หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 227)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. The hunter carefully stalked (v) the deer.

(นักล่า  ไล่ตาม-ย่องเข้าใกล้  กวางอย่างระมัดระวัง)

(a) shot    (ยิง)

(b) aimed at    (เล็ง – ปืน, ธนู – ไปที่)

(c) tracked    (ตามรอย, ติดตาม, คอยตาม)

(d) skinned    (ถลกหนัง, ขูดผิวออก, ปอกเปลือก, ลอกเปลือก)

 

2. The early Japanese novelists intended primarily to edify (v) their readers.   (นักเขียนนิยายชาวญี่ปุ่นยุคแรกๆ  ตั้งใจอย่างสำคัญทีเดียวที่จะ  สอนศีลธรรม-สั่งสอน-เทศนา   ผู้อ่าน (นิยาย) ของตน)

(a) entertain    (ให้ความบันเทิง, ให้ความเพลิดเพลิน)

(b) instill patriotism in    (ปลูกฝังความรักชาติใน)

(c) instigate     (ปลุกปั่น, กระตุ้น, ยุยง)

(d) morally improve    (ปรับปรุงหรือทำให้ดีขึ้นด้านศีลธรรม)

 

3. The judge sentenced (v) the convict man.

(ผู้พิพากษา  ตัดสินลงโทษ-พิพากษา   ชายผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด)

(a) gave a pardon to    (ให้อภัยแก่, ยกโทษให้กับ)

(b) passed judgment upon    (ผ่าน (ส่ง) การตัดสิน-คำวินิจฉัย-การชี้ขาด ไปยังหรือแก่ บุคคล)

(c) sympathized with    (เห็นอกเห็นใจกับ)

(d) gave high praise to    (ให้การสรรเสริญ-ยกย่องอย่างสูงแก่)

 

4. The war ended when the armistice (อ๊าร์-มิ-ทิส) (n) was signed.

(สงครามยุติเมื่อ  การสงบศึกชั่วคราว-การพักรบ-การหยุดรบ   ได้รับการลงนาม)

(a) truce    (ทรูซ)  (การพักรบ, การสงบศึก, สัญญาสงบศึก, สัญญาพักรบ, การพัก ผ่อน, การหยุดพักชั่วคราว)

(b) contract    (สัญญา, ข้อตกลง, หนังสือสัญญา, นิติกรรมสัญญา, สัญญาสมรส-หมั้น, คำย่อ, รูปแบบย่อ)

(c) surrender    (การยอมแพ้, การยอมจำนน, การยอมตาม, การมอบตัว, การสละ-ละทิ้ง, ยอม, ยอมแพ้, ยอมจำนน, ยอมตาม)

(d) charter    (กฎบัตร, กฎหมาย, สัญญาเช่า, สิทธิพิเศษ, สิทธิยกเว้น, เช่ามา, เหมา, ให้สิทธิพิเศษ)

 

5. Mr. Collins has a reputation for being a prudent (a) businessman.

(มิสเตอร์คอลลินส์มีชื่อเสียงว่าเป็นนักธุรกิจที่  รอบคอบ-สุขุม-ระมัดระวัง-ฉลาด-ประหยัด-มองการณ์ไกล)

(a) dishonest    (ไม่ซื่อสัตย์, ทุจริต)

(b) wealthy    (มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มีฐานะ)

(c) careful    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

(d) ingenuous    (อิน-เจ๊น-นู-อัส)  (เปิดเผย, ซื่อ, ตรงไปตรงมา, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไร้เดียงสา)

 

6. Speculators have made millions by benefiting from the fluctuation (n) of prices on new stock markets.  

(นักเก็งกำไรทำเงินได้หลายล้านบาท  โดยได้ประโยชน์จาก  ความผันผวน-ความไม่แน่นอน-การขึ้นๆลงๆ  ของราคาในตลาดหุ้นใหม่)

(a) increase   (การเพิ่มขึ้น)

(b) trend   (แนวโน้ม)

(c) collapse   (การล้มลง, การทรุดลง, ภาวะทรุดโทรม, ล้มลง, ทรุดลง, พังลง, ล้มหมดสติ, (ราคา) ตกฮวบฮาบ)

(d) instability   (ความไม่มีเสถียรภาพ, ความไม่มั่นคง, ความไม่แน่นอน, ความลังเลใจ)

 

7. The seasonal changes in fashion styles have turned fashion photography into a lucrative (a) industry.  

(การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้านสไตล์แฟชั่น  ได้เปลี่ยนการถ่ายภาพแฟชั่นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่  มีกำไรงาม-ให้ผลกำไร-ให้ผลตอบแทน)

(a) amusing    (น่าตลกขบขัน, น่าสนุกสนาน)

(b) declining    (ลดลง, เสื่อมลง)

(c) profitable    (มีกำไร, ซึ่งทำกำไร, ซึ่งเป็นประโยชน์)

(d) formidable    (น่ากลัว, ซึ่งเอาชนะได้ยาก, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, มีอำนาจ-กำลังมาก)

 

8. From the first battles of the United States’s Civil War came reports of dire (ได๊-เออะ) (a) shortages of medical personnel and hospital supplies.

(จากการสู้รบครั้งแรกๆ ของสงครามกลางเมืองของสหรัฐฯ  ปรากฏออกมาซึ่งการขาดแคลน  อย่างยิ่ง-น่ากลัว-ร้ายกาจ-เป็นภัยพิบัติ   ของบุคลากรทางการแพทย์และของใช้-ของจำเป็นในโรงพยาบาล)  (คือ  พบว่าขาดหมอ-พยาบาล และอุปกรณ์การแพทย์  เมื่อคราวเกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐฯ)

(a) regional    (ส่วนภูมิภาค, ในต่างจังหวัด)

(b) chronic    (คร้อน-นิค)  (เรื้อรัง, ยาวนาน, เป็นประจำ, เป็นนิสัย)

(c) periodic    (เป็นระยะๆ, เป็นช่วงๆ)

(d) severe    (ซะ-เวียร์)  (ร้ายแรง, รุนแรง, สาหัส, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เคร่งขรึม, เข้มงวด, กวดขัน, หนาวจัด)

 

9. Automobile pollution, which causes acid rain and lung-damaging smog by emitting nitrogen dioxide, is a menace (n – v) to human health.

(มลภาวะทางรถยนต์, ซึ่งก่อให้เกิดฝนกรดและควันหมอกที่ทำอันตรายปอด  โดยการปล่อยไนโตรเจนออกมา, เป็น  ภัย-อันตราย-การคุกคาม-สิ่งที่คุกคาม-คุกคาม-ขู่-เป็นภัย-เป็นอันตราย   ต่อสุขภาพของมนุษย์)

(a) curse    (การสาปแช่ง, การด่าว่า, คำสาปแช่ง, คำแช่งด่า, คำสบถ, ความหายนะ, ความอัปมงคล, สิ่งระยำ, คนระยำ, สิ่งที่ร้าย, สิ่งที่ถูกสาปแช่ง)

(b) hindrance    (อุปสรรค, การขัดขวาง-หยุดยั้ง-กีดกัน-ป้องกัน, ภาวะที่ถูกขัดขวาง, วิธีการขัดขวาง)

(c) threat    (เธร้ท)  (ภัย, ภัยคุกคาม, ลางเตือนภัย, ลางร้าย, การคุกคาม, การขู่เข็ญ, อาการน่ากลัว, คุกคาม, ขู่เข็ญ, เป็นลางร้าย)

(d) misfortune    (โชคร้าย, เคราะห์ร้าย)

 

10. Asked why he discards (v) his family traditions, Mr. Forbs remains mute (มิ้วท).  

(เมื่อถูกถามว่าทำไมเขา   ละทิ้ง-ทิ้ง-ปฏิเสธ   จารีตหรือประเพณีดั้งเดิมของครอบครัว,  มิสเตอร์ฟอร์บสยังคงเงียบ (นิ่งเฉย, ไม่พูด, ไม่ปริปาก, ใบ้, พูดไม่ได้) 

(a) impairs    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้เลวลง, ทำให้อ่อนแอ, ลดคุณค่า)

(b) thinks over    (พิจารณา, คิดทบทวน)

(c) throws aside   (ทิ้ง, ทิ้งขว้าง, โยนออกไป)

(d) conceals    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

 

11. The family was in great distress (n - v) over the accident that maimed Kenny.  

(ครอบครัวนั้นอยู่ใน  ความโศกเศร้าเสียใจ-ความทุกข์ยากลำบาก-ความเคราะห์ร้าย-ภัยพิบัติ-ทำให้เศร้าโศกหรือทุกข์ยาก   อย่างใหญ่หลวง  ในเรื่องอุบัติเหตุซึ่งทำให้เคนนี่ต้องพิการ)

(a) endurance    (เอน-ดิ๊ว-เริ่นซ)  (ความทรหดอดทน, ความอดกลั้น, ความทนทาน, ความไม่ตาย)

(b) great pain or sorrow; misfortune; difficult situation    (ความเจ็บปวดหรือความเสียใจอย่างยิ่ง, เคราะห์ร้าย, สถานการณ์ที่ยากลำบาก)

(c) verdict    {คำตัดสิน (ของศาล), คำชี้ขาด (ของกรรมการ, ผู้ตัดสิน)}

(d) outcome    (ผลลัพธ์)

 

12. Brutal abuse (n – v) of children in the orphanage was disclosed by the investigation.  

(การ  ปฏิบัติอย่างเลว-การใช้ในทางที่ผิด-ใช้ในทางผิด-ใช้มากเกินไป-ใช้เป็นโทษ-หลอกลวง-ข่มขืนกระทำชำเรา-กล่าวร้าย   และทารุณต่อเด็กๆ ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า  ถูกเปิดเผยโดยการสืบสวนสอบสวน)

(a) predicament    (สถานการณ์ที่ยากลำบาก)

(b) hindrance    (อุปสรรค, การขัดขวาง-กีดกัน-หยุดยั้ง-ป้องกัน, ภาวะที่ถูกขัดขวาง)

(c) velocity    (วะ-ลอส-ซิ-ที่)  (ความเร็ว, ความรวดเร็ว, อัตราความเร็ว)

(d) bad treatment or misuse    (การปฏิบัติอย่างเลว, การใช้ในทางที่ผิด)

 

13. Prejudice (เพร้จ-จู-ดิส) (n) against minority groups will linger on as long as people ignore the facts. 

(อคติ-ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน-ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล   ต่อคนกลุ่มน้อย  จะยืดเยื้อต่อไป  ตราบใดที่ผู้คนไม่สนใจ (ละเลย, ไม่ยอมรับรู้) ข้อเท็จจริง)

(a) bias; an opinion formed without taking time and care to judge fairly   (อคติ, ความคิดเห็นที่มีขึ้นโดยมิได้ใช้เวลาหรือความเอาใจใส่ที่จะพิจารณาอย่างเป็นธรรม)

(b) falsehood    (ฟ้อลซ-ฮูด)  (ความไม่ซื่อ, ความทุจริต, ของปลอม, สิ่งที่ไม่แท้, การหลอกลวง, ความไม่จริง, ความผิดพลาด, การพูดโกหก, คำโกหก)

(c) fury    (ความโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟ)

(d) exaggeration    (อิก-แซ้จ-จะ-เร้-ชั่น)  (การพูดเกินความจริง, การโอ้อวด, การเพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ)

 

14. A prominent speaker will precede (v) the ceremony of the granting of the diplomas.   

(ผู้พูดที่มีชื่อเสียง-โด่งดัง  จะมาก่อน (หมายถึง  พูดก่อนหรือเกิดขึ้นก่อน)  พิธีมอบประ กาศนียบัตร)

(a) amplify    (ขยายใหญ่ขึ้น, ขยายความ)    

(b) counterfeit    (เค้าน-เทอะ-ฟิต)  (ทำปลอม, ทำเทียม, ของปลอม-เทียม,  ซึ่งปลอมหรือไม่ใช่ของแท้)

(c) meditate    (ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ทำสมาธิ)

(d) lead; come before    (มาก่อน, เกิดขึ้นก่อน, นำ)

 

15. With an embrace, the mother soothed (v) the hurt child.

(ด้วยการโอบกอด  แม่  ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ-ทำให้บรรเทา-ลด   ลูกที่ได้รับบาดเจ็บ)

(a) lamented    (โศกเศร้า, คร่ำครวญ)

(b) furnished    (จัดหา, ติดตั้งเครื่องเรือนให้, เตรียมพร้อม)  

(c) comforted; calmed    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ช่วยเหลือ, ทำให้สงบหรือเงียบเสียง)

(d) implicated    (พัวพัน, เกี่ยวข้อง, ทำให้ติดร่างแหเข้ามาด้วย, กล่าวหา)

 

16. The Civil Defense evacuated (v) all inhabitants from the area where the storm was predicted to strike.

(หน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือน   อพยพ-โยกย้าย-ถอนออก-ถอย-ระบายออก-ขับออก-ขจัด   ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด  จากพื้นที่ซึ่งพายุได้ถูกทำนาย(คาดหมาย) ว่าจะจู่โจม  -  หรือเข้าปะทะ)

(a) aided    (ช่วยเหลือ)

(b) warned    (เตือน)

(c) bickered    (ทะเลาะวิวาท, โต้เถียง, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, การทะเลาะวิวาท, การถกเถียงอย่างโกรธเคือง, เสียงทะเลาะวิวาท)

(d) removed    (ย้าย, โยกย้าย, เอาออก, ถอด, ขนของ, ลบ, ขจัด, กำจัด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า, การเอาออก, การย้าย, การโยกย้าย)

 

17. He overcame (v) his fear of height.

(เขา  เอาชนะ-พิชิต-มีชัย-ข่มขวัญ-ครอบงำ   ความกลัวความสูงของเขาได้)

(a) hid    (ซ่อน, ซ่อนเร้น, ปิดบัง)

(b) conquered    (ปราบ, พิชิต, ยึดได้, เอาชนะด้วยกำลัง)

(c) reproached    (ตำหนิ)

(d) was aware of    (ตระหนักดี, รู้ดี)

 

18. The comedian entertains (v) the audience.

(นักแสดงตลก  ให้ความบันเทิง-ทำให้เพลิดเพลิน-ทำให้สนุกสนาน-ต้อนรับ-รับรองแขก-เชิญไปเลี้ยง   คนดู)

(a) amazes    (ทำให้ทึ่ง, ทำให้ประหลาดใจ)

(b) confuses     (ทำให้งง, ทำให้สับสน, ทำให้วุ่นวาย)

(c) amuses    (ทำให้เพลิดเพลิน, ให้ความบันเทิง, ทำให้ขบขัน)

(d) fascinates    (ทำให้หลงใหล, ทำให้หลงเสน่ห์, ดึงดูดใจ)

 

19. Plenty of fresh air contributes to (v) good health.

(อากาศบริสุทธิ์จำนวนมาก  มีส่วนช่วยให้เกิด-สนับสนุน-ช่วยเหลือ-อุดหนุน-ให้เงินช่วยเหลือ-ส่งเรื่องที่เขียนไปตีพิมพ์-ให้ (เงิน, อาหาร, ฯลฯ)   สุขภาพที่ดี)

(a) helps bring about    (ช่วยทำให้เกิด)

(b) results from    (เป็นผลมาจาก)

(c) demonstrates    {สาธิต (วิธีใช้), แสดง, เดินขบวนหรือชุมนุมเพื่อประท้วง, พิสูจน์, แสดงให้เห็น (ด้วยตัวอย่าง, ด้วยเหตุผล ฯลฯ)}

(d) is necessary for    (มีความจำเป็นสำหรับ)

 

20. Electricity’s potential as a source of illumination (n) was known long before the use of electricity became practical.

(ศักยภาพของไฟฟ้าในฐานะเป็นแหล่งของ  แสงสว่าง-ความสว่าง-การส่องสว่าง-การให้ความสว่าง-แหล่งของแสง-การประดับด้วยดวงไฟ-การทำให้กระจ่าง-การอธิบาย-การประดับประดาด้วยสีสัน-การระบายสีประกอบ   เป็นที่รู้จักกันมานาน  ก่อนการใช้ไฟฟ้าจะสามารถดำเนินการได้จริง)

(a) light    (แสง, แสงสว่าง, ความสว่าง, ไฟ, ดวงไฟ, ตะเกียง, โคมไฟ, แหล่งกำเนิดแสง)

(b) heat    (ความร้อน)

(c) energy    (พลังงาน)

(d) stimulation    (การกระตุ้น, การเร้า, การปลุกอารมณ์)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป