หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 270)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Apple trees need moisture in order to thrive (v).

(ต้นแอบเปิ้ลต้องการความชื้นเพื่อที่จะ   เจริญ-เติบโต-งอกงาม-ก้าวหน้า-รุ่งเรือง-เฟื่องฟู)

(a) flower    (ออกดอก, ให้ดอก, ปกคลุมด้วยดอกไม้, ประดับด้วยดอกไม้)

(b) pollinate    (นำละอองสู่เกสรตัวเมีย)

(c) flourish    (ฟล้อ-ริช)  (เจริญ, งอกงาม, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, แกว่ง, โบก, ประดับ, หรูหรา)

(d) bend    (ก้ม, งอ, โค้ง, เปลี่ยนทิศทาง, โน้มน้าว, ทำให้งอ, ทำให้โค้ง, ทำให้ยอม)

(e) yield    (ให้ผล, ผลิต, ให้, เกิด, ยอม, ยอมให้, ยอมจำนน, อ่อนข้อให้)

 

2. Health experts say that walking briskly (adv.) strengthens the heart and lungs.

(ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่า  การเดิน   อย่างกระฉับกระเฉง-อย่างปราดเปรียว-อย่างว่องไว-อย่างรวดเร็ว-อย่างคล่องแคล่ว-(ลมพัด) อย่างแรง   ทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง)

(a) regularly    (เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, เป็นปกติ)

(b) gracefully    (อย่างสง่างาม, อย่างสวยงาม, อย่างงดงาม)

(c) daily    (ประจำวัน, ทุกวัน)

(d) energetically    (อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างขะมักเขม้น, อย่างมีพลัง, อย่างมีกำลังวังชา, อย่างคนชอบทำงาน)

(e) cautiously    (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ)

 

3. In the 1950’s college students in the United States were often criticized for being apathetic (แอพ-พะ-เธ้ท-ทิค) (a).

(ในทศวรรษ  ๑๙๕๐  นักเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยๆ ว่า   เฉยเมย-ไม่สนใจอะไร-ไม่ห่วงใยอะไร-มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อย-ไม่มีอารมณ์)

(a) intolerant    (ไม่อดทน, ไม่อดกลั้น, ไม่ยอม, ถือทิฐิ)

(b) unprepared    (ไม่ได้ตระเตรียม, ไม่ได้เตรียมตัว)

(c) depressed    (เศร้าซึม, หดหู่, โศกเศร้า)

(d) fervent    (กระตือรือร้น, มีศรัทธาสูง, ร้อนรน, เร่าร้อน, อบอุ่นมาก)

(e) uninvolved    (ไม่เกี่ยวข้องด้วย, ไม่พัวพัน, ไม่หมกมุ่น, ไม่มีใจจดจ่อ)

 

4. It is believed that arthritis incapacitates (v) more people than does any other chronic disorder.

(มันถูกเชื่อว่า  ข้อต่ออักเสบ   ทำให้ไร้ความสามารถ-ทำให้ขาดคุณสมบัติ   (แก่) ผู้คน  มากกว่าความผิดปกติเรื้อรังชนิดอื่นๆ  -  ทำให้ไร้ความสามารถ)  (หมายถึง  ทำให้ผู้คนไร้ความสามารถ)

(a) threatens    (เป็นภัย, คุกคาม, ข่มขู่, ขู่เข็ญ, เตือนภัย, เป็นลางร้าย)

(b) alters    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) irritates    (ทำให้ฉุนเฉียว, กวนประสาท, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้อักเสบ)

(d) disables    (ทำให้ไร้ความสามารถ, ทำให้ไม่มีสิทธิ์)

(e) accommodates    (ให้ที่พัก, จัดหาให้, สงเคราะห์, ปรับให้เหมาะ)

 

5. The fragrant scent of the lilac is said to herald (เฮ้อ-เริ่ลด) (v) the beginning of spring.

(กลิ่นหอมของดอกไล้แลค (เป็นช่อขนาดใหญ่  มีสีม่วงแดงหรือสีขาว) ถูกกล่าวว่า   ประกาศ-แถลง-แจ้งให้ทราบ-ทำนาย   การเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิ)

(a) symbolize    (เป็นสัญลักษณ์ของ)

(b) hasten    (ทำให้รีบเร่ง, เร่ง, เร่งเร้า, รีบ, รีบทำ, รีบไป)

(c) exult    (ดีอกดีใจมาก, รื่นเริงอย่างมาก, ยินดีปรีดามาก)

(d) extinguish    (ดับ (ไฟ, ความกระหาย), ทำลาย)

(e) announce    (ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, แถลง, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา)

 

6. Tom’s plan to go out for a picnic during a snowstorm was inane    (อิน-เน่น) (a).

(แผนของทอมที่จะออกไปปิกนิกในระหว่างพายุหิมะ (เป็นเรื่อง)   โง่-ขาดสติ-ขาดความ คิด-ว่างเปล่า)

(a) indomitable    (อิน-ด๊อม-มิ-ทะ-เบิ้ล)  (ไม่สามารถเอาชนะได้, ทรหด, ไม่ย่อท้อ) 

(b) fastidious     (แฟส-ทิ้ด-เดียส)  (จู้จี้พิถีพิถัน, เอาใจยาก) 

(c) incipient    (อิน-ซิพ-เพี่ยนท)  (เริ่มเกิดขึ้น, แรกเริ่ม) 

(d) silly;  senseless    (โง่เขลา; ไร้ความคิด-ขาดสติ)

(e) staunch    (สทอนช)  (แข็งขัน, เด็ดเดี่ยว, แน่วแน่, ซื่อสัตย์, ภักดี, แข็งแรง) 

 

7. Susan is Professor Thomson’s temporary (เท้ม-พะ-เรอ-รี่) (a) assistant lectureship.

(ซูซานเป็นผู้ช่วยการบรรยาย   ชั่วคราว-ไม่ถาวร-เฉพาะกาล   ของศาสตราจารย์ทอมสัน)     

(a) fetid    (เฟ้ท-ทิด หรือ ฟี้-ทิด)  (ซึ่งมีกลิ่นเหม็น)

(b) immune    (อิม-มู่น)  {มีภูมิคุ้มกันโรค, ได้รับการยกเว้น (ไม่ต้องถูกตรวจค้น)}

(c) berserk    (เบอร์-เซ้อร์ค)  (บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ, คลุ้มคลั่ง) 

(d) unblemished    (อัน-เบล๊ม-มิชด)  (ไม่มีรอยด่างพร้อย, ไม่มีมลทิน, ไร้ราคี, บริสุทธิ์) 

(e) impermanent    (ไม่ถาวร, ชั่วคราว

 

8. The magnitude {แม้ก-นิ-ทูด (ทิวด)} (n) of shock waves determines the damage that occurs during an earthquake.

(ขนาด-ปริมาณ-ความใหญ่-ความสำคัญ-ขนาดใหญ่-จำนวน-มิติ-ความสว่างของดวงดาว  ของคลื่นความสั่นสะเทือน  เป็นตัวกำหนด (ชี้) ความเสียหาย  ที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นดินไหว)

(a) size    (ขนาด)

(b) dungaree    (ดัง-กะ-รี่)  (ผ้าเนื้อหยาบ, ผ้าฝ้ายหยาบ, ผ้ายีน, ชุดยีนสีน้ำเงิน, เสื้อผ้าชุดทำงาน)  (dungarees = กางเกงกันเปื้อน, กางเกงยีน)

(c) dungeon    (ดั๊น-เจิ้นท)  (คุกใต้ดิน, คุกที่แข็งแรงและมิดชิด, หอคอยป้อมปราการ 

(d) catacomb    (แค้ท-ทะ-โคม)  (สุสานใต้ดิน (โดยเฉพาะที่มีอุโมงค์และช่องต่างๆ, ห้องสุสานใต้ดิน, อุโมงค์เก็บเหล้า) 

(e) veranda (= verandah)    (วะ-แร้น-ดะ)  (ระเบียง, เฉลียง, ดาดฟ้า)

 

9. His ability to work on a team is one of his many outstanding attributes (n).

(ความสามารถของเขาในการทำงานเป็นทีม  เป็นหนึ่งในบรรดา   คุณลักษณะ    ที่โดดเด่นหลายๆ อย่างของเขา)  (“Attribute”  เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “มีสาเหตุมาจาก, อ้างเหตุผล, ให้เหตุผลว่า”)

(a) incursion    (การบุกรุก, การรุกล้ำ, การโจมตี) 

(b) characteristic    (แค-แรค-เตอร์-ริส-ติค)  (ลักษณะเฉพาะ, ลักษณะพิเศษเฉพาะ) (ถ้าเป็นคำคุณศัพท์  หมายถึง  “เป็นลักษณะเฉพาะหรือพิเศษ, เป็นนิสัยประจำ”) 

(c) rhetoric    (เร้ท-เทอ-ริค)  (ศิลปะการใช้ถ้อยคำ, ศิลปะการพูด, วาทศิลป์, ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน, การพูดเชิงคุยโวโอ้อวด) 

(d) grimace    (กริ๊ม-เมส)  (หน้าตาบูดบึ้ง, หน้าตาที่แสดงความเจ็บปวด, ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือแสดงความเจ็บปวด) 

(e) calumny    (แค้ล-ลัม-นี่)  (การกล่าวร้าย, การป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

 

10. Weather forecasters must know as much as possible about the state (n) of the atmosphere.

(นักพยากรณ์อากาศจะต้องรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  เกี่ยวกับ   สภาพ-สภาพการณ์-สถานการณ์-ฐานะ-ลักษณะ-อาการ-สภาพทางอารมณ์-มลรัฐ-รัฐ-ประเทศ    ของบรรยากาศ)

(a) nation    (ชาติ, ประเทศ)

(b) condition    (สภาพ, สภาวะ, เงื่อนไข)

(c) location    (ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่ง, การหาแหล่งที่ตั้ง)

(d) composition    (การประกอบเป็นส่วนต่างๆทั้งหมด, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง)

(e) ruffian   (รั้ฟ-เฟี่ยน)  (คนพาล, อันธพาล, นักเลงโต, คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น, พาล, โหดเหี้ยม, ไม่เคารพกฎหมาย) 

 

11. Tim joined a monastery because he believes that worldly happiness is evanescent (เอฟ-วะ-เนส-เซิ่นท) (a), while spiritual happiness is eternal.  

(ทิมบวชเป็นพระเพราะว่าเขาเชื่อว่า  ความสุขทางโลก    ไม่จีรังยั่งยืน-ชั่วครั้งชั่วคราว-ซึ่งจางหายไป-ซึ่งมองแทบไม่เห็น    ในขณะที่ความสุขทางใจคงอยู่ชั่วนิรันดร)

(a) erroneous    (อิ-โร้-นี-อัส)  (ไม่ถูกต้อง, ผิด, เข้าใจผิด, เกี่ยวกับความผิด)  

(b) explicit    (เอคส-พลิ้ส-ซิท)  (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เปิดเผย, แน่นอน, ขวานผ่าซาก) 

(c) analogous    (อะ-แน้ล-โล-กัส)  (เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน) 

(d) temporary    (เท้ม-พะ-เรอ-รี่)  (ชั่วคราว, เฉพาะกาล, ไม่ถาวร)

(e) cordial    (ค้อร์-เจียล)  (ด้วยมิตรไมตรีจิต, ด้วยน้ำใสใจจริง, ด้วยความรักใคร่, อบอุ่น, สนิทสนม) 

 

12. There is no paucity of millionaires of Monte Carlo; the opulence (อ๊อพ-พิว-เลิ่นซ) (n) of the houses there is amazing. 

{ไม่มีการขาดแคลน-การไม่มี  (หรือความขัดสนยากจน) ของเหล่าเศรษฐีในมอนติคาร์โล,  (และ)  ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างยิ่ง-ความหรูหรา-ความเจริญรุ่งเรือง-ความอุดมสมบูรณ์   ของบ้าน (เศรษฐี)  ที่นั่นน่าทึ่ง (น่างงงวย, น่าประหลาดใจ)}  (คือ  บ้านหรูหราของเศรษฐีที่นั่นน่าทึ่ง-น่างงงวย)

(a) magnanimity    (แมก-นะ-นิ้ม-มิ-ที่)  (ความมีใจกว้าง, ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความมีจิตใจสูงส่ง, ความไม่เห็นแก่ตัว, การกระทำที่มีใจสูงส่ง, ความสูงส่ง)  

(b) extreme wealth; luxuriousness    (ความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมาก; ความหรูหราฟุ่มเฟือย-ความโอ่อ่า)

(c) novelty    (น้อฟ-เวิล-ที่)  (ความใหม่, ความแปลก, เหตุการณ์ใหม่, ประสบการณ์ใหม่, เรื่องหรือสิ่งใหม่, สินค้าใหม่ที่แปลกและมักอยู่ในตลาดได้ชั่วคราวเท่านั้น) 

(d) notoriety    (โน-ทอ-ไร้-อะ-ที่)  (ชื่อเสียงในทางไม่ดี, บุคลที่มีชื่อเสียงในทางไม่ ดี, ความรู้จักกันทั่วไปหรือมีชื่อเสียงดังกระฉ่อน) 

(e) nonchalance    (นอน-ชะ-ล่านซ  หรือ  น้อน-ชะ-เลิ่นซ)  (ความเมินเฉย, ความไม่ใยดี, ความไม่สนใจ, ความห่างเหิน) 

 

13. Jerry failed to husband his inheritance; instead, he squandered (สคว้อน-เดอะ) (v) it on trips to Las Vegas.

(เจอรี่ไม่สามารถใช้จ่ายอย่างประหยัด (กับ) มรดกของเขา  แทนที่จะเป็นเช่นนั้น  เขา   ใช้จ่ายมันอย่างฟุ่มเฟือย-ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายสิ้นเปลือง-ถลุง    กับการเดินทางไปลาสเวกัส)  (คือ  ไปเล่นการพนัน)

(a) amended    (อะ-เมนด)  (แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, เปลี่ยนแปลง,  แปรหรือแก้ญัตติ) 

(b) inhibited    (อิน-ฮิ้บ-บิท)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม) 

(c) evaded    (อิ-เว้ด)  (หลบ, หลีก, หนี, เลี่ยง)  

(d) wasted    (เวส-ทิด)  (สูญเสีย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, เปล่าประโยชน์, ทำให้เสียโดยเปล่าประโยชน์, ใช้อย่างสิ้นเปลือง, เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

(e) stipulated    (สทิ้พ-พิว-เล-ทิด)  (กำหนด, วางเงื่อนไข, บังคับให้ทำ, ระบุ) 

 

14. Lee has been sick for a very long time, but it was only recently that he began to manifest (แม้น-นิ-เฟสท) (v) symptoms.

(ลีได้ป่วยมาเป็นเวลานานมากแล้ว  แต่เพิ่งจะเร็วๆ มานี้เองที่เขาเริ่ม   แสดง-ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏชัด-ชัดแจ้ง-ปรากฏชัดแจ้ง   อาการของโรค)

(a) incense    (อิน-เซ้นส)  (ทำให้โกรธอย่างมาก) 

(b) inaugurate    (อิน-อ๊อ-กิว-เรท)  (เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ, เปิดฉาก, เปิดทำการ,   เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ) 

(c) implement    (อิ๊ม-พลี-เมิ่นท)  (ดำเนินการ, ลงมือทำ, ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ)

(d) hibernate    (ไฮ้-เบอร์-เนท)  (จำศีลอย่างกบ, (สัตว์) จำศีลฤดูหนาว, รับความอบอุ่น, ดำเนินชีวิตอย่างเกียจ คร้าน)

(e) display or make visible    (แสดง  หรือ ทำให้เห็นได้-ทำให้ปรากฏ)

 

15. John intended to slander (v) Mr. Smith by telling everyone in school that the principal was a thief.

(จอห์นตั้งใจที่จะ  พูดในทางร้าย (ถึงบุคคล) ในที่สาธารณะ-ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง-แพร่ข่าวลือในแบบมุ่งร้ายหรือทำลาย   (แก่) มิสเตอร์สมิธ  โดยการบอกทุกคนในโรงเรียนว่า  ครูใหญ่ (สมิธ) เป็นขโมย)

(a) defame    (ดิ-เฟ่ม)  (ทำลายชื่อเสียง, สบประมาท, ใส่ร้าย, ป้ายสี)

(b) fetter    (เฟ้ท-เท่อะ)  (ใส่โซ่ตรวน, บังคับ, ขัดขวาง, ยับยั้ง, เป็นอุปสรรคต่อ)  

(c) edify    (เอ๊ด-ดิ-ไฟ)  (สั่งสอน, อบรม, เทศนา, สอนศีลธรรม, กระตุ้นทางด้านจิตใจหรือคุณธรรม) 

(d) culminate    (คั้ล-มิ-เนท)  (ถึงจุดสูงสุด, ถึงจุดสุดท้าย, บรรลุถึงยอด, สิ้นสุด, ถึงขั้นสุดท้าย, สรุป, ทำให้ถึงที่สุด หรือจุดสุดยอด) 

(e) curtail    (เคอร์-เท่ล)  (ทำให้สั้น, ตัดให้สั้น, ตัดทอน, ย่อ, จำกัด, ลด) 

 

16. The movie star made a surreptitious (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส) (a) exit through the back door of the studio to avoid reporters.    

(ดาราหนังนายนั้นออกไปแบบ   ซ่อนเร้น-แอบๆ-แอบทำ-ลอบทำ-ลับๆล่อๆ-มีเลศนัย   ทางประตูหลังของห้อง (สถานที่) ถ่ายทำหนัง  เพื่อหลีกเลี่ยงผู้สื่อข่าว)

(a) hidden; done in a secret way    (ซ่อนเร้น-แอบซ่อน; ทำในแบบลับๆ

(b) strident    (สไทร้-เดิ้นท)  (เสียงดังและห้าว, ดังแสบแก้วหู, ยืนหยัดไม่ท้อถอย)

(c) stolid    (สท้อล-ลิด)  (ไม่แสดงอารมณ์, ไม่หวั่นไหวง่าย, ไม่ตื่นเต้นง่าย, เยือก เย็น, เฉื่อยชา) 

(d) precarious    (พรี-แค้-เรียส)  (อันตราย, ไม่ปลอดภัย, เสี่ยง, ล่อแหลม, ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน, เปลี่ยนแปลงง่าย, น่าสงสัย, มีปัญหา) 

(e) striking    (สไทร้-คิ่ง)  {โดดเด่น, สะดุดตา, เด่นชัด, น่าตะลึง, ประทับใจ, ยอดเยี่ยม, โจมตี, จู่โจม, หยุดงานประท้วง, ซึ่งตี (ตอก, ชก, ต่อย, ทุบ, เคาะ, โขก)}

 

17. The prosecutor prevailed (พรี-เวล) (v) in the murder trial; the defendant was found guilty.

(อัยการ (ผู้ฟ้องคดี)   มีชัย-เป็นต่อ-เหนือกว่า-มีมากกว่า-มีอยู่ทั่วไป-ชักชวน-เกลี้ยกล่อม   ในการไต่สวนคดีฆาตกรรม  (ทั้งนี้)  จำเลยถูกพบว่ามีความผิด)   (“Prevail”  เมื่อตามด้วย   “On, Upon, With”  หมายถึง  “ชักชวน, เกลี้ยกล่อม”)

(a) relinquished    (ริ-ลิ้ง-ควิช)  (สละ, ยกเลิก, ถอน, ปลดปล่อย) 

(b) surpassed    (เซอ-พาส)  (เหนือกว่า, ดีกว่า, แซง, ขึ้นหน้า, ล้ำ,  เลย, เกิน, เลยเถิด, ข้าม) 

(c) triumphed    (ไทร้-อั้มฟ) ; overcame rivals   (ชนะ; มีชัยเหนือคู่แข่ง

(d) tempted    (ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อ, ยั่วใจ, หยั่งเชิง, ทดสอบ, ล่อให้ทำชั่ว) 

(e) agitated    (แอ๊จ-จิ-เทท)  (ปั่น, เขย่า, ทำให้ไม่สงบ, ทำให้ปั่นป่วน, ก่อกวน, รบ กวน, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ยั่วยุ, ปลุกระดม, กระตุ้น, จุดประกาย) 

 

18. He was a warm friendly man, with surprising modesty (ม้อด-ดิส-ที่) (n).

(เขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและเป็นมิตร  พร้อมด้วย   ความถ่อมตัว-ความไม่รุนแรง-ความพอ ประมาณ-ความไม่หรูหรา    อย่างน่าประหลาด)

(a) cache    (แคช)  (ที่ซ่อน, ที่เก็บ, ของที่ซ่อนหรือเก็บไว้)  

(b) mercy    (เม้อร์-ซี่)  (ความเมตตา, ความกรุณาปรานี, ความอนุเคราะห์, ความเห็นอกเห็นใจ) 

(c) enigma    (อิ-นิ้ก-ม่ะ)  (ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์) 

(d) longevity    (ลอน หรือ ลาน-เจ๊ฟ-วิ-ที่)  (ชีวิตอันยืนยาว, ความมีอายุยืน, ระยะยาวนานของชีวิต, ช่วงชีวิต)  

(e) pinnacle    (พิ้น-นะ-เคิ่ล)  (ยอด, จุดสุดยอด, ขีดสุด, ยอดภูเขา เจดีย์  ตึก หอ หรืออื่นๆ, ส่วนที่เป็นยอดแหลม) 

(f) humility    (ฮิว-มิ้ล-ลิ-ที่)  (ความนอบน้อม, ความถ่อมตัว)

 

19. Mrs. Smith’s method of soliciting donations from her employees was tantamount (a) to extortion; she clearly implied that she would fire them if they didn’t pitch in.

(วิธีการของนางสมิธในการหาเงินบริจาคจากลูกจ้างของเธอ   เท่ากับ-ประหนึ่งเป็น-พอๆกับ-มีความสำคัญเท่ากับ    การรีดไถ (การบีบบังคับ, การขู่เข็ญ); เธอแสดงเป็นนัยอย่างชัดเจนว่า  เธอจะไล่ลูกจ้างออก  ถ้าพวกเขาไม่ร่วมด้วย)  (คือ  ร่วมบริจาค)

(a) inscrutable    (อิน-สครู้-เท-เบิ้ล)  (ไม่อาจที่จะเข้าใจได้, ยากที่จะเข้าใจได้, ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้, ไม่สามารถหยั่งรู้ได้, ลึกลับ, มีลับลมคมใน) 

(b) unscrupulous    (อัน-สครู้-พิว-เลิส)  (ไร้ธรรม, ไร้ศีลธรรม, ไร้ยางอาย, ไม่มีหลักการ, ไม่ระมัดระวัง)  

(c) equivalent to    (อิ-ควิฟ-วะ-เล่นท)  (เท่ากัน, ซึ่งมีค่าเท่ากัน, เสมอภาค) 

(d) sensational    (เซน-เซ้-ชัน-เนิ่ล)  (เกรียวกราว, ซึ่งเป็นเรื่องอึกทึกครึกโครม, เกี่ยวกับความรู้สึกตื่นเต้น, เกี่ยวกับประสาทสัมผัส) 

(e) garrulous    (ก๊าร์-รู-ลัส)  (พูดมาก, พูดจ้อ, พูดน้ำท่วมทุ่ง, ปากจัด) 

 

20. The boxing champion went down to ignominious (อิก-โน-มิ้น-เนียส) (a)  defeat at the hands of the underdog.

(แชมเปี้ยนมวยนายนั้นตกต่ำลงสู่ความพ่ายแพ้ที่   น่าอับอาย-น่าอัปยศอดสู-เสียชื่อเสียง-น่ารังเกียจ-น่าดูถูก    ในกำมือของ (คู่ต่อสู้) ผู้เป็นฝ่ายเสียเปรียบ-นักมวยรองบ่อน)  (คือ  แชมเปี้ยนพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายแก่นักมวยรองบ่อน)

(a) jubilant    (จู๊-บิ-เลิ่นท)  (ดีอกดีใจ, ปลื้มปิติยินดีร่าเริง) 

(b) disgraceful    (น่าอัปยศอดสู, น่าอับอายขายหน้า, เสียหน้า, เสื่อมเสีย)

(c) pernicious    (เพอร์-นิ้ช-เชิส)  (มีอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ) 

(d) reprehensible   (เร-พริ-เฮ้น-ซิ-เบิ้ล)  (น่าตำหนิ, น่าประณาม, น่าถูกดุ, น่าถูกต่อว่า, น่าจับผิด) 

(e) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, คลุมเครือ, ไม่แน่นอน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป