หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 311)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. He was removed (v) from his position as head of the bus company.

(เขาถูก  ปลดออก-ไล่ออก-เอาออก-ย้าย-โยกย้าย-ถอด (หมวก)-ขนของ-ลบ-ขจัด-กำจัด-ปลดเปลื้อง-ฆ่า   จากตำแหน่ง  ในฐานะหัวหน้าของบริษัทรถประจำทาง)

(a) approved    (เห็นชอบ, เห็นด้วย, อนุมัติ)

(b) distinguished    (บอกความแตกต่าง, แยกความแตกต่าง)

(c) recovered   (ได้คืนมา, เอาคืน, ฟื้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วย, คืนสู่ภาวะปกติ)

(d) ousted    (เอาซท)  (ปลดออก, ไล่ออก,  ขับไล่, ขับออก, เพิกถอน, ชิง, เบียด, แย่ง)

(e) enriched    (ทำให้ร่ำรวย-อุดมสมบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า, เพิ่มความสำคัญ, ทำให้คุณภาพดีขึ้น)

 

2. Formerly (adv.), in the United States, many nurses worked as private-duty nurses rather than in hospitals.

(เมื่อก่อนนี้-แต่ก่อนนี้-สมัยก่อน-ในระยะแรกเริ่ม,   ในสหรัฐฯ, นางพยาบาลจำนวนมากทำงานเป็นพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นส่วนตัว (ตามบ้านเรือน  หรือสำนักงาน) มากกว่า (ที่จะทำงาน) ในโรงพยาบาล)

(a) Strictly    (อย่างเคร่งครัด, อย่างเข้มงวด)

(b) Officially    (อย่างเป็นทางการ, เกี่ยวกับสำนักงาน หรือภาระหน้าที่การงาน)

(c) Previously    (เมื่อก่อนนี้, แต่ก่อนนี้)

(d) Periodically    (เป็นระยะๆ, เป็นช่วงเวลา, เป็นช่วงๆ, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นเวลา, โดยตีพิมพ์ตามกำหนดเวลา)

(e) Superbly    (อย่างดีเยี่ยม, อย่างยอดเยี่ยม)

 

3. X-rays are basically (adv.) a form of radiation.

(เอกซเรย์  โดยพื้นฐานแล้ว   เป็นรูปแบบหนึ่งของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)

(a) definitely    (อย่างแน่นอน, เด็ดขาด)

(b) fundamentally    (เป็นรากฐาน, เป็นพื้นฐาน, เป็นส่วนสำคัญ, เป็นแหล่งแรกเริ่ม)

(c) probably    (บางที, เป็นไปได้, น่าจะเป็นไปได้, ค่อนข้างแน่, คงจะ, น่าจะเกิดขึ้น)

(d) frequently    (บ่อยๆ)

(e) elaborately    (อย่างสลับซับซ้อน, อย่างประณีต)

 

4When she heard the news, she was overcome with grief (n).

(เมื่อเธอได้ยินข่าว  เธอถูกครอบงำ (ปกคลุม, เอาชนะ, พิชิต)  ด้วย  ความโศกเศร้า-ความระทมทุกข์-ความคับข้องใจ-ความยุ่งยาก)

(a) terror    (ความน่าหวาดกลัว, ความสยองขวัญ, ความหวาดกลัว)

(b) sorrow    (ความเศร้าโศกเสียใจ)

(c) fury    (ความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) emotion    (อารมณ์, ความสะเทือนใจ, ความรู้สึกโกรธ ดีใจ รัก เกลียด และอื่นๆ)

(e) abbreviation    (การย่อให้สั้น, การทำให้สั้น)

 

5. The population of our town has been stationary (a) for a decade.

(ประชากรของเมืองของเราได้   ไม่เปลี่ยนแปลง-อยู่ในสภาพเดิม-หยุดนิ่ง-หยุดอยู่กับที่-ไม่เคลื่อนที่   เป็นเวลา    ทศวรรษ (๑๐ ปี) แล้ว)

(a) inadequate    (ไม่พอเพียง)

(b) not changing in size, number or activity    (ไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องขนาด, จำนวน หรือกิจกรรม)

(c) minute    (ไม-นิ้วท)  (เล็กมาก, ละเอียดยิบ)

(d) adorable    (น่าเคารพ, น่านิยม, น่ารักใคร่หลงใหล)

(e) lucid    (ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, สว่าง, โปร่งใส, เข้าใจได้ง่าย, มีเหตุผล)

 

6. The modern world is inundated (อิ๊น-อัน-เดท) (v) with competing propaganda and counterpropaganda.

(โลกสมัยใหม่ถูก  ทำให้เต็มไปด้วย-ท่วมท้น-(น้ำ) ท่วม-ไหลบ่า   ไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ  และการโฆษณาชวนเชื่อตอบโต้  ซึ่งแข่งขันกัน)

(a) balanced    (สมดุล, ทำให้สมดุล)

(b) protected    (ปกป้อง, คุ้มครอง)

(c) overwhelmed    (ครอบงำ, ปกคลุม, มีชัยท่วมท้น, ทำให้ตกตะลึงมาก, ล้มล้าง, ทำลาย)

(d) contaminated    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(e) accumulated    (อะ-คิ้ว-มิว-เลท)  (รวบรวม, สะสม, เพิ่มพูน, กอง)

 

7. Because the crocodile is accustomed to a tropical climate, it becomes lethargic (ลิ-ธ้าร์-จิค) (a) at temperatures below 60 degrees Fahrenheit.

(เพราะว่าจระเข้คุ้นเคยกับภูมิอากาศแบบเขตร้อน  มันจะ  เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ซึม-ง่วง   ที่อุณหภูมิต่ำกว่า  ๖๐  องศาฟาเรนไฮต์)   (เนื่องจากมันรู้สึกเย็น)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน)

(b) chilly    (เย็นเยือก)

(c) sickly    (อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) snappish    (หุนหันพลันแล่น, ฉุนเฉียว, อารมณ์ร้อน)

(e) pugnacious    (พัก-เน้-เชิส)  ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อสู้, ชอบต่อยตี) 

 

8. The witty (a) columns of Erma Bombeck are published in newspapers throughout the United States.

(คอลัมน์   สนุกหรือขบขันในแบบฉลาด-เฉลียวฉลาด-มีไหวพริบ-มีความรู้-รอบรู้   ของเออร์มา บอมเบ็ค  ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศสหรัฐฯ)  (เออร์มา บอมเบ็ค  (๑๙๒๗ – ๑๙๙๖) เป็นนักเขียนเรื่องขำขันชาวอเมริกัน  ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงมากสำหรับคอลัมน์ของเธอในหนังสือ พิมพ์  ซึ่งพรรณนาเกี่ยวกับชีวิตในบ้านแถบชานเมืองอเมริกัน  ระหว่าง  ๑๙๖๐ – ๑๙๙๐  นอกจากนั้น  บอมเบ็คยังเขียนหนังสืออีก  ๑๕  เล่ม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น  “Bestseller”)

(a) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(b) lengthy    (ยาวมาก, (คำพูด) ยืดยาวเกินไป, น้ำท่วมทุ่ง)

(c) humorous    (ตลก, ขบขัน, ในเชิงตลก, ซึ่งมีนิสัยเป็นคนตลก)

(d) sensible    (ฉลาด, มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ, รู้สึกไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(e) concise    (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

 

9. Astronomers have found the first evidence (n) that gravity waves exist.

(นักดาราศาสตร์ได้พบ  พยานหลักฐาน-หลักฐาน-พยานบุคคล-วัตถุพยาน-ความชัดแจ้ง  ชิ้นแรก  ว่าคลื่นแรงโน้มถ่วงมีอยู่)

(a) examination    (การสอบ, การตรวจสอบ, การทดสอบ, การสอบสวน)

(b) thesis    (ข้อวินิจฉัย, ข้อสมมติ, ข้อสรุป, บทความ, บทความวิจัย, วิทยานิพนธ์)

(c) denial    (การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ, การบังคับใจตัวเอง, การไม่ยอมตามใจตัวเอง)

(d) proof    (หลักฐาน, พยาน, การพิสูจน์, การตรวจทาน, การตรวจปรู๊ฟ, การทดลองพิมพ์)

(e) anecdote    (เกร็ดความรู้, เรื่องขำขัน หรือน่าสนใจ)

 

10. Paul Bunyan has been the subject of numerous tales (n).

(พอล บันแยน  ได้เป็นหัวเรื่องของ   นิทาน-นิยาย-เรื่องเล่าลือ-คำเล่าลือ-เรื่องโกหก-คำนินทา-จำนวนทั้งหมด   มากมาย)  (พอล บันแยน  เป็นยักษ์ในตำนานพื้นบ้านอเมริกัน  เป็นเรื่องเล่าที่เกิดจากการแต่งขึ้นของคนผิวขาวที่อพยพมาบุกเบิกดินแดนอเมริกาในตอนต้นศตวรรษที่  ๑๘  ในพื้นที่แถบรัฐเมน, โอกลาโฮมา, มิชิแกน และมินนิโซตา,  พอล บันแยน  เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง  ทรหดอดทน  และกำลังวังชามหาศาล)

(a) songs   (เพลง)

(b) speeches    (คำพูด, สุนทรพจน์, การพูด, คำบรรยาย, ภาษา)

(c) statues    (สแท้ช-ชู)  (รูปปั้น, รูปสลัก, รูปแกะสลัก, รูปหล่อ)

(d) gossips    (การนินทา, การซุบซิบ, การคุยเล่น, คนที่ชอบนินทาคน, คำนินทา, คำซุบซิบ)

(e) stories    (นิทาน, นิยาย, เรื่องเล่าลือ, เรื่องราว, เทพนิยาย, ประวัติ, พงศาวดาร, การบรรยาย, การเล่านิยาย, การโกหก, เรื่องโกหก)

 

11. When the fight was over, the underdog emerged (อิ-เมิ้ร์จ) (v) the winner.  

(เมื่อการต่อสู้จบสิ้นลง  ผู้ที่เสียเปรียบ (ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง)  ปรากฏออกมา-โผล่ออกมา-ออกมา-มีตัวตน   เป็นผู้ชนะ)

(a) emigrated    (อพยพ, อพยพออกนอกประเทศ)  

(b) remunerated    (ริ-มิ้ว-เนอะ-เรท-ทิด)  (จ่ายให้, ชดใช้, ตอบแทน, ให้รางวัล)

(c) came into view; came out; appeared    (ปรากฏหรือโผล่ออกมาให้เห็น; ออกมา; ปรากฏ)

(d) remonstrated    (เร้ม-เมิน-สเทรท  หรือ  ริ-ม้อน-สเทรท)  (คัดค้าน, ทัดทาน, ประท้วง, โต้แย้ง, คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล)

(e) conquered    (ค้อง-เค่อะ)  (ปราบ, เอาชนะ, พิชิต, ได้ชัยชนะ, ยึดได้)

 

12. The majority of our club members would not consent (v) to raise the dues.  

(สมาชิกชมรมของเราส่วนใหญ่  จะไม่   ยินยอม-เห็นชอบ-อนุญาต   ให้ขึ้นค่าธรรมเนียม)

(a) agree; approve    (ตกลง-ยินยอม; เห็นชอบ-เห็นพ้อง-อนุมัติ)

(b) anticipate    (คาดหมาย, มุ่งหวัง, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทำนาย)

(c) surrender    (ยอมแพ้, ยอม, ยอมจำนน, ยอมตาม, ตามใจ, สละ, ละทิ้ง, คืน, ยกเลิก, มอบตัว, การยอมแพ้-ยอมจำนน-ยอมตาม-มอบตัว-สละ-ละทิ้ง)

(d) contravene    {ขัดแย้ง, ต่อต้าน, ละเมิด (กฎหมาย)}

(e) vanish    (แว้น-นิช)  (อันตรธาน, หายไป, สูญสิ้น, จากไป, ไม่มีอยู่, กลายเป็นศูนย์)

 

13. His qualifications for the research assistantship are indisputable (a).

(คุณสมบัติของเขาสำหรับการเป็นผู้ช่วยวิจัยเป็นสิ่ง  ที่โต้แย้งไม่ได้-ที่ปฏิเสธไม่ได้-ที่ไม่อาจเถียงได้)  (คือ  เหมาะสมอย่างมากๆ)

(a) fraudulent    (ฟร้อ-ดู-เลิ่นท)  (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)

(b) outstanding    (เด่น, มีชื่อเสียง, สำคัญ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ค้าง, ยังไม่ได้ชำระ, ยังคาราคาซังอยู่)

(c) unquestionable    (แน่นอน, ไม่ต้องสงสัย, ไม่มีปัญหา, ไม่มีข้อยกเว้น)  (คือ  เหมาะสมอย่างยิ่ง)

(d) invalid    (ไม่สมบูรณ์, ใช้การไม่ได้, ไม่มีผลบังคับ, โมฆะ, อ่อนแอ, ไร้กำลัง)

(e) gullible    (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย)

 

14. Geronimo was a renowned (ริ-เนานด์) (a) chief of the Apache tribe.

(เจอโรนิโมเป็นหัวหน้าเผ่าที่  มีชื่อเสียง-มีกิตติศัพท์เลื่องลือ   ของ (อินเดียนแดง) เผ่าอปาเช่)

(a) a youthful    (ซึ่งอยู่ในวัยหนุ่ม)

(b) a knowledgeable    (มีความรู้)

(c) an eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง)

(d) an inventive    (ซึ่งชอบประดิษฐ์คิดค้น)

(e) gracious    (กรุณา, ปรานี, เมตตา, สุภาพ, มีมารยาท, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย)

 

15. The police took drastic (แดรส-ทิค) (a) measures to end the crime wave.

(ตำรวจใช้มาตรการที่  รุนแรงมาก-ดุเดือดมาก-เข้มงวดมาก-อย่างสุดขีด   เพื่อยุติคลื่นอาชญากรรม)

(a) lenient    (ลี้-เนี่ยนท  หรือ  ลี้น-เยิ่นท)  (ผ่อนผัน, โอนอ่อน, กรุณา, ปรานี)

(b) mendacious    (โกหก, มดเท็จ, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่แท้, ปลอม)

(c) very strong and severe; very significant and noticeable   (เข้มข้นและรุนแรงมาก; สำคัญมากและสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน)  

(d) precocious    (แก่แดด, แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย)

(e) parsimonious    (ตระหนี่, ขี้เหนียว)

 

16. The scientist’s grandiose (แกร๊น-ดี-โอส) (a) plan was to build a huge shopping center on the surface of the moon.

(แผนการที่  โอ้อวด-โม้มาก-ยิ่งใหญ่-หรูหรา-สง่างาม   ของนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้น  คือ  การสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่บนพื้นผิวของดวงจันทร์)

(a) judicious    (ฉลาด, เข้าท่า, มีวิจารณญาณดี)

(b) meticulous    (ละเอียดถี่ถ้วน)

(c) absurdly exaggerated    (คุยโม้ หรือโอ้อวดอย่างไร้สาระ)

(d) resourceful    (รับมือกับปัญหาได้ทุกรูปแบบ, หัวใส, เจ้าความคิด)

(e) insipid    (จืดชืด, ไร้รสชาติ, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, (คน) จืดชืด)

 

17. The torrential rains were relentless (a), eventually creating a deluge.

(ฝนซึ่งเทกระหน่ำลงมา   ไม่หยุดหย่อน-ไม่ผ่อนผัน-ไม่ยอมผ่อนปรน-ไม่ไว้หน้า-ทรหด-บึกบึน   (และ) ในที่สุดได้ทำให้เกิดน้ำท่วม)

(a) earnest    (เอิ๊น-นิสท)  (เอาจริงเอาจัง, กระตือรือร้น, เคร่ง)

(b) eccentric    (พิกล, พิลึกกึกกือ, วิตถาร)

(c) contented    (พอใจ)

(d) continuous; unstoppable    (ต่อเนื่องกันไป;  ไม่รู้จักหยุด)

(e) dreadful    (เดร๊ด-ฟุล)  (น่ากลัว)

 

18. Bill did not hope to become a millionaire; all he wanted to do was remain solvent (ซ้อล-เวิ่นท) (a).

(บิลมิได้หวังจะเป็นเศรษฐี  ทั้งหมดที่เขาต้องการทำ  คือ  ยังคง  สามารถชำระหนี้ได้ (ไม่ล้มละลาย)-สามารถละลายน้ำได้)

(a) innocuous    (ปลอดภัย, ไม่มีอันตราย)

(b) dim    (มัว, ไม่สว่าง)

(c) not broke or bankrupt; able to pay one’s bills    (ไม่ถังแตกหรือล้มละลาย; สามารถจ่ายบิลของตัวเองได้)

(d) bizarre    (บิ-ซาร์)  (แปลก, พิกล, พิลึก, ประหลาด)

(e) gloomy    (มืด, มัว, หม่นหมอง, เศร้า, เซ็ง)

หมายเหตุ  -  Insolvent”  =   “ถังแตก, ล้มละลาย

 

19. This is the fifth consecutive (a) weekend that I have spent working, and I am a bit fed up with it. 

(นี่เป็นสุดสัปดาห์ที่  ติดต่อกัน-ติดๆกัน-ต่อเนื่องกัน-ตามกันมา-เป็นลำดับ   ที่ผมได้ใช้เวลาทำงาน  และผมรู้สึกสะอิดสะเอียน (เบื่อ, รังเกียจ) นิดหน่อยกับมัน)  (หมายถึง  กับการทำงานวันสุดสัปดาห์)

(a) lengthy    (ยืดเยื้อ, ยาวนาน, ใช้เวลามาก)

(b) laborious    {ใช้แรงงานมาก, (งาน) หนัก, ยาก, ลำบาก, ต้องใช้ความพยายามมาก, อุตสาหะ}

(c) successive    (ต่อเนื่อง, ติดๆกัน, เป็นลำดับ, ตามลำดับ, ตามหลัง, รับช่วง)

(d) tedious    (น่าเบื่อ, น่ารำคาญ)

(e) prolific    {โพร-ลิฟ-ฟิค)  (ออกลูกมาก, มีลูกมาก, มีผลดก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน-นักประพันธ์) มีผลงานมาก}

 

20. A covert (คัฟ-เวิร์ท) (a) military operation is one the public knows nothing about.

(การปฏิบัติการทางทหาร  ซึ่งหลบซ่อน-ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับๆ-แอบแฝง   เป็นสิ่งที่สาธารณชนไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย)

(a) haughty    (ฮ้อ-ทิ่)  (เย่อหยิ่ง, หยิ่งผยอง)

(b) weary    (เวี้ยร์-ริ)  (เหนื่อยอ่อน, เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า)

(c) fabulous    (แฟ้บ-บิว-เลิส)  (น่าอัศจรรย์, ไม่น่าเชื่อ, เหลือเชื่อ)

(d) secret; hidden    (ลับๆ; ซ่อนเร้น)

(e) exhausted    (อิค-ซ้อส-ทิด)  (หมดแรง, เปลี้ย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป