีตำหนิ, ไม่สมบูรณ์) อย่างมากมาย)

(a) dauntless    (ไม่หวั่นกลัว, กล้า, อาจหาญ, ไร้ความกลัว, ไร้ความหวาดหวั่น)

(b) indivisible    (ไม่สามารถแบ่งแยกได้, ที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่ได้)

(c) flashy    (เป็นแสงวาบ, โด่งดังชั่วประเดี๋ยว, ที่เสแสร้ง, ไม่มีรสนิยม, หรูหรา โอ้อวด)

(d) unblemished    (ไม่ด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไม่เสื่อมเสีย)

(e) costly   (มีราคาแพง)

 

10. They did not hesitate to volunteer (v) for the most difficult jobs.

(พวกเขาไม่ลังเลใจที่จะ  อาสาสมัคร-บอกโดยใจสมัคร   สำหรับงานที่ยากลำบากที่สุด)   (“Volunteer”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ผู้อาสาสมัครหรือกระทำโดยเจตนา”  เมื่อเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “สมัครใจ, เกิดขึ้นเอง”)     

(a) subvert    (ซับ-เวิ้ร์ท)   (๑.  บ่อนทำลาย, ทำลาย, โค่นล้ม, ล้มล้าง,  ๒. ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย) 

(b) galvanize    (แก๊ล-วะ-ไนซ)  (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟ) 

(c) offer   (เสนอ, อาสา, รับทำ, มอบ, ถวาย, ให้, กล่าวว่าจะยกให้, เสนอ, เสนอราคา, บอกราคา, บอกขาย, ขอแต่งงาน)

(d) gesticulate   (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง, โบกไม้โบกมือ, ทำท่าทาง – โดยเฉพาะด้วยมือ และแขนเวลาพูด) 

(e) fabricate   (แฟ้บ-ริ-เคท)  (๑.  สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ,   ๒. ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่อง-สร้างเรื่องขึ้นมา) 

(f) reprimand    (เร้พ-พริ-แมนด  หรือ  มานด)  {. (คำกริยา) ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง,  ๒. (คำนาม) การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง)}

 

11. Prejudice (เพร้จ-จู-ดิส) (n) against minority groups will linger on as long as people ignore the facts. 

(อคติ-ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน-ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล   ต่อคนกลุ่มน้อย  จะยืดเยื้อต่อไป  ตราบใดที่ผู้คนไม่สนใจ (ละเลย, ไม่ยอมรับรู้) ข้อเท็จจริง)

(a) bias; an opinion formed without taking time and care to judge fairly    (อคติ; ความคิดเห็นที่มีขึ้นโดยมิได้ใช้เวลา  หรือความเอาใจใส่  ที่จะพิจารณาอย่างเป็นธรรม)

(b) falsehood    (ฟ้อลซ-ฮูด)  (ความไม่ซื่อ, ความทุจริต, ของปลอม, สิ่งที่ไม่แท้, การหลอกลวง, ความไม่จริง, ความผิดพลาด, การพูดโกหก, คำโกหก)

(c) fury    (ความโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด, การเพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

(e) prodigy    (พร้อด-ดะ-จี้)  (เด็กอัจฉริยะ, อัจฉริยะบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งแปลกประหลาด, สิ่งผิดปกติ, สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร)

 

12. My roommate has some lunatic (a) ideas about changing the world.

(เพื่อนร่วมห้องพักของผมมีความคิด  บ้า-วิกลจริต-วิปลาส   เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลก)

(a) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(c) insane or extremely foolish    (บ้า-วิกลจริต  หรือ โง่อย่างยิ่ง)

(d) patriotic    (รักชาติ)

(e) intractable    (ไม่สามารถควบคุมได้, ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง, ว่ายาก)

 

13. The anthropologist came back with voluminous (วอ-ลิ้ว-มิ-เนิส) (a) material showing how life on this continent originated.

(นักมานุษยวิทยากลับมาพร้อมกับวัตถุ  มากมาย-ใหญ่โต-มโหฬาร   ที่แสดงว่าชีวิตบนทวีปนี้มีจุดกำเนิดมาอย่างไร)

(a) astute    (แอส-ทิ้วท)  (๑. ฉลาด, มีเชาว์, มีไหวพริบ  ๒. มีเล่ห์เหลี่ยม, ฉลาดแกมโกง, กระล่อน) 

(b) salient    (เซ้-ลี-เอิ้นท)  (๑. เด่น, สะดุดตา, เห็นได้ชัดเจน, สำคัญ   ๒.  ยื่นออก, โผล่ออก, นูนขึ้น, เป็นลักษณะเฉพาะ) 

(c) plentiful    (มากมาย

(d) zealous    (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดจ่อ) 

(e) elusive    (อิ-ลู้-ซิฟว)  (. ว่องไวเหมือนปรอท, หลบหลีกเก่ง (ในเรื่องการตอบคำถาม), ซึ่งหลบหลีกอย่างฉลาดหรือชำนาญ, เลี่ยง (งาน, หน้าที่) อยู่ประจำ   ๒. เข้าใจยาก, ยากที่จะอธิบาย, ลึกลับ) 

(f) incontrovertible    (ที่โต้แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้) 

 

14. The Statue of Liberty was a gift to the United States from France to memorialize the alliance (n) between the two countries.

(เทพีเสรีภาพเป็นของขวัญแก่สหรัฐฯ จากฝรั่งเศส  เพื่อเตือนให้ระลึกถึง  พันธมิตร-ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน-สหพันธ์-ข้อตกลงระหว่างประเทศ   ระหว่าง  ๒ ประเทศดังกล่าว)

(a) negotiation    (การเจรจา)

(b) difference    (ความแตกต่าง)

(c) treaty    (สนธิสัญญา, ข้อตกลง)

(d) association    (ความสัมพันธ์, การสังสรรค์, สมาคม, บริษัท, การเชื่อมติดต่อกัน)

(e) flaw    (จุดด่างพร้อย, ข้อบกพร่อง, รอยร้าว, มลทิน, รอยตำหนิ, ช่องโหว่)

 

15. Most diabetic patients are advised to take innocuous (อิน-น้อค-คิว-เอิส) (a) food, like that cooked with a little amount of sugar or without sugar at all.

(ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำให้รับประทานอาหาร  ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นภัย-ไม่เป็นพิษ-ไม่น่ากลัว-ซ้ำซาก-น่าเบื่อหน่าย-ไม่กระตุ้น-ขาดรสชาติ   เช่น  อาหารที่ปรุงด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อย  หรือไม่มีน้ำตาลเลย)

(a) incoherent    (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นท)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เกาะติดกัน) 

(b) prestigious    (เพรส-ทิ้จ (หรือ ที้) -เจิส)  (มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ) 

(c) harmless    (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ) 

(d) ferocious    (เฟ-โร้-เชิส)  (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, ไม่เชื่อง) 

(e) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, ฉูดฉาด, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

(f) prolific    (โพร-ลิ้ฟ-ฟิค)  (มีลูกดก-ผลดก, ออกลูก-ผลมาก, มีผลมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน) ที่มีวัตถุดิบในการเขียนมาก) 

 

16. At the medical convention the topic discussed was the prevention of obesity (โอ-เบ๊-ซิ-ที่) (n).

(ณ การประชุมทางการแพทย์  หัวข้อที่ปรึกษาหารือกัน  คือ  การป้องกัน  การอ้วนมากเกินไป)

(a) prognosis    (พรอก-โน้-ซิส)  (การทำนายอาการของโรค, การทำนาย, การคาดคะเน) 

(b) trepidation    (เทรพ-พิ-เด๊-ชั่น)  (ความกลัว, การสั่น, การสั่นเทา, ความกังวลใจ, ความประหม่า) 

(c) condolence    (คัน-โด๊ล-เลิ่นซ)  (การแสดงความเสียใจด้วย, การปลอบโยน, การปลอบขวัญ) 

(d) overweight    (น้ำหนักมากเกินไป, การอ้วนมากเกินไป)

(e) duress    (ดู-เรส)  (การบีบบังคับ, การข่มขู่, การทำให้สูญเสียอิสรภาพ, การกักกัน, การคุมขัง) 

(f) fraud    (ฟร้อด)  (๑. การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, การทุจริต, พฤฒิกรรมที่หลอกลวง, เล่ห์, ของปลอม,   ๒. ผู้หลอกลวง) 

 

17. In the 1970’s, many governments’ efforts to curb (เคิ้ร์บ) (v) inflation were unsuccessful.  

(ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๗๐  ความพยายามของรัฐบาลของหลายประเทศที่จะ  ควบคุม-ระงับ-เหนี่ยวรั้ง   ภาวะเงินเฟ้อ  ไม่ประสบความสำเร็จ)

(a) resist    (ต้านทาน, ต่อต้าน, แข็งข้อ)

(b) induce    (ชักจูง, ชักนำ, ชักชวน, เหนี่ยวนำ, ทำให้เกิดขึ้น, พิสูจน์หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง)

(c) nurture    (เน้อร์-เชอะ)  (สนับสนุน, เลี้ยง, บำรุง, ถนอม, ทะนุถนอม, ฝึกฝน, ให้การศึกษา, อาหาร, เครื่องบำรุง, การบำรุง)

(d) control    (ควบคุม, ยับยั้ง, บังคับ, มีอำนาจเหนือ)

(e) accelerate    (เร่งความเร็ว, ทำให้เร็วขึ้น, เร่งรัดให้เร็วขึ้น)

 

18. Many children in that family are unruly (อัน-รู้-ลี่) (a) and noisy.

(เด็กหลายคนในครอบครัวนั้น  ดื้อรั้น-ไม่สามารถปกครองได้-กระด้างกระเดื่อง-เกกมะเหรก-ไม่เชื่อฟัง-ดื้อด้าน-ควบคุมไม่อยู่-ไม่รักษาระเบียบวินัย-ไม่ยอม   และส่งเสียงดัง)

 (a) disobedient    (ดิส-โอ-บี๊-เดี้ยน)   (ที่ไม่เชื่อฟัง, ดื้อรั้น, ปกครองยาก)  

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน, คนยากจน) 

(c) fortuitous    (ฟอร์-ทู้ (ทิ้ว)-อิ-ทัส)  (บังเอิญ, โชคดี) 

(d) affluent    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นท)  (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย) 

(e) prodigious    (โพร-ดิ้ช-เจิส)  (มหาศาล, อย่างยิ่ง, ใหญ่โตมโหฬาร, มหันต์, มหัศจรรย์, งงงวย, แปลกประหลาด) 

 

19. The most pressing (a) problem any economic system faces is how to use its scarce resources. 

(ปัญหา  ด่วน-รีบด่วน   ที่สุด  ที่ระบบเศรษฐกิจใดๆ เผชิญ  คือ  จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลน (ไม่เพียงพอ, หายาก) ของมัน (ระบบ) อย่างไร)

(a) puzzling    (น่างงงวย, น่าฉงนสนเท่ห์)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(c) incontrovertible    (ไม่สามารถโต้เถียงได้, ไม่สามารถแย้งได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(d) urgent    (เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉุกเฉิน)

(e) oblivious    (ลืม, ไม่คำนึงถึง, ไม่รู้ถึง, ไม่ทราบ, ซึ่งทำให้ลืม)

 

20. Students who ask teachers to “repeat that again” are being redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a) because “repeat” means “again”.

(นักเรียนผู้ซึ่งขอให้ครู  “พูดซ้ำเรื่องนั้นอีกครั้ง”  กำลัง   ใช้คำมากเกินไป-น้ำท่วมทุ่ง-เหลือเฟือ-มากเกินไป-มากเกินความจำเป็น   เพราะว่า  “พูดซ้ำ”  หมายถึง  “อีกครั้งหนึ่ง”)

(a) sardonic    (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก)

(b) unctuous    (อั๊งค-ชู-เอิส)  (ประจบสอพลอ, เป็นน้ำมัน, เป็นมัน, ลื่น, ลื่นเกินไป, เหมือนสบู่)

(c) zealous    (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดใจจ่อ, ปรารถนาอย่างมาก, ขยันขันแข็ง, มีใจจดจ่อ, เร่าร้อน)

(d) wordy; verbose; superfluous; excessive    (ใช้คำเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง; ใช้คำมากเกินไป-ใช้คำ หรือคำพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง;  มากเกินพอ-มากเกินไป-ไม่จำเป็น-ฟุ่มเฟือย;  มากเกินไป-มากเกินความต้องการ)  (ในบริบทนี้  ใช้ได้    คำ  คือ  “Wordy, Verbose”  ส่วนอีก  คำที่เหลือ  เป็นความหมายของ  “Redundant”  ในบริบทอื่น)

(e) avaricious    (แอฟ-วะ-ริ้ช-เชิส)  (โลภ, งก, มักได้)

(f) contumacious    (คอน-ทุ-เม้-เชิส)  (ดื้อรั้น, แข็งข้อ, ไม่ยอมเชื่อฟัง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป