หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 278)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Economists distinguish between perishable and durable (a) goods.  

(นักเศรษฐศาสตร์แยกความแตกต่างระหว่างสินค้าที่เน่าเสียได้  และสินค้า   คงทน-ทนทาน)

(a) lasting    (แลส-ทิ่ง)  (คงทน, ทนทาน, ทน, ยืนหยัด, ถาวร)

(b) duration    (ระยะเวลา, ช่วงเวลา)

(c) enduring    (ที่อดทน, ทนทาน, ยืนนาน, อมตะ, ไม่ตาย, อยู่ชั่วกาลนาน)

(d) saleable    (ที่สามารถขายได้)

(e) luxurious    (หรูหรา, ฟุ่มเฟือย)

หมายเหตุ  -  Durable goods”  หมายถึง  สินค้าประเภทเครื่องมือเครื่องใช้  หรือสินค้าที่ใช้ได้นาน  ซึ่งต่างกับสินค้าที่ใช้บริโภค  ซึ่งเน่าเสียได้

 

2. As soon as we heard the news about the accident, we rushed (รัชด) (v)   to the hospital to see our friend.

(ในทันทีที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ,  เรา   เร่งรีบ-ทำอย่างเร่งรีบ-พรวดพราด-กรูกันไป-ทำอย่างฉุกละหุก-วิ่ง-วิ่งเข้าไป-พุ่ง-ถลัน-กรูเข้ายึด-ยื้อแย่ง-แย่งซื้อ   ไปยังโรงพยาบาล  เพื่อเยี่ยมเพื่อนของเรา)

(a) hurried    (รีบเร่ง)

(b) strolled    (เดินทอดน่อง, เดินเล่น, เดินเตร่, ร่อนเร่, พเนจร)

(c) lingered    (อ้อยอิ่ง, เกร่, เอ้อระเหย, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไม่รีบร้อน, ยังเหลืออยู่, ไม่รู้จักหาย, อืดอาด)

(d) crawled    (ครอล)  (คลาน, เลื้อย, แล่นแบบคลาน, เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า, เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน, รู้สึกขนลุกขนพอง)

(e) alleviated    (อะ-ลี้-วิ-เอท) (บรรเทา, ทำให้น้อยลง)  

 

3. Meteorologists issue tornado watches when they become aware of conditions leading to the unusually severe thunderstorms that spawn (v)  tornadoes.

(นักอุตุนิยมวิทยาออกประกาศการเฝ้าระวังพายุทอร์นาโด  เมื่อพวกเขาตระหนักถึงสภาวะต่างๆ  ที่นำไปสู่พายุฟ้าคะนองรุนแรงผิดปกติ  ซึ่ง   ให้กำเนิด-ก่อให้เกิด-วางไข่-สร้างเป็นจำนวนมาก-(สัตว์) ออกลูก   พายุทอร์นาโด)

(a) generate    (ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, แพร่พันธุ์)

(b) accompany    (ไปเป็นเพื่อน, มากับ, ไปกับ, ติดตาม, (เพลง) ประกอบ, คลอเสียง, เล่นดนตรีคลอเสียง)

(c) inhibit    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

(d) precede    (มาก่อน, นำหน้า, นำหน้า, เสริมหน้า)

(e) collide   (คะ-ไลด)  {(รถ) ชนกันโครม, ประสานงา, ปะทะกันทางความคิด, ไม่เห็นด้วยหรือขัดแย้ง (ทางความคิด)}

 

4. The new office building was warmly welcomed by all the company’s employees but its cost was prodigious (a).

(อาคารสำนักงานหลังใหม่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพนักงานของบริษัททุกคน  แต่ค่าใช้จ่าย (ในการก่อสร้าง) ของมัน    มากมาย-มหาศาล-ใหญ่โตมโหฬาร-มหัศจรรย์)

(a) slight    (เล็กน้อย, นิดหน่อย)

(b) tiny    (เล็กกระจิ๋ว)

(c) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ, พอสมควร)

(d) huge    (ฮิ้วจ)  (มากมาย, มหาศาล, ใหญ่โต, ใหญ่มาก, มหึมา)

(e) surreptitious    (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ซ่อนเร้น, แอบๆ, แอบทำ, ลอบทำ, ลับๆล่อๆ, มีเลศนัย)  

 

5. We were forced by the heavy rain to postpone (v) the picnic.

(เราถูกบังคับโดยฝนที่ตกหนัก  ให้   เลื่อนออกไป-เลื่อน-เลื่อนเวลา-ยืดเวลา   การไปปิกนิก)  (หมายถึง  เลื่อนการไปปิกนิกออกไป)

(a) resume    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป)

(b) take part in    (มีส่วนร่วมใน)

(c) call off    (ยกเลิก)

(d) put off    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลา)

(e) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

 

6. Only specially-trained technicians are capable of repairing the intricate (a) circuitry of a computer.

(เฉพาะช่างที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเท่านั้น  ที่สามารถซ่อมวงจรที่   สลับซับซ้อน-เข้าใจยาก-ยุ่งยาก    ของคอมพิวเตอร์)

(a) extraordinary    (พิเศษ, ผิดธรรมดา, วิสามัญ)

(b) malfunctioning    (ซึ่งทำงานผิดพลาด)

(c) complex    (สลับซับซ้อน)

(d) malleable    (งอได้, บิดได้, ซึ่งสามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้)

(e) unabridged    (อัน-อะ-บริดจท)  (ไม่ได้ย่อ, ไม่ได้ตัดทอน, สมบูรณ์เหมือนเดิม)

 

7. Pilfering (n) by company employees costs many businesses thousands of dollars each year.  (มาจากคำกริยา  “Pilfer”)

(การลักเล็กขโมยน้อย-การฉกฉวย    โดยพนักงานบริษัท  ทำให้ธุรกิจจำนวนมาก  ต้องเสียเงินหลายพันดอลลาร์  ในแต่ละปี)

(a) ignorance    (ความโง่เขลา, ความไม่รู้, การละเลยไม่เอาใจใส่)

(b) penetration    (การฝ่าเข้าไป, การทะลุเข้าไป, การเข้าไปข้างใน)

(c) stealing    (การลักขโมย)

(d) absenteeism    (การขาดงาน, การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่)

(e) assaulting    (อะ-ซ้อล-ทิ่ง)  {การทำร้ายอย่างรุนแรง (ทางกาย, ทางวาจา), การจู่โจม, การโจมตี}

 

8. Scientific experiments with animal subjects that proliferated (v) in the 1950s are on the decline. 

(การทดลองทางวิทยาศาสตร์กับตัวทดลองที่เป็นสัตว์  ซึ่ง (เคย)   แพร่หลาย-เพิ่มมากขึ้น    ในทศวรรษ  ๑๙๕๐  กำลังลดน้อยลง)  (คือ  เริ่มเสื่อมความนิยมในการใช้สัตว์เป็นตัวทดลอง)

(a) started    (เริ่มต้น)

(b) increased    (เพิ่มขึ้น)

(c) progressed    (ก้าวหน้า, เดินหน้า, คืบหน้า)

(d) became popular   (กลายเป็นที่นิยม)

(e) aspired    (มุ่งมาดปรารถนา, อยากมีอยากเป็น, ทะเยอทะยาน)

 

9. She left her little children to perish (เพ้อ-ริช) (v) from starvation and disease.

(เธอปล่อยให้ลูกเล็กๆ ของเธอ   ตาย-แตกดับ-สาบสูญ-ย่อยยับ-เน่า-เน่าเปื่อย-เหี่ยวแห้ง   จากการอดอาหาร (ความหิวโหย) และโรคภัยไข้เจ็บ)

(a) die    (ตาย, หมดอายุ, หยุด, หยุดทำงาน, อวสาน, พินาศ, สงบลง, สลายตัว)

(b) wail    (เวล)  (คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ, ร่ำไห้, ร้องโหยหวน, ร้องสะอึกสะอื้น, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน)

(c) admit to be true    (ยอมรับว่าจริง)

(d) manipulate    (มะ-นิ้พ-พิว-เลท)  (จัดการ, ใช้, ชักใย (อยู่เบื้องหลัง), บงการ, ยัก ย้าย, เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม)

(e) crave    (เคร้ฟ)  (อยากอย่างแรงกล้า, ปรารถนาอย่างรุนแรง)

 

10. A cautious warden (ว้อร์-เดิ้น) (n) always has to anticipate the possibility of an escape.

(พัศดี-ผู้คุม-ผู้คุมนักโทษ-ยาม-ผู้พิทักษ์-ผู้อุปถัมภ์-ผู้ปกครอง   ที่ระมัดระวัง (รอบคอบ) จำเป็นต้องคาดหวังอยู่เสมอ  ถึงความเป็นไปได้ของการหลบหนี  -  ของนักโทษ)

(a) prisoner    (นักโทษ)

(b) guard; person in charge of a prison    (ผู้ดูแลหรือยาม; บุคคลผู้รับผิดชอบคุก  คือ  พัศดี)

(c) exhibitionist    (เอค-ซะ-บิ๊ช-ชะ-นิสท)  (ผู้ชอบแสดงออก, ผู้ชอบอวด, ผู้ชอบอวดอวัยวะเพศของตนแก่ผู้อื่น  เช่น  ผู้แก้ผ้าวิ่งในสนามฟุตบอลขณะกำลังมีการแข่งขัน)

(d) hermit    (ฤษี, บุคคลที่เก็บตัว, ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก)

(e) dermatologist    (หมอรักษาโรคผิวหนัง)

 

11. The production of electric cars is hampered (v) by the limited energy supply of their batteries.  

(การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าถูก   ขัดขวาง-สกัดกั้น-เป็นอุปสรรค    โดยปริมาณพลังงานที่จำกัดของแบตเตอรี่รถยนต์)

(a) doomed    (กำหนด, พิพากษา, ชี้ชะตากรรม, ประณาม)

(b) hindered    (ขัดขวาง, สกัดกั้น, เป็นอุปสรรค)

(c) aggravated    (ทำให้แย่ลง, ทำให้เลวลง)

(d) obliterated    (ทำลายสิ้นเชิง, กำจัด, ขจัด, ตัดทิ้ง, ขัดออก, ลบออก, ถูออก)

(e) aggravated    (แอ๊ก-กระ-เวท)  {ทำให้ (สถานการณ์, โรคภัย, ปัญหา, ฯลฯ) เลวร้ายยิ่งขึ้น  หรือทรุดหนักลง}

 

12. In low temperature areas, bats shun (v) winter conditions by migrating or hibernating.

(ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ,  ค้างคาว   หลีกเลี่ยง-หนี-หลบหลีก    สภาวะหน้าหนาว  โดยการอพยพหรือจำศีล)  (คือ  อยู่ในถ้ำไม่ออกไปหากิน)

(a) endure    (อดทน, ทนทาน)

(b) avoid    (หลีกเลี่ยง)

(c) live through   (มีชีวิตตลอด)

(d) overcome    (เอาชนะ, พิชิต, มีชัยเหนือ)

(e) charm    (ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์เคลิบเคลิ้ม, ทำให้ถูกใจ-ต้องใจ, ใช้เสน่ห์ผูกใจ, ทำเสน่ห์)

 

13. Everyone had to persevere (เพอร์-ซะ-เวี่ยร์) (v) and face up to innumerable setbacks.

(ทุกคนจำเป็นต้อง   มุมานะ-อุตสาหะ-พยายาม-บากบั่น-พากเพียร   และเผชิญกับความล้มเหลว (การชะงักงัน) นับครั้งไม่ถ้วน)

(a) persist    (เพียร, ยืนหยัด, ยืนกราน, ดื้อ, ดื้อรั้น, ทนทาน, ฝังแน่น) 

(b) liquidate    (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี) 

(c) bribe    (ไบรบ)  {(คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน, (คำนาม) สินบน, สิ่งล่อใจ} 

(d) weaken    (ทำให้อ่อนแอ-อ่อนเพลีย-หมดกำลัง) 

(e) delude    (ดิ-ลู้ด)  (หลอกลวง, หลอกให้หลงเชื่อ, ตบตา)

 

14. You can give more if you are feeling generous (a).

(คุณสามารถให้ (เงิน, สิ่งของ หรืออื่นๆ) ได้มากขึ้น  ถ้าคุณกำลังรู้สึก   ใจกว้าง-กรุณา-เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่-มีน้ำใจ-ใจดี-ไม่เห็นแก่ตัว-อุดมสมบูรณ์-มากมาย)

(a) brutal    (โหดร้าย, ทารุณ)

(b) magnanimous    (ใจกว้าง, มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีจิตใจสูงส่ง, สูงส่ง)

(c) drastic    (แดรส-ทิค)  (เข้มงวดมาก, รุนแรงมาก, ดุเดือดมาก, อย่างสุดขีด)

(d) dirty    (สกปรก, โสมม, เลวทราม, ชั่วช้า, เปื้อน, ลามก, น่าเกลียด)  

(e) idiotic    (อิ-ดิ-อ๊อ-ทิค)  (ที่โง่เขลาเบาปัญญา, ที่ปัญญาอ่อน)

 

15. Our solar system is made up of planets that follow relatively stable (a) oval orbits around the sun.

(ระบบสุริยะของเราประกอบขึ้นด้วยดาวเคราะห์  ซึ่งเดินไปตามวงโคจรรูปไข่ที่ค่อนข้าง  มีเสถียรภาพ-มั่นคง-ไม่เปลี่ยนแปลง-สม่ำเสมอ-ไม่ขึ้นไม่ลง-แน่วแน่    รอบดวงอาทิตย์)

(a) fixed    (คงที่, มีเสถียรภาพ, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(b) independent    (อิสระ, มีเอกราช)

(c) pacific    (สงบ, สงบเงียบ, นิ่มนวล, รักสันติ, มีสันติภาพ, อ่อนโยน)

(d) mediocre    (มี-ดิ-โอ๊-เค่อะ)  (มีคุณภาพปานกลาง, ไม่ดีไม่เลว, สามัญ, เกือบไม่พอ)

(e) trustworthy    (มีคุณค่าควรแก่การไว้วางใจ, เชื่อถือได้, ไว้ใจได้)

 

16. The property on which money has been lent is redeemed (v) when the loan is paid back.

(ทรัพย์สิน-ที่ดิน  ซึ่งค้ำประกันเงินที่ถูกให้ยืมไป  จะถูก   ไถ่ถอน-ไถ่-เอากลับคืนมา-ใช้คืน-ได้คืนมา-ปลดเปลื้องหนี้-ชำระหนี้-ชดเชย-ชดใช้-ปฏิบัติตามสัญญา-ไถ่บาป    เมื่อเงินกู้ได้รับการชำระคืน)

(a) purchased    (ซื้อ)

(b) confiscated    (ยึด, ริบ)

(c) regained; retrieved    (ได้กลับคืนมา;  เอากลับคืนมา, ทำให้คืนสู่สภาพเดิม, ซ่อมแซม, กู้, ช่วยชีวิต, กอบกู้, (สุนัขล่าเนื้อ) เอาเหยื่อกลับมา)

(d) auctioned    (อ๊อค-ชั่น)  (ขายทอดตลาด)

(e) ascertained    (ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน, เสาะหา, ค้นคว้า, สืบหา)  

 

17. Nineteenth-century movements to improve sanitation occurred simultaneously (ไซ-มัล-เท้-เนียส-ลี่) (adv.) in several European countries.

(ขบวนการหรือการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่  ๑๙  ที่จะปรับปรุงด้านสุขอนามัย  เกิดขึ้น  อย่างพร้อมๆกัน-ในเวลาเดียวกัน-ในขณะเดียวกัน    ในหลายๆ ประเทศในยุโรป)

(a) suddenly    (ในทันทีทันใด)

(b) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง, เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาตญาณ)

(c) gradually    (ทีละน้อย)

(d) concurrently    (อย่างพร้อมๆกัน, ในเวลาเดียวกัน)

(e) cautiously    (ค้อ-ชัส)  (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ, อย่างละเอียด)  

 

18. Most of the effects of science are really beneficial (เบน-นะ-ฟิ้ช-เชี่ยล) (a) to people.

(อิทธิพลหรือผลกระทบส่วนใหญ่ของวิทยาศาสตร์   เป็นประโยชน์-มีประโยชน์-เป็นผลดี-ซึ่งช่วยเหลือ   อย่างแท้จริงกับผู้คน)

(a) essential    (จำเป็น, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(b) conceivable    (นึกเห็นได้, พอจะนึกภาพออก, เป็นไปได้, พอที่จะคิดออก)

(c) advantageous    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้กำไร)

(d) detrimental    (ซึ่งเป็นผลเสียหรือผลร้าย, เป็นอันตราย, เป็นภัย)

(e) bizarre   (บิ-ซาร์)  (แปลกประหลาด, พิกล, ผิดปกติ)  

 

19. She was indignant (อิน-ดิ๊ก-เนิ่นท) (a) when they said she was a liar.

(เธอ   เดือดดาล-ขุ่นเคือง-ไม่พอใจมาก   เมื่อพวกเขากล่าวว่าเธอเป็นคนโกหก)

(a) satisfied    (พอใจ)

(b) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท) (ยากจน, ขัดสน)

(c) angry    (โกรธ, โมโห)

(d) deficient    (ดิ-ฟิ-เชิ่นท) (ขาดแคลน, บกพร่อง, มีไม่พอ)

(e) defective    (ดิ-เฟ้ค-ทิฟว)  (มีข้อบกพร่อง, ไม่สมบูรณ์, ไม่ปกติ, พิการ, ขาด, เสีย)  

 

20. Some physicists have proposed that sunspots and solar wind have negligible (a) effects on the earth’s weather.

(นักฟิสิกส์บางคนได้เสนอว่า  จุดดับบนดวงอาทิตย์และลมสุริยะ  มีผลกระทบ   เล็กน้อย-ไม่สำคัญ-ขี้ปะติ๋ว-ไม่ต้องให้ความสนใจหรือเอาใจใส่    ต่ออากาศของโลก)

(a) undetermined    (มิได้กำหนดหรือระบุ)

(b) indisputable    (ไม่อาจเถียงหรือโต้แย้งได้)

(c) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

(d) insignificant    (ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป, ไม่มีความหมาย)

(e) fickle    (ฟิ้ค-เคิ่ล)  (เปลี่ยนแปลงง่าย, ไม่คงเส้นคงวา, เอาแน่ไม่ได้, เหลาะแหละ, แล้วแต่อารมณ์, หลายใจ)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป