หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 280)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The senator’s hopes for victory soared (ซอร์) (v) after his television appearance.

(ความหวังของวุฒิสมาชิกสำหรับชัยชนะ (ในการเลือกตั้ง)   สูงขึ้น-เพิ่มขึ้น-ร่อนสูง-บินสูง-บินถลา-ทะยาน-มีความหวังสูง-ทะเยอทะยาน   หลังจากการปรากฏตัวทางทีวีของเขา)

(a) replenished    (เติมให้เต็ม, เติมเต็มใหม่, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เสริมกำลัง, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่)

(b) heeded    (เอาใจใส่, แยแส, สนใจ)

(c) rose; flied upward or at a greater height    (เพิ่มขึ้น; บินขึ้นหรือบินสูงขึ้น)

(d) nullified    (ทำให้เป็นโมฆะ, ทำให้ไม่มีผลบังคับ, ทำให้ไร้ผล, ทำให้ไร้ค่า)

(e) fabricated    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ, ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่องขึ้น)

 

2. The majority of students understand that they cannot flee (v) from their responsibilities.

(นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจว่า  พวกเขาไม่สามารถ   หนี-หลบหนี (จาก)-เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว-บิน   จากความรับผิดชอบของตน)

(a) abolish    (อะ-บ๊อล-ลิช)  (เลิกล้ม, ยกเลิก, ลบล้าง, ทำลาย)

(b) facilitate    (ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก, สนับสนุน, ส่งเสริม, ก่อให้เกิด)

(c) escape;  run away    (หลบหนี;  หลบหนี)

(d) esteem    (เคารพ, นับถือ, นิยม, ยกย่อง, สรรเสริญ)

(e) champion    (สนับสนุน, ป้องกัน, กระทำเป็นแชมเปี้ยน)

 

3. Typically, a discount is offered as an incentive (n) to get a customer to pay promptly.

(โดยทั่วไป  การลดราคาได้รับการเสนอ  ในฐานะเป็น   สิ่งจูงใจ-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่งเสริม-สิ่งดลใจ    ให้ลูกค้าจ่ายเงิน (ซื้อ) ในทันที)  (คือ  ควักเงินซื้อทันทีเพราะมีการลดราคา)

(a) investment    (การลงทุน)

(b) inventory    (รายการสิ่งของ-ทรัพย์สิน-สินค้า, แค็ตตาล็อก, สิ่งของ, ทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว)

(c) impasse    (อิ๊ม-แพส)  (ทางตัน, สภาพที่หยุดชะงักอยู่กับที่, สภาพที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้, สภาวะที่อับจน)     

(d) motivation    (แรงกระตุ้น, สิ่งจูงใจ)

(e) barrier    (ปัญหา, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

 

4. We pursued (เพอร์-ซู่ หรือ ซิ่ว) (v) the bicycle thief until he vanished from our vision.

(เรา   ติดตาม-ไล่ตาม-ตามจับ-ดำเนินตาม-ปฏิบัติตาม   เจ้าโจรขโมยรถจักรยานไป  จนกระทั่งเขาหายไปจากสายตาของเรา)

(a) followed; proceeded along    (ติดตาม;  ดำเนินตาม)

(b) protruded    (ยื่นออกมา, โผล่ออกมา)

(c) enhanced    (ทำให้สูงขึ้น-มากขึ้น, เพิ่ม, เสริม, ยกระดับ)

(d) incited    (กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น)

(e) garnered    (รวบรวม, สะสม)

 

5. Those old buildings were demolished to make room for a new shopping center. 

(อาคารหลังเก่าเหล่านั้นถูก   รื้อทิ้ง-ทำลาย-โค่น   เพื่อจัดหาที่ว่างสำหรับศูนย์การค้าแห่งใหม่)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) rehabilitated    (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(c) razed    (รื้อถอน, ทำลายราบ, ขจัด, ลบล้าง)

(d) modified    (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)

(e) renovated    (เร้น-นะ-เวท)  (ทำใหม่, ปรับปรุงใหม่, ซ่อมแซม, ทำให้มีพลังใหม่, ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, ทำให้กลับสู่สภาพเดิม)

 

6. He is unwilling (a) to accept advice.

(เขา   ไม่เต็มใจ-ลังเลใจ-ต่อต้าน-ดื้อรั้น-หัวรั้น-แข็งข้อ   ที่จะรับคำแนะนำ)

(a) pernicious    (เพ้อร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ, ถึงตาย)

(b) reluctant    (ไม่เต็มใจ-ไม่สมัครใจ-ฝืนใจ-ต่อต้าน)

(c) ample    (อุดมสมบูรณ์, พอเพียงและยังมีเหลือ, กว้างขวาง)      

(d) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย)

(e) atrocious    (อะ-โทร้-เชิส)  (โหดร้าย, ทารุณ, ชั่วร้าย, น่ากลัว, ดุร้าย, เลวร้าย)  

 

7. He then abandoned (v) her and went off to live in Australia.

(เขาต่อมาได้   ทอดทิ้ง-ละทิ้ง-ปล่อย-พลัดพรากจาก-ปล่อยตามอารมณ์   เธอไป  และเดินทางไปอาศัยในประเทศออสเตรเลีย)

(a) summoned    (เรียก, เรียกตัว, เรียกประชุม, ออกหมายเรียก, ปลุกเร้า, ปลุกให้ตื่น, กระตุ้น)

(b) capsized    {(เรือ) พลิกคว่ำ, ล่ม}

(c) roamed    (โรม)  (ท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวไปเรื่อย, เดินเตร่)     

(d) deserted    (ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ละทิ้งหน้าที่, หนีทัพ)

(e) harassed    (แฮ้-เริส)  (รบกวน, ก่อกวน, รังควาญ, ราวี, ทำให้เหนื่อยอ่อน, ทำให้กลัดกลุ้ม) 

 

8. Robin Hood was valiant (แว้ล-เยิ่นท) (a) and faced his opponents without fear.

(โรบินฮู้ด   กล้าหาญ-องอาจ-อาจหาญ-มีคุณค่า-ดีเลิศ    และเผชิญหน้ากับศัตรูของตนโดยไม่กลัวเกรง)

(a) aggressive    (ก้าวร้าว, ชอบรุกราน)

(b) courageous    (คะ-เร้-เจิส)  (กล้าหาญ, มีความกล้า)

(c) devoted    (อุทิศตัว, จงรักภักดี)

(d) fake    (ปลอม, เก๊, เท็จ, ไม่จริง)

(e) resolute    (เร้ซ-ซะ-ลู้ท)  (เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ยืนหยัด, ตัดสินใจแล้ว)  

 

9. He abominates (อะ-บ๊อม-มิ-เนท) (v) all kinds of gambling and illegal acts.

(เขา   เกลียดชัง-ไม่ชอบ   การพนันและการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกประเภท)

(a) excels    (อิค-เซ่ล)  (ดีกว่า, เหนือกว่า, เก่งกว่า)

(b) abbreviates    (ย่อให้สั้น, ย่อความ)   

(c) detests    (เกลียดชัง, ไม่ชอบมาก)

(d) discriminates    (แบ่งแยก, เลือกที่รักมักที่ชัง, เลือกปฏิบัติ)

(e) aggregates    (แอ๊ก-กริ-เกท)  (รวมตัว, รวบรวม, สรุป, ไหลไปรวมกัน)

 

10. The chick becomes independent as soon as it emerges (v) from its shell.  

(ลูกเจี๊ยบเป็นอิสระ (ไม่ต้องให้แม่ไก่ช่วยเหลือ) ในทันทีที่มัน   โผล่ออกมา-ปรากฏขึ้น   จากเปลือกไข่)

(a) erupts    (ระเบิด, แตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา, ทำให้แตกออก-ระเบิดออก-ปะทุ)

(b) wanders    (ว้อน-เดอะ)   (เตร็ดเตร่, พเนจร, เถลไถลไป, ท่องเที่ยว, ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน)

(c) surpasses    (เหนือกว่า, ดีกว่า, เลย, ล้ำ, เกิน, ข้าม)

(d) appears    (ปรากฏ, เกิดขึ้น, ดูเหมือน, แสดงตัว, ประจักษ์)

(e) tolerates    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

 

11. Three workers were maimed (เมม) (v) when the ladder collapsed.

(คนงาน    คน  ถูก   ทำให้พิการ-ทำให้เสียแขนขา-ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป-ทำให้เสื่อมเสีย    เมื่อบันไดลิงล้มคว่ำลง)  (หมายถึง  คนงานหล่นลงมา  เมื่อบันไดสำหรับปีนไต่ทรุดตัว)

(a) amassed    (รวบรวม, สะสม)

(b) disabled; crippled    (ทำให้พิการ;  ทำให้พิการ, ทำให้เป็นง่อย)

(c) mimicked    (มิ้ม-มิค)  (ล้อเลียน, ล้อ, จำลอง)

(d) strived    (พยายาม)

(e) slandered    (พูดในทางร้าย (ถึงบุคคล) ในที่สาธารณะ, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, แพร่ข่าวลือในแบบมุ่งร้ายหรือทำลาย) 

 

12. Do not leave the iron on that delicate fabric or the heat will scorch (v) it.

(จงอย่าทิ้งเตารีดไว้บนผ้าที่บอบบาง (ละเอียดอ่อน) ชิ้นนั้น  มิฉะนั้น  ความร้อนจะ   ทำให้ไหม้เกรียม    มัน)  (คือ  ทำให้มันไหม้เกรียม)

(a) melt    (ทำให้ละลาย, ทำให้หลอม, ละลาย, หลอม)

(b) press    (กด, อัด, บีบ)

(c) discolor    (ทำให้เปลี่ยนสี, ทำให้สีซีด-สีตก)

(d) wrinkle    (ทำให้เป็นรอยย่น, ย่น, รอยย่น)

(e) delete    (ลบ, ขีดฆ่า, ตัดออก)

 

13. Since I have been ill, my appetite (n) has diminished.

(ตั้งแต่ที่ผมป่วยไข้,   ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม-ความต้องการของร่างกาย-ความปรารถนา-ความชอบ    ของผม  ได้ลดน้อยลงไป)

(a) desire for exercise    (ความต้องการออกกำลังกาย) 

(b) desire for visitors    (ความต้องการผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยว)

(c) desire for sleep    (ความต้องการนอน)

(d) desire for food    (ความต้องการกินอาหาร)

(e) desire for knowledge    (ความต้องการความรู้)

 

14. The initial assumption that the earth was flat was not erroneous (a) to the people of that time.

(สมมติฐานเบื้องต้น (ดั้งเดิม-แรกเริ่ม)  ที่ว่าโลกแบน  มิได้   ผิด-ไม่ถูกต้อง-เข้าใจผิด    สำหรับผู้คนในยุคนั้น)  (คือ  การเชื่อว่าโลกแบน  เป็นเรื่องถูกต้องสำหรับคนในสมัยโบราณ  ที่มีความเชื่อแบบนี้)

(a) immoral    (ผิดศีลธรรม, ไร้ศีลธรรม)

(b) illogical    (ไม่เป็นไปตามหลักเหตุผล)

(c) unsupported    (ไม่ได้รับการสนับสนุน)

(d) incorrect    (ผิด, ไม่ถูกต้อง)

(e) moderate    (ม้อด-เดอะ-ริท)  (ปานกลาง)

 

15. The National Association for the Advancement of Colored People was intentionally (adv.) founded on the one hundredth anniversary of Abraham Lincoln’s birth.

(สมาคมแห่งชาติสำหรับความก้าวหน้าของคนผิวสี   ถูกก่อตั้งขึ้นมา   โดยเจตนา-อย่างตั้ง ใจ    ในวันครบรอบวันเกิด  ๑๐๐  ปี  ของอับราฮัม  ลิงคอล์น)

(a) initially    (ในเบื้องแรก, ในเบื้องต้น, ในตอนเริ่มต้น)

(b) deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(c) historically    (ในทางประวัติศาสตร์)

(d) haphazardly    (โดยบังเอิญ, โดยมิได้ตั้งใจ, ตามอำเภอใจ, โดยมิได้มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

(e) spontaneously    (เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, เป็นไปเอง, โดยสัญชาติญาณ)

 

16. Despite the conflagration (คอน-ฟละ-เก๊-ชั่น) (n), the fireman rescued the family from their burning home.

(ทั้งๆ ที่   เพลิงขนาดใหญ่-อัคคีภัย    พนักงานดับเพลิงช่วยชีวิตครอบครัวนั้น  จากบ้านที่ไฟไหม้ของพวกเขา)

(a) complacency    (คัม-เพล้-เซิน-ซี่)  (ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความชะล่าใจ, ความลำพองใจ, ความพึงพอใจ, ความสงบใจ, ความไร้กังวล) 

(b) great fire    (เพลิงหรือไฟไหม้ขนาดใหญ่)

(c) candor    (แค้น-เดอะ)  (ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ, ความยุติธรรม, ความซื่อสัตย์สุจริต) 

(d) peccadillo    (เพค-คา-ดิ๊ล-โล่)  (ความผิด  หรือบาปเล็กๆ น้อยๆ) 

(e) chicanery    (ชิ-เค้-เนอะ-รี่)  (เล่ห์, เล่ห์กล, การใช้เล่ห์หลอกลวง, การใช้เล่ห์เพทุบายต้มตุ๋น) 

 

17. Soap manufacturing was among the first industries in which using coal for fuel was a widespread (a) practice.

(การผลิตสบู่เป็นหนึ่งในบรรดาอุตสาหกรรมแรกๆ  ซึ่งการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต  เป็นการปฏิบัติที่    แพร่หลาย-กว้างขวาง-กระจาย-กางออก-ขยายออก)

(a) clever    (ฉลาด)

(b) useful    (มีประโยชน์)

(c) broad-minded    (ใจกว้าง)

(d) common   (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ,  ร่วมกัน, พร้อมกัน, เหมือนกัน)

(e) vehement    (วิ-เออะ-เมิ่นท)  (รุนแรง)

 

18. The Connecticut shore is a popular summer resort area, and, with its protected portion of the Long Island Sound, lures (ลุ-เออะ) (v) boating enthusiasts.

(ชายฝั่งของรัฐคอนเนคติกัต  เป็นพื้นที่ตากอากาศในฤดูร้อนที่เป็นที่นิยม  และ -  ด้วยส่วนที่ได้รับการคุ้มครองของอ่าว (หรือช่องแคบ) ลองไอซ์แลนด์  (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่ง)  –  ล่อ-ดึงดูดใจ-ล่อใจ    ผู้มีความกระตือรือร้น-สนใจการพายเรือ – หรือการแล่นเรือ)

(a) shelters    (ให้ที่พักที่กำบัง, ที่พักที่กำบัง)

(b) delights    (ทำให้ยินดีหรือปลาบปลื้ม)

(c) attracts    (ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์)

(d) astounds    (ทำให้งงงวย, ทำให้ตกใจ  ด้วยความประหลาดใจ)

(e) emulates    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง)      

 

19. In the 1920’s, the Progressive party led the way (v) in social reform legislation in the United States.

(ในทศวรรษ  ๑๙๒๐  พรรคก้าวหน้า   นำทาง   ในการออกกฎหมายการปฏิรูปทางสังคม  ในสหรัฐฯ)

(a) experimented    (ทำการทดลอง)

(b) pioneered    (นำทาง, บุกเบิก, ริเริ่ม, หักร้างถางพง)

(c) specialized    (มีความชำนาญเป็นพิเศษ)

(d) participated    (มีส่วนร่วม)

(e)advocated    (สนับสนุน)

 

20. The population boom has increased enormously (adv.) the demand for food in the third world.

(การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร  ได้เพิ่มความต้องการด้านอาหารในโลกที่สาม  อย่างมากมายมหาศาล-อย่างมหึมา-อย่างใหญ่โต)

(a) immensely    (อย่างมากมายมหาศาล, อย่างมหึมา, อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร, อย่างกว้างขวาง, อย่างไม่มีขอบเขต, อย่างเหลือคณานับ)

(b) gradually    (ทีละน้อย)

(c) occasionally    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(d) unrealistically    (อย่างไม่สมจริงสมจัง)

(e) deliberately    (อย่างมีเจตนา, อย่างตั้งใจ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป