หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 265)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Conservative groups and artists in Hollywood have never been able to sustain a beneficial lasting (a) relationship.

(กลุ่มอนุรักษ์ฯและศิลปินในฮอลลีวูด  ไม่เคยสามารถที่จะดำรงความสัมพันธ์ที่   ยืนนาน-ถาวร-คงทน-ยืนหยัด-ทนทาน-ทน   ที่เป็นผลดีได้เลย)  (คือ  สองกลุ่มนี้ความเห็นมักไม่ตรงกัน)

(a) worthwhile    (คุ้มค่า, ควรค่า)

(b) reliable    (เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ, ไว้วางใจ)

(c) satisfactory    (น่าพอใจ)

(d) enduring    (ทนทาน, คงทน, ยืนนาน, อยู่ชั่วกาลนาน, อมตะ, ไม่ตาย)

(e) hostile    (มุ่งร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, ที่ต่อต้าน)

 

2. Life depends on the equilibrium (n) between the heat received from the sun and the heat lost to cooler surroundings.

(ชีวิตขึ้นอยู่กับ  ความสมดุล-ดุลยภาพ-ความเสมอภาค-สภาพคงที่-ความสงบใจ   ระหว่างความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์  และความร้อนที่สูญเสียให้แก่สภาพแวดล้อมที่เย็นกว่า)

(a) relationship    (ความสัมพันธ์)

(b) balance    (ความสมดุล, ดุลยภาพ, อาการทรงตัว, ความหนักแน่น, ความสุขุม, สติ, ตาชั่ง, งบดุล, รายรับรายจ่ายที่สมดุลกัน, ยอดเงินที่เหลือ, จำนวนที่เหลือ)

(c) contrast    (ความแตกต่าง, ความตรงกันข้าม, ภาวะที่ผิดแผกกัน, สิ่งหรือบุคคลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน)

(d) exchange    (การแลกเปลี่ยน, แลกเปลี่ยน)

(e) pandemonium    (ความโกลาหล, ความสับสนวุ่นวาย, ความเอะอะโกลาหล, สถานที่ที่มีความเอะอะวุ่นวาย, นรก, อเวจี)

 

3. Raised for its milk, meat, and hide, the reindeer is also used to haul (v) things from place to place.

{(นอกจาก) ถูกเลี้ยงไว้เพื่อน้ำนม, เนื้อ, และหนัง,  กวางเรนเดียร์ยังถูกใช้   ลาก-ดึง-ฉุด-สาว-ชัก-เคลื่อนย้ายด้วยรถบรรทุก-เปลี่ยนทิศทางเดินเรือ (ตามแรงลม)   สิ่งต่างๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วย}

(a) pull    (ลาก, ดึง)

(b) push    (ผลัก, ดัน)

(c) send    (ส่ง)

(d) carry    (บรรทุก, แบก)

(e) distil (distill)    (กลั่น)

 

4. Subterranean (a) reservoirs in the United States contain far more usable water than all surface reservoirs and lakes combined.

(อ่างเก็บน้ำ  ใต้ดิน   ในสหรัฐฯ  บรรจุน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ได้  มากกว่า (น้ำใน) อ่างเก็บน้ำบนดินและทะเลสาบรวมกันอย่างมากมายทีเดียว)

(a) massive    (มากมาย, ใหญ่โต, เป็นก้อนใหญ่, เป็นกองใหญ่หนาแน่น)

(b) elegant    (สวยงาม, สง่างาม, งดงาม, เก๋, สละสลวย, เรียบร้อย, ดีเลิศ)

(c) underground    (ใต้ดิน)

(d) clandestine    (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

(e) dilapidated    (ปรักหักพัง, ชำรุดทรุดโทรม, เน่าเปื่อย)

 

5. The earliest American Indian used buffalo hides (n) for making leather for their tribe members and for sale to white people.

(ชาวอินเดียนแดงอเมริกันยุคแรกสุด  ใช้  หนัง  ควาย  เพื่อทำหนังฟอกสำหรับสมาชิกของเผ่า  และเพื่อขายให้กับคนผิวขาว)

(a) moccasins    (รองเท้าหนังของอินเดียนแดง, รองเท้าหรือรองเท้าแตะส้นแข็ง)

(b) bones    (กระดูก)

(c) robes    (เสื้อคลุมยาว, เสื้อคลุย, เสื้อชุดพิธี, เสื้อคลุมชุดอาบน้ำ)

(d) skins    (หนัง, หนังสัตว์ (เช่น ช้าง, ม้า, วัว, ควาย), เปลือก, เปลือกนอก, ผิวหน้า, คนขี้เหนียว)   (เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ปอกเปลือก, ลอกเปลือก, ถลกหนัง)

(e) horns    (เขาสัตว์, แตรรูปเขา, เครื่องเป่า)

 

6. A troupe (ทรูพ) (n) of actors will visit our town next month. 

(คณะ-คณะนักแสดงเร่-คณะละคร-คณะละครสัตว์-คณะผู้แสดงกายกรรม    ของนักแสดง  จะมาเยือนเมืองของเราในเดือนหน้า)

(a) troop    (ทรูพ)  (กองทหาร, หมู่ทหาร, กองกำลัง)

(b) display    (การแสดง, แสดง)

(c) group    (กลุ่ม, หมู่, พวก, เหล่า, ฝูง)

(d) category    (ประเภท, ชนิด)

(e) path    (แพ้ธ)  (ทางเดินเท้าเล็กๆ)

 

7. We hope to commence (v) our work by next week.   

(เราหวังที่จะ  เริ่ม-เริ่มต้น-ริเริ่ม-ได้รับปริญญา   งานของเราในสัปดาห์หน้า)

(a) terminate    (สิ้นสุดลง, ทำให้สิ้นสุด)

(b) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ, ชักช้า)

(c) start    (เริ่มต้น)

(d) apologize    (ขอโทษ)

(e) entice    (เอน-ไท้ซ)  (ชักจูง, ล่อใจ, ยั่วยวนใจ, หลอกลวงให้ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

 

8. She lived a careful, frugal (a) life.

(เธอดำเนินชีวิตในแบบระมัดระวัง (รอบคอบ) และ   ประหยัด-มัธยัสถ์-กระเหม็ดกระแหม่-ตระหนี่-มีค่าเล็กน้อย-ราคาถูก)

(a) hasty    (รีบเร่ง)

(b) economical    (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่)

(c) legal    (ถูกกฎหมาย, ทางกฎหมาย, เกี่ยวกับกฎหมาย)

(d) obese    (โอ-บีส)  (อ้วนมาก)

(e) dispirited    (ดิส-ปิ๊-ริ-ทิด)  (ท้อแท้, ไม่มีกะจิตกะใจ เพราะความผิดหวัง)

 

9. We subsequently realized that we had bought a sluggish (a) old engine for our car.

(เราในเวลาต่อมา  ตระหนักว่าเราได้ซื้อเครื่องยนต์ที่เก่าและ   ช้า-เกียจคร้าน-เงื่องหงอย-ซบเซา-เฉื่อยชา   สำหรับรถยนต์ของเรา)  (คือ  ต้องการเปลี่ยนเครื่องยนต์  แต่ซื้อของไม่มีคุณภาพมา)

(a) advanced    (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(b) defective    (เสีย, ชำรุด, มีข้อบกพร่อง, มีรอยตำหนิ)

(c) computerized    (ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์)

(d) slow    (ช้า)

(e) abject    (ต่ำต้อย, ต่ำช้า, เวทนา, น่าสังเวช, ซึ่งยากแค้น)

 

10. The prime minister’s speech was just a redundant (ริ-ดั๊น-เดิ้นท) (a)   statement.

(สุนทรพจน์ของท่านนายกฯ เป็นเพียงคำพูดที่    เยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง-ใช้คำมากเกินไป-เหลือเฟือ-มากเกินความจำเป็น)

(a) urgent    (เร่งรีบ, รีบด่วน, ฉุกเฉิน, เร่าร้อน)

(b) impolite    (ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท)

(c) wordy    (ใช้คำพูดเยิ่นเย้อ-น้ำท่วมทุ่ง, ใช้คำยืดยาวหรือฟุ่มเฟือยเกินไป)

(d) gentle    (สุภาพ, นุ่มนวล, อ่อนโยน)

(e) miserable    (มีความทุกข์มาก, น่าเวทนา, แย่มาก)

 

11. A sound sleep is said to be a remedy (เร้ม-เม-ดี้) (n) for colds.

(การหลับสนิทถูกกล่าวว่าเป็น   การรักษา-วิธีการรักษา-วิธีการแก้ไข-ยา-สิ่งที่ใช้ในการรักษาหรือแก้ไข    สำหรับไข้หวัด)

(a) phobia    (ความกลัว)

(b) tendency    (แนวโน้ม, ความโน้มเอียง)

(c) cure    (คิ้ว-เออะ)  (การรักษาให้หาย, วิธีการรักษาให้หาย, การรักษาที่ได้ผล)

(d) prevention    (การป้องกัน, การขัดขวาง)

(e) portion    (ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนแบ่ง, ตอน)

 

12. Jim, unlike his elder brother, is a gregarious and extravagant (เอค-แทร้ฟ-วะ-เกิ้นท) (a) person.

(จิม, ไม่เหมือนกับพี่ชายของเขา, เป็นบุคคลที่ชอบเข้าสังคมและ   สุรุ่ยสุร่าย-ฟุ่มเฟือย)

(a) indolent    (เกียจคร้าน)

(b) eminent    (โดดเด่น, มีชื่อเสียง)

(c) magniloquent    (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)

(d) wasteful    (ใช้แบบถลุง, ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย, สิ้นเปลือง, หมดเปลือง, สูญเปล่า, เปล่าประโยชน์, ทำลาย, ที่บ่อนทำลาย)

(e) uneasy    (ไม่สบายใจ, กังวล, ซึ่งลำบากหรือไม่สบาย)

 

13. Our group will halt (ฮ้อลท) (v) at a seaside resort.

(กลุ่มของเราจะ   หยุด-ทำให้หยุด   ที่ที่พักชายทะเล)

(a) arrive    (มาถึง)

(b) stop    (หยุด, จอด)

(c) wait    (รอคอย)

(d) hold a ceremony    (จัดพิธี)

(e) oversee    (ตรวจตรา, ดูแล, กำกับดูแล)

 

14. She asked me to help her carry a bulky (บั๊ล-คี่) (a) parcel.

(เธอขอร้องให้ผมช่วยเธอแบกหีบ-ห่อ (ซึ่ง)   ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ)

(a) valuable    (มีค่า)

(b) large    (ใหญ่)

(c) light    (เบา)

(d) portable    (สามารถนำติดตัวไปได้)

(e) cunning    (เจ้าเล่ห์, ฉลาดแกมโกง)

 

15. They tried to coerce (โค-เอิซ) (v) me into changing my appearance.

(พวกเขาพยายามที่จะ   บีบบังคับ-บังคับ-ขู่เข็ญ    ผม  ให้เปลี่ยนลักษณะท่าทาง-รูปโฉมภายนอกของผม)

{คำนาม  คือ   Coercion  (โค-เอ๊อ-ชั่น)  (การบีบบังคับ, การขู่เข็ญ)}

(a) rebuke    (ตำหนิ, ดุ, ว่ากล่าว)

(b) recite    (ท่อง, สวด, เล่าอย่างละเอียด)

(c) force    (บังคับ, ผลักดัน, รุน, ดัน, ยัดเยียด, เร่ง)

(d) recover    (ได้คืนมา, เอาคืน, ฟื้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วย, คืนสู่ภาวะปกติ)

(e) familiarize    (ฟะ-มี้ล-เยอะ-ไรซ)  (ทำให้คุ้นเคยกับ)

 

16. It teaches him to discriminate (v) between right and wrong.

(มันสอนให้เขา   แยกแยะ-แบ่งแยก-วินิจฉัย-เลือกที่รักมักที่ชัง-ตัดสินโดยใช้เหตุผล    ระหว่างสิ่งที่ถูกและผิด)

(a) discuss    (ประชุมปรึกษาหารือ, ถกปัญหา)

(b) display    (แสดง)

(c) consume    (บริโภค, ใช้, กิน, ทำลาย)

(d) distinguish    (แบ่งแยก, จำแนก, วินิจฉัย, รู้ถึงข้อแตกต่าง, แสดงความแตกต่าง  ทำให้แตกต่าง, ทำให้เด่น, กระทำตัวดีเป็นพิเศษ)

(e) abhor    (แอ็บ-ฮ่อร์)  (เกลียด, รังเกียจ, ชิงชัง)

 

17. In spite of chronic (a) ill health, she wrote ten books.

(ทั้งๆ ที่มีสุขภาพไม่ดีแบบ   เรื้อรัง-ยาวนาน-เป็นประจำ-เป็นนิสัย    เธอเขียนหนังสือ  ๑๐  เล่ม)

(a) scarce    (หายาก, มีน้อย)

(b) occasional    (เป็นบางโอกาส, เป็นครั้งคราว)

(c) imperative    (จำเป็น, เชิงบังคับ, ซึ่งเลี่ยงไม่ได้)

(d) constant    (ต่อเนื่อง, ไม่เปลี่ยนแปลง, มั่นคง, คงที่, แน่วแน่, ซื่อสัตย์)

(e) exhilarated    (เอ็ก-ซิ้ล-ละ-เร-ทิด)  (รื่นเริง, ตื่นเต้นเบิกบาน, มีชีวิตชีวา)

 

18. The boxing champion hopes to intimidate (อิน-ทิ้ม-มิ-เดท) (v) his opponent by challenging the latter for the title match.

(แชมป์มวยคนนั้นหวังที่จะ   ขู่ขวัญ-ข่มขวัญ-ทำให้กลัว    คู่ต่อสู้ (ฝ่ายตรงข้าม) ของตน  โดยการท้าคนหลัง (คู่ต่อสู้) เพื่อแมทช์ชิงแชมป์)  (คือ  หวังที่จะข่มขวัญคู่ต่อสู้)

(a) negotiate    (เจรจา)

(b) make war with    (ทำสงครามกับ)

(c) frighten    (ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ)

(d) deceive    (โกง, หลอกลวง, ต้มตุ๋น)

(e) applaud    (อะ-พล้อด)  (ปรบมือแสดงความนิยมชมชอบ, แซ่ซ้องสรรเสริญ)  (คำนาม คือ  Applause  (อะ-พล้อส)  =  “การปรบมือ, การยกย่องสรรเสริญ”)

 

19. A sudden fire caused panic (แพ้น-นิค) (n - v) among residents of the apartment.  

(ไฟไหม้อย่างฉับพลันทันใด  ก่อให้เกิด   ความตกใจกลัว-ความอกสั่นขวัญหาย-ความหวาดกลัว-ตกใจกลัว-อกสั่่นขวัญหาย    ในบรรดาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์) 

(a) amusement    (ความสนุกขบขัน, มหรสพ, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ)

(b) amazement    (ความทึ่ง, ความประหลาดใจ)

(c) terror    (ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ)

(d) conflict    (ความขัดแย้ง)

(e) pinnacle    (พิ-นะ-เคิ่ล)  (ยอดเขา, ยอดแหลมสุดของอาคาร, จุดสูงสุดของอำนาจ-ชื่อเสียง-ความสำเร็จ ฯลฯ)

 

20. The earthquake had devastated (เดฟ-เวิส-เทท) (v) the entire village.

(แผ่นดินไหวได้   ทำลายล้าง-ล้างผลาญ    ทั้งหมู่บ้าน)

(a) established    (สร้าง, ก่อตั้ง, สถาปนา)

(b) ruined    (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น) (ทำให้พินาศ-ย่อยยับ, ทำลายให้ล่มจม, ล่มจม, ล้มละลาย, ย่อยยับ, ทำให้ล้มละลาย)  (เมื่อเป็นคำนาม  "Ruin"  หมายถึง  ความพินาศ-หายนะ-ย่อยยับ, ความล่มจม, การล้มละลาย, การทำลาย, ซากปรักหักพัง)

(c) flooded    (น้ำท่วม, ท่วม)

(d) recovered    (ฟื้นจากไข้, หายเป็นปกติ, กลับคืนสู่สภาพเดิม, นำกลับคืนมา)

(e) amplified    (มาจาก  “Amplify”)  (ขยาย, เพิ่มให้มากขึ้น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป