หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 310)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In 1946, controversy mounted (v) as special-interest groups asked that large numbers of refugees be admitted to the United States.

(ในปี  ๑๙๔๖  การโต้เถียง (การอภิปราย)   เพิ่มขึ้น-มากขึ้น-ปีนขึ้น-ขึ้นม้าหรือสัตว์อื่น-ลุกขึ้น-ยกขึ้น-วางยาม   เมื่อกลุ่มผลประโยชน์พิเศษขอร้องว่า  ให้รับผู้ลี้ภัยจำนวนมากเข้ามาในสหรัฐฯ)

(a) slackened    (หย่อนยาน, ทำให้หย่อนยาน, คลาย, หลวม, ปล่อย, กลายเป็นช้า, เนือย, เบาลง, อ่อนลง, ทำให้ช้า)

(b) intensified    (รุนแรงขึ้น, เข้มข้นขึ้น, หนาแน่นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น)

(c) was restrained    (ถูกระงับยับยั้ง, ถูกจำกัด, ถูกควบคุม, ถูกห้ามปราม, ถูกหน่วงเหนี่ยว, ถูกรั้ง)

(d) emerged    (ปรากฏออกมา, ออกมา, โผล่ออกมา, มีตัวตน)

(e) terminated    (สิ้นสุดลง, จบสิ้น, จบลง, ยุติ, ทำให้ยุติ, ทำให้สิ้นสุด)

 

2. The ordinary (a) land snail moves at the rate of about two inches per minute.

(หอยทากบก  ธรรมดา-ปกติ-สามัญ-พื้นๆ-ระดับต่ำ-ต่ำกว่าปกติหรือค่าเฉลี่ย   เคลื่อนที่ในอัตราประมาณ    นิ้วต่อนาที)

(a) expert    (เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีประสบการณ์)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ, ผู้มีประสบการณ์, มือปืนชั้นเยี่ยมยอด)

(b) colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีภาพสีสดใส, น่าตื่นเต้น, ตรึงใจ, มีเสน่ห์)

(c) common    (ธรรมดา, สามัญ, ร่วมกัน, ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว, พร้อมกัน, เหมือนกัน, สาธารณะ)

(d) huge    (ใหญ่มาก, ใหญ่โต, มหึมา, มหาศาล)

(e) tasty    (มีรสชาติ, มีรสดี, อร่อย, มีรสนิยมดี)

 

3. Insect pests are among the leading (a) causes of crop failure.

(โรคระบาดที่เกิดจากแมลง  อยู่ในบรรดาสาเหตุ   สำคัญที่สุด-ชั้นนำ-ชั้นแนวหน้า-นำ หน้า-หัวหน้า-ชี้นำ-นำทาง   ของการไม่เจริญเติบโตของพืช)

(a) expected    (ซึ่งถูกคาดหวัง)

(b) natural    (โดยธรรมชาติ, เหมือนธรรมชาติ, เกี่ยวกับธรรมชาติ, ธรรมดา, ตามธรรมดา, โดยกำเนิด, แต่กำเนิด, ไม่มีมารยา)

(c) least    (น้อยที่สุด, ต่ำที่สุด)

(d) chief    (สำคัญที่สุด, หลัก)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  หัวหน้า, นาย, ผู้นำ, ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุด)

(e) possible    (อาจเป็นได้, เป็นไปได้)

 

4. After the big flood, most houses were extensively devastated (v) while the government was trying to help the flood victims.

(หลังน้ำท่วมใหญ่  บ้านส่วนใหญ่ถูก  ทำลายล้าง-ล้างผลาญ   อย่างกว้างขวาง  ในขณะที่รัฐบาลกำลังพยายามช่วยเหลือเหยื่อน้ำท่วม)

(a) repaired    (ซ่อมแซม, ซ่อมปะ, แก้ไข, ปฏิสังขรณ์, ฟื้นฟู, รักษา, เยียวยา, ชดเชย, ชดใช้)

(b) established    (สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, ทำให้เป็นที่ยอมรับ, พิสูจน์)

(c) abominated    (เกลียดชัง, เกลียดอย่ารุนแรง)

(d) rehabilitated    (ปรับปรุง (อาคาร) ให้แข็งแรงดังเดิม, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(e) ruined    (ทำให้พินาศ, ทำลายให้ล่มจม, ทำให้ย่อยยับ, ทำให้ล้มละลาย, ประสบความหายนะ-ล่มจม, ย่อยยับ, ล้มละลาย)

 

5. The National Industrial Recovery Act was designed to spur (v) industry.

(พระราชบัญญัติฟื้นฟูอุตสาหกรรมแห่งชาติ (ของสหรัฐฯ) ถูกออกแบบเพื่อ   กระตุ้น-เร่ง-กระตุ้นม้าด้วยเดือยรองเท้า-ลงปฏัก-ห้อตะบึง-ห้อเหยียด-(ไก่ชน) ตีด้วยเดือยไก่   อุตสาหกรรม)

(a) tax    (จัดเก็บภาษี, ทำให้เกิดภาระหน้าที่, ประเมินค่า, ประณาม, ด่า, ตำหนิ)

(b) stimulate    (กระตุ้น, ส่งเสริม, เร้าใจ, เร้า, ปลุกใจ, กระตุ้นประสาท, ชูกำลัง, เป็นตัวกระตุ้น)

(c) censure    (เซ้น-เช่อะ)  (ตำหนิ, ติเตียน, ด่า, ว่า, วิจารณ์อย่างรุนแรง)

(d) rebuke    (ว่ากล่าว, ตำหนิ, ประณาม, ดุ, ดุด่า, ต่อว่า)

(e) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

 

6. She was not cognizant of the ramification (n) of her mistake.

(เธอมิได้ตระหนักถึง (รู้ถึง-รับรู้)   ผลลัพธ์-การแตกกิ่งก้านสาขา-กิ่งก้าน-สาขา   ของความผิดของเธอ)

(a) damage    (ความเสียหาย, ค่าเสียหาย, ทำให้เสียหาย)

(b) result    (ผลลัพธ์)

(c) severity    (ซี-เวี้ย-ริ-ที่)  (ความรุนแรง, ความหนักหน่วง, ความเข้มงวดกวดขัน, ความเคร่ง, การเอาจริงเอาจัง, การลงโทษอย่างรุนแรง)

(d) repetition    (การทำซ้ำ, การพูดซ้ำ, สำเนา, เรื่องซ้ำ, จำลอง, การท่อง, การบรรเลงซ้ำ)

(e) scandal    (เรื่องอัปยศ, เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอับอาย, การนินทาป้ายร้าย)

 

7. Auto accidents maim (v) many persons each year.

(อุบัติเหตุรถยนต์   ทำให้พิการ-ทำให้เสียแขนขา-ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป   แก่บุคคลจำนวนมากในแต่ละปี)

(a) commence    (เริ่มต้น)

(b) cripple    (ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย, ทำให้หยุดชงัก, เดินขาเป๋)  (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  คนหรือสัตว์ที่พิการ, คนขาเป๋, คนง่อย)

(c) supersede    (แทนที่)

(d) muster    (รวบรวม, ชุมนุม, รวมแถว, การชุมนุม-รวมพล-รวบรวม-รวมแถว, กลุ่มคนดังกล่าว)

(e) quell    (ปราบปราม, ระงับ)

 

8. Madame Curie was completely engrossed (a) in her work.

(มาดามคูรี่ (นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง)   หมกมุ่น-ค่ำเคร่ง   อย่างเต็มที่ในงานของเธอ)  (“Engrossed”  เป็นคำคุณศัพท์  ที่มาจาก กริยาช่องที่  )

(a) fatigued    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

(b) absorbed    (ที่หมกมุ่น, ที่ตั้งอกตั้งใจ)

(c) fruitful    (ประสบความสำเร็จ, ได้ผล, มีผลดก)

(d) confused    (สับสน, งงงวย)

(e) wary    (แว้-รี่)  (รอบคอบ, ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู)

 

9. Billy’s mother had only one immutable (a) rule; no dancing on the dinner table.

(แม่ของบิลลี่มีกฎซึ่ง   เปลี่ยนแปลงไม่ได้-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง   อยู่เพียงข้อเดียว  นั่นคือ  ต้องไม่เต้นรำบนโต๊ะอาหาร)

(a) unchangeable    (ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้)

(b) imminent    (จวนจะเกิด, ใกล้จะเกิด)

(c) illicit    (ผิดกฎหมาย, ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ)

(d) ignominious    (น่าอัปยศ, น่าอับอาย, น่าขายหน้า)

(e) idyllic    (ไอ-ดิ๊ล-ลิค)  (ที่งดงามอย่างเรียบๆ, มีเสน่ห์ในแบบบ้านนอก, สงบแบบธรรมชาติ)

 

10. Asked why he discards (v) his family traditions, Mr. Forbs remains mute (มิ้วท).  

{ถูกถามว่าทำไมเขา  ละทิ้ง-ทิ้ง-ปฏิเสธ  จารีตหรือประเพณีดั้งเดิมของครอบครัว,  มิสเตอร์ฟอร์บสยังคงเงียบ (นิ่งเฉย, ไม่พูด, ไม่ปริปาก, ใบ้, พูดไม่ได้)}

(a) impairs    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้เลวลง, ทำให้อ่อนแอ, ลดคุณค่า)

(b) thinks over    (พิจารณา, คิดทบทวน)

(c) throws aside   (ทิ้ง, ทิ้งขว้าง, โยนออกไป)

(d) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(e) assaults    (โจมตี, จู่โจม, เล่นงาน)

 

11. The governor’s impromptu (a) remarks caused his political party much embarrassment. 

(คำพูด  ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน-ไม่ได้ซ้อมมาก่อน-กะทันหัน-ทันควัน- (ว่ากลอน) สดๆ   ของท่านผู้ว่าฯ  ทำให้เกิดความกระดากอาย (กระอักกระอ่วน)  แก่พรรคการเมืองของเขา (พรรคฯ ที่เขาสังกัด) เป็นอย่างมาก)

(a) forceful    (มีพลัง, มีอำนาจ, เด็ดเดี่ยว)

(b) unrehearsed   (ซึ่งไม่ได้ฝึกซ้อมหรือซ้อมทำ, ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน)

(c) unrestrained    (ซึ่งไม่ได้ระงับยับยั้ง-ชั่งใจ)

(d) absurd    (เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ)

(e) garrulous    (พูดมาก, ชอบจ้อ)

 

12. The orchid is an exotic (อิก-ซ้อท-ทิค) (a) plant to see blooming in most North American gardens.

(กล้วยไม้เป็นพืช   ผิดธรรมดา-ไม่ใช่ของพื้นเมือง-มาจากต่างประเทศ-ประหลาด   ที่เห็นเบ่งบานในสวนในทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่)

(หมายถึง  กล้วยไม้มิใช่พืชพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกา  แต่เป็นพืชเมืองร้อน  ดังนั้น  ที่เห็นมันเบ่งบานขึ้นมาได้ในสวนในอเมริกา  จึงไม่ใช่เรื่องปกติ  ซึ่งในกรณีนี้  ถือเป็นข้อยกเว้นที่มิใช่เรื่องปกติทั่วไป)

(a) a common    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป, รวมกัน)

(b) a colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีสีฉูดฉาด)

(c) a beautiful    (สวยงาม)

(d) an unusual    (ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(e) an obsolete    (อ๊อบ-ซะ-ลีท)  (พ้นสมัย, ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ)    

 

13. For some people, it may take most of their lifetime to discover what natural talent (n) they were born with.

(สำหรับบางคน  มันอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตของพวกเขา  ที่จะค้นพบว่า  ตนเองเกิดมาพร้อมกับ   พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ-บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ-กลุ่มคนที่มีความสามารถ   ทางธรรมชาติอะไรบ้าง)

(a) personality    (บุคลิกภาพ)

(b) ambition    (ความทะเยอทะยาน, ความปรารถนา, ความมักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) gift    (พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, ของขวัญ, สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ)

(d) phenomena    (ปรากฏการณ์, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่ประทับใจ, บุคคลที่ประทับใจ, คนที่ยอดเยี่ยม)

(e) resources    (ทรัพยากรของประเทศ, กำลังเงิน, กำลังคน, กำลังวัตถุ)

 

14. They are taught to persist (v) in doing something until it is finished.

(พวกเขาถูกสอนให้   ยืนกราน-ยืนหยัด-พากเพียร   ในการทำบางสิ่งบางอย่าง  จนกระทั่งมันสำเร็จ)

(a) run away from it    (วิ่งหนีไปจากมัน)

(b) keep trying at it    (พยายามทำมันไปเรื่อยๆ)

(c) want to eliminate it    (ต้องการกำจัดมันให้สิ้นซาก)

(d) tolerate it to the end    (อดทนกับมันไปจนจบ)

(e) leave it for good    (จากมันไปอย่างถาวร  หรือ ตลอดกาล)

 

15. A computer is a device for handling or processing information.

(คอมพิวเตอร์เป็น  อุปกรณ์-เครื่องมือ  สำหรับจัดการ  หรือโปรเซสข้อมูล)

(a) tool    (อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องมือช่าง, เครื่องกล)

(b) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(c) tension    {ความตึงเครียด, ความตึง (ของเชือก)}

(d) counterfeit    (การทำปลอม, ของปลอม)

(e) opposition    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย, พรรคฝ่ายค้าน)

 

16. It teaches him to discriminate (v) between right and wrong.

(มันสอนให้เขา  แยกแยะ-แบ่งแยก-วินิจฉัย-เลือกที่รักมักที่ชัง-ตัดสินโดยใช้เหตุผล    ระหว่างสิ่งที่ถูกและผิด)

(a) discuss    (ประชุมปรึกษาหารือ, ถกปัญหา)

(b) display    (แสดง)

(c) consume    (บริโภค, ใช้, กิน, ทำลาย)

(d) distinguish    (แบ่งแยก, จำแนก, วินิจฉัย, รู้ถึงข้อแตกต่าง, แสดงความแตกต่าง, ทำให้แตกต่าง, ทำให้เด่น, กระทำตัวดีเป็นพิเศษ)

(e) abhor    (แอ็บ-ฮ่อร์)  (เกลียด, รังเกียจ, ชิงชัง)

 

17. Most diabetic patients are advised to take innocuous (อิน-น้อค-คิว-เอิส) (a) food, like that cooked with a little amount of sugar or without sugar at all.

(ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำให้รับประทานอาหาร   ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นภัย-ไม่เป็นพิษ-ไม่น่ากลัว-ซ้ำซาก-น่าเบื่อหน่าย-ไม่กระตุ้น-ขาดรสชาติ   เช่น  อาหารที่ปรุงด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อย  หรือไม่มีน้ำตาลเลย)

(a) incoherent    (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นท)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เกาะติดกัน) 

(b) prestigious    (เพรส-ทิ้จ (หรือ ที้) -เจิส)  (มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ) 

(c) harmless    (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ) 

(d) ferocious    (เฟ-โร้-เชิส)  (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, ไม่เชื่อง) 

(e) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, ฉูดฉาด, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

(f) prolific    (โพร-ลิ้ฟ-ฟิค)  (มีลูกดก-ผลดก, ออกลูก-ผลมาก, มีผลมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน) ที่มีวัตถุดิบในการเขียนมาก) 

 

18. Jane’s gloomy nature hinders (v) her relationships with other people.

(ลักษณะ (นิสัย) แบบซึมเศร้า (ห่อเหี่ยวใจ-มองโลกในแง่ร้าย) ของเจน  เป็นอุปสรรค-ขัดขวาง-กีดขวาง-หยุดยั้ง   ความสัมพันธ์ของเธอกับคนอื่นๆ)

(a) exterminates    (ทำลายสิ้น, กำจัดให้สิ้น, ถอนราก, ขุดรากถอนโคน) 

(b) contaminates    (ทำให้ปนเปื้อน, ทำให้เกิดมลภาวะ)

(c) hampers    (เป็นอุปสรรค, ขัดขวาง, หยุดยั้ง, ทำให้ชะงัก, สอดแทรก, ตัด, สิ่งกีดขวาง)

(d) decapitates    (ตัดศีรษะ)

(e) sympathizes    (เห็นอกเห็นใจ)  

 

19. The collapse (n)of the stock market in 1929 signaled the beginning of the Depression. 

(การล้มลง หรือทรุดลง-ภาวะทรุดโทรม   ของตลาดหุ้นในปี  ๑๙๒๙  ส่งสัญญาณการเริ่มต้นของการถดถอยทางเศรษฐกิจ  -  ในอเมริกา)

(a) rise    {การเพิ่มขึ้น, การขึ้น (ของดวงอาทิตย์)}

(b) rebirth    (การเกิดใหม่, การเกิดอีกครั้ง)

(c) debt    (เด๊ท)  (หนี้สิน)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความเสื่อมถอย, ภาวะล้มละลาย, ความล้มเหลว-ไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, บุคคลหรือสิ่งที่ล้มเหลว)

(e) fluctuation    (การขึ้นๆลงๆ, การเปลี่ยนแปลง, การไม่มีเสถียรภาพ, การผันแปร, การแกว่งไปมา)

 

20. The police were baffled as to who was responsible for the homicide (ฮ้อม-มิ-ไซด) (n).  

(ตำรวจรู้สึกสับสน (งุนงง) เกี่ยวกับว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  การฆาตกรรม-การฆ่าคน-ฆาตกร)  (คือ  ใครเป็นคนลงมือฆ่า)

(a) bankruptcy    (การล้มละลาย)

(b) felony    (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง  เช่น  ฆาตกรรม,  วางเพลิง,  ข่มขืน)

(c) murder    (การฆาตกรรม, สิ่งที่ยากมากหรืออันตรายมาก)  (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ฆ่า, ฆ่าอย่างป่าเถื่อน, ทำลาย, ทำให้เสียหรือเสื่อม)

(d) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)  

(e) coercion    (โค-เอ๊อ-เชิ่น)  (การบังคับ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป