หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 305)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. It was customary (a) for the victorious general to ride at the head of a parade.

(มัน  เป็นปกติ-เป็นธรรมดา-เป็นนิสัย-เป็นความเคยชิน-เป็นกิจวัตร-เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี   สำหรับนายพลผู้รบชนะ  ที่จะขี่ม้านำขบวนแห่)

(a) stagnant    (หยุดนิ่ง, หยุดอยู่กับที่, หยุดไหล, อยู่เฉยๆ, ซบเซา, เฉื่อยชา, ไม่เจริญ)     

(b) discreet    (พิจารณารอบคอบ, สุขุม, ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, ระมัดระวัง)

(c) usual    (ยู้-ช่วล)  (เป็นธรรมดา, เป็นปกติ, เป็นประจำ, ทุกวัน)

(d) vigorous    (วิก-เกอะ-เริส)  (แข็งแรง, แรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี)

(e) inflexible    (๑. ไม่ยืดหยุ่น, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ปรับตัว,  ๒. งอไม่ได้, ดัดไม่ได้, แข็งเหมือนเหล็ก) 

 

2. Jimmy was dismissed (v) because he had leaked confidential company information to the press.

(จิมมี่ถูก   ไล่ออกจากงาน-เลิก-บอกให้เลิกแถว-ไม่รับฟ้อง-ยกฟ้อง   เพราะว่าเขาทำให้ข้อมูลของบริษัทที่เป็นความลับ  รั่วไหลไปยังหนังสือพิมพ์ต่างๆ)

(a) nominated    (เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, ระบุชื่อ)

(b) disfigured    (ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) fired    (ไล่ออก, เลิกจ้าง, ยิง, ปล่อยขีปนาวุธ, จุดไฟ, ใส่เชื้อเพลิง, ทำให้ร้อน, เผาไหม้, ทำให้ลุกเป็นไฟ, กระตุ้นอารมณ์, ทำให้ระเบิด)

(d) reiterated    (กล่าวซ้ำ, กระทำซ้ำ)

(e) scoffed    (พูดเยาะเย้ย, ล้อเลียน, เสียดสี)

 

3. When a husband prospers in his business, his spouse (สเพาซ) (n) benefits also.

(เมื่อสามีเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ  คู่ชีวิต-คู่สมรส-สามีหรือภรรยา   ของเขา  ก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน)

(a) concubine    (ค้อง-คิว-ไบน)  (เมียน้อย, หญิงที่อยู่กินกับชายโดยมิได้สมรส, อนุภรรยา, นางบำเรอ)

(b) partner    (หุ้นส่วน, ผู้ร่วมมือ, ผู้ช่วย, ผู้ร่วมกระทำ, คู่ขา, คู่เต้นรำ)

(c) wife    (ภรรยา)

(d) maid    (สาวใช้, คนใช้ผู้หญิง, หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, เด็กผู้หญิง)

(e) opportunist    (ผู้ที่ฉวยโอกาส)

 

4. She was indignant (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท) (a) when they said she was a liar.

(เธอ  เดือดดาล-ขุ่นเคือง-ไม่พอใจมาก   เมื่อพวกเขากล่าวว่าเธอเป็นคนโกหก)

(a) satisfied    (พอใจ)

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท) (ยากจน, ขัดสน)

(c) angry    (โกรธ, โมโห)

(d) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท) (ขาดแคลน, บกพร่อง, มีไม่พอ)

(e) defective    (ดิ-เฟ้ค-ทิฟว)  (มีข้อบกพร่อง, ไม่สมบูรณ์, ไม่ปกติ, พิการ, ขาด, เสีย)  

 

5. Justice John Marshall always said that it was his fervent (a) wish to do a good job.

(ผู้พิพากษาจอห์น มาร์แชล  พูดอยู่เสมอว่า  มันเป็นความปรารถนา   แรงกล้า-เร่าร้อน-กระตือรือร้น-ร้อนรน-มีศรัทธาสูง-อบอุ่นมาก   ของเขา  ที่จะทำงานให้ได้ผลดี)

(a) secret    (เป็นความลับ, ลับๆ, เร้นลับ, ลึกลับ, ลับเฉพาะ, ปิดบัง, อำพราง)

(b) ardent    (แรงกล้า, รุ่มร้อน, กระตือรือร้น, มีอารมณ์เร่าร้อน)

(c) superficial    (ผิวเผิน, ไม่ลึกซึ้ง, ตื้นๆ, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า, ไม่สำคัญ)

(d) laudable    (น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง, น่าสดุดี)

(e) buoyant    (บ๊อย-เอินท)  (ร่าเริง, เบิกบานใจ, ซึ่งลอยน้ำขึ้นมา, สามารถทำให้วัตถุลอยน้ำ, (ราคา) ลดแล้วขึ้นสูง)

 

6. A split personality is considered to be an indication (n) of mental illness.

(บุคลิกภาพแตกแยกในคนๆ เดียว  คล้ายกับว่าเป็นบุคคลสองคน (โรคจิตเภท) ถูกพิจารณาว่าเป็น  เครื่องหมายแสดง-การชี้บอก-สิ่งที่บอก-อาการของโรค   ของความเจ็บป่วยทางจิต)

(a) an example    (ตัวอย่างของ)

(b) a result    (ผลลัพธ์ของ)

(c) an occurrence    (การเกิดขึ้น, ปรากฏการณ์, สิ่งที่ปรากฏขึ้น, เหตุการณ์, กรณี)

(d) a sign    (เครื่องหมาย, เครื่องหมายแสดง, สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, อาการ, ลาง, นิมิต, การบอกใบ้, ร่องรอย)

(e) a discovery    (การค้นพบ)

 

7. The state’s climate has a relatively low mean (a) temperature.

(ภูมิอากาศของรัฐมีอุณหภูมิ   โดยเฉลี่ย-ระหว่างกลาง   ค่อนข้างต่ำ)  (“Mean”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  “ค่าเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย, จำนวนกลาง, วิธีการ, เครื่องมือ)

(a) average    (เฉลี่ย, เท่าๆ กัน, ค่าเฉลี่ย, จำนวนเฉลี่ย)

(b) winter    (ฤดูหนาว)

(c) fall    (ฤดูใบไม้ร่วง)

(d) standard    (มาตรฐาน)

(e) method    (วิธีการ)

 

8. Devaluation is an official decrease in the par value of a nation’s currency (n).

(การลดค่าเงิน  คือ  การลดลงอย่างเป็นทางการของมูลค่าปกติ (เดิม) ของ   เงินตรา-เงิน-การยอมรับโดยทั่วไป-การแพร่หลาย   ของประเทศ)

(a) money    (เงิน, เงินตรา, ตัวเงิน, ธนบัตร, ทรัพย์สิน)

(b) taxes    (ภาษี)

(c) prices    (ราคา, เงินรางวัล, รางวัล, ค่า, คุณค่า, มูลค่า, สิ่งที่แลกมา)

(d) wealth    (ความมั่งคั่ง, ความมั่งมี, ความอุดมสมบูรณ์, ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ, ผลิตผล)

(e) resources    (ทรัพยากร, ทรัพย์สมบัติ, ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์, แหล่งที่มา, วิธีการ)

 

9. Many villages were razed (v) to the ground after the earthquake.

(หมู่บ้านหลายแห่งถูก   ทำลายราบ-ทำลายโดยสิ้นเชิง   เป็นหน้ากลอง (ลงสู่พื้นดิน) หลังจากแผ่นดินไหว)

(a) buried    (ฝัง, ซ่อน, ปิด, กลบ, หมกมุ่น, หมก, ขจัด (ความคิด) ออก)

(b) discovered    (ค้นพบ)

(c) leveled    (ทำให้ราบ, ทำให้เรียบ, ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน, ทำให้ได้ระดับ, ยกหรือลดระดับ, ชกล้มลง, ทำให้เสมอภาคกัน)

(d) assaulted    (เออะ-ซ้อลท)  (โจมตี, เล่นงาน)

(e) assembled    (ประกอบ (ชิ้นส่วน), ชุมนุมกัน)

 

10. Chemically pure (a) iron has relatively few commercial uses.

(เหล็กที่  บริสุทธิ์-ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน-หมดจด-พันธุ์แท้-โดยตรง-แน่นอน-ขาวสะอาด-ไม่มีราคี-ไม่มีมลทิน   ทางเคมี  มีการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (การค้า) ค่อนข้างน้อย)

(a) unrefined    (ไม่บริสุทธิ์, ยังมิได้กลั่น-กรอง, ยังมิได้ขัดเกลา, ไม่สละสลวย, ไม่สุภาพเรียบร้อย, สกปรก, ไม่ประณีต, ไม่ละเอียดลออ)

(b) unadulterated    (บริสุทธิ์, ไม่มีสิ่งเจือปน)

(c) clear    (ใส, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, สว่าง, แจ้ง, โล่ง, ไร้มลทิน, ชัดเจน, ชัดถ้อยชัดคำ, แน่ชัด, เข้าใจได้ง่าย, เปิดเผย, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, ไม่มีหนี้สิน)

(d) stable    (มั่นคง, สม่ำเสมอ, มีเสถียรภาพ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไม่ขึ้นไม่ลง, แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว, ทรหดอดทน)

(e) robust    (แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ, ที่ใช้กำลังมาก)

 

11. He tries to conquer (ค้อง-เค่อะ) (v) a bad habit by stopping drinking permanently. 

(เขาพยายาม  พิชิต-เอาชนะ  นิสัยเลวๆ  โดยการเลิกดื่มเหล้าอย่างถาวร)

(a) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(b) approve    (เห็นด้วย, เห็นชอบ, อนุมัติ)

(c) acquire    (หามาได้, ได้มา)

(d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต)

(e) enrapture    (เอ็น-แร้พ-เช่อร์)  (ทำให้ปลื้มปิติ, ทำให้ปลื้มจนลืมตัว, ทำให้เคลิบเคลิ้ม)

 

12. Most American people are typically in buoyant (บ๊อย-เอิ้นท) (a) spirits at Christmas. 

(คนอเมริกันส่วนใหญ่โดยทั่วไปมักมีจิตใจที่  ร่าเริง-เบิกบานใจ-ซึ่งลอยน้ำขึ้นมา-(ราคา) ลดแล้วขึ้นสูง   ในช่วงเวลาคริสต์มาส)

(a) furious    (โกรธจัด)

(b) tranquil    (แทร้ง-ควิ่ล)  (สงบเงียบ, เงียบ, สงบ, สงบสุข, ราบรื่น, ไม่มีสิ่งใดรบกวน)

(c) cheerful    (ร่าเริง, เบิกบานใจ)

(d) depressed    (หดหู่, ซึมเศร้า)

(e) dexterous    (เด๊กซ-ทรัส)  (ชำนาญ, แคล่วคล่อง)

 

13. Prejudice (เพร้จ-จู-ดิส) (n) against minority groups will linger on as long as people ignore the facts. 

(อคติ-ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน-ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล   ต่อคนกลุ่มน้อย  จะยืดเยื้อต่อไป  ตราบใดที่ผู้คนไม่สนใจ (ละเลย, ไม่ยอมรับรู้) ข้อเท็จจริง)

(a) bias; an opinion formed without taking time and care to judge fairly    (อคติ; ความคิดเห็นที่มีขึ้นโดยมิได้ใช้เวลาหรือความเอาใจใส่ที่จะพิจารณาอย่างเป็นธรรม)

(b) falsehood    (ฟ้อลซ-ฮูด)  (ความไม่ซื่อ, ความทุจริต, ของปลอม, สิ่งที่ไม่แท้, การหลอกลวง, ความไม่จริง, ความผิดพลาด, การพูดโกหก, คำโกหก)

(c) fury    (ความโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด, การเพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

(e) prodigy    (พร้อด-ดะ-จี้)  (เด็กอัจฉริยะ, อัจฉริยะบุคคล, ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, สิ่งแปลกประหลาด, สิ่งผิดปกติ, สิ่งที่ใหญ่โตมโหฬาร)

 

14. In her job, a telephone is indispensable (a). 

(ในงานของเธอ  โทรศัพท์เป็นสิ่งที่  สำคัญยิ่ง, จะขาดเสียมิได้)  (“Indispensable”  ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  “บุคคลหรือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง”)

(a) adequate    (พอเพียง)

(b) undisputed    (ไม่อาจโต้แย้งได้, แน่นอน)

(c) compulsory    (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็นต้องทำ, เป็นเชิงบังคับ, เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ)

(d) essential    (จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัย, เป็นพื้นฐาน)

(e) wary    (แว้-รี่)  (ระมัดระวัง, ระวังตัว, คอยเฝ้าดู, รอบคอบ)

 

15. The chick becomes independent as soon as it emerges (v) from its shell.  

(ลูกเจี๊ยบเป็นอิสระ (ไม่ต้องให้แม่ไก่ช่วยเหลือ) ในทันทีที่มัน  โผล่ออกมา-ปรากฏขึ้น  จากเปลือกไข่)

(a) erupts    (ระเบิด, แตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา, ทำให้แตกออก-ระเบิดออก-ปะทุ)

(b) overthrows    (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

(c) appears    (ปรากฏ, เกิดขึ้น, ดูเหมือน, แสดงตัว, ประจักษ์)

(d) tolerates    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

(e) evinces    (แสดง, เผยให้เห็น)

 

16. He is too obstinate (a) to admit that he had been wrong.

(เขา  ดื้อดึง-ดื้อรั้น-หัวแข็ง   เกินไป  ที่จะยอมรับว่า  เขาเป็นฝ่ายผิด)

(a) stubborn   (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง)

(b) frightened    (ตกใจกลัว)

(c) selfish    (เห็นแก่ตัว)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(e) indiscriminate    (ไม่รู้จักแยกแยะ, ไม่เลือกหน้า, ไม่มีการจำแนก, ไม่เจาะจง, ที่ขาดการพิจารณา, ตามอำเภอใจ)

 

17. Eddy was such a shrewd (ชรูด) (a) businessperson that he never lost money in any transaction. 

(เอ็ดดี้เป็นนักธุรกิจที่  เฉลียวฉลาด-เฉียบแหลม-หลักแหลม   มาก  จนกระทั่งเขาไม่เคยสูญเสียเงินในการทำธุรกรรมใดๆ เลย)

(a) fortunate    (โชคดี, เคราะห์ดี)

(b) clever    (ฉลาด)

(c) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(d) well-liked    (เป็นที่ชื่นชอบ  หรือโปรดปราน)

(e) unwarranted    (ปราศจากเหตุผลที่ดี, ไม่เหมาะสม, ไม่สมเหตุสมผล, ไม่ได้หลักฐาน, ไม่มีประกัน, ไม่ได้รับรอง)

 

18. A miserly person cannot comprehend (v) the joy of sharing.

(บุคคลที่ตระหนี่-ขี้เหนียว  ไม่สามารถ  เข้าใจ-หยั่งรู้-รวมทั้ง-กินความกว้าง-ครอบคลุม   ความปลื้มปิติของการแบ่งปัน)

(a) reject    (ปฏิเสธ)

(b) banish    (แบ๊น-นิช)  (เนรเทศ)

(c) allot    (อะ-ล้อท)  (แจก, แบ่งปัน, จัดแบ่ง, จัดสรร)

(d) understand    (เข้าใจ)

(e) compound (v)    (ทำให้หนักขึ้น, ทำให้ร้ายแรงยิ่งขึ้น, ผสมกับ, รวมกับ)  (เมื่อเป็น คำนาม  หมายถึง  สารประกอบ, ของผสม)

 

19. Strong-minded people always try to surmount (v) their obstacles. 

(คนที่มีจิตใจแข็งแกร่ง  มักพยายามที่จะ  เอาชนะ-พิชิต-อยู่เหนือ   อุปสรรคของตนเสมอ)

(a) endure    (ทน, ทนทาน, อดทน, อดกลั้น)

(b) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัย, ปกคลุม)

(c) give in    (ยอมแพ้)

(d) analyze    (วิเคราะห์)

(e) entice    (เอน-ไท้ซ)  (ยั่วใจ, ล่อใจ, ชักจูง (ไปในทางที่ผิดหรือถูก), ชักชวนอย่างยั่วกิเลส, หลอกลวงชักจูง, หลอกลวงให้ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

 

20. He is an adroit (อะ-ดร้อยท) (a) speaker who always convinces most people he talks to.  

(เขาเป็นผู้พูดที่  คล่องแคล่ว-ชำนาญ   ผู้ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่ที่เขาพูดคุยด้วยเชื่อเสมอ)  (คือ  เชื่อในสิ่งที่เขาพูด)

(a) skillful    (คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความสามารถ)

(b) dull    (ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ, ไม่มีชีวิตชีวา, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ)

(c) awkward    (งุ่มง่าม, เชื่องช้า, เคอะเขิน, เก้งก้าง, อึดอัดใจ, ไม่รู้จะทำอย่างไรดี)

(d) rapid    (รวดเร็ว)

(e) mean    (มีน)  (ใจแคบ, ขี้เหนียว, ต่ำช้า, หยาบช้า, น่าทุเรศทุรังมาก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป