หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 260)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Too much work and inadequate rest will certainly debilitate (v) your body and mind.

(การทำงานมากเกินไปและพักผ่อนไม่เพียงพอ   ทำให้อ่อนเพลีย-ทำให้อ่อนกำลัง-ทำให้ทรุดโทรม   ร่างกายและจิตใจของคุณ)

(a) persevere    (เพอร์-ซิ-เวี่ยร์)  (มุมานะ, อุตสาหะ, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร)

(b) liquidate    (ลิ้ค-ควิ-เดท)  (กำจัดโดยการฆ่าทิ้ง, สะสาง, ชำระหนี้, ชำระบัญชี)

(c) bribe    (ไบรบ)  (๑. (คำกริยา)  ติดสินบน, ให้สินบน  ๒. (คำนาม) สินบน, สิ่งล่อใจ) 

(d) enfeeble    (ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้หมดกำลัง)

(e) subjugate    (ปราบปราม, พิชิต, เอาชนะ, ทำให้เชื่อฟัง, ทำให้เป็นข้ารับใช้)

 

2. Governments should endeavor to mitigate (v) distress of the people.

(รัฐบาลของประเทศต่างๆ ควรพยายามที่จะ  ทำให้ลดน้อยลง-ทำให้เบาบาง-ทำให้บรรเทาลง-แบ่งเบา-ทำให้อ่อนโยนขึ้น-อ่อนลง-ลดลง-บรรเทาลง    ความทุกข์ยากลำบากของประ ชาชน)

(a) embellish    (ประดับ, ตกแต่ง, เสริมแต่ง, เพิ่มข้อปลีกย่อย) 

(b) modify    (ม้อด-ดิ-ไฟ)  (แก้ไข, ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับปรุง, แปร, ลด หย่อน, ลดความรุนแรง) 

(c) alleviate    (อะ-ลี้-วิ-เอท)  (ทำให้น้อยลง, บรรเทา

(d) ruin    (รู้-อิ้น หรือ รู้-เอิ้น)  {ทำลายย่อยยับ, ทำลายเหลือแต่ซาก, ทำลาย (ตึก, อา คาร, อนาคต, ชื่อเสียง)}

(e) portray    (พอร์-เทร่)  (วาดภาพ, เขียนภาพ, ร่างภาพ, พรรณนาเป็นคำ, แสดง)  

 

3. The detective had little to go on because of the nondescript (น้อน-ดิส-คริพท) (a) nature of the criminal.

(นักสืบทำอะไรต่อไปได้เพียงนิดหน่อย  เนื่องมาจากลักษณะ   ซึ่งไม่สามารถจะจัดอยู่ในพวกใดได้-พันทาง-บุคคลที่ไม่มีลักษณะเด่นที่ทำให้แตกต่างไปจากผู้อื่น   ของเจ้าอาชญากร)  (คือ  อาชญากรไม่มีลักษณะเด่น  หรือแตกต่างไปจากคนอื่น  ที่จะทำให้คนสังเกตได้ง่าย)

(a) boisterous    (บ๊อย-สเทอ-เริส)  (หนวกหู, อึกทึก, เอะอะ, หยาบ, พล่าน)  

(b) eloquent    (เอ๊ล-โล-เควิ่นท)  (พูดคล่อง, มีคารมคมคาย, มีฝีปาก, ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ) 

(c) contentious    (คัน-เท้น-เชิส)  (ชอบทะเลาะ, ชอบต่อสู้, ชอบโต้เถียง) 

(d) cantankerous    (แคน-แท้ง-เคอ-เริส)  (ชอบทะเลาะ, อารมณ์ร้าย, เจ้าอารมณ์) 

(e) undistinguished; difficult to describe    (ไม่ได้ทำให้แตกต่าง-ธรรมดา-ไม่ได้แยกแยะ-ไม่ชัดเจน;  อธิบายหรือบอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานได้ยาก

 

4. Some animals are physically feeble (a), with poor vision and dull senses.

(สัตว์บางชนิด   อ่อนกำลัง-อ่อนแอ-ขี้ขลาดและถูกชักจูงโดยผู้อื่น-อ่อนปัญญา-อ่อนคุณ ธรรม-ด้อย-ไม่เต็มเต็ง-เบาบาง-ไมได้ผล-ไม่ดี-ไม่จูงใจ   ทางร่างกาย, และมีสายตาที่แย่  และประสาทสัมผัสที่เชื่องช้า)

(a) decrepit    (ดิ-เคร้พ-พิท)  (มีเรี่ยวแรงหรือพลังงานน้อย, อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, ชรา, แก่ตัว, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก)

(b) bucolic    (บิว-ค้อล-ลิค)  (บ้านนอก, เกี่ยวกับคนเลี้ยงแกะ) 

(c) engrossed    (เอน-โกรส-ดึ) {หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง, ดื่มด่ำ (กับการงาน)}

(d) luxurious    (ลัค-ชุ้-เริส)  (ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, โอ่อ่า, บำรุงความสุข)

(e) parsimonious    (ตระหนี่, ขี้เหนียว)

 

5. Even the most docile (โด๊-ไซล หรือ เซิล) (a) person may become fractious when he gets only a pittance for his hard labor.

(แม้แต่บุคคลที่   อ่อนน้อม-ว่านอนสอนง่าย-เชื่อง(สัตว์)   ก็อาจจะกลายเป็นขี้โมโห-ชอบทะเลาะวิวาท  เมื่อเขาได้รับเพียงเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับแรงงานหนักของตน)

(หมายถึง  ได้เงินค่าจ้างไม่คุ้มค่าแรง)

(a) jocose    (โจ-โคส)  (ที่ขบขัน, ตลก, ขี้เล่น, ล้อเล่น, ยั่วเย้า) 

(b) outstanding    (๑. เด่น, มีชื่อเสียง, สะดุดตา, ยื่นออกมา, นูนออกมา   ๒. (หนี้) ยังไม่ได้ชำระ, ยังไม่ยุติ, ยังไม่สำเร็จ, ยังคาราคาซังอยู่, ค้าง, ยังแก้ไม่ตก, ยังคงเป็นอยู่) 

(c) obscure    (ออบ-สเคี่ยว)  (๑. คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, ลึกลับ, ลี้ลับ   ๒. มืดมัว, มืดมน, มัว  ๓. ห่างไกล, ไกลลิบลับ, ซ่อนเร้น) 

(d) obedient    (โอ-บี๊-เดี้ยนท  หรือ  อะ-บี๊ด-เยิ่นท)  (เชื่อฟัง, เชื่อฟังคำสั่ง, อยู่ในโอวาท, ยอมตาม, ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

(e) beneficial    (เบน-เน-ฟิช-เชี่ยล)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ) 

 

6. He is openly antagonistic (a) to the media, particularly newspapers.

(เขา   ไม่เป็นมิตร-เป็นปรปักษ์-ต่อต้าน   อย่างเปิดเผยกับสื่อ, โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์)

(a) hostile    (ฮอส-ไทล หรือ ฮอส-เทิ่ล)  (มุ่งร้าย, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, ไม่เป็นมิตร, เป็นปรปักษ์, ที่ต่อต้าน, ไม่รับแขก) 

(b) assiduous    (อะ-ซิด-ดิว-อัส)  (ขยัน, พยายาม, บากบั่น, พากเพียร, ยืนหยัด) 

(c) myriad    (เมี้ย-เรียด)  (๑.  (คำคุณศัพท์)  มากมายเหลือคณานับ, นับไม่ถ้วน, เป็นหมื่น, ซึ่งมีหลายลักษณะ-หลายอย่างจนนับไม่ถ้วน  ๒.  (คำนาม)  จำนวนมากมายเหลือคณานับ, คนหรือสิ่งของจำนวนมากมาย 

(d) handy    (เหมาะมือ, มีฝีมือหรือคล่องแคล่ว, สะดวกหรือหยิบฉวยใช้ประโยชน์ได้ง่าย)

(e) aloof    (อะ-ลูฟ)  (ห่าง, ห่างเหิน, ออกห่าง, ต่างหาก, สันโดษ, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ) 

 

7. He received a posthumous (พอส-ทิว-เมิส) (a) award for bravery.

(เขาได้รับรางวัล  ที่เกิดขึ้นหลังจากการตาย-หลังการตายของผู้เขียน-เกิดมาหลังพ่อตาย-ซึ่งเกิดขึ้นหลังพ่อตาย    สำหรับความกล้าหาญ  -  ของเขา)  (คือ  ได้รับรางวัลความกล้าหาญ  หลังจากที่ตัวเองได้ตายไปแล้ว  โดยมีผู้อื่นรับรางวัลแทน)

(a) supernatural    (เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งปาฏิหาริย์, อภินิหาร, ศักดิ์สิทธิ์, ประหลาด, มหัศจรรย์, เกินปกติ, คาดไม่ถึง, เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ) 

(b) approximate    (อะ-พร้อค-ซิ-เมท)  (๑. (คำคุณศัพท์) ประมาณ, ใกล้เคียง, มีจำนวนใกล้เคียง   ๒. (คำกริยาคล้ายกันมาก, ใกล้เคียงกับ, เลียนแบบ)

(c) happening after someone’s death    (ซึ่งเกิดขึ้นหลังความตายของคนๆหนึ่ง

(d) frugal    (ฟรู้-เกิ้ล)  (ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, ตระหนี่, มีค่าเล็ก น้อย, ราคาถูก) 

(e) arbitrary    (อ๊าร์-บิ-ทระ-รี่)  (เผด็จการ, ตามอำเภอใจ, เอาแต่อารมณ์, ไร้เหตุผล, โดยพลการ) 

 

8. People here are really nice and hospitable (a).  They invite you to their homes for Sunday dinner.

(ผู้คนที่นี่ดี และ   มีมิตรไมตรีจิต-มีอัธยาศัยดี-ที่ชอบต้อนรับแขก-มีมารยาทเจ้าของบ้าน-ที่ต้อนรับขับสู้-มีเมตตากรุณา   จริงๆ  พวกเขาเชิญคุณไปที่บ้านเพื่อทานอาหารค่ำในวันอาทิตย์)

(a) perfunctory    (เพอร์-ฟั้งค-โท-รี่)  (๑. สุกเอาเผากิน, ลวกๆ, พอเป็นพิธี,  ๒. ทำไปอย่างซังกะตาย, ทำไปอย่างแกนๆ, ไม่มีอารมณ์, เฉยเมย) 

(b) amicable    (แอ๊ม-มิ-คะ-เบิ้ล)  (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน) 

(c) doleful    (โด๊ล-ฟูล)  (เสียใจ, โศกเศร้า, ละห้อย) 

(d) sensible     (ฉลาด, มีเหตุผล, มีสติสัมปชัญญะ, มีไหวพริบ, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น)

(e) bony    (โบ๊-นี่)  (ผอมแห้งเหลือแต่กระดูก, เต็มไปด้วยกระดูก, คล้ายกระดูก)

 

9. The tip he had been offered was a mere pittance (n), and the taxi driver threw it on the ground in disdain.

(เงินค่าทิปที่เขาได้รับการเสนอให้เป็นเพียง  จำนวนเล็กน้อย-รายได้หรือค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ-เงินค่าครองชีพเล็กๆ น้อยๆ-การให้ทานเล็กๆ น้อยๆ-นิตยภัต   เท่านั้น  และเจ้าคนขับแท็กซี่เลยโยนมันลงบนพื้นด้วยความดูหมิ่นดูแคลน)

(a) small amount    (จำนวนเงินเพียงเล็กน้อย)

(b) utopia    (ยู-โท้-เพีย)  (ดินแดนที่มีแต่ความสุข-สงบ, ดินแดนที่มีสภาพทางการเมืองและสังคมที่สมบูรณ์, ระบบการเมืองหรือสังคมที่สมบูรณ์) 

(c) anathema    (แอน-แน้ธ-ธี-ม่ะ)  (๑. คำสาปแช่ง, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง,  ๒. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียดชัง) 

(d) haven    (เฮ้-เวิ่น)  (ที่พักอาศัย, ที่หลบภัย, ท่าเรือ) 

(e) scapegoat    (สเค้พ-โกท)  (แพะรับบาป, ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น) 

 

10. His principal adversary (n) was John Smith, who was expected to win in the election.

(คู่ต่อสู้-ปรปักษ์   สำคัญของเขา  คือ  จอห์น สมิธ, ผู้ซึ่งได้รับการคาดหวังว่าจะชนะการเลือกตั้ง)

(a) bulwark    (บู๊ล-วาร์ค)  (๑. สิ่งที่คุ้มครองป้องกัน, คนหรือสิ่งที่สนับสนุนหรือค้ำ จุน,   ๒. กำแพงต้านข้าศึก, ป้อมปราการ, เครื่องป้องกัน) 

(b) scapegoat    (สเค้พ-โกท)  (แพะรับบาป, ผู้รับเคราะห์แทนคนอื่น) 

(c) skyscraper    (สไคส-เคร้พ-เพอะ)  (ตึกระฟ้า, ตึกที่สูงมาก) 

(d) rival    (ไร้-เวิ่ล)  (๑. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ,   ๒. ผู้ที่มีความสามารถหรือคุณสมบัติพอจะทัดเทียมกันได้, สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้) 

(e) ambush    (แอ๊ม-บุช)  {(คำนาม)   ๑. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย,  ๒. ที่ซุ่มโจมตีหรือคอยดักทำร้าย,  (คำกริยา) ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย)}

 

11. I could not use the bath-room because it was occupied (v).

(ผมไม่สามารถใช้ห้องน้ำ  เพราะว่ามัน (ถูก)   ครอบครอง (คือ  มีคนกำลังใช้มันอยู่)-ยึดครอง-ครอง-อาศัยอยู่)

(a) vacant    (ว่าง, ไม่มีคนเช่า, ว่างเปล่า, ไม่ได้ถูกครอบครอง, ไม่ได้ใช้)

(b) used by someone    (ใช้โดยใครบางคน)

(c) notified    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

(d) complimented    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(e) discovered    (ค้นพบ)

 

12. When he reached home after walking the last eight miles, he was absolutely weary (แว้ร์-รี่) (a)

(เมื่อเขามาถึงบ้านหลังจากเดิน  ๘  ไมล์สุดท้าย  เขา  เหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อิดโรย-ซึ่งทำให้เหน็ดเหนื่อย-รำคาญ-เบื่อหน่าย   อย่างแท้จริง)

(a) extreme    (สุดโต่ง, สุดขีด, อย่างยิ่ง, สุดๆ)

(b) exhausted    (หมดกำลัง, อ่อนเพลีย, ใช้หมดไป, ถูกดูดออกหมด)

(c) caustic    (คอส-ทิค)  (๑. ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา  ๒. ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย) 

(d) furtive    (เฟ้อร์-ทิฟว)  (ลึกลับ, ลับๆล่อๆ, แอบแฝง, มีนัย, มีเล่ห์กระเท่ห์) 

(e) cautious    (ค้อ-ชัส)  (ระมัดระวัง, รอบคอบ, ละเอียด)

 

13. The refugee camp was filled with illicit (อิ-ลิส-ซิท) (a) immigrants who had fled their countries. 

(ค่ายผู้ลี้ภัยเต็มไปด้วยผู้อพยพที่  ผิดกฎหมาย-ไม่ชอบด้วยกฎหมาย-เถื่อน-ไม่ได้รับอนุ ญาต   ผู้ซึ่งหลบหนีมาจากประเทศของตน)

(a) illegal    (ผิดกฎหมาย, ผิดกฎ, ผิดกติกา)

(b) illegible    (อ่านไม่ออก – เนื่องจากเขียนลายมือหวัด)

(c) illiterate    (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  -  เพราะไม่รู้หนังสือ)

(d) illegitimate    (ผิดกฎหมาย, ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย, ผิดปกติ, ผิดทำนองคลองธรรม, ผิดหลักการ)

(e) remarkable    (ริ-ม้าร์ค-คะ-เบิ้ล)  (พิเศษ, น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม, น่าสังเกต)

 

14. Jim felt abashed (a) when he spilled coffee all over his shirt.  He felt as if everyone were staring and laughing at him.

(จิมรู้สึก  อับอาย-ขวยเขิน   เมื่อเขาทำกาแฟหกรดเสื้อของเขาทั้งตัว  เขารู้สึกราวกับว่าทุกคนกำลังจ้องมองและหัวเราะเยาะเขา)

(a) invisible    (ไม่สามารถมองเห็นได้)

(b) humorous    (มีนิสัยเป็นคนตลก, ตลก, ขบขัน)

(c) unnoticed    (ไม่มีใครสังเกตเห็น)

(d) embarrassed    (กระดากอาย, เคอะเขิน. กระอักกระอ่วน)

(e) remorseful    (ริ-ม้อร์ส-เฟิ่ล)  (สำนึกผิด, เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป)

 

15. Jack cannot put up with Rose’s temper anymore.  It has become most intolerable (a).  

(แจ๊คไม่สามารถอดทนต่ออารมณ์ (นิสัย) ของโรสได้อีกต่อไป  มัน (อารมณ์)   เหลือที่จะทนได้-สุดที่จะทนได้-เกินไป-มากเกินไป   ที่สุด)

(a) irrelevant    (ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ตรงประเด็น)

(b) unbearable    (ไม่สามารถทนได้, ไม่อาจทนได้, ทนไม่ได้, รับไม่ได้, เหลืออด, อึดอัดใจ)

(c) indubitable    (ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน)

(d) lenient    (ผ่อนปรน, ผ่อนผัน, กรุณา, ปรานี,โอนอ่อน)

(e) advantageous    (แอด-แวน-เท้-เจียส)  (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, ได้กำไร)

 

16. Hundreds of workers were hired by the construction company to excavate (v) a tunnel.

(คนงานหลายร้อยคนถูกว่าจ้างโดยบริษัทก่อสร้างให้   ขุด-เจาะ-ขุดรู-ขุดอุโมงค์-ขุดดิน-ขุดคุ้ย   อุโมงค์)

(a) look for    (มองหา, ค้นหา)

(b) widen    (ทำให้กว้างขึ้น)

(c) demolish    (รื้อทิ้ง, ทำลาย)

(d) dig    (ขุด, ขุดหา, ขุดค้น, ขุดคุ้ย)

(e) liberate    (ปลดปล่อย, ปล่อยให้เป็นอิสระ)

 

17. One winter day in 1990, their daughter vanished (v) without trace.

(วันหนึ่งในฤดูหนาวปี  ๑๙๙๐  ลูกสาวของพวกเขา   หายไป-อันตรธารหายไป-หายไปในทันทีทันใด หรือในแบบที่ไม่อาจอธิบายได้-จากไป-สูญสิ้น-ไม่มีอยู่    โดยปราศจากร่องรอย)

(a) appeared    (ปรากฏขึ้น, โผล่มา)

(b) disappeared    (สูญหาย, สาบสูญ, หายไป, ตาย)

(c) implored    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง)

(d) proclaimed    (ประกาศ)

(e) discriminated    (เห็นความแตกต่าง, บอกความแตกต่าง, เลือกปฏิบัติ, เลือกที่รักมักที่ชัง)

 

18. It was an elaborate (a) cooling system.

(มันเป็นระบบทำความเย็นที่  ประณีต-ซับซ้อน)

(a) ridiculous    (น่าหัวเราะ, น่าขัน, ไร้สาระ, ตลกขบขัน)

(b) excellent    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

(c) complicated    (ยุ่งยาก, ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยากที่จะวิเคราะห์, เข้าใจ, หรืออธิบาย)

(d) vigorous     (แข็งแรง, มีพลัง, กระฉับกระเฉง, ซึ่งต้องใช้เรี่ยวแรงมาก)

(e) sinister    (ซิ้น-นิส-เทอะ)  (มุ่งร้าย, ร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย, ไม่เป็นมงคล, อุบาทว์, อัปรีย์) 

 

19. My roommate has some lunatic (a) ideas about changing the world.

(เพื่อนร่วมห้องพักของผมมีความคิด    บ้า-วิกลจริต-วิปลาส    เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลก)

(a) bizarre    (แปลก, ประหลาด, พิกล)

(b) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(c) insane or extremely foolish    (บ้า-วิกลจริต  หรือ โง่อย่างยิ่ง)

(d) patriotic    (รักชาติ)

(e) intractable    (ไม่สามารถควบคุมได้, ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง, ว่ายาก)

 

20. The most striking (a) technological success in the twentieth century is probably the computer revolution.

(ความสำเร็จด้านเทคโนโลยีที่    เด่นชัด-ยอดเยี่ยม-น่าตะลึง-น่าประทับใจ-ซึ่งตี, ต่อย, ชก, ทุบ, ปะทะ    ในศตวรรษที่  ๒๐  บางทีอาจจะเป็นการปฏิวัติด้านคอมพิวเตอร์)

(a) productive    (ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์, ให้ผลดีหรือมาก, มีอำนาจผลิต)

(b) prominent    (พร้อม-มิ-เนิ่นท)  (เด่น, เด่นชัด, สะดุดตา, มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ยื่นออก, โผล่ออก)

(c) recent    (เมื่อเร็วๆนี้)

(d) defunct    (ดิ-ฟั้งคท)  (ไม่มีผล, หมดอายุ, ตาย, เลิกใช้แล้ว, ไม่มีอยู่อีกต่อไป)

(e) hapless    (โชคไม่ดี, ไร้โชค)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป