หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 226)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. When one is unfamiliar with the customs, it is easy to make a blunder (n - v).

(เมื่อคนเราไม่คุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมประเพณี  มันก็ง่ายที่จะทำ  ความผิดพลาด-ทำผิดพลาด-เดินเซ่อ-งุ่มง่าม-ซุ่มซ่าม-พูดออกมาอย่างโง่-แพร่งพรายออกมา)

(a) a commitment    {การมอบหมาย (หน้าที่, ความไว้วางใจ), การให้คำมั่นสัญญา, การเกี่ยวข้อง, การพัวพัน}

(b) an enemy    (ศัตรู)

(c) an injury    (อิ๊น-จัว-รี่)  (บาดแผล, อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, คำสบประมาท, การล่วงละเมิด)

(d) a mistake    (ความผิด, ความผิดพลาด, ความเข้าใจผิด, ความนึกคิดที่ผิด)

 

2. Relaxation therapy teaches one not to fret over (v) small problems.

(การบำบัดแบบผ่อนคลายสอนให้คนเราไม่  เสียใจ-เป็นทุกข์-กลัดกลุ้ม   กับปัญหาเล็กน้อย)

(a) get involved in    (เข้าไปพัวพันกับ)

(b) get angry about    (โกรธเคืองในเรื่อง)

(c) worry about    (วิตกกังวลเกี่ยวกับ)

(d) overlook    (มองข้าม, เพิกเฉย, เมินเฉย, ละเลย, แกล้งมองไม่เห็น, มองลงไปเห็นทัศนียภาพ, ควบคุม, ดูแล)

 

3. The government’s reassurances have done nothing to quell (v) the doubts of the public.

(การให้ความมั่นใจใหม่อีกครั้งของรัฐบาล  ไม่ได้ทำอะไรที่จะ  ระงับ-ทำให้บรรเทา-ทำให้ลดน้อยลง-ปราบ-ทำให้สงบ-ดับไฟ   ความสงสัยหรือความฉงนของสาธารณชน)

(a) enhance    (เพิ่มพูน, ทำให้มากขึ้น)

(b) exterminate    (กำจัดให้สิ้น, ทำลายสิ้น, ขุดรากถอนโคน)

(c) stop    (หยุด, ยุติ, ยับยั้ง, ห้าม, จอด, เลิก, ขัดขวาง, ป้องกัน)

(d) propagandize    (โฆษณาชวนเชื่อ)

 

4. Because tornadoes are more prevalent (a) in the middle states, the area from Minnesota to Texas is called Tornado Alley.  

(เพราะว่าพายุทอร์นาโด  มีอยู่ทั่วไป-ดาษดื่น-แพร่หลาย    ในรัฐทางตอนกลางของประ เทศ,  พื้นที่จากรัฐมินเนโซต้าถึงเท็กซัส  จึงถูกเรียกว่า  “ตรอกหรือซอยของพายุทอร์นาโด”)

(a) severe    (รุนแรง)

(b) short-lived    (มีอายุสั้น, ไม่ถาวร)

(c) feared    (ถูกกลัว)

(d) widespread    (แพร่หลาย, กว้างขวาง, กระจาย, กางออก, ขยายออก)

 

5. Those old buildings were demolished (v) to make room for a new shopping center. 

(อาคารหลังเก่าเหล่านั้นถูก  รื้อทิ้ง (ตึก, อาคาร)-ทำลาย-โค่น   เพื่อจัดหาที่ว่างสำหรับศูนย์การค้าแห่งใหม่)

(a) established    (สร้าง, จัดตั้ง, สถาปนา)

(b) rehabilitated    (ปรับปรุง, พักฟื้น, ทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, กู้ชื่อเสียง, กู้ฐานะ)

(c) razed    (รื้อถอน, ทำลายราบ, ขจัด, ลบล้าง)

(d) modified    (ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)

 

6. Malta has played a vital (a) role in the struggles of a succession of powers for domination of the Mediterranean.

(เกาะมอลต้าได้มีบทบาท  สำคัญ-จะขาดเสียมิได้-จำเป็น-จำเป็นสำหรับชีวิต-เกี่ยวกับชีวิต-กระฉับกระเฉง-มีพลังงาน-มีชีวิตชีวา-มีกำลัง-ทำให้ตายได้    ในการต่อสู้แย่งชิงของมหาอำนาจที่สืบทอดกันมายาวนาน  เพื่อการครอบงำหรือมีอิทธิพลเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)

(a) a singular    (เฉพาะตัว, เอกเทศ, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, แปลกประหลาด)

(b) a critical    (สำคัญ, วิกฤต, ชอบวิจารณ์, เกี่ยวกับการวิจารณ์)

(c) an ongoing    (ที่กำลังดำเนินไป, ที่ดำเนินต่อไป)

(d) an influential    (มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, มีผลกระทบ)

 

7. Fats Waller was one of the most accomplished (v) pianists in the history of jazz. 

(แฟทส  วอลเล่อร์  เป็นหนึ่งในบรรดานักเปียโน  ที่ประสบความสำเร็จ-บรรลุผล-ทำสำเร็จ-บรรลุ   มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของดนตรีแจส)

(a) eminent    (เด่น, มีชื่อเสียง)

(b) successful    (ประสบความสำเร็จ)

(c) proficient    (เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, คล่องแคล่ว)

(d) temperamental    (เจ้าอารมณ์, อารมณ์แปรปรวน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย)

 

8. The Yayoi people were named for the district in Tokyo where traces (n – v) of their settlements were first found.

 (ชาวยาโยอิได้รับการตั้งชื่อสำหรับตำบลในกรุงโตเกียว  ที่ซึ่ง  ร่องรอย-รอย-รอยเท้า-รอยทาง-ทางเล็ก-ปริมาณเล็กน้อยมาก-ตามรอย-ติดตาม-สืบเสาะ-สืบสวน-สอบสวน   ของการตั้งรกรากถิ่นฐานของคนเหล่านี้  ได้ถูกพบเจอเป็นครั้งแรก)  (คือ  ตั้งชื่อตำบลว่ายาโยอิ  ตรงบริเวณที่พบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของคนเหล่านี้ในอดีต)

(a) ruins    (ซากปรักหักพัง, สถานที่ปรักหักพัง, ความพินาศ, ความหายนะ, ความย่อยยับ, ความล่มจม, การทำลาย, การล้มละลาย)

(b) foundations    (รากฐาน, มูลฐาน, มูลนิธิ)

(c) parts    (ส่วนต่างๆ, ชิ้นส่วน)

(d) remnants    (ส่วนที่เหลือ, เศษ, เศษเล็กเศษน้อย, เศษผ้า, เดน)

 

9. Aside from its use as an ornamental tree, the larch is valued for its hard, durable (a - n) wood.

(นอกเหนือจากการใช้มันในฐานะต้นไม้สำหรับประดับประดา-ตกแต่ง,  ต้นสนลาร์ชได้รับการประเมินค่าสำหรับไม้ที่แข็งและ  ทนทาน-ใช้ทน-ยั่งยืน-สิ่งของที่ใช้ทน   ของมัน)

(a) fragrant    (มีกลิ่นหอม)

(b) sturdy    (ทนทาน, แข็งแรง, แข็งแกร่ง, มั่นคง, เหนียว)

(c) thick    (หนา)

(d) resinous    (ประกอบด้วยเรซิน, ซึ่งเป็นยางไม้หรือยางสน)

 

10. The discovery of the great East Texas oil field helped diminish (v) the impact of the Depression. 

(การค้นพบลานน้ำมันอีสต์เท็กซัสขนาดใหญ่  ช่วย  ลด-ทำให้น้อยลง-ลดลง  ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  -  ในช่วงทศวรรษ  ๑๙๓๐)

(a) resist    (ต้านทาน, ต่อต้าน, สกัดกั้น, ขัดขืน, ขัดขวาง)

(b) lessen    (ทำให้น้อยลง, ทำให้ลดลง)

(c) conceal    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น)

(d) halt    (หยุด, ชะงัก, ทำให้หยุด)

 

11. Generally, smallpox caused appalling (a) facial scars.

(โดยทั่วไป  ไข้ทรพิษ (ไข้ฝีดาษ) ก่อให้เกิดแผลเป็นที่ใบหน้า  ที่น่ากลัว-น่าใจหาย-น่าตกใจ-ซึ่งทำให้หวาดหวั่น)

(a) deep    (ลึก)

(b) disfiguring    (ซึ่งทำให้เสียโฉม, ซึ่งทำให้ผิดรูปผิดร่าง)

(c) dreadful    (เดร๊ด-ฟูล)  (น่ากลัวมาก, น่าหวาดกลัว, เลวมาก, น่าเคารพยำเกรง)

(d) permanent    (ถาวร, คงทน)

 

12. The government has earmarked (v - n) funds for research into alternative sources of energy.

(รัฐบาลได้  กัน-สำรอง-ทำตำหนิขึ้น-ตำหนิหรือรอยแผลที่ทำขึ้นบนใบหูสัตว์-ตำหนิที่ทำขึ้นเพื่อแยกแยะความแตกต่าง   กองทุนสำหรับการวิจัยแหล่งพลังงานทางเลือก)

(a) increased    (เพิ่ม)

(b) set aside    (กันเอาไว้ต่างหาก, แยกไว้ต่างหาก, จัดไว้ต่างหาก)

(c) turned down    (ปฏิเสธ)

(d) donated    (บริจาค)

 

13. When a film is restricted to mature (a) audiences, it usually means that only those over eighteen are allowed to watch.

(เมื่อภาพยนตร์ถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ชม  ที่เป็นผู้ใหญ่-เจริญเติบโตเต็มที่-ครบอายุ-สุก-สมบูรณ์   มันปกติหมายความว่า  เฉพาะคนที่อายุมากกว่า  ๑๘  ปี เท่านั้น  ที่ได้รับอนุญาตให้ชมได้)

(a) senior    (อาวุโสกว่า, แก่กว่า)

(b) responsible    (รับผิดชอบ)

(c) prudent    (รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง, ฉลาด, ประหยัด, มัธยัสถ์, มองการณ์ไกล)

(d) adult    (เป็นผู้ใหญ่, โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, ผู้ใหญ่)

 

14. Not all types of malfeasance (n) are necessarily punishable by law, however unethical they might be.

(ไม่ใช่ทุกชนิดของ  การทุจริตต่อหน้าที่-การละเลยต่อหน้าที่-ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายของข้าราชการหรือพนักงาน   ที่จำเป็นจะต้องถูกลงโทษโดยกฎหมาย  ไม่ว่ามันอาจจะผิดหลักศีลธรรมจรรยาอย่างไรก็ตาม)  (คือ  กฎหมายไม่จำเป็นต้องลงโทษข้าราชการที่ทุจริตในทุกกรณีไป  แต่ควรพิจารณาเป็นรายกรณี)

(a) malfunction    (การทำงานอย่างบกพร่อง, การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ)

(b) wrong doing    (การทำผิด)

(c) malevolence    (ความประสงค์ร้าย, ความมุ่งร้าย, ความเกลียด)

(d) malediction    (การด่า, การแช่งด่า, การสาปแช่ง)

 

15. Are social problems the only factor that is deterrent (a) to the growth of foreign trade of our country or are there also other factors?

(ปัญหาทางสังคมเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่  ยับยั้ง-กีดขวาง-สกัดกั้น   การเติบโตของการค้าต่างประเทศของประเทศของเรา  หรือว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ อีก  ใช่หรือไม่)

(a) preventive    (ซึ่งป้องกัน, ซึ่งขัดขวาง, ซึ่งสกัดกั้น)

(b) persuasive    (เพอร์-สเว้-ซิฟว)  (ซึ่งเชิญชวน, ซึ่งชักจูง, โน้มน้าวใจ, สามารถชักจูงได้)

(c) rehabilitative    (ซึ่งทำให้กลับคืนดีดังเดิม, ซึ่งทำให้สุขภาพกลับคืนสู่ปกติ, ซึ่งเป็นการพักฟื้น, ซึ่งกู้ชื่อเสียง-กู้ฐานะ)

(d) promotional    (ช่วยส่งเสริม, ช่วยกระตุ้น)

 

16. The night was so foggy (a) that the murderer was easily able to escape his pursuers. 

(คืนนั้น  มีหมอกลง-เต็มไปด้วยหมอก   มากเสียจนกระทั่งเจ้าฆาตกร  สามารถหลบหนีผู้ติดตาม (จับตัว) เขาได้อย่างง่ายดาย)

(a) moist    (ชื้น)

(b) misty    (มีหมอกคลุม, พร่ามัว, ไม่ชัด, คลุมเครือ)

(c) mild    (ไมลด์)  (อ่อนโยน, อ่อน, เบา, ไม่รุนแรง, ไม่มากเกินไป, ไม่ฉุนหรือเผ็ด, ไม่แรง, เมตตา, กรุณา)

(d) messy    (สกปรก, ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง, ยุ่งยากใจ, ลำบากใจ)

 

17. Her husband is very competent (a); he will repair the roof himself.

(สามีของเธอ  มีความสามารถ, ความชำนาญ, ประสบการณ์   อย่างมาก,  เขาจะซ่อมหลังคาด้วยตัวเอง)

(a) capable    (สามารถ, มีฝีมือ, มีวิชา, มีสติปัญญา)

(b) industrious    (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ)

(c) thrifty    (ประหยัด, มัธยัสถ์, ตระหนี่, ขี้เหนียว, รู้จักเก็บเงิน)

(d) cautious    (ระมัดระวัง, รอบคอบ)

 

18. Mr. Henderson was determined to remain neutral (a).

(มิสเตอร์แฮนเดอร์ซันมุ่งมั่น-ตกลงใจ  ที่จะยังคง   เป็นกลาง-ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด)

(a) untroubled    (ไม่พบปัญหา, ไม่ถูกก่อกวน)

(b) unhurried    (ไม่รีบร้อน)

(c) unmarried    (ยังไม่แต่งงาน, โสด)

(d) uncommitted    (อิสระ, ไม่ได้ผูกมัด (คือไม่ได้อยู่กับฝ่ายใด), ไม่ได้มีพันธะกรณี)

 

19. The horse finally came to a halt on the very rim (n) of the cliff.

(ม้า  ในที่สุดก็ได้มาหยุดอยู่ที่  ริมหรือขอบ  สุดๆ –  คือชิดมากๆ -  ของหน้าผาแห่งนั้น)

(a) top    (บน, ยอด)

(b) slope    (ที่ลาดเอียง, ความลาดเอียง)

(c) edge    (ขอบ, ริม)

(d) base    (ฐาน, รากฐาน, พื้นฐาน, ฐานปฏิบัติการ, ที่มั่น, จุดเริ่ม)

 

20. During the war, the shipping lanes proved vulnerable (a) to attack.

(ในระหว่างสงคราม  เส้นทางการขนส่งทางเรือ  ได้พิสูจน์แล้วว่า  เปราะบาง-อ่อนแอ-ล่อแหลม-บาดเจ็บได้-ถูกโจมตีได้ง่าย-ถูกตำหนิได้ง่าย-ไม่มั่นคง    ต่อการถูกโจมตี)

(a) perilous    (มีอันตราย, เป็นภัย)

(b) futile    (ฟิ้ว-ไทล)  (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่สำคัญ, ไม่เอาจริงเอาจัง)

(c) susceptible    (อ่อนไหวต่อ, เปราะบางต่อ, มีแนวโน้มที่จะโดน, สะเทือนใจง่าย, หวั่นไหวง่าย, รู้สึกไว, มีจิตใจอ่อนแอ)

(d) feasible    (ที่สามารถทำได้, ที่เป็นไปได้, ที่ดำเนินการได้, เหมาะสม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป