หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 290)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. She is a contemporary (a) writer who has received much critical acclaim. 

(เธอเป็นนักเขียน   สมัยปัจจุบัน-ในยุคสมัยหรือรุ่นเดียวกัน   ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญ (ต้อนรับ) ในแบบวิพากษ์วิจารณ์)

(a) realistic    (เป็นจริง, เกิดได้จริง, สมจริงสมจัง)

(b) witty    (มีสติปัญญา, เฉลียวฉลาด, มีไหวพริบ, มีความรู้, รอบรู้)

(c) modern    (ทันสมัย, ปัจจุบัน)

(d) colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีชีวิตชีวา)

(e) prolific    (มีวัตถุดิบในการเขียนมาก, มีลูกดก, มีผลดก)

 

2. John’s display of energy only made Julia more lethargic (ลิ-ธาร์-จิค) (a).

(การแสดงความกระปรี้กระเปร่าของจอห์นเพียงแต่ทำให้จูเลีย   เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ซึม-ง่วง   มากยิ่งขึ้นเท่านั้น)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน)

(b) chilly    (เย็นเยือก)

(c) sickly    (อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) snappish    (หุนหันพลันแล่น, ฉุนเฉียว, อารมณ์ร้อน)

(e) enthusiastic    (กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ)

 

3. The city’s population is in discernible decline (n).

(ประชากรของเมืองมี   การลดลง-ความเสื่อม-การปฏิเสธ-ช่วงที่ตกต่ำ-การเอียงลาด    ที่สามารถสังเกตเห็นได้)

(a) increase    (การเพิ่มขึ้น)

(b) decrease    (การลดลง, การทำให้ลดลง, ปริมาณที่ลดลง)

(c) potential    (ความเป็นไปได้, ศักยภาพ)

(d) discount    (การลดราคา)

(e) illustration    (การอธิบายด้วยภาพประกอบ, ภาพประกอบ, ภาพอธิบาย, การยก ตัวอย่าง)

 

4. Conditions in our country are terrible (a); there is hunger and disease everywhere. 

(สภาพการณ์ในประเทศของเรา   น่าหวาดกลัว-ร้ายแรง-สยองขวัญ-น่าเกรงขาม;   มีความหิวโหยและโรคภัยไข้เจ็บอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง)

(a) severe    (รุนแรง)

(b) short-lived    (มีอายุสั้น, ไม่ถาวร)

(c) dreadful     (น่าหวาดกลัว, น่ากลัวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(d) prevalent    (มีอยู่ทั่วไป, ดาษดื่น, แพร่หลาย)

(e) perpetual    (ตลอดกาล, ตลอดเวลา)

 

5. Most people can’t understand the way in which the modern artist constitutes (v) his images. 

(คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจวิธีการซึ่งศิลปินสมัยใหม่   สร้าง-ก่อตั้ง-ตั้งขึ้น-สถาปนา-บัญญัติ-ประกอบด้วย   ภาพลักษณ์ของตน)

(a) repeats    (ทำซ้ำ, พูดซ้ำ)

(b) demonstrates    (แสดง, สาธิต, อธิบาย, เดินขบวน)

(c) creates    (สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น, สร้างสรรค์, ประดิษฐ์ขึ้น, แต่งตั้ง)

(d) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(e) reveals    (แสดง, แสดงให้เห็น, เผย, เปิดเผย, ทำให้ปรากฏ)

 

6. Henry’s legs were so severely injured in the roller-skating accident that he didn’t become fully ambulatory (แอม-บิว-ละ-โท้-รี่) (a) again until more than a year later.

(ขาของเฮนรี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากจากอุบัติเหตุโรลเล่อร์สเก๊ต  จนกระทั่งเขาไม่   แข็งแรงพอที่จะเดินได้ (ลงจากเตียง)-ที่เดินไปมา-เหมาะสำหรับเดิน-เกี่ยวกับการเดิน   อย่างเต็มที่ (อย่างสมบูรณ์) อีกครั้ง  จนกระทั่งกว่าอีก  ๑  ปีต่อมา)  (จึงสามารถเดินได้)    

(a) portentous    (พอร์-เท้น-เทิส)  (เป็นลาง, บอกเหตุล่วงหน้า, ไม่เป็นมงคล, มหัศจรรย์)  

(b) decadent    (เด๊ค-คะ-เดิ้นท)  (เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)  

(c) capable of walking    (สามารถเดินได้)  

(d) querulous    (เคว้อ-รู-เลิส)  (ชอบบ่น, ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบโทษคนอื่น)  

(e) idyllic    (ไอ-ดิ๊ล-ลิค)  (มีเสน่ห์แบบชนบทหรือบ้านนอก, มีความสงบตามธรรมชาติ, ที่งดงามอย่างเรียบๆ)  

 

7. Our taxi driver paused briefly on the way to the airport to vilify (วิ้ล-ลิ-ไฟ) (v) the driver of the car that had nearly forced him off the road.

(คนขับรถแท็กซี่ของเราหยุด (จอด) รถช่วงสั้นๆ  ในระหว่างทางไปสนามบิน  เพื่อที่จะ   ด่าว่า-ประณาม-สบประมาท-ใส่ร้าย-ให้ร้าย-ทำให้เสียชื่อเสียง-ประจาน    คนขับรถซึ่งเกือบจะทำให้เขาต้องขับรถตกจากถนน)  (หมายถึง  ถูกขับรถเบียด  หรือขับแซงสวนเลนมา  ทำให้รถแท็กซี่ต้องหักหลบจนเกือบตกถนน)

(a) assent    (อะ-เซ้นท)  (ตกลง, ยินยอม, ยอมรับ)   (เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง การตกลง, การยินยอม) 

(b) astound    (แอส-เทานด)  {ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ)}

(c) chide; defame   (ด่าว่า; ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

(d) confiscate    (ค้อน-ฟิส-เคท)  (ยึด, ริบ) 

(e) crave     (เคร้ฟว)  (กระหาย, อยากได้มาก, ต้องการ, ปรารถนา, อ้อนวอน, วิงวอน, ร้องขอ) 

 

8. He denounced the vicious and degrading (ดิ-เกร๊-ดิง) (a) cult of violence.

(เขาประณามลัทธิที่ชั่วร้ายและ   เสื่อมถอย-เสื่อมทราม-เลวทราม-น่าอาย   ของความรุนแรง)  (คือ  ประณามลัทธิใช้ความรุนแรง  ที่ชั่วร้ายและเสื่อมถอย)

(a) degenerate    (ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม)

(b) futile    (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, หาความจริงไม่ได้, ขี้ปะติ๋ว, ไม่สำคัญ)

(c) petulant    (เพ้ช-ชะ-เลิ่นท)  (เจ้าอารมณ์, โกรธง่าย, ใช้อารมณ์, งอน, กระเง้ากระงอด)

(d) picturesque    (พิค-เชอะ-เรสค)  (สวย, งดงาม, น่าดู, เหมือนภาพวาด)

(e) queer    (เควียร์)  (แปลกๆ, ชอบกล, ประหลาด, พิกล, พิลึก, จิตไม่ปกติ)

 

9. Jennifer is very enthusiastic (เอน-ธิว-ซิ-แอส-ทิค) (a) about raising her exotic pets.

(เจนนิเฟอร์   กระตือรือร้น-มีใจจดจ่อ-มีศรัทธาแรงกล้า-เร่าร้อน    อย่างมาก  เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศของเธอ) 

(a) fabulous    (แฟ้บ-บิว-ลัส)  (วิเศษ, ยอดเยี่ยม, โกหก, เป็นเรื่องนิทาน)   

(b) bucolic    (บิว-ค้อล-ลิค)  (บ้านนอก, เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ)

(c) zealous    (กระตือรือร้นมาก, ปรารถนามาก, มีใจจดจ่อ, ขยันขันแข็ง, เร่าร้อน)

(d) obstinate    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, บังคับไม่อยู่, ควบคุมได้ยาก, เอาชนะได้ยาก, ข่มยาก, ดันทุรัง)

(e) eccentric    (ประหลาด, พิกล, ผิดปกติ, วิตถาร)

 

10. I don’t enjoy oysters myself, but I’m not averse (อะ-เวิร์ส) (a) to letting others eat them. 

(ผมมิได้เอร็ดอร่อยกับการกินหอยนางรมด้วยตนเอง  แต่ผมไม่   คัดค้าน-รังเกียจ-ไม่ชอบ-ไม่ยินยอม-ไม่สมัครใจ   ที่จะปล่อยให้คนอื่นได้กินมัน)  (หมายถึง  ตัวเองไม่ชอบกิน  แต่ก็ไม่คัดค้าน (หรือ รังเกียจ) ถ้าคนอื่นจะกิน)

(a) adverse    (แอ๊ด-เวอส)   (ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, ทำลาย, ทำให้เสียหาย) 

(b) opaque    (โอ-เพ้ค)  (ทึบ, ทึบแสง, อับแสง, ไม่โปร่งแสง, ไม่โปร่งใส, มืด, คลุมเครือ, เข้าใจยาก, โง่, ทึ่ม, ไม่ฉลาด)  

(c) oblique    (อะ-บลี้ค)  (เอียง, ลาด, เป็นมุมเอียง, เฉ, เยื้อง, ทแยง, อ้อมค้อม, บิดเบือน, ไม่ตรงไปตรงมา, ลับๆล่อๆ, คดโกง)  

(d) loath    (โลธ)  (ไ ม่เต็มใจ, ลังเล)  

(e) limpid    (ลิ้ม-พิด)  (ชัดเจน, ใส, กระจ่าง, เงียบสงบที่สุด, ไร้กังวล, เข้าใจได้, ชัดแจ้ง, สมเหตุผล, พูดแบบฟังง่าย)  

 

11. The witness was advised to recant (v) her testimony, and the judge dismissed all charges against the innocent accused.

(พยานได้รับการแนะนำให้    ถอนคำ-กลับคำ-กลับความเห็น-ประกาศเลิกนับถือ     คำให้การของเธอ  และผู้พิพากษาจึงยกฟ้องทุกข้อหา  ที่มีต่อผู้ถูกกล่าวหาที่บริสุทธิ์)  (คือ  พยานถอนหรือกลับคำให้การ  ทำให้ผู้พิพากษายกฟ้องผู้ถูกกล่าวหา)

(a) startle    (สท้าร์-เทิ่ล)  (ทำให้ตื่น, ทำให้สะดุ้งตกใจ, รบกวน, สะดุ้งตกใจ)  

(b) ascertain    (ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน, เสาะหา, ค้นคว้า, สืบหา)  

(c) retract a previous statement    (ถอนคำพูดที่ได้เคยพูดไว้แล้ว)  

(d) rant    (แร้นท)  (พูดโผงผาง, พูดเอะอะ, คุยโว)  

(e) ramble     (แร้ม-เบิ้ล)  (เดินเที่ยว, เดินเตร่, เดินเล่น, ท่องเที่ยว, พูดโง่ๆ, พูดเหลวไหล, พูดเพ้อเจ้อ, พูดพล่อย)  

 

12. His father opposed (v) his wish to become a pianist.

(พ่อของเขา   ไม่เห็นด้วย-ไม่ยินยอม-คัดค้าน-ต่อต้าน-ขัดขวาง-ขัดแย้ง-เป็นปรปักษ์-อยู่ฝ่ายตรงข้าม   (กับ) ความปรารถนาของเขาที่จะเป็นนักเปียโน)

(a) scolded     (ดุด่า, ด่าด้วยความโกรธ, ตำหนิ, ต่อว่า) 

(b) commented     (ให้ข้อคิดเห็น, ให้ข้อสังเกต) 

(c) disapproved     (ไม่เห็นด้วย, ไม่พอใจ, รังเกียจ, ไม่อนุญาต)

(d) complimented     (สรรเสริญ, ชมเชย, ยกย่อง, อวยพร, แสดงความยินดี)  

(e) revised    (แก้ไข)

 

13. Those paintings are rather attractive, but not valuable (a).

(ภาพวาดระบายสีเหล่านั้นค่อนข้างจะมีเสน่ห์ (ดึงดูดใจ), แต่มิได้   มีค่าเป็นเงินมาก-มีราคา-มีคุณค่า-มีประโยชน์มาก-มีความสำคัญมาก)

(a) terrible    (น่ากลัว, ร้ายแรง, สยองขวัญ, น่าเกรงขาม, รุนแรง, มหันต์) 

(b) precious     (เพร้ช-เชิส)  (มีค่า, ล้ำค่า, เป็นที่รัก, ทูนหัว, พิถีพิถัน, ละเอียดถี่ถ้วน)

(c) severe     (ซะ-เวียร์)  (รุนแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่ง, เคร่งขรึม, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, หนาวจัด, ร้ายแรง, สาหัส, ดุเดือด, ยากลำบาก, ไร้ความปรานี, ไม่ยอมผ่อนปรน) 

(d) cozy (= cosy)    (อบอุ่นและสบาย, สะดวก)    

(e) peculiar     (พิ-คิ้ว-เลีย)  (ประหลาด, แปลกพิกล, เป็นพิเศษ, ไม่เคยปรากฏมาก่อน) 

 

14. We worked without respite (เรส-พิท) (n) from five in the morning until five in the afternoon.

(เราทำงานโดยปราศจาก   การพักผ่อน-การหยุดชั่วคราว-การทุเลา-การยืดเวลาออกไป-การเลื่อนเวลาออกไป    จากตีห้าในตอนเช้า  จนกระทั่ง  ๕  โมงเย็น)

(a) reprisal    (ริ-ไพร้-เซิ่ล)  (การโต้ตอบด้วยกำลัง หรือกำลังทางทหาร, การแก้แค้น, การยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการโต้ตอบ)  

(b) reparation     (เรพ-พะ-เร้-ชั่น)  (การชำระเงินคืน, การชดเชย, การเยียวยา, การแก้ไข, การปรับปรุง, การซ่อมแซม, การฟื้นฟู, การปฏิสังขรณ์)  

(c) a period of rest or relief    (ช่วงเวลาการพักผ่อน หรือผ่อนคลาย)  

(d) repercussion    (รี  หรือ  เรพ-เพอร์-คั้ช-ชั่น)  (ผลลัพธ์, ผลกระทบทางอ้อม, การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ, ผลสะท้อน, เสียงสะท้อน)  

(e) requisite    (เร้ค-ควิ-ซิท)  (ข้อกำหนด, สิ่งที่จำเป็น, สิ่งที่จะขาดเสียมิได้)  

 

15. The doctor told the patients about many things that could impair (v) a person’s health.

(หมอเล่าให้คนป่วยฟังเกี่ยวกับหลายๆสิ่งซึ่งสามารถ   ทำลาย-ทำให้เสียหาย-ทำให้บาดเจ็บ-ทำให้เลวลง-ลดคุณค่า   สุขภาพของบุคคล)

(a) promote     (ส่งเสริม, สนับสนุน, กระตุ้น, ปลูกฝัง, ก่อตั้ง, ทำให้รุนแรงขึ้น, เลื่อนชั้น, ให้รางวัล) 

(b) damage     (ทำลาย, ทำให้เสียหาย, ทำให้เป็นอันตราย)

(c) remove     (เอาออกไป, ย้าย, โยกย้าย, ขนของ, ขจัด, กำจัด, ฆ่า, ลบออก, เอาทิ้งไป, ปลดออก, ไล่ออก, เอาออกจากตำแหน่ง, ไล่ไป, เนรเทศ, เอาออก, สกัดออก, ร่อน, ทำให้บริสุทธิ์, แยกออก, ตัดออก, ทิ้งไป) 

(d) endorse     (สนับสนุน, เห็นด้วย, รับรอง, อนุมัติ) 

(e) conspire    (สมคบคิด, ร่วมกันวางแผนร้าย, ร่วมหัวกันวางอุบาย)

 

16. Procedures to eradicate (v) animal diseases may include quarantine, immunization, and even slaughter.

(กรรมวิธีที่จะ   กำจัด-ทำลาย-ถอนรากถอนโคน   โรคสัตว์  อาจรวมถึง  การกักบริเวณสัตว์,  การ (ฉีดยาสัตว์เพื่อ) ให้มีภูมิคุ้มกันโรค,  และแม้กระทั่งการฆ่า  -  สัตว์ที่เป็นโรค)

(a) eliminate     (กำจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, คัดออก, ลบทิ้ง, กันออกไป, เว้นว่างไว้)    

(b) alleviate     (บรรเทา, ทำให้ลดลง) 

(c) investigate     (สืบสวน, สอบสวน) 

(d) restore     (ริส-ทอร์)  (ฟื้นฟู, ซ่อมแซม, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, ปฏิสังขรณ์, สร้างใหม่, ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง-ร่างกาย, เอากลับคืนที่เดิมหรือตำแหน่งเดิม) 

(e) abrogate    {ยกเลิก (สัญญา, กฎหมาย)}

 

17. Modeling clay is very malleable (แม้ล-ลี-อะ-เบิ้ล) (a).  So is Tim.  We can make him do whatever we want him to do.

(ดินเหนียวสำหรับทำ (ปั้น) แบบ   ดัดหรือตีแผ่ให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้-ทำหรือดัดให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย-ดัดแปลงได้-เปลี่ยนแปลงได้    (และ)  ทิมก็เช่นเดียวกัน  เราสามารถใช้ให้เขาทำอะไรก็ตาม  ที่เราต้องการให้เขาทำ)   (คือ  ทิมเป็นคนใช้งานง่าย  สั่งให้ทำอะไรก็ทำ  เปรียบได้กับดินเหนียวที่ใช้ปั้นสิ่งต่างๆ)

(a) obscene    (ออบ-ซีน)  (ลามก, อนาจาร, หยาบโลน, หยาบคาย, ทำให้เกิดกำหนัด-ตัณหา, น่ารังเกียจ, น่าขยะแขยง, สกปรก)  

(b) obsolete    (อ๊อบ-ซะ-ลีท)  (พ้นสมัย, ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ)  

(c) pallid    (แพ้ล-ลิด)  {ซีด, จาง, อ่อน, ไม่เพียงพอ, ขาดแคลน (กำลังหรือความสนใจ)}  

(d) easy to shape or bend    (ดัดให้เป็นรูปทรงหรือบิดงอได้ง่าย)  

(e) scandalous    (สแค้น-ดะ-เลิส)  (น่าอาย, น่าอัปยศอดสู, อื้อฉาว, ฉาวโฉ่, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)  

 

18. It was customary (a) for the victorious general to ride at the head of a parade.

(มัน  เป็นปกติ-เป็นธรรมดา-เป็นนิสัย-เป็นความเคยชิน-เป็นกิจวัตร-เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี    สำหรับนายพลผู้รบชนะ  ที่จะขี่ม้านำขบวนแห่)

(a) stagnant    (หยุดนิ่ง, หยุดอยู่กับที่, หยุดไหล, อยู่เฉยๆ, ซบเซา, เฉื่อยชา, ไม่เจริญ)     

(b) discreet    (พิจารณารอบคอบ, สุขุม, ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ, ระมัดระวัง)

(c) usual    (ยู้-ช่วล)  (เป็นธรรมดา, เป็นปกติ, เป็นประจำ, ทุกวัน)

(d) vigorous    (วิก-เกอะ-เริส)  (แข็งแรง, แรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, มีอำนาจ, เจริญเติบโตได้ดี)

(e) irrefutable    (ที่แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่หักล้างไม่ได้)

 

19. Bill’s former employer recommended him highly as having been a very assiduous (อะ-ซิด-ดิว-อัส) (a) worker. 

(นายจ้างคนก่อนของบิลฝากฝัง (แนะนำ) ในจดหมายสมัครงาน  ตัวเขา (บิล) อย่างสูง  ว่าเป็นพนักงานที่  ขยัน-พากเพียร-พยายาม   อย่างมาก)

(a) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย)

(b) opulent    (มั่งคั่ง, อุดมสมบูรณ์, เจริญรุ่งเรือง, มากมาย)

(c) diligent    (ขยันหมั่นเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ)

(d) cogent    {(คำพูด) ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, น่าเชื่อ, ถูกจุด, ตรงประเด็น}

(e) astute    (แอส-ทิ้วท)  (ฉลาด, มีเชาว์-ไหวพริบ, มีเล่ห์)

 

20. Atrocious (a) treatment of inmates instigated a riot in the prison. 

(การปฏิบัติที่   โหดร้าย-ชั่วร้าย-น่ากลัว-ดุร้าย-เลวร้าย   ต่อนักโทษ  ยั่วยุ (ก่อให้เกิด) การจลาจลในเรือนจำ)

(a) Indulgent    (ผ่อนปรน, ตามใจ, หมกมุ่น, หลงผิด, ที่ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา)

(b) Massive    (มากมาย, ใหญ่โต)

(c) Brutal    (ทารุณ, โหดร้าย)

(d) Comprehensive    (กว้างขวาง, ครอบคลุม, กินวงกว้าง)

(e) Gracious    (กรุณา, ปรานี, เมตตา, มีมารยาท, สุภาพ, สง่างาม, สวยงาม, เรียบร้อย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป