หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 276)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. It is ridiculous (a) to become angry about such an insignificant matter.

(มัน   ไร้สาระ-น่าหัวเราะ-น่าขัน   ที่จะโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น)

(a) sinful    (บาป, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

(b) tragic    (โศกสลด, น่าเศร้า, เกี่ยวกับเรื่องโศก)

(c) absurd    (ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, เหลวไหล, โง่เขลา)

(d) unpardonable    (ไม่อาจให้อภัยได้)

(e) inevitable    (มิอาจหลีกเลี่ยงได้)

 

2. The orchid is an exotic (อิก-ซ้อท-ทิค) (a) plant to see blooming in most North American gardens.

(กล้วยไม้เป็นพืช   ผิดธรรมดา-ไม่ใช่ของพื้นเมือง-มาจากต่างประเทศ-ประหลาด   ที่เห็นเบ่งบานในสวนในทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่)

(หมายถึง  กล้วยไม้มิใช่พืชพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกา  แต่เป็นพืชเมืองร้อน  ดังนั้น  ที่เห็นมันเบ่งบานขึ้นมาได้ในสวนในอเมริกา  จึงไม่ใช่เรื่องปกติ  ซึ่งในกรณีนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่มิใช่เรื่องปกติทั่วไป)

(a) a common    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป, รวมกัน)

(b) a colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีสีฉูดฉาด)

(c) a beautiful    (สวยงาม)

(d) an unusual    (ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(e) a prosperous    (เจริญรุ่งเรือง, ประสบความสำเร็จ, ร่ำรวย)

 

3. The French detective novelist Georges Simenon is one of the most prolific (a) writers of the twentieth century.

(นักเขียนนิยายนักสืบชาวฝรั่งเศส  ยอร์ชส  ซิเมนอน เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนที่   มีผลงานมากมาย-(ต้นไม้) มีลูกดก-ออกลูกมาก-มีผลมาก-แพร่หลาย-อุดมสมบูรณ์   ของศตวรรษที่ ๒๐)

(a) famous    (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำสอนหรือคำแนะนำ, เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว)

(e) adventurous    (ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง)

 

4. Mountain ranges influence (v – n) the development of deserts by creating rain shadows.

{เทือกเขา-ทิวเขา   มีอิทธิพล-มีผลกระทบ-มีอำนาจโน้มน้าว-อิทธิพล-อำนาจชักจูง-สิ่งชักจูง-ผู้มีอิทธิพลโน้มน้าว    ต่อพัฒนาการของทะเลทราย  โดยการก่อให้เกิดที่กันหรือกำบังฝน (เงาฝน)}  -  (หมายถึง  กันมิให้ฝนตกเข้าไปถึงพื้นที่หลังภูเขา  ซึ่งทำให้เกิดทะเล ทรายขึ้นมาในบริเวณนั้น)

(a) speed up    (เร่งรัด, ทำให้เร็วขึ้น)

(b) promote    (ส่งเสริม, กระตุ้น)

(c) affect    (มีผลกระทบ)

(d) limit    (จำกัด, จำกัดจำนวนหรือขอบเขต)

(e) proscribe    (ห้าม, ประณาม, เนรเทศ, ไล่ออก, เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง)

 

5. Reckless (a) use of fireworks often leads to injury and property damage. 

(การใช้ดอกไม้เพลิง-ประทัดอย่าง   ไม่รอบคอบ-สะเพร่า-ประมาทเลินเล่อ   บ่อยครั้งนำ ไปสู่การบาดเจ็บ  และความเสียหายของทรัพย์สิน)

(a) Pointless    (ไร้จุดหมาย, ไร้ความหมาย, ทื่อ, ไม่ได้คะแนน, ไม่ได้แต้ม)

(b) Unsupervised    (ไม่ได้กำกับดูแล, ไม่ได้ควบคุม)

(c) Careless    (สะเพร่า, ประมาท, เลินเล่อ)

(d) Circumspect    (รอบคอบ, ระมัดระวัง)

(e) Prudent    (รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, ฉลาด, มองการณ์ไกล, ประหยัด, มัธยัสถ์)

 

6. After several hours, Robin abandoned his search to depart (v) for home.

(หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง,  โรบินละทิ้งการค้นหาเพื่อจะ  จากไป (กลับ)   บ้าน)

(a) plunder    (พลั้น-เดอะ)  (ปล้น, ปล้นสะดม, ขโมย, โกง, ลัก, ยักยอก)

(b) recite    (ท่อง, ท่องจำ, ท่องให้ครูฟัง, ว่าปากเปล่า, ท่องอาขยาน, อ่านออกเสียง)

(c) leave    (จากไป, จาก, ออกจาก, ทิ้งไว้, เหลือไว้, หยุด, ยกเลิก, ไม่สนใจ, ปล่อย)

(d) augment    (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)

(e) crave    (อยาก, ปรารถนาอย่างยิ่ง, ใฝ่ฝัน, อ้อนวอนขอ)

 

7. Since the disease is so contagious (คัน-เท้-เจิส) (a), it is essential to identify the carrier.

(เนื่องจากโรค  สามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-แพร่กระจายได้ง่าย-มีลักษณะของโรคติดต่อ   อย่างมาก,  มันมีความจำเป็นที่ต้องระบุพาหะ  -  หรือตัวนำโรค)

(a) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

(b) easily spread from one to another    (แพร่กระจายอย่างง่ายดาย  จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง)

(c) frugal    (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, ตระหนี่, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, มีค่าเล็กน้อย, ราคาถูก)

(d) indolent    (เกียจคร้าน)

(e) stationary    (หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว, คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, ติดแน่น)

 

8. Since their interests do not coincide (โค-อิน-ไซ้ด) (v), there is still lingering doubt in my mind whether they should enter into matrimony.

(เพราะว่าความสนใจของพวกเขาไม่   สอดคล้องต้องกัน-ตรงกัน-ลงรอยกัน-เข้ากันสนิท-ทับกันสนิท-เกิดขึ้นพร้อมกัน,   ยังคงมีความสงสัยไม่รู้จักหายในใจของผมว่า  เขา (ทั้ง  ๒  คน) ควรเข้าสู่พิธีสมรสหรือไม่)  (คือ  ชาย-หญิงคู่นี้มีความสนใจไม่เหมือนกัน  ผมเลยสงสัยว่า  เขาควรจะแต่งงานกันหรือไม่)  

(a) correspond exactly    (ตรงกันหรือสอดคล้องกันเป๊ะ  หรือพอดิบพอดี)     

(b) verify    (พิสูจน์ความจริง, ตรวจสอบความจริง, ยืนยันความจริง, ค้นหาความจริง)

(c) withstand    (ทนต่อ, ต่อต้าน, สกัด, กลั้น, อดกลั้น, อดทน)

(d) deteriorate    (ทำให้เลวลง, ทำให้เสื่อมเสีย, เลวลง, เสื่อมลง, ชำรุด, แตกสลาย)

(e) persevere    (อุตสาหะ, บากบั่น, เพียร, ไม่ลดละ)

 

9. Her husband was always tired after doing such a strenuous (a) job. 

(สามีของเธอมักจะเหน็ดเหนื่อยอยู่เป็นประจำ  ภายหลังจากการทำงานที่   ใช้กำลังมาก-แข็งแรง-มีพลัง-เข้มแข็ง-บากบั่น-พากเพียร-อุตสาหะ   เช่นนั้น)

(a) obvious    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

(b) illegal    (ผิดกฎหมาย)

(c) arduous    (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก)

(d) odious    (น่ารังเกียจ. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง. น่าเกลียดชัง, อัปลักษณ์)

(e) distinctive    (มีลักษณะเฉพาะ, พิเศษ, เด่น)

 

10. The power station produces ample (a) supplies of electricity.

(สถานีไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่   อุดมสมบูรณ์-พอเพียงและยังมีเหลือ-กว้างขวาง)

(a) pernicious   (เพ้อร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ, ถึงตาย)

(b) reluctant    (ไม่เต็มใจ)

(c) abundant    (มากมาย, ล้นเหลือ, อุดมสมบูรณ์)

(d) detrimental    (เป็นอันตราย, เป็นภัย)

(e) meager (meagre)    (มี้-เกอะ)  (ขาดแคลน, น้อย, ไม่พอเพียง, ยากจน, ผอม)

 

11. Scrutiny (n) is the careful and detailed examination of something in order to obtain information.

(การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด-การตรวจสอบอย่างละเอียด-การพินิจพิเคราะห์อย่างละเอียด    คือการตรวจสอบอย่างรอบคอบ  และลงรายละเอียดของบางสิ่งบางอย่าง  เพื่อให้ได้รับข้อมูล (เกี่ยวกับสิ่งนั้น) มา)

(a) destiny    (โชคชะตา, เคราะห์กรรม)

(b) rebellion    (การกบฏ, การก่อการกบฏ, การจลาจล, การก่อการจลาจล)

(c) struggle    (การต่อสู้ดิ้นรน, การพยายาม)

(d) investigation    (การสอบสวน, การสืบสวน)

(e) contrast    {ความต่างกัน, ความตรงกันข้าม, ความตัดกัน (ของสี)}

 

12. Equality, human rights, and justice are prominent (พร้อม-มิ-เนิ่นท) (a)  issues that came from the United States’ civil rights movement of the 1960s.

(ความเท่าเทียมกัน,  สิทธิมนุษยชน,  และความยุติธรรม  เป็นประเด็นที่   เด่น-เด่นชัด-สะดุดตา    ซึ่งมาจากขบวนการสิทธิพลเมืองของสหรัฐฯ ในทศวรรษ  ๑๙๖๐)

(a) political    (ทางการเมือง, เกี่ยวกับการเมือง)

(b) domestic    (โด-เมส-ทิค) (เกี่ยวกับบ้าน-งานบ้าน-ครอบครัว, เชื่อง, ภายในประเทศ, ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ)

(c) conspicuous    (เด่นชัด, ชัดแจ้ง, เตะตา, เป็นที่สนใจ)

(d) contemporary    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือในยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัย-รุ่น-ยุคเดียวกัน, เกี่ยวกับสมัยปัจจุบัน)

(e) antique    (แอน-ที้ค)  (โบราณ, เก่า)  (เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง  ของเก่า, โบราณวัตถุ)

 

13. My grandmother is such a forgetful person that I have to remind (v) her of everything.

(ย่าของผมเป็นคนที่ขี้ลืมมาก  จนกระทั่งผมจำเป็นต้อง   เตือนความจำ-เตือนให้ระลึกถึง-ทำให้จำได้    ท่าน (ย่า) ในทุกๆ เรื่อง)  (คือ  ต้องเตือนความจำย่าในทุกเรื่อง)

(a) warn    (เตือนสติ, เตือนให้ระวัง, แจ้งให้ทราบ)  (ความหมายไม่เหมือนกับ  “Remind”)

(b) bring to mind    (ทำให้ระลึกถึง, ทำให้จำได้)

(c) remember    (จำได้)

(d) relieve    (ทำให้บรรเทา, ทำให้ลดลง)

(e) defy    (ท้าทาย, ท้า, ละเมิด, ฝ่าฝืน, ยากเกินไปสำหรับ)

 

14. Environmentalists are exasperated (v) by the constant killing of dolphins and whales.

(นักสิ่งแวดล้อม   รู้สึกโกรธเคืองอย่างมาก (ถูกทำให้โกรธอย่างมาก)    กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬ  ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

(a) dismayed    (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)

(b) terrified    (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)

(c) irritated    (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง, อักเสบ)

(d) delighted    (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

(e) discouraged    (ท้อใจ, หมดกำลังใจ)

 

15. Amnesia varies in its intensity, but most victims have little or no recollection (n) of past events.

(โรคความจำเสื่อมแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรง,  แต่เหยื่อส่วนมากมี   ความทรงจำ-การระลึกได้-การจำได้-การหวนคิด-การคิดคำนึง-การจดจำ    ถึงเหตุการณ์ในอดีต  แต่เพียงเล็กน้อย  หรือไม่มี – ความทรงจำ  -  เลย)

(a) notion    (ความคิด)

(b) knowledge    (ความรู้)

(c) memory    (ความจำ)

(d) retrospection    (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

(e) sedition    (ซี-ดิ๊ช-ชั่น)  (การปลุกระดมให้เกลียดชังรัฐบาล, การปลุกปั่นให้เป็นกบฏหรือก่อจลาจล, การแยกตัวออกเพื่อต่อต้านรัฐบาล หรือก่อความไม่สงบ)

 

16. In his statements to the press, the administrator was consistently equivocal (a)

(ในคำกล่าวของเขาต่อหนังสือพิมพ์,  ผู้บริหารคนนั้น (พูด)  กำกวม-คลุมเครือ-มีสองนัย-ตีความได้ อย่าง-น่าสงสัย-ไม่แน่ชัด   อยู่ตลอดเวลา)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) frank    (จริงใจ, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา)

(d) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

(e) impudent    (ทะลึ่ง, อวดดี, อวดวิเศษณ์)

 

17. Affluent (a) nations have an obligation to help their neighbors.

(ประเทศที่   มั่งคั่ง-ร่ำรวย   มีพันธะหน้าที่ที่จะ (ต้อง) ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของตน)

(a) large    (ใหญ่)

(b) industrialized    (ที่เป็นอุตสาหกรรม)

(c) advanced    (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(d) wealthy   (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

(e) timely (a)    (เหมาะกับเวลา, เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม, ถูกกาลเทศะ, ทันกาลเวลา)

 

18. The interaction of heredity and environment is intimately (adv.) involved in the development of every plant and animal.   

(ปฏิสัมพันธ์ของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม  เกี่ยวพันกัน   อย่างใกล้ชิด-อย่างลึกซึ้ง-อย่างสนิทสนม-อย่างคุ้นเคย-อย่างละเอียด-อย่างเป็นส่วนตัว   ในพัฒนาการของพืชและสัตว์ทุกชนิด)

(a) significantly    (อย่างสำคัญ, อย่างมาก)

(b) closely    (อย่างใกล้ชิด)

(c) approximately    (โดยประมาณ, โดยใกล้เคียง)

(d) scarcely    (แทบจะไม่, ไม่ใคร่จะ)   

(e) scandalously   (สแค้น-ดะ-เลิส-ลี่)  (น่าอาย, น่าอัปยศอดสู, อื้อฉาว, ฉาวโฉ่, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)  

 

19. The metal becomes fragile (แฟร้จ-ไจล) (a) at cold temperatures and breaks easily. 

(โลหะนั้นจะ   เปราะ-หักง่าย-แตกง่าย-เสียหายง่าย-อ่อนแอ-บอบบาง   ที่อุณหภูมิเย็น  และแตกหักได้ง่าย)

(a) soft    (อ่อนนุ่ม, อ่อน, นิ่ม, นิ่มนวล, ละมุนละไม, อารี, อ่อนโยน, สบาย, อบอุ่นใจ, (เครื่องดื่ม) ที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

(b) malleable    (สามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้, ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้)

(c) brittle    (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, งอไม่ได้)

(d) tactile    (สัมผัสได้, แตะได้)

(e) substantive    (สำคัญ, มีแก่นสาร, มีตัวตน, มีเนื้อหา, แท้จริง, มากมาย, ยิ่งใหญ่)  

 

20. Throughout most of their lives, human beings perpetually (adv.) learn and increase their mental capacities.

(ตลอดชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่,  มนุษย์เรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านจิตใจหรือสมองของตนเอง   ตลอดกาล-ตลอดไป-อย่างถาวร-อย่างต่อเนื่อง)

(a) actually   (อย่างแท้จริง)

(b) ultimately   (ในที่สุด, ท้ายที่สุด)

(c) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาติญาณ)

(d) constantly   (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง)

(e) tentatively    (เท้น-ทะ-ทิฟว-ลี่)  (ยังไม่แน่นอน, ลองดูไปก่อน, เป็นแค่การทดลอง  ยังไม่ใช้จริง, ชั่วคราว, ลังเล, ไม่แน่ใจ, สงสัย)    

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป