หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 315)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Once or twice she acted in a very peculiar (พี-คิ้ว-เลีย) (a) manner.

(ครั้งหรือ    ครั้ง  เธอแสดงกริยาอาการที่  ประหลาด-แปลกพิกล-ไม่เคยปรากฏมาก่อน-เป็นพิเศษ-ลักษณะเฉพาะ-ความประหลาด   อย่างมาก)

(a) strange; unusual; uncommon    (ประหลาด-แปลก; พิเศษ-ไม่ธรรมดา-ผิดปกติ; ไม่ธรรมดา-ไม่ใช่ทั่วๆไป)  (ใช้ได้ทั้ง    คำ)

(b) gratuitous    (กระ-ทู้-อิ-ทัส)  (ไม่คิดมูลค่า, ฟรี, ให้เปล่า, ไม่สำคัญ)

(c) officious   (อะ-ฟิ้ช-เชิส)  (เสือก, ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่น, ซึ่งเอาอกเอาใจเกินไป)

(d) inexorable   (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่หยุดยั้ง, ไม่ผ่อนปรน, ไม่เปลี่ยนแปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น)

(e) fractious   (แฟร้ค-ชัส)   (ชอบทะเลาะวิวาท, ขี้โมโห, ดื้อรั้น, หัวดื้อ)

(f) noteworthy   (น่าสังเกต)

 

2. Further explanations will be presented in subsequent (a) lectures.

(การอธิบายเพิ่มมากขึ้นจะถูกนำเสนอในการบรรยาย   ต่อมา-ซึ่งตามมา)

(a) colossal    (ใหญ่โตมาก, มหึมา)

(b) covetous    (คัฟ-วิ-ทัส)  (โลภ, อยากได้มาก, ปรารถนามาก, กระหายที่จะครอบครอง)

(c) melodious    (เม-โล้-เดียส)  (ไพเราะ, เป็นเสียงหวาน, สละสลวย, เป็นเสียงดนตรี)

(d) spacious    (สเพ้-เชิส)  (มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล)

(e) following; later   (ต่อมา, ซึ่งตามมา; ต่อมา)

(f) spontaneous    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

 

3. Unless the plant gets water for its roots to absorb, it will perish (เพ้อ-ริช) (v).

(ถ้าพืชไม่ได้น้ำสำหรับรากของมันเพื่อดูดซึมเข้าไป  มันจะ  ตาย-แตกดับ-สาบสูญ-ย่อยยับ-เหี่ยวแห้ง-เน่าเปื่อย)

(a) disperse    (กระจาย, ทำให้กระจาย, (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้ (ฝูงชน) สลายตัว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป)

(b) die    (ตาย)

(c) transgress    (ละเมิด, ฝ่าฝืน, ลุกล้ำ, ล้ำเขต, กระทำผิด)

(d) humiliate    (ฮิว-มิ้ล-ลี-เอท)  (ทำให้ขายหน้า, ทำให้เสียเกียรติ)

(e) vandalize    (แว้น-เดิล-ไลซ)  (ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือเอกชน, ทำลายวัฒนธรรมและศิลปวรรณคดี)

(f) deteriorate    (เสื่อมลง, เลวลง, แย่ลง)  

 

4. Polar bears are well equipped for life in the perpetual (a) ice and snow of the far north.  

(หมีขั้วโลกมีการเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับชีวิตในน้ำแข็งและหิมะ (ที่มีอยู่อย่าง)  ถาวร-ตลอดฤดู-ตลอดปี-ตลอดไป-ตลอดกาล-ต่อเนื่อง   ของซีกโลกทางเหนือที่อยู่ห่างไกล)  (คือ  แถบอาร์คติก)

(a) freezing    (เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง)

(b) melting    (หลอมละลาย)

(c) permanent    (ถาวร, ยาวนาน, ยืนยง, คงทน, (สี) ไม่ตก)

(d) ambiguous    (แอม-บิ๊ก-กิว-อัส)  (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(e) laudable    (ล้อ-ดะ-เบิ้ล)  (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)

(f) indignant    (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท)  (เดือดดาล, ขุ่นเคือง, ไม่พอใจมาก)

 

5. Booth Tarkington’s novels draw a sympathetic picture of the easygoing (a) life in the Midwest during the early 1900’s.

(นิยายของ บูธ ทาร์คิงตัน  วาดภาพที่ถูกใจ (พอใจ, เห็นด้วย, เห็นอกเห็นใจ)  ของชีวิตที่  ตามสบาย-ไปเรื่อยๆ-สงบและไร้กังวล-ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง   ในภูมิภาคตะวันตกกลาง (ของสหรัฐฯ)  ในระหว่างตอนต้นศตวรรษที่  ๑๙)

(a) farming    (การทำไร่ทำนา)

(b) frontier    (ฟรัน-เที่ยร์)  (ชายแดน, พรมแดน, ขอบเขต, เขตแดน, ความคิดแนวใหม่)

(c) lavish    (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(d) relaxed    (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

(e) audacious    (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

(f) advantageous    (แอด-แวน-เท้-เจียส)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้กำไร)

 

6. The Apollo 11 astronauts were quarantined (v) when they returned to Earth.

(นักบินอวกาศยานอพอลโล ๑๑ ถูก   กักไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค-แยกตัวออก-ทำให้อยู่โดดเดี่ยว   เมื่อพวกเขากลับสู่โลก)

(a) praised by the press    (ยกย่องสรรเสริญโดยหนังสือพิมพ์)

(b) interviewed on television    (สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์)

(c) contaminated with lunar germs    (ทำให้ปนเปื้อน (เกิดมลภาวะ) ด้วยเชื้อโรคจากดวงจันทร์)

(d) isolated for medical reasons    (แยกตัวออกไปด้วยเหตุผลทางการแพทย์)

(e) inoculated to prevent contagious diseases    (ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติด ต่อ)

 

7. In 1861, it seemed inevitable (a) that the Southern states would break away from the Union.

(ในปี ๑๘๖๑ มันดูเหมือนว่า  ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้-แน่นอน-จำเป็น   ที่ว่ารัฐทางใต้ (ของสหรัฐฯ) จะแยกตัวออกจากสหภาพ)  (เนื่องจากรัฐทางใต้ต้องการให้มีทาสต่อไป  เพื่อนำแรงงานทาสมาใช้ในการกสิกรรม  แต่รัฐทางเหนือซึ่งอยู่ในสหภาพเช่นกัน  ไม่ต้องการให้มีทาส  ซึ่งในเวลาต่อมา  ได้เกิดสงครามกลางเมืองอเมริกัน)

(a) strange    (แปลก)

(b) proper    (เหมาะสม, สมควร)

(c) certain    (แน่นอน, แน่ใจ, ประจักษ์แจ้ง, แน่ๆ, ไม่มีพลาด, เชื่อมั่น, บ้าง, บางชนิดบางอย่าง)

(d) inconsistent    (ไม่คงเส้นคงวา, ไม่สม่ำเสมอ)

(e) obscure    (คลุมเครือ, เข้าใจยาก, ไม่โด่งดัง)

 

8. Although some birds have only a negligible (a) sense of smell, they have acute vision.

(แม้ว่านกบางชนิดมีประสาทดมกลิ่นเพียง  เล็กน้อย-ขี้ปะติ๋ว   เท่านั้น,  พวกมันมีสายตาที่เฉียบคม)  (คือ  มีสายตาดีมาก)

(a) faulty    (มีข้อบกพร่อง, มีข้อผิดพลาด)

(b) condensed    (สั้น, กะทัดรัด, เข้มข้น, หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นของเหลว)

(c) unique    (ไม่มีที่เสมอเหมือน, ไม่มีที่เปรียบ, หาที่เปรียบมิได้, มีลักษณะเฉพาะ, พิเศษ)

(d) minimal    (น้อยที่สุด, เล็กที่สุด, ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด, ซึ่งเป็นไปได้น้อยที่สุด)

(e) remarkable    (พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต)

 

9. Tzar (Tsar) of Russia was forced to abdicate (v) in 1916 for political reasons

(พระเจ้าซาร์ของรัสเซียถูกบังคับให้   สละราชสมบัติ-สละตำแหน่ง-สละอำนาจ   ในปี  ๑๙๑๖  ด้วยเหตุผลทางการเมือง)

(a) leave the country    (ออกจากประเทศ)

(b) move to a new palace    (ย้ายไปอยู่วังใหม่)

(c) commit suicide    (ฆ่าตัวตาย)

(d) murder his wife and family    (สังหารภรรยาและครอบครัว)

(e)  renounce his throne    (สละบัลลังก์ของพระองค์)

 

10. Large passenger planes often carry weather instruments with which to forecast (v) storms.

(เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่  บ่อยครั้งบรรทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับอากาศ  เพื่อใช้  ทำนาย-พยากรณ์-คาดคะเน   พายุ)

(a) impede    (กีดขวาง, ขัดขวาง, สกัดกั้น, หน่วงเหนี่ยว, ต้าน, ต้านทาน)

(b) divert    (เบี่ยงเบน, หันเห, ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง, เพลิดเพลิน, หาความสำราญ)

(c) predict    (ทำนาย, พยากรณ์, บอกล่วงหน้า)

(d) avoid    (หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, ออกห่างจาก, ทำให้ไม่ได้ผล, ทำให้โมฆะ))

(e) encounter    (เผชิญหน้า, พบ, ประสบ, ปะทะ, พบโดยบังเอิญ)

 

11. They could not convince (คัน-วิ้นซ) (v) the girl to go to the dance with them.  

(พวกเขาไม่สามารถ  ทำให้เชื่อมั่น-ทำให้มั่นใจ-ชักชวน-ทำให้รู้ว่ากระทำผิด   แก่เด็กหญิงคนนั้น  ให้ไปงานเต้นรำกับพวกเขา)  (คือ  ไม่สามารถชักชวนให้เด็กหญิง  -  หรือทำให้เด็กหญิงมั่นใจ  -  ไปงานเต้นรำกับพวกตนได้)

(a) exterminate   (กำจัด, ฆ่า, ทำลายล้างให้สิ้น)

(b) reminisce     (เร้ม-มิ-นิส)  (มองอดีต, มองย้อนหลัง)

(c) surrender    (ยอมแพ้, การยอมแพ้)

(d) swindle    (ฉ้อโกง, ต้มตุ๋น, หลอกลวง, การฉ้อโกง-ต้มตุ๋น-หลอกลวง)

(e) persuade    (เพอร์-สเว้ด)  (ชักชวน, ชักจูง, จูงใจ, โอ้โลม, แนะนำ, ทำให้เชื่อ, กล่อม)

 

12. Rats are nocturnal animals and tend (v) to sleep during the day.

(หนูเป็นสัตว์ออกหากินเวลากลางคืน  และ  มีแนวโน้ม-โน้มเอียง-มักชอบ   หลับในระ หว่างกลางวัน)

(a) are certain    (แน่นอน  -  คือต้องทำอย่างนั้น (นอนกลางวัน) อย่างแน่นอน)

(b) are afraid    (กลัว)

(c) are prone    (มีแนวโน้ม, ชอบ, มีใจเอนเอียง, นอนคว่ำ, หมอบลง, นอบน้อมเกินไป)

(d) are reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(e) are recalcitrant   (ดื้อรั้น, ดื้อดึง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่อ่อนน้อม, หัวแข็ง, หัวรั้น)

 

13. At least six times since the end of the last ice age, the Mississippi River has dramatically (adv.) altered its course.

(อย่างน้อยที่สุด    ครั้ง  ตั้งแต่การสิ้นสุดของยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย  แม่น้ำมิสซิสซิปปี้ได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดิน (ไหล) ของมัน  อย่างรุนแรง-อย่างกะทันหัน-อย่างตื่นเต้นเร้าใจ)

(a) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ)

(b) inevitably    (อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้)

(c) radically    (อย่างรุนแรง, อย่างสุดขีด)

(d) inadvertently    (อย่างไม่ตั้งใจ, อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท, อย่างขาดความสนใจ)

(e) brutally    (อย่างทารุณโหดร้าย)

 

14. Granite crystals are large enough to be seen with naked (เน้-คิด) (a) eyes.

(ผลึกหินแกรนิตใหญ่พอที่จะถูกมองเห็นด้วยตา   เปล่า-ไม่ได้สวมแว่น-เปลือย-เปลือยกาย-ไม่นุ่งผ้า-ล่อนจ้อน-ไร้ใบ-ไร้ขน-ไม่มีเครื่องตกแต่ง-ปราศจากความช่วยเหลือ)

(a) candid    (เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ปราศจากอคติ, เป็นธรรม, ซื่อตรง, ด้วยน้ำใสใจจริง)

(b) discerning    (ดิ-เซิ้ร์น-นิ่ง)  (เข้าใจ, รู้ดี, หยั่งรู้)

(c) mellifluous    (ไพเราะ, หวานเหมือนน้ำผึ้ง, คล่อง, ไหลเหมือนน้ำผึ้ง)

(d) unaided    (อัน-เอ๊ด-ดิด)  (ไม่มีเครื่องช่วย  -  ในที่นี้คือ (ตาเปล่า) มิได้สวมแว่น)

(e) cautious    (ค้อ-เชียส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

15. The erection (n) of the San Francisco Bay Bridge transformed once distant rural areas into bustling commuter suburbs.

(การก่อสร้าง-สิ่งก่อสร้าง-การตั้งตรง-การตั้งชัน-การลุก-การชู   สะพานข้ามอ่าวซานฟรานซิสโก  ได้เปลี่ยนอาณาบริเวณที่ครั้งหนึ่งเป็นชนบทที่ห่างไกล  ให้กลายเป็นชานเมืองของผู้ที่เดินทางไปมา (ระหว่างบ้านกับที่ทำงาน) ที่วุ่นวาย-จ้อกแจ้กจอแจ)

(a) extension    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ต่อเติม)

(b) crossing    (การข้าม)

(c) construction    (การก่อสร้าง, วิธีการก่อสร้าง, สิ่งปลูกสร้าง)

(d) restoration    (การปฏิสังขรณ์, การบูรณะ, การซ่อมแซม, การทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม)

(e) devotion    (ดิ-โว้-เชิ่น)  (การอุทิศตน, ความรัก, การบูชา)

 

16. Back pains and an upset stomach are just two of his ailments (n).

(การเจ็บหลังและท้องเสียเป็นโรค    อย่างในบรรดาหลายๆ  โรค-ความเจ็บป่วย-ความไม่สบายกาย  ของเขา)

(a) massacre    (การสังหารหมู่)

(b) jeopardy    (อันตราย)

(c) illustration    (การแสดงภาพประกอบ, การเขียนภาพประกอบ, การอธิบาย-ชี้แจง, การแสดงให้เห็น, การให้ความกระจ่าง)

 (d) illness    (โรค, ความเจ็บป่วย)

(e) vestige    (ร่องรอย, ของที่เหลืออยู่)

 

17. The advent (n) of spring was a time for festivals in ancient days.

(การมาถึง-การปรากฏขึ้น-การกำเนิด   ของฤดูใบไม้ผลิ  เป็นเวลาสำหรับงานฉลองในสมัยโบราณ)

(a) departure    (การจากไป, การออกเดินทาง)

(b) origin    (จุดกำเนิด, จุดเริ่มต้น, แหล่งกำเนิด, ที่มา, ต้นตอ, บ่อเกิด, มูลเหตุ)

(c) arrival    (การมาถึง)

(d) beauty    (ความสวยงาม)

(e) melancholy    (เม้ล-เลิน-คอล-ลิ่)  (ความเศร้า, ความหดหู่, ภาวะจิตใจหดหู่, ใจคอเหี่ยวแห้ง, อาการครุ่นคิดมาก)

 

18. Lawyers try to avoid using equivocal (a) terms

(ทนายความพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำพูด   คลุมเครือ-กำกวม-มีสองนัย-ไม่แน่ชัด-น่าสงสัย-ไม่แน่นอน-มีเล่ห์นัย)

(a) lengthy    (ยาว)

(b) chronic    (เรื้อรัง)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, ตีความได้มากกว่า    แง่, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) concise    (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

(e) boastful    (ขี้โม้, ขี้คุย, คุยโม้, อวดดี)

 

19. She will resume (v) the piano lessons after the holidays.

(เธอจะ  เริ่มต้นใหม่-ดำเนินต่อไปใหม่-คืนสู่สภาพเดิม-เข้าครอบครองใหม่   (ศึกษา) บทเรียนเปียโนหลังจากวันหยุด)  (คือ  ศึกษามาก่อนวันหยุด  และหลังวันหยุดก็จะศึกษาต่อไปอีก  หรือ  เรียนต่อไปจากที่ค้างไว้)

(a) reconsider    (พิจารณาใหม่อีกครั้ง)

(b) strengthen    (ทำให้แข็งแรงหรือมั่นคงยิ่งขึ้น, ทำให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น)

(c) postpone    (เลื่อนออกไป)

(d) begin again    (เริ่มต้นใหม่, เริ่มต้นอีกครั้ง)

(e) quit    (หยุด, ยุติ, ลาออก, ออกจาก, เลิก, ละทิ้ง, เพิกถอน, สลัด, ปลดเปลื้อง)

 

20. The human brain is the most magnificently (adv.) organized concentration of matter in the known universe.

(สมองมนุษย์เป็นการรวมศูนย์ที่มีการจัดระเบียบ  อย่างดีเลิศ-อย่างสง่า-อย่างงดงาม-อย่างโอ่อ่า-อย่างภาคภูมิ (ผึ่งผาย, สูงส่ง)   ที่สุด  ของสสารในจักรวาลที่เป็นที่รู้จักกัน)

(a) strangely    (อย่างแปลก, อย่างประหลาด)

(b) completely    (อย่างสมบูรณ์)

(c) superbly    (อย่างดีเลิศ, อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม, อย่างมากมาย, ใหญ่ยิ่ง, โอ่อ่า, สง่างาม)

(d) perplexingly    (อย่างน่างงงวย, อย่างน่าฉงน)

(e) initially    (ตอนเริ่มแรก, ตอนต้น, แต่ดั้งเดิม, ครั้งแรก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป