หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 316)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Because of lack of money, the sweetness of their matrimony (n) turned sour.  

{เนื่องมาจากความขาดแคลนเงิน  ความหวานของ  การแต่งงาน-พิธีแต่งงาน   ของเขา (ทั้ง ) ได้กลายเป็นเปรี้ยว (บูด, ไม่มีรสชาติ)}

(a) marriage   (แม้ร์-ริจ) or married (แม้-รี่ด) life   (การแต่งงาน  หรือ  ชีวิตแต่งงาน)

(b) optimism    (การมองโลกในแง่ดี)

(c) dilemma    (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้, ปัญหาที่ลำบาก)

(d) plagiarism    (เพล้-เจีย-ริ-ซึ่ม)  (การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์, สิ่งที่ขโมยคัดลอกมา)

(e) impediment    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, การทำให้ล่าช้า)

 

2. The ambush (n) became a tragedy for those who attempted it because they were all killed.  

(การซุ่มโจมตี-การคอยดักทำร้าย   กลายเป็นโศกนาฏกรรม (เรื่องเศร้า)  สำหรับบุคคลผู้พยายามจะทำมัน  เพราะว่าพวกเขาถูกฆ่าตายทั้งหมด)  (คือ  ทำไม่สำเร็จและถูกฆ่าตาย)

(a) cannibalism    (การกินเนื้อมนุษย์, การกินเนื้อสัตว์พวกเดียวกัน)

(b) scapegoat    (แพะรับบาป)

(c) surprise attack; attack after hiding and waiting    (การลอบโจมตีอย่างไม่คาดคิด; การจู่โจมหลังจากหลบซ่อนและรอคอย (คือลอบโจมตี-ลอบทำร้าย)

(d) distortion    {การบิดเบือน (ข้อมูล, ข้อเท็จจริง)}

(e) demolition    (การรื้อ (ตึก) ทิ้ง, การทำลาย)

 

3. The scientist supports his theory with copious (a) evidence.

(นักวิทยาศาสตร์คนนั้นสนับสนุนทฤษฎีของตนด้วยหลักฐาน   มากมาย-อุดมสมบูรณ์)

(a) copyrighted    (มีลิขสิทธิ์, ได้รับลิขสิทธิ์)

(b) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย) 

(c) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(d) paramount    (แพ้-ระ-เม่าท)  (สำคัญยิ่ง, ยิ่งยวด, ยอดเยี่ยม, สูงสุด, อันดับหนึ่ง)

(e) thrifty    (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่)

 

4. The fireman’s valor (n) in rushing into the flaming house saved the occupants from a terrible fire.

(ความกล้าหาญ-ความอาจหาญ-ความองอาจ   ของพนักงานดับเพลิง  ในการวิ่งเข้าไปในบ้านที่กำลังไฟลุกโพลง  ได้ช่วยชีวิตของเจ้าของบ้านจากไฟไหม้ที่ร้ายกาจ-รุนแรง)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย)

(b) illustration    (การแสดงด้วยภาพ)

(c) bravery    (ความกล้าหาญ)

(d) deterioration    (การแย่ลง-เลวลง-เสื่อมลง)

(e) generosity    (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความใจกว้าง, ความใจบุญ)

 

5. The Singaporean government gives encouragement (n) for married couples to have more children due to a decreasing number of babies and adolescents.

(รัฐบาลสิงคโปร์ให้  การกระตุ้น-การสนับสนุน-การให้กำลังใจ-สิ่งที่ให้กำลังใจ   สำหรับคู่ชาย-หญิงที่แต่งงานแล้ว  เพื่อให้มีลูกเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากจำนวนที่ลดลงของเด็กทารกและวัยรุ่น)

(a) loans    (เงินกู้ยืม)

(b) presents    (ของขวัญ)

(c) remunerations    (ค่าตอบแทน, ผลตอบแทน)

(d) discouragements    (การทำให้เสียขวัญ-กำลังใจ, สิ่งที่ทำให้หมดกำลังใจ, ภาวะที่น่าท้อใจ)

(e) incentives    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม)

 

6. Both the Republicans and the Democrats have agreed in principle (n. phrase) with President Carter’s energy plan.

(ทั้งสมาชิกพรรครีพับลิกันและเดมโมแครต (ส.ส. และ ส.ว.) เห็นด้วย   ในหลักการ   กับแผนพลังงานของประธานาธิบดีจิมมี  คาร์เตอร์)

(a) in public    (ในที่สาธารณะ)

(b) off the record    (มิได้จดบันทึกไว้)

(c) in essence    (ในเนื้อหาสาระ, ในจุดสำคัญ, ในเนื้อแท้-แก่นแท้)

(d) for the time being    (ชั่วขณะ, ชั่วคราว)

(e) every now and then    (เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส, เป็นบางครั้ง)

 

7. Anthropologists have striven (v) with only some degrees of success to make the study of humans as inductive science.

(นักมานุษยวิทยาได้  พยายามอย่างหนัก-มุ่งมั่น-ฝ่าฟัน-ดิ้นรน-ต่อสู้-แข่งขัน   ด้วยความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้น  ที่จะทำให้การศึกษาเรื่องมนุษย์  เป็นศาสตร์แบบอุปนัย)  (คือ  หาความจริงด้วยการสังเกตข้อเท็จจริง)  (กริยา    ช่อง  คือ  “Strive, Strove, Striven)

(a) promised    (สัญญา, ให้คำมั่น)

(b) expected    (คาดหวัง)

(c) pretended    (แสร้งทำ, เสแสร้ง, หลอกลวง, อวดอ้าง, อ้างสิทธิ)

(d) attempted    (พยายาม, ทดลอง)

(e) exaggerated    (พูดเกินความจริง, โม้, โอ้อวด, พูดหรือเขียนเลยเถิด, เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

 

8. Because salt was once hard to obtain, it used to be a costly (a) commodity.

(เพราะว่าเกลือครั้งหนึ่งหาได้ยาก,  มันจึงเคยเป็นสินค้า   แพง-มีราคาสูง-มีค่ามาก-ฟุ่มเฟือย-เป็นบทเรียนราคาแพง)

(a) desirable    (น่าปรารถนา, เป็นที่ต้องการ)

(b) stolen    (ถูกลักขโมย)

(c) unmarketable    (ไม่สามารถซื้อขายในตลาด, ไม่สามารถวางตลาดได้)

(d) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, บำรุงความสุข, โอ่อ่า)

(e) expensive    (แพง, มีราคาสูงมาก, สิ้นเปลือง)

 

9. Since respiration is required for continual energy release, it is injurious (อิน-จั๊ว-เรียส) (a) to stop it for more than a short time.

(เนื่องจากการหายใจมีความจำเป็นเพื่อการปลดปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่อง  (ดังนั้น)  มันจึง  เป็นอันตราย-ทำให้บาดเจ็บ   ที่จะหยุดการหายใจเป็นเวลาเกินกว่าช่วงเวลาสั้นๆ)  (เนื่องจากทำให้สมองตาย)

(a) harmful    (เป็นอันตราย, มีอันตราย)

(b) troublesome    (สร้างปัญหา, ก่อกวน, รบกวน, น่ารำคาญ, ยุ่งยาก, เป็นภาระ, เป็นทุกข์)

(c) contrary    (ตรงกันข้าม, ต่อต้าน, ขัดกัน, ดื้อรั้น)

(d) offensive    (ซึ่งทำให้ไม่พอใจหรือขุ่นเคือง, ก้าวร้าว, น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, ล่วงละเมิด, เกี่ยวกับการละเมิดหรือกระทำผิด)

(e) lethal    (ลี้-เธิ่ล)  (ถึงตาย, เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรง, ทำให้ตาย, เกี่ยวกับความตาย) 

 

10. In many cases, pollutants are put into the air faster than weather conditions can dispose of (v) them. 

(ในหลายๆกรณี  สิ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะจะถูกใส่เข้าไปในอากาศ  เร็วกว่าที่สภาพอากาศจะสามารถ  กำจัด-จัดการ-โอน-ขายทิ้ง   มันได้)

(a) get rid of    (กำจัด, ทำให้หมดไป)

(b) make use of    (ใช้ประโยชน์, หาประโยชน์)

(c) absorb    (ดูดซับ, ดูดซึม, รับเอา (ความคิด, วิธีคิด) มา)

(d) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจัดกระจาย, สลาย, ทำให้แพร่หลาย, หายไป, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

(e) curtail    (เคอร์-เท่ล)  (ทำให้สั้น, ตัดให้สั้น, ตัดทอน, ย่อ, จำกัด, ลด) 

 

11. When there is a dearth (เดิร์ธ) (n) of food, many people may starve.

(เมื่อมี  ความขาดแคลน-ความไม่เพียงพอ-ความอดอยาก-ภาวะข้าวยากหมากแพง   ของอาหาร,   ผู้คนจำนวนมากอาจอดตาย) 

(a) injection    (การฉีดยา, การฉีดความคิดสู่บุคคล)

(b) lack; scarcity    (การขาดแคลน, ความไม่มี, ความไม่เพียงพอ; ความขาดแคลน, การมีน้อย, การหายาก)

(c) custody    (การดูแล, การอารักขา, การปกครอง, การควบคุม, การคุมขัง, การเก็บรักษา)

(d) chore    (ชอร์)  (งานเล็กๆน้อยๆ, งานบ้าน, งานประจำที่น่าเบื่อ  เช่น  งานทำความสะอาดบ้าน  งานในไร่นา)

(e) avalanche    (แอฟ-วะ-ลานซ)  (ภาษาฝรั่งเศส)  (หิมะ  ดิน หรือหินถล่ม, สิ่งที่พังทลายลงมา)

 

12. The typical symphony orchestra has evolved gradually (adv.) since the late eighteenth century.

(วงซิมโฟนีออร์เคสตราโดยทั่วไปได้วิวัฒนาการ  ทีละน้อย, อย่างค่อยเป็นค่อยไป   ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่  ๑๘)

(a) haphazardly    (อย่างตามอำเภอใจ, อย่างไม่มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

(b) scarcely    (แทบจะไม่, ไม่ใคร่จะ, น้อยมาก)

(c) logically    (ตามหลักเหตุผล, เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(d) slowly    (อย่างช้าๆ)

(e) reluctantly    (อย่างไม่เต็มใจ, อย่างไม่สมัครใจ)

 

13. He doesn’t mingle (v) with people his own age.

(เขาไม่  คบหา-เข้าร่วม-ผสม-ปนกัน-ประสาน-ทำให้เข้าร่วม   กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขา)

(a) rehearse    {ซ้อม (ร้องเพลง, ละคร)}

(b) ponder    (ตรึกตรอง, ไตร่ตรอง)

(c) associate    (คบหาสมาคม-เข้าร่วม-มีส่วนร่วม-เกี่ยวเนื่อง-เชื่อมสัมพันธ์กัน  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  เพื่อน-ผู้ร่วมงาน-มิตรสหาย)

(d) assault    (โจมตี, เล่นงาน)

(e) converse    (สนทนา, พูดคุย, คุยกัน)

 

14. In a work environment in which strenuous (a) activity is the norm, the human body radiates more heat.

(ในสภาพแวดล้อมการทำงาน  ซึ่งกิจกรรมที่  ตรากตรำ-ใช้กำลังมาก-บากบั่น-พากเพียร-อุตสาหะ-แข็งแรง-มีพลัง-เข้มแข็ง   เป็นบรรทัดฐาน (ปกติวิสัย), ร่างกายมนุษย์จะแผ่ความร้อนออกมามากขึ้น – กว่าปกติ)  (หมายถึง  ในการทำงาน  ถ้างานที่ทำต้องใช้กำลังหรือความพากเพียรเป็นบรรทัดฐาน,  ร่างกายจะแผ่ความร้อนออกมามากกว่างานที่เบากว่า)

(a) prolonged    (ขยายเวลาออกไป, ทำให้ยาวนานยิ่งขึ้น)

(b) physical    (ทางกายภาพ, ทางวัตถุ)

(c) menial    (เป็นขี้ข้า, ต่ำต้อย, อย่างคนใช้, เกี่ยวกับคนใช้)

(d) vigorous    (กระฉับกระเฉง, มีพลัง, แข็งแรง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี)   (เป็นเพียงความหมายใกล้เคียงเท่านั้น)

(e) lucid    (แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, สว่าง, โปร่งใส, สามารถเข้าใจได้ง่าย, ฉลาด, หลักแหลม, มีเหตุผล, มีจิตใจที่ปกติ)

 

15. The term “automation” was coined (คอยน) (v) in the 1940’s.

(คำว่า  “ภาวะหรือลักษณะอัตโนมัติ”  ถูก  ประดิษฐ์-สร้าง  ในทศวรรษ  ๑๙๔๐)

(a) invented    (ประดิษฐ์, สร้างสรรค์, คิดค้นเอง, เสกสรร, กุเรื่อง)

(b) outdated    (ล้าสมัย, หมดสมัย, พ้นสมัย)

(c) criticized    (วิพากษ์วิจารณ์, ตำหนิ)

(d) modified    (เปลี่ยนแปลงแก้ไข)

(e) entreated    (วิงวอน, อ้อนวอน, ขอร้อง)

 

16. He resolved (v) to act more wisely in the future.

(เขา  ตกลงใจ-ตัดสินใจ-มีมติ-แยกออก-แยกวิเคราะห์-แยกสลาย   ที่จะทำตัวอย่างเฉลียวฉลาดมากขึ้นในอนาคต)

(a) promised    (สัญญา)

(b) consented    (ยินยอม, เห็นชอบ, อนุญาต)

(c) persisted    (ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร, ทนทาน)

(d) decided    (ตัดสินใจ, ตกลงใจ)

(e) harassed    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

 

17. In arithmetic, a number stands for (v) the size of a set of things.

(ในวิชาเลขคณิต  “จำนวน”  แทน  ขนาดของเซตของสิ่งต่างๆ)

(a) measures    (วัด)

(b) estimates    (ประมาณการ, ประมาณค่า-ราคา, ประเมิน, กะ, ตีราคา, คำนวณ, ราคาที่ประเมิน)

(c) coerces    (โค-เอิซส)  (บังคับ, บีบบังคับ, ขู่เข็ญ)

(d) represents    (แทน, เป็นตัวแทน)

(e) reminisce    (เรม-มิ-นิส)  (ระลึกถึงอดีต, ระลึกถึง, จำได้, หวนระลึกถึง)

 

18. The classroom was chaotic (เค-อ๊อท-ทิค) (a) when the teacher went out. 

(ห้องเรียน  วุ่นวาย-ไร้ระเบียบ-สับสน-อลหม่าน-คลุมเครือ   เมื่อครูออกไปข้างนอกห้อง)

(คำนาม  คือ  “Chaos” (เค้-ออส) – ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, ความไม่มีระ เบียบ, ความคลุมเครือ)

(a) incorrigible    (ที่แก้ไขไม่ได้, ไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย, ที่ติดแน่น)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  บุคคลที่แก้ไขไม่ได้)

(b) impenitent    (ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, คนที่ดื้อรั้น)

(c) reprehensible    (น่าตำหนิติเตียน, สมควรถูกตำหนิ)

(d) unconscionable    (อัน-ค้อน-ชัน-เน-บึ้ล)  (ไม่ละอายแก่บาป, ขาดสามัญสำนึก)

(e) disorganized; messy; be in a state of complete disorder and confusion    (ไม่เป็นระเบียบ; ยุ่งเหยิง-ไม่เป็นระเบียบ หรือสกปรก; อยู่ในสภาพไร้ระเบียบ และสับสนวุ่นวายอย่างสิ้นเชิง)  (ตอบได้ทั้ง    คำ – วลี)

 

19. Her overt (โอ๊-เวิร์ท หรือ โอ-เวิ้ร์ท) (a) attempt to dominate the discussion was met with strong resistance.

(ความพยายามแบบ  เปิดเผย-ไม่ปิดบัง-โจ่งแจ้ง-ชัดเจน   ของเธอ  ที่จะครอบงำการประชุมปรึกษาหารือ  ต้องพบกับการต่อต้าน (ต้านทาน) อย่างรุนแรง)

(a) rampant    {(แร้ม-เพิ่นท)  (หญ้า) ขึ้นอยู่ทั่วไป, มีแพร่หลาย, อาละวาด, วิ่งพล่าน, แผลงฤทธิ์, รุนแรง, ตึงตัง, ยืนบนขาหลัง}

(b) auspicious    (ออส-พิ้ช-เชิส)  (ได้ฤกษ์, เป็นมงคล, รุ่งเรือง, เป็นลางดี)

(c) apparent; obvious; manifest; unconcealed    (ชัดเจน-เห็นได้ชัด; เห็นได้ชัด-แจ่มแจ้ง; ชัดแจ้ง-ประจักษ์-เป็นที่เข้าใจดี; เปิดเผย-ไม่ได้ปิดบังหรือซ่อนเร้น)   (ตอบได้ทั้ง    คำ)

(d) surreptitious    (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ซ่อนเร้น, ลับๆล่อๆ, แอบทำ, ลอบทำ, มีเลศนัย)

(e) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก, ต้องใช้เรี่ยวแรงมาก)

 

20. The whispering in the audience ceased (ซีส) (v) when the curtain went up.

(เสียงกระซิบกระซาบในหมู่ผู้ชม  หยุด-ยุติ-สิ้นสุด-เลิก-เว้น-ตาย   เมื่อม่าน (เวที) ยกขึ้น)  (“Cease”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  การหยุด, การยุติ, การสิ้นสุด)

(a) reiterated    (รี-อิ๊ท-เทอะ-เร้ท-ทิด)  (กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ)

(b) elaborated    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท-ทิด)  (สาธยาย, บรรยายอย่างละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)

(c) bickered    (ทะเลาะ, วิวาท, โต้เถียง, สั่น, ระยิบระยับ)

(d) stopped    (หยุด, ยุติ, เลิก, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ห้าม)

(e) eliminated    (ทำลาย,กำจัด, ขจัด, คัดออก, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป