หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 291)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. A number of American cities start to prosper (v) in the early twentieth century.

(เมืองในสหรัฐฯ จำนวนมากเริ่มต้น   เจริญ-รุ่งเรือง-ทำให้เจริญ-ร่ำรวย-ประสบความสำเร็จ   ในตอนต้นศตวรรษที่  ๒๐)

(a) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้น, ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก)

(b) recite    (ท่อง, ท่องจำ, ท่องให้ครูฟัง, ว่าปากเปล่า, ท่องอาขยาน, อ่านออกเสียง)

(c) flourish    (เฟล้อ-ริช)  (เจริญงอกงาม, เจริญก้าวหน้า, (ต้นไม้) งอกงาม, แกว่ง, โบก, แข็งแรง, สบายดี)    

(d) augment    (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)

(e) depart    (จากไป, ออกจาก, ออก, แยกไป, ไม่ตรงกัน, ตาย)

 

2. She thought of herself as an economical (a) housewife.

(เธอคิดถึง (มอง) ตนเองในฐานะแม่บ้านซึ่ง   ประหยัด-มัธยัสถ์-กระเหม็ดกระแหม่)

(a) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(b) contagious    (คัน-เท้-เจิส)  (สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้, แพร่กระจายได้ง่าย, มีลักษณะของโรคติดต่อ)

(c) frugal    (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็กน้อย, ราคาถูก)

(d) indolent    (เกียจคร้าน)

(e) energetic    (มีพลัง, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น, ชอบทำงาน, มีกำลังวังชา)

(f) conversant    (คัน-เว้อ-เซิ่นท)  (คุ้นเคย, รอบรู้, เชี่ยวชาญ)

 

3. The critics had nothing but harsh (a) words for the new film.

(นักวิจารณ์ไม่มีอะไรนอกจากคำพูดที่   รุนแรง-หยาบ-สาก-ฝาด-บาด (ตา)-แสบ (แก้วหู)-ห้าว-ไม่น่าดู   (หมายถึง  คำพูดติเตียน) สำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่)

(a) stagnant    (หยุดนิ่ง, หยุดอยู่กับที่, หยุดไหล, อยู่เฉยๆ, ซบเซา, เฉื่อยชา, ไม่เจริญ)     

(b) discreet    (พิจารณารอบคอบ, สุขุม, ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, ระมัดระวัง)

(c) customary    (เป็นธรรมดา, เป็นปกติ, เป็นนิสัย, เป็นความเคยชิน, เป็นกิจวัตร, เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี)

(d) vigorous    (วิก-เกอะ-เริส)  (แข็งแรง, แรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี)

(e) severe    (ซะ-เวี่ยร์)  (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่ง, เคร่งขรึม, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, หนาวจัด, ร้ายแรง, สาหัส, ดุเดือด)

 

4. We’ll resume (v) work after the holidays.

(เราจะ  ทำต่อไปใหม่-เริ่มต้นใหม่-กลับคืนใหม่-คืนสู่สภาพเดิม-เข้าครอบครองใหม่   งาน  หลังจากวันหยุดพักผ่อน(คือ  จะทำงานต่อไปอีก  หลังจากหยุดพัก

(a) proclaim    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, ประกาศสงคราม, ประกาศอย่างเปิดเผย, ประกาศสรรเสริญ)

(b) reproach    (ริ-โพร้ช)  (ต่อว่า, ดุ, ตำหนิ, ประณาม, ทำให้ถูกตำหนิ, ทำให้ขายหน้า)

(c) continue    (ทำต่อไป, ยังคงทำไปเรื่อยๆ, ทำให้ต่อเนื่อง, ติดต่อ, ต่อเนื่อง)

(d) camouflage    (แค้ม-มะ-ฟลาจ)  (อำพราง, ซ่อน, ลวงตา)

(e) scald    (สคอลด)  (ลวก, ใช้น้ำร้อนหรือของเหลวร้อนราด, ใส่น้ำเดือดหรือน้ำร้อน)   

 

5. When released from incarceration, he was gaunt and decrepit (ดิ-เคร้พ-พิท) (a).

(เมื่อได้รับการปล่อยจากการกักขัง (การคุมขัง),  เขาผอมโซและ   อ่อนกำลังด้วยวัยชรา-ชรา-แก่ตัว-เก่าแก่-เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(a) sinister    (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์) 

(b) ubiquitous    (ยู-บิ๊ค-ควิ-ทัส)  (มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง – โดยเฉพาะในเวลาเดียวกัน) 

(c) nefarious    (เน-แฟ้-เรียส)  (ชั่วช้ามาก, เลวทรามมาก) 

(d) resilient    (ริ-ซิ้ล-เลี่ยนท)  (ยืดหยุ่น, ดีดกลับ, เด้งกลับ, กลับสู่สภาพเดิม, ฟื้นคืนสภาพเดิม) 

(e) meticulous    (เม-ทิ้ค-คิว-เลิส)  (พิถีพิถันมาก, เข้มงวดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆ, จู้จี้) 

(f) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย, อ่อนปัญญา, อ่อนคุณธรรม, ไม่เต็มเต็ง)

 

6. Not having smoked in a week, Jack boasted of his abstinence (n)

(มิได้สูบ (หยุดสูบ) บุหรี่ใน   สัปดาห์, แจ๊คคุยโว-โม้ ถึง   การบังคับใจตัวเอง-ความพอประมาณในการกินดื่มและความเพลิดเพลิน-ความพอเหมาะพอควรไม่มากจนเกินไป   ของตนเอง)

(a) commotion    (ความไม่สงบ, ความชุลมุนวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, การจลาจล, ความอึกทึกครึกโครม, ความเกรียวกราว, ความวุ่นวายทางการเมืองหรือสังคม) 

(b) testimony    (คำให้การ, หลักฐาน, พยาน, การยืนยันโดยการสาบานตัว, การแถลงโดยเปิดเผย) 

(c) abstention    {การงด (ออกเสียง), การละเว้น, การสละสิทธิ์} 

(d) temperance    (การบังคับตัวเอง, การละเว้นสิ่งมึนเมา, การควบคุมอารมณ์, ความพอควร-พอประมาณ

(e) vertigo    (อาการวิงเวียนศีรษะ  เห็นสิ่งรอบตัวหมุนได้  ทำให้ทรงตัวลำบาก) 

 

7. At the medical convention the topic discussed was the prevention of obesity (โอ-เบ๊-ซิ-ที่) (n).

(ณ การประชุมทางการแพทย์  หัวข้อที่ปรึกษาหารือกัน  คือการป้องกัน   การอ้วนมากเกินไป)

(a) prognosis    (พรอก-โน้-ซิส)  (การทำนายอาการของโรค, การทำนาย, การคาดคะเน) 

(b) trepidation    (เทรพ-พิ-เด๊-ชั่น)  (ความกลัว, การสั่น, การสั่นเทา, ความกังวลใจ, ความประหม่า) 

(c) condolence    (คัน-โด๊ล-เลิ่นซ)  (การแสดงความเสียใจด้วย, การปลอบโยน, การปลอบขวัญ) 

(d) overweight    (น้ำหนักมากเกินไป, การอ้วนมากเกินไป)

(e) duress    (ดู-เรส)  (การบีบบังคับ, การข่มขู่, การทำให้สูญเสียอิสรภาพ, การกักกัน, การคุมขัง) 

(f) fraud    (ฟร้อด)  (การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, การทุจริต, พฤฒิกรรมที่หลอกลวง, เล่ห์, ของปลอม, ผู้หลอกลวง) 

 

8. Most diabetic patients are advised to take innocuous (อิน-น้อค-คิว-เอิส) (a) food, like that cooked with a little amount of sugar or without sugar at all.

(ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำให้รับประทานอาหาร   ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นภัย-ไม่เป็นพิษ-ไม่น่ากลัว-ซ้ำซาก-น่าเบื่อหน่าย-ไม่กระตุ้น-ขาดรสชาติ,   เช่น อาหารที่ปรุงด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อย  หรือไม่มีน้ำตาลเลย)

(a) incoherent    (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นท)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เกาะติดกัน) 

(b) prestigious    (เพรส-ทิ้จ (หรือ ที้) -เจิส)  (มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ) 

(c) harmless    (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ) 

(d) ferocious    (เฟ-โร้-เชิส)  (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, ไม่เชื่อง) 

(e) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, ฉูดฉาด, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

(f) prolific    (โพร-ลิ้ฟ-ฟิค)  (มีลูกดก-ผลดก, ออกลูก-ผลมาก, มีผลมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน) ที่มีวัตถุดิบในการเขียนมาก) 

 

9. They have been subject to continuous surveillance (เซอร์-เว้-เลิ่นซ) (n).

(พวกเขาจำเป็นต้องได้รับ (อยู่ภายใต้)   การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด-การเฝ้ามองอย่างระมัดระวัง (โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร)-การดูแล-การควบคุม-การตรวจตรา   อย่างต่อเนื่อง)

(a) catastrophe   (คะ-แทส-โทร-ฟี)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, จุดจบ, ตอนจบของละคร) 

(b) aversion   (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความเกลียด, ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ) 

(c) frenzy   (เฟร้น-ซี่)  (ความบ้าคลั่ง, ความบ้าระห่ำ, การมีอาการคุ้มคลั่ง, ความตื่นเต้นอย่างมาก) 

(d) a close watch   (การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด)

(e) affluence    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมากมาย, ความหลากหลาย) 

(f) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง) 

 

10. His statements heightened (v) the tension.

(คำพูดของเขา  ทำให้เข้มข้นขึ้น-ทำให้รุนแรงขึ้น-เพิ่ม-ทำให้แข็งแรงขึ้น-ทำให้สำคัญหรือเด่นขึ้น-เพิ่มความสูง-เพิ่มปริมาณ   ความตึงเครียด)

(a) deliberated   (คิดอย่างไตร่ตรอง, ปรึกษาเพื่อหาคำตอบ, พิจารณา)  (เมื่อเป็นคำ คุณศัพท์  “Deliberate”  หมายถึง  รอบคอบ, สุขุม, ใคร่ครวญ, ระมัดระวัง, โดยเจตนา) 

(b) intensified   (ทำให้เข้มข้นขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้หนาแน่นขึ้น, กลายเป็นเข้มข้น-หนาแน่น-รุนแรง) 

(c) exonerated   (อิก-ซ้อน-เนอะ-เรท- (ทิด)  (ทำให้พ้นจากความผิดหรือข้อกล่าวหา, ปลดเปลื้องภาระ, ปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบหรือหน้าที่) 

(d) confined   (คุมขัง, กักตัว, เก็บตัว, จำกัด, ขีดคั่น, ตีวง) 

(e) ousted   (เอาซท-ทิด)  (มาจาก “oust”) (ขับไล่, ขับออก, ไล่ออก, ปลดออก, ชิง, เบียด, แย่ง) 

 

11. They were greedy and quarrelsome (a) people.

(พวกเขาเป็นคนที่ละโมบและ   ชอบทะเลาะวิวาท-ชอบหาเรื่อง-ขี้ทะเลาะ-พาล)

(a) unbecoming   (ไม่ดึงดูดใจ, ไม่งดงาม, ไม่น่าสนใจ, ไม่เหมาะสม) 

(b) luxurious   (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, บำรุงความสุข, โอ่อ่า)

(c) enterprising   (ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม, กล้าได้กล้าเสีย, แคล่วคล่อง) 

(d) pugnacious   (พัก-เน้-เชิส)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ชอบชกต่อย, ชอบต่อสู้, ชอบต่อยตี) 

(e) perspicacious   (เพอร์-สพิ-เค้-เชิส)  (ปัญญาเฉียบแหลม, สายตาแหลมคม) 

(f) magnificent    (โอ่อ่า, ดีเลิศ, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, ผึ่งผาย)

 

12. He was dextrous (dexterous) (a) and quick.

(เขา   ชำนาญ-แคล่วคล่อง-ถนัดมือขวา-หลักแหลม   และว่องไว-รวดเร็ว)

(a) feeble    (อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, ด้อย) 

(b) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, ซ่อนเร้น, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(c) reticent    (เร้ท-ทิ-เซิ่นท)  (ขรึม, พูดน้อย, ไม่พูด, เงียบ, สงวนท่าที) 

(d) acquainted   (อะ-เคว้น-ทิด)  (ที่คุ้นเคย, ที่รู้จักก่อน) 

(e) intrepid    (อิน-เทร้พ-พิด)  (กล้าหาญ, กล้า, ไม่กลัว) 

(f) adroit    (อะ-ดร๊อยท)  (คล่องแคล่ว, ชำนาญ, มีทักษะ

 

13. All the people who had assembled for the picnic vanished (v) when the rain began to fall.

(ผู้คนทั้งหมด  ซึ่งได้มารวมตัวกันสำหรับการปิกนิก    หายไป-อันตรธาน-สูญสิ้น-จากไป-ไม่มีอยู่-กลายเป็นศูนย์    เมื่อฝนเริ่มตก)  (คือ  หายหน้ากันไปหมด  เมื่อฝนตก)

(a) proclaimed    (ประกาศอย่างเป็นทางการ)

(b) explored    (สำรวจ)

(c) evaded    (หลบเลี่ยง, หลบหน้า, หลีกหนี, เลี่ยง)

(d) leaped    (กระโดด)

(e) disappeared    (หายไป, สูญหาย, สาบสูญ, ตาย)

 

14. The old street was demolished (v) a few years ago to pave the way for a new and modern one. 

(ถนนสายเก่าถูก   รื้อทิ้ง-ทำลาย-โค่น   เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับถนนสายใหม่และทันสมัย)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) rehabilitated    (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(c) razed    (รื้อถอน, ทำลายราบ, ขจัด, ลบล้าง)

(d) modified    (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)

(e) renovated    (เร้น-นะ-เวท)  (ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่, ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม)

 

15. She can’t make up her mind (idiom) which car to buy. 

(เธอไม่สามารถ  ตัดสินใจ   ได้ว่าจะซื้อรถยนต์คันไหนดี)

(a) remember    (จดจำ, ระลึกได้, จำได้)

(b) molest    (รุกรานทางเพศ, ทำอนาจาร, รบกวน, เข้ายุ่ง)

(c) decide    (ตัดสินใจ)

(d) overlook    (มองข้าม, ทำเป็นมองไม่เห็น, เมินเฉย, เพิกเฉย, ละเลย, ควบคุม, ดูแล)

(e) ensure    (ทำให้มั่นใจ)

 

16. She absolutely approved (v) of her daughter’s marriage. 

(เธอ  เห็นด้วย-อนุญาต-ยินยอม-ยืนยันด้วย-ให้สัตยาบัน-พอใจ   อย่างเต็มที่  กับการแต่งงานของลูกสาวของเธอ)

(a) insinuated    (บอกเป็นนัย, พูดเป็นเชิง, แย้ม)

(b) argued convincingly    (ให้เหตุผลอย่างน่าเชื่อถือ)

(c) stated flatly    (พูดอย่างไร้สาระหรือไม่มีรสชาติ)

(d) denied positively    (ปฏิเสธในเชิงบวก)

(e) consented fully    (เห็นชอบ, ยินยอม หรืออนุญาตอย่างเต็มที่)

 

17. Some years ago he had embarked with great enthusiasm (n) on an ambitious critical project.

(เมื่อไม่กี่ปีมานี้  เขาได้เริ่มดำเนินการด้วย   ความกระตือรือร้น-ความมีศรัทธาแรงกล้า   ในโครงการที่ทะเยอทะยานและมีความสำคัญ

(a) brawl    (บรอล)     (การทะเลาะวิวาท, การด่ากัน, เสียงเอะอะโวยวาย)

(b) truce    (ทรูซ)  (การสงบศึก, การพักรบ, สัญญาสงบศึก)

(c) hindrance    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(d) zeal    (ความกระตือรือร้นเกินไป, การมีใจจดจ่อ, ความขยันขันแข็ง, ความปรารถนาแรงกล้า, ความเร่าร้อน)

(e) extortion    (การรีดไถ)

 

18. Hitler’s Nazi Germany was the most vicious (a) totalitarian system in history.

(นาซีเยอรมันของฮิตเลอร์เป็นระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จที่   ชั่ว-ชั่วร้าย-เลวทราม-ร้ายกาจ-ดุร้าย-เสื่อมทราม   ที่สุดในประวัติศาสตร์)

(a) gaunt    (ก๊อนท)  (ผอมแห้ง, มีแต่กระดูก, ซูบซีด)

(b) stagnant    (นิ่ง, ไม่ไหล)

(c) indifferent    (ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่ใยดี, ไม่สำคัญ, ไม่ลำเอียง, เป็นกลาง)

(d) prolific    (มีผลงานมาก, มีลูกดก, มีผลดก)

(e) evil; wicked   (ชั่วร้าย, ไม่ดี, เลว, เป็นบาป;  ชั่วช้า, เลวทราม, ร้ายกาจ, โหดร้าย, มีเจตนาร้าย)    

 

19. We are determined to take whatever action is necessary to rectify (v) the situation.

(เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ก็ตามที่จำเป็น  เพื่อที่จะ  แก้ไขให้ถูกต้อง-ทำหรือปรับให้ถูกต้อง-คำนวณให้ถูกต้อง   สถานการณ์)  (คือ  แก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้อง)

(a) recycle    (นำกลับมาใช้ใหม่)

(b) deteriorate    (เลวลง, แย่ลง, ทำให้เลวลง-แย่ลง)

(c) correct    (แก้ไขให้ถูกต้อง)

(d) conceal    (ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้น)

(e) retard    (ทำให้ล่าช้า)

 

20. The Chinese President, Si Jin Ping, has strongly hoped to stimulate economic growth and terminate (v) the corruption that has long subverted the country.

(ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ของจีน  หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและ   ทำให้สิ้นสุด-ยุติ   การคอร์รัปชั่น  ซึ่งได้บ่อนทำลายประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว)

(a) support    (สนับสนุน)

(b) eliminate    (ทำลาย, ขจัด, กำจัด, คัดออก, ขับออก, ขับไล่, ลบทิ้ง)

(c) fabricate    (กุเรื่องขึ้นมา, ปลอม, ปลอมแปลง, สร้าง, ประดิษฐ์, ทอ)

(d) find out    (ค้นพบ, พบว่า)

(e) aggravate    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวร้ายลง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป