หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 235)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. Diamonds that are flawed (a) or are too small for jewelry are used to cut very hard metals.

(เพชรซึ่ง   มีตำหนิ-มีรอยร้าว-มีมลทิน-มีข้อบกพร่อง-มีจุดด่างพร้อย-มีช่องโหว่   หรือ (มีขนาด) เล็กเกินไปสำหรับ (ทำ) เครื่องเพชรพลอย  จะถูกใช้ตัดโลหะซึ่งแข็งมาก)

(a) tiny    (เล็กมาก, จิ๋ว)

(b) lustrous    (แวววาว, เป็นมันเงา, เป็นมันระยับ, รุ่งโรจน์, ดีเลิศ, วิเศษ)

(c) crude    (หยาบ, สกปรก, เป็นธรรมชาติ, ยังไม่สุก, ยังไม่ผ่านกรรมวิธี, น้ำมันดิบ)

(d) imperfect    (บกพร่อง, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, มีปมด้อย, หดแคบ)

 

2. Amelia Earhart was the first woman to make a solo (a - n) flight over the Atlantic Ocean.

(อะมีเลีย เอียร์ฮาร์ท  เป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำการบิน  เดี่ยว-คนเดียว-ลำพัง-โดดเดี่ยว-ไม่มีเพื่อน-เปลี่ยว-อ้างว้าง-การบินเดี่ยว-เพลงร้องหรือบรรเลงเดี่ยว-การแสดงเดี่ยว   ข้ามมหา สมุทรแอตแลนติก)

(a) a historic    (ซึ่งมีความสำคัญในประวัติศาสตร์)

(b) a debut    (เด-บู)  (ภาษาฝรั่งเศส)  (การแสดงครั้งแรก, การออกโรงครั้งแรก, การปรากฏตัวครั้งแรก, การเริ่มของอาชีพ, เมื่อเป็นคำกริยา  หมายถึง  ออกโรงครั้งแรก, แสดงครั้งแรกต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก, (ผู้หญิง) ปรากฏตัวต่อชุมชนเป็นครั้งแรก)

(c) an unaccompanied    (ซึ่งไม่มีผู้ติดตาม, คนเดียว, ไม่มีเพื่อน)

(d) a much publicized    (ซึ่งได้รับการโฆษณา-เผยแพร่อย่างมาก)

 

3. Geronimo was a renowned (a) chief of the Apache tribe.

(เจโรนิโม  เป็นหัวหน้าอินเดียแดงเผ่าอปาเช่  ซึ่ง  มีชื่อเสียง-มีกิตติศัพท์-เลื่องลือ-มีเกียรติคุณ)

(a) youthful    (หนุ่ม, สาว, เยาว์, อายุน้อย, เกี่ยวกับวัยหนุ่มสาว, มีพลัง, สดใส)

(b) knowledgeable    (มีความรู้, เฉลียวฉลาด)

(c) famous    (มีชื่อเสียง, โด่งดัง, ดียิ่ง, ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม)

(d) inventive    (ชอบประดิษฐ์คิดค้น, ที่สร้างสรรค์, เกี่ยวกับการประดิษฐ์)

 

4. Many viruses are apparently innocuous (a) to their hosts.

(เชื้อไวรัสจำนวนมาก   ปราศจากโทษ-ไม่เป็นภัย-ไม่มีอันตราย-ไม่เป็นพิษ-ไม่รุกราน-ไม่น่ากลัว   ต่อเจ้าของบ้าน (คนหรือสัตว์ที่มันอาศัยอยู่) อย่างเห็นได้ชัด)

(a) injurious    (ที่เป็นอันตราย, ที่ทำให้บาดเจ็บ)

(b) harmless    (ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไร้โทษ, ไม่ได้รับบาดเจ็บ)

(c) beneficial    (มีประโยชน์, เป็นประโยชน์, เป็นผลดี, ซึ่งช่วยเหลือ)

(d) parasitic    (เกี่ยวกับกาฝาก, เกี่ยวกับพยาธิ, เกี่ยวกับคนที่เกาะคนอื่นกิน)

 

5. Parents use a lullaby (n) to calm their restless or tearful babies and young children.

(พ่อแม่ใช้   เพลงกล่อมเด็กให้หลับ-เพลงกล่อม   เพื่อปลอบลูกน้อย (เด็กทารก) และลูกวัยเด็กของตน  ซึ่งนอนกระสับกระส่าย (หงุดหงิด) หรือ ร้องไห้น้ำตานองหรือโศกเศร้า)

(a) chant    (การสวดมนต์, การร้องเพลง, การท่อง, เพลง, ร้องเพลง, ร้องสวดมนต์, สรรเสริญ, ชม)

(b) prayer    (การสวดมนต์, คำสวดมนต์, การภาวนา, การอธิษฐาน, การวิงวอนขอร้อง, ผู้สวดมนต์, ผู้อธิษฐาน, ผู้วิงวอนขอร้อง)

(c) song    (เพลง)

(d) ballad    (แบ๊ล-เลิด)  (บทกวี, เพลงชนิดหนึ่ง, เพลงแบบบรรยายโวหาร, เพลงลูก ทุ่ง, เพลงพื้นเมือง)

 

6. The theory that business could operate totally without the aid of government has proved to be an erroneous belief (n).

(ทฤษฎีที่ว่าธุรกิจสามารถดำเนินไปโดยไม่ต้องมีความช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยนั้น  ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็น   ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหรือเข้าใจผิด)

(a) authentic concept    (แนวความคิดที่แท้จริง)

(b) argument    (การโต้แย้ง, การโต้เถียง, การให้เหตุผล)

(c) illusion    (มายา, สิ่งลวงตา, ภาพลวงตา, การหลอกลวง, ภาพหลอน)

(d) asset    (ทรัพย์สิน, สมบัติ, สิ่งมีค่า)

 

7. Subsequent (a) events proved the man to be right.

(เหตุการณ์  ต่อมา-ภายหลัง-ซึ่งตามมา-ครั้นแล้ว-หลังจากที่-ก็   ได้พิสูจน์ว่า  ชายคนนั้นเป็นฝ่ายถูก)

(a) Few    (ไม่กี่อย่าง, ๒ หรือ ๓)

(b) Later    (ต่อมา, ในเวลาต่อมา)

(c) Earlier    (ก่อนหน้านั้น)

(d) Unpredictable    (ไม่สามารถทำนายได้)

 

8. All students should bear in mind (idiom) that these books must be read by mid-semester.  

(นักเรียนทุกคนควร  จดจำ-ระลึก-จำให้ได้   ว่าจะต้องอ่านหนังสือเหล่านี้ภายในกลางเทอม)
(a) remember    (จดจำ, ระลึกได้, จำได้)

(b) molest    (รุกรานทางเพศ, ทำอนาจาร, รบกวน, เข้ายุ่ง)

(c) decide    (ตัดสินใจ)

(d) overlook    (มองข้าม, ทำเป็นมองไม่เห็น, เมินเฉย, เพิกเฉย, ละเลย, ควบคุม, ดูแล)

 

9. The speaker demonstrated (v) his knowledge of the subject by his excellent lecture.  

(ผู้พูด  แสดง-สาธิต-อธิบาย-เดินขบวน   ความรู้ของเขาในวิชา (หรือหัวข้อ) นั้น  โดยการบรรยายอย่างยอดเยี่ยม)

(a) repeated    (ทำซ้ำ, พูดซ้ำ)

(b) created    (สร้าง)

(c) concealed    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

(d) revealed    (แสดง, แสดงให้เห็น, เผย, เปิดเผย, ทำให้ปรากฏ)

 

10. He is dubious (a) about the success of the plan.

(เขา  ไม่แน่ใจ-ข้องใจ-กังขา-สงสัย   เกี่ยวกับความสำเร็จของแผนการ)

(a) confident    (มั่นใจ)

(b) articulate    (พูดออกมาอย่างชัดเจน)

(c) doubtful    (สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, ยังไม่ตัดสินใจ, ลังเล)

(d) indifferent    (ไม่แยแส, ไม่สนใจ)

 

11. The student revised (v) his paper carefully, following the professor’s suggestions.  

(นักเรียนคนนั้น  เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์-แก้ไขหรือปรับปรุงใหม่   รายงานของเขาอย่างรอบคอบ  ตามคำแนะนำของอาจารย์)

(a) copied    (ลอกเลียน, เลียนแบบ, ถ่ายสำเนา)

(b) outlined    (ร่างเค้าโครง, ร่างภาพคร่าวๆ, สรุปความ)

(c)scrutinized    (พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน)

(d) retyped    (พิมพ์ใหม่อีกครั้ง)  (ความหมายของข้อนี้)

 

12. The water trickled (v) over the edge of the basin.

(น้ำ  หยด-หยดติ๋งๆ-ไหลเป็นหยด   อยู่เหนือขอบอ่างล้างหน้า-อ่างน้ำ)

(a) poured rapidly    (เท-ริน-หลั่งอย่างรวดเร็ว)

(b) flooded    {(น้ำ) ท่วม, (ข้อมูลข่าวสาร) ท่วมท้น}

(c) rushed   (เร่งรีบ, ทำอย่างเร่งรีบ, ทำอย่างฉุกละหุก, พรวดพราด, วิ่ง, วิ่งเข้าไป, ถลัน)

(d) dripped steadily    (ไหลเป็นหยดอย่างสม่ำเสมอ)

 

13. We will wind up (ไวนด์-อัพ) (v) our business on Friday and take the weekend off.

(เราจะ  ยุติและเลิกกิจการ   ธุรกิจของเราในวันศุกร์  และไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์)

(a) discuss    (ประชุมปรึกษาหารือ)

(b) continue    (ทำต่อไป)

(c) conclude    (ทำให้สิ้นสุด, ยุติ, สรุป, ลงเอย, ลงมติ, ตัดสินใจ)

(d) detail    (บอกรายละเอียด, ให้รายละเอียด)

 

14. The judge sentenced (v) the convicted man.

(ผู้พิพากษา  ตัดสิน-พิพากษาลงโทษ   ชายผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิด)

(a) sympathized with    (เห็นอกเห็นใจกับ...................)

(b) gave high praise to    (ยกย่องสรรเสริญอย่างมากแก่....................)

(c) gave a pardon to    (ให้อภัย-ยกโทษให้กับ...................)

(d) passed judgment upon    (ผ่านคำตัดสิน-พิพากษาไปยัง....................)

 

15. The characters in this novel are fictitious (a).

(ตัวละครในนิยายเรื่องนั้น   ไม่จริง-ไม่มีตัวตน-เป็นเรื่องแต่งขึ้น-เป็นเรื่องโกหก-เป็นจินตนาการ)

(a) symbolic    (เป็นสัญลักษณ์, เป็นเครื่องหมาย, เป็นเครื่องแสดง, เป็นนัย)

(b) credible    (น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

(c) not real people    (มิใช่ผู้คนจริงๆ)

(d) identifiable    (สามารถจำแนกแยกแยะได้, สามารถหาเอกลักษณ์ได้, สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ได้)

 

16. He took part in an expedition (n) to make a survey of creatures and study how people live in the coldest environment in the arctic.

(เขามีส่วนร่วมใน  การเดินทาง (เพื่อสำรวจหรือทำอย่างอื่น)-คณะผู้เดินทางสำรวจ   เพื่อสำรวจสัตว์ต่างๆ  และศึกษาว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างไร  ในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นที่สุดในบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) tournament    (การแข่งขัน, การแข่งขันชิงชนะเลิศ) (เทนนิส, หมากรุก, กอล์ฟ)

(b) journey    (การเดินทาง)

(c) adventure    (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, อันตราย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น)

(d) discovery    (การค้นพบ)

 

17. The region has had copious (a) snow and fierce storm over several months each year.

(บริเวณนี้มีหิมะ  มากมาย-อุดมสมบูรณ์-ยืดยาว-จำนวนมาก-(คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง   และพายุจัดในช่วงเวลาหลายเดือนในแต่ละปี)

(a) abundant    (มากมาย, อุดมสมบูรณ์)

(b) scarce    (มีน้อย, หายาก)

(c) perilous    (มีอันตราย)

(d) melting    (หลอมละลาย)

 

18. Signing the agreement was a major blunder (n - v) on the Prime Minister’s part.

(การลงนามในสัญญา (ข้อตกลง)  เป็น   ความผิดพลาด-ทำผิดพลาด-เดินเซ่อ-งุ่มง่าม-พูดออกมาอย่างโง่   สำคัญ (หลัก) ในส่วนของท่านนายกฯ)  (ที่ได้ไปลงนามไว้)

(a) accomplishment    (ความสำเร็จ, การบรรลุผล)

(b) big mistake    (ความผิดใหญ่โต)

(c) anxiety    (ความวิตก, ความกังวล)

(d) failure    (เฟ้ล-เย่อร์)  (ความล้มเหลว, ความไม่สำเร็จ, ความไร้ผล, การสอบตก, สิ่งที่ล้มเหลว)

 

19. The unrest had gone out of hand and the government felt that it had reached an impasse (n).

(ความไม่สงบ-วุ่นวาย  ได้บานปลายจนควบคุมไม่อยู่  และรัฐบาลรู้สึกว่า  มันได้มาถึง  ทางตัน-สภาวะที่อับจน)  (คือ  เดินหน้าต่อไปก็ไม่ได้  ถอยหลังก็ไม่ได้  ติดแหงกอยู่กับที่)

(a) agreement    (ข้อตกลง, ความตกลง, การเห็นพ้องต้องกัน, สัญญา)

(b) escalation    (การขยายออกไป, การลุกลามออกไป)

(c) deadlock    (ทางตัน, ภาวะชะงักงัน)

(d) destination    (จุดหมายปลายทาง)

 

20. The doctor said he would make an assessment (n) of the patient’s symptoms and told her the result later.

(หมอกล่าวว่าเขาจะทำ  การประเมิน-การกำหนด-ปริมาณที่ประเมิน   อาการของผู้ป่วย  และบอกให้เธอทราบผลลัพธ์ในเวลาต่อมา)

(a) examination    (การสอบ, การตรวจสอบ, การตรวจ)

(b) appraisal    (อะ-เพร้-เซิ่ล)  (การประเมิน, การตีราคา)

(c) operation    (การปฏิบัติงาน, การดำเนินงาน, การควบคุมเครื่องจักร, การผ่าตัด)

(a) investigation    (การสืบสวน, การสอบสวน)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป