หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 246)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In 1897, President Grover Cleveland vetoed an immigration bill that required a literacy (n) test.

(ในปี  ๑๘๙๗, ประธานาธิบดีโกรเว่อร์ คลีฟแลนด์  ใช้สิทธิยับยั้งพระราชบัญญัติการอพยพเข้าเมืองซึ่งต้องการการทดสอบ  การรู้หนังสือ-ความสามารถอ่านออกเขียนได้)  (หมายถึง  การรู้หนังสือของผู้อพยพ)

(a) standard intelligence    (สติปัญญา-ความเฉลียวฉลาดมาตรฐาน)

(b) physical and mental health    (สุขภาพกายและจิต)

(c) current affairs    (เหตุการณ์ปัจจุบัน)

(d) reading and writing    (การอ่านและการเขียน)

 

2. As a result of his pioneering (v) work with Louis Armstrong in the late 1920’s, Earl Hines has been called the father of modern jazz piano.

(เป็นผลมาจากผลงาน   บุกเบิก-ริเริ่ม-นำทาง-หักร้างถางพง   ของเขากับหลุยส์ อาร์มสตรอง  ในช่วงปลายทศวรรษ  ๑๙๒๐, เอิร์ล  ไฮเนส  ได้ถูกเรียกว่าบิดาของเปียโนดนตรีแจสสมัยใหม่)

(a) professional    (เป็นมืออาชีพ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, เกี่ยวกับอาชีพ, โดยอาชีพ, ผู้มีวิชาชีพ, ผู้เชี่ยวชาญ, นักเล่น-นักกีฬาอาชีพ)

(b) artistic    (เกี่ยวกับศิลปะ)

(c) original    (ไม่เอาอย่างใคร, ไม่ซ้ำแบบใคร, แรกเริ่ม, เป็นครั้งแรก, ซึ่งมีมาแต่เดิม, เป็นของเดิม, เป็นของแท้, เดิม, ต้นตอ, ต้นฉบับ, เป็นรากฐาน, ใหม่, สด)

(d) excellent    (ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม)

 

3. Ants follow scent trails so precisely that they can locate (v) their nests without hesitation.

(มดติดตามรอย (รอยทาง) กลิ่นได้อย่างแม่นยำมาก  จนกระทั่งพวกมันสามารถ  หาแหล่งที่ตั้ง-หาที่ตั้ง-กำหนดที่ตั้ง-ตั้งอยู่-ตั้งรกราก   รังของพวกมันได้อย่างไม่ลังเล)

(a) build    (สร้าง)

(b) clean    (ทำความสะอาด)

(c) display    (แสดง, การแสดง, การโชว์)

(d) find    (หา, พบ, เจอ, สืบหา, ค้น, ค้นพบ, พบความลับ, ได้รับ)

 

4. Apple trees need moisture in order to thrive (v).

(ต้นแอบเปิ้ลต้องการความชื้นเพื่อที่จะ   เจริญเติบโต-ก้าวหน้า-รุ่งเรือง-งอกงาม-เฟื่องฟู)

(a) bloom    (ออกดอก, สู่วัยหนุ่มสาว, ทำให้สดสวย, ดอกไม้, ดอกไม้บาน, ความเปล่งปลั่ง, การแตกเนื้อสาว)

(b) pollinate    (นำละอองสู่เกสรตัวเมีย)

(c) flourish    (เจริญ, งอกงาม, รุ่งเรือง, เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, แกว่ง, โบก, โอ้อวด, ประดับหรูหรา)

(d) bend    (โค้ง, งอ, ก้ม, ทำให้งอ, ทำให้โค้ง, โน้มน้าว, ดัด, หัน, เปลี่ยนทิศทาง)

 

5. Health experts say that walking briskly (adv.) strengthens the heart and lungs.

(ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่า  การเดิน   อย่างรวดเร็ว-ว่องไว-กระฉับกระเฉง-ปราดเปรียว-คล่อง- (ลม) แรง    ทำให้หัวใจและปอดแข็งแรงมากขึ้น)

(a) regularly    (เป็นประจำ, สม่ำเสมอ, เป็นปกติ)

(b) energetically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างขะมักเขม้น, อย่างมีพลัง, ชอบทำงาน)

(c) gracefully    (อย่างสง่างาม, อย่างสวยงาม)

(d) dramatically    (อย่างน่าตื่นเต้น)

 

6. I was so annoyed that I felt impelled (v) to write a letter to the paper.

(ผมรำคาญ (ถูกรบกวน) มาก  จนกระทั่งผมรู้สึกถูก  กระตุ้น-ผลักดัน-โน้มน้าว   ให้เขียนจดหมายถึงหนังสือพิมพ์)  (เพื่อร้องเรียน)

(a) free    (มีอิสระ)

(b) satisfied    (พึงพอใจ)

(c) guilty    (สำนึกผิด, รู้สึกผิด)

(d) forced    (บังคับ)  (เป็นเพียงความหมายใกล้เคียงกับ  “impelled”)

 

7. A number of suspected terrorists have been revoked (v) to enter the country.

(ผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจำนวนมาก  ได้ถูก  ยกเลิก-เพิกถอน-ลบล้าง   การเข้าประเทศ)

(a) reminded    (เตือน, เตือนให้ระลึกถึง)

(b) renewed    (ต่ออายุ, เริ่มใหม่, ทำใหม่, เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแซม, เสริม, เติม, ฟื้นฟู, สร้างใหม่)

(c) repealed    (ยกเลิก, ถอน, เลิกล้ม, ลบล้าง)

(d) reconfirmed    (ยืนยันซ้ำ)

 

8. The promise of a bonus acted as an incentive (n) to greater effort.

(คำมั่นสัญญาจะจ่ายโบนัส  กระทำเป็นเหมือนกับ   สิ่งจูงใจ-สิ่งกระตุ้น-เครื่องกระตุ้น-เครื่องส่งเสริม   ให้มีความพยายามมากยิ่งขึ้น)

(a) hindrance    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง)

(b) remuneration    (ค่าตอบแทน, การตอบแทน, การจ่ายเงิน, การให้รางวัล, การชดเชย)

(c) encouragement    (การให้กำลังใจ, การส่งเสริม, การกระตุ้น)

(d) panic    (การตกใจกลัว, ความหวาดกลัว, ความอกสั่นขวัญหาย, ตกใจกลัว, อกสั่นขวัญหาย)

 

9. The initial (a - n) step is often the most difficult.

(ก้าวหรือขั้น   แรก-แรกเริ่ม-ตอนแรก-ดั้งเดิม-อักษรตัวแรก-ชื่อแรก-คำย่อ-ชื่อย่อ    มักจะยากที่สุดอยู่บ่อยๆ)  (หมายถึง  เมื่อเริ่มลงมือทำงานมักจะพบว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุด  แต่พอทำไปสักพักแล้ว  เกิดความคุ้นเคย  มีประสบการณ์  งานนั้นก็จะค่อยๆ ง่ายขึ้นเป็นลำดับ)

(a) quickest    (เร็วที่สุด)

(b) longest    (ยาวที่สุด)

(c) last    (สุดท้าย, ที่แล้ว, ที่ผ่านมา)

(d) first    (แรก, แรกสุด, เริ่มแรก, ประการแรก)

 

10. Doctors prescribe massive (a) doses of penicillin for patients with pneumonia. 

(แพทย์สั่งยาเพ็นนิซิลลิน   ปริมาณมาก-เป็นกองใหญ่-เป็นก้อนใหญ่และหนัก   สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคปอดบวม) 

(a) daily    (รายวัน, ประจำวัน)

(b) heavy    (มาก, จำนวนมาก, ใหญ่มาก, หนัก, ที่หนาแน่นมาก, หนา, ดก, อุ้ยอ้าย, สำคัญมาก, ลึกซึ้ง)

(c) double    (เป็น  ๒  เท่า)

(d) adequate    (พอเพียง, เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด)

 

11. Before taking such a test, one had better brush up on (idiom) his or her vocabulary.  

(ก่อนจะทำการทดสอบดังกล่าว  คนเราควรที่จะ  ปัดฝุ่น-ฟื้นฟูความรู้   คำศัพท์ของเขาหรือเธอ)

(a) translate    (แปลภาษา, แปลความให้เข้าใจง่ายขึ้น)

(b) revise    (แก้ไขใหม่, ปรับปรุงใหม่)

(c) review    (ทบทวน, ตรวจสอบอีก, พิจารณาใหม่, วิจารณ์, สังเกตการณ์)

(d) outline    (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

 

12. He is too obstinate (a) to admit that he had been wrong.

(เขา   ดื้อดึง-ดื้อรั้น-หัวแข็ง   เกินไปที่จะยอมรับว่า  เขาเป็นฝ่ายผิด)

(a) stubborn    (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ไม่เชื่อฟัง)

(b) frightened    (ตกใจกลัว)

(c) selfish    (เห็นแก่ตัว)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

13. Supporters of political parties vote (v) more frequently than non-supporters. 

(ผู้สนับสนุนพรรคการเมือง  ลงคะแนนเสียง  บ่อยครั้งกว่าผู้ที่ไม่สนับสนุนฯ)

(a) run for office    (ลงสมัครชิงตำแหน่ง)

(b) give their opinions    (แสดงความคิดเห็น)

(c) cast their ballots    (หย่อนบัตรลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง)

(d) criticize the government    (วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล)

 

14. He was able to mend (v) the cup and saucer.

(เขาสามารถ  ซ่อมแซม-แก้ไข-ปะ-ปรับปรุง   ถ้วยและจานรอง)

(a) wash    (ซัก, ล้าง, สระ)

(b) decorate    (ประดับประดา, ตกแต่ง)

(c) repair    (ซ่อมแซม)

(d) mold    (หล่อ)

 

15. The company staff’s confidence slowly dwindles (v) as the deadline of project completion approaches. 

(ความเชื่อมั่นของพนักงานของบริษัท   ลดน้อยลง-เล็กลง-หด-ทรุดโทรม-เสื่อมโทรม-สูญเสีย-ทำให้เล็กลง-ทำให้หดลง   อย่างช้าๆ  ในขณะที่เส้นตายของการสิ้นสุดโครงการใกล้เข้ามา)

(a) shifts    (เปลี่ยนแปลง)

(b) rises    (เพิ่มขึ้น)

(c) emerges    (โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา)

(d) diminishes    (ลดลง)

 

16. In our country all men are treated equally without regard to race, social origin, or creed (n).

(ในประเทศของเรา  คนทุกคนได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ,  ต้นกำเนิดทางสังคม,  หรือ   ความเชื่อ-ลัทธิ)

(a) custom    (ขนบธรรมเนียม, ประเพณี)

(b) costume    (เครื่องแต่งกาย, เสื้อผ้าอาภรณ์, เครื่องแต่งกายของสตรี)

(c) belief    (ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา)

(d) sermon    (คำสอน, คำเทศน์)

 

17. Politicians nowadays, like those in ancient Roman times, are mostly adroit (a) public speakers.

(นักการเมืองในปัจจุบัน,  เหมือนกับนักการเมืองในสมัยโรมันโบราณ,  ส่วนใหญ่เป็นนักพูดในที่สาธารณะที่   คล่องแคล่ว-ชำนาญ)

(a) rapid    (เร็ว)

(b) dull    (ดัล)  (น่าเบื่อ, ไม่น่าสนใจ, จืดชืด, ไม่มีรสชาติ, ซบเซา, ไม่มีชีวิตชีวา, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

(c) ambiguous    (คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ)

(d) skillful    (มีทักษะ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว, มีฝีมือ, ช่ำชอง, มีความสามารถ)

 

18. My next-door neighbor gained a lot of clients as he claimed to be able to predict (v) the future.

(เพื่อนบ้านหลังถัดไปของผมได้ลูกค้ามากมาย  เนื่องจากเขาอ้างว่าสามารถ  ทำนาย-บอกล่วงหน้า-พยากรณ์   อนาคตได้)  (คือ  มีอาชีพหมอดู)

(a) estimate    (ประมาณการ, ประเมินค่า, ตีราคา)

(b) comprehend    (เข้าใจ)

(c) foretell    (ทำนาย, บอกล่วงหน้า)

(d) study    (เรียน, ศึกษา)

 

19. The parents were alarmed, but in the children’s presence they evinced (v) no sign of fright.

(พ่อแม่ตกใจกลัว  แต่ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกๆ  พวกเขาไม่  แสดง   อาการ (สัญลักษณ์) ของความสะดุ้งกลัวเลย)

(a) caused    (ก่อให้เกิด, เป็นเหตุให้)

(b) displayed    (แสดง, เปิดเผย, การแสดง, นิทรรศการ – เมื่อเป็นคำนาม)

(c) feigned    (แสร้งทำ)

(d) extoled    (สรรเสริญ, ยกย่อง)

 

20. He is known to be a workaholic and gets immense (a) satisfaction from his job.

(เขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะคนบ้างาน  และได้รับความพึงพอใจอย่าง   ใหญ่หลวง-มากมาย-ใหญ่มาก-มหึมา-มโหฬาร-กว้างขวาง-ไม่มีขอบเขต-เหลือคณานับ    จากงานของเขา)

(a) slight    (เล็กน้อย)

(b) enormous    (มากมาย, ใหญ่โต, มหึมา)  (ถ้าเป็นขนาด  คือ  ใหญ่   ปริมาณ  คือมาก)

(c) durable    (ทนทาน, คงทน)

(d) genuine    (เจ๊น-ยู-อิ้น)  (จริง, แท้, ไม่ปลอม, จริงใจ, ไม่เสแสร้ง)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป