หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 269)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Many short stories are composed primarily of dialogue (ได๊-อะ-ลอก) (n).

(เรื่องสั้นจำนวนมากประกอบด้วย   การสนทนา-การสนทนาในละคร-ถ้อยคำสนทนาในหนังสือ   เป็นสำคัญ)

(a) description    (การพรรณนา, คำบรรยาย, รูปร่างลักษณะ, ลักษณะ, การวาดหรือเขียนรูป)

(b) fantasies    (การจินตนาการ, การนึกฝัน, ความคิดฟุ้งซ่าน, เพลงจินตนาการ, เรื่องเพ้อฝัน, ผลิตผลของจินตนาการ)

(c) witticisms    (คำคม, คำพูดที่หลักแหลม, คำเล่นลิ้น, คำพูดตลก, คำพูดหยอกล้อ)

(d) conversation    (การสนทนา, การคุยกัน, การคบค้าสมาคม)

(e) criticism    (การวิพากษ์วิจารณ์, การติเตียน, การจับผิด, บทวิจารณ์, วีธีการวิจารณ์)

 

2. A cultured pearl is made by inserting (v) a tiny bead inside an oyster.

(ไข่มุกเลี้ยงถูกสร้าง (ผลิต) โดย   ใส่เข้า-สอดแทรก-บรรจุ-ปลูก   ลูกปัดเล็กจิ๋วไว้ข้างในหอยนางรม)

(a) heating    (ทำให้ร้อน, ทำให้อุ่น, เร้าอารมณ์, ทำให้ตื่นเต้น)

(b) polishing    (ขัดเงา, ขัดมัน, ขัด, ขัดถู, ทำให้เป็นเงาวาว, ทำให้งดงาม, เป็นเงาวาว)

(c) rotating    (หมุนเวียน, หมุน, หมุนรอบ, โคจรรอบ, สับเปลี่ยน, ทำให้หมุนรอบ, ทำให้หมุนเวียน, ทำให้สับเปลี่ยน)

(d) decorating    (ประดับประดา, ตกแต่ง)

(e) putting    (ใส่, วาง, จัด, จัดให้มี, บรรจุ, เคลื่อน, ย้าย, ลงทุน)

 

3. Labor laws enacted during the early twentieth century gave workers more leisure (ลี้-เช่อะ  หรือ  เล้ช-เช่อะ) (a - n) time.

(กฎหมายแรงงานซึ่งถูกผ่านออกมาในตอนต้นศตวรรษที่  ๒๐  ให้เวลา   ว่าง-มีเวลาว่าง  แก่คนงานมากขึ้น)  (“Leisure”  เมื่อเป็นคำนาม  หมายถึง  เวลาว่าง, การว่างจากงาน, ความสบายที่ไม่รีบร้อน)

(a) study    (การศึกษา)

(b) practice    (การปฏิบัติ, การดำเนิน, กิจวัตร, กิจการ, พิธีการ)

(c) free    (ว่าง, อิสระ)

(d) instruction    (การสั่งสอน, การแนะนำ, คำสั่งสอน-แนะนำ)

(e) play    (การเล่น)

 

4. Henry Tanner received widespread recognition (n) for his naturalistic paintings of plantation life.

(เฮนรี่ แทนเนอร์  ได้รับ   การยอมรับ-การรู้จัก-การทักทาย-การแสดงว่าเห็นคุณค่า-การแสดงว่ารู้จัก-การแสดงความขอบคุณ   อย่างกว้างขวาง  สำหรับภาพวาดระบายสีเหมือนธรรมชาติของชีวิตในฟาร์ม (ไร่) เพาะปลูก)

(a) profits    (กำไร, ผลกำไร)

(b) invitation    (การเชื้อเชิญ, คำเชื้อเชิญ)

(c) prestige    (ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เกียรติศักดิ์, เกียรติภูมิ, ศักดิ์ศรี, บารมี)

(d) attention    (ความสนใจ, ความเอาใจใส่, การเอาอกเอาใจ, การดูแล, คำสั่งให้ (ทหาร) ยืนตรง)

(e) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย, รายได้, สินน้ำใจ)

 

5. Do not call him a traitor (เทร้-เท่อะ) (n) unless you can verify the charge.

(อย่าเรียกเขาว่า  ผู้ทรยศ-ผู้หักหลัง-ผู้ขายชาติ   ถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ข้อกล่าวหาได้)

(a) betrayer    (บิ-เทร้-เย่อ)  (ผู้ทรยศ, ผู้ไม่ซื่อสัตย์, ผู้นอกใจ, ผู้เผยความลับ, ผู้ล่อลวง-หลอกลวง, ผู้ทำให้ผิดหวัง) 

(b) assassin    (อะ-แซ้ส-ซิ่น)  (ผู้ลอบฆ่าโดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง, ผู้ทำลาย)

(c) rookie (slang)   (รุ้ค-คี่)  (มือใหม่, ผู้ที่เริ่มต้นทำ, มือใหม่, นักกีฬาอาชีพที่ลงแข่งขันเป็นครั้งแรก) 

(d) trafficker   (พ่อค้า, ผู้ค้าขาย, ผู้ทำธุรกิจการพาณิชย์) 

(e) felon   (เฟ้ล-เลิ่น)  (อาชญากรที่ทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน, คนชั่วช้า) 

 

6. Please wear a decent (ดี๊-เซิ่นท) (a) suit to the party.

(โปรดสวมชุด   สุภาพ-เหมาะสม-สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ-มีสมบัติผู้ดี-กรุณา-โอบอ้อมอารี-พอเพียง    ไปที่งานเลี้ยง)

(a) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ตื่นตัว, เฝ้าระวังคอยสังเกต, ไหวตัว) 

(b) polite    (สุภาพ)

(c) indiscriminate    (ไม่เลือกหน้า, ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง, ไม่แยกความแตกต่าง, ไม่เจาะจง, สุ่มตัวอย่าง, ที่ขาดการพิจารณาแยกแยะ, หลากหลาย, ปนเป, คละ) 

(d) eminent    (เอ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, มีชื่อเสียง, สูงส่ง, เป็นปุ่มยื่นออกมา) 

(e) imminent    (อิ๊ม-มิ-เนิ่นท)  (ใกล้เข้ามา, จวนเจียน (จะเกิดเหตุการณ์), จวนตัว, ใกล้อันตราย, ฉุกละหุก, ฉุกเฉิน) 

 

7. Smallpox is a contagious (คัน-เท้-เจิส) (a) disease. 

(ไข้ทรพิษเป็นโรค    ซึ่งสามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-ที่ติดต่อถึงกันได้- (คน) เป็นโรคซึ่งแพร่ไปยังคนอื่นได้-(ความคิด, ทัศนคติ, ความรู้สึก) ที่แพร่ไปยังผู้อื่นอย่างรวดเร็ว)

(a) interminable    (ไม่หยุดหย่อน, ไม่จบสิ้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, น่าเบื่อ) 

(b) avid    (แอฟ-วิด)  (กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ, สนใจอย่างมาก, ละโมบ, ตะกละ, อยากได้, ปรารถนาอย่างมาก, อยากครอบครองหรือเป็นเจ้าของ, ที่หิวกระหาย) 

(c) rudimentary    (เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม, ขั้นปฐม, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญ เติบโตเต็มที่, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, ต่ำ) 

(d) transmissible    (แทรน-สมิส-ซิ-เบิ้ล)  (แพร่เชื้อได้, ซึ่งติดต่อกันได้, ถ่ายทอดได้, กระจายได้, ซึ่งผ่านได้) 

(e) caustic    (คอส-ทิค)  (ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา, ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย)

(f) degenerate    (ดิ-เจ๊น-เนอะ-เรท)  (ที่เสื่อม, ที่เสื่อมทราม) 

 

8. We should be prudent in our play or work during very hot weather, because the sun has the power to enervate and debilitate (v) those that scoff at its effects.

(เราควรฉลาด (รอบคอบ, ระมัดระวัง)  ในการเล่นหรือทำงานระหว่างอากาศร้อนจัด  เพราะว่าดวงอาทิตย์มีอำนาจที่จะทำให้อ่อนกำลังและ   ทำให้อ่อนเพลีย-ทำให้อ่อนแอ-ทำให้ทรุดโทรม    (แก่) คนที่พูดเยาะเย้ย (ล้อเลียน) ผลกระทบของมัน)   (คือ  ทำให้คนที่พูดเยาะเย้ยฯ อ่อนเพลีย)

(a) persevere    (เพอร์-ซิ-เวี่ยร์)  (มุมานะ, อุตสาหะ, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร) 

(b) liquidate    (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี) 

(c) bribe    (ไบรบ)  {(คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน, (คำนาม) สินบน, สิ่งล่อใจ} 

(d) weaken    (ทำให้อ่อนแอ-ทำให้อ่อนเพลีย-ทำให้หมดกำลัง)

(e) modify    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (แก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แปร, ลด หย่อน, ลดความรุนแรง) 

(f) alleviate    (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (ทำให้น้อยลง, บรรเทา) 

 

9. Dave was integral (อิ๊น-ที-เกริ้ล) (a) to the organization; it could never have gone so well without him.

(เดฟ   สำคัญ-สมบูรณ์-ทั้งหมด-ถ้วนทั่ว   ต่อองค์กร,  มัน (องค์กร) คงดำเนินไปไม่ได้ดีมากเช่นนี้  โดยปราศจากเขา)

(a) intransigent    (อิน-แทร้น-ซิ-เจิ้นท)  (ไม่ประนีประนอม, ไม่ยอม, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ดื้อ, หัวแข็ง) 

(b) essential    (จำเป็นยิ่ง, สำคัญ, จะขาดเสียมิได้)

(c) insidious     (อิน-ซิ้ด-เดียส)  (มีเล่ห์กระเท่ห์, ร้ายกาจ, ที่ทำอย่างลับๆ, ที่หลอก ลวง, ไม่น่าไว้ใจ, ทรยศหักหลัง) 

(d) indolent    (อิ๊น-โด-เลิ่นท)  (เกียจคร้าน) 

(e) indulgent    (อิน-ดั๊ล-เจิ้นท)  (ผ่อนปรน, ตามใจตัว, ที่ปล่อยตัว, หมกมุ่น, ที่หลงผิด, ที่ซ่องเสพสุขอย่างไม่ ลืมตา) 

(f) indigent    (อิ๊น-ดิ-เจิ้นท)  (ยากจน, ขัดสน)  

 

10. Most of the victims (n) were shot in the back while trying to run away.                                       

(เหยื่อ-ผู้เคราะห์ร้าย-ผู้รับบาป-ผู้ถูกโกง-ผู้ถูกหลอก-สิ่งมีชีวิตที่ถูกบูชายัญ    ส่วนใหญ่  ถูกยิงที่หลัง  ในขณะที่พยายามจะวิ่งหนี)

(a) beneficiary    (เบน-เน-ฟิ้ช-เชีย-รี่)  {(คำนาม) ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ, (คำคุณศัพท์) เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์} 

(b) casualty    (แค้ช-ชวล-ที่)  (คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ-สงคราม-การก่อการร้าย ฯลฯ,  คนหรือกลุ่มคนหรือสิ่งของที่ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายในอุบัติเหตุ-สงคราม,  จำนวนคนตาย,  อุบัติเหตุร้ายแรง  -  โดยเฉพาะที่มีคนตาย) 

(c) cynic    (ซิ้น-นิค)  {(คำนาม) คนมองโลกแง่ร้าย, บุคคลที่ระแวงสงสัยในความดี-คุณค่า-ความซื่อตรงของผู้อื่น, ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, ผู้ที่เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความเห็นแก่ตัว และการชอบเยาะเย้ยคนอื่น,  (คำคุณศัพท์) ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, เกี่ยวกับการเกลียดสังคมมนุษย์อย่างมาก}

(d) elite    (เอ-ลี้ท  หรือ  อิ-ลี้ท)  {(คำนาม)  คนหัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, ชนชั้นสูง, ผู้นำ, กลุ่มอิทธิพล, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, (คำคุณศัพท์) ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด}

(e) pessimist    (คนมองโลกในแง่ร้าย, คนหมดอาลัยตายอยาก)

 

11. The parents told their children to repress their uncouth manners and act with decorum (ดิ-ค้อ-เริ่ม) (n) at the party.

(พ่อแม่บอกให้ลูกๆ ของตนระงับ-ยับยั้งอากัปกริยาที่กะเร่อกะร่า-ป่าเถื่อนของตน  และประพฤติตัวด้วย    ความสุภาพ-ความประพฤติที่ถูกต้อง-มารยาท-สมบัติผู้ดี-ความงดงาม   ที่งานเลี้ยง)

(a) abeyance    (อะ-เบ๊-เอิ้นซ)  (การหยุด, การยั้ง, การระงับไว้ชั่วคราว, การพักเอาไว้ชั่วคราว, ความไม่แน่นอน) 

(b) aspersion    (อัส-เพ้อ-ซั่น  หรือ  ชั่น)  (การใส่ร้ายป้ายสี, การป้ายร้าย, ข้อกล่าวหา) 

(c) enormity    (อิ-น้อร์-มิ-ที่)  (ความมหึมา, ความใหญ่โต, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย,  ความชั่วช้าเลวทราม, สิ่งชั่วร้าย, สิ่งที่ร้ายกาจ) 

(d) indignity    (ความเสื่อมเสีย, ความเสียเกียรติ, การเหยียดหยาม, การสบประมาท, การดูถูก)  

(e) etiquette    (เอ๊ท-ทิ-เคท  หรือ  คิท)  (สมบัติผู้ดี, มารยาท, จรรยาบรรณ, ธรรมเนียมปฏิบัติ) 

 

12. Gaining better housing for all was the ultimate (a) goal of the zealous reformer.

(การได้บ้านพักอาศัยที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน  เป็นเป้าหมาย   สุดท้าย-ที่สุด-สูงที่สุด-ไกลสุด-มากสุด-พื้นฐาน-รากฐาน-ทั้งหมด    ของนักปฏิรูปที่กระตือรือร้น-กระฉับกระเฉงคนนั้น)

(a) incipient    (อิน-ซิ้พ-เพี่ยนท)  (แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น) 

(b) acrimonious    (แอค-คริ-โม้-เนียส)  {(คำพูด) รุนแรง, เผ็ดร้อน, บาดหู, ขมขื่น, ดุเดือด, ถึงพริกถึงขิง} 

(c) efficacious    (เอฟ-ฟิ-เค้-เชิส)  (มีประสิทธิภาพ, (ยา) ชงัด, ได้ผล, มีผล, เตะตา, เด่น, ทรงพลัง) 

(d) final    (ไฟ้-เนิ่ล)  {(คำคุณศัพท์) สุดท้าย, ที่สุด, ในที่สุด, จบ, เด็ดขาด, เป็นการสรุป, (คำนาม) สิ่งสุดท้าย, ตอนจบ, การสอบครั้งสุดท้าย, การแข่งขันรอบสุดท้าย}

(e) precocious    (พรี-โค้-เชิส)  (แก่เกินวัย, โตเกินวัย, ฉลาดเกินวัย, แก่แดด) 

 

13. He would hold a grudge (กรัจ) (n) against his colleagues for years.

(เขาจะเก็บ   ความขุ่นแค้น-ความเจ็บแค้นใจ-ความขัดข้องใจ-ความเสียใจ-ความอิจฉาริษยา    ที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน  เป็นเวลาหลายปี)

(a) impudence    (อิ๊ม-พิว-เดิ้นซ)  (ความทะลึ่ง, ความยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ภาษาหรือคำพูดที่ทะลึ่งหรือยโส)  

(b) haughtiness    (ฮ้อท-ที-เนส)  (ความหยิ่งยโส, ความโอหัง, ความอวดดี, ความจองหอง)  

(c) rancor    (แร้ง-เค่อะ)  (ความคับแค้นใจ, ความเจ็บใจ, ความอาฆาตแค้น, ความเกลียดชัง

(d) seclusion    (ซี-คลู้-ชั่น)  (การแยกตัว, การเก็บตัว, การตัดขาดจากโลกภายนอก, การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ, ความสันโดษ, สถานที่สันโดษ) 

(e) satisfaction    (ความพึงพอใจ)

 

14. She was very competent (a) at her work.

(เธอ   เก่ง-มีความสามารถ, ความชำนาญ, ประสบการณ์, และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่นๆ    มาก  ในการทำงานของเธอ)

(a) unbiased    (อัน-ไบ๊-เอิสท)  (ไม่ลำเอียง, ไม่เข้าข้าง, ไม่มีอคติ, ตรงไปตรงมา) 

(b) debilitating    (ซึ่งทำให้อ่อนเพลีย, ซึ่งทำให้อ่อนกำลัง, ซึ่งทำให้ทรุดโทรม) 

(c) minuscule    (มิ-นัส-คิ-ยูล)  (เล็กมาก, เล็กจิ๋ว, เล็ก, ไม่สำคัญ, เล็กน้อย, ขี้ปะติ๋ว) 

(d) proficient    (โพร-ฟิ้ช-เชี่ยนท)  (ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว)

(e) brilliant    (บริ๊ล-เยิ่นท)  (ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก, สุกใส, โชติช่วง, แวววาว) 

 

15. The company has gone bankrupt (a) and had to close itself.

(บริษัทได้   ล้มละลาย-สิ้นเนื้อประดาตัว-หมดสิ้น-(ศีลธรรม) เสื่อมเสีย    และจำเป็นต้องปิดตัวเองลง) 

(“Bankrupt เมื่อเป็นคำนาม หมายถึง  “บุคคลที่ล้มละลาย”  และเมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  “ทำให้ล้มละลาย”)

(a) inexorable    (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมแพ้, ไม่ย่อท้อ, ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่ยอมอ่อนข้อ, ไม่เปลี่ยน แปลง, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้, ไม่ปรานี) 

(b) negligible    (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, ขี้ปะติ๋ว, ไม่ต้องเอาใจใส่) 

(c) insatiable    (อิน-เซ้-เชอะ-เบิ้ล)  (ไม่รู้จักพอ, ไม่รู้จักอิ่ม, ไม่สามารถสนองความพอใจได้, โลภอยากได้ไม่สิ้นสุด) 

(d) insipid    (อิน-ซิ้พ-พิด)  (ไม่มีรสชาติ, (อาหาร) จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, อ่อนแรง) 

(e) insolvent    (อิน-ซ้อล-เวิ่นท)  (ล้มละลาย, ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ, เกี่ยวกับบุคลที่ล้มละลาย)

 

16. The chairman of the board of directors had made positive and overt efforts to eradicate (v) every trace of discrimination in the company.

(ท่านประธานคณะกรรมการบริษัท  ได้ทำความพยายามเชิงบวกและเปิดเผย  ที่จะ   กำ จัด-ทำลาย-ถอนรากเหง้า-ถอนรากถอนโคน    ทุกๆ ร่องรอยของการเลือกที่รักมักที่ชัง (ความไม่เป็นธรรม) ในบริษัท)

(a) alter    (อ๊อล-เท่อะ)  (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร) 

(b) clarify    (แคล้-ริ-ไฟ)  (ทำให้กระจ่าง, ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้ใสสะอาด, ทำให้บริสุทธิ์) 

(c) concur    (คัน-เค่อร์)  (เห็นด้วย, เห็นพ้อง, ยอมตาม, ประจวบกัน, เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างบังเอิญ, ทำงานร่วมกัน, ให้ความร่วมมือ) 

(d) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (บรรยายอย่างละเอียด, สาธยาย, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)  

(e) eliminate    (อิ-ลิ้ม-มิ-เนท)  (กำจัด, ขจัด, ทำลาย, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง, คัดออก, เอาออกไป) 

 

17. They had an impartial (อิม-พ้าร์-เชิ่ล) (a) judgment on the issue.

(พวกเขามีวิจารณญาณที่   ยุติธรรม-ไม่เอนเอียง-มีใจเป็นธรรม-ไม่เข้าข้างใคร-ไม่มีอคติ    ในประเด็นนั้น)

(a) unwitting    (ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, ไม่รู้, ไม่รู้ตัว, ไม่ตระหนัก) 

(b) unwonted    (อัน-ว้อน-ทิด)  (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, ไม่เคยมาก่อน) 

(c) equitable    (เอ๊ค-วิ-ทะ-เบิ้ล)  (เที่ยงธรรม, ยุติธรรม, มีเหตุผล)

(d) salutary    (แซ้ล-ลู-เทอะ-รี่)  (ส่งเสริมสุขภาพ, มีประโยชน์ต่อสุขภาพ, มีประ โยชน์, ช่วยเยียวยารักษา, เอื้ออำนวยผล) 

(e) sanctimonious    (แซงค-ทิ-โม้-เนียส)  (แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งทำเป็นศรัทธาหรือเคร่งศาสนา) 

(f) sardonic    (ซาร์-ด๊อน-นิค)  (ถากถาง, เหน็บแนม, เสียดสี, เยาะเย้ย, หัวเราะเยาะเย้ย, พูดกระทบกระแทก) 

 

18. Bill’s fat, garrulous (ก๊าร์-รู-ลัส) (a) wife seemed to enjoy talking and eating all day long.  

(ภรรยาที่อ้วนและ   พูดมาก-พูดจนน้ำท่วมทุ่ง-ปากจัด    ของบิล  ดูเหมือนว่าสนุกกับการสนทนาและกินตลอดทั้งวัน)

(a) ravenous    (แร้ฟ-เว-เนิส)  (ตะกละเป็นที่สุด, หิวที่สุด, โลภมาก, อยากได้ที่สุด) 

(b) loquacious    (โล-เคว้-เชิส)  (พูดมาก, ช่างพูด, ชอบจ้อ, โว

(c) querulous    (เคว้อ-รู-เลิส)  (ขี้บ่น, เจ้าอารมณ์, ชอบบ่น, ชอบโทษคนอื่น)  

(d) vigilant    (วิ้จ-จิ-เลิ่นท)  (ระมัดระวัง, ตื่นตัว, เฝ้าระวัง, รอบคอบ, ไหวตัว) 

(e) inordinate    (อิน-อ๊อร์-ดิ-เนท)  (มากเกินไป, เกินควร, เลยเถิด, ไม่มีการบังคับตัวเอง, ไม่เป็นระเบียบ) 

 

19. She had a look of malevolence (มะ-เล้ฟ-วะ-เลิ่นซ) (n) on her face and her neighbors were afraid to go near her.

(เธอมีลักษณะ-ท่าทางของ   ความประสงค์ร้าย-ความมุ่งร้าย-ความเกลียด    บนใบหน้าของเธอ  และเพื่อนบ้านเกรงกลัวที่จะเข้าไปใกล้เธอ)

(a) anomaly    (อะ-น้อม-มะ-ลี่)  (ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความผิดหลักหรือบรรทัดฐาน, สิ่งหรือบุคคลที่ผิดจากปกติ) 

(b) malice    (แม้ล-ลิส)  (ความมุ่งร้าย, ความประสงค์ร้าย, การผูกพยาบาท)   

(c) proliferation    (โพร-ลิฟ-เฟอ-เร้-ชั่น)  (การแพร่หลาย, การแผ่ขยาย, การเผยแพร่, การเพิ่มทวี, การแพร่พันธุ์, การงอก) 

(d) melee    (เม้-เล่)  (การต่อสู้เป็นมวยหมู่อย่างชุลมุน) 

(e) brigand    (บริ๊ก-เกิ้นด)  (โจร, ผู้ร้าย) 

 

20. According to the law in some states, parents of minors who damage the property of others must compensate (v) the property owners.

(สอดคล้องกับกฎหมายในบางรัฐ – ในอเมริกา – พ่อแม่ของผู้เยาว์ผู้ซึ่งทำความเสียหายให้กับทรัพย์สินของบุคคลอื่น  จะต้อง  ชดเชย-ทดแทน   (ค่าเสียหาย) แก่ทรัพย์สินนั้น)  (คือ  พ่อแม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่ลูกก่อขึ้น)

(a) identify    (ระบุ, ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, บอกชื่อ, จำแนกแยกแยะ, พิสูจน์เอกลักษณ์)

(b) confront    (เผชิญหน้า, เผชิญกับ)

(c) reimburse    (ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน)

(d) comfort    (ปลอบโยน, ทำให้หายกังวลใจ, ช่วยเหลือ, การปลอบโยน, ความอบอุ่นใจ, คำปลอบโยน, สิ่งปลอบใจ, ผู้ปลอบใจ, การช่วยเหลือ)

(e) yearn    (เยิน)  (อยากใจจะขาด, อยากเป็นอย่างมาก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป