หมวดข้อสอบ TOEFL (ตอนที่ 225)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the word that is closest in meaning to the underlined word.   (จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่ขีดเส้นใต้)

(a = Adjective, v = Verb, n = Noun, adv. = Adverb, prep. = Preposition)

 

1. In desert an oasis is a welcome relief to weary (แว้ร์-รี่) (a) travelers.

(ในทะเลทราย  โอเอซิส (หนองน้ำ) เป็นความผ่อนคลาย (ความโล่งอก, การบรรเทาทุกข์) ที่น่ายินดีแก่นักเดินทางที่   เหน็ดเหนื่อย-เมื่อยล้า-อิดโรย)

(a) homeless    (ไร้ที่อยู่อาศัย)

(b) hungry    (หิว)

(c) despondent    (หมดหวัง, หมดกำลังใจ, ท้อแท้ใจ, หดหู่ใจ)

(d) tired    (เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย)

 

2. The trade of a nation is an index (n) of its economic well-being.

(การค้าขายของประเทศหนึ่งเป็น  สิ่งบ่งชี้-เครื่องชี้-ดรรชนี-เข็มชี้-นิ้วชี้-เลขกำลังในพีชคณิต   ของความกินดีอยู่ดีทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น)

(a) a median    (ตัวกลาง, มัธยฐาน)

(b) a tool    (เครื่องมือ, อุปกรณ์)

(c) a sign    (เครื่องแสดง, เครื่องหมายแสดง, สัญลักษณ์)

(d) a response    (การตอบสนอง, การโต้ตอบ, การขานรับ, คำตอบ, คำรับ)

 

3. Because the crocodile is accustomed to a tropical climate, it becomes lethargic (ลิ-ธาร์-จิค) (a) at temperatures below 60 degrees Fahrenheit.

(เพราะว่าจระเข้คุ้นเคยกับภูมิอากาศแบบเขตร้อน  มันจะ  เฉื่อยชา-เซื่องซึม-ซึม-ง่วง-ง่วงเหงาหาวนอน-เมินเฉย-เฉยเมย   ที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๖๐ องศาฟาเรนไฮต์)  (เนื่องจากมันรู้สึกเย็น)

(a) sluggish    (เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา, เกียจคร้าน)

(b) chilly    (เย็นเยือก)

(c) sickly    (อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง, ขี้โรค, อมโรค, เป็นโรคมาก, ชวนให้คลื่นไส้-สะอิดสะเอียน)

(d) snappish    (หุนหันพลันแล่น, ฉุนเฉียว, อารมณ์ร้อน)

 

4. The sport of wrestling tests nimbleness (n), strength, and stamina.

(กีฬามวยปล้ำทดสอบ  ความแคล่วคล่องว่องไว,   พละกำลัง,  และความแข็งแรงทรหด)

(a) courage    (ความกล้าหาญ)

(b) intelligence    (ความเฉลียวฉลาด, สติปัญญา)

(c) agility    (ความว่องไว, ความปราดเปรียว, ความกระฉับกระเฉง, ความเฉลียวฉลาด)

(d) confidence    (ความเชื่อมั่น, ความมั่นใจ, ความไว้วางใจ)

 

5. Ocean-going vessels have often used flags to indicate their national allegiance (n).  

(เรือเดินสมุทรมักจะใช้ธงอยู่บ่อยๆ  เพื่อบ่งชี้ถึง  ความจงรักภักดี-ความสวามิภักดิ์  แห่งชาติของตน)  (คือ  ชักธงของประเทศใด  แสดงว่าเป็นเรือของประเทศนั้น)

(a) destination    (จุดหมายปลายทาง)

(b) loyalty    (ความจงรักภักดี, ความซื่อสัตย์)

(c) cargo    (สินค้า)

(d) authority    (อำนาจตามกฎหมาย, เจ้าหน้าที่, ผู้เชี่ยวชาญ, องค์กร)

 

6. Before herbs were available (a) in supermarkets year-round, herb vinegar was made in the fall. 

(ก่อนที่พืชสมุนไพรจะ  สามารถหาได้-มี-หาได้-หาง่าย-ใช้ประโยชน์ได้-เท่าที่จะหาได้-เหมาะที่ใช้-กำไร   ในซูเปอร์มาเกตตลอดทั้งปี,  น้ำส้มที่ทำจากสมุนไพรถูกผลิตในฤดูใบไม้ร่วง)

(a) obtainable    (สามารถหามาได้, สามารถได้มา)

(b) affordable    (มีเงินพอจะซื้อหาได้)

(c) reasonable    (สมเหตุสมผล, มีเหตุผล, ราคาไม่แพงเกิน)

(d) disposable    (ซึ่งใช้แล้วทิ้ง, ที่จัดการได้, สามารถกำจัดได้ – เช่น ขยะบางชนิด)

 

7. Although there is considerable (a) literature on theories of olfaction, there are insufficient grounds for accepting one theory over another.

(แม้ว่าจะมีวรรณกรรม (ตำรับตำรา)  มากมาย-ค่อนข้างใหญ่-ค่อนข้างมาก-น่านับถือ-น่าพิจารณา   เกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าด้วยกลิ่น  ยังไม่มีเหตุผลสนับสนุนหรือหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  สำหรับการยอมรับว่าทฤษฎีหนึ่งน่าเชื่อถือกว่าอีกทฤษฎีหนึ่ง)

(a) convincing    (น่าเชื่อ)

(b) current    (ปัจจุบัน)

(c) authoritative    (เผด็จการ, ซึ่งมีอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐานพิสูจน์ได้)

(d) extensive    (มากมาย, กว้าง, กว้างขวาง, ครอบคลุม, แพร่หลาย, ถ้วนทั่ว)

 

8. DDT and other less toxic (a) insecticides have proved efficacious in controlling mosquito populations. 

(ดีดีทีและยาฆ่าแมลงอื่นๆ (ซึ่ง)  มีพิษ-เป็นพิษ   น้อยกว่า  ได้พิสูจน์ว่ามีผลชะงัด (ใช้แล้วได้ผล) ในการควบคุมประชากรยุง)

(a) dangerous    (มีอันตราย)

(b) unorthodox    (มิใช่ดั้งเดิม ขนานแท้หรือต้นฉบับ, ไม่ใช่ต้นตำรับ, ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติ)

(c) poisonous    (มีพิษ, เป็นพิษ)

(d) vulnerable    (อ่อนแอ, เปราะบาง, ถูกโจมตีได้ง่าย, ถูกตำหนิได้ง่าย, บาดเจ็บได้, ไม่มั่นคง)

 

9. Economic changes contribute to stress (n) in families.

(ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีส่วนทำให้เกิด  ความเครียด-ความตึงเครียด-การบีบคั้น-แรงกดดัน-การกด-การดัน-ความบังคับ-ความฉุกละหุก-เสียงหนัก-เสียงเน้น-เสียงครุ   ในครอบครัว)

(a) miscommunication    (การสื่อสารที่ผิดพลาด)

(b) violence    (ความรุนแรง)

(c) anxiety    (ความวิตกกังวล)

(d) tension    (ความเครียด, ความตึงเครียด, ความตึง)

 

10. The medicinal (a) value of fermented products has been known for a long time. 

(คุณค่า  เกี่ยวกับการบำบัดรักษา-ซึ่งใช้ในการบำบัดโรค-เกี่ยวกับยา-ซึ่งมีคุณสมบัติของยา   ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการหมัก  เป็นที่รู้จักกันมาเป็นเวลานานแล้ว)

(a) monetary    (เกี่ยวกับเงิน, การเงิน)

(b) nutritional    (เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยงร่างกาย, เกี่ยวกับโภชนาการ)

(c) curative    (ซึ่งช่วยเยียวยา, ซึ่งบำบัดรักษา)

(d) caloric    (เกี่ยวกับความร้อน, เกี่ยวกับแคลอรี่)

 

11. Chemicals are typically (adv.) added to gasoline to make it a more efficient motor fuel. 

(สารเคมีถูกเติมเข้าไป  โดยทั่ว ๆไป-ซึ่งเป็นแบบฉบับ  ในน้ำมันเบนซิน  เพื่อทำให้มันเป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น)

(a) occasionally    (เป็นบางโอกาส, บางครั้ง)

(b) liberally    (อย่างเสรี)

(c) invariably    (อย่างไม่เปลี่ยนแปลง, อย่างคงที่, อย่างสม่ำเสมอ)

(d) customarily    (อย่างเป็นปกติ, อย่างเป็นนิสัย, อย่างเป็นกิจวัตร)

 

12. It is ridiculous (a) to become angry about such an insignificant matter.

(มัน  ไร้สาระ-น่าหัวเราะ-น่าขัน-ตลกขบขัน   ที่จะโกรธเคืองเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น)

(a) sinful    (บาป, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

(b) tragic    (โศกสลด, น่าเศร้า, เกี่ยวกับเรื่องโศก)

(c) absurd    (ไร้สาระ, น่าหัวเราะ, เหลวไหล, โง่เขลา)

(d) unpardonable    (ไม่อาจให้อภัยได้)

 

13. The flowers will wither (v) in a few hours.

(ดอกไม้จะ  เหี่ยวเฉา-เหี่ยวแห้ง-ร่วงโรย-หดเหี่ยว-(สี) จางลง-เน่าเปื่อย-อับเฉา-ทำให้เหี่ยวแห้ง (ร่วงโรย, อับเฉา, หมดกำลัง)   ในอีก ๒ – ๓ ชั่วโมง)

(a) open    (เปิด)

(b) revive    (ฟื้นฟู, ทำให้คืนชีพ, กระตุ้น, เร้าใจ, ทำให้เกิดขึ้นอีก)

(c) blossom    (เบ่งบาน)

(d) dry up    (เหี่ยวเฉา, แห้งเหี่ยว, (บ่อน้ำ) แห้ง)

 

14. The orchid is an exotic (อิก-ซ้อท-ทิค) (a) plant to see blooming in most North American gardens.

(กล้วยไม้เป็นพืช  ผิดธรรมดา-ประหลาด-ไม่ใช่ของพื้นเมือง-มาจากต่างประเทศ   ที่เห็นเบ่งบานในสวนในทวีปอเมริกาเหนือส่วนใหญ่)

(หมายถึง  กล้วยไม้มิใช่พืชพันธุ์พื้นเมืองในอเมริกา  แต่เป็นพืชเมืองร้อน  ดังนั้น  ที่เห็นมันเบ่งบานขึ้นมาได้ในสวนในอเมริกา  จึงไม่ใช่เรื่องปกติ  ซึ่งในกรณีนี้  ถือเป็นข้อยกเว้นที่มิใช่เรื่องปกติทั่วไป)

(a) a common    (ธรรมดาสามัญ, ปกติ, ทั่วไป, รวมกัน)

(b) a colorful    (เต็มไปด้วยสีสัน, มีสีฉูดฉาด)

(c) a beautiful    (สวยงาม)

(d) an unusual    (ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

 

15. The police confiscated (v) the stolen goods.

(ตำรวจ  ริบ-ยึด  สินค้าที่ถูกขโมยมา)

(a) reported    (รายงาน)

(b) located    (หาทำเลที่ตั้ง, หาตำแหน่งแห่งที่)

(c) seized    (ยึด, ฉวย, ชิง, ครอบครอง, จับ, จับกุม, จับตัว)

(d) released    {ปล่อย (นักโทษ), ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย}

 

16. The French detective novelist Georges Simenon is one of the most prolific (a) writers of the twentieth century.

(นักเขียนนิยายประเภทนักสืบ  ชาวฝรั่งเศส  ยอร์ชส  ซิเมนอน เป็นหนึ่งในบรรดานักเขียนที่    มีผลงานมากมาย-(ต้นไม้) มีลูกดก-มีลูกมาก-มีผลมาก-แพร่หลาย-อุดมสมบูรณ์   ของศตวรรษที่ ๒๐)

(a) famous    (โด่งดัง, มีชื่อเสียง)

(b) productive    (มีผลผลิตหรือผลงาน, ให้ผลดีมาก, ทำให้เกิดผล, อุดมสมบูรณ์)

(c) pessimistic    (มองโลกในแง่ร้าย)

(d) instructive    (ซึ่งให้คำสอนหรือคำแนะนำ, เป็นการสั่งสอน, เป็นการแจ้งข่าว)

 

17. When he recovered (v) consciousness after the accident, he asked to meet his family.

(เมื่อเขา  ได้กลับคืนมา-เอากลับคืน-เอามาได้อีก-กู้-ค้นพบใหม่-พบอีก-คืนสภาพ-ทำให้คืนสภาพหรือกลับอย่างเดิม-คืนสภาพเดิม-หายเป็นปกติ-ชนะคดี    สติสัมปชัญญะ  หลังจากอุบัติเหตุ,  เขาร้องขอที่จะพบกับครอบครัวของเขา)  (คือ  เมื่อเขาได้สติสัมปชัญญะกลับคืนมาฯ)

(a) recalled    (ระลึกได้, รำลึก, หวนคิด)

(b) got better    (มีอาการดีขึ้น)

(c) got back    (ได้กลับคืนมา)

(d) discovered    (ค้นพบ)

 

18. Peter could not participate (v) in the match because he had hurt his foot.

(ปีเตอร์ไม่สามารถ  เข้าร่วมใน   การแข่งขัน  เพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่เท้า)

(a) attend    {เข้า (เรียน, ประชุม), ให้ความสนใจ, รับใช้, ดูแล}

(b) take part in    (เข้าร่วมใน, มีส่วนร่วมใน)

(c) train for    (ฝึกซ้อมสำหรับ)

(d) postpone    (เลื่อนเวลาออกไป, เลื่อน, ยืดเวลา, ถ่วงเวลา)

 

19. They went on an expedition (n) to explore the Arctic.

(พวกเขาทำ  การเดินทาง (เพื่อสำรวจ, ทำสงคราม หรืออื่นๆ)-คณะผู้เดินทางดังกล่าว-ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง   เพื่อสำรวจบริเวณขั้วโลกเหนือ)

(a) attempt    (ความพยายาม)

(b) adventure     (การผจญภัย, การเสี่ยงภัย, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น)

(c) trip    (การเดินทาง, การท่องเที่ยว, การเดินพลาด)

(d) penalty    (การลงโทษ, การลงโทษทางอาญา, ค่าปรับ, ค่าสินไหมทดแทน)

 

20. His lies are so conspicuous (a) that no one ever believes him.     

(การโกหกของเขา  เด่นชัด-ชัดแจ้ง-เตะตา-เป็นที่สนใจ   มาก  จนกระทั่งไม่มีใครเคยเชื่อเขาเลย)

(a) funny    (น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, สนุก, ตลก, แปลกประหลาด, พิลึก, น่าสงสัย)

(b) shocking    (น่าตกใจ, น่าตะลึงงัน, เขย่าขวัญ)

(c) credulous    (หูเบา, เชื่อคนง่ายเกินไป, ไว้ใจคนง่ายเกินไป)

(d) obvious    (ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เด่นชัด, เห็นได้ง่าย, เข้าใจได้ง่าย)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป