หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 263)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. He abominates (อะ-บ๊อม-มิ-เนท) (v) all kinds of gambling and illegal acts.

(เขา   เกลียดอย่างมาก-เกลียดชัง-ไม่ชอบ   การพนันและการกระทำที่ผิดกฎหมายทุกประ เภท)

(a) despises    (ดิส-ไพ้ซ) (ดูถูก, ดูหมิ่น, เหยียดหยาม)

(b) appreciates    (ยกย่อง, ชื่นชม, เห็นคุณค่า)

(c) legalizes    (ทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย)

(d) detests    (เกลียดชัง, ไม่ชอบมาก)

(e) resumes    (ดำเนินต่อไป, เริ่มต้นใหม่, คืนสู่สภาพเดิม, เข้าครอบครองใหม่)

 

2. There was a vehement (วี้-อะ-เมิ่นท) (a) quarrel among the members of the gang as to who should be its new leader.

(มีการการทะเลาะกันอย่าง   รุนแรง-ดุเดือด   ระหว่างสมาชิกของแก๊ง  เกี่ยวกับว่าใครควรจะเป็นผู้นำคนใหม่)  

(a) unreasonable    (ไร้เหตุผล, ขาดสติ, เขลา, ไม่เหมาะสม, เลยเถิด, ไม่ฟังเหตุผล)

(b) unexpected    (ไม่คาดฝัน, ไม่ได้คาดหวัง)

(c) violent    (รุนแรง, ดุเดือด, ใช้กำลัง, ล่วงละเมิด, ซึ่งทำให้บาดเจ็บ, ทำลาย)

(d) noisy    (มีเสียงดัง)

(e) hideous    (ฮิด-เดียส)  (น่าเกลียดมาก, น่ากลัว, น่าตกใจ, สยดสยอง, เขย่าขวัญ)

 

3. The tourists could take a close look at the vestiges (เวส-ทิจ-จิส) (n) of a historical site they were visiting.

(นักท่องเที่ยวสามารถมองดูอย่างใกล้ชิดที่   ร่องรอย-รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้-รอย เท้า-รอยทาง-เศษนิดเดียว   ของโบราณสถานที่พวกเขากำลังไปเยือน)

(a) walls    (กำแพง, ผนัง)

(b) locations    (สถานที่, ที่ตั้ง)

(c) columns    (เสา, เสากลม, เสาหิน, เสาปูน)

(d) traces    (รอย, ร่องรอย, รอยเท้า, รอยทาง)

(e) habitat    {ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (ของสัตว์)}

 

4. The company was hired to extend (v) the runway for another two kilometers.

(บริษัทถูกว่าจ้างให้  ทำให้ใหญ่ขึ้นหรือยาวขึ้น-ขยายออก-ยืดออก-ทำให้กว้างออก-กางออก-แผ่ออก-ยืดแขนหรือขาออก-ไปถึง-เพิ่มขึ้น   ทางวิ่งของเครื่องบิน  ออกไปอีก   กิโลเมตร)  (คือ  ขยายทางวิ่งฯ ออกไป)

(a) enlarge    (ขยายออก, ทำให้ใหญ่ขึ้น, เพิ่ม, ขยายตัว, ทำให้กว้างออก, เสริม, กว้างขึ้น, โตขึ้น)

(b) alter    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง, ผันแปร)

(c) design    (ออกแบบ)

(d) advocate    (สนับสนุน)

(e) convey    (คัน-เว่)  (นำ, พา, นำไป, ขนส่ง, ถ่ายทอด, ถ่ายเท, โอน)

 

5. The noisy throng (n) of teenagers jammed the hall to hear the rock concert. 

(กลุ่ม-กลุ่มคน-ฝูงชน-จำนวนมากมาย    ของวัยรุ่นที่ส่งเสียงดัง  ยัดเยียดกันอยู่ในห้องโถง  เพื่อจะฟังดนตรีร้อค)

(a) parents    (พ่อแม่)

(b) quartet    (กลุ่มนักร้อง ๔ คน, กลุ่มผู้เล่น ๔ คน)

(c) crowd    (ฝูงชน, กลุ่มคน, คนมากๆ)

(d) class    (ชั้น, ชั้นเรียน)

(e) infancy    (วัยทารก, ระยะแรกๆ, ระยะแรกของการมีชีวิต, สภาวะที่ยังเป็นตัวอ่อน)

 

6. It is useless to attempt to flee (v) from every danger; some risks must be taken. 

(ไม่มีประโยชน์ที่จะ    หนี-หลบหนี    จากอันตรายทุกอย่าง,   (คนเรา) จะต้องเสี่ยงภัยในบางครั้ง)   (คือยอมเสี่ยงอันตรายบางอย่าง  ในบางคราว)

(a) hide oneself    (หลบซ่อนตัวเอง)

(b) run away    (หลบหนี, วิ่งหนี)

(c) protect oneself    (ปกป้องตนเอง)

(d) hesitate    (รีรอ, ลังเลใจ)

(e) tempt    (ล่อใจ, ยั่วใจ, ล่อ, ยั่วยวน, ล่อให้ทำชั่ว)

 

7. The police confiscated (v) the stolen goods.

(ตำรวจ    ริบหรือยึด    สินค้าที่ถูกขโมยมา)

(a) reported    (รายงาน)

(b) located    (หาทำเลที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(c) seized    (ยึด, ฉวย, ชิง, ครอบครอง, จับ, จับกุม, จับตัว)

(d) released   {ปล่อย (นักโทษ), ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย}

(e) evoked    (เรียกปลุก, เตือนใจ, สะกิดใจ, นำมาซึ่ง, ทำให้เกิดขึ้น)

 

8. A mountain’s lower slopes may support grass and timber, although the crest may be barren (a) and snow-covered.

(ส่วนลาดชันด้านล่างของภูเขาอาจจะมีหญ้าและต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่  แม้ว่ายอดเขาอาจจะ  ปราศจากพืชผล-แห้งแล้ง   และปกคลุมด้วยหิมะ)

(a) chilly    (เย็นเยือก)

(b) isolated    (ปลีกตัวโดดเดี่ยว)

(c) lifeless    (ไม่มีสิ่งมีชีวิต)

(d) hazardous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(e) lasting    (ทนทาน, ทน, คงทน, ยืนหยัด, ถาวร)

 

9. The atmosphere moderates daytime temperature and retards (v) night heat loss. 

(ชั้นบรรยากาศช่วยบรรเทา (ลด) อุณหภูมิ (ความร้อน) ในเวลากลางวัน  และ    ทำให้ช้าลง-ขัดขวาง-ถ่วง-หน่วงเหนี่ยว-ทำให้ลดความเร็ว-เป็นอุปสรรค   การสูญเสียความร้อนในเวลากลางคืน)  (คือ  ทำให้การสูญเสียความร้อนฯ ช้าลง)

(a) prevents    (ป้องกัน, ขัดขวาง)

(b) aids    (ช่วย, ช่วยเหลือ)

(c) enables    (ทำให้สามารถ)

(d) slows    (ทำให้ช้า)

(e) encompasses    (ล้อมรอบ, เวียนรอบ, ตีวง, รวมทั้ง, ปิด, ผนึก)

 

10. A well-trained dog will comply (คัม-ไพล่) (v) when it is told to sit.

(สุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีจะ  ทำตาม-เชื่อฟัง-ยินยอม   เมื่อมันถูกสั่งให้นั่ง)

(a) interrogate    (สอบถาม, ซักถาม) 

(b) erode    (อิ-โร้ด)  (สึกกร่อน, กัดกร่อน, เซาะ, ชะ, ทำให้สึกกร่อน) 

(c) acquiesce    (แอ๊ค-ควิ-เอส)  (ยินยอม, ยอมรับ, ตกลง, ยอมรับในใจ)

(d) emulate    (เอ๊ม-มิว-เลท)  (เอาอย่าง, พยายามเลียนแบบ, พยายามจะทำให้เท่าเทียมหรือดีกว่า) 

(e) contradict    (คอน-ทระ-ดิ๊คท)  (๑.โต้แย้ง, กล่าวแย้ง, เถียง, ๒. ปฏิเสธ) 

 

11. Persistent headaches tremendously torment (ท้อร์-เมิ่นท) (v- n) him. 

(การปวดศีรษะอย่างฝังแน่น (เป็นประจำ)  ทรมาน-การทรมาน-ความเจ็บปวด-ความทรมาน-ความระทมทุกข์   ตัวเขาอย่างมาก)

(a) elaborate    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท)  (๑.  (คำกริยา)  พูดหรือบรรยายอย่างละเอียด, สาธ ยาย, เพิ่มรายละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, ประดิษฐ์อย่างประณีต)  (เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ หมายถึง  .  (คำคุณศัพท์) ประณีต, ซับซ้อน)  

(b) mastermind    (๑. (คำกริยา)  วางแผนอย่างชำนาญ, ควบคุมอย่างชำนาญ,  ๒.  (คำนาม)  ผู้วางแผน, ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้ชำนาญ)  

(c) impoverish    (อิม-พ้อฟ-เวอะ-ริช)  (ทำให้ยากจน, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง, ทำให้มีคุณภาพเลว) 

(d) crumble    (ครั้ม-เบิ้ล)  (พังทลายลง, พังพินาศ, ล้มลง, แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย, ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย, สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย) 

(e) torture    (ท้อร์-เช่อะ)  (๑. (คำกริยาทรมาน, ทำให้เกิดความเจ็บกายหรือใจ, บิดหรืองอ,   ๒.  (คำนาม)  การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด, ความเจ็บปวด, ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส)

 

12. With no visible signs of their ship, hopes for the men’s safety dwindled (ดวิ้น-เดิ้ล) (v) with each passing hour.

(เนื่องด้วยไม่มีเครื่องหมาย (สัญญาณ) ที่มองเห็นได้ของเรือของพวกเขา,  ความหวังสำ หรับความปลอดภัยของคนเหล่านั้น  ลดน้อยลง-หด-เล็กลง-ทรุดโทรม-ทำให้เล็กลงหรือหดลง    พร้อมๆ กับทุกๆ ชั่วโมงที่ผ่านไป)  (เพราะมองไม่เห็นเรือ  ความหวังว่าคนบนเรือจะปลอดภัยจึงลดน้อยลง)

(a) augmented    (ออก-เมิ่นท)  (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี) 

(b) diminished    (ดิ-มิ้น-นิช)  (ลดน้อยลง, ค่อยๆ เล็กลง, หด, ทำให้ลดน้อยลง, ดูหมิ่น) 

(c) maligned    (มะ-ไลน)  (พูดให้ร้าย, กล่าวร้าย, กล่าวหา, ใส่ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง)

(d) deterred    (ดิ-เทอร์)  (ขัดขวาง, ยับยั้ง, ป้องปราม, ป้องกัน) 

(e) confronted    (คัน-ฟรั้นท)  (๑. เผชิญหน้ากับ, พบกับ,  ๒. ต้านทาน, ต่อต้าน, ท้าทาย)

 

13. The loss of their fertile (เฟ้อร์-ไทล) (a) lands threw the farmers into a panic (แพ้น-นิค).  

{การสูญเสียที่ดินที่   อุดมสมบูรณ์-ซึ่งมีดินดี-ให้ผลให้ลูกได้-ซึ่งให้กำเนิด   เหวี่ยงชาวนาเข้าสู่ความอกสั่นขวัญหนี (ความตกใจกลัว, ความหวาดกลัว)}    

(a) miserable    (มิซ-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (๑. ทุกข์ยาก, ไม่มีความสุข, ยากจน,  . เลว,   ๓. น่าดูถูก, น่าสังเวช) 

(b) magniloquent    (แมก-นิ้ล-โล-เควิ่นท)  (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ) 

(c) manifest    (แม้น-นิ-เฟสท)  (๑. (คำคุณศัพท์) ชัดเจน, ประจักษ์, เป็นที่เข้าใจดี, ปรากฏชัดแจ้ง  ๒ . (คำกริยา) แสดง, ปรากฏชัดแจ้ง, ประจักษ์, พิสูจน์, เปิดเผย) 

(d) fruitful    (๑. อุดมสมบูรณ์,  มีผลมาก, ผลดก, ซึ่งให้ลูกมาก,  ๒. ที่ให้ผลดี, มีกำไร) 

(e) painstaking    (. อุตสาหะ, บากบั่น, พากเพียร, พยายาม,  ๒. ระมัดระวัง, รอบคอบ) 

 

14. He aggravates (แอ๊ก-กระ-เวท) (v) his cold by going out in the rain.

(เขา   ทำให้แย่ลง-ทำให้เลว (ร้าย) มากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น-ทำให้ระคายเคืองหรือโมโห    ไข้หวัดของเขา  โดยออกไปตากฝน)  (คือ  ทำให้ไข้หวัดมีอาการหนักขึ้น  โดยออกไปตากฝน)

(a) remodels    (รี-ม้อด-เดิ้ล)  (สร้างใหม่, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, ชดเชย, ชดใช้)

(b) remedies    (เร้ม-เม-ดี้)  (๑. (คำกริยา) รักษา, เยียวยา, บรรเทา, ฟื้นฟู, ทำให้ถูกต้อง, ขจัด, กำจัด   ๒. (คำนาม) การรักษา, วิธีการรักษา,  สิ่งที่ใช้ในการรักษา, ยา, สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข, วิธีการแก้ไข)  

(c) worsens    (เวิร์ส-เซิ่น)  (ทำให้เลวลง, ทำให้แย่ลง, กลายเป็นเลวลง, กลายเป็นแย่ลง) 

(d) stuns    (สทัน)  {(คำกริยา)  ทำให้งงงวย, ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สลบ, ทำให้หูอื้อ   (คำนามการทำให้งงงวย-ประหลาดใจ-สลบ-หูอื้อ, การถูกทำให้สลบ, ความงงงวย, ความรู้สึกประหลาดใจ, เหตุการณ์ที่ทำให้งงงวย} 

(e) alerts    (๑. (คำกริยา)  เตือนภัย   ๒. (คำคุณศัพท์) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ว่องไว   ๓. (คำนาม)  การเตรียมพร้อม) 

 

15. The chick becomes independent as soon as it emerges (v) from its shell.  

(ลูกเจี๊ยบเป็นอิสระ (ไม่ต้องให้แม่ไก่ช่วยเหลือ) ในทันทีที่มัน   โผล่ออกมา-ปรากฏขึ้น   จากเปลือกไข่)

(a) erupts    (ระเบิด, แตกออก, ปะทุ, พุ่งออกมา, ทำให้แตกออก-ระเบิดออก-ปะทุ)

(b) overthrows    (โค่น, ล้มล้าง, ล้มคว่ำ, ขว้างลูกได้ไกลกว่า)

(c) appears    (ปรากฏ, เกิดขึ้น, ดูเหมือน, แสดงตัว, ประจักษ์)

(d) tolerates    (อดทน, ทนทาน, อดกลั้น, ทนต่อ, ต้านฤทธิ์ยา)

(e) evinces    (แสดง, เผยให้เห็น)

 

16. The government could not provide an abundant (a) supply of food to the refugees as requested by the United Nations.

(รัฐบาลไม่สามารถจัดหาเสบียงอาหารที่    มากมาย-อุดมสมบูรณ์-ล้นเหลือ   แก่ผู้ลี้ภัย  ตามที่สหประชา  ชาติร้องขอ)

(a) delicious    (อร่อย)

(b) insufficient    (ไม่เพียงพอ)

(c) plentiful    (มากมาย, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์)

(d) meager    (ขาดแคลน, น้อย, ไม่เพียงพอ, ยากจน, ผอม)

(e) eternal    (ไม่มีที่สิ้นสุด, คงอยู่ตลอดกาล, ชั่วนิรันดร)

 

17. She was in a state of profound (a) shock.

(เธอตกอยู่ในสภาวะของการอกสั่นขวัญหายที่    ล้ำลึก-ลึกซึ้ง-สุดซึ้ง-(เงียบ) สนิท-แน่นแฟ้น-ถ้วนทั่ว)

(a) superficial    (ตื้นๆ, ไม่ลึกซึ้ง, ผิวเผิน, อยู่ผิวนอก, ใกล้ผิวหน้า, ไม่สำคัญ)

(b) partial    (เป็นบางส่วน, ส่วนหนึ่ง, ไม่ทั้งหมด, ไม่สมบูรณ์, มีอคติ, ไม่ยุติธรรม, ลำเอียง)

(c) deep    {ลึก, ลึกล้ำ, ลึกซึ้ง, มาก, อย่างยิ่ง, (สี) เข้มมาก, (หลับ) สนิท, (ถอนใจ) ใหญ่, ห่างไกล, กลาง (ฤดูหนาว, ป่า)}

(d) unprecedented    (อัน-เพรส-ซิ-เดน-ทิด) (ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน, คาดไม่ถึง, ไม่รู้มาก่อน)

(e) brilliant    (ฉลาดมาก, หลักแหลมมาก, สุกใส, โชติช่วง, แวววาว)

 

18. Ants follow scent trails so precisely that they can locate (v) their nests without hesitation.

(มดตามรอยทาง (เส้นทาง) กลิ่นได้อย่างแม่นยำมาก  จนกระทั่งพวกมันสามารถ   หาที่ ตั้ง-หาแหล่งที่ตั้ง-กำหนดที่ตั้ง-ตั้งอยู่-ตั้งรกราก-สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่   รังของมันได้โดยไม่รีรอ หรือลังเลใจ)

(a) build    (สร้าง)

(b) clean    (ทำความสะอาด)

(c) fill    (บรรจุ, เติมให้เต็ม)

(d) enhance    (เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, ทำให้ดีขึ้น)

(e) find    (หา, พบ, ค้นหา, ค้นพบ, สืบหา, พบความลับ, เห็นว่า)

 

19. For long-distance travel, the Northwest Coast Indians relied primarily (adv.) on dugout canoes.

(สำหรับการเดินทางระยะไกล, อินเดียนแดงตามชายฝั่งภาคตะวันตกเฉียงเหนือ (ของสหรัฐฯ) พึ่งพาอาศัย   ส่วนใหญ่-ส่วนมาก-อย่างสำคัญ-แรกเริ่ม   เรือบด (คะนู) ที่ขุดจากต้นไม้)  (คือ  พึ่งพาเรือคะนูเป็นส่วนใหญ่)

(a) traditionally    (แต่ดั้งเดิม, ตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือประเพณีนิยม)

(b) exclusively    (เป็นพิเศษ, เฉพาะราย, เฉพาะตัว, ผูกขาด, แต่ผู้เดียว, ซึ่งกีดกันคนนอก)

(c) mainly    (ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, โดยทั่วไป)

(d) previously    (เมื่อก่อนนี้, ก่อนหน้านี้)

(e) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, ตลอดเวลา)

 

20. Sand is found in abundance (n) on the seashore and is often blown inland to form sand hills and dunes.

(ทรายถูกพบ  ในปริมาณมาก-อย่างอุดมสมบูรณ์-อย่างล้นเหลือ   บนชาย (ฝั่ง) ทะเล  และบ่อยครั้งถูกพัดพาเข้าไปในแผ่นดิน  ทำให้เกิดภูเขาทรายเตี้ยๆ  และเนินทราย-สันทราย)

(a) at random    (ในแบบสุ่ม, มิได้เฉพาะเจาะจง)

(b) at high tide    (เมื่อกระแสน้ำขึ้น)

(c) in dry mounds    (ในเนินดิน-กองดินที่แห้ง)

(d) in great quantities    (ในปริมาณมาก)

(e) in small amounts    (ในปริมาณเล็กน้อย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป