หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 242)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Before TV, candidates relied chiefly on public appearances to entreat (v) people to vote for them.

(ก่อนที่จะมีทีวี  ผู้สมัคร (รับเลือกตั้ง) พึ่งพาอาศัยโดยส่วนใหญ่กับการปรากฏตัวในที่สาธารณะ  เพื่อ  ขอร้อง-วิงวอน-อ้อนวอน   ประชาชนให้ลงคะแนนให้พวกเขา)

(a) permit    (อนุญาต)

(b) influence    (มีอิทธิพลต่อ, มีผลกระทบกับ)

(c) beseech    (อ้อนวอน, วิงวอน, ขอร้อง)

(d) advocate    (สนับสนุน)

 

2. In the early 1900’s, the Ringling brothers assembled the world’s largest, most celebrated (a), and most spectacular circus.

(ในช่วงต้นศตวรรษ  ๑๙๐๐  พี่น้องตระกูลริงลิงรวบรวมคณะละครสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด,  มีชื่อเสียงมาก  ที่สุด  และโอ่อ่าตระการตา-น่าดูมากที่สุดของโลก)

(a) advanced    (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(b) renowned    (มีชื่อเสียง, มีกิตติศัพท์เลื่องลือ, มีเกียรติคุณ)

(c) daring    (กล้าหาญ)

(d) unusual    (ไม่ธรรมดา, พิเศษ, ผิดปกติ)

 

3. Roller-skating, a sport that has an obscure (a - v) origin, is popular among children worldwide.

(การใส่รองเท้าสเกต    ล้อวิ่งไปบนถนน,  ซึ่งเป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดที่   ไม่ชัดแจ้ง-คลุมเครือ-มืดมัว-มืดมน-มัว-ไม่มีชื่อเสียง-เล็กน้อย-ห่างไกล-ไกลลิบลับ-ปิดบัง-ซ่อนเร้น-ทำให้มืดมัว-ทำให้คลุมเครือ,   เป็นที่นิยมในบรรดาเด็กๆ ทั่วโลก)

(a) occult    (ลึกลับ, ลี้ลับ, ไม่เปิดเผย, ซ่อนเร้น, แอบแฝง, เข้าใจยาก)

(b) bizarre    (แปลก, ประหลาด, ชอบกล)

(c) perilous  (มีอันตราย)

(d) unclear    (ไม่ชัดเจน)

 

4. President Donald Trump has planned to put up (v) a wall along the border of the United States and Mexico.

(ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมพ์  มีแผนที่จะ  สร้าง-จัดตั้ง   กำแพงตามแนวชายแดนของสหรัฐฯ และเม็กซิโก)

(a) design    (ออกแบบ)

(b) demolish    (รื้อทำลาย)

(c) establish    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ทำให้เกิดขึ้น, กำหนด, บัญญัติ)

(d) climb    (ปีน, ไต่)

 

5. The National Association for the Advancement of Colored People was intentionally (adv.) founded on the one hundredth anniversary of Abraham Lincoln’s birth.

(สมาคมแห่งชาติสำหรับความก้าวหน้าของคนผิวสี  ถูกก่อตั้งขึ้นมา   โดยเจตนา-อย่างตั้งใจ    ในวันครบรอบวันเกิด  ๑๐๐  ปีของ (อดีตประธานาธิบดี) อับราฮัม  ลิงคอล์น)

(a) initially    (ในเบื้องแรก, ในเบื้องต้น, ในตอนเริ่มต้น)

(b) deliberately    (โดยเจตนา, โดยตั้งใจ)

(c) historically    (ในทางประวัติศาสตร์)

(d) haphazardly    (โดยบังเอิญ, โดยมิได้ตั้งใจ, ตามอำเภอใจ, โดยมิได้มีการวางแผน, อย่างไม่เป็นระเบียบ, อย่างไร้จุดหมาย)

 

6. We are at an important juncture (n) in the negotiations.

(เราอยู่ ณ  ช่วงเวลา-วิกฤตการณ์-จุดเชื่อมต่อ-จุดประสาน-ชุมทาง-ที่บรรจบ-หัวต่อ-สิ่งเชื่อมต่อ   ที่สำคัญในการเจรจา)

(a) a time in a process of events    (ระยะเวลาในกระบวนการหนึ่งของเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์)

(b) rejection    (การปฏิเสธ, การบอกปัด)

(c) violation    (การฝ่าฝืน, การละเมิด)

(d) injunction    (คำสั่ง, คำสั่งศาล, คำตักเตือน)

 

7. Leonardo da Vinci’s Mona Lisa is a portrait of a woman with an enigmatic (a) smile.

(ภาพวาด  “โมนา ลิซ่าร์”  ของเลโอนาร์โด ดา วินซี  เป็นภาพครึ่งตัวของสตรีที่มีรอยยิ้มที่   เป็นปริศนา-ลึกลับ-น่าฉงนสนเท่ห์)

(a) encouraging    (บำรุงขวัญ, ให้กำลังใจ)

(b) mocking    (เยาะเย้ย, เย้ยหยัน)

(c) mysterious    (ลึกลับ, ลี้ลับ, เป็นที่สงสัย, ไม่สามารถอธิบายได้, ลับๆล่อๆ)

(d) apologetic    (ซึ่งเป็นการขอโทษ-ขออภัย)

 

8. Environmentalists are exasperated (v) by the constant killing of dolphins and whales.

(นักสิ่งแวดล้อม   โกรธเคืองอย่างมาก-ถูกเพิ่มความรุนแรง   กับการสังหารปลาโลมาและปลาวาฬที่เกิดขึ้นเป็นประจำ)

(a) dismayed    (ท้อใจ, ท้อแท้, ตกใจ, สะดุ้งกลัว, ตกตะลึง)

(b) terrified    (ตกใจกลัว, สะดุ้งกลัว)

(c) irritated    (โมโห, โกรธเคือง, ฉุนเฉียว, ถูกกวนประสาท, ระคายเคือง, อักเสบ)

(d) delighted    (ปลาบปลื้ม, ยินดี, ปิติ)

 

9. After 1850, various states in the United States began to pass compulsory (a) school attendance laws.

(หลังจากปี  ๑๘๕๐  รัฐต่างๆในสหรัฐฯ เริ่มผ่าน (ออก) กฎหมายการเข้าเรียนในโรงเรียน   แบบบังคับ-ซึ่งเป็นการบังคับ)  (คือ  ออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ)

(a) diversified    (หลากหลาย, ต่างๆกัน)

(b) strict    (เข้มงวด, รัดกุม)

(c) free    (อิสระ, เสรี, ไม่คิดมูลค่า)

(d) mandatory    (แม้น-เด-ทอ-รี่)  (ซึ่งเป็นการบังคับ, ซึ่งจำเป็น, เกี่ยวกับคำสั่งหรือข้อบังคับ, มีลักษณะเป็นคำสั่ง)

 

10. Industrial self-sufficiency in the United States developed simultaneously (adv.) with  the mass production of textiles in New England.

(ความพอเพียงในตัวเองทางด้านอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ  พัฒนาขึ้น  อย่างพร้อมๆกัน-ในเวลาเดียวกัน   กับการผลิตในปริมาณมากของสิ่งทอในภาคนิวอิงแลนด์)  (คือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ  ที่ติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก – หมายถึงในช่วงเวลาดังกล่าว  สหรัฐฯไม่ต้องสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเหมือนในอดีต)

(a) smoothly    (อย่างราบรื่น-ราบเรียบ)

(b) spontaneously    (อย่างเกิดขึ้นได้เอง, อย่างอัตโนมัติ)

(c) progressively    (อย่างก้าวหน้า)

(d) concurrently    (ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือร่วมกัน, อย่างพร้อมเพรียง, อย่างมีอำนาจเท่าๆ กัน)

 

11. Amnesia varies in its intensity, but most victims have little or no recollection (n) of past events.

(โรคความจำเสื่อมแตกต่างกันในเรื่องของความรุนแรง  แต่เหยื่อส่วนมากมี   ความทรงจำ-การระลึกได้   ถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่เพียงเล็กน้อย  หรือไม่มี – ความทรงจำ - เลย)

(a) notion    (ความคิด)

(b) knowledge    (ความรู้)

(c) memory    (ความจำ)

(d) retrospection    (การพิจารณาย้อนหลัง, การพิจารณาเรื่องในอดีต)

 

12. Beavers are gregarious and dwell in colonies, which in favorable circumstances may persist (v) for centuries.

(ตัวบีเวอร์ชอบอยู่รวมฝูง  และอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม (colony),  ซึ่งในสถานการณ์ที่เอื้ออำนวย-เหมาะสม (โคโลนีดังกล่าว) อาจ   ดำรงอยู่-ทนทาน-ยืนหยัด-ยืนกราน-ดื้อรั้น-ดื้อ-เพียร-ฝังแน่น   เป็นเวลาหลายศตวรรษ)

(a) breed    (ออกลูก, แพร่พันธุ์, ตั้งท้อง, ทำให้เกิด, เพาะ, ฟักไข่, เลี้ยง, อบรม)

(b) last    (อยู่ไปได้นาน, ทนไปได้นาน, ยืนหยัด, ทนทาน, ต่อเนื่อง, ต่อไป)

(c) feed    (ให้อาหาร, ป้อนอาหาร, ป้อน, เลี้ยง, เลี้ยงให้อ้วน, ให้, จัดให้, กิน, กินอาหาร)

(d) decay    {เน่าเปื่อย, ผุพัง, สลาย, (ฟัน) ผุ}

 

13. It is widely believed that one barrier (n) to world peace is the nuclear arms buildup. 

(มันถูกเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า  อุปสรรค-สิ่งกีดขวาง-ด่านศุลกากร   ประการหนึ่งต่อสันติภาพโลก  คือการสะสมอาวุธนิวเคลียร์)

(a) threat    (อันตราย, ภัยคุกคาม, การขู่กรรโชก)

(b) obstacle    (อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้า)

(c) contribution    (คุณูปการ, การมีส่วนช่วยเหลือ, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ)

(d) devastation    (การทำลายล้าง, การล้างผลาญ, การมีชัยท่วมท้น)

 

14. One of the most baffling (a) aspects of brain research concerns the nature of consciousness. 

{หนึ่งในบรรดาแง่มุมที่  น่างงงัน-น่าสับสน   มากที่สุดอย่างหนึ่งของการวิจัยสมอง  เกี่ยวข้องกับลักษณะของจิตสำนึก (ภาวะจิต, ความมีสติ, ความคิดและความรู้สึกรวมกัน)}

(a) controversial    (ซึ่งโต้แย้งหรือถกเถียงกัน)

(b) haphazard    (ตามอำเภอใจ, ไม่มีการวางแผน, ไม่เป็นระเบียบ, ไร้จุดหมาย)

(c) perplexing    (น่างงงัน, น่าสับสน)

(d) volatile    (เปลี่ยนแปลงบ่อย, ขึ้นๆลงๆ)

 

15. Psychologists have found that stern (a) disciplinary measures do not always make a child behave better.  

(นักจิตวิทยาได้พบว่า  มาตรการทางระเบียบวินัยที่   เข้มงวด-กวดขัน-เคร่งครัด-ไม่ผ่อนผัน   มิได้ทำให้เด็กประพฤติตัวดีขึ้นเสมอไป)

(a) consistent    (สม่ำเสมอ, คงเส้นคงวา)

(b) excessive    (มากเกิน, มากเกินพอดี)

(c) strict    (เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด)

(d) tentative    (ซึ่งเป็นการทดลอง, ซึ่งยังไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

 

16. Gross anatomy is the most abhorrent (a) biology course that medical students have to complete. 

(กายวิภาคศาสตร์ใหญ่  เป็นหลักสูตรชีววิทยาที่   น่ารังเกียจ-น่าเกลียดชัง-รู้สึกเกลียดชัง-ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วย-ไม่สอดคล้อง-ไม่ตรง-ตรงข้าม   มากที่สุด  ที่นักเรียนแพทย์จะต้องเรียนให้จบ)

(a) challenging    (ซึ่งท้าทาย)

(b) tedious    (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ)

(c) distasteful    (น่ารังเกียจ, น่าเบื่อหน่าย, ไม่พอใจ, ไม่ถูกรส)

(d) tough    (เหนียว, ยาก)

 

17. Interest rates generally fluctuate (v) in a cyclical manner depending upon the strength and weakness of the economic system.

(อัตราดอกเบี้ย  โดยทั่วไปแล้วจะ  เปลี่ยนแปลง-ขึ้นๆลงๆ-ผันแปร-แกว่งไปมา-ทำให้เปลี่ยนแปลง-ทำให้ขึ้นๆลงๆ-ทำให้ผันแปร    ในแบบเป็นวัฏจักร (วงรอบ)  (ซึ่ง) ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งและความอ่อนแอของระบบเศรษฐกิจ)

(a) vary    (เปลี่ยนแปลง, แตกต่าง)

(b) inflate    {(เงิน) เฟ้อ, โป่ง, บวม, พอง}

(c) augment    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่ม)

(d) jeopardize    (เสี่ยงอันตราย, เสี่ยงภัย, ทำให้เป็นอันตราย)

 

18. Throughout most of their lives, human beings perpetually (adv.) learn and increase their mental capacities.

(ตลอดชีวิตของพวกเขาส่วนใหญ่  มนุษย์เรียนรู้และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านจิตใจหรือสมองของตนเอง   ตลอดกาล-ตลอดไป-อย่างถาวร-อย่างต่อเนื่อง)

(a) actually    (อย่างแท้จริง)

(b) ultimately    (ในที่สุด, ท้ายที่สุด)

(c) spontaneously    (เป็นไปเอง, เกิดขึ้นเอง. เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ, โดยสัญชาติญาณ)

(d) constantly    (อย่างสม่ำเสมอ, อย่างต่อเนื่อง, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง)

 

19. The cost of living in nearly every country in the world has skyrocketed (v) in the past ten years. 

(ค่าครองชีพในเกือบจะทุกประเทศในโลก ได้  เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   ในช่วง  ๑๐  ปีที่ผ่านมา)

(a) grown steadily    (เติบโตอย่างสม่ำเสมอหรือมั่นคง)

(b) increased slowly    (เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ)

(c) risen rapidly    (เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)

(d) leveled off    (หยุดอยู่กับที่หรือลดลงอย่างรวดเร็ว)

 

20. The Statue of Liberty was a gift to the United States from France to memorialize the alliance (n) between the two countries.

(เทพีเสรีภาพเป็นของขวัญสำหรับสหรัฐฯ จากฝรั่งเศส  เพื่อเตือนให้ระลึกถึง   พันธมิตร-ความสัมพันธ์-การแต่งงาน-สันนิบาต-สหพันธ์-ข้อตกลงระหว่างประเทศ-ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน   ระหว่าง    ประเทศดังกล่าว)

(a) negotiation    (การเจรจา)

(b) difference    (ความแตกต่าง)

(c) treaty    (สนธิสัญญา, ข้อตกลง)

(d) association    (ความสัมพันธ์, การสังสรรค์, สมาคม, บริษัท, การเชื่อมติดต่อกัน)

 

21. Your mood seems very meditative (a) this evening.

(อารมณ์ของคุณดูเหมือนว่า  ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง   อย่างมากค่ำนี้)  (คือ  คุณอยู่ในอารมณ์ที่ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง)

(a) gleeful    (ยินดี, ดีใจ, ร่าเริง)

(b) thoughtful    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก)

(c) desperate    (สิ้นหวัง, หมดหวัง, เข้าตาจน, ที่มีความต้องการอย่างมาก, ร้ายแรงมาก,  อย่างยิ่ง, เหลือเกิน)

(d) stern    (เคร่งขรึม, เอาจริงเอาจัง)

 

22. His winning the award was the highest attainment (n) of his career.

(การชนะ (ได้) รางวัลของเขาเป็น  ความสำเร็จ-การบรรลุผล-การได้มา-การได้ความรู้   สูงที่สุดในอาชีพของเขา)

(a) desire    (ความปรารถนา, ความต้องการอย่างมาก)

(b) subterfuge    (ข้ออ้าง, ข้อแก้ตัว, ข้อหลีกเลี่ยง)

(c) achievement    (ความสำเร็จ, การบรรลุผลสำเร็จ)

(d) ecstasy    (ความปลาบปลื้ม-ปิติสุข, ความยินดี-ดีใจอย่างเหลือล้น)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์ต่อไป