หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 318)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Do not call him a traitor (เทร้-เท่อะ) (n) unless you can verify the charge.

(อย่าเรียกเขาว่า  ผู้ทรยศ-ผู้หักหลัง-ผู้ขายชาติ   ถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้)

(a) betrayer    (บิ-เทร้-เย่อ)  (ผู้ทรยศ, ผู้ไม่ซื่อสัตย์, ผู้นอกใจ, ผู้เผยความลับ, ผู้ล่อลวง-หลอกลวง, ผู้ทำให้ผิดหวัง) 

(b) assassin    (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

(c) rookie (slang)    (รุ้ค-คี่)  (มือใหม่, ผู้ที่เริ่มต้นทำ, มือใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก) 

(d) trafficker    (พ่อค้า, ผู้ค้าขาย, ผู้ทำธุรกิจการพาณิชย์) 

(e) felon    (เฟ้ล-เลิ่น)  (อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน, คนชั่วช้า) 

(f) patriot    (เพ้-ทริ-ออท)  (ผู้รักชาติ, ผู้ป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติ)

 

2. Astronauts are subjected to the most rigorous training that has ever been devised (v) for human beings.

(นักบินอวกาศมีภาระต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดที่สุด  ซึ่งได้ถูก  ประดิษฐ์-คิดค้น-สร้างขึ้นมา (หมายถึง การฝึกฝนถูกคิดค้นขึ้นมา)    สำหรับมนุษยชาติ)

(a) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(b) diagnosed    (วินิจฉัย, ตรวจโรค, วิเคราะห์)

(c) offered    (เสนอให้, หยิบยื่นให้)

(d) provided    (จัดหา, จัดให้)

(e) embodied    (รวบรวม, ประมวล, เป็นตัวอย่างของ)

(f) retaliated    (ตอบโต้, แก้แค้น, ตอบแทน, แก้เผ็ด, แก้ลำ)

 

3. The venom of the desert snake is extremely potent (a).

{พิษของงูทะเลทราย  มีกำลัง-มีอำนาจ-มีพลัง-แรง-สามารถ-มีผล   อย่างหนักที่สุด (มากที่สุด, สุดขีด)}

(a) transcendent    (แทรน-เซ้น-เดิ้นท)  (อยู่เหนือ, อยู่นอกเหนือ, อยู่เลย, เหลือล้น, เหลือเกิน, ยอดเยี่ยมกว่า, มีชัย, เหนือธรรมชาติ-โลก-จักรวาล)

(b) cataclysmic    (แคท-ทา-คลิส-มิค)  (ซึ่งทำให้เกิดความหายนะหรือภัยพิบัติ, ที่เสีย หายอย่างมาก, ที่น่ากลัวมาก, เกี่ยวกับความหายนะ-ภัยพิบัต-ความย่อยยับ-ความล่มจม-เคราะห์ร้าย)

(c) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(d) powerful; mighty; strong; forcible; influential   (ทรงพลัง-มีอำนาจ; มีอำนาจ-กำลังกาย-แรง-ความสามารถ-ประสิทธิภาพ; แข็งแรง; มีพลัง-มีกำลัง-ใช้กำลัง; มีอิทธิพล)  (ในบริบทนี้ใช้ได้    คำ  คือ  “Powerful, Mighty, Forcible”  ส่วนอีก    คำ  ใช้กับ  “Potent”  ในบริบทอื่น)

(e) onerous   {อ๊อน (โอ๊น)-เนอ-เริส} (เป็นภาระ, ลำบาก, ยากยิ่ง, หนักอึ้ง, หนักหน่วง)

(f) mawkish    (ม้อ-คิช) {(รักหรือยกย่องเกินไปจน) น่าเอียนหรือชวนให้คลื่นไส้, น่าคลื่นไส้}

 

4. Hotels proliferate (v) as the new city expands rapidly in response to the demand of fun-loving travelers.  

(โรงแรม  ขยาย-เพิ่มทวี-ผุดขึ้น-งอก-แพร่หลาย-แพร่พันธุ์-เผยแพร่   ในขณะที่เมืองใหม่ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทาง-ท่องเที่ยวที่ชอบสนุก)

(a) vanish    (อันตรธานหายไป)

(b) deteriorate    (แย่ลง, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้เลวลง)

(c) multiply    (เพิ่มขึ้นมาก, เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว, คูณ)

(d) cluster    (จับกันเป็นกลุ่มก้อน, เป็นกลุ่มก้อน, กลุ่ม, ก้อน, ช่อ, พวง)

(e) scatter    (ทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, สาด,  โปรย, หว่าน, การทำให้กระจัดกระจาย-กระเจิง, การสาด-โปรย-หว่าน)

(f) deem    (คิดว่า)

 

5. Although dolphins sometimes swim singly or in pairs, they usually congregate (v) in large herds, often numbering in the hundreds.

(แม้ว่าปลาโลมาบางครั้งว่ายน้ำตัวเดียว หรือเป็นคู่,  พวกมันโดยปกติแล้ว  จับกลุ่มกัน-ชุมนุม-รวบรวม   เป็นฝูงใหญ่,  ซึ่งบ่อยครั้งมีจำนวนหลายร้อยตัว)

(a) procreate    (ให้กำเนิด, ออกลูก, สร้าง, ทำให้บังเกิด, กำเนิด, บังเกิด)

(b) eat    (กิน)

(c) live    (อาศัยอยู่)

(d) assemble    (รวมตัวกัน, ชุมนุม, ประชุม, รวบรวม, รวมเข้า)

(e) stammer    (พูดติดอ่าง, พูดตะกุกตะกัก)

(f) surrender    (ยอมแพ้)

 

6. Images from the Voyager spacecraft show that Saturn is distinctly (adv.) oval.

(ภาพจากยานอวกาศ “โวเยจเจอร์” (ผู้เดินทางผจญภัย) แสดงว่า  ดาวเสาร์เป็นรูปไข่ (กลมรี)   อย่างชัดเจน-อย่างแจ่มแจ้ง-อย่างแน่นอน-อย่างสังเกตได้ง่าย-อย่างแตกต่างกัน)

(a) suspiciously    (อย่างระแวง, อย่างสงสัย, อย่างกังขา)

(b) surprisingly    (อย่างน่าประหลาดใจ)

(c) clearly    (อย่างชัดเจน)

(d) rather    (ค่อนข้างจะ)

(e) vaguely    (เวก-ลี่)  (อย่างไม่ชัดแจ้ง, อย่างคลุมเครือ, อย่างเคลือบคลุม, อย่างเลือน-เลอะเลือน)

(f) meticulously    (อย่างพิถีพิถันมาก, อย่างเข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, อย่างจู้จี้)

 

7. Ground beetles are predacious throughout their lifecycle and run about freely in the pursuit (เพอร์-ซิ่วท หรือ ซูท) (n) of other insects.

(แมลงปีกแข็งที่อยู่บนดิน  จับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารตลอดวงจรชีวิตของมัน  และไปไหนมาไหนอย่างอิสระใน  การตามจับ-การติดตาม-การไล่ตาม-การดำเนินต่อไป-การดำเนินตาม-อาชีพ-การงาน-การเจริญรอย   แมลงอื่นๆ)

(a) search for    (ค้นหา)

(b) competition with    (การแข่งขันกับ)

(c) fear of    (ความกลัว)

(d) need of    (ความต้องการ)

(e) lack of    (ความขาดแคลน, ความไม่มี)

(f) advent of    (การเกิดขึ้นของ, การปรากฏขึ้นของ, การมาถึงของ – ไฟฟ้า, น้ำประ ปา)

 

8. A peculiar (a) fact about life on Earth is that the molecules of living things tend to move in a leftward direction.

(ข้อเท็จจริงที่  แปลกพิกล-ประหลาด-เป็นพิเศษ-ไม่เคยปรากฏมาก่อน   เกี่ยวกับชีวิตบนโลกก็คือว่า  โมเลกุลของสิ่งที่มีชีวิต  มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางข้างซ้าย)

(a) universal    (สากล)

(b) unexplained    (ที่ไม่ได้รับการอธิบาย)

(c) odd    (แปลก, ประหลาด, ชอบกล, ผิดปกติ, ผิดคาดหมาย, เกี่ยวกับจำนวนคี่)

(d) outstanding    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(e) autonomous    (เป็นเอกราช, เป็นอิสระ)

(f) circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

 

9. The new manage was eager to reform (v) the working conditions in the factory.

(ผู้จัดการคนใหม่กระตือรือร้นที่จะ  ปฏิรูป-เปลี่ยนรูป-ปรับปรุง-แก้ไขใหม่-กลับเนื้อกลับตัว-ดัดนิสัย-การปฏิรูป-การแก้ไขให้ดีขึ้น-การกลับเนื้อกลับตัว   สภาวะการทำงานในโรงงาน)

(a) improve    (ปรับปรุง, ทำให้ดีขึ้น, แก้ไข, ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น)

(b) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(c) negotiate    (เจรจา, ซื้อขาย, แลกเป็นเงิน, จัดการ)

(d) extend    (ยืด (เวลา), ขยาย, ทำให้ยาวขึ้น)

(e) compromise    (ประนีประนอม, ยอม)

(f) challenge    (ท้าทาย)

 

10. Auditors give an independent judgment (n) of whether a business’s financial reports are accurate or not.

(ผู้ตรวจบัญชีให้  ความเห็น-การลงความเห็น-การวินิจฉัย-คำวินิจฉัย-การพิจารณา-การพิจารณาคดี-การตัดสิน-การชี้ขาด-การเลือกเอา   ที่เป็นอิสระ  ว่ารายงานทางการเงินของธุรกิจแห่งหนึ่งมีความถูกต้องหรือไม่)

(a) survey    (การสำรวจ)

(b) diagnosis    (การวินิจฉัยโรค)

(c) examination    (การตรวจ, การตรวจสอบ)

(d) opinion    (ความเห็น, ความคิดเห็น)

(e) resource    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

(f) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกีดขวาง)

 

11. The tendency of the human body to reject foreign matters is the primary impediment (n) to successful tissue transplantation.

(แนวโน้มของร่างกายมนุษย์ที่จะปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมต่างๆ  เป็น  อุปสรรค-การขัด ขวาง-การหน่วงเหนี่ยว-การต้านทาน-การพูดติดอ่าง-ความบกพร่องในการพูด   ที่สำคัญที่สุด (อันดับแรก)  ต่อ  การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ประสบความสำเร็จ)

(a) factor in    (ปัจจัยใน)

(b) occurrence in    (การเกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ใน)

(c) phenomenon of    (ปรากฏการณ์ธรรมชาติของ)

(d) obstacle to    (อุปสรรคต่อ)

(e) disadvantage of    (ข้อเสียเปรียบของ, ความเสียเปรียบของ, ข้อเสียหาย, ความเสียหาย, ความเป็นเบี้ยล่าง)

(f) adaptation to    (การปรับให้เหมาะสมกับ)

 

12. The United States sustains an economic life that is more diversified (a) than any other countries on Earth.

(สหรัฐฯ ดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจซึ่ง  หลากหลาย-หลายชนิด-แตกต่างกัน   มากกว่าประ เทศอื่นใดในโลก)

(a) peaceful    (มีความสงบ, รักสันติ)

(b) miserable    (ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน, เลว, น่าสังเวช, น่าดูถูก)

(c) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, ไม่มีข้อโต้แย้ง, มีความเห็นพร้อมเพรียง, มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)

(d) varied     (หลากหลาย, หลายรูปแบบ, แตกต่างกัน, ต่างๆ นาๆ, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, หลากสี)

(e) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน, ตีความได้หลายอย่าง)

(f) perilous    (มีอันตราย, เต็มไปด้วยอันตราย, เสี่ยงภัย, น่ากลัว)    

 

13. In many countries, garlic has been indispensable (a) in cooking for about five thousand years.

(ในหลายๆประเทศ  กระเทียมได้เป็นสิ่งที่  จำเป็นอย่างยิ่ง-จะขาดเสียมิได้    ในการปรุงอาหาร  เป็นเวลาประมาณ    พันปีแล้ว)

(a) insignificant    (ไม่สำคัญ)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) unknown    (ไม่เป็นที่รู้จัก)

(d) necessary    (จำเป็น, สำคัญ, ไม่มีทางอื่น)

(e) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

(f) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

 

14. Major earthquakes are among nature’s most devastating events, causing an incalculable (a) loss of lives and properties.

(แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆ เป็นเหตุการณ์ที่ทำลายล้างที่สุดของธรรมชาติแบบหนึ่ง, ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสีย   ที่ไม่สามารถคำนวณได้-เหลือคณานับ-ที่นับไม่ไหว-ที่คาดการณ์ไม่ได้-ที่ไม่แน่นอน   ของชีวิตและทรัพย์ สิน)

(a) unmentionable    (ไม่อาจจะกล่าวถึงได้, เอ่ยถึงไม่ได้, พูดไม่ออก, น้ำท่วมปาก)

(b) unprofitable    (ซึ่งไม่มีกำไร, ซึ่งไม่ให้ผลกำไร)

(c) insurmountable    (ซึ่งไม่สามารถเอาชนะได้, ไม่สามารถจะผ่านได้)

(d) immeasurable    (ซึ่งไม่สามารถจะวัดได้, นับไม่ถ้วน, เหลือคณานับ, ไม่มีขอบเขต)

(e) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, มีความเห็นพร้อมเพรียง, ไม่มีข้อโต้แย้ง)

(f) anomalous    (ผิดปกติ, วิปริต, ผิดหลัก, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์)

 

15. John D. MacDonald’s mystery novels have a huge (a) audience in the United States.

(นิยายเรื่องลึกลับของจอห์น ดี. แม็คโดนัลด์  มีผู้อ่าน  มหาศาล-มหึมา-ใหญ่มาก-ใหญ่โต   ในสหรัฐฯ)

(a) enthusiastic    (กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ)

(b) demanding    (ที่เรียกร้องมากเกินควร)

(c) impressionable    (ที่โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ที่ประทับใจง่าย)

(d) tremendous    (มากมาย, ใหญ่โต, มหึมา, อย่างยิ่ง, น่ากลัว, น่าตกตะลึง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(e) occult    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, เข้าใจยาก)

(f) prudent    (รอบคอบ, ระมัดระวัง, สุขุม, พิถีพิถัน, ฉลาด, มองการณ์ไกล, ประหยัด, มัธยัสถ์)

 

16. Life depends on the equilibrium (n) between the heat received from the sun and the heat lost to cooler surroundings.

(ชีวิตขึ้นอยู่กับ  ความสมดุล-ดุลยภาพ-ความเสมอภาค-สภาพคงที่-ความสงบใจ   ระหว่างความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์  และความร้อนที่สูญเสียให้แก่สภาพแวดล้อมที่เย็นกว่า)

(a) relationship    (ความสัมพันธ์)

(b) balance    (ความสมดุล, ดุลยภาพ, อาการทรงตัว, ความหนักแน่น, ความสุขุม, สติ, ตาชั่ง, งบดุล, รายรับรายจ่ายที่สมดุลกัน, ยอดเงินที่เหลือ, จำนวนที่เหลือ)

(c) contrast    (ความแตกต่าง, ความตรงกันข้าม, ภาวะที่ผิดแผกกัน, สิ่งหรือบุคคลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน)

(d) exchange    (การแลกเปลี่ยน, แลกเปลี่ยน)

(e) opposition    (การคัดค้าน, การต่อต้าน, การไม่เห็นด้วย)

(f) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การเชื่อฟัง)

 

17. Subterranean (a) reservoirs in the United States contain far more usable water than all surface reservoirs and lakes combined.

(อ่างเก็บน้ำ  ใต้ดิน  ในสหรัฐฯ  บรรจุน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  มากกว่า (น้ำใน) อ่างเก็บน้ำบนดินและทะเลสาบรวมกัน  อย่างมากมายทีเดียว)

(a) massive    (มากมาย, ใหญ่โต, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่หนาแน่น)

(b) elegant    (สวยงาม, สง่างาม, งดงาม, เก๋, สละสลวย, เรียบร้อย, ดีเลิศ)

(c) underground    (ใต้ดิน)

(d) clandestine    (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(e) bizarre    (แปลก, ประหลาด, ชอบกล)

(f) anonymous    (ไม่เปิดเผยชื่อ, ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนาม)

 

18. His indifference (n) to the feelings of other people made him very unpopular.

(ความไม่แยแส-การขาดความสนใจ-ความเมินเฉย-ความไม่ลำเอียง-ความเป็นกลาง   ของเขา  ต่อความรู้สึกของคนอื่น  ทำให้เขาไม่เป็นที่นิยมชมชอบ)

(a) lack of courage    (การขาดความกล้าหาญ)

(b) lack of understanding    (การขาดความเข้าใจ)

(c) lack of control    (การขาดการควบคุม)

(d) lack of interest    (การขาดความสนใจ)

(e) lack of assistance    (การขาดความช่วยเหลือ)

(f) lack of intelligence    (การขาดความเฉลียวฉลาด)

 

19. For some people, it may take most of their lifetime to discover what natural talent (n) they were born with.

(สำหรับบางคน  มันอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของพวกเขา  ที่จะค้นพบว่า   ตนเองเกิดมาพร้อมกับ   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ-กลุ่มคนที่มีความสามารถ   ทางธรรมชาติอะไรบ้าง)

(a) personality    (บุคลิกภาพ)

(b) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา, ความมักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) gift    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, ของขวัญ, สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ)

(d) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

(e) resources    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

(f) motivation    (แรงกระตุ้น, สิ่งจูงใจ)

 

20. Parking at the bus stop is illegal.  Motorists committing this infraction (n) are heavily fined.

(การจอดรถที่ป้ายรถเมล์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย  ผู้ขับขี่ที่กระทำ  การฝ่าฝืน-การละเมิด-การทำให้แตก   นี้  จะถูกปรับอย่างหนัก)  (คือ  เป็นเงินจำนวนมาก)

(a) compliance    (การยอมทำตาม, การปฏิบัติตาม, การเชื่อฟัง)

(b) devotion    (การอุทิศตัว, การเสียสละ)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) crime    (อาชญากรรม)

(e) extradition    (การส่งผู้ร้ายข้ามแดน)

(f) agility    (อะ-จิ๊ล-ลิ-ทิ่)  (ความว่องไว, ความปราดเปรียว, ความกระฉับกระเฉง, ความเฉลียวฉลาด)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป