หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 249)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The whispering in the audience ceased (ซีส-ดึ) (v) when the curtain went up.

(เสียงกระซิบกระซาบในหมู่ผู้ชม  หยุด-ยุติ-สิ้นสุด-เลิก-เว้น-ตาย-การหยุด   เมื่อม่าน (เวที) ยกขึ้น)

(a) reiterated    (รี-อิ๊ท-เทอะ-เร้ท-ทิด)  (กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ)

(b) elaborated    (อิ-แล้บ-เบอะ-เรท-ทิด)  (สาธยาย, บรรยายอย่างละเอียด, วางแผนอย่างละเอียด, ทำอย่างประณีต, เพิ่มรายละเอียด, ต่อเติมให้ละเอียด)

(c) bickered    (ทะเลาะ, วิวาท, โต้เถียง, สั่น, ระยิบระยับ)

(d) stopped    (หยุด, ยุติ, เลิก, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ทำให้หยุด, ห้าม)

(e) eliminated    (ทำลาย,กำจัด, ขจัด, คัดออก, ขับไล่, ขับออก, ลบทิ้ง)

 

2. The severity (n) of the disease can be imagined from the fact that thirty percent of the town population died.

(ความรุนแรง-ความเข้มงวดกวดขัน-ความเคร่ง-การเอาจริงเอาจัง   ของโรค  สามารถจิน ตนาการได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า  ๓๐  เปอร์เซ็นต์ของประชากรของเมืองตาย  -  ด้วยโรคนี้)

(a) harshness; violence    (ความรุนแรง; ความดุเดือดหรือการทำลาย)

(b) altercation    (การทะเลาะวิวาท)

(c) compliance    (การยินยอม, การทำตาม, การยอมให้, การอ่อนข้อให้, การร่วม มือ, การเชื่อฟัง)

(d) explanation    (การอธิบาย, คำอธิบาย)

(e) proliferation    (การแพร่หลาย, การเผยแพร่, การเพิ่มทวี. การขยาย, การงอก, การแพร่พันธุ์)

 

3. Further explanations will be presented in subsequent (a) lectures.

(การอธิบายเพิ่มมากขึ้น (เพิ่มเติม) จะถูกนำเสนอในการบรรยาย   ต่อมา-ซึ่งตามมา)

(a) colossal    (ใหญ่โตมาก, มหึมา)

(b) covetous    (คัฟ-วิ-ทัส)  (โลภ, อยากได้มาก, ปรารถนามาก, กระหายที่จะครอบครอง)

(c) melodious    (เม-โล้-เดียส)  (ไพเราะ, เป็นเสียงหวาน, สละสลวย, เป็นเสียงดนตรี)

(d) spacious    (สเพ้-เชิส)  (มีเนื้อที่มาก, กว้างขวาง, กว้างใหญ่ไพศาล)

(e) following; later   (ต่อมา; ซึ่งตามมา)

 

4. The anthropologist came back with voluminous (วอ-ลิ้ว-มิ-เนิส) (a) material showing how life on this continent originated.

(นักมานุษยวิทยากลับมาพร้อมกับวัตถุ   มากมาย-ใหญ่โต-มโหฬาร   ที่แสดงว่าชีวิตบนทวีปนี้มีจุดกำเนิดมาอย่างไร)

(a) astute   (แอส-ทิ้วท)  (ฉลาด, มีเชาว์, มีไหวพริบ, มีเล่ห์เหลี่ยม, ฉลาดแกมโกง, กระล่อน ) 

(b) salient    (เซ้-ลี-เอิ้นท)  (เด่น, สะดุดตา, เห็นได้ชัดเจน, สำคัญ, ยื่นออก, โผล่ออก, นูนขึ้น, เป็นลักษณะเฉพาะ) 

(c) plentiful    (มากมาย

(d) zealous    (เซ้ล-ลัส)  (กระตือรือร้น, ตั้งใจอย่างแข็งขัน, อุตสาหะอย่างใจจดจ่อ) 

(e) elusive    (อิ-ลู้-ซิฟว)  (ว่องไวเหมือนปรอท, หลบหลีกเก่ง (ในเรื่องการตอบคำถาม), ซึ่งหลบหลีกอย่างฉลาดหรือชำนาญ, เลี่ยง (งาน, หน้าที่) อยู่ประจำ, เข้าใจยาก, ยากที่จะอธิบาย, ลึกลับ) 

 

5. It is indisputable (a) that we are losing a lot of money.

(มัน  ไม่อาจปฏิเสธได้-โต้แย้งไม่ได้-ไม่อาจเถียงได้   ว่าเรากำลังสูญเสียเงินจำนวนมาก)

(a) numb    (ชา, ขาดความรู้สึก)

(b) squeamish    (สควี้-มิช)  (ตกใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, งอแง, พิถีพิถัน, จู้จี้, เจ้าระเบียบ) 

(c) transient    (แทร้น-ซี-เอิ้นท)  (ชั่วคราว, ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ประเดี๋ยวเดียว) 

(d) incontrovertible    (ที่โต้แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

(e) hideous    (ฮิด-เดียส)  (น่าเกลียดมาก, น่ากลัว, น่าตกใจ, สยดสยอง, เขย่าขวัญ, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว)

 

6. After the liquidation (n) of the gang leader, a tremendous conflict arose among the ambitious gang members who aspired to be boss.

(หลังจาก   การกำจัดโดยฆ่าทิ้ง-การสะสาง-การชำระหนี้หรือบัญชี-การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด   (ฆ่า) หัวหน้าแก๊ง  ความขัดแย้งอย่างใหญ่โตได้เกิดขึ้นในบรรดาสมาชิกของแก๊งที่ทะเยอทะยาน  ผู้ซึ่งปรารถนาจะขึ้นเป็นหัวหน้า  -  แทนคนเก่า)

(a) collaboration    (ความร่วมมือ, การทำงานร่วมกับผู้อื่น, การช่วยเหลือ)  

(b) remuneration    (ริ-มิว-นะ-เร้-ชั่น)  (ค่าตอบแทน, เงินตอบแทน, สินน้ำใจ, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การตอบแทน, การชดเชย)  

(c) killing; disposal of    (การฆ่า; การกำจัด)

(d) havoc    (แฮ้ฟ-วอค)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความสับสนวุ่นวาย, ทำให้เสียหาย, ทำลาย) 

(e) hazard    (แฮ้ซ-เซิร์ด)  (ภัย, อันตราย, การเสี่ยง, สิ่งที่เป็นอันตราย หรือทำให้เกิดความเสี่ยง, อุบัติเหตุ, เหตุบังเอิญ, ความไม่แน่นอน) 

 

7. It is a marvel (n) that she is still alive after a fatal accident.

(มันเป็น  ความพิศวง-สิ่งที่น่าพิศวง-ความประหลาดใจ-บุคคลที่น่าพิศวง-บุคคลหรือสิ่ง ของที่ทำให้ประหลาดใจหรือชื่นชม   ที่ว่าเธอยังคงมีชีวิตอยู่  หลังจากอุบัติเหตุที่มีคนตาย)  (แต่เธอรอดมาได้)

(a) embezzlement    (การยักยอก, การฉ้อฉล, การคดโกง)  

(b) embellishment    (การตกแต่ง, การประดับ, การเสริมแต่ง, การเพิ่มข้อปลีกย่อย)  

(c) intrigue    (อิน-ทรี้ก) (อุบาย, แผนร้าย, การลักลอบเป็นชู้, การใช้กลอุบายให้ได้มา, วางอุบาย, วางแผนร้าย, ได้มาโดยกลอุบาย, ทำให้สนใจ)

(d) miracle    (มิ-ระ-เคิ่ล)  (เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์)

(e) quest    (การแสวงหา, การสืบหา, การค้นคว้า, การสืบเสาะ, สืบเสาะ, สืบหา, แสวงหา, ค้นคว้า)

 

8. Smallpox is a contagious (คัน-เท้-เจิส) (a) disease. 

(ไข้ทรพิษเป็นโรค    ซึ่งสามารถติดต่อไปยังคนอื่นได้-ที่ติดต่อถึงกันได้- (คน) เป็นโรคซึ่งแพร่ไปยังคนอื่นได้- (ความคิด, ทัศนคติ, ความรู้สึก) ที่แพร่ไปยังผู้อื่นอย่างรวดเร็ว)

(a) interminable    (ไม่หยุดหย่อน, ไม่จบสิ้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, น่าเบื่อ) 

(b) avid    (แอฟ-วิด)  (กระตือรือร้น, ใจจดใจจ่อ, สนใจอย่างมาก, ละโมบ, ตะกละ, อยากได้, ปรารถนาอย่างมาก, อยากครอบครองหรือเป็นเจ้าของ, ที่หิวกระหาย) 

(c) rudimentary    (เป็นพื้นฐาน, แรกเริ่ม, ขั้นปฐม, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่เจริญ เติบโตเต็มที่, เกี่ยวกับมูลฐาน-ขั้นต้น, ต่ำ) 

(d) transmissible    (แทรน-สมิส-ซิ-เบิ้ล)  (แพร่เชื้อได้, ซึ่งติดต่อกันได้, ถ่ายทอดได้, กระจายได้, ซึ่งผ่านได้) 

(e) caustic    (คอส-ทิค)  (ที่ถากถางมาก, ที่เหน็บแนมมาก, ที่เสียดสีด้วยวาจา, ที่กัดกร่อน-กัดเซาะ, ทำให้ไหม้, ซึ่งทำลาย) 

 

9. The western region of Canada has a temperate (a) climate.

(ภูมิภาคทางตะวันตกของแคนาดามีภูมิอากาศ   ปานกลาง-ไม่ร้อนไม่หนาวมากเกินไป-พอควร-เหมาะกับกาลเทศะ-ไม่เลยเถิด-ควบคุมอารมณ์ได้-บังคับตัวเองได้)

(a) tangible    (สัมผัสได้, จับต้องได้, เป็นตัวเป็นตน, แน่ชัด, มีรูปร่าง, มีแก่นแท้, แท้จริง) 

(b) moderate    (ม้อด-เดอ-เรท)  {(คำคุณศัพท์) ปานกลาง, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, พอประมาณ, พอสมควร, (คำนาม) ผู้มีความเห็นแบบสายกลาง-ไม่รุนแรง) 

(c) scurrilous    (สเค้อ-ริ-เลิส)  (หยาบคาย, สามหาว, ด่าว่า, ต่ำช้า) 

(d) rampant    (แร้ม-เพิ่นท)  (แพร่หลาย, แผ่ขยายไปทั่ว, วิ่งพล่าน, รุนแรง, ตึงตัง, อาละวาด, แผลงฤทธิ์) 

(e) inane    (อิน-เนน)  (โง่, ขาดสติ, ขาดความคิด, ไร้สาระ, น่าเย้ยหยัน, ว่างเปล่า, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, น่าเบื่อ) 

 

10. This arrangement will be kept strictly confidential (a).

(การเตรียมการครั้งนี้จะถูกเก็บ   ลับ-เป็นความลับ-เป็นที่ไว้วางใจ-ซึ่งแสดงว่าเชื่อถือ   อย่างเข้มงวด)

(a) clandestine    (แคลน-เดส-ทิน)  (ลับๆ, เป็นความลับ, ไม่เปิดเผย, ลี้ลับ, ส่วนตัว) 

(b) inexorable    (อิน-เอ๊ค-เซอะ-ระ-เบิ้ล)  (ไม่ยอมผ่อนปรน, ไม่อ่อนข้อ, ไม่ย่อท้อ, ยืนหยัด, เหนียวแน่น, ไม่ยอมแพ้, ไม่เปลี่ยนแปลง) 

(c) infamous    (อิ๊น-เฟ-เมิส)  (เสียชื่อเสียง, เลวทราม, น่าเกลียดชัง, แย่มาก) 

(d) gullible    (กั๊ล-ลิ-เบิ้ล)  (ซึ่งถูกโกงหรือหลอกลวงได้ง่าย, เชื่อคนง่ายแบบหูเบา)

(e) ingenious    (ชาญฉลาด, เก่ง)

 

11. They did not hesitate to volunteer (v – n) for the most difficult jobs.

(พวกเขาไม่ลังเลใจที่จะ   อาสาสมัคร-สมัครใจ-บอกโดยใจสมัคร-เกิดขึ้นเอง-ผู้อาสาสมัครหรือกระทำโดยเจตนา   สำหรับงานที่ยากลำบากที่สุด)

(a) subvert    (ซับ-เวิ้ร์ท)  (บ่อนทำลาย, ทำลาย, โค่นล้ม, ล้มล้าง, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย) 

(b) galvanize    (แก๊ล-วะ-ไนซ)  (กระตุ้น, กระตุ้นโดยกระแสไฟ) 

(c) tantalize    (แท๊น-ทะ-ไลซ)  (ยั่วเย้า, ทำให้น้ำลายไหล) 

(d) offer    (เสนอ, อาสา, รับทำ, มอบ, ถวาย, ให้, กล่าวว่าจะยกให้, เสนอ, เสนอราคา, บอกราคา, บอกขาย, ขอแต่งงาน)

(e) gesticulate    (เจส-ทิค-คิว-เลท)  (ออกท่าออกทาง, โบกไม้โบกมือ, ทำท่าทาง – โดยเฉพาะด้วยมือและแขนเวลาพูด) 

 

12. Espionage denotes the work of intelligence organizations whose main task is to gather (v) information by covert means.

(การจารกรรมบ่งบอกถึงงานขององค์กรสืบราชการลับ (ข่าวกรอง) ซึ่งงานหลักของพวกเขาคือการ   รวบรวม-จัดเก็บ-จัดรวม-รวมกัน-ชุมนุม-เก็บรวมกลุ่ม-สะสม-เพิ่ม   ข้อมูลโดยวิธีการลับๆ-ไม่เปิดเผย)

(a) interpret    (อธิบาย, แปลความหมาย, ตีความ)

(b) compile    (รวบรวม)

(c) scrutinize    (พิจารณาอย่างละเอียด)

(d) fabricate    (แฟ้บ-ริ-เคท)  (สร้าง, ประดิษฐ์, คิดค้น, เสกสรร, ทอ, ปลอม, ปลอมแปลง, กุเรื่อง-สร้างเรื่องขึ้นมา) 

(e) reprimand    (เร้พ-พริ-แมนด หรือ มานด)  {(คำกริยา) ประณาม, กล่าวหาอย่างรุนแรง, (คำนาม) การประณาม, การกล่าวหาอย่างรุนแรง)}

 

13. At the medical convention the topic discussed was the prevention of obesity (โอ-เบ๊-ซิ-ที่) (n).

(ณ การประชุมทางการแพทย์  หัวข้อที่ปรึกษาหารือกัน  คือการป้องกัน  การอ้วนมากเกินไป)

(a) prognosis    (พรอก-โน้-ซิส)  (การทำนายอาการของโรค, การทำนาย, การคาด คะเน) 

(b) trepidation    (เทรพ-พิ-เด๊-ชั่น)  (ความกลัว, การสั่น, การสั่นเทา, ความกังวลใจ, ความประหม่า) 

(c) felony    (เฟ้ล-โล-นี่)  (ความผิดอาญาร้ายแรง เช่น ฆ่า ข่มขืน วางเพลิง, การทำชั่ว, การทำผิด, การล่วงละเมิด) 

(d) condolence    (คัน-โด๊ล-เลิ่นซ)  (การแสดงความเสียใจด้วย, การปลอบโยน, การปลอบขวัญ) 

(e) overweight    (น้ำหนักมากเกินไป, การอ้วนมากเกินไป)

 

14. Everyone we knew was under surveillance (เซอร์-เว้-เลิ่นซ) (n).

(ทุกคนที่เรารู้จัก  อยู่ภายใต้   การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด-การเฝ้ามองอย่างระมัดระวัง (โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากร)-การควบคุม-การตรวจตรา-การดูแล)

(a) vendetta    (เวน-เด๊ท-ท่ะ)  (ความพยาบาทอันยาวนาน, ความอาฆาตแค้นส่วนตัวหรือระหว่างตระกูล) 

(b) catastrophe    (คะ-แทส-โทร-ฟี)  (ความหายนะ, ภัยพิบัติ, เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ, จุดจบ, ตอนจบของละคร) 

(c) aversion    (อะ-เว้อ-ชั่น)  (ความเกลียด, ความรังเกียจ, ความไม่ชอบ, ความไม่พอใจ) 

(d) frenzy    (เฟร้น-ซี่)  (ความบ้าคลั่ง, ความบ้าระห่ำ, การมีอาการคุ้มคลั่ง, ความตื่นเต้นอย่างมาก) 

(e) a close watch    (การเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด)

 

15. It was a period of wealth (n) and prosperity.

(มันเป็นช่วงเวลาแห่ง   ความมั่งคั่งร่ำรวย-ความอุดมสมบูรณ์-ความมากมาย-ทรัพย์สิน-ทรัพย์สมบัติ-โภคทรัพย์    และความเจริญรุ่งเรือง)

(a) alacrity    (อะ-แล้ค-ริ-ที่)  (ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความเต็มใจ, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไวรวดเร็ว) 

(b) octogenarian    (อ๊อค-โต-เจน-แน้-เรี่ยน)  (ผู้มีอายุเกิน  ๘๐  ปี  คือ ระหว่าง  ๘๐ – ๘๙  ปี)

(c) duress    (ดู-เรส)  (การบีบบังคับ, การข่มขู่, การทำให้สูญเสียอิสรภาพ, การกัก กัน, การคุมขัง) 

(d) fraud    (ฟร้อด)  (การโกง, การหลอกลวง, การฉ้อฉล, การทุจริต, พฤฒิกรรมที่หลอกลวง, เล่ห์, ของปลอม, ผู้หลอกลวง) 

(e) penury    (เพ้น-ยิว-รี่)  (ความยากจนที่สุด, ความขัดสน, ความขาดแคลน, ความมีไม่เพียงพอ) 

(f) affluence    (แอฟ-ฟลู-เอิ้นซ)  (ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความมากมาย, ความหลากหลาย) 

(g) fiasco    (ฟี-แอส-โค)  (การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง) 

 

16. Don’t be credulous and let a mountebank (เม้านท-ที-แบงค) (n) deceive you.

(จงอย่าหูเบาและปล่อยให้   คนหลอกลวง-หมอเถื่อน-หมอกำมะลอ   หลอกต้มคุณ)

(a) accomplice    (อะ-คล้อม-พลิซ)  (ผู้ร่วมสมคบกระทำผิด, ผู้สมรู้ร่วมคิด) 

(b) charlatan    (ช้าร์-ละ-เทิ่น)  (คนล่อลวง, นักต้มตุ๋น, หมอเถื่อน, คนร้องขายของตามตลาด,  ผู้หลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ) 

(c) fugitive     (ฟิ้ว-จิ-ทิฟว)  (คำนามผู้หลบหนี, คนที่กำลังหนี, ผู้ลี้ภัย,  (คำคุณศัพท์)  ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว, แว้บเดียว, ไม่ถาวร, ที่หลบหนี, ที่ลี้ภัย, เปลี่ยนแปลง, ร่อนเร่) 

(d) interloper    (อิน-เทอะ-โล้พ-เพ่อะ)  (ผู้บุกรุก, ผู้รุกล้ำไปในบริเวณที่หวงห้ามโดยไม่มีใบอนุญาต, ผู้ดำเนินกิจการผิดกฎหมาย, ผู้ยุ่งเรื่องของคนอื่น, ผู้พูดสอดขึ้น) 

(e) altruist    (แอ๊ล-ทรู-อิสท)  (ผู้ปฏิบัติหรือยึดการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง, ผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์) 

 

17. Most of the victims (n) were shot in the back while trying to run away.

(เหยื่อ-ผู้เคราะห์ร้าย-ผู้รับบาป-ผู้ถูกโกง-ผู้ถูกหลอก-สิ่งมีชีวิตที่ถูกบูชายัญ   ส่วนใหญ่ถูกยิงที่หลัง  ในขณะที่กำลังพยายามจะวิ่งหนี)

(a) beneficiary    (เบน-เน-ฟิ้ช-เชีย-รี่)  {(คำนาม) ผู้รับผลประโยชน์, ผู้รับเงินประกัน, ผู้รับเงินช่วยเหลือ, ผู้มีสิทธิพิเศษ,  (คำคุณศัพท์) เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์} 

(b) mascot    (แมส-ค้าท หรือ เคิท)  (ตัวนำโชค, ผู้นำโชค) 

(c) casualty    (แค้ช-ชวล-ที่)  (คนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตายในอุบัติเหตุ-สงคราม-การก่อการร้าย ฯลฯ, คนหรือกลุ่มคนหรือสิ่งของที่ได้รับความเสียหายมากหรือถูกทำลายในอุบัติเหตุ-สงคราม, จำนวนคนตาย, อุบัติเหตุร้ายแรง  -  โดยเฉพาะที่มีคนตาย)

(d) cynic    (ซิ้น-นิค)  {(คำนาม) คนมองโลกแง่ร้าย, บุคคลที่ระแวงสงสัยในความดี-คุณค่า-ความซื่อตรงของผู้อื่น, ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, ผู้ที่เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากความเห็นแก่ตัว และการชอบเยาะเย้ยคนอื่น, (คำคุณศัพท์) ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, เกี่ยวกับการเกลียดสังคมมนุษย์อย่างมาก}

(e) elite    (เอ-ลี้ท  หรือ  อิ-ลี้ท)  {(คำนาม)  คนหัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม, ชนชั้นสูง, ผู้นำ, กลุ่มอิทธิพล, สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, (คำคุณศัพท์) ชั้นยอด, หัวกะทิ, เป็นส่วนที่ดีที่สุด}

 

18. Most diabetic patients are advised to take innocuous (อิน-น้อค-คิว-เอิส) (a) food, like that cooked with a little amount of sugar or without sugar at all.

(ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำให้รับประทานอาหาร   ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นภัย-ไม่เป็นพิษ-ไม่น่ากลัว-ซ้ำซาก-น่าเบื่อหน่าย-ไม่กระตุ้น-ขาดรสชาติ    เช่น  อาหารที่ปรุงด้วยน้ำตาลเพียงเล็กน้อย  หรือไม่มีน้ำตาลเลย)

(a) incoherent    (อิน-โค-เฮี้ย-เริ่นท)  (ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สัมพันธ์กัน, ไม่เข้ากัน, ไม่เกาะติดกัน) 

(b) prestigious    (เพรส-ทิ้จ (หรือ ที้) -เจิส)  (มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ) 

(c) harmless    (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ) 

(d) ferocious    (เฟ-โร้-เชิส)  (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, ไม่เชื่อง) 

(e) flamboyant    (แฟลม-บ๊อย-เอิ้นท)  (หรูหรา, สวยหรู, มีสีสัน, ฉูดฉาด, โอ่อ่า, ขี้โอ่) 

 

19. He used the dogs to reassemble his goats which had begun to be wandering (a).

(เขาใช้สุนัขรวมกลุ่มใหม่ (ไล่ต้อน) แพะของเขา  ซึ่งเริ่มที่จะ   เตร็ดเตร่-พเนจร-เถลไถลไป-ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน-ท่องเที่ยว-ไม่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน-การเตร็ดเตร่ (พเนจร, เถลไถลไป)-ความคิดสับสน-การพูดเรื่อยเปื่อย)  

(a) fractious    (แฟร้ค-ชัส)  (ชอบทะเลาะวิวาท, ขี้โมโห, หัวดื้อ, ดื้อรั้น) 

(b) ostentatious    (ออส-เทน-เท้-ชัส)  (ซึ่งเป็นการแสร้งแสดงอวด เช่น ว่าตนร่ำรวย, โอ้อวด, เอาหน้า) 

(c) surreptitious    (เซอะ-เรพ-ทิ้ช-เชิส)  (ลับๆล่อๆ, ซ่อนเร้น, แอบทำ, ลอบทำ, มีเลศนัย) 

(d) prolific    (โพร-ลิ้ฟ-ฟิค)  (มีลูกดก-ผลดก, ออกลูก-ผลมาก, มีผลมาก, แพร่หลาย, อุดมสมบูรณ์, (นักเขียน) ที่มีวัตถุดิบในการเขียนมาก) 

(e) nomadic    (โน-แม้ด-ดิค)  (ร่อนเร่ไปในที่ต่างๆ, ท่องเที่ยวไปมา

 

20. Farmers seldom attempt (อะ-เท้มพท) (v – n) to cultivate every foot of their land.

(ชาวนาไม่ใคร่   พยายาม-ทดลอง-ความพยายาม   ที่จะเพาะปลูกบนพื้นที่ทุกตารางฟุตของตน)  (คือ  ปล่อยให้มีที่เหลือว่างเอาไว้บ้าง)

(a) plan    (วางแผน, มีแผน)

(b) comprehend    (เข้าใจ)  

(c) endeavor    (เอน-เดฟว-เว่อะ)  (พยายาม, บากบั่น, ความพยายาม, ความบากบั่น)

(d) portray    (พอร์-เทร่)  (วาดภาพ, เขียนภาพ, ร่างภาพ, พรรณนาเป็นคำ, แสดง)  

(e) contribute    (คัน-ทริ้บ-บิ้วท)  (มีคุณูประการ, มีส่วนช่วยให้เกิด.........................., ให้เงินช่วยเหลือ, ช่วยเหลือ, อุดหนุน, สนับสนุน, ให้ (เงิน, อาหาร หรืออื่นๆ)

                           

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป