หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 232)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. John was pale with fatigue (ฟะ-ทิ้ก) (n) after his sleepless night.

(จอห์นหน้า (ตัว) ซีดด้วย  ความเหนื่อย-เพลีย-เมื่อยล้า   หลังจากคืนที่นอนไม่หลับ)

(a) anger    (ความโกรธ)

(b) excitement    (ความตื่นเต้น)

(c) illusion    (อิ-ลู้-ชั่น)  (มายา, สิ่งลวงตา, การหลอกลวง, ภาพลวงตา, ภาพหลอน)

(d) tiredness    (ไท้-เออร์ด-เนส)  (ความเหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อ่อนเพลีย, ความเบื่อหน่าย-รำคาญ-จืดชืด)

 

2. I thought Carol would be nervous when she made her speech, but she delivered it without trepidations (n).

(ผมคิดว่าแคโรลจะประหม่าเมื่อเธอกล่าวสุนทรพจน์  แต่เธอกล่าวมันโดยปราศจาก  ความกลัว-ความตกใจ-การสั่นเทา-การสั่นระริก-ความประหม่า-ความกังวลใจ)

(a) embarrassment    (ความเคอะเขิน, ความกระดากอาย, ความตะขิดตะขวงใจ)

(b) courage    (เค้อ-ริจ)  (ความกล้าหาญ, ความมีใจกล้า, กำลังใจ)

(c) intimidation    (การทำให้กลัว, การขู่ขวัญ-ขู่-คุกคาม)

(d) fright    (ไฟร้ท)  (ความกลัวอย่างมาก, ความสะดุ้งตกใจ, ความน่ากลัว-น่าขนลุก, บุคคลหรือสิ่งที่น่ากลัวมาก)

 

3. In his will, Mr. Larson warned his children not to squander (สคว้อน-เดอะ) (v) their inheritance.   

(ในพินัยกรรมของเขา  มิสเตอร์ลาร์สัน เตือนลูกๆของเขามิให้   ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย-ใช้สิ้นเปลือง-ถลุง   มรดกของพวกตน)

(a) intrude    (บุกรุก, ล่วงล้ำ)

(b) compile    (คัม-ไพล่)  (รวบรวม, เรียบเรียง)

(c) waste or spend foolishly   {ใช้ (เงิน, เวลา) อย่างสิ้นเปลือง  หรือ  ใช้ (เงิน-เวลา-แรงงาน) อย่างโง่เขลา)}

(d) disburse    (จ่ายเงิน)

 

4. The death of her husband was a calamity (n) which left Mrs. Cynthia numb.  

(ความตายของสามีเธอเป็น  ความหายนะ-เคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ   ซึ่งทิ้งให้มิสซิสซินเธีย  มึนงง-ทำอะไรไม่ถูก)

(a) beneficiary    (ผู้ได้รับประโยชน์)

(b) disaster (ดิ-ซาส-เทอะ)  or great misfortune    (ความหายนะ, ความล่มจม, โชคไม่ดีอย่างยิ่ง, ภัยพิบัติ)

(c) probity    (โพร้  หรือ  พร้อบ-บิ-ที่)  (ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, ความตรงไปตรง มา)

(d) tycoon    (ไท-คู่น)  (นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก)

 

5. Because of lack of money, the sweetness of their matrimony (n) turned sour.  

{เนื่องมาจากความขาดแคลนเงิน,  ความหวานของ   การแต่งงาน-พิธีแต่งงาน   ของเขา (ทั้งคู่) ได้กลายเป็นเปรี้ยว (บูด, ไม่มีรสชาติ, ไม่สมใจ)}

(a) marriage (แม้ร์-ริจ) or married (แม้-รี่ด) life    (การแต่งงาน  หรือ  ชีวิตแต่งงาน)

(b) optimism    (การมองโลกในแง่ดี)

(c) dilemma    (ดิ-เล้ม-ม่ะ)  (สถานการณ์ที่ลำบาก, สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก หรือ หนีเสือปะจรเข้, ปัญหาที่ลำบาก)

(d) plagiarism    (เพล้-เจีย-ริ-ซึ่ม)  (การขโมยคัดลอกผลงานหรือบทประพันธ์, สิ่งที่ขโมยคัดลอกมา)

 

6. The gunfire was sporadic (a).

(การยิงปืน (การใช้ปืน) (เกิดขึ้น)   เป็นพักๆ-เป็นระยะ-เป็นครั้งเป็นคราว)

(a) continuous    (สม่ำเสมอ, ต่อเนื่องกันไป)

(b) intermittent    (เป็นพักๆ, ไม่ต่อเนื่อง, ไม่สม่ำเสมอ, เดินๆหยุดๆ)

(c) frequent    (บ่อยๆ)

(d) distant    (ไกล)

 

7. He resolved (v) to act more wisely in the future.

(เขา  ตกลงใจ-ตัดสินใจ   ที่จะทำตัวอย่างเฉลียวฉลาดมากขึ้นในอนาคต)

(a) promised    (สัญญา)

(b) consented    (ยินยอม, เห็นชอบ, อนุญาต)

(c) persisted    (ยืนกราน, ยืนหยัด, ดื้อรั้น, ดื้อ, เพียร, ทนทาน)

(d) decided    (ตัดสินใจ, ตกลงใจ)

 

8. Finally, everything in her life seemed to be in equilibrium (n).

(ในที่สุด  ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอดูเหมือนว่าอยู่ใน  ความสมดุล-ดุลยภาพ-สภาพคงที่)  (คือลงตัว)

(a) turmoil    (การจลาจล, ความวุ่นวายปั่นป่วน, ความโกลาหล)

(b) disarray    (ความไม่เป็นระเบียบ, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย)

(c) balance    (ความสมดล, ดุลยภาพ)

(d) pandemonium    (ความแตกตื่น, ความวุ่นวาย, ความโกลาหล)

 

9. The jeweler reported that the diamonds were genuine (a)

(พ่อค้า (ซื้อขายหรือซ่อม) เพชร  รายงานว่า  เพชรพวกนั้น   เป็นของจริง-ไม่เก๊หรือปลอม)

(a) imitations    (การเลียนแบบ, การทำเทียม, ของเทียม)

(b) valuable    (มีค่า)

(c) perfect    (สมบูรณ์แบบ)

(d) real    (จริง, แท้, ไม่เก๊หรือปลอม)

 

10. Pilfering (v) by company employees costs many businesses thousands of dollars each year. 

(การลักเล็กขโมยน้อย-การฉกฉวย   โดยพนักงานบริษัท  ทำให้ธุรกิจจำนวนมาก  ต้องเสียเงินหลายพันดอลล่าร์ในแต่ละปี)

(a) ignorance    (ความโง่เขลา, ความไม่รู้, การละเลยไม่เอาใจใส่)

(b) penetration    (การฝ่าเข้าไป, การทะลุเข้าไป, การเข้าไปข้างใน)

(c) stealing    (การลักขโมย)

(d) absenteeism    (การขาดงาน, การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่)

 

11. According to investigators, the recent report of a sea monster was a hoax (โฮคซ) (n)

(สอดคล้องกับคำกล่าวของผู้สอบสวน-สืบสวน  รายงานเมื่อเร็วๆ มานี้เกี่ยวกับสัตว์ยักษ์  (สัตว์ประหลาด)  ในทะเล  เป็น  การหลอกลวง-สิ่งหลอกลวง-การต้มตุ๋น-การเล่นตลก)  (คือ  ไม่ใช่เรื่องจริง)

(a) breakthrough    (การฝ่าฟันอุปสรรค, การทำได้สำเร็จ)

(b) mistake    (ความผิด)

(c) crime    (อาชญากรรม)

(d) trick    (การหลอกลวง, การโกง, กลลวง, อุบาย, กลอุบาย, เล่ห์เหลี่ยม, เคล็ดลับ, การเล่นกล)

 

12. He agreed to the plan of his own accord (idiom).

{เขาเห็นด้วยกับแผนการ  โดยสมัครใจ-โดยอิสระ-มิได้ถูกร้องขอ, ชักชวน, หรือบังคับ)}

(a) enthusiastically    (อย่างกระตือรือร้น, อย่างใจจดใจจ่อ)

(b) voluntarily    (โดยสมัครใจ, โดยตั้งใจ, โดยอิสระ)

(c) unwillingly    (อย่างไม่เต็มใจ)

(d) unhesitatingly    (อย่างไม่รีรอ, อย่างไม่ชักช้า)

 

13. In his statements to the press, the administrator was consistently equivocal (a)

(ในคำกล่าวของเขาต่อหนังสือพิมพ์  ผู้บริหารคนนั้น (พูด)  กำกวม-คลุมเครือ-มีสองนัย-ตีความได้    อย่าง-น่าสงสัย-ไม่แน่ชัด   อยู่ตลอดเวลา)

(a) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล)

(b) ambiguous    (พูดจากำกวม-คลุมเครือ-มีหลายความหมาย-ยากที่จะเข้าใจ)

(c) frank    (จรงใจ, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา)

(d) dynamic    (กระตือรือร้น, มีประสิทธิภาพ)

 

14. The stray (a) dog was picked up by the dogcatcher because he had no collar. 

(เจ้าหมา  เร่ร่อน-พเนจร-ข้างถนน   ถูกจับมาโดยพนักงานจับสุนัข  เพราะว่ามันไม่มีปลอกคอ)  (ซึ่งแสดงว่ามันไม่มีเจ้าของ)

(a) dirty    (สกปรก)

(b) sick    (เจ็บป่วย)

(c) ferocious    (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง)

(d) homeless    (เร่ร่อน, ไม่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัย)

 

15. The holiday crowds littered (v) the park.

(ฝูงชนที่มาเที่ยววันหยุด  ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด-ทิ้งเรี่ยราด-ทิ้งกระจุยกระจาย-ทิ้งระเกะระกะ-ปูหญ้าหรือฟาง   สวนสาธารณะ)

(a) cleaned    (ทำความสะอาด)

(b) left    (ออกจาก, จากไป)

(c) dirtied    (ทำให้สกปรก)

(d) filled    (ทำให้เต็ม, เติมให้เต็ม)

 

16. The charges brought against the government official finally hurt nothing but his vanity (แว้น-นิ-ที่) (n)

(ข้อหาที่ตั้งแก่ข้าราชการคนนั้น  ในที่สุด  มิได้ทำให้ (เขา) เจ็บปวดหรือเป็นอันตรายแต่อย่างใด  ยกเว้น   ความทะนงตัว-ความภูมิใจในตนเอง-ความหยิ่งยโส   ของเขาเอง)  (คือ  ทำให้ความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาหมดไป)  (but = ยกเว้น)

(a) family    (ครอบครัว)

(b) pride    (ความภาคภูมิใจ, ความหยิ่ง)

(c) prospect    (ความคาดหวัง)

(d) image    (ภาพลักษณ์, ภาพ)

 

17. Affluent (a) nations have an obligation to help their neighbors.

(ประเทศที่  มั่งคั่ง-ร่ำรวย   มีพันธะหน้าที่ที่จะ (ต้อง) ช่วยเหลือเพื่อนบ้านของตน)

(a) large    (ใหญ่)

(b) industrialized    (ที่เป็นอุตสาหกรรม)

(c) advanced    (ก้าวหน้า, ทันสมัย)

(d) wealthy   (มั่งคั่ง, ร่ำรวย)

 

18. The shorter trail to the top of the mountain is steep and perilous (a).

(ทางเดินลัดซึ่งนำไปสู่ยอดเขา  เป็นทางชันและ  มีอันตราย-เป็นอันตราย-อันตราย-เต็มไปด้วยอันตราย-เสี่ยงภัย-น่ากลัว)

(a) outstanding    (เด่น, โด่งดัง, มีชื่อเสียง, ซึ่งยังไม่จ่าย, ซึ่งค้างชำระ)

(b) eccentric    (วิตถาร, พิกล, พิลึกกึกกือ)

(c) dangerous    (อันตราย, เป็นภัย, ไม่ปลอดภัย)

(d) devoid    (ปราศจาก, ไร้, ไม่มี)

 

19. The teacher halted the altercation (n) by separating the two opponents before they could come to blows.

(ครูยุติ  การทะเลาะวิวาท   โดยการแยกคู่ปรปักษ์ทั้ง    คนออก  ก่อนที่พวกเขาจะลงมือลงไม้กัน)

(a) delegation    (คณะผู้แทน)

(b) quarrel    (การทะเลาะ, การวิวาท)

(c) fascination     (เสน่ห์, แรงดึงดูด, การทำให้หลงใหล)

(d) dilemma    (สถานการณ์ลำบาก, ภาวะหนีเสือปะจรเข้)

 

20. Our departure (n) from the airport was delayed for two hours due to fog.

(การออกเดินทาง-การจากไป-การเบี่ยงเบน-การฝ่าฝืน-การแยกไป-การตาย   จากสนามบินของพวกเรา  ถูกทำให้ล่าช้าเป็นเวลา    ชั่วโมงเนื่องจากหมอกลง)

(a) leaving     (การจากไป, การออกจาก)

(b) discarding    (การทิ้ง, การทอดทิ้ง, การทิ้งไพ่)

(c) exhibition    (นิทรรศการ, การแสดง)

(d) delay    (ความล่าช้า, การเลื่อนเวลา, การประวิงเวลา)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป