หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 258)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Her husband was always tired after doing such a laborious (a) job. 

(สามีของเธอมักจะเหน็ดเหนื่อยอยู่เป็นประจำ  ภายหลังจากการทำงานที่   ใช้แรงงานมาก-ต้องใช้ความเพียรพยายามมาก-ยาก-ลำบาก-อุตสาหะ   เช่นนั้น)

(a) obvious  (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

(b) illegal  (ผิดกฎหมาย)

(c) arduous  (อ๊าร์-ดิว-เอิส)  (ยากลำบาก, ตรากตรำอย่างมาก)

(d) odious  (น่ารังเกียจ. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง. น่าเกลียดชัง, อัปลักษณ์)

(e) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่สามารถอธิบายได้, เป็นที่สงสัย, ลับๆ ล่อๆ)

 

2. They are depressed because the latest unemployment figures are so shocking (a)

(พวกเขาหดหู่ (เศร้าใจ) เพราะว่าตัวเลขการว่างงานล่าสุด   น่าตกใจ-น่าตะลึงงัน-เขย่าขวัญ-สั่นสะเทือน   อย่างมาก)

(a) unhappy    (ไม่มีความสุข)

(b) bleak    (บลี๊ก)  (ไร้ที่กำบัง, ถูกลมถูกฝน, ว่างเปล่า, โล่งเตียน, หม่นหมอง, เศร้าโศก, สิ้นหวัง)

(c) bitter    (ขม, ขมขื่น, เผ็ดร้อน, ปวดแสบ, รุนแรง, ดุเดือด, หนาวจัด, สาหัส)

(d) lurid    (ลุ้-ริด)  (น่าตกใจ, น่ากลัว, น่าขนลุก, เสียวสยอง, แดงฉาน, ฉูดฉาดเกินไป)

(e) gloomy    (มืด, สลัว, เศร้า)

 

3. The armies agreed to a cease-fire (n) for Christmas.

(กองทัพต่างๆ เห็นด้วยกับ  การหยุดยิง-การพักรบ   สำหรับช่วงคริสต์มาส)

(a) treat    (การเลี้ยง, การต้อนรับ, การจัดหาอาหารให้, การกระทำ, สิ่งที่ให้ความบันเทิงหรือพอใจ)

(b) treason    (ทรี้-ซั่น)  (การทรยศ, การหักหลัง, การขายชาติ)

(c) trial    (ไทร้-เอิ้ล)  (การทดลอง, การไต่สวนคดี, การสอบสวน, การทดสอบ, การซ้อม, ความยากลำบาก, ความเจ็บปวด)

(d) truce    (การสงบศึก, การพักรบ, การพักผ่อน, สัญญาสงบศึก, การหยุดพักชั่วคราว)

(e) obstacle    (อุปสรรค, เครื่องกีดขวาง)

 

4. You look nice in that costume (คอส-ทูม) (n).

(คุณดูดีนะใน   เครื่องแต่งกาย-เสื้อผ้าอาภรณ์-เครื่องแต่งกายหรือเสื้อผ้าของสตรี-ชุดแสดงละคร   นั้น)  (คือ  คุณใส่ชุดนั้นแล้วเท่ดี)

(a) fitting    (เหมาะสม, สมควร, สอดคล้อง, สิ่งที่เหมาะสม, การกระทำที่เหมาะสม)

(b) outfit    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าทั้งชุด, เครื่องมือทั้งชุด, เครื่องประกอบทั้งชุด)

(c) unfit    (ไม่เหมาะสม)

(d) outline    (โครงร่าง)

(e) outcome    (ผลลัพธ์, ผล, ผลสุดท้าย, ผลที่ตามมา, สิ่งที่ปรากฏขึ้นภายหลัง, ทางออก)

 

5. They have been charged for cheating (v) the accounts.

(พวกเขาถูกตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่อง   โกง-หลอกลวง-ฉ้อฉล-เลี่ยง-ใช้เล่ห์   บัญชี)

(a) endearing    (ทำให้เป็นที่รัก, ทำให้ได้รับความรัก, ทำให้ได้รับความชอบพอ)

(b) enforcing    (ที่ใช้บังคับ, ที่ใช้กำลังบังคับ, ที่บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย, ที่ทำให้ปฏิบัติตาม)

(c) fraying    (น่าตกใจ, น่าตกตะลึง, ซึ่งทะเลาะวิวาท, ซึ่งต่อสู้-ชกต่อย)

(d) fiddling    (หลอกลวง, ทำความผิด, แย่งของ)

(e) disturbing    (รบกวน, รื้อ, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ไม่สบายใจ)

 

6. If my voice is not hearable (a), let me know, and I will speak more loudly.  

(ถ้าเสียงของผมไม่   ได้ยิน-ฟังได้ยิน-สามารถได้ยิน   บอกให้ผมรู้ด้วยนะ  และผมจะพูดให้เสียงดังมากขึ้น)

(a) authentic    (จริง, แท้, ไม่ปลอม)

(b) autonomous    (มีอำนาจปกครองตนเอง, มีอธิปไตย)

(c) audible    (สามารถได้ยิน, ได้ยิน, ฟังได้ยิน, ดังพอที่จะได้ยิน)

(d) authoritarian    (เผด็จการ, ปกครองแบบใช้อำนาจ)

(e) grisly    (น่ากลัว)

 

7. The graduate committed was of one mind (idiom) in their concordant approval of his dissertation. 

(คณะกรรมการบัณฑิต   เห็นพ้องต้องกัน-สอดคล้องกัน-ลงรอยกัน-เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กัน    ในความเห็นชอบแบบสอดคล้องกัน  สำหรับวิทยานิพนธ์ของเขา)

(a) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน, ตีความได้หลายอย่าง)

(b) unanimous    (เป็นเอกฉันท์, มีความเห็นพร้อมเพรียง, ไม่มีข้อโต้แย้ง)

(c) anonymous    (ไม่เปิดเผยชื่อ, ไม่บอกชื่อเสียงเรียงนาม)

(d) anomalous    (ผิดปกติ, วิปริต, ผิดหลัก, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์)

(e) controversial    (ที่โต้เถียงกัน, ที่ขัดแย้งกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง)

 

8. Thai people have been criticized for placing too less significance (n) on being on time.   

(คนไทยได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องการให้   ความสำคัญ-ลักษณะที่สำคัญ-ความหมาย   ที่น้อยเกินไป  ในเรื่องการตรงต่อเวลา)

(a) emphasis  (การเน้นความสำคัญ, การเน้นหนัก, สิ่งที่มีความสำคัญ, ความเด่น, การเน้นคำ)

(b) hypothesis  (สมมติฐาน)

(c) synopsis  (การย่อ, เรื่องย่อ, บทสรุป)

(d) diagnosis  (การวินิจฉัยโรค)

(e) torment    (ความทรมาน, ความเจ็บปวดที่รุนแรง, สิ่งที่ทรมาน)

 

9. Bill’s former employer recommended him highly as having been a very industrious (a) worker. 

(นายจ้างคนก่อนของบิลฝากฝัง (หรือ  แนะนำในจดหมายสมัครงาน) ตัวเขา (บิล) อย่างสูง  ว่าเป็นพนักงานที่   ขยันหมั่นเพียร-อุตสาหะ-ชำนาญ-ฉลาด   อย่างมาก)

(a) affluent    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย)

(b) opulent    (มั่งคั่ง, อุดมสมบูรณ์, เจริญรุ่งเรือง, มากมาย)

(c) diligent    (ขยันหมั่นเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ)

(d) cogent    {(คำพูด) ซึ่งโน้มน้าวจิตใจ, น่าเชื่อ, ถูกจุด, ตรงประเด็น}

(e) strenuous    (ซึ่งต้องใช้แรงมาก, ซึ่งแข็งแรง)

 

10. Cruel (a) treatment of inmates instigated a riot in the prison. 

(การปฏิบัติที่   ทารุณ-โหดร้าย-เหี้ยมโหด-ซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน   ต่อนักโทษ  ยั่วยุหรือก่อให้เกิดการจลาจลในเรือนจำ)

(a) Indulgent    (ผ่อนปรน, ตามใจ, หมกมุ่น, หลงผิด, ที่ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา)

(b) Massive    (มากมาย, ใหญ่โต)

(c) Brutal    (ทารุณ, โหดร้าย)

(d) Comprehensive    (กว้างขวาง, ครอบคลุม, กินวงกว้าง)

(e) Eccentric    (วิตถาร, พิกล, พิลึกกึกกือ)

 

11. The metal becomes breakable (a) at cold temperatures and breaks easily. 

(โลหะนั้นจะ  แตกหักได้-ซึ่งแตกหักได้   ที่อุณหภูมิเย็น  และแตกหักได้ง่าย)

(a) soft    (อ่อนนุ่ม, อ่อน, นิ่ม, นิ่มนวล, ละมุนละไม, อารี, อ่อนโยน, สบาย, อบอุ่นใจ, (เครื่องดื่ม) ที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

(b) malleable    (สามารถถูกตีออกเป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้, ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้)

(c) brittle    (เปราะ, หักง่าย, แตกง่าย, งอไม่ได้)

(d) tactile    (สัมผัสได้, แตะได้)

(e) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

 

12. Some people think that video games have a hazardous (a) influence on children.

 (บางคนคิดว่าวีดีโอเกมมีอิทธิพลที่   เต็มไปด้วยอันตราย-มีอันตราย-เสี่ยงอันตราย    ต่อเด็กๆ)

(a) boring    (น่าเบื่อหน่าย)

(b) pernicious    (เพอร์-นิช-เชิส)  (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

(c) educational    (ทางการศึกษา, เกี่ยวกับการศึกษา)

(d) inhibiting    (ขัดขวาง, ยับยั้ง, สกัดกั้น, ห้าม)

(e) hygienic    (สะอาด, ถูกหลักอนามัย)

 

13. At the universities of Oxford and Cambridge the proportion (n) of teachers to students is very high. 

(ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและเคมบริดจ์   อัตราส่วน-สัดส่วน-ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือสำคัญ   ของอาจารย์ต่อนักศึกษาสูงมาก)  (คือ  จำนวนอาจารย์มีมากเมื่อเทียบกับนักศึกษา)

(a) fraction    (เศษส่วน, เศษ, จำนวนเล็กน้อย, การแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย)

(b) number    (จำนวน) 

(c) ratio    (อัตราส่วน, สัดส่วน, อัตราเปรียบเทียบ)

(d) percentage    (จำนวนร้อยละ)

(e) relation    (ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวดองกัน, ญาติ, การบรรยายเรื่องราว)

 

14. The prize is a gift (n) to his achievements.

(รางวัลเป็น  ของขวัญ-สิ่งที่ให้ด้วยความสมัครใจ-พรสวรรค์-ความสามารถพิเศษ    ต่อความสำเร็จของเขา)

(a) trial    (ไทร้-เอิ้ล)  (การทดลอง, การทดสอบ, การสอบสวน, การซ้อม, การทรมาน, การไต่สวนคดี)

(b) treason    (การทรยศ, การขายชาติ, การกบฏ, การทำให้เสียศรัทธา)

(c) truce    (ทรูซ)  (การสงบศึก, การพักรบ, สัญญาสงบศึก, การพักผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว)

(d) tribute    (ทริบ-บิ้วท)  (บรรณาการ, ของขวัญ, ของถวาย, เงินบรรณาการ, คำสรรเสริญ)

(e) valor    (ความกล้าหาญ)

 

15. The police have been ordered not to fight back (v) if the students attack them.  

(ตำรวจถูกสั่งมิให้  ตอบโต้-ต่อสู้กลับคืน   ถ้าพวกนักเรียนจู่โจมพวกเขา)

(a) flee    (หนี, หลบหนี)

(b) retaliate    (ตอบโต้, แก้แค้น, ตอบแทน, แก้เผ็ด, แก้ลำ)

(c) challenge    (ท้าทาย)

(d) surrender    (ยอมแพ้)

(e) bicker    (ทะเลาะ, วิวาท)

 

16. The woman was dismissed (v) from hospital yesterday only a week after her operation.  

(ผู้หญิงคนนั้นถูก  ปล่อยตัว-ไล่ออก-บอกให้เลิกแถว-ไม่พิจารณา-ไม่รับฟ้อง-ยกฟ้อง   จากโรงพยาบาลเมื่อวาน  หลังจากการผ่าตัดของเธอเพียง สัปดาห์เท่านั้น)

(a) expelled    (ขับไล่, ขับออก, ตัดออกจากการเป็นสมาชิก)

(b) evicted    (ขับไล่, ขับออก, ไล่ที่, เรียกคืน)

(c) ejected    (ขับไล่, ขับออก, ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, ดีดออก, ขว้างออก, พ่น, เป่า, พุ่ง)

(d) discharged   (ปล่อยตัว, ปลดจากงาน, ปล่อย, เอาลง, ขับออก, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่นๆ, ขนถ่าย (สินค้า), ปล่อยกระแสไฟฟ้า, ปลดภาระ, ปล่อยออก, ไล่ออก)

(e) compelled    (บังคับ, ทำให้ต้อง)

 

17. The purpose of the survey was to familiarize (v) the travelers with local conditions.  

(วัตถุประสงค์ของการสำรวจเพื่อ  ทำให้คุ้นเคย-ทำให้เคยชิน-ทำให้รอบรู้-ทำให้รู้จัก   นักเดินทาง (นักท่องเที่ยว) กับสภาพในท้องถิ่น)  (คือ  ทำให้นักเดินทางคุ้นเคยกับสภาพท้องถิ่น)

(a) inform    (บอก, แจ้งให้ทราบ, รายงาน, ให้ความรู้)

(b) acquaint    (ทำให้คุ้นเคยหรือเคยชิน)  

(c) instruct    (สอน, แนะนำ)

(d) notify    (แจ้ง, แจ้งความ, ประกาศ, บอกให้ทราบ)

(e) obstruct    (กีดขวาง, ขัดขวาง, กีดกั้น)

 

18. The parents became extremely concerned (a) when their daughter had not returned by midnight. 

(พ่อแม่  เป็นห่วง-กังวล-ที่เกี่ยวข้อง-ซึ่งเป็นที่สนใจ   อย่างยิ่ง  เมื่อลูกสาวของพวกเขายังไม่กลับมาในตอนเที่ยงคืน)

(a) envious    (อิจฉาริษยา, หึงหวง)

(b) enticed    (ถูกล่อลวง, ถูกนำไปในทางผิด, หลงเข้าใจผิด)

(c) anxious    (วิตกกังวล, ห่วงใย)

(d) enthralled    (รู้สึกติดใจ, รู้สึกหลงเสน่ห์, เป็นทาส)

(e) discouraged    (ท้อถอย, หมดกำลังใจ, ถอดใจ)

 

19. He was disqualified for failing to conform (v) with the rules of the competition.  

(เขาถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากไม่สามารถที่จะ  ทำตาม-ทำให้สอดคล้องกับ-เหมือน-ลงรอย-ทำให้เหมือนกับ-ปรับให้เข้ากับ   กฎกติกาของการแข่งขัน)

(a) compete    (แข่งขัน)

(b) accommodate    (อะ-ค้อม-โม-เดท)  (ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ให้ที่พักอาศัย, ไกล่เกลี่ย, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้, ให้ยืมเงิน)

(c) compliment    (สรรเสริญ, ชมเชย, อวยพร, แสดงความยินดี, แสดงความปรารถนาดี, คำสรรเสริญ-ชมเชย-อวยพร)

(d) comply   (ทำตาม, ปฏิบัติตาม, ยอมตาม)

(e) interfere    (แทรกแซง, เข้าไปยุ่งเกี่ยว, สอดแทรก, ก้าวก่าย, ยุ่ง, ขัดขา, รบกวน)

 

20. Without (prep.) his advice, they would have never got the job.

(ปราศจาก-ไม่มี-นอกเหนือ-พ้น-นอก-ภายนอก   คำแนะนำของเขา, เขาเหล่านั้นคงจะไม่ได้งานทำ)  (ความหมาย คือ  เพราะเขาให้คำแนะนำ  คนพวกนั้นเลยได้งานทำ)

(a) Except    (ยกเว้น)

(b) Apart from    (นอกเหนือจาก)

(c) But for    (ปราศจาก, ไม่มี)

(d) As for    (สำหรับ  -  ผม, คุณ, เธอ, ฯลฯ)

(e) Besides    (นอกจาก, อีกด้วย, มิหนำซ้ำ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป