หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 285)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Rainy days give some people a feeling of melancholy (เม้ล-เลิน-คอล-ลี่) (n) and sluggishness.

{วันที่ฝนตกทำให้บางคนเกิดความรู้สึก   ภาวะจิตใจหดหู่-ใจคอเหี่ยวแห้ง   และความเกียจคร้าน (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา)}

(a) failure    (ความล้มเหลว, ความไร้ผล, ความไม่สำเร็จ, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(b) apprehension    (การจับกุม, ความเข้าใจ, ความกลัว)

(c) desperation    (ความสิ้นหวัง, ภาวะที่ล่อแหลม, ภาวะที่ร้ายแรง)

(d) sadness    (ความเศร้าโศก-เสียใจ-สลดใจ-ตรอมใจ)

(e) devastation    (การทำลาย, การทำให้พินาศ)

 

2. Few people like someone who meddles (v) in the affairs of others.

(น้อยคนที่ชอบบุคคลผู้ซึ่ง   เข้าไปยุ่ง-เสือก   เรื่องของคนอื่น)

(a) participates    (มีส่วนร่วม)

(b) delights    (ให้ความสุขใจ-พอใจ, มีความยินดี-ปลื้มปิติ)

(c) interferes    (แทรกแซง, ยุ่ง, ก้าวก่าย, สอดแทรก, ขัดขา, รบกวน)

(d) dabbles    (ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก, ทำลวกๆ, ทำแบบจับๆจดๆ)

(e) vacillate    (แวส-ซิล-เลท)  (สองจิตสองใจ, ลังเลใจ, โยกไปโยกมา, ส่ายไปส่ายมา)

 

3. The thunder so frightened (v) the horse that it galloped down the road.

(เสียงฟ้าร้อง   ทำให้ (ม้า) ตกใจกลัว-ทำให้สะดุ้งตกใจ-ขู่ขวัญ   มากจนกระทั่งมันวิ่งห้อไปตามถนน)

(a) dismayed    (ทำให้ท้อใจ, ทำให้ท้อแท้, ทำให้ตกใจ, ทำให้สะดุ้งกลัว, ทำให้ตกตะลึง)

(b) terrified    (ทำให้ตกใจกลัว, ทำให้สะดุ้งกลัว)

(c) irritated    (ทำให้โมโห, ทำให้โกรธเคือง, ทำให้ฉุนเฉียว, กวนประสาท, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้อักเสบ)

(d) delighted    (ทำให้ปลาบปลื้ม, ทำให้ยินดี, ทำให้ปิติ)

(e) embarrassed    (ทำให้กระดากอาย, ทำให้ขวยเขิน, ทำให้อึดอัดใจ, ทำให้ลำบากใจ, เป็นอุปสรรค, กีดขวาง)

 

4. He clenched his fists in fury (n).

(เขากำมือ (กำปั้น) แน่นด้วย   ความโกรธ-ความโมโหร้าย-ความเดือดดาล-ความรุนแรงดุเดือด-คนโมโหร้าย-คนดุร้าย)

(a) excitement    (ความตื่นเต้น)

(b) anger    (ความโกรธ)

(c) tiredness    (ความเหน็ดเหนื่อย, ความเมื่อยล้า, ความอ่อนเพลีย)

(d) disappointment    (ความผิดหวัง)

(e) hatred    (เฮ้-ทริด)  (ความเกลียด, ความไม่ชอบอย่างรุนแรง, ความอาฆาตแค้น)

 

5. The meeting was a fiasco (n).

(การประชุมเป็น  ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง)

(a) accomplishment    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) blunder    (ความผิดพลาด)

(c) anxiety    (ความวิตก, ความกังวล)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

(e) mess    (ความสับสน, ภาวะที่ยุ่งเหยิง, สภาพที่สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ, สิ่งของที่กองยุ่งเหยิงไปหมด)

 

6. We can only guess (v - n) at the number of deaths the tornado has caused.

(เราสามารถเพียงแต่   เดา-ทาย-คาดคะเน-คิดว่า-เข้าใจว่า-การเดา-การคาดคะเน   จำนวนของการตาย  ซึ่งพายุทอร์นาโดได้ทำให้เกิดขึ้น)

(a) conjecture    (คาดคะเน, เดา, ทาย, อนุมาน)

(b) indicate    (บ่งชี้, มีความหมาย)

(c) reveal    (เปิดเผย, แสดงให้เห็น)

(d) remark    (พูด, กล่าว, เอ่ย, สังเกตเห็น, ให้ข้อคิดเห็น)

(e) heed    (ตั้งใจฟัง, ให้ความสนใจแก่, เอาใจใส่, ความสนใจ, ความเอาใจใส่)

 

7. It was the worst earthquake disaster (n) the country had ever witnessed

(มันเป็น  ภัยพิบัติ-ความหายนะ-ความล่มจม   แผ่นดินไหวที่เลวร้ายที่สุด  ซึ่งประเทศได้เคยพบเจอมา)

(a) tempest    (พายุแรงกล้า-พายุที่มีฝน, หิมะ, ลูกเห็บ-ความปั่นป่วน-ความวุ่นวาย)

(b) deluge    (เด๊ล-ลูจ)  (อุทกภัย, น้ำท่วม, ฝนที่ลงมาพักใหญ่, การไหลทะลัก)

(c) pandemonium    (ความโกลาหล, ความเอะอะโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, สถานที่ที่มีความเอะอะโกลาหล, นรก, อเวจี)

(d) catastrophe    (คะ-แทส-ทระ-ฟี่)  (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, ตอนจบของละคร, จุดจบ)

(e) excursion    (การออกไปเที่ยวต่างถิ่น)

 

8. We detected (v) from the messy room that a large group of people had assembled there.

(เรา   พบ-ตรวจพบ-พบเห็น-สืบหา-สืบค้น   จากห้องที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ  ว่าคนกลุ่มใหญ่ได้มาชุมนุม-ประชุมกันที่นั่น)  (คือ  รู้ว่ามีคนกลุ่มใหญ่มาชุมนุมกัน  โดยสังเกตจากห้องที่เละเทะ)

(a) purchased    (ซื้อ)

(b) confiscated    (ยึด, ริบ)

(c) redeemed    (ไถ่ถอน, ไถ่, เอากลับคืนมา, ใช้คืน, ได้คืนมา, ปลดเปลื้องหนี้, ชำระหนี้, ชดเชย, ชดใช้, ปฏิบัติตามสัญญา, ไถ่บาป)

(d) auctioned    (อ๊อค-ชั่น)  (ขายทอดตลาด)

(e) found out; discovered    (ค้นพบ, ค้นหา;  ค้นพบ, พบ, มองออก)  

 

9. The children were evacuated (v) to save them from massacre (แมส-ซะ-เค่อะ) (n).  

(เด็กๆ ถูกอพยพไป  เพื่อช่วยชีวิตพวกเขาจาก    การสังหารหมู่-การฆ่าคนจำนวนมากอย่างไม่จำเป็น)

(a) silence    (ความเงียบ)

(b) tumult    (ทิ้ว-มั่ลท)  (ความวุ่นวาย, ความสับสนอลหม่าน, ความอึกทึกครึกโครม, ความว้าวุ่น, อารมณ์ว้าวุ่น, ความกระอักกระอ่วน)

(c) skirmish    (การต่อสู้กันประปราย, การต่อสู้ระหว่างกองทหาร  หรือกลุ่มเล็กๆ)

(d) mass killing in a violent and cruel way    (การสังหารคนจำนวนมากในแบบที่รุนแรงและโหดร้ายทารุณ)

(e) misery    (มิส-เซอะ-ริ)  (ความทุกข์ยาก, ความยากเข็ญ, ความไร้ความสุขอย่างมาก, ความเจ็บปวด)

 

10. Doctors prescribe massive (a) doses of penicillin for patients with pneumonia. 

(แพทย์สั่งยาเพ็นนิซิลลินที่กินในแต่ละครั้งใน   ปริมาณมาก-เป็นกองใหญ่-เป็นก้อนใหญ่และหนัก   สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม) 

(a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

(b) heavy    (มาก, จำนวนมาก, ใหญ่มาก, หนัก, ที่หนาแน่นมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง)

(c) double    (เป็น ๒ เท่า)

(d) adequate    (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

(e) glamorous    (น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดใจ, มีเสน่ห์, เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย)

 

11. Jessica always has coarse (a) manners.

(เจสซิกามีกิริยามารยาท   หยาบ-หยาบคาย-ขาดรสนิยม-มีคุณภาพที่เลว   อยู่เสมอ)

(a) polite    (สุภาพ)

(b) delicate    (ละเอียดอ่อน, บอบบาง, ประณีต, อ่อนช้อย, อ่อนแอ, แตกง่าย, ยากที่จะจัดการ)

(c) vulgar    (วั้ล-เกอะ)  (หยาบ, หยาบคาย, ต่ำช้า, ไพร่, สามหาว, สามานย์, พื้นๆ, ธรรมดาสามัญ)

(d) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, ระมัดระวัง, เอาอกเอาใจผู้อื่น)

(e) versatile    (ซึ่งเก่งหลายอย่าง)

 

12. Superficial (a) relationship cannot last forever.

(ความสัมพันธ์ที่   ผิวเผิน-ตื้นๆ-ไม่ลึกซึ้ง-ใกล้ผิวหน้า   ไม่สามารถทน (ดำรง) อยู่ได้ตลอดไป)

(a) Cheating    (ต้มตุ๋น, หลอกลวง)

(b) Robust    (แข็งแกร่ง, แข็งแรง, เข้มแข็ง, มีกำลังมาก, กำยำ)

(c) Deep    (ลึก, ลึกซึ้ง)

(d) Shallow    (ตื้นๆ, ไม่ลึก, ไม่ลึกซึ้ง, ผิวเผิน)

(e) Intimate    (คุ้นเคย, ใกล้ชิด, สนิทสนม, ละเอียด, ลึกซึ้ง, แก่นแท้)

 

13. Aside from its use as an ornamental tree, the larch is valued for its hard, durable (a) wood.

(นอกเหนือจากการใช้มันในฐานะต้นไม้สำหรับประดับประดา-ตกแต่ง  ต้นสนลาร์ชได้รับการประเมินค่าสำหรับไม้ที่แข็งและ   ทนทาน-ใช้ทน   ของมัน)

(a) fragrant    (มีกลิ่นหอม)

(b) sturdy    (ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, เหนียว)

(c) thick    (หนา)

(d) resinous    (ประกอบด้วยเรซิน, ซึ่งเป็นยางไม้หรือยางสน)

(e) adroit    (อะ-ดร๊อยท์)  (เก่ง, ชำนาญ, คล่องแคล่ว)

 

14. Economic changes contribute to stress (n) in families.

(ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิด   ความเครียด   ในครอบครัว)

(a) miscommunication    (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(b) violence    (ความรุนแรง)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) tension    (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

(e) altercation    (การทะเลาะเบาะแว้ง, การวิวาท)

 

15. In spite of medical advances, that disease is usually fatal (a).

(ทั้งๆ ความก้าวหน้าทางการแพทย์  โรคภัยนั้นมักจะ  ร้ายแรงถึงตาย-ทำให้ตายได้-ถึงตาย)

(a) curable    (สามารถรักษาให้หายได้)

(b) deadly    (เป็นอันตรายถึงตาย, ร้ายแรงถึงตาย)

(c) painful    (เจ็บปวด)

(d) indubitable    (ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน)

(e) contagious    (ซึ่งสามารถติดต่อไปถึงคนอื่นได้, แพร่กระจายได้ง่าย, มีลักษณะของโรคติดต่อ)

 

16. His natural intelligence and his experience enabled him to cope (v) with the problem. 

(ความเฉลียวฉลาดโดยธรรมชาติ  และประสบการณ์ของเขา  ทำให้เขาสามารถ   รับมือ-จัดการ-ต่อกร   กับปัญหาได้)

(a) deal    (จัดการ, เกี่ยวข้อง, ติดต่อธุรกิจ)

(b) shun    (หลีกเลี่ยง)

(c) relax    (ผ่อนคลาย, คลายเครียด)

(d) ignore    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, มองข้าม)

(e) bewilder    (บี-วิ้ล-เดอะ)  (ทำให้งงงวย)

 

17. The leader of the lost group appealed to them not to panic (แพ้น-นิค) (v – n).

(ผู้นำของกลุ่มที่หลงทาง  ขอร้องพวกเขา (คนในกลุ่ม) มิให้   ตกใจกลัว-อกสั่นขวัญหาย-ความตกใจกลัว-ความหวาดกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย)

(a) instigate    (ปลุกเร้า, ปลุกระดม, ยั่วยุ, กระตุ้น)

(b) intervene    (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, เกิดขึ้นโดยบังเอิญและขัดขวาง, เกิดขึ้นระหว่าง)

(c) fear    (กลัว, หวาดกลัว, ความกลัว, ความหวาดกลัว)

(d) exasperate    (ทำให้โกรธเคืองมาก, เพิ่มความรุนแรง)

(e) evince    (แสดงออก, เผยให้เห็น, ทำให้เห็น, ประจักษ์)

 

18. Auto accidents maim (v) many persons each year.

(อุบัติเหตุรถยนต์   ทำให้พิการ-ทำให้เสียแขนขา-ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป   แก่บุคคลจำนวนมากในแต่ละปี)  (คือ  ทำให้บุคคลจำนวนมากพิการ-เสียแขนขา)

(a) commence    (เริ่มต้น)

(b) cripple    (ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย, ทำให้หยุดชงัก, เดินขาเป๋, คนหรือสัตว์ที่พิการ, คนขาเป๋, คนง่อย)

(c) supersede    (แทนที่)

(d) muster    (รวบรวม, ชุมนุม, รวมแถว, การชุมนุม-รวมพล-รวบรวม-รวมแถว, กลุ่มคนดังกล่าว)

(e) quell    (ปราบปราม, ระงับ)

 

19. A vulnerable (a) target for thieves is a solitary traveler.

(เป้าหมายที่   ถูกโจมตีได้ง่าย-อ่อนแอ-บาดเจ็บได้-เปราะ-ไม่มั่นคง-ถูกตำหนิได้ง่าย   อย่างหนึ่งสำหรับพวกหัวขโมย  คือ  นักเดินทางที่เดินทางตามลำพัง)

(a) tantamount    (แท้น-ทะ-เม่านท)  (เท่ากับ, พอๆกับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ)

(b) monotonous    (มะ-น้อท-เทิน-เนิส)  (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

(c) open to attack; sensitive to criticism; capable of being injured     (เปิดโล่งสำหรับการโจมตี  (ในที่นี้  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้หัวขโมยทำงาน  หรือ  หลอกต้มได้ง่าย  เพราะเดินทางคนเดียว), หวั่นไหวต่อการวิจารณ์, อาจบาดเจ็บได้)

(d) gregarious    (กริ-แก๊-เรียส)  (ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง, ที่จับกันเป็นกลุ่ม, ชอบสังคม, ชอบพบปะสังสรรค์)

(e) indignant    (โกรธ, โมโห, เคือง)

 

20. At the end of the year, lands throughout the state were parched (พาร์ช-ดึ) (v).

(ในตอนสิ้นปี  ผืนดินทั่วทั้งรัฐถูก   ทำให้แห้งผาก-ทำให้แห้งเกรียม-ทำให้เหี่ยวแห้ง-ทำให้กระหายน้ำ-ทำให้หนาวสั่น-ย่าง-อบ-ปิ้ง-แห้งผาก-กระหายน้ำ-เกรียม)

(a) repaired    (ซ่อมแซม)

(b) confiscated    (ริบ, ยึด)

(c) bone-dry   (แห้งผาก, แห้งมาก)

(d) turned into parks    (เปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ)

(e) deluged    (เด๊ล-ลูจ)  (ท่วม, หลั่งไหล, ฝนตกใหญ่)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป