หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 294)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The lucrative (ลู้-คระ-ทิฟว) (a) spice trade earns him a lot of money.   

(การค้าขายเครื่องเทศที่   มีกำไร-ทำเงินได้มาก    ทำเงินให้เขาอย่างมากมาย)

(a) profitable    (พร้อฟ-ฟิ-เท-เบิ้ล) (ให้ผลกำไร, ได้ผลประโยชน์, มีประโยชน์)

(b) attractive    (มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ)

(c) unfavorable    (ไม่อำนวย, ไม่เอื้อ, ไม่เหมาะสม, ไม่ราบรื่น, เสียเปรียบ)

(d) illegal    (ผิดกฎหมาย)

(e) terrible    (น่ากลัว, ร้ายแรง, สยองขวัญ, น่าเกรงขาม)

 

2. The prime minister’s speech was just a redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a) statement.

(สุนทรพจน์ของท่านนายกฯ เป็นเพียงคำพูดที่   เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง-ใช้คำมากเกินไป-มากเกินความจำเป็น-เหลือเฟือ)

(a) urgent    (เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร่าร้อน)

(b) impolite    (ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท)

(c) wordy    (ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำยืดยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป)

(d) gentle    (สุภาพ, นุ่มนวล, อ่อนโยน)

(e) miserable    (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

 

3. When some animals aren’t fed on time, they become very violent (a).

(เมื่อสัตว์บางตัวไม่ได้รับอาหารตรงเวลา, พวกมันจะ   คลั่ง-รุนแรง (ด้วยความโกรธ)-ดุเดือด-ใช้กำลัง-พลการ-ทำลาย-ล่วงละเมิด-สบประมาท-ซึ่งทำให้บาดเจ็บ)

(a) nefarious   (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก)

(b) bloodthirsty   (กระหายเลือด, โหดร้าย, เป็นฆาตกรรม)  (ใช้กับคน)

(c) audacious   (ออ-เด๊-เชิส)  (กล้ามาก, ไม่กลัว, กล้าได้กล้าเสีย)

(d) fierce    (บ้าคลั่ง, รุนแรง, ดุร้าย, ป่าเถื่อน, ดุเดือด)

(e) relaxed   (ผ่อนคลาย, พักผ่อนหย่อนใจ, หย่อนอารมณ์)

 

4. When my family went to look for a new house, we had a vast (วาสท หรือ แวสท) (a) choice.

(เมื่อครอบครัวของผมออกไปค้นหาบ้านหลังใหม่ (เพื่อจะซื้อ), เรามีทางเลือก   มากมาย-กว้างขวางมาก-ใหญ่โตมาก-มหึมา-ไพศาล)

(a) lavish   (แล้ฟ-วิช)  (ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, ใจป้ำ, มากเกินไป, เกินขอบเขต)

(b) magnificent    (แม็ก-นิฟ-ฟิ-เซิ่นท)  (ดีเลิศ, ดีมาก, น่าประทับใจมาก,โอ่อ่า, งด งาม, สง่า, สวยมาก)

(c) altruistic    (ไม่เห็นแก่ตัว, ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์)

(d) cryptic   (คริ้พ-ทิค)  (ลึกลับ, ซ่อนเร้น, ลับ, คลุมเครือ, เกี่ยวกับรหัส)

(e) extensive    (กว้างขวางมาก, กว้าง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว, ซึ่งเพาะปลูกห่างๆ กัน)

 

5. The threat (n) of snow caused us to change our holiday plans.

(ภัย-การคุกคาม-การขู่เข็ญ-ลางร้าย-ลางเตือนภัย-อาการน่ากลัว   ของหิมะ  เป็นสาเหตุให้พวกเราเปลี่ยนแผน (ไปเที่ยว) ในวันหยุดพักผ่อน)

(a) sight    (ภาพ, ทิวทัศน์, การเห็น, สายตา, ขอบข่ายในการเห็น, สิ่งที่เห็น)

(b) menace    (เม้น-เนิส)  (ภัย, อันตราย, สิ่งที่คุกคาม, การคุกคาม)

(c) accumulation    (การสะสม, การพอกพูน, สิ่งสะสม, สิ่งที่เพิ่มพูน)

(d) amount    (ปริมาณ)

(e) turbulence    (ความวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล, ความพล่าน, ความปั่นป่วนของลมฟ้าอากาศ หรือน้ำทะเล)

 

6. Jim, unlike his elder brother, is a gregarious and extravagant (เอค-แทร้ฟ-วะ-เกิ้นท) (a) person.

(จิม, ไม่เหมือนกับพี่ชายของเขา, เป็นบุคคลที่ชอบเข้าสังคมและ   สุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย)

(a) indolent    (เกียจคร้าน)

(b) eminent    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(c) magniloquent    (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)

(d) wasteful    (ใช้แบบถลุง, ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, สูญเปล่า, เปล่าประโยชน์, ทำลาย, ที่บ่อนทำลาย)

(e) introspective   (พิจารณาตนเอง, มองตนเอง)

 

7. A baby blue whale can grow to an immense (a) size in just a few years.

(ลูกปลาวาฬสีน้ำเงินแรกเกิดสามารถเติบโตมีขนาด   มหึมา-มโหฬาร-ใหญ่มาก-มากมาย-กว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต-เหลือคณานับ   ในเพียงสองสามปีเท่านั้น)

(a) moderate    (ม้อด-เดอ-ริท)  (ปานกลาง, พอสมควร, พอประมาณ, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, เพลาๆ)

(b) ferocious    (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, สุดขีด, รุนแรง)

(c) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบรวมฝูง, ซึ่งอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม, รวมกันเป็นกลุ่ม, ชอบสมาคม, ชอบพบปะสังสรรค์)

(d) microscopic    (เล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น)

(e) tremendous    (ใหญ่โตมาก, มหึมา, มากมาย, อย่างยิ่ง, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

 

8. I talked to a colleague (ค้อล-ลีก) (n) of Mrs. Simpson recently.

(ผมพูดคุยกับ  เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน   คนหนึ่งของมิสซิสซิมสันเมื่อเร็วๆ นี้)

(a) foe    (ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้ที่อยู่ฝ่ายศัตรู, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน)

(b) co-worker    (เพื่อนร่วมงาน, ผู้ร่วมงาน)

(c) rogue    (โรก)  (คนพาล, อันธพาล, คนโกง, คนทุจริต, คนจรจัด, คนเกเร, ช้างหรือสัตว์อื่นที่ดุร้ายและแยกตัวออกจากกลุ่ม)

(d) candidate    (ผู้สมัครเข้าแข่งขัน, ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ผู้ได้รับการเลือกให้เข้าแข่งขัน)

(e) bully    (คนพาล, อันธพาล, นักเลง, คนขี้รังแก, คนลวง)

 

9. She asked me to help her carry a bulky (บั๊ล-คี่) (a) parcel.

(เธอขอร้องให้ผมช่วยเธอแบกหีบ-ห่อที่   ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ)

(a) valuable    (มีค่า)

(b) large    (ใหญ่)

(c) light    (เบา)

(d) portable    (สามารถนำติดตัวไปได้)

(e) cunning    (เจ้าเล่ห์, ฉลาดแกมโกง)

 

10. The recent economic slowdown has hampered (v) the project progress.

(การถดถอยทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ มานี้ได้    ขัดขวาง-ทำให้ชะงัก-หยุดยั้ง-สอดแทรก-ตัด    ความก้าวหน้าของโครงการ)

(a) stepped up    (เพิ่ม, ทวี, เร่งให้เร็วขึ้น)

(b) monitored    (ตรวจสอบ)

(c) impeded    (ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว, ต้าน, ต้านทาน)

(d) facilitated    (ทำให้สะดวก, ทำให้ง่ายขึ้น, สนับสนุน, ส่งเสริม, ก่อให้เกิด)

(e) reinforced    (เพิ่มกำลังทางทหาร, เสริมกำลังทหาร, ทำให้แข็งแกร่งขึ้น, เสริม, สนับสนุน)

 

11. Most crafty politicians are not reluctant to do away with (idiom) their opponent.

(นักการเมืองเจ้าเล่ห์ (มีเล่ห์เหลี่ยม) ส่วนใหญ่  ไม่ลังเล (เต็มใจ) ที่จะ  กำจัด   ฝ่ายตรงข้ามของตน)

(a) penetrate    (ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน)

(b) abolish    (ยกเลิก, เลิกล้ม, ลบล้าง)

(c) challenge    (ท้าทาย)

(d) eliminate    (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง)

(e) scatter    (กระจาย, แผ่, ขยาย, แพร่, ระบาด, ทำให้กระจาย, โปรย, โรย, หว่าน)

 

12. He has planned to abandon (v) his family and marry a wealthy elderly widow.

(เขาได้วางแผนที่จะ   ทอดทิ้ง-ละทิ้ง    ครอบครัวของตน  และแต่งงานกับแม่ม่ายสูงอายุที่ร่ำรวย)

(a) spoil    (ทำให้เสีย, ทำให้แย่, ทำอันตราย, ทำให้เสื่อมเสีย, โอ๋จนเสียคน, เสีย, เสื่อมเสีย, ปล้น, แย่ง)

(b) take good care of    (ดูแลเป็นอย่างดี)

(c) support    (สนับสนุน)

(d) desert     (ดิ-เซิร์ท)  (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(e) regulate    (ควบคุม, ดูแล, กำหนด, บัญญัติ)

 

13. TV offers avid (a) viewers the chance to watch all day long.

(ทีวีให้โอกาสผู้ชมที่   กระตือรือร้น-ใจจดใจจ่อ-สนใจอย่างมาก-หิวกระหาย-อยากอ่าน   ที่จะชม (หนัง, ละคร) ได้ตลอดทั้งวัน)

(a) indolent    (เกียจคร้าน)

(b) ambitious    (ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง)

(c) eager    (กระตือรือร้น, กระหาย, อยากได้, ทะเยอทะยาน, ร้อนรน)

(d) astute    (ฉลาด, หลักแหลม)

(e) apparent    (อะ-พ้า-เริ่นท)  (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้น, ที่ปรากฏภายนอก)

 

14. The protesters needed a prompt reply as to whether the government would go on with the nuclear power plant.

(ผู้ประท้วงต้องการคำตอบที่   รวดเร็ว-ฉับพลัน-ทันทีทันใด   เกี่ยวกับว่ารัฐบาลจะดำเนินการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไปหรือไม่)

(a) slow    (ช้า)

(b) swift    (รวดเร็ว)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) inaccurate    (ไม่ถูกต้อง, ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน)

(e) generous    (เอื้อเฟื้อ, ใจกว้าง, ใจนักเลง, ใจดีมีเมตตา, เหลือเฟือ)

 

15. Many had died from drinking contaminated (a) water.

(ผู้คนจำนวนมากได้ตายไป  จากการดื่มน้ำ   ปนเปื้อน-มีมลภาวะ-ไม่บริสุทธิ์)

(a) tranquil    (แทร้ง-ควิล)  (สงบ, เงียบ, สงบเงียบ, สงบสุข, ราบรื่น, ปราศจากสิ่ง รบกวน)

(b) perilous    (มีอันตราย)

(c) vast    (กว้างขวางมาก, ใหญ่โตมาก, มากมาย, มหึมา, ไพศาล)

(d) polluted    (ปนเปื้อน, มีมลภาวะ, ไม่บริสุทธิ์)

(e) judicious    (ฉลาด, มีวิจารณญาณดี, เข้าท่า)

 

16. The government continues to follow moderate (ม้อด-เดอ-ริท) (a) policies.

(รัฐบาลดำเนินนโยบายแบบ   ไม่สุดโต่ง-ปานกลาง-พอประมาณ-ไม่รุนแรง-ไม่มากเกินไป-พอสมควร-เพลาๆ    ต่อไป)

(a) excessive     (มากเกินปกติ, มากเกินความจำเป็น)

(b) not extreme    (ไม่สุดโต่ง, ไม่มากเกินไป)

(c) stressful    {(เหตุการณ์) ตึงเครียด, บีบคั้น, กดดัน}

(d) modern    (ทันสมัย, สมัยใหม่)

(e) variable    (ซึ่งผันแปร, ซึ่งขึ้นๆลงๆ, ซึ่งไม่แน่นอน, ซึ่งปรับได้)

 

17. This sort of work would have been inconceivable before the advent (n) of microprocessors.

(งานประเภทนี้คงจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด (ไม่น่าเชื่อ) ก่อน   การมาถึงหรือการปรากฏขึ้น (ของไฟฟ้า, น้ำประปา, ทีวี-วิทยุ ฯลฯ)   ของไมโครโปรเซสเซอร์(ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

(b) expedition    {การเดินทาง (สำรวจ, ทำสงคราม หรืออื่นๆ), คณะผู้เดินทางดังกล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง}

(c) starting or coming into existence of something    (การเริ่มต้น  หรือการปรากฏขึ้นของบางสิ่ง)    

(d) procrastination    (การผัดวันประกันพรุ่ง, การหน่วงเหนี่ยว, การทำให้ล่าช้า, การเลื่อน)

(e) sanction    (แซ้ง-เชิ่น)  (คำอนุญาต, การลงโทษ)

(f) peril    (อันตราย, ภัย)

 

18. Jennifer met every objection (n) with sound arguments.

(เจนนิเฟอร์พบกับ   การคัดค้าน-การโต้แย้ง-การไม่เห็นด้วย-การไม่ชอบ-เหตุผลคัดค้าน   ทุกอย่าง  ด้วยการอ้างเหตุผล (ข้อโต้แย้ง) ที่ดี(ที่มีน้ำหนัก  หรือน่าเชื่อถือ)

(a) device    (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

(b) goal    (เป้าหมาย, วัตถุประสงค์)

(c) tension    {ความตึงเครียด, ความตึง (ของเชือก)}

(d) counterfeit    (การทำปลอม, ของปลอม)

(e) opposition    (การคัดค้าน, การไม่เห็นด้วย, พรรคฝ่ายค้าน)

 

19. My house is adjacent to the park.

(บ้านของผมอยู่    ใกล้-ชิด-ติดต่อกัน-ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน   กับสวนสาธารณะ)

(a) remote    (ไกล, ไกลโพ้น, นานมาแล้ว, โดดเดี่ยว, (ญาติ) ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

(b) adjoining    (ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ)

(c) isolated    (แยกตัวโดดเดี่ยว, อยู่ห่างออกไป)

(d) opposite    (ตรงกันข้าม)

(e) thrifty    (ธริ้ฟ-ที่)  (ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่)

 

20. The tornado caused a great deal of calamity (คะ-แล้ม-มิ-ที่) to most part of the city.

(พายุทอร์นาโดก่อให้เกิด    ภัยพิบัติ-ความหายนะ-เคราะห์ร้าย    อย่างมากมาย  กับส่วนใหญ่ของเมือง)

(a) storm    (พายุ)

(b) catastrophe    (คะ-แทส-ทระ-ฟี่(ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(c) bliss    (ความสุขอันล้นพ้น, ความสุขบนสวรรค์, สวรรค์, มูลเหตุของความสุขอันยิ่งใหญ่)

(d) serenity    (ความสงบ, ความเงียบสงบ, ความราบรื่น, ความเยือกเย็น-ปลอดโปร่ง-แจ่มใส)

(e) tempest    (พายุ, พายุแรงกล้า, ความปั่นป่วน, ความวุ่นวาย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป