หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 286)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The average American can be considered undernourished (a) because he or she deprives the body of proper foods in favor of rich, fatty foods.

(ชาวอเมริกันโดยเฉลี่ยอาจได้รับการพิจารณาว่า   ขาดสารอาหาร-กินอาหารไม่ครบทุกหมู่-ขาดการบำรุงด้วยอาหาร    เพราะว่าเขาหรือเธอเอาอาหารที่เหมาะสมไปเสียจากร่างกาย  เพื่อเห็นแก่อาหารรสจัด-เข้มข้น  และมีไขมันมากเกินไป)  (คือ  กินอาหารที่มีไขมันแทนอาหารที่เหมาะสม)

(a) aloof    (สันโดษ, เย็นชา, (วางตัว) ห่าง, วางเฉย)

(b) immaculate    (สะอาดมาก, ไม่มีที่ติ, ไม่มีรอยด่าง, ไม่มีมลทิน, บริสุทธิ์, ไม่มีข้อ บกพร่อง)

(c) sluggish    (เกียจคร้าน, เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, (เศรษฐกิจ) ฝืดเคือง)

(d) not getting appropriately nutritious foods    (ไม่ได้รับอาหารซึ่งบำรุงกำลัง-ร่างกายอย่างเหมาะสม)

(e) obese    (อ้วนจัด)

 

2. Whenever the skinny boy got into a fight, he was the underdog (n).

(เมื่อใดก็ตามที่เด็กหนังหุ้มกระดูกคนนั้นมีการต่อสู้, เขาเป็น   ผู้ที่เป็นเบี้ยล่าง-ผู้ที่เสีย เปรียบ-ผู้ที่มีหวังแพ้-ผู้ที่ตกอับ-ผู้ที่เคราะห์ร้าย)

(a) disciplinarian    (ผู้ที่เคร่งครัดระเบียบวินัย, ผู้ควบคุมหรือบังคับให้เป็นไปตามระเบียบวินัย)

(b) disciple    (สาวก, ศิษย์, สานุศิษย์, ผู้ติดตาม)

(c) a person who is at a disadvantage    (บุคคลผู้ซึ่งเสียเปรียบ)

(d) dissident    (ผู้ที่ไม่เห็นด้วย)

(e) rookie    (รุค-คี่)  (มือใหม่, หน้าใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก)

 

3. The couple seemed so sympathetic (a) that the break-up baffled everyone.

(สามี-ภรรยาคู่นั้นดูเหมือนว่า   เห็นอกเห็นใจ-มีใจเหมือนกัน-เข้าข้าง-เห็นด้วย-ถูกใจ-พอใจ   มาก  จนกระทั่งการแตกแยกกัน (การหย่าร้าง  หรือตัดความสัมพันธ์กัน) ทำให้ทุกคนงงงวย)

(a) critical    (วิกฤต, สาหัส, เข้าด้ายเข้าเข็ม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์)

(b) compatible    (ไปด้วยกันได้, ซึ่งเข้ากันได้, ซึ่งอยู่ด้วยกันได้)

(c) thrifty    (ประหยัด, มัธยัสถ์, อดออม, กระเหม็ดกระแหม่)

(d) exhausted    (อิก-ซ้อส-ทิด)  (หมดกำลัง, หมดแรง)

(e) sensible    (ฉลาด, มีเหตุผล, ตระหนักรู้, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ)

 

4. They admired (v) the courage of the astronauts.

(พวกเขา  ยกย่อง-ชื่นชม-ชมเชย-เลื่อมใส-นับถือ-นิยม   ความกล้าหาญของนักบินอวกาศ)

(a) detained    (กักขัง, หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, ทำให้ช้า, ยับยั้ง)

(b) longed    (ปรารถนาอย่างยิ่ง, ใฝ่ฝัน)

(c) disdained    (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, รังเกียจ)

(d) appreciated    (ชมเชย, ชื่นชม, เห็นคุณค่า, แสดงความพอใจ, ตระหนัก, (เงิน) มีค่าสูงขึ้น)

(e) maintained    (รักษาไว้, ธำรงไว้, สงวน, อนุรักษ์, บำรุง, ค้ำ, เกื้อกูล, ดำเนินต่อไป, ยืนยัน)

 

5. Only a pittance (n) of Mr. Norton’s fortune was left to this human beneficiaries; most of the money was given to his dogs.

(จำนวนเพียงเล็กน้อย-เงินค่าครองชีพเล็กๆ น้อยๆ-เงินบริจาคเล็กน้อย-รายได้หรือค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ   เท่านั้น  ของทรัพย์สมบัติจำนวนมากของมิสเตอร์นอร์ตัน  ถูกทิ้งไว้ให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นมนุษย์,  (โดย) เงินส่วนใหญ่ถูกให้กับสุนัขของเขา)

(a) small amount    (จำนวนเล็กน้อย)

(b) plethora    (ความมีมากเกิน, ความอุดมสมบูรณ์เกินไป)

(c) velocity    (ความเร็ว, ความรวดเร็ว, อัตราความเร็ว)

(d) trepidation    (ความกลัว, การสั่นระริก (ด้วยความกลัว, ตกใจ), การสั่นเทา, ความกังวลใจ)

(e) paragon    (ตัวอย่างอันยอดเยี่ยม-ดีเลิศ)

 

6. A sharp rise in wholesale (a – n) prices is likely to affect the prices in our neighborhood stores.

(การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในราคา   เกี่ยวกับการขายส่ง-ขายส่ง-กว้างขวาง-เป็นจำนวนมาก-ไม่มีการเลือก-การขายส่ง    เป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบกับราคา (สินค้า) ในร้านของละแวกบ้านของเรา)

(a) retail    (เกี่ยวกับการขายปลีก, ขายปลีก, การขายปลีก)

(b) exorbitant    (แพงเกินไป, มากเกินไป, สูงเกินไป)

(c) commodity    (สินค้า, ของใช้ประจำ, ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, ของที่มีประโยชน์, ผลประโยชน์ส่วนตัว)

(d) large-scale sale    (การขายในปริมาณมาก, ขายส่ง)

(e) market    (ตลาด)

 

7. Most people agreed that he was a weird (a)-looking man due to the his long red beard.

(คนส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า  เขาเป็นผู้ชายที่มีลักษณะ   ประหลาด-นอกเหนือหลักธรรมชาติ-อัศจรรย์-อภินิหาร   เนื่องมาจากเคราสีแดงยาวของเขา)

(a) good    (ดี)

(b) calm    (สงบ, เงียบสงบ, (ใจ) สงบ, ไร้ลมพัด)

(c) furious    (โกรธจัด, มีอารมณ์รุนแรง, รุนแรงมาก, บ้าระห่ำ, อลหม่าน)

(d) bizarre    (บิ-ซ่าร์)  (แปลกประหลาด, ผิดปกติ)

(e) aggressive    (ก้าวร้าว, รุกราน)

 

8. The young girl was bewildered when the stranger embraced (v) her.

(เด็กสาวรู้สึกตื่นตระหนก (งุนงง, สับสน)  เมื่อคนแปลกหน้า   กอดรัด    เธอ)

(a) hugged    (กอด)

(b) kissed    (จูบ)

(c) threatened    (ขู่กรรโชก, ขู่เข็ญ, คุกคาม)

(d) bullied    (รังแก, ข่มเหง, ทำตัวเป็นอันธพาล, ขู่, ขู่เข็ญ, คุกคาม, ทำให้กลัว)

(e) molested    (รุกรานทางเพศ, รบกวน, เข้ายุ่ง)

 

9. Cats and ferrets became fully domesticated (a) species. 

(“Domesticated”  เป็นคำคุณศัพท์ที่มาจากกริยาช่องที่  ๓)

(แมวและเฟอร์เร็ต (สัตว์เลี้ยงคล้ายพังพอน  มีสีขาว  ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู) กลายเป็นพันธุ์สัตว์ที่ถูก    ฝึกให้เชื่อง-นำมาเลี้ยงตามบ้านเรือน   อย่างเต็มที่)

(a) hunting    (ซึ่งล่า, ที่ล่า)

(b) tame    (เชื่อง, อ่อนน้อม, เชื่อฟัง, ยินยอมโดยดี)

(c) ferocious    (ดุร้าย, โหดร้าย, ทารุณ)

(d) hybrid    (ซึ่งเป็นพันธุ์ทาง หรือพันธุ์ผสม)

(e) reprehensible    (เร-พริ-เฮ้น-ซะ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าถูกต่อว่า, น่าประณาม, น่าดุ, น่าจับผิด) 

 

10. A small remuneration (n) and expenses were paid to volunteers of the village.

(ค่าตอบแทน-การจ่ายเงิน-การตอบแทน-การให้รางวัล-การชดเชย   และค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อย  ถูกจ่ายให้กับอาสาสมัครของหมู่บ้าน)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(b) payment    (การจ่ายเงิน, ค่าตอบแทน, การจ่าย, การชำระหนี้, รางวัล)

(c) incentive    (สิ่งจูงใจ, สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, เครื่องส่งเสริม)

(d) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย, ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

(e) drought    (เดร้าท์)  (ความแห้งแล้ง, ความขาดแคลนน้ำ, ฤดูแล้ง, การขาดแคลนที่ยาวนาน, ความกระหายน้ำ)  

 

11. Tell him that he stands in great peril (n)

(จงบอกเขาว่า  เขาตกอยู่ใน   อันตราย, ภัย   อย่างมาก)

(a) jeopardy    (อันตราย, ภัย, การเสี่ยงอันตราย, การเสี่ยงต่อการถูกพบความผิด)

(b) forgiveness    (การให้อภัย, การยกโทษให้)

(c) memory    (ความทรงจำ)

(d) distress    (ความทุกข์ยาก, ความเคราะห์ร้าย, ความเศร้าโศกเสียใจ, ความลำบาก, ภัยพิบัติ)

(e) fragrance    (เฟร้-เกริ้นซ)  (กลิ่นหอม, ความหอม)  

 

12. The crash obstructed (v) the road for several hours.

(การชนกันของรถยนต์   ขัดขวาง-กีดขวาง-กีดกั้น   ถนนเป็นเวลาหลายชั่วโมง)

(a) denounced    (ประณาม)

(b) requested     (ร้องขอ, เรียกร้อง, อ้อนวอน, ขอ, ถามหา)

(c) distrusted    (ไม่ไว้ใจ)

(d) hampered    (แฮ้ม-เพ่อะ)  (ขัดขวาง, ทำให้ชะงัก, เป็นอุปสรรคต่อ, หยุดยั้ง, สอดแทรก)  

(e) deceived    (หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

 

13. She came from a very wealthy (a) family.

(เธอมาจากครอบครัวซึ่ง   ร่ำรวย-มั่งคั่ง-มั่งมี-รวย-มากมาย-อุดมสมบูรณ์   อย่างมาก)

(a) curious    (อยากรู้อยากเห็น)

(b) ambiguous    (กำกวม, คลุมเครือ, มีความหมายหลายอย่าง, เข้าใจยาก)

(c) grateful    (ขอบคุณ, รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ)

(d) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(e) belligerent    (บะ-ลิ้จ-เจอ-เริ่นท)  (กระหายสงคราม, ชอบสงคราม, ทำสงคราม, มุ่งร้าย, ชอบตีรันฟันแทง, ก่อสงคราม, เกี่ยวกับสงคราม)

 

14. Madrid lies almost exactly at the geographical heart (n) of the Iberian Peninsula.

 (แมดริด – สเปน – ตั้งอยู่เกือบจะ   ใจกลาง-ศูนย์กลาง    ทางภูมิศาสตร์  พอดิบพอดีของคาบสมุทรไอบีเรีย)

(a) border    (พรมแดน, ชายแดน)

(b) center    (ใจกลาง, ศูนย์กลาง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) apex    (ยอด, ปลาย, สุดยอด)

(e) boundary    (เบ๊าน-ดะ-รี่)  (เขตแดน, เส้นแบ่งเขต)

 

15. Since technology introduces new products, words are often coined (คอยน) (v) to describe what these new products do.

(เนื่องจากเทคโนโลยีนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามา  คำต่างๆ ได้ถูก   สร้าง-ประดิษฐ์ขึ้น    เพื่ออธิบายว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เหล่านี้ทำอะไรบ้าง)

(a) neglected    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ)

(b) borrowed    (ขอยืม)

(c) misused    (ใช้ในทางที่ผิด, ใช้ในทางที่ไม่ควร)

(d) invented    (ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้าง)

(e) heeded    (เอาใจใส่, ตั้งใจฟัง, ให้ความสนใจแก่)

 

16. She aspired (v) to become a famous film star.

(เธอ   ต้องการ-อยาก    เป็นดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง)

(a) intended    (ตั้งใจ, จงใจ, เจตนา)

(b) desired    (ปรารถนา, อยาก, ต้องการ)

(c) commenced    (เริ่มต้น)

(d) hesitated    (รีรอ, ลังเลใจ)

(e) contracted    (หดตัว, ย่อ, ทำให้สั้น, ทำสัญญา)

 

17. They never made a swift (a) decision about anything.

(พวกเขาไม่เคยตัดสินใจที่   รวดเร็ว-เร็ว-ว่องไว-ฉับพลัน-ฉับไว-ทันที-ทันควัน   เกี่ยวกับเรื่องใดๆ เลย)

(a) rapid    (เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, กะทันหัน)

(b) dull    (ดัล) (น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, ไม่มีชีวิตชีวา, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) adroit    (คล่องแคล่ว, ชำนาญ)

(e) amorphous    (อะ-ม้อร์-ฟัส)  (ไม่มีรูปร่าง-ทรวดทรงที่แน่นอน เช่น น้ำ-กาซ, อสัณฐาน, เละเทะเรื่อยเปื่อย ไม่มีจุดหมาย, ไม่มีระบบ)

 

18. He gave me a vague (เว้ก) (a) answer.

(เขาให้คำตอบที่   คลุมเครือ-เคลือบคลุม-ไม่ชัดเจน-เลือน-เลอะเลือน   แก่ผม)

(a) precise    (พรี-ไซ้ซ)  (ถูกต้อง, แม่นยำ, เที่ยงตรง, แน่นอน, พอดี, พิถีพิถัน)  

(b) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(c) astonishing    (น่าประหลาดใจ, น่าตกใจ)

(d) apparent    (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง)

(e) audacious    (ออ-เด๊-ชัส)  (กล้าหาญ, อาจหาญ, แกร่งกล้าท้าทาย, ที่ฉูดฉาดบาดตา)

 

19. The residents firmly believe that the relentless (a) push for economic growth is deeply damaging to the environment.

(ผู้อยู่อาศัย (ชาวบ้าน) เชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่า  การผลักดันอย่าง    ไม่ระย่อท้อถอย-ไม่ยอมผ่อนปรน-ไม่ผ่อนผัน-ไม่ปรานี-ไม่ไว้หน้า-ทรหด-บึกบึน    เพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจ  กำลังทำความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง)

(a) unyielding    (ไม่ยอมแพ้, ไม่ระย่อท้อถอย, เด็ดเดี่ยว)

(b) unwise    (ไม่ฉลาด, โง่)

(c) unaware    (ไม่ตระหนัก, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คาดคิดมาก่อน, ไม่ได้เตือนมาก่อน)

(d) swift    (รวดเร็ว)

(e) disdainful    (ดูหมิ่นดูแคลน, หยิ่ง, จองหอง, ปั้นปึ่ง, ไว้ตัว)

 

20. A number of prisons and reformatories, even in the modern world like nowadays, are overcrowded and squalid (a) places.

(คุกและสถานดัดสันดานจำนวนมาก,  แม้กระทั่งในโลกสมัยใหม่ดังเช่นปัจจุบัน,  เป็นสถานที่ที่มีนักโทษอยู่กันแน่นจนเกินไปและ    สกปรก-มอซอ-เสื่อมทราม-รุ่มร่าม-ยากแค้น-น่าสงสาร)

(a) congested    (แออัดยัดเยียด, แน่น)

(b) spectacular    (สเพค-แท้ค-คิว-เล่อะ)  (น่าตื่นเต้น, เกี่ยวกับภาพที่น่าตื่นเต้น, น่าประทับใจ)

(c) dirty    (สกปรก, โสมม, เปื้อน, น่าเกลียด, ชั่วช้า, เลวทราม, ลามก)

(d) magnificent    (โอ่อ่า, งดงาม, สง่า, ภาคภูมิ, สูงส่ง, ดีเลิศ, ผึ่งผาย)

(e) insolent    (ทะลึ่ง, อวดดี, จองหอง, ผยอง, โอหัง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป