หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 277)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. At midnight the train crossed the border (n) and we were in a foreign country.

(เมื่อตอนเที่ยงคืน  รถไฟได้ข้าม   พรมแดน   และเราก็ได้มาอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง)  (หรือมาอยู่ต่างประเทศ  ที่ไม่ใช่ประเทศของเรา)

(a) frontier    (ชายแดน, พรมแดน, เขตแดน, ขอบเขต, ความคิดแนวใหม่, วิวัฒนาการใหม่)

(b) outskirt    (ชานเมือง, เขตรอบนอก, ขอบ, ริม)

(c) edge    (ขอบ, ริม, ข้าง, เขตแดน, สัน, หน้าผา, ข้อได้เปรียบ, ด้านคมของใบมีด, ความคม)

(d) surroundings    (สภาพแวดล้อม)

(e) bridge    (สะพาน)

 

2. Minute (ไม-นิ้วท) (a) energy demands allow computers to be used in a wristwatch or implanted in the human body to control an aberrant heart.

(ความต้องการพลังงาน   เล็กน้อยมาก-เล็กมาก-ไม่สำคัญ-สำคัญเล็กน้อย-เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว-เกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ    ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถถูกใช้ในนาฬิกาข้อมือ  หรือฝังไว้ในร่างกายมนุษย์  เพื่อควบคุมหัวใจที่ผิดปกติ)

(a) considerable    (มากมาย, ค่อนข้างมาก, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา, น่านับถือ)

(b) moderate    (ปานกลาง, พอประมาณ)

(c) minuscule    (มิ-นัส-คิยูล)  (เล็กมาก, จิ๋ว, เล็ก)

(d) consistent    (สม่ำเสมอ, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง)

(e) novel    (น้อฟ-เวิ่ล)  (ใหม่และแปลก)

 

3. Leather quickly deteriorates (v) in a hot, damp climate.

(หนังฟอก  เสื่อมลง-เลวลง-แย่ลง   อย่างรวดเร็ว  ในภูมิอากาศร้อนและชื้น)

(a) gets better    (ดีขึ้น)

(b) becomes worse    (เลวลง, แย่ลง, เสื่อมลง)

(c) decays    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, (ฟัน) ผุ}

(d) contracts    (หดตัว)

(e) circulates    (เซ้อ-คิว-เลท)  (หมุนเวียน)

 

4. Some experts believe that the functions (n) of the print media will be replaced by audio or visual media. 

(ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่า  บทบาท-หน้าที่-ภาระกิจ-งาน-พิธี-การปฏิบัติงาน   ของสื่อสิ่งพิมพ์  จะถูกแทนที่โดยสื่อทางเสียงหรือภาพ)  (เช่น  หนังสือพิมพ์หรือวารสาร  ถูกแทนที่ด้วยยูทู้บ,  เว็บไซต์,  หรืออี-บุ๊ค)

(a) influences    (อิทธิพล)

(b) distribution    (การจำหน่าย, การแจกจ่าย)

(c) roles    (บทบาท)

(d) popularity    (ความเป็นที่นิยมชมชอบ)

(e) burdens    (เบ๊อ-เดิ้น)  (ภาระ, ของหนัก, สิ่งบรรทุก)

 

5. Because poultry is as nutritious (a) as beef and lower in fat, many people are beginning to include more chicken in their diets.

(เพราะว่าสัตว์ปีก   บำรุงเลี้ยงร่างกาย-บำรุงกำลัง-ให้อาหาร    ได้เหมือนเนื้อวัว  และมีไขมันต่ำกว่า,  คนจำนวนมากกำลังเริ่มต้นรวมเอาเนื้อไก่ไว้ในอาหารของตนเพิ่มมากขึ้น)

(a) delicious    (อร่อย)

(b) filling    (ทำให้อิ่ม, ทำให้พอ, เติมเต็ม)

(c) hard to digest    (ย่อยยาก)

(d) nourishing    (บำรุงกำลัง, บำรุงเลี้ยง, หล่อเลี้ยง, เสริมกำลัง, บำรุงด้วยอาหาร)

(e) ridiculous    (ริ-ดิ๊ค-คิว-เลิส)  (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไม่เอาไหน, ไร้สาระ)

 

6. When she slipped in the shower, Judy was scalded (สค็อลด) (v) by the hot water.

(เมื่อเธอลื่นล้มในการอาบน้ำฝักบัว,  จูดี้ถูก  ลวก-ใช้น้ำร้อนหรือของเหลวร้อนราด-ใส่น้ำเดือดหรือน้ำร้อน   โดยน้ำร้อน)  (หมายถึง  น้ำร้อนจากฝักบัว) 

(a) proclaimed    (ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, ประกาศสงคราม, ประกาศอย่างเปิดเผย, ประกาศสรรเสริญ)

(b) reproached    (ริ-โพร้ช)  (ต่อว่า, ดุ, ตำหนิ, ประณาม, ทำให้ถูกตำหนิ, ทำให้ขายหน้า)

(c) camouflaged    (แค้ม-มะ-ฟลาจ)  (อำพราง, ซ่อน, ลวงตา)

(d) burned with hot liquid or steam    (ถูกลวกด้วยของเหลวร้อน  หรือไอน้ำร้อน)  

(e) dispersed    (ทำให้กระจายไป, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้หายไป, ไล่ไป, กระจาย, หายไป)    

 

7. His winning the award was the highest attainment (n) of his career.

(การชนะ (ได้) รางวัลของเขาเป็น  ความสำเร็จ-การบรรลุผล   สูงที่สุดในอาชีพของเขา)

(a) desire   (ความปรารถนา, ความต้องการอย่างมาก)

(b) subterfuge   (ข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว, ข้อหลีกเลี่ยง)

(c) achievement   (ความสำเร็จ, การบรรลุผลสำเร็จ)

(d) ecstasy   (ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความยินดี-ดีใจอย่างเหลือล้น)

(e) requisite    (เร้ค-ควะ-ซิท)  (ข้อกำหนด, สิ่งที่จำเป็น, สิ่งที่จะขาดเสียมิได้)  

 

8. He was the kind of man who could sew on buttons and mend (v) socks.

(เขาเป็นผู้ชายประเภทที่ว่าสามารถเย็บกระดุมและ  ซ่อมแซม-ปะ-ชุน-แก้ไข-ปรับปรุง   ถุงเท้า)

(a) wash   (ซัก, ล้าง, สระ)

(b) decorate   (ประดับประดา, ตกแต่ง)

(c) repair   (ซ่อมแซม)

(d) mold   (หล่อ)

(e) renounced    (ริ-เน้านซ)  (สละ, ละทิ้ง, ประกาศสละ, ประกาศเลิก, สละบุตร, สละกรรมสิทธิ์)  

 

9. Farce, a dramatic form whose principal purpose is to provoke (v)  laughter, does not attempt to portray life realistically.

(ละครตลก (เรื่องตลก),  ซึ่งเป็นรูปแบบการละคร  ที่วัตถุประสงค์หลักของมัน  คือ  เพื่อ  กระตุ้น-ก่อให้เกิด   การหัวเราะ,  มิได้พยายามที่จะแสดงชีวิตตามความเป็นจริง – หรือสมจริงสมจัง)  (คือ  เพียงแต่ต้องการให้คนดูหัวเราะเท่านั้น,  เนื้อเรื่องในละคร  จึงอาจมิใช่เรื่องในชีวิตจริง)

(a) cause    (เป็นเหตุให้เกิด, ก่อให้เกิด)

(b) reward    (ให้รางวัล)

(c) ridicule    (เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะ, ยั่วเย้า, หยอกล้อ)

(d) appreciate    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

(e) endorse    (เอน-ดอร์ส)  (รับรอง, เห็นด้วย, อนุมัติ, เซ็นชื่อรับรอง, ลงนามเห็นด้วยหรืออนุมัติ, สลักหลังเช็คหรือตั๋วเงิน)

 

10. His extreme nervousness impeded (v) his ability to speak in front of large groups of people. 

(ความประหม่าอย่างสุดๆ (สุดโต่ง) ของเขา   กีดกั้น-ขัดขวาง-เป็นอุปสรรค    (ต่อ) ความสามารถของเขาในการพูดต่อหน้าคนกลุ่มใหญ่)

(a) accelerated    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) terminated    (สิ้นสุดลง, จบสิ้นลง, ทำให้สิ้นสุด)

(c) hindered    (ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค, กีดกัน, สกัดกั้น)

(d) fostered    (บ่มเพาะ, เลี้ยงดู, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, อุปถัมภ์)

(e) mollified    (ม้อล-ลิ-ไฟ)  (ทำให้อ่อนโยน, ทำให้สงบ, ปลอบ, ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ผ่อนคลายลง, บรรเทา, ระงับ)  

 

11. Although there is considerable (a) literature on theories of olfaction, there are insufficient grounds for accepting one theory over another.

(แม้ว่าจะมีวรรณกรรม (ตำรับตำรา)   มากมาย-ค่อนข้างมาก-ค่อนข้างใหญ่-น่าพิจารณา   เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยกลิ่น  (แต่)  ยังไม่มีเหตุผลสนับสนุนหรือหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  สำหรับการยอมรับว่า  ทฤษฎีหนึ่งน่าเชื่อถือกว่าอีกทฤษฎีหนึ่ง)

(a) convincing    (น่าเชื่อ)

(b) current    (ปัจจุบัน)

(c) authoritative    (เผด็จการ, ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้)

(d) extensive    (มากมาย, แพร่หลาย, กว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม, ถ้วนทั่ว)

(e) opportune    (ออพ-เพอร์-ทู่น)  (เหมาะเจาะ, เหมาะสม, เหมาะพอดี, เหมาะกับเวลา, ถูกกาละ, ได้เวลา)

 

12. Sporadic (a) attacks continued throughout the night.

(การโจมตี   เป็นพักๆ-เป็นระยะ-เป็นครั้งเป็นคราว   ดำเนินต่อไปตลอดทั้งคืน)

(a) continuous    (สม่ำเสมอ, ต่อเนื่องกันไป)

(b) intermittent    (เป็นพักๆ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, เดินๆ หยุดๆ)

(c) frequent    (บ่อยๆ)

(d) distant    (ไกล)

(e) conspicuous    (เคิน-สปิ๊-คิว-อัส)  (เห็นได้ชัด, เห็นได้โทนโท่, เป็นเป้าสายตา, ให้เป็นที่สังเกต)

 

13. The experts reluctantly acknowledged (v) that their estimate of food costs was not accurate.

(เหล่าผู้เชี่ยวชาญ   ยอมรับ-รับรอง-แจ้งว่าได้รับ-เห็นคุณค่า   อย่างไม่เต็มใจ  ว่าการประมาณการของพวกตนในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านอาหาร  ไม่ถูกต้อง)

(a) perished    (ตาย, แตกดับ, สาบสูญ, ย่อยยับ, เน่าเปื่อย, เหี่ยวแห้ง)

(b) wailed    (เวล)  (คร่ำครวญ, ร้องคร่ำครวญ, ร่ำไห้, ร้องโหยหวน, ร้องสะอึกสะอื้น, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน)

(c) admitted to be true    (ยอมรับว่าจริง)

(d) manipulated    (มะ-นิ้พ-พิว-เลท)  (จัดการ, ใช้, ชักใย (อยู่เบื้องหลัง), บงการ, ยักย้าย, เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม)

(e) craved    (เคร้ฟ)  (อยากอย่างแรงกล้า, ปรารถนาอย่างรุนแรง)

 

14. When a husband prospers in his business, his spouse (สเพาซ) (n) benefits also.

(เมื่อสามีเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจ  คู่ชีวิต-คู่สมรส-สามีหรือภรรยา   ของเขา  ก็ได้รับประ โยชน์ด้วยเช่นกัน)

(a) concubine    (ค้อง-คิว-ไบน)  (เมียน้อย, หญิงที่อยู่กินกับชายโดยมิได้สมรส, อนุภรรยา, นางบำเรอ)

(b) partner    (หุ้นส่วน, ผู้ร่วมมือ, ผู้ช่วย, ผู้ร่วมกระทำ, คู่ขา, คู่เต้นรำ)

(c) wife    (ภรรยา)

(d) maid    (สาวใช้, คนใช้ผู้หญิง, หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, เด็กผู้หญิง)

(e) opportunist    (ผู้ที่ฉวยโอกาส)

 

15. One should try to pick an appropriate vocation (n) that suits him or her.

(คนเราควรพยายามเลือก  อาชีพ  ที่เหมาะสม  ซึ่งเหมาะกับเขาหรือเธอ)

(a) vacation    (การเดินทางไปเที่ยววันหยุดพักผ่อน)

(b) residence    (ที่พักอาศัย, ถิ่นที่อยู่, ที่อยู่, การอยู่อาศัย, การมีถิ่นที่อยู่, ช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัย)

(c) attire    (อะ-ไท้-เออะ)  (เครื่องแต่งตัว, เสื้อผ้า, เขากวาง)

(d) occupation; profession    (อาชีพ; อาชีพ, วิชาชีพ, การนับถือศาสนา)

(e) expansion    (การขยายออก, การต่อเติม, ส่วนที่ขยายออก, สิ่งที่ถูกขยาย)

 

16. When one is unfamiliar with the customs, it is easy to make a blunder (n).

(เมื่อคนเราไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณี,  มันก็ง่ายที่จะทำ  ความผิดพลาด)

(a) a commitment   {การมอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), การให้คำมั่นสัญญา, การเกี่ยวข้อง, การพัวพัน, ความผูกพัน (กับงานหรือหน้าที่)}

(b) an enemy    (ศัตรู)

(c) an injury    (อิ๊น-จัว-รี่)  (บาดแผล, อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, คำสบประมาท, การล่วงละเมิด)

(d) a mistake    (ความผิด, ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

(e) a propaganda     (การโฆษณาชวนเชื่อ)

 

17. The whole system has to be reorganized (v) and improved.

(ระบบทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการ  จัดระบบใหม่-ปฏิรูป-ปรับปรุง   และปรับปรุงให้ดีขึ้น)

(a) overmanned    (ใช้กำลังคนมากเกินไป)

(b) overtaken    (ตามทัน, ไล่ทัน, โจมตีอย่างฉับพลัน, เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด)

(c) overhauled    (ยกเครื่อง (รถยนต์, ระบบ), ปรับปรุงใหม่, ตรวจอย่างละเอียดเพื่อซ่อมแซม, ซ่อมแซม, ชำระ, สะสาง)

(d) overdone    (ทำมากเกินไป, ทำเกินไป, ทำเลยเถิด)

(e) terminated    (ทำให้สิ้นสุด, ทำให้ยุติ, สิ้นสุด, ยุติ, จบลง)

 

18. A sign in the elevator stated that its capacity (คะ-แพส-ซิ-ที่) (n) was 1100 pounds.

(ป้ายในลิฟต์บอกว่า   ความจุ (ผู้โดยสาร)-ปริมาณความจุ-ปริมาณ-ความสามารถ-สมรรถภาพ-สติปัญญา   ของมัน  คือ  ๑,๑๐๐  ปอนด์)  (คือ  ลิฟต์ตัวนี้รับน้ำหนักได้  ๑,๑๐๐  ปอนด์)

(a) hesitation    (การรีรอ, การลังเลใจ)

(b) amount of room or space inside; largest amount that can be held by a container    (ปริมาณที่ว่างหรือพื้นที่ข้างใน; ความจุ, ปริมาณสูงสุดที่ภาชนะสามารถบรรจุได้)

(c) panic    (แพ้น-นิค)  (ความตกใจ, ความกลัว)

(d) execution    (การดำเนินการ, การบริหาร, การประหารชีวิต)

(e) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความมีใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิตใจสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, การกระทำที่มีใจสูงส่ง, ความสูงส่ง)  

 

19. There is a large area of swamp (สวอมพ) (n) that will have to be cleared before construction can begin. 

(มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของ  บึง-หนอง-หนองน้ำ-ที่ลุ่มหนอง-ปลัก-ตม   ซึ่งจะต้องเคลียร์ให้เสร็จ  ก่อนที่การก่อสร้างจะสามารถเริ่มต้นได้)

(a) forest    (ป่าไม้)

(b) soft, wet land    (พื้นดินที่เปียกชื้นและอ่อนนุ่ม)

(c) dry, sandy soil    (ดินทรายที่แห้ง)

(d) prairie    (ทุ่งหญ้าแพรรี่)

(e) notoriety   (โน-ทอ-ไร้-อะ-ที่)  (ชื่อเสียงในทางไม่ดี, บุคคลที่มีชื่อเสียงในทางไม่ดี, ความรู้จักกันทั่วไป  หรือมีชื่อเสียงดังกระฉ่อน) 

 

20. Since his business became more successful, Jim decided to extend (v) it and opened new branches in many different parts of the city.

(เพราะว่าธุรกิจของเขาประสบความสำเร็จมากขึ้น,  จิมจึงตัดสินใจ   ขยายออก-เพิ่มขึ้น-ยืดออก-แผ่ออก-กางออก-ทำให้กว้างขึ้น-ไปถึง    ธุรกิจ  และเปิดสาขาใหม่ในอีกหลายๆ ส่วนของเมือง)

(a) apologize    (ขอโทษ, ขออภัย)

(b) disprove    (พิสูจน์หักล้าง, พิสูจน์แย้ง, พิสูจน์ว่าไม่จริง)

(c) expand    (ขยาย, เพิ่ม, แผ่, ทำให้กว้างออก, ยืดออก, คลี่ออก, บาน, ขยายความ)

(d) diminish    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

(e) adhere    (ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือเป็นภาคี, ถือทิฐิ)  

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป